EVN Hà Tĩnh: Niềm tin của khách hàng là động lực phát triển
(Baohatinh.vn) - Lấy khách hàng làm trung tâm, hiện đại hóa dịch vụ chăm sóc là “chìa khóa” thành công của Công ty Điện lực (EVN) Hà Tĩnh trong năm qua.
ff1fx155bfx12a66x17b95x16c51x11fd0x14b25x12436x1635cxX7x16d29x10dfcx113fax1777cx121abx1567cxX5x15f46xXax1312ex1185cx17dadx1585axX3x1810cx1189fxX3xXcx16b0ex11bf8xX1x10721xX3xX15xXdx10022x12762xX3xXexXdxX1cxX3xX4x10dccxX6xX3x12b0bxX1x1498dxX4xX1xX3xX1xX18xX1cx100e7xX3xX5xX18xX3x13f21x12bb2xX1cxX36xX3xX5x16018xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXex12537xXdx106dbxX1cxX0x15fd9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x174c2xXaxX12x12422x148c8x11aecxX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX23xX3xXexX4ax14190xX1cxX36xX3xXex16c63xX23x105e2xX3xX1xXdx14601xX1cxX3xX3bx1786bxXdxX3xX1x102c3xX6xX3xX61x13729xX4xX1xX3x10880x162bdxX3xX4xX1x144bdxX23xX3xX7xX8cxX4xX3xX5xX18xX3x16032xX4xX1x149adxX6xX3xX2dxX1xX8cxX6x11b58xX3xXexX1xX18xX1cxX1xX3xX4x11418xX1cxX36xX3xX4xX2axX6xX3x143ecxXb6xX1cxX36xX3xXexX66xX3x10ba6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3x13805xX13xX14xX15x1174axX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexX4ax16bd1xX1cxX36xX3xX1cxX99xX23xX3x13ae6xX79xX6x10e21xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12398xXdfxX61xX66xXaxX12xX0xX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xXfax16061x137ecxX4xX3xX1cxX36xXdfx161a6xXexX3xXexX4axXdfxX1cxX36xX3xX4x17e8cxXdxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xX1x16944xX1cxX1xX0xX4fxX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xX3xXbxXbexX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXax1452dxXdxX61xXexX1xX1exX3x12385xX2x17c81xXbx10536x144fexX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX1exX3x10c91xX2x161cfxXbxX179xX17axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX4fxX4fxXdxXeax17bbaxX6xXdfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXeaxX94xX1cxX4fxX1cxX10xX16exX7xX4fxX2x1280fxX186xX177xX4fxX2xX184xX186xX61xX177xX2xX186x108b0xX1b8xX184x138daxXex111a8xX1bbxX175xX186xX184xX5xX186xXeax171ffxXbxX36x1496bxX4axX9x17a1exX1bdxX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX1exX3xX15xXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX5xX41xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX4axXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxXdfxX1cxXaxX12x11c6bxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX3bx12542xX1cxX3xX36xXdxX6xXdfxX3xX61xX90xX4xX1xX3xXexX1xX2axX3xXexX95xX4xX3xX1cxX36xX18xX1cxX1xX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xXexX88xXdxX3xXcxX4axX79xX1cxX36xX3xXexX7exX23xX3xX17xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xXex17d42xX1cxX1xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xXc6xX109xX6xX3xX2xX184xX3xXexX1xX2axX3xXexX95xX4xX3xX94xX18xXdfxX3xXcxX4axX79xX1cxX36xX3xXexX7exX23xX3xX17xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xXexX277xX1cxX1xX80xX3xX1xX79xX66xX84xX1cxX3xX5xX18xX3xX19axX109xX10axX4xX3xX1cxX36xXdfxX110xXexX3xXe7xX79xX6xX1cxX3xXexX4ax12e68xX1cxX36xX3xXexX4axXdfxX1cxX36xX3xX4xX11axXdxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX4xX2axX6xX3xXbexXb6xX1cxX36xX3xXexX66xX3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1cxX99xX23xX3xX1bdxX186xX2xX1cbxXeaxX3xXcx10fb9xX3xX2xX184xX3xXexX1xX2axX3xXexX95xX4xX80xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexXdxX238xX1cxX3xXexX10axXdxX3xX4axX18xX3xX7xXdfxX2fxXexX80xX3xX3bxX109xX6xX3xXex12578xXdxX3xX3bxX6xX3xXexX1xX2axX3xXexX95xX4xX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX1cxX36xX18xX1cxX1xX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX94xX18xXdfxX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX84xX1cxX3xXexX88xXdxX3xXexX4axX79xX1cxX36xX3xXexX7exX23xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX4xXb6xX1cxX36xXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xXc6xX7exX66xX3xX5xX18xX3xX3bxXdxX22xX79xX3xX2dxXdxX84xX1cxX3xXexX1xX79x112eexX1cxX3xX5x17a80xXdxX3xX3bxX4cxX3xX1cxX36xX109x16d00xXdxX3xX61xX7exX1cxX80xX3xX61xXdfxX6xX1cxX1xX3xX1cxX36xX1xXdxX84xXbxX3xXexX4ax1081bxX1cxX3xX3bxX90xX6xX3xX19axX18xX1cxX3xXexXdxX238xXbxX3xX4xX3d3xX1cxX3xX4xX2fxX4xX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX4xX2axX6xX3xX1cxX36xX18xX1cxX1xX3xX3bxXdxX84xX1cxXeaxX3x14bf0xX6xX79xX3xX1b8xX3xXexX1xX2fxX1cxX36xX3xX3bxXdxX3xX94xX18xXdfxX3xX1xXdfxX88xXexX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xXexX88xXdxX3xXexX4axX79xX1cxX36xX3xXexX7exX23xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX4xXb6xX1cxX36xX80xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX3bx17dd7xX3xXexXdxX238xXbxX3xX1cxX1xX3d3xX1cxX80xX3xX36xXdxX11axXdxX3xXe7xX79xX66xX238xXexX3xX2xXeaxX1bdxX1bdxX186xX3xX1x17684xX3xX7x1178exX3xX36xXdxX6xXdfxX3xX61xX90xX4xX1xX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xX3xXbxXbexX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX61xXexX1xX1exX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX1exX3xX184xX2xX186xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX4fxX4fxXdxXeaxX19axX6xXdfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXeaxX94xX1cxX4fxX1cxX10xX16exX7xX4fxX2xX1adxX186xX177xX4fxX2xX184xX186xX61xX177xX2xX186xX1b8xX184xX186xX1bdxXexX1cbxX1adxX1cbxX175xX5xX175x16641xX2xX184xX186xX61xX1b8xX186xX1cbxX177xX1cbxX1b8xX186xXexX2xX184xX184xX175xX1cbxX5xX186xXeaxX1c5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX1exX3xX15xXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX5xX41xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX4axXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxXdfxX1cxXaxX12xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xXcx1596dxXeaxX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1cxX7exX1cxX36xX3xX4xX65xXbxX3xX5xX109xX10axXdxX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX179xX470xX3xXcxX1xX88xX4xX1xX3xXc6xX48fxX1cxX36xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12x10f51xX1cxX36xX3xX15xX36xX79xX66x14cf6xX1cxX3xX5bbxX1x1428dxX4xX3xX5bbxX1xXdfxX1cxX36xX3xX53bxX3x12d4dxXdxX2fxX23xX3xX3bxX35dxX4xX3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX80xX3xX4xX1xXdfxX3xX19axXdxX238xXexX1exX3xXa3xXbexX2fxX4xX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX36xXdxX6xXdfxX3xX61xX90xX4xX1xX3xXexX88xXdxX3xXcxX4axX79xX1cxX36xX3xXexX7exX23xX3xX17xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xXexX277xX1cxX1xX3xX94xX18xX3xX1xX79xX66xX84xX1cxX3xX19axX6xXdfxX3xX36xX48fxX23xX3xX4xX2fxX4xX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX4axXdfxX1cxX36xX3xXe7xX79xX2fxX3xXexX4axXa6xX1cxX1xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX84xX1cxX3xX1xX3d7xXbxX3xX3bxX48fxX1cxX36xX3xX23xX79xX6xX3xX19axX2fxX1cxX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX94xX18xX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX4xX65xXbxX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xXexX32cxX3xX5xX109xX10axXdxX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX1xX88xX3xX2fxXbxX80xX3xXexX4axX79xX1cxX36xX3xX2fxXbxX3xXexX1xX10xXdfxX3xXbxX1xX7exX1cxX3xX4xX65xXbxX3xXexX88xXdxX3xXe7xX79xX66xX3xXexX4axXa6xX1cxX1xX3xX2dxXdxX1cxX1xX3xX61xXdfxX6xX1cxX1xXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xX14xXdxX84xX4xX3xX3bxX109xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX2axX3xXexX95xX4xX3xX1cxX36xX18xX1cxX1xX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX94xX18xXdfxX3xXexX4axX79xX1cxX36xX3xXexX7exX23xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xX5xX18xX3xX19axX109xX10axX4xX3xX1cxX36xXdfxX110xXexX3xXe7xX79xX6xX1cxX3xXexX4axX2e6xX1cxX36xX3xXexX4axXdfxX1cxX36xX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xXexX2fxX4xX3xX4xX11axXdxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xXexX1xX2axX3xXexX95xX4xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX80xX3xXexX88xXdfxX3xXexX1xX79xX3d3xX1cxX3xX5xX3d7xXdxX3xXexX35dxXdxX3xX3bxX6xX3xX4xX1xXdfxX3xX1cxX36xX109xX3e0xXdxX3xX61xX7exX1cxX80xX3xX61xXdfxX6xX1cxX1xX3xX1cxX36xX1xXdxX84xXbxX3xXexX4axXdfxX1cxX36xX3xXe7xX79xX2fxX3xXexX4axXa6xX1cxX1xX3xX36xXdxX6xXdfxX3xX61xX90xX4xX1xXeaxX3x17741xX79xX2fxX3xXexX4axXa6xX1cxX1xX3xX4xX79xX1cxX36xX3xX4xX65xXbxX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX3bxX109xX3d7xX4xX3xX1cxX36xX18xX1cxX1xX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xXexXdxX238xX1cxX3xX1xX18xX1cxX1xX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xX2dxX1xX6xXdxX80xX3xX23xXdxX1cxX1xX3xX19axX88xX4xX1xX80xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX61xX603xX3xX61xX18xX1cxX36xX3xXexX1xX10xXdfxX3xX61x105f2xXdxX80xX3xX36xXdxX2fxX23xX3xX7xX2fxXexXadxXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xX0xX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX17xXdxX84xX1cxX3xX3bxX88xXdxX3xX1xX8cxX6xX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX4xX1xX99xX23xX3xX7xX8cxX4xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX0xX4fxX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xX14xX10axXdxX3xX23xX95xX4xX3xXexXdxX3f7xX79xX3xX3bxX6xX3xX61xX88xX1cxX36xX3xX1xX8cxX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX1xXa6xX1cxX1xX3xXexX1x1609dxX4xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexXdfxX2fxX1cxX3xX94xX18xX3xX23xX6xX1cxX36xX3xX3bxX238xX1cxX3xXexXdxX84xX1cxX3xX129xX4xX1xX3xXexX35dxXdxX3xX3bxX6xX3xX4xX1xXdfxX3xXe7xX79x15841xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX80xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX3bxX470xX3xX2dxX92exX3xXexX1x14325xX6xX3xXexX1xX79xX3d3xX1cxX3xX1xX3d7xXbxX3xXexX2fxX4xX3xXexXdfxX18xX1cxX3xX61xXdxX84xX1cxX3xX94xX22xX3xX4xX79xX1cxX36xX3xX4xX65xXbxX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xXexX1xX79xX3xX1xX3cxX3xXexXdxX22xX1cxX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXe7xX79xX6xX3xX1xX84xX3xXexX1xX35dxX1cxX36xX3xX36xXdxX6xXdfxX3xX61xX90xX4xX1xX3xX1adxX3xX1cxX36xX7exX1cxX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX94xX18xX3xX184xX3xXex15a6cxX3xX4xX1xX8fexX4xX3xXexX4axX79xX1cxX36xX3xX36xXdxX6xX1cxXeaxX3xXcxX32cxX3xX3bxX7exX66xX80xX3xX3bxX109xX6xX3xX3bxX238xX1cxX3xX1cxX1xXdxX22xX79xX3xX7xX41xX3xX5xX41xX6xX3xX4xX1xX2e6xX1cxX3xX94xX18xX3xX36xXdxX6xXdfxX3xX61xX90xX4xX1xX3xXexX1xXb6xX1cxX36xX3xX23xXdxX1cxX1xX3xX4xX1xXdfxX3xXe7xX79xX92exX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xXeaxX3xXc6xX238xX1cxX3xXexX1xX3e0xXdxX3xX3bxXdxX4cxX23xX3xX1cxX18xX66xX80xX3xX3bxX470xX3xX4xX8cxX3xX2xX2xX175xXeaxX1cbxX177xX1bdxX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX4xX1xXdxX3xXexX4axX11axX3xXexXdxX22xX1cxX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xXe7xX79xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xXex14167xXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xX3xXbxXbexX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX1cxXexX10xX4axX3xX61xXexX1xX79xX23xX19axXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX61xXexX1xX1exX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX1exX3xX184xX2xX186xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX4fxX4fxXdxXeaxX19axX6xXdfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXeaxX94xX1cxX4fxX1cxX10xX16exX7xX4fxX2xX1adxX186xX177xX4fxX2xX184xX186xX61xX177xX2xX186xX1b8xX1bdxX184xX1bdxXexX184xX1cbxX177xX1bdxX5xX1b8xX53bxX2xX184xX186xX61xX177xX2xX1bdxX1b8xX1cbxX1b8xX1bbxXexX1b8xX1cbxX184xX1adxX5xX1bdxX53bxX2xXeaxX1c5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX1exX3xX15xXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX5xX41xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX4axXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxXdfxX1cxXaxX12xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xXcx1503bxXeaxX3xX17xX48fxX1cxX36xX3xX64xX1bxX1cxX1xX3xX94xX84xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX4axX88xX23xX3xX19axXdxX238xX1cxX3xX2fxXbxX3xX4xX1xXdfxX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xXeaxXeaxXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xXc6xX4cxX3xXexX88xXdfxX3xX7xX41xX3xX4xX1xX2axX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX4xX1xXdfxX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX7xXa7dxX3xX61xX95xX1cxX36xX3xX3bxXdxX84xX1cxX80xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX3bxX470xX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX1xXdxX22xX79xX3xXex13870xX3xX3bxX48fxX1cxX36xX3xX23x17dbcxXdxX3xX1cxX99xX23xX3xX3bxX4cxX3xX36xXa7dxXdxX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX1x1119cxX1cxX3xX427x15cf3xX427xX80xX3xX36xX23xX6xXdxX5xX3xX94xX22xX3xX7xX41xX3xX4xX35dxX3xX5xX109xX10axXdxX3xX3bxXdxX84xX1cxX80xX3xX5xX90xX4xX1xX3xX36xX1xXdxX3xX4xX1xX277xX3xX7xX35dxX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xXexX492xX80xX3xXexXdxX22xX1cxX3xX3bxXdxX84xX1cxX80xX3xX2dxX238xX3xX1xXdfxX88xX4xX1xX3xX4xXc43xXexX3xX3bxXdxX84xX1cxXeaxXeaxXeaxX3xXexX10axXdxX3xX23xXc2fxXdxX3xX4xX2fxX3xX1cxX1xX7exX1cxXeaxX3xX15xX36xXdfxX18xXdxX3xX4axX6xX80xX3xX3bxX4cxX3xX3bxX2fxXbxX3xX8fexX1cxX36xX3xX66xX3f7xX79xX3xX4x114c0xX79xX3xXexX1xX3e0xXdxX3xX2dx11e12xX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xX1cxX36xX1xXdxX84xXbxX3xX1xX8cxX6xX3xX53bxX3xX1xXdxX84xX1cxX3xX3bxX88xXdxX3xX1xX8cxX6xX80xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX3bxX470xX3xX23xXdxX1cxX1xX3xX19axX88xX4xX1xX3xX1xX8cxX6xX3xXexX1xXb6xX1cxX36xX3xXexXdxX1cxX3xXe7xX79xX6xX3xX1xX84xX3xXexX1xX35dxX1cxX36xX3xXdxX1cxXexX10xX4axX1cxX10xXexX3xX19ax17be9xX1cxX36xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX4axX6xX1cxX36xX3xX16exX10xX19axX3xX4xX1xX99xX23xX3xX7xX8cxX4xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX1cxX1xX109xX1exX3xX5bbxX4xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXeaxX1cxXbxX4xXeaxX4xXdfxX23xXeaxX94xX1cxX3xX1xX6xX66xX3xXbexX7xX2dxX1xXeaxX1cxXbxX4xXeaxX4xXdfxX23xXeaxX94xX1cxXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xX613xXdxX3e0xX3xX3bxX7exX66xX80xX3xX1cxX36xX109xX3e0xXdxX3xX61xX7exX1cxX3xXexX1xX41xX4xX3xX7xX41xX3xX3bxX238xX1cxX3xX36xXcc9xX1cxX3xX1xX492xX1cxX3xX94xX10axXdxX3xX1cxX36xX18xX1cxX1xX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX2dxX1xXdxX3xX1cxXc43xX23xX3xXexX4axXdfxX1cxX36xX3xXexX6xX66xX3xX1cxX3cxXdxX3xX61xX79xX1cxX36xX3xX4xXcc9xX1cxX3xXexX1xXdxX238xXexX3xX3bxX4cxX3xXexXdxX84xX1cxX3xXexX1xX10xXdfxX3xX61xX869xXdxX80xX3xX36xXdxX2fxX23xX3xX7xX2fxXexXeaxX3xX14xX18xX3xX23xX2e6xXdxX3xXexX1xXc43xX4xX3xX23xXc43xX4xX80xX3xX66xX3f7xX79xX3xX4xXcc9xX79xX3xX3bxX22xX79xX3xX3bxX109xX3d7xX4xX3xXexXdxX238xXbxX3xX1cxX1xX3d3xX1cxX80xX3xX36xXdxX11axXdxX3xX3bxX2fxXbxX80xX3xX179xXa7dxX3xX5xX92exX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xXe7xX79xX6xX3xX7xX35dxX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xXexX1xXdfxX88xXdxX3xX4xX1xX99xX23xX3xX7xX8cxX4xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX2xX1adxX186xX186xX175xX1bbxX175xX1adxXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xX3xXbxXbexX10xX1cxXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbexX10xX1cxXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX61xXexX1xX1exX3xX175xX2xX177xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX1exX3xX184xX2xX186xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX4fxX4fxXdxXeaxX19axX6xXdfxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXeaxX94xX1cxX4fxX1cxX10xX16exX7xX4fxX2xX1adxX186xX177xX4fxX2xX184xX186xX61xX177xX2xX186xX1b8xX1bdxX177xX175xXexX1bdxX1b8xX177xX1adxX5xX2xX186xX53bxX2xX184xX186xX61xX1b8xX186xX1cbxX177xX1cbxX177xX184xXexX1bdxX177xX2xX177xX1cbxX5xX186xXeaxX1c5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX1exX3xX15xXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX5xX41xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX4axXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxXdfxX1cxXaxX12xXeaxXeaxXeaxX3xX94xX18xX3xX7xXa7dxX6xX3xX4xX1x109adxX6xX3xX3bxXdxX84xX1cxX80xX3xXexX110xX1cxX36xX3xX19axX8cxX1cxX36xX3xX3bx158e8xX1cxX3xXexXdxX238xXexX3xX2dxXdxX84xX23xX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX4xX1xXdfxX3xX1xX3cxX3xX1cxX36xX1xXfa9xXdfxX80xX3xX36xXdxX6xX3xX3bxXa6xX1cxX1xX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xXexX4axX3f7xX1cxX3xX3bxX90xX6xX3xX19axX18xX1cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xX5fbxX1cxX36xX3xX15xX36xX79xX66xX603xX1cxX3x11671xX79xX66xX3xXcxX1xXc43xX1cxX36xX3xX53bxX3xXcxX4axX109x11d8axX1cxX36xX3xXbxX1x10c4exX1cxX36xX3xX22cxXdxX1cxX1xX3xX61xXdfxX6xX1cxX1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX80xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12be7xX1exX3xXa3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX5xX79xXb6xX1cxX3xX5xX65xX66xX3xX1cxXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX23xX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX5xX41xX4xX3xX4xX1xXdfxX3xX7xX41xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX4axXdxX4cxX1cxX80xX3xXexX88xXdfxX3xX19axX109xX10axX4xX3xX4xX1xX79xX66xX4cxX1cxX3xX23xXa6xX1cxX1xX3xX23xX88xX1cxX1xX3xX23x158b1xX3xX5xX18xX23xX3xX1cxX3f7xX1cxX3xX4xX1xX79xXc2fxXdxX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX4xX1xX79xX66xX3f7xX1cxX3xX1cxX36xX1xXdxX84xXbxX3xX94xX18xX3xX1xXdxX84xX1cxX3xX3bxX88xXdxXeaxX3xX427xX41xX3xX3bxX9c8xXdxX3xXexX1xX6xX66xX3xXexX32cxX3xX5xX109xX3d7xX1cxX36xX3xX7xX6xX1cxX36xX3xX4xX1xX65xXexX3xX4xX1xX129xX1cxX1xX3xX5xX18xX3xX1cxX22xX1cxX3xXexX11axX1cxX36xX3xX3bxX109xX6xX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXexX4axX1018xX3xXexX1xX18xX1cxX1xX3xX1cx15e2cxXexX3xX94xX99xX1cxX3xX1xX8cxX6xX3xX3bxX110xX4xX3xXexX4axX109xX1cxX36xX3xX4xX2axX6xX3xX61xXdfxX6xX1cxX1xX3xX1cxX36xX1xXdxX84xXbxXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXdfxX61xX66xXaxX12xX427xX41xX3xX4xX1xX79xX66xX3f7xX1cxX3xX1cxX36xX1xXdxX84xXbxX3xX1xX8cxX6xX3xX4xX2axX6xX3xX1cxX36xX18xX1cxX1xX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xXexX1xX4cxX3xX1xXdxX84xX1cxX3xX4axX869xX3xX1018xX3xX7xX41xX3xX4xX1xX2axX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xXbxX1xX35dxXdxX3xX1xX3d7xXbxX3xX4xX79xX1cxX36xX3xX4xX65xXbxX3xXexX1xXb6xX1cxX36xX3xXexXdxX1cxX3xX3bxX4cxX3xX1cxX36xX109xX3e0xXdxX3xX61xX7exX1cxX3xXa3xX61xX603xX3xXexXdxX238xXbxX3xX4xX3d3xX1cxX3xX53bxX3xX61xX603xX3xXexX1xX6xX23xX3xX36xXdxX6xX3xX53bxX3xX61xX603xX3xX36xXdxX2fxX23xX3xX7xX2fxXexXadxX80xX3xXexXdxX238xX1cxX3xX3bxX238xX1cxX3xX7xX41xX3xX23xXdxX1cxX1xX3xX19axX88xX4xX1xX3xXexX4axXdfxX1cxX36xX3xX23xX2e6xXdxX3xX61xX90xX4xX1xX3xX94xX95xXeaxX3xXcxX4axXdfxX1cxX36xX3xX1xX18xX1cxX1xX3xXexX4axXa6xX1cxX1xX3xX3bxX9c8xXdxX3xX23xX10axXdxX80xX3xX23xXc2fxXdxX3xX4xX2fxX1cxX3xX19axX3cxX80xX3xX4xXb6xX1cxX36xX3xX1cxX1xX7exX1cxX3xX94xXdxX3f7xX1cxX3xX7xX10b1xX3xX5xX18xX3xX23xX3cxXexX3xXa3xX3bxX88xXdxX3xX7xX8fexXadxX3xX3bxX4cxX3xX5xX6xX1cxX3xXexX950xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX36xXdxX2fxX3xXexX4axX90xX3xX94xX99xX1cxX3xX1xX8cxX6xX3xX13xX14xX15xX3xXexX10axXdxX3xX4xX3cxX1cxX36xX3xX3bxX48fxX1cxX36xX80xX3xX5xX18xX23xX3xX61xX18xX66xX3xXexX1xX3f7xX23xX3xX94xX99xX1cxX3xX1xX8cxX6xX3xX13xX14xX15xX3xXexX4axXdfxX1cxX36xX3xX1cxXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xXe7xX79xX92exX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xXadxXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX4axX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX3f7xX1cxX3xXe7xX79xX6xX1cxX1exX0xX4fxX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xX79xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX53bxXexX1xX79xX23xX19axX53bxX6xX1cxX61xX53bxX7xX6xXbxXdfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbexX2fxX1cxX3xX19axX3cxX80xX3xX1cxX1xX7exX1cxX3xX94xXdxX3f7xX1cxX3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1xXdxX238xX1cxX3xX1cbxX1cbxX3xX3bxX492xX1cxX3xX94xX90xX3xX23xX2fxX79xXaxX3xX1xX4axX10x12d15xX9xXaxX4fxX19axX6xX1cxX53bxX61xXdfxX4xX4fxX4xX6xX1cxX53bxX19axXdfxX53bxX1cxX1xX6xX1cxX53bxX94xXdxX10xX1cxX53bxX61xXdxX10xX1cxX53bxX5xX79xX4xX53bxX1xX6xX53bxXexXdxX1cxX1xX53bxX1xXdxX10xX1cxX53bxX1cbxX1cbxX53bxX61xXdfxX1cxX53bxX94xXdxX53bxX23xX6xX79xX4fxX2xX175xX175xX1bdxX1cbxX1b8xXeaxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX4fxX23xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1bdxX186xX4fxX1cxX10xX16exX7xX4fxX2xX1cbxX177xX1bdxX4fxX2xX184xX186xX61xX177xX2xX1b8xX177xX1cbxX184xX1bbxXexX1bdxX1b8xX1adxX177xX186xX5xX186xXeaxX1c5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX1exX3xX15xXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX5xX41xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX4axXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX94xX12xX0xX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbexX2fxX1cxX3xX19axX3cxX80xX3xX1cxX1xX7exX1cxX3xX94xXdxX3f7xX1cxX3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1xXdxX238xX1cxX3xX1cbxX1cbxX3xX3bxX492xX1cxX3xX94xX90xX3xX23xX2fxX79xXaxX3xX1xX4axX10xX1385xX9xXaxX4fxX19axX6xX1cxX53bxX61xXdfxX4xX4fxX4xX6xX1cxX53bxX19axXdfxX53bxX1cxX1xX6xX1cxX53bxX94xXdxX10xX1cxX53bxX61xXdxX10xX1cxX53bxX5xX79xX4xX53bxX1xX6xX53bxXexXdxX1cxX1xX53bxX1xXdxX10xX1cxX53bxX1cbxX1cbxX53bxX61xXdfxX1cxX53bxX94xXdxX53bxX23xX6xX79xX4fxX2xX175xX175xX1bdxX1cbxX1b8xXeaxX1xXexX23xXaxX12xXbexX2fxX1cxX3xX19axX3cxX80xX3xX1cxX1xX7exX1cxX3xX94xXdxX3f7xX1cxX3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1xXdxX238xX1cxX3xX1cbxX1cbxX3xX3bxX492xX1cxX3xX94xX90xX3xX23xX2fxX79xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX17xX109xX1018xX1cxX36xX3xX8fexX1cxX36xX3xXa3xXcxX79xXcc9xX1cxX3xX5xX603xX3xX1xX48fxX1cxX36xX3xX13xX14xX15xXadxX3xX5xXcc9xX1cxX3xXexX1xX8fexX3x11e85xX14xX80xX3xX1cxX36xX18xX66xX3xX1bdxX1cbxX4fxX2xX1bdxX80xX3xXbexXb6xX1cxX36xX3xXexX66xX3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXbxX1xX35dxXdxX3xX1xX3d7xXbxX3xXexX9c8xX3xX4xX1xX8fexX4xX3xX4xX1xX109xX492xX1cxX36xX3xXexX4axXa6xX1cxX1xX3xX1xXdxX238xX1cxX3xX23xX2fxX79xX3xX1cxX1xX7exX1cxX3xX3bxX88xXdfxX3xX94xX10axXdxX3xXexX1xXb6xX1cxX36xX3xX3bxXdxX84xXbxX3xXa3xX14xX88xX1cxX3xXexX4axX2fxXdxX3xXexXdxX23xX80xX3xX23xX3cxXexX3xXexX65xX23xX3xX5xX101exX1cxX36xXadxXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX94xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexX4axXdxX3xX7exX1cxX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXexX4axX90xX3xX36xXdxX2fxX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXexX4axX99xX23xX3xXexX4axXdxX84xX79xX3xX3bxX48fxX1cxX36xXaxX3xX1xX4axX10xX1385xX9xXaxX4fxX2dxXdxX1cxX1xX53bxXexX10xX4fxX61xXdxX10xX1cxX53bxX5xX79xX4xX53bxX1xX6xX53bxXexXdxX1cxX1xX53bxXexX4axXdxX53bxX6xX1cxX53bxX2dxX1xX6xX4xX1xX53bxX1xX6xX1cxX36xX53bxXexX4axXdxX53bxX36xXdxX6xX53bxX1xX6xX1cxX36xX53bxXexX4axX6xX23xX53bxXexX4axXdxX10xX79xX53bxX61xXdfxX1cxX36xX4fxX2xX175xX175xX186xX186xX177xXeaxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX4fxX23xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1bdxX186xX4fxX1cxX10xX16exX7xX4fxX2xX1cbxX177xX2xX4fxX2xX184xX186xX61xX175xX2xX175xX177xX186xX177xX177xXexX2xX2xX1bbxX1adxX1bdxX5xX186xXeaxX1c5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX1exX3xX15xXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX5xX41xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX4axXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX94xX12xX0xX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexX4axXdxX3xX7exX1cxX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXexX4axX90xX3xX36xXdxX2fxX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXexX4axX99xX23xX3xXexX4axXdxX84xX79xX3xX3bxX48fxX1cxX36xXaxX3xX1xX4axX10xX1385xX9xXaxX4fxX2dxXdxX1cxX1xX53bxXexX10xX4fxX61xXdxX10xX1cxX53bxX5xX79xX4xX53bxX1xX6xX53bxXexXdxX1cxX1xX53bxXexX4axXdxX53bxX6xX1cxX53bxX2dxX1xX6xX4xX1xX53bxX1xX6xX1cxX36xX53bxXexX4axXdxX53bxX36xXdxX6xX53bxX1xX6xX1cxX36xX53bxXexX4axX6xX23xX53bxXexX4axXdxX10xX79xX53bxX61xXdfxX1cxX36xX4fxX2xX175xX175xX186xX186xX177xXeaxX1xXexX23xXaxX12xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexX4axXdxX3xX7exX1cxX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXexX4axX90xX3xX36xXdxX2fxX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXexX4axX99xX23xX3xXexX4axXdxX84xX79xX3xX3bxX48fxX1cxX36xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX15xX36xX18xX66xX3xX1bdxX1bdxX4fxX2xX1bdxX80xX3xXbexXb6xX1cxX36xX3xXexX66xX3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xXexX9c8xX3xX4xX1xX8fexX4xX3xX1cxX1xXdxX22xX79xX3xX1xXdfxX88xXexX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xXexX4axXdxX3xX7exX1cxX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xXexX88xXdxX3xXexX1xX90xX3xX179xX470xX3xX17xX48fxX1cxX36xX3xX64xX1bxX1cxX1xX80xX3xX1xX79xX66xX84xX1cxX3xXcxX1xX88xX4xX1xX3xX17xX18xX3xX94xX18xX3xX14x17901xX3xX805xX79xX6xX1cxX36xXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX94xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX11axX1cxX1xX3xX19axX2fxXdfxX3xX4xXc43xXexX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX3bxXcc9xX79xX3xX1cxX99xX23xX3xX1bdxX186xX2xX1adxXaxX3xX1xX4axX10xX1385xX9xXaxX4fxX4xXdfxX1cxX36xX53bxX1cxX36xX1xXdxX10xXbxX4fxX10xX94xX1cxX53bxX4xX6xX1cxX1xX53bxX19axX6xXdfxX53bxX4xX6xXexX53bxX61xXdxX10xX1cxX53bxX61xX6xX79xX53bxX1cxX6xX23xX53bxX1bdxX186xX2xX1adxX4fxX2xX175xX184xX1cbxX186xX186xXeaxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX36xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX4fxX23xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1bdxX186xX4fxX1cxX10xX16exX7xX4fxX2xX1cbxX184xX1cbxX4fxX2xX186xX177xX61xX184xX186xX1adxX186xX2xX1bdxX1bbxXexX1adxX1b8xX2xX175xX186xX5xX186xXeaxX1c5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX1exX3xX15xXdxX22xX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2axX6xX3xX2dxX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX18xX1cxX36xX3xX5xX18xX3xX3bxX3cxX1cxX36xX3xX5xX41xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX4axXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX94xX12xX0xX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX11axX1cxX1xX3xX19axX2fxXdfxX3xX4xXc43xXexX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX3bxXcc9xX79xX3xX1cxX99xX23xX3xX1bdxX186xX2xX1adxXaxX3xX1xX4axX10xX1385xX9xXaxX4fxX4xXdfxX1cxX36xX53bxX1cxX36xX1xXdxX10xXbxX4fxX10xX94xX1cxX53bxX4xX6xX1cxX1xX53bxX19axX6xXdfxX53bxX4xX6xXexX53bxX61xXdxX10xX1cxX53bxX61xX6xX79xX53bxX1cxX6xX23xX53bxX1bdxX186xX2xX1adxX4fxX2xX175xX184xX1cbxX186xX186xXeaxX1xXexX23xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX11axX1cxX1xX3xX19axX2fxXdfxX3xX4xXc43xXexX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX3bxXcc9xX79xX3xX1cxX99xX23xX3xX1bdxX186xX2xX1adxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX4axXdfxX1cxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX17xX18xX1cxX36xX3xX5xXdfxX88xXexX3xX1cxX1xXdxX84xXexX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xXexX1xXdxX238xX79xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX1cxX1xX109xX1cxX36xX3xX2dxX1xX8cxX3xX4xX8cxX3xX2dxX1xX11axX3xX1cxX99xX1cxX36xX3xX3bxX2fxXbxX3xX8fexX1cxX36xX80xX3xXcxX3d3xXbxX3xX3bxXdfxX18xX1cxX3xXc6xXdxX84xX1cxX3xX5xX41xX4xX3xX14xX15xX3xXcfxX13xX14xX15xXd3xX3xX3bxX470xX3xX36xXa7dxXdxX3xX19axX2fxXdfxX3xX4xX2fxXdfxX3xX5xX3f7xX1cxX3xX5bbxX1xX8cxX3xXexX1xX2axX3xXexX109xX10axX1cxX36xX3xXcxX4axX90xX1cxX1xX3xXc6xXa6xX1cxX1xX3xX1009xX18acxX1cxX36xX3xX94xX22xX3xX2dxX1xX11axX3xX1cxX99xX1cxX36xX3xXbxX1xX11axXdxX3xX4xXc43xXexX3xX3bxXdxX84xX1cxX3xX3bxXcc9xX79xX3xX1cxX99xX23xX3xX1bdxX186xX2xX1adxXeaxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX94xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX79xX5xX12xX0xX61xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX94xX12xX0xX4fxX61xXdxX94xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a7bxX79xXexX1xXdfxX4axXaxX12xXcxX1xX79xX3xX5bbxX1xX109xX492xX1cxX36xX0xX4fxXbxX12
Thu Phương