Ban hộ tự chùa Hang trao 200 suất quà cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - 200 suất quà, mỗi suất gồm 20 kg gạo và 500 nghìn đồng đã được trao cho những người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) và 2 xã Hòa Lạc,Tân Dân (Đức Thọ, Hà Tĩnh).
39b2x9e5bxb7fex9e75xc69bx842bxb509x5be8xb9a5xX7xc90exa322xad8bx8db2x54abx570fxX5x8e1cxXaxbfadxa8a8xX6x5a03xX3xX1x90caxX3xXex54e7xX3xX4xX1x68d5xX6xX3x8b7bxX6xX15xb712xX3xXex821fxX6x44c1xX3x65f0xa5f8xX2dxX3xX7xa1e7x6cc6xXexX3x6b0dxX31x57b8xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25x4385x988cxXdxX3x9389x8f97xX15xX3x5b5dxX1fxX15xX25xX3xX5xa308xX3xX22xX37xX3xXcx747fxX15xX1xX0xbeb2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xX43xXaxX12xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37x52f7xX3xc30fxa2dbxXdxX3xX7xX31xX32xXexX3xX25x7066xX7axX3xX2cxX2dxX3xa824xX25xX3xX25x83f4xX2axX3xX47xX37xX3xc0d6xX2dxX2dxX3xX15xX25xX1x3e04xX15xX3x3ad0xX84xX15xX25xX3xX9exa03bxX3xX9exX3fx97baxX4xX3xXexX28xX6xX2axX3xX4xX1xX2axX3xX15xX1x534cxX15xX25xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xb9ccx9528xX3xXexX1xXdx85a6xXexX3xX1xX8exXdxX3xX43xX2axX3xX5xX4dxX3xX5xa67cxXexX3xXexX8exXdxX3x5cfaxXa4xX3xXcxX44xX15xX3x9439xX44xX7axX3xX22xX3fx4be0xX15xX25xX3x9a0cxXcxX1xX8exX4xX1xX3xX22xX37x6458xX3xX47xX37xX3xX2cxX3xXdfxXa4xX3xX22xb544xX6xX3xXe6xX8exX4xX78xXcxX44xX15xX3xc501xX44xX15xX3xXf0x93f1x3cb0xX4xX3xXcxX1x8261xX78xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXf9xb9e4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX43xafe1xXaxX12xX0xXdxX7axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx97e0xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXax9309xXdxX43xXexX1x5d1fxX3xa432xX2xX94xXbxXdfx4c92xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xbe89xX2xX2dxXbxXdfxX163xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX57xX57xXdxX125xXc4xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xX125xX47xX15xX57xX15xX10xX157xX7xX57xX2cxX2dxX16dxX15exX57xX2xX2dx7ba4xX43xX15exX2x6ae8xX2dxX19cxX16dxX16dxXexX15exX2dxX94xX94xX19cxX5xX2dxX125x6ed1xXbxX25x4518xX28xX9xX2x4f61xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX157xXdxX43xXexX1xX9xXaxX15exX2xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX16dxX2xX2dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdfxXex40c7xX6xX5xXdxX25xX15xX15cxX3xX1aexX31xX7xXexXdxbeacxX138xX163xXaxX12xX148xX1xXdxa6bcxX31xX3xX2cxX2xX57xX2xX2xX78xX3xX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXf0xXcx88c7xX3xX22xX84xX15xX25xX3xXe6xX53xX15xX1xXf9xX3xX4xX1fxX15xX25xX3x453fxX25xX1xXcaxX3xX7x4a7bxX3xX288xX1xX44xX15xX3xX43xX44xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX288xX25xX44xX15xX3xXf0xXcxaa99xX3xX22xX84xX3xX148xX1xc225xX3xc335xXdxX15xX1xXf9xX3xX9exXa4xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2xX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xXdfxXa4xX3xXcxX44xX15xX3xXe6xX44xX7axX3xX22xX3fxXecxX15xX25xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xX1xX8exXdxX3xX43xX2axX3xX5xX4dxX3xX5xXd8xXexX3xX25xX44xX138xX3xX28xX6xX125xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX43xX138xXaxX12xX0xXdxX7axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xXexX1xX31xX7axXc4xX3xXdxX148xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX43xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX94xXbxXdfxX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xX2dxXbxXdfxX163xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX57xX57xXdxX125xXc4xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xX125xX47xX15xX57xX15xX10xX157xX7xX57xX2cxX2dxX16dxX15exX57xX2xX2dxX19cxX43xX15exX2xX1a0xX2xX2dxX2cxX94xXexX94xX1a0xX2xX15exX15exX5xX2dxX125xX1aexXbxX25xX1b1xX28xX9xX1a0xX2cxX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX157xXdxX43xXexX1xX9xXaxX15exX2xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX16dxX2xX2dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX2xX2dxX2dxX3xX1xX18xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xX1xX8exXdxX3xX5xX4dxX3xX5xXd8xXexX3xc85exX3xXdfxXa4xX3xXcxX44xX15xX3xXe6xX44xX7axX3xX22xX3fxXecxX15xX25xX3xX9exXa4xX3xX9exX3fxXa8xX4xX3xX15xX1x8c3fxX15xX3xX35xX31xX37xX3xX4x9216xX6xX3xX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX78xX3xX7axX7bxXdxX3xX7xX31xX32xXexX3xX2cxX2dxX8axX25xX3xX25xX8exX2axX125xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX43xX138xXaxX12xX0xXdxX7axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX43xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX94xXbxXdfxX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xX2dxXbxXdfxX163xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX57xX57xXdxX125xXc4xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xX125xX47xX15xX57xX15xX10xX157xX7xX57xX2cxX2dxX16dxX15exX57xX2xX2dxX19cxX43xX15exX2xX1a0xX2dxX19cxX94xX19cxXexX1b5x8eb9xX2xX15exX509xX5xX2dxX125xX1aexXbxX25xX1b1xX28xX9xX2cxX2xX94xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX157xXdxX43xXexX1xX9xXaxX15exX2xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX16dxX2xX2dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX125xX125xX125xX3xX47xX37xX3xX35xX31xX37xX3xX4xX45exX6xX3xX288xX25xX1xXcaxX3xX7xX28exX3xX288xX1xX44xX15xX3xX43xX44xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX288xX25xX44xX15xX3xXf0xXcxX2a6xX3xX22xX84xX3xX148xX1xX2adxX3xX2afxXdxX15xX1xXf9xX78xX3xX7axX7bxXdxX3xX7xX31xX32xXexX3xX94xX2dxX2dxX3xX15xX25xX1xX9bxX15xX3xX9exX84xX15xX25xX125xX125xX125xX0xX57xXbxX12xX0xX43xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX28xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX43xX138xXaxX12xX0xXdxX7axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX43xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX94xXbxXdfxX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xX2dxXbxXdfxX163xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX57xX57xXdxX125xXc4xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xX125xX47xX15xX57xX15xX10xX157xX7xX57xX2cxX2dxX16dxX15exX57xX509xX2dxX43xX15exX2xX2dxX1b5xX2xX94xX509xXexX1b5xX509xX509xX1a0xX15exX5xX2dxX125xX1aexXbxX25xX1b1xX28xX9xX2xX16dxX509xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX157xXdxX43xXexX1xX9xXaxX15exX2xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX16dxX2xX2dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdfxXexX241xX6xX5xXdxX25xX15xX15cxX3xX1aexX31xX7xXexXdxX24exX138xX163xXaxX12xXcxX28xX3fx5595xX4xX3xX9ex86f1xX78xX3xX7x6543xX15xX25xX3xX15xX25xX37xX138xX3xX2cxX2xX57xX2xX2xX78xX3xX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xX4xX1fxX15xX25xX3xX288xX25xX1xXcaxX3xX7xX28exX3xX288xX1xX44xX15xX3xX43xX44xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX288xX25xX44xX15xX3xX9exXa4xX3xXexX28xX1bxX4xX3xXexXdx841exXbxX3xXexX28xX6xX2axX3xX2xX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX25xX84xX7axX3xX25xX8exX2axX3xXf0xX2cxX2dxX8axX25xX57xX15xX25xX3fxX40xXdxXf9xX3xX47xX37xX3xXexXdxX256xX15xX3xX7ax93ccxXexX3xXf0xX94xX2dxX2dxX3xX9exX84xX15xX25xX57xX15xX25xX3fxX40xXdxXf9xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX73cxX4xX3xX1xX18xX3xX43xX44xX15xX3xX2cxX3xXdfxXa4xX3xX22xX104xX6xX3xXe6xX8exX4xX3xX47xX37xX3xXcxX44xX15xX3xX10fxX44xX15xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xX1xX8exXdxX3xX43xX2axX3xX7axX3fxX6xX3xX5xX4dxX125xX3xX0xX10xX7axX12xXcxX28xX2axX15xX25xX3x442exX15xX1xX15cxX3xX288xX25xX1xXcaxX3xX7xX28exX3xX288xX1xX44xX15xX3xX43xX44xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX288xX25xX44xX15xX3xXexX28xX1bxX4xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexX28xX6xX2axX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX125xX0xX57xX10xX7axX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX43xX138xXaxX12xX0xXdxX7axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX43xXexX1xX15cxX3xX15exX2xX94xXbxXdfxX163xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX15cxX3xX16dxX2xX2dxXbxXdfxX163xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX57xX57xXdxX125xXc4xX6xX2axX1xX6xXexXdxX15xX1xX125xX47xX15xX57xX15xX10xX157xX7xX57xX2cxX2dxX16dxX15exX57xX509xX2dxX43xX15exX2xX2dxX1b5xX1b5xX16dxX94xXexX2xX94xX16dxX1b5xX1a0xX5xX2dxX125xX1aexXbxX25xX1b1xX28xX9xX16dxX2xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX157xXdxX43xXexX1xX9xXaxX15exX2xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX16dxX2xX2dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xa430xX15xX25xX3xX2a6xX1xX6xX15xX3xX276xX31xX44xX15xX3xXe6xXdxXcaxX31xX3xX241xX3xX2a6xX1xX738xX3xXc4xX6xX15xX3xX22xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xX4xX1fxX15xX25xX3xX4xX73cxX4xX3xXexX1xX37xX15xX1xX3xX47xXdxc20exX15xX3xXexX28xX2axX15xX25xX3xX9exX2axX37xX15xX3xXexX28xX6xX2axX3xX25xX8exX2axX3xX1xX7bxX3xXexX28xXa8xX3xX4xX73cxX4xX3xX25xXdxX6xX3xX9exX9bxX15xX1xX3xXc4xXc5xX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xX1xX8exXdxX3xX43xX2axX3xX7axX3fxX6xX3xX5xX4dxX3xX47x9f49xX6xX3xX35xX31xX6xX125xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xXc4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdfxX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX25xX9xXaxX2dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX43xX43xXdxX15xX25xX9xXaxX94xXaxX12xX0xXexXc4xX2axX43xX138xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX43xX138xXaxX12xX0xX10xX7axX12xX114xX3fxXa8xX4xX3xXc4xXdxX78bxXexX3xX15xX1x3b57xX7axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa138xX3xX47xX734xXdxX3xX15xX1xXb6xX15xX25xX3xX8axX1xX738xX3xX8axX1x5850xX15xX3xX4xX45exX6xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX5xXd8xXexX3xX439xX3xX2cxX3xXex542axX15xX1xX3xX288xX25xX1xXcaxX3x8b13xX15xX3xX47xX37xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX78xX3xX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXf0xXcxX276xX3xX22xX84xX15xX25xX3xXe6xX53xX15xX1xXf9xX3xX9exXa4xX3xX8axX9afxX31xX3xX25xX11axXdxX3xX4xX73cxX4xX3xXbxX1xX456xXexX3xXex9048xX3xX439xX3xX8axX1xb777xXbxX3xX7axX11axXdxX3xX7axXdxX256xX15xX3xX9exX32xXexX3xX15xX3fxX734xX4xX3xX35xX31xX138xX9afxX15xX3xX25xX738xXbxX3xX9exX3fxXa8xX4xX3xX1xXecxX15xX3xX94xX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX9ex9d0fxX3xXexX28xX6xX2axX3xXexX7bexX15xX25xX78xX3xX9exX18xX15xX25xX3xX47xXdxX9afxX15xX3xXc4xX37xX3xX4xX2axX15xX3xX15xX1xX44xX15xX3xX43xX44xX15xX3xX47xX3fxXa8xXexX3xX8axX1xX738xX3x8292xX15xX3xX9exXc5xX15xX1xX3xX4xX31xX18xX4xX3xX7xa52exX15xX25xX0xX57xX10xX7axX12xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX43xX12xX0xX57xXexX28xX12xX0xX57xXexXc4xX2axX43xX138xX12xX0xX57xXexX6xXc4xX5xX10xX12xX0xX57xX43xXdxX47xX12xX0xX43xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX28xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX241xXexX1xX31xX7axXc4xX241xX6xX15xX43xX241xX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX148xX73cxX4xX3xX15xX1xX37xX3xX1xX81bxX2axX3xXexX44xX7axX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX9exX84xX15xX25xX3xX1xX37xX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX25xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX1xX28xX10xX24exX9xXaxX57xX15xX1xXdxXbxX241xX4xX6xX31xX241xX138xX10xX31xX241xXexX1xX31xX2axX15xX25xX57xX4xX6xX4xX241xX15xX1xX6xX241xX1xX6xX2axX241xXexX6xX7axX241xXexXdxX10xXbxX241xXexX31xX4xX241xX43xX2axX15xX25xX241xX1xX6xX15xX1xX241xX4xX31xX15xX25xX241xX15xX25xX31xX2axXdxX241xX43xX6xX15xX241xX47xX31xX15xX25xX241xX5xX31xX241xX1xX6xX241xXexXdxX15xX1xX57xX2cxX2dxX2xX509xX94xX1a0xX125xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX25xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX57xX7axX10xX43xXdxX6xX57xX2xX2cxX2dxX57xX15xX10xX157xX7xX57xX2cxX2dxX16dxX94xX57xX15exX1b5xX43xX16dxX2xX2dxX94xX1b5xX2cxX2cxXexX509xX2dxX19cxX509xX2dxX5xX2dxX125xX1aexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX43xXdxX47xX12xX0xX7xXexX28xX2axX15xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX148xX73cxX4xX3xX15xX1xX37xX3xX1xX81bxX2axX3xXexX44xX7axX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX9exX84xX15xX25xX3xX1xX37xX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX25xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX1xX28xX10xX24exX9xXaxX57xX15xX1xXdxXbxX241xX4xX6xX31xX241xX138xX10xX31xX241xXexX1xX31xX2axX15xX25xX57xX4xX6xX4xX241xX15xX1xX6xX241xX1xX6xX2axX241xXexX6xX7axX241xXexXdxX10xXbxX241xXexX31xX4xX241xX43xX2axX15xX25xX241xX1xX6xX15xX1xX241xX4xX31xX15xX25xX241xX15xX25xX31xX2axXdxX241xX43xX6xX15xX241xX47xX31xX15xX25xX241xX5xX31xX241xX1xX6xX241xXexXdxX15xX1xX57xX2cxX2dxX2xX509xX94xX1a0xX125xX1xXexX7axXaxX12xX148xX73cxX4xX3xX15xX1xX37xX3xX1xX81bxX2axX3xXexX44xX7axX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX9exX84xX15xX25xX3xX1xX37xX15xX1xX3xX4xX1fxX15xX25xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX28xX2axX15xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX148xX1xXdxX6xX3xX7xXa6exX3xX47xX734xXdxX3xX9exX84xX15xX25xX3xXc4xX37xX2axX3xXc4xXc5xX3xX81bxX15xX1xX3xX1xX3fxX439xX15xX25xX3xX43xX2axX3xX7axX3fxX6xX3xX5xX4dxX78xX3xX148x9beexX15xX25xX3xXexX138xX3xX148xX2a6xX3xX22xX84xX15xX25xX3xX288xX25xX11axX4xX3xX10fxX3fxXecxX15xX25xX3xX114xXe68xX15xX25xX78xX3xX4xX81bxX15xX25xX3xX22xX84xX15xX25xX3xX288xX25xX11axX4xX78xX3xX1xX31xX138xXcaxX15xX3xX2a6xX1x639bxX3xb237xX31xXb6cxX4xX3xXf0xXexXaa2xX15xX1xX3x9029xXdxX9afxX15xX3x5b8bxXdxX6xX15xX25xXf9xX3xX9exXa4xX3xXexX28xX6xX2axX3xXexX7bexX15xX25xX3xXc4xX104xX3xX47xX37xX3xX1xX7bxX3xXexX28xXa8xX3xX5xX37xX7axX3xX15xX1xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX73cxX4xX3xX1xX18xX3xX43xX44xX15xX3xX1xX31xX138xXcaxX15xX3xXeadx9373xX3xXaabxX15xX1xX3xXf0xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXf9xX3xX47xX734xXdxX3xXexXb5exX15xX25xX3xXexX28xXc5xX3xX25xXdxX73cxX3xX94xX2dxX2dxX3xXexX28xXdxXcaxX31xX3xX9exX84xX15xX25xX125xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX43xXdxX47xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX15xX1xX456xX15xX3xX15xX1xXdxX256xX31xX3xX7xX1bxX3xX45exX15xX25xX3xX1xX18xX3xX8axX1xXaf8xX4xX3xXbxX1xXd8xX4xX3xX1xX456xX31xX3xX35xX31xX81bxX3xX7axX3fxX6xX3xX5xX4dxXaxX3xX1xX28xX10xX24exX9xXaxX57xX15xX1xXdxXbxX241xX4xX6xX31xX241xX138xX10xX31xX241xXexX1xX31xX2axX15xX25xX57xX15xX25xX31xX2axXdxX241xX43xX6xX15xX241xX1xX6xX241xXexXdxX15xX1xX241xXexXdxX10xXbxX241xXexX31xX4xX241xX15xX1xX6xX15xX241xX15xX1xXdxX10xX31xX241xX7xX31xX241xX31xX15xX25xX241xX1xX2axX241xX8axX1xX6xX4xX241xXbxX1xX31xX4xX241xX1xX6xX31xX241xX35xX31xX6xX241xX7axX31xX6xX241xX5xX31xX57xX2cxX2dxX2xX1b5xX94xX1b5xX125xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX25xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX57xX7axX10xX43xXdxX6xX57xX2xX2cxX2dxX57xX15xX10xX157xX7xX57xX2cxX2dxX16dxX16dxX57xX2xX1b5xX509xX43xX2cxX2xX2xX2xX1b5xX2cxX16dxXexX2xX2xX1b5xX2cxX15exX5xX2dxX125xX1aexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX43xXdxX47xX12xX0xX7xXexX28xX2axX15xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX15xX1xX456xX15xX3xX15xX1xXdxX256xX31xX3xX7xX1bxX3xX45exX15xX25xX3xX1xX18xX3xX8axX1xXaf8xX4xX3xXbxX1xXd8xX4xX3xX1xX456xX31xX3xX35xX31xX81bxX3xX7axX3fxX6xX3xX5xX4dxXaxX3xX1xX28xX10xX24exX9xXaxX57xX15xX1xXdxXbxX241xX4xX6xX31xX241xX138xX10xX31xX241xXexX1xX31xX2axX15xX25xX57xX15xX25xX31xX2axXdxX241xX43xX6xX15xX241xX1xX6xX241xXexXdxX15xX1xX241xXexXdxX10xXbxX241xXexX31xX4xX241xX15xX1xX6xX15xX241xX15xX1xXdxX10xX31xX241xX7xX31xX241xX31xX15xX25xX241xX1xX2axX241xX8axX1xX6xX4xX241xXbxX1xX31xX4xX241xX1xX6xX31xX241xX35xX31xX6xX241xX7axX31xX6xX241xX5xX31xX57xX2cxX2dxX2xX1b5xX94xX1b5xX125xX1xXexX7axXaxX12xX288xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX15xX1xX456xX15xX3xX15xX1xXdxX256xX31xX3xX7xX1bxX3xX45exX15xX25xX3xX1xX18xX3xX8axX1xXaf8xX4xX3xXbxX1xXd8xX4xX3xX1xX456xX31xX3xX35xX31xX81bxX3xX7axX3fxX6xX3xX5xX4dxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX28xX2axX15xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX288xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX15xX1xX456xX15xX3xX9exX3fxXa8xX4xX3xX7xX1bxX3xX45exX15xX25xX3xX1xX18xX3xX4xX45exX6xX3xX4xX73cxX4xX3xXexXb5exX3xX4xX1xX115xX4xX78xX3xX43xX2axX6xX15xX1xX3xX15xX25xX1xXdxXcaxXbxX3xXexX28xX2axX15xX25xX3xX4xX81bxX3xX15xX3fxX734xX4xX3xX4xX1xX31xX15xX25xX3xXexX6xX138xX3xX8axX1xXaf8xX4xX3xXbxX1xXd8xX4xX3xX1xX456xX31xX3xX35xX31xX81bxX3xX7axX3fxX6xX3xX5xX4dxX125xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX43xXdxX47xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX148xX73cxX4xX3xXexXb5exX3xX4xX1xX115xX4xX78xX3xX4xX73cxX3xX15xX1xX44xX15xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX1xX3fxX734xX15xX25xX3xX47xX256xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX3xX1xX7bxX3xXexX28xXa8xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxXaxX3xX1xX28xX10xX24exX9xXaxX57xX4xX1xXdxX15xX1xX241xXexX28xXdxX57xX4xX6xX4xX241xXexX2axX241xX4xX1xX31xX4xX241xX4xX6xX241xX15xX1xX6xX15xX241xXexXdxX10xXbxX241xXexX31xX4xX241xX1xX31xX2axX15xX25xX241xX47xX10xX241xX1xX6xX241xXexXdxX15xX1xX241xX1xX2axX241xXexX28xX2axX241xX15xX25xX31xX2axXdxX241xX43xX6xX15xX241xX47xX31xX15xX25xX241xX5xX31xX57xX2cxX2dxX2dxX19cxX15exX19cxX125xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX25xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX57xX7axX10xX43xXdxX6xX57xX2xX2cxX2dxX57xX15xX10xX157xX7xX57xX2cxX2dxX16dxX1b5xX57xX2xX2xX1a0xX43xX1b5xX2xX2dxX94xX509xX16dxX15exXexX1a0xX2xX94xX19cxX19cxX5xX2dxX125xX1aexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX1xX18xX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX6xX3xX22xX6xX15xX25xX3xXexX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX2dxX3xX7xX31xX32xXexX3xX35xX31xX37xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX43xXdxX47xX12xX0xX7xXexX28xX2axX15xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX148xX73cxX4xX3xXexXb5exX3xX4xX1xX115xX4xX78xX3xX4xX73cxX3xX15xX1xX44xX15xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX1xX3fxX734xX15xX25xX3xX47xX256xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX3xX1xX7bxX3xXexX28xXa8xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxXaxX3xX1xX28xX10xX24exX9xXaxX57xX4xX1xXdxX15xX1xX241xXexX28xXdxX57xX4xX6xX4xX241xXexX2axX241xX4xX1xX31xX4xX241xX4xX6xX241xX15xX1xX6xX15xX241xXexXdxX10xXbxX241xXexX31xX4xX241xX1xX31xX2axX15xX25xX241xX47xX10xX241xX1xX6xX241xXexXdxX15xX1xX241xX1xX2axX241xXexX28xX2axX241xX15xX25xX31xX2axXdxX241xX43xX6xX15xX241xX47xX31xX15xX25xX241xX5xX31xX57xX2cxX2dxX2dxX19cxX15exX19cxX125xX1xXexX7axXaxX12xX148xX73cxX4xX3xXexXb5exX3xX4xX1xX115xX4xX78xX3xX4xX73cxX3xX15xX1xX44xX15xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX1xX3fxX734xX15xX25xX3xX47xX256xX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX3xX1xX7bxX3xXexX28xXa8xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX28xX2axX15xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX148xX73cxX4xX3xX1xX2axX8exXexX3xX9exX18xX15xX25xX3xXexX1xXa80xX7axX3xX1x5c04xXdxX78xX3xXexX7bexX15xX25xX3xX35xX31xX37xX78xX3xX9exX18xX15xX25xX3xX47xXdxX9afxX15xX3xX15xX25xX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX15xX3xX47xX1fxX15xX25xX3xX5xX4dxX3xX22xX37xX3xXcxX53xX15xX1xX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXd8xX4xX3xX9exX3fxXa8xX4xX3xXexX28xXdxXb2exX15xX3xX8axX1xX6xXdxX3xX439xX3xX15xX1xXdxX256xX31xX3xX9exXc5xX6xX3xXbxX1xX3fxXecxX15xX25xX3xX15xX1xXa65xX7axX3xXexXdxX78bxXbxX3xXexXdxX78bxXbxX3xX7xX115xX4xX3xX4xX1xX2axX3xXc4xX37xX3xX4xX2axX15xX3xX15xX1xX44xX15xX3xX43xX44xX15xX3xX7xX734xX7axX3xXb5exX15xX3xX9exXc5xX15xX1xX3xX4xX31xX18xX4xX3xX7xXb6cxX15xX25xX125xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX43xXdxX47xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX31xX5xX12xX0xX43xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX57xX43xXdxX47xX12xX0xX57xX43xXdxX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaabxX31xXexX1xX2axX28xXaxX12xX288xX6xX7axX3xXeb2xXdxX6xX15xX25xX0xX57xXbxX12
Nam Giang