Cảnh báo lừa đảo sau vụ thất lạc 3.000 phôi sổ đỏ
Cục Đăng ký đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các địa phương, đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan không được sử dụng, xác nhận đối với các phôi sổ đỏ có số sêri nằm trong 3.000 phôi đã bị mất tích.
35e2x533bx6d81x6340x4b17xb0bfxacc4x8693x9bbaxX7xaf98xd19fx6783x6969x6d82x83a3xX5x495axXaxc6b0xccbbx4576xcde7xX1xX3xa6b4xc753x4c67xX3xX5x6ee7xX6xX3xce8axX14xX1axX3xX7xX6x7d9exX3x385ax79ecxX3xXexX1xb7eaxXexX3xX5x9ccbxX4xX3xa887x926cx7450xX36xX36xX3xXbxX1x9635xXdxX3xX7x75d8xX3xX20xb713xX0x8c67xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbfb3xX10xX6x7787xXaxX3xX7xXex6f94xX5xX10xX9xXaxXexX10x80a4xXexd7b0xX6xX5xXdxbccfxX15xa288xX3xafc5xX26xX7xXexXdx6072xX5cxXaxX12xX13xX29xX4xX3x5f1ax43f2xX15xX69xX3x475exb55dxX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX3xcda1x8977x79e0xX3xXcxb03bxXdxX3xX15xX69xX26xX5cx53e9xX15xX3xX28xX8fxX3x433cxX3cxXdxX3xXexaccaxb10bx61ccxX15xX69x390exX3xX20x81d0xX3xX15xX69xX1xc119xX3xcccexX7bxX15xX3xXbxX1xa744xX15xX69xX3xX20xX7bxX15xX69xX3xX7fxX80xX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX20xXaexX6xX3xXbxX1xXa2x519dxX15xX69x4f27xX3xX20xXd5xX15xX3xX28xXaexX3xXexXa2xX3xX28xX2dxX15xX3xX28xX8fxX3xX4xX19xX4xX3xX4xXd5xX3x9cb9xX26xX6xX15xX3xX4x8321xX3xX5xXdxX96xX15xX3xXf2xX26xX6xX15xX3xX7fxX1xX3cxX15xX69xX3xX20xXa2xac1cxX4xX3xX7x6de8xX3xX57xX29xX15xX69xXd8xX3xX63xX19xX4xX3xX15xX1xca04xX15xX3xX20x87e6xXdxX3xX28x79e2xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX20xX43xX3xX4xXf8xX3xX7xX122xX3xX7xX96xXa1xXdxX3xX15x66a5x5e77xX3xXexXa1xX1axX15xX69xX3xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX20x5feexX3xX18xXaexX3xX145xX2dxXexX3xXexd870xX4xX1xX35xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xc0e3xXdxX57xXexX1xX9xXax7351xX36xX36xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX69xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX15xX69xX9xXaxX2xXaxX3xX18xX1axXa1xX57xX10xXa1xX9xXaxX36xXaxX3xX6xX5xXdxX69xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXa1xXaxX12xX0xXexX18xX1axX57xX5cxX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX145xX69xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX35xX18xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX35xX28xX15xX45xX15xX10xX172xX7xX45xX2x4223xX179xX2xX45xX2xX36xb193xX57xX1e8xX2xX1e8xX36x6346xX36xX36xXexX179x6045xX2xX1e8xX36xX1f4xc3a3xX179xX2xX5xX36xX35xX6dxXbxX69xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1ax5b50xX145xX6xX69xX10xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXa1xX12xX0xXexXa1xX12xX0xXexX57xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcxXa1xX29xX3xX7xc531xX3xX13xX3cxX15xX69xX3xXexX5cxX3xX4xX40xX3xXbxX1x79aexX15xX3xXcxXa2xX3xX28xX2dxX15xX3xX57xXaexX4xX1xX3xX28xX29xX3xX4xX3cxX15xX69xX3xX15xX69xX1x81d6xX3xXexX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX145xX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xX8axXexXa1xa523xX4xX3xXexX1xX26xX8cxX4xX3xX8bxX8cxX3xXcxX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX28xX8fxX3xX9cxX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xXa6xX3xX242xX3xX54xX8fxX3xb4aexX8cxXdxX35xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXa1xX12xX0xX45xXexX18xX1axX57xX5cxX12xX0xX45xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1axX57xX5cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX26xX7xXexXdxX72xX5cxXaxX12x877fxXdxX96xX15xX3xXf2xX26xX6xX15xX3xXexX126xXdxX3xX28xX29xX3xX28xXdxX26bxX4xX3xX145xX2dxXexX3xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX20xX43xX3xX145xX8fxX3xX0xXdxX12x6252x9926xX15xX3xXexXa1xX163xX0xX45xXdxX12xX3xX20xX159xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX19xX15xX1xXd8xX3xX3cxX15xX69xX3x827exX1xX31xX145xX3xX2b1xX69xX3cxX3xX54xXdxaaf7xX26xX3xX65xX3xX34axX1xXf8xX3xX4xX29xX4xX3xXexXa1xXa2xX242xX15xX69xX3xX13xX29xX4xX3xX7axX7bxX15xX69xX3xX7fxX80xX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX3xX8axXcxX40xX15xX69xX3xX4xX29xX4xX3x9592xX26xX14xX15xX3xX5xX80xX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX3xX65xX3xX8bxX8cxX3xXcxX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX28xX8fxX3xX9cxX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xXa6xXd8xX3xX20xX159xX3xX7fxX80xX3xX28xX7bxX15xX3xX18xX14xX15xX3xX7xX122xX3xX1e8xX36xX1fexX3xX69xX110xXdxX3xX4xX19xX4xX3x8d8cxX242xX3xXcxX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX28xX8fxX3xX9cxX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xX4xX19xX4xX3xXex7ed5xX15xX1xXd8xX3xXexX1xX8fxX15xX1xX3xXbxX1xX122xX3xXexXa1xX286xX4xX3xXexX1xX26xX8cxX4xX3xXcxXa1xX26xX15xX69xX3xXa2xXd5xX15xX69xX6bxX3x3ce5xXb0xX1dxX6xX3xXf2xX26xX6xXd8xX3xXexXa1xX1axX15xX69xX3xXf2xX26xX19xX3xXexXa1x5bf3xX15xX1xX3xX28xX11exX15xX3xX4xX1xX26xX5cxc717xX15xX3xXbxX1xX3cxXdxX3x5346xXdxX2dxX5cxX3xX4xX1x56cdxX15xX69xX3xX15xX1xX11exX15xX3xXf2xX26xX5cxXa9xX15xX3xX7xX110xX3xX57xX29xX15xX69xX3xX20xX2dxXexXd8xX3xXf2xX26xX5cxXa9xX15xX3xX7xX242xX3xX1xcc48xX26xX3xX15xX1xX8fxX3xX28xX8fxX3xXexX8fxXdxX3xX7xX14xX15xX3xX7fxX1xX19xX4xX3xX69x79b6xX15xX3xX5xXdxXa9xX15xX3xX28xX126xXdxX3xX20xX2dxXexX3xX8axX445xXdxX2dxX5cxX3xX4xX1xX44cxX15xX69xX3xX15xX1xX11exX15xXa6xX3xXexX1dxX3xX15xXd5xXdxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xX8fxX15xX1xX3xX28xXa9xX3xX145xX8cxXexX3xX7xX122xX3xX20xXaexX6xX3xXbxX1xXa2xXd5xX15xX69xXd8xX3xX20xXd5xX15xX3xX28xXaexX3xX28xX11exX15xX3xX4xX1xX26xX5cxX43dxX15xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX69xXdxX2dxX5cxX3xX4xX1xX44cxX15xX69xX3xX15xX1xX11exX15xX3xX20xX159xX3xX5xX8fxX145xX3xXexX1xX2dxXexX3xX5xX31xX4xX3xX145xX8cxXexX3xX7xX122xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX445xXdxX2dxX5cxX3xX4xX1xX44cxX15xX69xX3xX15xX1xX11exX15x731cxX35xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1axX57xX5cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX26xX7xXexXdxX72xX5cxXaxX12xX13xX19xX4xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xXexX1xX2dxXexX3xX5xX31xX4xX3xX4xXf8xX3xX7xX122xX3xX7xX96xXa1xXdxX3xXexX1dxX3xX8bx383dxX3xc8acxX1f9xX34xX36xX36xX2xX3xX20xX355xX15xX3xX8bxX579xX3xX57bxX1f9xX1fexX36xX36xX36xa289xX3xXexX1dxX3xX8bxX579xX3xX57bxX179xX34xX36xX36xX2xX3xX20xX355xX15xX3xX8bxX579xX3xX57bxX179xX1fexX36xX36xX36xX58fxX3xXexX1dxX3xX8bxX579xX3xX57bxX2xX2xX36xX36xX2xX3xX20xX355xX15xX3xX8bxX579xX3xX57bxX2xX179xX36xX36xX36xX35xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1axX57xX5cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX4xX10xX15xXexX10xXa1xXaxX12xX0xXdxX145xX69xX3xX7xXa1xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX35xX18xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX35xX28xX15xX45xX15xX10xX172xX7xX45xX2xX1e8xX179xX2xX45xX2xX36xX1eexX57xX1e8xX2xX1e8xX36xX1f4xX36xX36xXexX1f4xX1f9xX1eexX179xX1eexX5xX2xX35xX6dxXbxX69xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX211xX145xX6xX69xX10xX3xX57xXexX1xX26xX145xX18xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1axX57xX5cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX26xX7xXexXdxX72xX5cxXaxX12xX7axX43dxX3xXbxX1xXb6xX15xX69xX3xX15xX69xX1dxX6xX3xX28xXdxX26bxX4xX3xX7xX110xX3xX57xX29xX15xX69xX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX20xX43xX3xX20xX159xX3xX18xXaexX3xXexX1xX2dxXexX3xX5xX31xX4xX3xX5xX8fxX145xX3xXexX1xX8fxX15xX1xX3xX7xX40xX3xX20xX43xX3xX69xXdxX14xXd8xX3xXcxX40xX15xX69xX3xX4xX29xX4xX3xX387xX26xX14xX15xX3xX5xX80xX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX3xX20xXa9xX3xX15xX69xX1xXaexX3xX3d4xX242xX3xXcxX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX28xX8fxX3xX9cxX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xX4xX19xX4xX3xXexX3f5xX15xX1xXd8xX3xXexX1xX8fxX15xX1xX3xXbxX1xX122xX3xX4xX1xX3f5xX3xX20xX31xX1axX3xX7fxXdxX43dxX145xX3xXexXa1xX6xXd8xX3xXa1xX8fxX3xX7xX1axX19xXexX3xX20xX43dxX3xX4xX1xX2dxX15xX3xX4xX1xX3f5xX15xX1xX3xX28xXdxX26bxX4xX3xXf2xX26xX14xX15xX3xX5xX80xXd8xX3xX7xX110xX3xX57xX29xX15xX69xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX20xX43xX3xXexXa1xX96xX15xX3xXexX1axX8fxX15xX3xX18xX8cxX3xXbxX1xX31xX145xX3xX28xXdxX3xXexX3f5xX15xX1xXd8xX3xXexX1xX8fxX15xX1xX3xXbxX1xX122xX3xXexX1xX10xX1axX3xX20x892exX15xX69xX3xX1xXa2xX126xX15xX69xX3xX57x366fxX15xX3xX4xa71bxX6xX3xX8bxX8cxX3xXcxX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX28xX8fxX3xX9cxX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xXexX31xXdxX3xXcxX1xX3cxX15xX69xX3xXexXa2xX3xX7xX122xX3xX179xX34xX45xX179xX36xX2xX1fexX3xXf2xX26xX5cxX3xX20xXaexX15xX1xX3xX28xXa9xX3xX445xXdxX2dxX5cxX3xX4xX1xX44cxX15xX69xX3xX15xX1xX11exX15xX3xXf2xX26xX5cxXa9xX15xX3xX7xX110xX3xX57xX29xX15xX69xX3xX20xX2dxXexXd8xX3xXf2xX26xX5cxXa9xX15xX3xX7xX242xX3xX1xX472xX26xX3xX15xX1xX8fxX3xX28xX8fxX3xXexX8fxXdxX3xX7xX14xX15xX3xX7fxX1xX19xX4xX3xX69xX48axX15xX3xX5xXdxXa9xX15xX3xX28xX126xXdxX3xX20xX2dxXexX3xX8axX7xX40xX3xX20xX43xXa6xX35xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1axX57xX5cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX26xX7xXexXdxX72xX5cxXaxX12xX41bxX13xX1xX3f5xX3xX20xX31xX1axX3xX4xX19xX4xX3xXb0xX7bxX15xX3xXbxX1xXb6xX15xX69xX3xX20xX7bxX15xX69xX3xX7fxX80xX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX3xXexXa1xX1axX15xX69xX3xX20xXaexX6xX3xXbxX1xXa2xXd5xX15xX69xXd8xX3xX4xX19xX4xX3xX20xXd5xX15xX3xX28xXaexX3xXexXa2xX3xX28xX2dxX15xX3xX8axX15xX355xX26xX3xX4xXf8xXa6xX3xX28xX8fxX3xX4xX19xX4xX3xX4xXd5xX3xXf2xX26xX6xX15xX3xX4xXf8xX3xX5xXdxX96xX15xX3xXf2xX26xX6xX15xX3xX7fxX1xX3cxX15xX69xX3xX20xXa2xX10cxX4xX3xX7xX110xX3xX57xX29xX15xX69xXd8xX3xX63xX19xX4xX3xX15xX1xX11exX15xX3xX20xX122xXdxX3xX28xX126xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX445xXdxX2dxX5cxX3xX4xX1xX44cxX15xX69xX3xX15xX1xX11exX15xX3xX4xXf8xX3xX7xX96xXa1xXdxX3xX15xX96xX26xX3xXexXa1xX96xX15xX35xX3xXcxXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xX1xX10cxXbxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX26bxX15xX3xX4xXf8xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX445xXdxX2dxX5cxX3xX4xX1xX44cxX15xX69xX3xX15xX1xX11exX15xX3xX4xXf8xX3xX7xX96xXa1xXdxX3xX15xX96xX26xX3xXexXa1xX96xX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX18xX19xX1axX3xX4xX19xX1axX3xX15xX69xX6xX5cxX3xX4xXd5xX3xXf2xX26xX6xX15xX3xX4xX3cxX15xX69xX3xX6xX15xX3xX20xXaexX6xX3xXbxX1xXa2xXd5xX15xX69xX3xX28xX8fxX3xX13xX29xX4xX3xX7axX7bxX15xX69xX3xX7fxX80xX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX3xX20xX43dxX3xX4xXf8xX3xX18xXdxX26bxX15xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX63xX110xX3xX5xX80xX3xXexX1xX10xX1axX3xXf2xX26xX5cxX3xX20xXaexX15xX1xX3xX4xX7a1xX6xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX26xX11exXexX525xX65xX3xX28xX7bxX15xX3xX18xX14xX15xX3xX7xX122xX3xX1e8xX36xX1fexX3xX15xX96xX26xX3xXa1x7b1bxX35xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1axX57xX5cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX26xX7xXexXdxX72xX5cxXaxX12xX7axX32exX5cxX3xX5xX8fxX3xX7xX122xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX145xX8fxX3xX8bxX8cxX3xXcxX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX28xX8fxX3xX9cxX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xX8fxX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX20xXaexX6xX3xXbxX1xXa2xXd5xX15xX69xX3xX5xX8fxX3xX7axX8fxX3xX2b1x9bdexX15xX69xX3xX8axX179xX35xX36xX36xX36xX3xXbxX1xX3cxXdxXa6xX3xX28xX8fxX3xX34axX1xX792xX3xX579xX96xX15xX3xX8axX2xX35xX36xX36xX36xX3xXbxX1xX3cxXdxXa6xX35xX3xX3d4xX6xX26xX3xX20xXf8xXd8xX3xX3d4xX242xX3xXcxX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX28xX8fxX3xX9cxX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xX179xX3xX20xXaexX6xX3xXbxX1xXa2xXd5xX15xX69xX3xX15xX8fxX5cxX3xX20xX159xX3xX7a1xX5cxX3xXf2xX26xX5cxXa9xX15xX3xX4xX1xX1axX3xX13xX3cxX15xX69xX3xXexX5cxX3xX4xX40xX3xXbxX1xX251xX15xX3xXcxXa2xX3xX28xX2dxX15xX3xX57xXaexX4xX1xX3xX28xX29xX3xX4xX3cxX15xX69xX3xX15xX69xX1xX26bxX3xXexX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX145xX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xX8axXexXa1xX286xX4xX3xXexX1xX26xX8cxX4xX3xX8bxX8cxX3xXcxX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX28xX8fxX3xX9cxX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xXa6xX3xXexXa1xX286xX4xX3xXexXdxX355xXbxX3xX15xX1xX11exX15xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX20xX43xX3xXexX1dxX3xXcxX40xX15xX69xX3xX4xX29xX4xX3xX387xX26xX14xX15xX3xX5xX80xX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX35xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1axX57xX5cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX26xX7xXexXdxX72xX5cxXaxX12xX13xX3cxX15xX69xX3xXexX5cxX3xX4xX40xX3xXbxX1xX251xX15xX3xXcxXa2xX3xX28xX2dxX15xX3xX57xXaexX4xX1xX3xX28xX29xX3xX4xX3cxX15xX69xX3xX15xX69xX1xX26bxX3xXexX8fxXdxX3xX15xX69xX26xX5cxX96xX15xX3xX145xX3cxXdxX3xXexXa1xXa2xXa3xX15xX69xX3xX20xX159xX3xXexX1xX286xX4xX3xX1xXdxX26bxX15xX3xX1xX10cxXbxX3xX20x47a8xX15xX69xX3xX28xX11exX15xX3xX4xX1xX26xX5cxX43dxX15xX3xX7xX122xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xXexXa1xX96xX15xX3xX4xX1xX1axX3xXcxX40xX15xX69xX3xX4xX3cxX15xX69xX3xXexX5cxX3xX4xX40xX3xXbxX1xX251xX15xX3xX4xX1xX26xX5cxX43dxX15xX3xXbxX1xX19xXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX54xX10cxXbxX3xX2b1xX1xX2dxXexXd8xX3xX4xXf8xX3xXexXa1xX29xX3xX7xX242xX3xXexX31xXdxX3xXf2xX26xX11exX15xX3xX7axX122xX15xX69xX3xX7axX6xXd8xX3xX54xX8fxX3xX2b1xX8cxXdxX35xX3xXcxX26xX5cxX3xX15xX1xXdxX96xX15xX3xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX7xX40xX3xX20xX43xX3xX15xX8fxX5cxX3xX20xX159xX3xX18xXaexX3xX145xX2dxXexX3xXexX163xX4xX1xX3xX18xX163xX3xbdf4xX15xX3xX15xX69xX6xX5cxX3xXexX31xXdxX3xX54xX8fxX3xX2b1xX8cxXdxX3xX7fxX1xXdxX3xX20xX6xX15xX69xX3xXexX1xX286xX4xX3xX1xXdxX26bxX15xX3xXexX1xX7a1xX3xXexX29xX4xX3xX20xX43dxX3xX28xX11exX15xX3xX4xX1xX26xX5cxX43dxX15xX3xX28xX8fxX1axX3xX7axX8fxX3xX2b1xXa81xX15xX69xX3xX28xX8fxX3xX34axX1xX792xX3xX579xX96xX15xX35xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX1axX57xX5cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexX65xX6xX5xXdxX69xX15xX6bxX3xX6dxX26xX7xXexXdxX72xX5cxXaxX12xX9cx5196xX4xX3xX57xcd71xX3xX28xX29xX3xX28xXdxX26bxX4xX3xX20xX159xX3xX20xXa2xX10cxX4xX3xXcxX40xX15xX69xX3xX4xX29xX4xX3xX387xX26xX14xX15xX3xX5xX80xX3xX20xX2dxXexX3xX20xX6xXdxX3xXexXa1xX431xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX28xX126xXdxX3xX13xX3cxX15xX69xX3xX6xX15xX3xX54xX8fxX3xX2b1xX8cxXdxX3xXexX1dxX3xX4xX26xX122xXdxX3xXexX1xX19xX15xX69xX3xX2xX45xX179xX36xX2xX1e8xX3xX15xX1xXa2xX15xX69xX3xX20xX355xX15xX3xX15xX6xX5cxX3xX28xX79dxX15xX3xX4xX1xXa2xX6xX3xXexX431xX145xX3xXa1xX6xX3xX41bxXexX26xX15xX69xX3xXexX163xX4xX1xX525xX3xX4xX7a1xX6xX3xX7xX122xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX15xX8fxX5cxX35xX3xX7axXdxXa9xX26xX3xX15xX8fxX5cxX3xXexXdxXa9xX145xX3xXcb6xX15xX3xX15xX1xX472xX15xX69xX3xX15xX69xX26xX5cxX3xX4xXd5xX3xX5xX8fxX145xX3xX69xXdxX14xX3xX7xX40xX3xX20xX43xX3xX20xX43dxX3xX5xX1dxX6xX3xX20xX14xX1axX3xX242xX3xX54xX8fxX3xX2b1xX8cxXdxX3xX28xX8fxX3xX4xX19xX4xX3xX20xXaexX6xX3xXbxX1xXa2xXd5xX15xX69xX3xX5xX32exX15xX3xX4xX11exX15xX35xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d4xX1axX26xXa1xX4xX10xXaxX12xX0xX18xX12xXcxX1xX10xX1axX3xXcxX1xX355xX3x5b52xX1xX6xX45xX32dxX32exX15xX3xXexXa1xX163xX0xX45xX18xX12xX0xX45xXbxX12
namthanh