Góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho giới trẻ ở Lộc Hà
(Baohatinh.vn) - CLB Tuyên truyền ca khúc cách mạng xã Phù Lưu (Lộc Hà) được xem là hạt nhân của đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn, có nhiệm vụ tuyên truyền các ca khúc cách mạng đã đi vào năm tháng, định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho giới trẻ.
6ddx11b3x2facx12a0x57efx160dx3c1bx801fx6aefxX7x9cfx8375x1ccdx18a6x18bcx5f84xX5x328fxXax194dx1572x4e25xXbxX3xXbxX1x14e3x33a8xX3x1480x4998xX1axX1xX3xX1x4436x35cfxX1ax345dxX3xXexX1x3737x7871xX3xX2ax162axX3x446dxX2axX3xX1axX1x45e1xX4xX3xX4xX1x21b5xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXex1556x510dxX3x800xX3x5daexf03xX4xX3x53d3x4ad0xX0x437bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6x4c96xXaxX12x55d8xX46x7f65xX3xXcx7672x2ad5x86bfxX1axX3xXexX41xX67xX68x3d1bxX1axX3xX4xX6xX3x345cxX1x3ff2xX4xX3xX4x48baxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3x2b3fx7fe5xX3x29e5xX1x4b6cxX3xX46xX22xX67xX3x6925xX46xX47xX4xX3xX4axX4bx5653xX3xX1cxX22x1b84xX4xX3xX85xX10xX2axX3xX5xX4bxX3xX1xX34xXexX3xX1axX1xX2fxX1axX3xX4x965xX6xX3xX1cxX47xXdxX3x805ex143axX1axX3xX1axX25xX1x67c5xX3x39e4xX67xX19xX1axX3xX4xX1xX78xX1axX25xX3xXexX41xX69xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3x188dxX4bxX1ax7f84xX3xX4xX14xX3xX1axX1xXdxXbdxX2axX3xXb6x684bxX3xXexX67xX68xX69xX1axX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xX4xX7cxX4xX3xX4xX6xX3xX76xX1xX78xX4xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX1cxX86xX3xX1cxXdxX3xXb6xX4bxX39xX3xX1axXb7xX2axX3xXexX1xX7cxX1axX25xXd6xX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXexX41xX42x7ea9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX39xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX2axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1axXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXax4bd0xXdxX5fxXexX1x744bxX3x14c5xX2x81cfxXbxX85x21bexX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX17axX3x7dfcxX2x1e1axXbxX85xX181xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX4dxX4dxXdxX143xXd3xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1axX1xX143xXb6xX1axX4dxX1axX10xX175xX7xX4dx1a99xX18dx7f1exX17exX4dx3611xX18bxX5fxX2xX2x6d07xX18dxX18bxX1b5xX1b8xXexX18bxX1b3xX1b8xX17cxX2xX5xX18dxX143x5ec3xXbxX25x251dxX41xX9xX1b8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXexX41xX42xX3xX44xX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxXaxX3xX175xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX85xXex1ceaxX6xX5xXdxX25xX1axX17axX3xX4xX10xX1axXexX10xX41xX181xXaxX12xX62xX1xXdxX70xX67xX3xX1b5xX2xX4dx1a7fxXd6xX3x82cxX39xX4bxX1axX3xX85xX86xX3xX88xX1xX8axX3xX46xX22xX67xXd6xX3xX1xX67xX68xXbdxX1axX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxX3xXex5c28xX3xX4xX1x2d4cxX4xX3xX5fxXdx699axX1axX3xX1cxX4bxX1axX3x4166xXcx6221xX3xX1xX4bxX39xX3xXexX67xX28fxXdxX3xXexX41xX42xX3xXexX1x351cxXdxX3xX1cxX34xXdxX3xX4ax73bbxX3xX62xX1x7440xX3x570dxXdxX1axX1x4057xXd6xX3xX76x4037xX3xX1axXdxXbdxX2axX3xX1bdxX17exX3xX1axXb7xX2axX3xX62xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xXexX1xX7cxX1axX25xX3xXcxX7cxX2axX3xXb6xX4bxX3x2a08xX67x61d2xX4xX3xX76xX1xX7cxX1axX1xX3xX1b3xX4dxX1b8xXd6xX3xX4xX1xX4bxX39xX3xX2ax2855xX1axX25xX3xXexX1xX4bxX1axX1xX3xX4x7e3exX1axX25xX3xX1cxX34xXdxX3xX1xX47xXdxX3xX270x3d0exX1axX25xX3xXd3xX47xX3xX1xX67xX68xXbdxX1axX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxX3xX5xX19xX1axX3xXexX1xX293xX3x6226x78f5xXd6xX3xX41xX6xX3xX2ax5872xXexX3xX62xX2fxX67xX3xX5xX34xX4xX3xXd3xX47xX3xX29fxXcxX67xX68xX69xX1axX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xX4xX6xX3xX76xX1xX78xX4xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX2c4xX143xX143xX143xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX39xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX2axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1axXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX5fxXexX1xX17axX3xX17cxX2xX17exXbxX85xX181xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX17axX3xX18bxX2xX18dxXbxX85xX181xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX4dxX4dxXdxX143xXd3xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1axX1xX143xXb6xX1axX4dxX1axX10xX175xX7xX4dxX1b3xX18dxX1b5xX17exX4dxX1b8xX18bxX5fxX2xX2xX1bdxX18dxX26dxX17exX18dxXexX26dxX18dxX26dxX1b3xX18bxX5xX18dxX143xX1cbxXbxX25xX1cexX41xX9xX1bdxX2xX18bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXexX41xX42xX3xX44xX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxXaxX3xX175xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX12xXcxX41xX39xX1axX25xX3xX76xX1xX30exX1axX25xX3xX76xX1xX2bexX3xXbxX1x6f3exX1axX3xX76xX1xX44xXdxXd6xX3xXexX2a1xX3xX1xX4bxX39xXd6xX3xX4xX7cxX4xX3xXd3xX34xX1axX3xX1cxX39xX4bxX1axX3xXb6xXdxX69xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX69xX1axX3xXexX41xX69xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xXd3xX4bxX1axX3xX1cxX86xX3xX1cxX22xX9bxX4xX3xX25xXdxX6xX39xX3xX5xX22xX67xX3xXb6xX4bxX3xX1axX25xX1xX10xX3xXd3xX7cxX4xX3xX46xX69xX3xX338xXb7xX1axX3x7faxX6xX39xX3x4240xX3xX88xX1xX14xX3xX62xX1xXafxX3xXexX1dxX4xX1xX3xX62xX62xX64xX3xX1xX67xX68xXbdxX1axX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxX3xX90xX1axX25xX2baxXdxX3xXexX1xX293xX3xX1xX6xXdxX3xXexX303xX3xXexX41xX7cxXdxX3xXbfxX67xX6xX3xXbxX1xX31bxXdxX97xX3xX76x358exX3xXb6xX70xX3xXex8271xX1axX1xX3xXbfxX67xX2fxX1axX3xX5fxX2fxX1axXd6xX3xX1axX1x2bfcxX1axX25xX3xX76xX2c8xX3xX1axXdxXbdxX2axXd6xX3xX1axX1xX541xX1axX25xX3xX4xX1xXdx5595xX1axX3xX4xX30exX1axX25xX3xX1xXdxX52bxX1axX3xX1xX7cxX4xX1xX3xX4xXafxX6xX3xX4xX7cxX4xX3xXexX1xX557xX3xX1xXbdxX3xX4xX1xX6xX3xX6xX1axX1xX3xX1cxXdxX3xXexX41xX22xX23xX4xX3xXbfxX67xX6xX3xX4xX7cxX4xX3xX4xX67xX47xX4xX3xXexX41xX22xX2b2xX1axX25xX3xX4xX1xXdxX1axX1xX3xXb6xX2dxX3xX1cxX34xXdxX3xX4xXafxX6xX3xX5fxX2fxX1axX3xXexX47xX4x545axX3xX1cxX52bxX3xXexX1xX557xX3xX1xXbdxX3xX1xX30exX2axX3xX1axX6xX68xX3xX1xXdxX52bxX67xXd6xX3xXexX2a1xX3xX1xX4bxX39xX3xXb6xX4bxX3xX25xX1xXdxX3xX1axX1xX23xX143xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX39xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX2axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1axXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX5fxXexX1xX17axX3xX17cxX2xX17exXbxX85xX181xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX17axX3xX18bxX2xX18dxXbxX85xX181xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX4dxX4dxXdxX143xXd3xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1axX1xX143xXb6xX1axX4dxX1axX10xX175xX7xX4dxX1b3xX18dxX1b5xX17exX4dxX1b8xX18bxX5fxX2xX2xX1bdxX2xX2xX2xX18bxXexX17exX18bxX26dxX17exX2xX5xX18dxX143xX1cbxXbxX25xX1cexX41xX9xX1b8xX2xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXexX41xX42xX3xX44xX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxXaxX3xX175xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX12xX62x1aa3xX1axX25xX3xXexX41xX39xX1axX25xX3xX4xX1xX22x3b84xX1axX25xX3xXexX41xX531xX1axX1xX3xX25xXdxX6xX39xX3xX5xX22xX67xX3xX5xX19xX1axX3xX1axX4bxX68xXd6xX3xX270xX39xX4bxX1axX3xX85xX86xX3xX88xX1xX8axX3xX46xX22xX67xX3xX41xX6xX3xX2axX33fxXexX3xX62xX2fxX67xX3xX5xX34xX4xX3xXd3xX47xX3xXcxX67xX68xX69xX1axX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xX4xX6xX3xX76xX1xX78xX4xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX85xX86xX3xX88xX1xX8axX3xX46xX22xX67xX3xXb6xX23xXdxX3xX2xX26dxX3xXexX1xX4bxX1axX1xX3xXb6xXdxX69xX1axX3xX5fxX39xX3xX64xX2bexX3xXexX1xX22xX3xX270xX39xX4bxX1axX3xX85xX86xX3xX88xX1xX6xX1axX3xX338xXb7xX1axX3xX2edxX67xX2fxX1axX3xX5xX4bxX2axX3xX62xX1xXafxX3xX1axX1xXdxXbdxX2axX3xX90x3a5bxX1axX1xX17axX3xX270xX47xXdxX3xXb6xXb7xX1axX3xX1axX25xX1xXbdxX3xXbfxX67xX19xX1axX3xX4xX1xX78xX1axX25xX3xX85xX86xX3xX88xX1xX8axX3xX46xX22xX67xX3xXd3xXdxX52bxX67xX3xX5fxXdxX298xX1axX3xXexXdxX557xXexX3xX2axXe2xX4xX3xX2axX78xX6xX3xX29fxXcxX1xX6xX1axX1xX3xX85xX67xX2fxX1axX3xX4xXafxX6xX3xX4xX1xX78xX1axX25xX3xXexX6xX2c4xX97xX143xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX12xX0xXdxX2axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1axXexX10xX41xX3xX5fxXexX1xX67xX2axXd3xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX5fxXexX1xX17axX3xX17cxX2xX17exXbxX85xX181xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX17axX3xX18bxX2xX18dxXbxX85xX181xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX4dxX4dxXdxX143xXd3xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1axX1xX143xXb6xX1axX4dxX1axX10xX175xX7xX4dxX1b3xX18dxX1b5xX17exX4dxX1b8xX18bxX5fxX2xX2xX1bdxX2xX1b3xX18bxX17cxXexX1b3xX18bxX17cxX18bxX18dxX5xX18dxX143xX1cbxXbxX25xX1cexX41xX9xX1b5xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXexX41xX42xX3xX44xX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxXaxX3xX175xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX12xX4e6xX2a1xX3xX41xX6xX3xX1cxX2b2xXdxX3xX4xXafxX6xX3xX4xX2fxX67xX3xX5xX34xX4xX3xXd3xX47xX3xX1axX4bxX68xX3xX1cxX22xX9bxX4xX3xX85xX10xX2axX3xX5xX4bxX3xX1xX34xXexX3xX1axX1xX2fxX1axX3xX4xXafxX6xX3xX1cxX47xXdxX3xXb6xXb7xX1axX3xX1axX25xX1xXbdxX3xXbfxX67xX19xX1axX3xX4xX1xX78xX1axX25xX3xXexX41xX69xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xXd3xX4bxX1axXd6xX3xX4xX14xX3xX1axX1xXdxXbdxX2axX3xXb6xXe2xX3xXexX67xX68xX69xX1axX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xX4xX7cxX4xX3xX4xX6xX3xX76xX1xX78xX4xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX1cxX86xX3xX1cxXdxX3xXb6xX4bxX39xX3xX1axXb7xX2axX3xXexX1xX7cxX1axX25xXd6xX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX7cxX4xX3xXd3xX34xX1axX3xXexX41xX42xX3xXb6xX4bxX3xX25xXdxX7cxX39xX3xX5fxXe2xX4xX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xXexX1xX2efxX1axX25xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xXd6xX3xX5x3913xX1axX25xX3xX68xX69xX67xX3xX1axX22xX23xX4xXd6xX3xXexX2a1xX3xX1xX4bxX39xX3xX5fxX2fxX1axX3xXexX47xX4xXd6xX3xX1cxX34xX39xX3xX1cxX293xX4xX3xX5xX2efxXdxX3xX7xX2efxX1axX25xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX7cxX4xX3xXd3xX34xX1axX3xX1cxX39xX4bxX1axX3xXb6xXdxX69xX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX69xX1axX143xX143xX143xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX39xX5fxX68xXaxX12xX0xXdxX2axX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1axXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX5fxXexX1xX17axX3xX17cxX2xX17exXbxX85xX181xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX17axX3xX18bxX2xX18dxXbxX85xX181xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX4dxX4dxXdxX143xXd3xX6xX39xX1xX6xXexXdxX1axX1xX143xXb6xX1axX4dxX1axX10xX175xX7xX4dxX1b3xX18dxX1b5xX17exX4dxX1b8xX18bxX5fxX2xX2xX1bdxX2xX18bxX18dxX2xXexX18bxX26dxX1b8xX1b3xX26dxX5xX18dxX143xX1cbxXbxX25xX1cexX41xX9xX17exX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXexX41xX42xX3xX44xX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxXaxX3xX175xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX17cxX2xX17exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX18bxX2xX18dxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX39xX1axXaxX12x7ebbxX1xX2fxX1axX3xX5fxX1dxXbxX3xX1cxX19xX67xX3xX1axXb7xX2axX3xX1x3facxX4xX3xX2axX23xXdxXd6xX3xX270xX39xX4bxX1axX3xX85xX86xX3xX88xX1xX8axX3xX46xX22xX67xX3xX1cxX86xX3xXexX41xX6xX39xX3xXex768xX1axX25xX3xX2xX17exX3xX1xXb5exX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX25xX1x7725xX39xX3xXb6xX22xX9bxXexX3xX76xX1xX14xX3xXexX41xX69xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xXd3xX4bxX1axX3xX2ax391exXdxX3xX10xX2axX3xX2xX3xX7xX67xX487xXexX3xXbfxX67xX4bxX3xXexX41xX1dxX3xX25xXdxX7cxX3xX1b5xX17exX18dxX143xX18dxX18dxX18dxX3xX1cxX2baxX1axX25xX143xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX41xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX67xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX253xXexX1xX67xX2axXd3xX253xX6xX1axX5fxX253xX7xX6xXbxX39xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX338xX6xX1axX25xX3xX2axX86xXdxX3xXd3xX31bxX1axX3xX1xX8axX1axX25xX3xX4xX6xX3xX2axX8axX6xX3xXexX1xX67xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX44xX3xX4axX4bxX3xXcx68a4xX1axX1xXaxX3xX1xX41xX10x3d7dxX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1axX1xX253xXbfxX67xX68xX10xX1axX4dxXb6xX6xX1axX25xX253xX2axX6xXdxX253xXd3xX6xX1axX253xX1xX67xX1axX25xX253xX4xX6xX253xX2axX67xX6xX253xXexX1xX67xX253xX4xX6xX4xX1xX253xX2axX6xX1axX25xX253xX39xX253xX1xX6xX253xXexXdxX1axX1xX4dxX2xX1b8xX1bdxX1b3xX1b3xX1b3xX143xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX25xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX4dxX2axX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1b3xX18dxX4dxX1axX10xX175xX7xX4dxX1b3xX18dxX1b5xX1b5xX4dxX1bdxX18dxX5fxX2xX1b3xX2xX1b5xX2xX1b3xX1b3xXexX17cxX1b8xX18bxX26dxX1b3xX5xX18dxX143xX1cbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXexX41xX42xX3xX44xX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXb6xX12xX0xX7xXexX41xX39xX1axX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX338xX6xX1axX25xX3xX2axX86xXdxX3xXd3xX31bxX1axX3xX1xX8axX1axX25xX3xX4xX6xX3xX2axX8axX6xX3xXexX1xX67xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX44xX3xX4axX4bxX3xXcxXc48xX1axX1xXaxX3xX1xX41xX10xXc50xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1axX1xX253xXbfxX67xX68xX10xX1axX4dxXb6xX6xX1axX25xX253xX2axX6xXdxX253xXd3xX6xX1axX253xX1xX67xX1axX25xX253xX4xX6xX253xX2axX67xX6xX253xXexX1xX67xX253xX4xX6xX4xX1xX253xX2axX6xX1axX25xX253xX39xX253xX1xX6xX253xXexXdxX1axX1xX4dxX2xX1b8xX1bdxX1b3xX1b3xX1b3xX143xX1xXexX2axXaxX12xX338xX6xX1axX25xX3xX2axX86xXdxX3xXd3xX31bxX1axX3xX1xX8axX1axX25xX3xX4xX6xX3xX2axX8axX6xX3xXexX1xX67xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX44xX3xX4axX4bxX3xXcxXc48xX1axX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX41xX39xX1axX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX7cxX1axX25xX3xXcxX7cxX2axXd6xX3xXexX41xX39xX1axX25xX3xXexX1xXdxX69xX1axX25xX3xX5xXdxX69xX1axX25xX3xX1axX1xX541xX1axX25xX3xX85xX78xX4xX3xX4xX31bxX2axX3xXb6xX70xX3xX1cxX487xXexX3xX1axX22xX23xX4xXd6xX3xX5xX9f5xX1axX25xX3xX1axX25xX22xX2b2xXdxX3xX5xX34xXdxX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXb6xX70xX3xX1axX1xX541xX1axX25xX3xX1cxX1dxX6xX3xX4xX1xe69xX3xX1cx56e7xX3xX4xXafxX6xX3xX1axX1xX541xX1axX25xX3xX1axX25xX4bxX68xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX7xXe2xX4xX3xX7xX30exXdxX3xX44xX3xX4axX4bxX3xXcxXc48xX1axX1xX143xX3x7960xX1xX30exX1axX25xX3xX76xX1xX2bexX3xX1xX4bxX39xX3xX1xX8axX1axX25xX3xX4xXafxX6xX3xX30exX1axX25xX3xX4xX1xX6xX3xX2axX47xXexX3xXexX1xX67xX44xX3xX4xX293xX3xX5fxX47xXdxX3xXb6xX4bxX39xX3xXexX41xX39xX1axX25xX3xXexX2fxX2axX3xX76xX1xX31bxX2axXd6xX3xXexX1xX293xX4xX3xX5fx5798xX68xX3xX1axX1xXdxX70xX67xX3x7206xX3xX1axXdxXbdxX2axX3xXb6xX70xX3xX5xX9f5xX1axX25xX3xX68xX69xX67xX3xX1axX22xX23xX4xXd6xX3xX1axXdxX70xX2axX3xXexX2a1xX3xX1xX4bxX39xX3xX5fxX2fxX1axX3xXexX47xX4xX5b5xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb6xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX2a1xX67xX3xXcxXb4cx7729xX88xX3xX4axX4bxX3xXcxXc48xX1axX1xX3xXbxX1xX7cxXexX3xX1xX67xX68xX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xXexX1xX2efxX1axX25xXd6xX3xX25xXdxX7cxX39xX3xX5fxXe2xX4xX3xX5xXee0xX3xXexX22xX44xX1axX25xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX557xX3xX1xXbdxX3xXexX41xX42xXaxX3xX1xX41xX10xXc50xX9xXaxX4dxX85xX6xX253xX1xX39xXdxX4dxX4xX67xX67xX253xXexX1axX85xXbxX253xX1xX6xX253xXexXdxX1axX1xX253xXbxX1xX6xXexX253xX1xX67xX68xX253xXexX41xX67xX68xX10xX1axX253xXexX1xX39xX1axX25xX253xX25xXdxX6xX39xX253xX5fxX67xX4xX253xX5xX68xX253xXexX67xX39xX1axX25xX253xX4xX6xX4xX1xX253xX2axX6xX1axX25xX253xX4xX1xX39xX253xXexX1xX10xX253xX1xX10xX253xXexX41xX10xX4dxX2xX1b8xX17exX1b5xX17cxX2xX143xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX25xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX4dxX2axX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1b3xX18dxX4dxX1axX10xX175xX7xX4dxX1b3xX18dxX1b3xX26dxX4dxX2xX18bxX18bxX5fxX1b5xX2xX2xX1b5xX17cxX1b5xX26dxXexX17exX1b3xX2xX26dxX17cxX5xX18dxX143xX1cbxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1axX1xX3xX1xX22xX23xX1axX25xX3xXexX1xX29xX2axX3xX2axX2dxX3xX2fxX2axX3xX1axX1xX34xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX25xXdxX23xXdxX3xXexX41xX42xX3xX44xX3xX46xX47xX4xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXb6xX12xX0xX7xXexX41xX39xX1axX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX2a1xX67xX3xXcxXb4cxXf30xX88xX3xX4axX4bxX3xXcxXc48xX1axX1xX3xXbxX1xX7cxXexX3xX1xX67xX68xX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xXexX1xX2efxX1axX25xXd6xX3xX25xXdxX7cxX39xX3xX5fxXe2xX4xX3xX5xXee0xX3xXexX22xX44xX1axX25xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX557xX3xX1xXbdxX3xXexX41xX42xXaxX3xX1xX41xX10xXc50xX9xXaxX4dxX85xX6xX253xX1xX39xXdxX4dxX4xX67xX67xX253xXexX1axX85xXbxX253xX1xX6xX253xXexXdxX1axX1xX253xXbxX1xX6xXexX253xX1xX67xX68xX253xXexX41xX67xX68xX10xX1axX253xXexX1xX39xX1axX25xX253xX25xXdxX6xX39xX253xX5fxX67xX4xX253xX5xX68xX253xXexX67xX39xX1axX25xX253xX4xX6xX4xX1xX253xX2axX6xX1axX25xX253xX4xX1xX39xX253xXexX1xX10xX253xX1xX10xX253xXexX41xX10xX4dxX2xX1b8xX17exX1b5xX17cxX2xX143xX1xXexX2axXaxX12xX62xX2a1xX67xX3xXcxXb4cxXf30xX88xX3xX4axX4bxX3xXcxXc48xX1axX1xX3xXbxX1xX7cxXexX3xX1xX67xX68xX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xXexX1xX2efxX1axX25xXd6xX3xX25xXdxX7cxX39xX3xX5fxXe2xX4xX3xX5xXee0xX3xXexX22xX44xX1axX25xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX557xX3xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX41xX39xX1axX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX34xXdxX3xX5xX298xX3xX76xX2c8xX3xX1axXdxXbdxX2axX3xX1bdxX18dxX3xX1axXb7xX2axX3xX1axX25xX4bxX68xX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xXexX1xX2efxX1axX25xX3xX5xX2a1xX4xX3xX5xX22xX9bxX1axX25xX3xXcxXb4cxXf30xX88xX3xX338xXdxXbdxXexX3xXb4cxX6xX2axXd6xX3xX88xX1xX14xX3xX62xX1xXafxX3xXexX1dxX4xX1xX3xXcxX1xX22xX2b2xX1axX25xX3xXexX41xX2a1xX4xX3x433bxX64xXb4cx5b98xX3xXexXe5dxX1axX1xX3xX270xXb7fxX1axX25xX3xX2edxX67xX2efxX4xX3xX338xXdxX1axX1xX3xX1cxX70xX3xX1axX25xX1xX1dxX3xX4axX47xXdxX3xX62xX2a1xX67xX3xXcxXb4cxXf30xX88xX3xX4axX4bxX3xXcxXc48xX1axX1xX3xXexXdxX557xXbxX3xXexXe2xX4xX3xXbxX1xX7cxXexX3xX1xX67xX68xX3xXexX41xX67xX68xX70xX1axX3xXexX1xX2efxX1axX25xXd6xX3xXbxX1xX2efxXdxX3xX1xX9bxXbxX3xX5xX4bxX2axX3xXexX2efxXexX3xX4xX30exX1axX25xX3xXexX7cxX4xX3xX25xXdxX7cxX39xX3xX5fxXe2xX4xX3xX5xXee0xX3xXexX22xX44xX1axX25xX3xX4xX7cxX4xX1xX3xX2axX34xX1axX25xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX52bxX3xX1xXbdxX3xXexX41xX42xX143xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb6xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX67xX5xX12xX0xX5fxXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX41xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb6xX12xX0xX4dxX5fxXdxXb6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx443cxX67xXexX1xX39xX41xXaxX12xXcxXdxX557xX1axX3xX88xX1xX78xX4xX0xX4dxXbxX12
Tiến Phúc