Thu nhập bình quân đầu người huyện Đức Thọ đạt 35,3 triệu đồng/năm
(Baohatinh.vn) - Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Đức Thọ (Hà Tĩnh) đạt 35,3 triệu đồng/năm, tăng hơn 2,6 lần so với năm 2010.
cca6xe1cdx139bax123c6x163d3xd1d9x1257bx14614x106cexX7x11454xdf2ex16026xd745xefa7x1085cxX5xe287xXax13929xXcxX1x11fd5xX3xd624xX1x12231xXbxX3x11255xdfafxX17xX1xX3x15ff9xX15xdecdxX17xX3x11139x13c13xX15xX3xX17x1277bxdae2x107eaxXdxX3xX1xX15x10f09xf084xX17xX3x11772xf981xX4xX3xXcxX1x13ec0xX3xX26x120a9xXexX3xd56fx105d0xf160xX42xX3xXex1154dxXdxX33xX15xX3xX26xf7daxX17xX2bx148daxX17xdd44xede3xX0xX51xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb15xX10xX6xf037xXaxX12xX36x14177xX17xX3xX17xX6xX32xX44xX3xXexX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX15xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX4x11b27xX6xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3x11df7xX65x134aaxX3xXcx156c4xX17xX1x1561axX3xX26xX3fxXexX3xX42xX43xX44xX42xX3xXexX48xXdxX33xX15xX3xX26xX4exX17xX2bxX51xX17xX53xX54xX44xX3xXexX53xX17xX2bxX3xX1x1252fxX17xX3x12508xX44x14422xX3xX5xX27xX17xX3xX7x127efxX3xdfdbxe85dxXdxX3xX17xX53xX54xX3xXc9x148c4xX2xXddx1172bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15dc5xXd2xX68xX32xXaxX12xX36x13c2dxX3xX17xX23xX17xX2bxX3xX4xX6xXd2xX3xXexX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xXd2xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX68xX23xX17xX44xX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX26x10d82xX3xX4xfc10xX3xX17xX1xXdxcce6xX15xX3xX4xX1xX92xX3xXexX48xX2cxXc6xX17xX2bxX44xX3xX2bxXdx1459exXdxX3xXbxX1x147f9xXbxX3xX26x12dd9xX32xX3xX54xX3fxX17xX1xX3xXbxX1xX147xXexX3xXexX48xXdxXf7xX17xX3xX7xX142xX17xX3x16120xX15xe74fxXexX44xX3xX26xX6xX3xX68xX3fxX17xX2bxX3xX1xX12cxX6xX3xX17xX2bxX9fxX17xX1xX3xX17xX2bxX1xX131xX44xX3xX7xX142xX17xX3xXbxX1xX14bxX54xXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXd2xX68xX32xXaxX12x136a4x12c4axX17xX2bxX3xXd4xXd5xXdxX3xXd4xXdxX33xX4xX3xXbxX1xX23xX17xX3xX26x13355xX17xX1xX3x12202xX3xXd4xX19fxX17xX2bxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xX147xXdxX3xX5xXd5xX17xX3xX9dxXd4xX19fxX17xX2bxX3xXexX1xX2cx160c3xX17xX2bxX3x154e1xX3xXexX48xX9fxX3xX7xXc6xX17xX44xX3xXd4xX10xX17xX3xXexX1xX1b2xX3xXexX48xX164xX17xX44xX3xXd4xX19fxX17xX2bxX3xX5xe2a5xX6xX3xXd4xX9fxX3xXd4xX19fxX17xX2bxX3xX17xX2bxXd2xX9fxXdxX3xX26x130c5xXa5xX44xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX26xX129xX3xX1cxd783xX3xXexX48xd078xX3xX4xX147xX4xX3xX5xXd2xX3fxXdxX3xX4xX23xX32xX44xX3xX4xXd2xX17xX3xX54xXd5xXdxX3xXbxX1xX19fxX3xX1xX1d4xXbxX3xXd4xXd5xXdxX3xX26xXdxX131xX15xX3xe529xXdxX33xX17xX3xXexX1x12e0bxX3xX17xX1xX2cxdf9cxX17xX2bxX44xX3xX147xXbxX3xX68xf411xX17xX2bxX3xX4xXc6xX3xX2bxXdxXd5xXdxX3xX1xX12cxX6xX3xXex14a33xX3xX246xX1xX23xX15xX3xX5xX9fxX54xX3xX26xX164xXexX44xX3xX2bxXdxX10xXd2xX3xXexX48xX4exX17xX2bxX44xX3xXexX1xX15xX3xX1xXd2xX3fxX4xX1xXe0xX3xXcxX26cxX3xX26xX12cxX44xX3xXexX26cxX17xX2bxX3xX1cxX2cxXd5xX4xX3xX4xX1xX15xX32xXf7xX17xX3xX26xX24dxXdxX3xX4xXc6xX3xX4xX164xX15xX3xX4xX23xX32xX3xXexX48xX4exX17xX2bxX44xX3xXexX53xX17xX2bxX3xXexX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX4xX1xXd2xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX68xX23xX17xXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXd2xX68xX32xX3xXbxX19exX10xX17xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX1d8xX6xX5xXdxX2bxX17x104c8xX3xX4xX10xX17xXexX10xX48xd45dxXaxX12xX0xXdxX54xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19exX10xX17xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax15383xXdxX68xXexX1xX30bxX3xXcbxX2xX1b6xXbxX162xX313xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX30bxX3xX1b6xX2xXddxXbxX162xX313xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30bxX51xX51xXdxXe0xX1cxX6xXd2xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe0xXd4xX17xX51xX17xX10xX332xX7xX51xX2x14c8dxX1b6xX1b6xX51xX2xX1b6xXc9xX68xX42xXddx13c21xX1b6xXcbxX1b6xXc9xXexXc9xX2xX371xX1b6xX5xX1b6xX1d8xXdxX54xX2bxX1d8xXc9x10316xX42xX38dxXe0x119b4xXbxX2bxd6f3xX48xX9xX43xXddxXc9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX15xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX26xX3fxXexX3xX42xX43xX44xX42xX3xXexX48xXdxX33xX15xX3xX26xX4exX17xX2bxX51xX17xX53xX54xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX6xXbxXexXdxXd2xX17xXaxX12x13ad2xX1xX147xXexX3xXexX48xXdxXf7xX17xX3xX4xX23xX32xX3xX53xX17xX3xX21xX15xX142xX3xXexX48xXd2xX17xX2bxX3xX26xX12cxX3xX4xX12cxX3xX2bxXdxX219xX17xX2bxX3xX1cxX2cx115d1xXdxX3x1350bxXdxea11xX17xX3xX26xX6xX17xX2bxX3xX5xX9fxX3xX1xX2cxXd5xX17xX2bxX3xX26xXdxX3xX54xXd5xXdxX3xXexX48xXd2xX17xX2bxX3xX7xX142xX17xX3xX162xX15xX164xXexX3xX17xdbe4xX17xX2bxX3xX17xX2bxX1xXdxX33xXbxX3xXexX3fxXdxX3xXd4xX19fxX17xX2bxX3xX26xX4exXdxX3xX17xX1f7xXdxX3xX17xX1xX2cxX3xX36xX37xX4xX3x13814xXd2xX17xX2bxX44xX3xX36xX37xX4xX3xX47axX19xXbxXe0xXe0xXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXd2xX68xX32xXaxX12xf611xXdxX33xX4xX3xX1xX1dxX17xX1xX3xXexX1xX9fxX17xX1xX3xX4xX147xX4xX3xX4xX147xX17xX1xX3xX26xX4exX17xX2bxX3xX54x1641exX15xX3xX7xX142xX17xX3xX162xX15xX164xXexX3xX5xX1f7xX6xX3xX17xX53xX17xX2bxX3xX162xX15xX164xXexX44xX3xX4xX1xX164xXexX3xX5xX2cxX1d4xX17xX2bxX3xX4xX6xXd2xX3xX17xX1xX2cxX3x13182xXcxX49fxX44xX3xe4d2xX19exX43x11a89xX3xXexX3fxXdxX3xX4xX147xX4xX3xXd4xX19fxX17xX2bxX3xX4xX12cxX3xXexX1xX6cxX3xX54xX3fxX17xX1xX3xXd4xX131xX3xX7xX142xX17xX3xX162xX15xX164xXexX3xX17xX1xX2cxX3xX36xX37xX4xX3xX47axXd2xX17xX2bxX44xX3xX36xX37xX4xX3xX4f1xX17xX44xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX15x12a1cxX44xX4f4xX3xX26xX129xX3xX54xX6xX17xX2bxX3xX5xX3fxXdxX3xX1xXdxX33xX15xX3xX21xX15xX142xX3xX246xXdxX17xX1xX3xXexX6cxX3xX4xX6xXd2xX3xX2bxX164xXbxX3xX17xX1xXdxX131xX15xX3xX5xX27xX17xX3xX7xXd2xX3xXd4xXd5xXdxX3xX7xX142xX17xX3xX162xX15xX164xXexX3xX5xX1f7xX6xX3xXexX48xX15xX32xX131xX17xX3xXexX1xX219xX17xX2bxXe0xX3x14ae2xX15xX147xX3xXexX48xX1dxX17xX1xX3xXexX48xXdxXf7xX17xX3xX246xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX15xd353xXdxX3xX5xX1f7xX6xX3xX26xX129xX3xX2bxXdxX1f7xXbxX3xX17xX456xX17xX2bxX3xX1x108d6xX3xXexX1xX6xX32xX3xX26xX24dxXdxX3xX17xX1xX19xX17xX3xXexX1xX37xX4xX44xX3xX4xXd2xXdxX3xXexX48xX3cxX17xX2bxX3xX7xX142xX17xX3xX162xX15xX164xXexX3xXexX19xXbxX3xXexX1xXf7xX3xXd4xX9fxX3xXexX3fxXd2xX3xX5xXdxX209xX17xX3xX246xX6cxXexX3xX26xXf7xX3xX4xX12cxX3xX5xX1d4xXdxX3xX17xX1xX15xX19xX17xX3xX1cxX131xX17xX3xXd4xfec9xX17xX2bxXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXd2xX68xX32xXaxX12xXf0xX209xX17xX3xX4xX3fxX17xX1xX3xX26xX12cxX44xX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX4xX12cxX3xX4xX1xX21dxX17xX1xX3xX7xX147xX4xX1xX3xX2cxX15xX3xXexXdxX209xX17xX3xX26xXf7xX3xX68xX15xX32xX3xXexX48xX1dxX3xXd4xX9fxX3xXbxX1xX147xXexX3xXexX48xXdxXf7xX17xX3xX4xX147xX4xX3xX5xX9fxX17xX2bxX3xX17xX2bxX1xX131xX3xXexX48xX15xX32xX131xX17xX3xXexX1xX219xX17xX2bxX3xX9dxX7xX142xX17xX3xX162xX15xX164xXexX3xX2bxX5a5xX44xX3xX17xX2bxX1xX131xX3xX48x10d44xX17xX4f4xXa5xX3xX4x136b8xX17xX2bxX3xX17xX1xX2cxX3xXbxX1xX147xXexX3xXexX48xXdxXf7xX17xX3xX17xX2bxX1xX131xX3xX54xXd5xXdxX3xXexX48xX209xX17xX3xX26xX1b2xX6xX3xX1cxX9fxX17xX3xX1xX15xX32xX33xX17xXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXd2xX68xX32xX3xXbxX19exX10xX17xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX1d8xX6xX5xXdxX2bxX17xX30bxX3xX4xX10xX17xXexX10xX48xX313xXaxX12xX0xXdxX54xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX15xX54xX1cxX3xXdxX19exX10xX17xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX332xXdxX68xXexX1xX30bxX3xXcbxX2xX1b6xXbxX162xX313xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX30bxX3xX1b6xX2xXddxXbxX162xX313xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30bxX51xX51xXdxXe0xX1cxX6xXd2xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe0xXd4xX17xX51xX17xX10xX332xX7xX51xX2xX371xX1b6xX1b6xX51xX2xX1b6xXc9xX68xX42xXddxX37bxX1b6xX371xXc9xX38dxXexX38dxX37bxXcbxX38dxX5xX42xX1d8xXdxX54xX2bxX1d8xXc9xX371xX37bxX371xXe0xX391xXbxX2bxX394xX48xX9xXcbxX1b6xXddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX15xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX26xX3fxXexX3xX42xX43xX44xX42xX3xXexX48xXdxX33xX15xX3xX26xX4exX17xX2bxX51xX17xX53xX54xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX6xXbxXexXdxXd2xX17xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX1d8xX6xX5xXdxX2bxX17xX30bxX3xX4xX10xX17xXexX10xX48xX313xXaxX12x14eefxX142xX17xX3xX162xX15xX164xXexX3xX26xX4exX3xX2bxX5a5xX3xX26xX6xX17xX2bxX3xX54xX6xX17xX2bxX3xX5xX3fxXdxX3xX17xX2bxX15xX4exX17xX3xXexX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX24dxX17xX3xX26xX1b2xX17xX1xX3xX4xX1xXd2xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX68xX23xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxXe0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXd2xX68xX32xXaxX12xX36x1445bxX4xX3xX1cxXdxX33xXexX44xX3xX68xff9dxX3xX147xX17xX3xX26xX27xX15xX3xXexX2cxX3xXd4xX9fxX3xX246xX1xX6xXdxX3xXexX1xX147xX4xX3xX1xX3fxX3xXexX27xX17xX2bxX3xX19exX25bxX54xX3xX4xX456xX17xX2bxX3xX17xX2bxX1xXdxX33xXbxX3xXcxX1xX147xXdxX3x11973xX209xX17xX3xX2bx118b0xX17xX3xXd4xXd5xXdxX3xXbxX1xX147xXexX3xXexX48xXdxXf7xX17xX3xX5xX9fxX17xX2bxX3xX17xX2bxX1xX131xX3xXexX48xX15xX32xX131xX17xX3xXexX1xX219xX17xX2bxX3xXd4xX9fxX3xX68xX15xX3xX5xX1b2xX4xX1xX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX26xXd2xX3fxX17xX3xX2xX3xX26xX129xX3xX1xXd2xX9fxX17xX3xXexX1xXdxX33xX17xX3xXd4xX9fxX3xX26xXdxX3xXd4xX9fxXd2xX3xX1xXd2xX3fxXexX3xX26xX5baxX17xX2bxXe0xX3xX42cxX87exX3xX147xX17xX3xX1xX37xX6xX3xX1x13838xX17xX3xX7x11775xX3xX4xX12cxX3xX1xX33xX3xXexX1xX219xX17xX2bxX3xX1xX3fxX3xXexX27xX17xX2bxX3xX26xX4exX17xX2bxX3xX1cxX5baxX44xX3xX1xX1dxX17xX1xX3xXexX1xX9fxX17xX1xX3xX19exX19ex1097exX3xX21xX15xX32xX3xX54xX456xX44xX3xX5xXdxX209xX17xX3xX246xX6cxXexX3xXexX1xX9fxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX5a5xXdxX3xXexX26cxX3xX7xX142xX17xX3xX162xX15xX164xXexX3xX26xX6cxX17xX3xXexXdxX209xX15xX3xXexX1xX25bxX3xX26xX4exX3xX2bxX5a5xX3xXcxX1xX147xXdxX3xX8b4xX209xX17xXe0xX3x1439dxX456xX3xX1xX1dxX17xX1xX3xX17xX9fxX32xX3xX2bxXdxX1f7xXbxX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX68xX23xX17xX3xX4xX12cxX3xX26xXdxX131xX15xX3xX246xXdxX33xX17xX3xXbxX1xX147xXexX3xXexX48xXdxXf7xX17xX3xX17xX2bxX1xX131xX44xX3xXexX53xX17xX2bxX3xXexX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX44xX3xX246xX1xX8b9xX4xX3xXbxX1xX25bxX4xX3xXexX1dxX17xX1xX3xXexX48xX3fxX17xX2bxX3xX456xX3xX17xX1xXdxX42exX54xX3xX54xX456xXdxX3xXexX48xX2cxX2dxX17xX2bxX44xX3xX17xX2bxX15xX32xX3xX4xXc6xX3xX4xX1xX147xX32xX3xX17xX24dxXe0xX0xX51xXbxX12xX0xX68xXdxXd4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX48xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX48xXd2xX17xX2bxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX209xX17xX3xX21xX15xX6xX17xX30bxX0xX51xX7xXexX48xXd2xX17xX2bxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d8xXexX1xX15xX54xX1cxX1d8xX6xX17xX68xX1d8xX7xX6xXbxXd2xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX957xX456xX17xX2bxX3xX68xX23xX17xX3xX49fxX6a0xX3xX58dxX15xX6xX17xX2bxX3xX2cxXd5xX4xX3xXexX1xX15xX3xX246xX1xXd2xX142xX17xX2bxX3xX1b6xX43xXddxX3xXexX538xX3xX26xX4exX17xX2bxX3xXexX26cxX3xX4xX6xX54xXaxX3xX1xX48xX10x136f2xX9xXaxX51xX17xXd2xX17xX2bxX1d8xX17xX2bxX1xXdxX10xXbxX51xX17xXd2xX17xX2bxX1d8xX68xX6xX17xX1d8xXd4xX15xX1d8xX21xX15xX6xX17xX2bxX1d8xX15xXd2xX4xX1d8xXexX1xX15xX1d8xX246xX1xXd2xX6xX17xX2bxX1d8xX1b6xX43xXddxX1d8xXexX32xX1d8xX68xXd2xX17xX2bxX1d8xXexX15xX1d8xX4xX6xX54xX51xX2xXcbxX42xXc9xX42xX42xXe0xX1xXexX54xXaxX12xX0xXdxX54xX2bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX51xX54xX10xX68xXdxX6xX51xX2xXc9xXddxX51xX17xX10xX332xX7xX51xX2xX371xX1b6xX1b6xX51xX38dxX1b6xX68xX2xXddxX37bxX2xX43xX43xX37bxXexX37bxXcbxX1b6xXc9xX5xX38dxX1d8xXdxX54xX2bxX1d8xX1b6xX1b6xXc9xXc9xX1d8xX4xXd2xXbxX32xXe0xX391xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX15xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX26xX3fxXexX3xX42xX43xX44xX42xX3xXexX48xXdxX33xX15xX3xX26xX4exX17xX2bxX51xX17xX53xX54xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX68xXdxXd4xX12xX0xX7xXexX48xXd2xX17xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX957xX456xX17xX2bxX3xX68xX23xX17xX3xX49fxX6a0xX3xX58dxX15xX6xX17xX2bxX3xX2cxXd5xX4xX3xXexX1xX15xX3xX246xX1xXd2xX142xX17xX2bxX3xX1b6xX43xXddxX3xXexX538xX3xX26xX4exX17xX2bxX3xXexX26cxX3xX4xX6xX54xXaxX3xX1xX48xX10xXac0xX9xXaxX51xX17xXd2xX17xX2bxX1d8xX17xX2bxX1xXdxX10xXbxX51xX17xXd2xX17xX2bxX1d8xX68xX6xX17xX1d8xXd4xX15xX1d8xX21xX15xX6xX17xX2bxX1d8xX15xXd2xX4xX1d8xXexX1xX15xX1d8xX246xX1xXd2xX6xX17xX2bxX1d8xX1b6xX43xXddxX1d8xXexX32xX1d8xX68xXd2xX17xX2bxX1d8xXexX15xX1d8xX4xX6xX54xX51xX2xXcbxX42xXc9xX42xX42xXe0xX1xXexX54xXaxX12xX957xX456xX17xX2bxX3xX68xX23xX17xX3xX49fxX6a0xX3xX58dxX15xX6xX17xX2bxX3xX2cxXd5xX4xX3xXexX1xX15xX3xX246xX1xXd2xX142xX17xX2bxX3xX1b6xX43xXddxX3xXexX538xX3xX26xX4exX17xX2bxX3xXexX26cxX3xX4xX6xX54xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX48xXd2xX17xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX49fxX25bxX3xX4xX6xX54xX3xX17xX9fxX32xX44xX3xX17xX456xX17xX2bxX3xX68xX23xX17xX3xX49fxX6a0xX3xX58dxX15xX6xX17xX2bxX3xX9dxX65xX9fxX3xXcxXa2xX17xX1xXa5xX3xX2cxXd5xX4xX3xXexX21dxX17xX1xX3xX7xX92bxX3xX4xX12cxX3xX17xX2bxX15xX4exX17xX3xXexX1xX15xX3xX246xX1xXd2xX142xX17xX2bxX3xX1b6xX43xXddxX3xXexX538xX3xX26xX4exX17xX2bxXe0xX3xX65xXdxX33xX17xX44xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX5xX9fxX54xX3xXd4xX2cxX2dxX17xX3xX26xX6xX17xX2bxX3xXexX19xXbxX3xXexX48xX15xX17xX2bxX3xX1cxX142xXd2xX3xXd4xX33xX3xX26xXf7xX3xXexX48xX147xX17xX1xX3xX1xX2cxX3xX1xX3fxXdxX3xXd4xX9fxX3xX4xX15xX17xX2bxX3xX4xX164xXbxX3xX4xX1xXd2xX3xXexX1xX1b2xX3xXexX48xX2cxX2dxX17xX2bxX3xX17xX1xX610xX17xX2bxX3xX7xX142xX17xX3xXbxX1xX14bxX54xX3xXexX219xXexX3xX17xX1xX164xXexX44xX3xX6xX17xX3xXexXd2xX9fxX17xX3xX17xX1xX164xXexXe0xXe0xXe0xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX68xXdxXd4xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX19xXbxX3xXexX48xX15xX17xX2bxX3xX17xX2bxX15xX4exX17xX3xX5xX87exX4xX3xX162xX23xX32xX3xX68xX87exX17xX2bxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX26xX3fxXexX3xX4xX1xX15xX14bxX17xX3xX957xXcxX99fxX3xXexX48xX2cxXd5xX4xX3xX17xX53xX54xX3xXc9xXddxXc9xXddxXaxX3xX1xX48xX10xXac0xX9xXaxX51xX17xXd2xX17xX2bxX1d8xX17xX2bxX1xXdxX10xXbxX51xX68xX15xX4xX1d8xXexX1xXd2xX1d8xXexX6xXbxX1d8xXexX48xX15xX17xX2bxX1d8xX17xX2bxX15xXd2xX17xX1d8xX5xX15xX4xX1d8xX162xX6xX32xX1d8xX68xX15xX17xX2bxX1d8xX1xX15xX32xX10xX17xX1d8xX68xX6xXexX1d8xX4xX1xX15xX6xX17xX1d8xX17xXexX54xX1d8xXexX48xX15xXd2xX4xX1d8xX17xX6xX54xX1d8xXc9xXddxXc9xXddxX51xX2xXcbxXc9xX1b6xXcbxX37bxXe0xX1xXexX54xXaxX12xX0xXdxX54xX2bxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX51xX54xX10xX68xXdxX6xX51xX2xXc9xXddxX51xX17xX10xX332xX7xX51xX2xX371xX1b6xX2xX51xX37bxXc9xX68xXcbxX2xXc9xXddxX2xX42xX2xXexXc9xXc9xX37bxX1b6xX5xX2xXddxX1d8xX6xX1d8xX38dxX2xXddxXc9xXe0xX391xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xXbxX3xX1cxX1dxX17xX1xX3xX21xX15xX23xX17xX3xX26xX27xX15xX3xX17xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX26xX3fxXexX3xX42xX43xX44xX42xX3xXexX48xXdxX33xX15xX3xX26xX4exX17xX2bxX51xX17xX53xX54xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX68xXdxXd4xX12xX0xX7xXexX48xXd2xX17xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX19xXbxX3xXexX48xX15xX17xX2bxX3xX17xX2bxX15xX4exX17xX3xX5xX87exX4xX3xX162xX23xX32xX3xX68xX87exX17xX2bxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX26xX3fxXexX3xX4xX1xX15xX14bxX17xX3xX957xXcxX99fxX3xXexX48xX2cxXd5xX4xX3xX17xX53xX54xX3xXc9xXddxXc9xXddxXaxX3xX1xX48xX10xXac0xX9xXaxX51xX17xXd2xX17xX2bxX1d8xX17xX2bxX1xXdxX10xXbxX51xX68xX15xX4xX1d8xXexX1xXd2xX1d8xXexX6xXbxX1d8xXexX48xX15xX17xX2bxX1d8xX17xX2bxX15xXd2xX17xX1d8xX5xX15xX4xX1d8xX162xX6xX32xX1d8xX68xX15xX17xX2bxX1d8xX1xX15xX32xX10xX17xX1d8xX68xX6xXexX1d8xX4xX1xX15xX6xX17xX1d8xX17xXexX54xX1d8xXexX48xX15xXd2xX4xX1d8xX17xX6xX54xX1d8xXc9xXddxXc9xXddxX51xX2xXcbxXc9xX1b6xXcbxX37bxXe0xX1xXexX54xXaxX12xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXexX19xXbxX3xXexX48xX15xX17xX2bxX3xX17xX2bxX15xX4exX17xX3xX5xX87exX4xX3xX162xX23xX32xX3xX68xX87exX17xX2bxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX26xX3fxXexX3xX4xX1xX15xX14bxX17xX3xX957xXcxX99fxX3xXexX48xX2cxXd5xX4xX3xX17xX53xX54xX3xXc9xXddxXc9xXddxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX48xXd2xX17xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX814xX147xX17xX2bxX3xX2xX42xX51xX2xXddxX44xX3xX19exX1xX92xX3xXexX1b2xX4xX1xX3xe079xXf0xX957xX42cxX3xXex143dcxX17xX1xX3xX36xX874xX17xX2bxX3xX58dxX15xX219xX4xX3x14d81xX1xX147xX17xX1xX3xX4xX19fxX17xX2bxX3xX5xX129xX17xX1xX3xX26xX3fxXd2xX3xX54xX5baxXexX3xX7xX219xX3xX7xX429xX44xX3xX17xX2bxX9fxX17xX1xX3xX5xXdxX209xX17xX3xX21xX15xX6xX17xX3xX246xXdxXf7xX54xX3xXexX48xX6xX3xXd4xX9fxX3xX5xX9fxX54xX3xXd4xXdxX33xX4xX3xXd4xXd5xXdxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX36xX37xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xX9dxX65xX9fxX3xXcxXa2xX17xX1xXa5xX3xXd4xX131xX3xXexXdxX6cxX17xX3xX26xX5baxX3xX162xX23xX32xX3xX68xX87exX17xX2bxX3xX1xX15xX32xX33xX17xX3xX17xX456xX17xX2bxX3xXexX1xX456xX17xX3xX54xXd5xXdxXe0xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX68xXdxXd4xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX15xX5xX12xX0xX68xXdxXd4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX12xX0xX51xX68xXdxXd4xX12xX0xX51xX68xXdxXd4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4f1xX15xXexX1xXd2xX48xXaxX12xXcxX1xX147xXdxX3x106fbxX6xX17xX1xX0xX51xXbxX12
Thái Oanh