Hà Tĩnh tìm kiếm, cất bốc được 778 hài cốt liệt sỹ tại Lào
(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2020 và mùa khô 2020-2021.
5f0x7edbx5bdfx105bx1de9x6a3dx79a6x4538x4cd9xX7x754ax80eax20b2x6891x6f9ex83a3xX5x4e98xXax48afx234axd52xX3xXcx5f94x21f4xX1xX3xXex6380x168bxX3x71faxXdx6b78xX1dx5e46xX3xX4x6c09xXexX3x1de8x41ddxX4xX3x1fdcx4e9ex253exX4xX3x1505xX32x2978xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxabaxXexX3xX7x53a0xX3xXex60bdxXdxX3x5eb1xX14x5ba2xX0x3db3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1b95xXaxX12x5f86x6c35xX3x36f9xX13x561bx4c01xX3xXex5d8axX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x19a7x8071xX6xX3xXex4babxX3xX4xX1x8258xX4xX3xX1xX64xXdxX3xX18x1c61xX1x5151xX3xXexX7dxX18xX89xX3xX1fxX21xXexX3xXexX1x63a9xX4xX3xX1xXdxX40xX18xX3x2d12x1a32xX3x737cxX18xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3x41b3x2a1cx2946xX3xXex2f82xXbxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX89xXdxX6xXdxX3xX2dxX4cxX47xX18xX3x3ef3x762axX2x1367x377bxXd2xXd3xXd2xXd3xX3xX78xX14xX3xX1dx4b90xX6xX3xX1fxX1x83dfxX3xXd2xXd3xXd2xXd3xXd6xXd2xXd3xXd2xX2x4f4exX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12xX0xXdxX1dxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX66xX10xX18xXexX10x2362xXaxX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXax711fxXdxX60xXexX1x3d63xX3x69edxX2x630bxXbx7821x3462xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX127xX3x5808xX2xXd3xXbxX12dxX12exXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXf0xX29xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX78xX18xX4exX18xX10xX122xX7xX4exXd2xX2xXd2x1e7dxX4exX15exX129xX60xXd5xX2xX2xXd3xX2xXd5xXd5xXexX129xX129xX32xX138xX34xX5xXd3xXf0x1bafxXbxX89x8549xX118xX9xXd2xX12bxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xX4xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX32xX34xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX47xXdxX3xX4axX14xX4cxXaxX3xX122xXdxX60xXexX1xX9xXaxX129xX2xX12bxXaxX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX9xXaxX138xX2xXd3xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xXa0xX47xXdxX3xXexXa3xX3xX18xX89xXb1xXb2x2941xX18xX3xXcxX26xXexX3x40cexX1x114dxX18xX3xXd6xX3x3d41xX1x3379xX3xXcxX118xX2ex30b8xX18xX89xX3xX29xX6xX18xX3xX66xX1xX6cxX3xX2dxX47xX4cxX3xX12bxX2xX12bxX23xX3xX66xX1x70e1xX18xX1xX3x848xXb2xX3xX63xX64xX3xX66xX13xX68xX69xX3xXexX6cxX18xX1xX3xX4xX1xX22dxX3xXexX118xX1cxX3xX1xX64xXdxX3xX18xX89xX1xX8bxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xX29xXa3xX4cxX3xX4xXa3xX4cxX23xX3xXexX79xX3xX18x67b1xX1dxX3xXd2xXd3xX2xXd5xX3xX2dxX21xX18xX3xX18xX6xXb2xX23xX3xX63xX64xX3xX66xX13xX68xX69xX3xXexX6cxX18xX1xX3xX2dx1116xX3xX89xXdxX6xX4cxX3xX4xX1xX4cxX3xX63xX6xX18xX3xX66xX13xX68xX69xX3xX4xXa3xX4xX3xX1xXb1xXb2xX40xX18xX23xX3xXexX1xX8bxX3xX12dxX294xX23xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX5xX14xX1dxX3xX4xXe5xX18xX89xX3xXexXa3xX4xX3xX1fxX1x27e4xX4cxX3xX7xXa3xXexX23xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX3xXb0xXb1xXb2xX3xXexXb5xXbxX3xX1dxX64xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX118xX4cxX18xX89xX3xX18xX2ex2b42xX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xXd5xX12bxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3x1f5exXexX118xX4cxX18xX89xX3xX2dxX20dxX3xX4xX20dxX3xX32xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX4xX20dxX3xXex7a60xX18xX3xX78xX14xX3xXb0xXb1xX336xX3xXb0xXb1xXa3xX18x32faxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12xXa0x2263xX4xX3xX29xXdxX40xXexX23xX3xXexX79xX3xX18xX275xX1dxX3xXd2xXd3xX2xXd5xX3xX2dxX21xX18xX3xX18xX275xX1dxX3xXd2xXd3xXd2xXd3xX23xX3xXa0xX64xXdxX3xXb0xXb1xXb2xX3xXexXb5xXbxX3xX1dxX64xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX31bxX63xX64xX3xX66xX13xX68xX69xX3xXexX6cxX18xX1xX344xX3xX2dxX294xX3xXbxX1xX2axXdxX3xX1xX2fxXbxX3xX4xX1xX35cxXexX3xX4xX1x5489xX3xX78xX300xXdxX3xX4xX26xXbxX3xX22dxXb2xX23xX3xX4xX1xX229xX18xX1xX3xXb0xXb1xXb2xXa1xX18xX23xX3xX5xX98xX4xX3xX5xX2exX2fxX18xX89xX3xX78x5d9bxX3xXexX118xX6xX18xX89xX3xX78xX14xX3xX18xX1xX206xX18xX3xX60xX206xX18xX3xXexX6cxX18xX1xX3xX63xXe5xX5xXb2xX1fxX1xX275xX1dxX12dxX6xXb2xX3xX78xX14xX3xXcxX1xX22dxX3xX2dxXe5xX3x6f67xXdxX336xX18xX89xX3xX66xX1xX275xX18xX3xX31bxX66xX13x781bxX66xX204xX41bxX3xX4axX14xX4cxX344xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xX4xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX2xXd2xXd3xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX31bxXexX118xX4cxX18xX89xX3xX2dxX20dxX3xX4xX20dxX3xXd2xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX4xX20dxX3xXexX336xX18xX23xX3xXb0xXb1xX336xX3xXb0xXb1xXa3xX18xX344xX23xX3xX18xX206xX18xX89xX3xXexX7dxX18xX89xX3xX7xX2axX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xXb2xX3xXexXb5xXbxX3xXexX47xXdxX3xX18xX2exX300xX4xX3xX29xX47xX18xX3xX4axX14xX4cxX3xX5xX336xX18xX3xX32xX32xX34xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xXexX79xX3xXexX118xX2exX300xX4xX3xX2dxX21xX18xX3xX18xX6xXb2xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12xX0xXdxX1dxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX66xX10xX18xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXaxX122xXdxX60xXexX1xX127xX3xX129xX2xX12bxXbxX12dxX12exX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX127xX3xX138xX2xXd3xXbxX12dxX12exXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXf0xX29xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX78xX18xX4exX18xX10xX122xX7xX4exXd2xX2xXd2xX15exX4exX15exX129xX60xXd5xX2xX2xXd3xXd2xX2xX34xXexX15exXd2xXd2xXd3xX2xX5xXd3xXf0xX173xXbxX89xX176xX118xX9xX34xXd3xX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xX4xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX32xX34xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX47xXdxX3xX4axX14xX4cxXaxX3xX122xXdxX60xXexX1xX9xXaxX129xX2xX12bxXaxX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX9xXaxX138xX2xXd3xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX12xXa0xX47xXdxX3xX29xXdx5a8bxXb1xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX60xX98xX3xX1xX64xXdxX3xX18xX89xX1xX8bxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12x5c4bxXdxX336xX18xX89xX3xX1dxXe0xX6xX3xX1fxX1xXe5xX3xXd2xXd3xXd2xXd3xXd6xXd2xXd3xXd2xX2xX23xX3xX1dxX35cxX4xX3xX60xXe0xX3xX60xX8bxX4xX1xX3xX29xX40xX18xX1xX3xX66xX4cxX78xXdxX60xXd6xX2xX15exX3xXexX118xX4cxX18xX89xX3xX18xX2exX300xX4xX3xX78xX14xX3xX18xX2exX300xX4xX3xX29xX47xX18xX3xX4axX14xX4cxX3xX1xX21xXexX3xX7xX81xX4xX3xXbxX1xX81xX4xX3xXexX47xXbxX3xX18xX1xX2exX18xX89xX3xXa0xX64xXdxX3xXb0xXb1xXb2xX3xXexXb5xXbxX3xX4xX22dxX6xX3xX63xX64xX3xX66xX13xX68xX69xX3xXexX6cxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2dxX294xX3xXbxX1xX2axXdxX3xX1xX2fxXbxX3xX4xXe0xX18xX89xX3xX78xX300xXdxX3xX4xX26xXbxX3xX22dxXb2xX23xX3xX4xX1xX229xX18xX1xX3xXb0xXb1xXb2xXa1xX18xX3xX2dxX8bxX6xX3xXbxX1xX2ex3d52xX18xX89xX3xX212xX3xX18xX2exX300xX4xX3xX29xX47xX18xX3xX4axX14xX4cxX23xX3xX1fxX1xX2d4xX4cxX3xX7xXa3xXexX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xXd5xXd2xX3xXexX1xXe5xX18xX89xX3xXexXdxX18xX3xXexX118xX336xX18xX3xX2dxX8bxX6xX3xX29xX14xX18xX3xXd5xX2xX3xX29xX2d4xX18xX127xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX3xX78xX14xX3xXb0xXb1xXb2xX3xXexXb5xXbxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX2xX2xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX23xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xXexX118xXb1xXb2xX3xX2dxXdxX40xXb1xX23xX3xX6xX18xX3xXexXa3xX18xX89xX3xXexX47xXdxX3xX18xX89xX1xX17xX6xX3xXexX118xX6xX18xX89xX3xX204x5941xX1dxX23xX3xX1xXb1xXb2xX40xX18xX3xX13xX2exX6bbxX18xX89xX3xX69xX6bbxX18xX23xX3xXexX118xX6xX18xX89xX3xX18xX89xX1xXdxX336xX1dxX23xX3xX2dx8badxX18xX89xX3xXb0xXb1xXb2xX3xX2dxX8bxX18xX1xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12x532dxX21xXexX3xX5xXb1xXb5xX18xX3xX1xX64xXdxX3xX18xX89xX1xX8bxX23xX3xXa0xX47xXdxX3xXexXa3xX3xX204xX89xXb1xXb2xX1fdxX18xX3xXcxX26xXexX3xX204xX1xX206xX18xX3xXd6xX3xX20bxX1xX20dxX3xX63xX6xX18xX3xX66xX1xX6cxX3xX2dxX47xX4cxX3xX12bxX2xX12bxX3xXexX6cxX18xX1xX23xX3xX66xX1xX229xX18xX1xX3xX22dxXb2xX3xX63xX64xX3xX66xX13xX68xX69xX3xXexX6cxX18xX1xX3xX2dxXa1xX3xX18xX89xX1xX8bxX3xX4xXa3xX4xX3xX4xX26xXbxX23xX3xX4xXa3xX4xX3xX18xX89xX14xX18xX1xX3xXexXdxX21xXbxX3xXex104fxX4xX3xX2dx4ff8xXb2xX3xX1dxX47xX18xX1xX3xX4xXe5xX18xX89xX3xXexXa3xX4xX3xXexXb1xXb2xX336xX18xX3xXexX118xXb1xXb2xXa1xX18xX3xXexX118xX336xX18xX3xX4xXa3xX4xX3xXbxX1xX2exX6bbxX18xX89xX3xXexXdxX40xX18xX3xXexX1xXe5xX18xX89xX3xXexXdxX18xX3xX2dxX47xXdxX3xX4xX1xX784xX18xX89xX3xX78xXa1xX3xX4xXe5xX18xX89xX3xXexXa3xX4xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xXb0xXb1xXb2xX3xXexXb5xXbxX3xX78xX14xX3xX12dxXa3xX4xX3xX2dxX8bxX18xX1xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX4xbf1xX18xX3xXexX1xXdxX21xXb1xX3xXexX1xXe5xX18xX89xX3xXexXdxX18xXf0xX3xX40dxXb5xX18xX3xX2dxX64xX18xX89xX3xX4xXa3xX4xX3xX29xX6xX18xX23xX3xX18xX89xX14xX18xX1xX3xX2dxX4cxX14xX18xX3xXexX1xX5d8xX3xX78xX14xX3xXexX760xX18xX89xX3xX5xX300xXbxX3xX18xX1xX206xX18xX3xX60xX206xX18xX3xXexX229xX4xX1xX3xX4xX98xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX89xXdxX6xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xX4xXb1xX18xX89xX3xX4xX26xXbxX3xXexX1xXe5xX18xX89xX3xXexXdxX18xX3xX78xXa1xX3xX1dxX64xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12xX66xXa3xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX78xXdxX336xX18xX3xX63xX6xX18xX3xX66xX1xX6cxX3xX2dxX47xX4cxX3xX12bxX2xX12bxX3xX4xX22dxX6xX3xXexX6cxX18xX1xX3xXbxX1xX2axXdxX3xX1xX2fxXbxX3xXexX118xXdxX5d8xX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX98xX4xX3xX1xXdxX40xX18xX3xX18xX1xXdxX40xX1dxX3xX78xX823xX3xX1dxX64xXexX3xX4xXa3xX4xX1xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX4cxX47xXexX23xX3xX7xXa3xX18xX89xX3xXexX47xX4cxX23xX3xX4xX20dxX3xX89xXdxX2d4xXdxX3xXbxX1xXa3xXbxX3xX4xX823xX3xXexX1xX5d8xX23xX3xXbxX1xXe0xX3xX1xX2fxXbxX12exX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX4xXa3xX4xX3xX1xX4cxX47xXexX3xX2dxX64xX18xX89xX3xX2dxX20dxX18xX3xX18xX1xXb5xX18xX23xX3xXexX118xXb1xXb2xX3xX2dxXdxX40xXb1xX23xX3xX6xX18xX3xXexXa3xX18xX89xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX29xX2d4xX4cxX3xX2dxX2d4xX1dxX3xX4xX1xX35cxXexX3xX4xX1xX3b8xX23xX3xXexX118xX6xX18xX89xX3xX18xX89xX1xXdxX336xX1dxX3xX78xX14xX3xX2dxX784xX18xX89xX3xXb0xXb1xXb2xX3xX2dxX8bxX18xX1xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12xX0xXdxX1dxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX66xX10xX18xXexX10xX118xX3xX60xXexX1xXb1xX1dxX29xXaxX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXaxX122xXdxX60xXexX1xX127xX3xX129xX2xX12bxXbxX12dxX12exX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX127xX3xX138xX2xXd3xXbxX12dxX12exXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXf0xX29xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX78xX18xX4exX18xX10xX122xX7xX4exXd2xX2xXd2xX15exX4exX15exX129xX60xXd5xX2xX2xXd3xXd2xX138xX2xXexXd5xX34xX129xX138xX12bxX5xXd3xXf0xX173xXbxX89xX176xX118xX9xX32xXd3xX15exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xX4xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX32xX34xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX47xXdxX3xX4axX14xX4cxXaxX3xX122xXdxX60xXexX1xX9xXaxX129xX2xX12bxXaxX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX9xXaxX138xX2xXd3xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX4cxX18xXaxX3xX7xXexXb2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexXd6xX6xX5xXdxX89xX18xX127xX3xX173xXb1xX7xXexXdx6e97xXb2xX12exXaxX12xXa0xX47xXdxX3xXexXa3xX3xX4axX336xX3xX13x43eaxX18xX89xX3xX204xX1xX206xX18xX3xXd6xX3xX66xX1xX6cxX3xX1xXb1xXb2xX3xXexX118xX2exX212xX18xX89xX3xX63xX64xX3xX66xX13xX68xX69xX3xXexX6cxX18xX1xX3xXexX118xX6xX4cxX3xX89xXdxX26xXb2xX3xX1fxX1xX10xX18xX3xX4xX22dxX6xX3xX63xX64xX3xX66xX13xX68xX69xX3xXexX6cxX18xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX4xXa3xX4xX3xXexXb5xXbxX3xXexX5d8xX23xX3xX4xXa3xX3xX18xX1xX206xX18xX3xX2dxX47xXexX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX229xX4xX1xX3xXexX118xX4cxX18xX89xX3xXexX1xX98xX4xX3xX1xXdxX40xX18xX3xX2dxXa1xX3xXa3xX18xX3xX89xXdxX6xXdxX3xX2dxX4cxX47xX18xX3xXd2xXd3xX2xXd5xXd6xXd2xXd3xXd2xXd3xX3xX78xX14xX3xX1dxXe0xX6xX3xX1fxX1xXe5xX3xXd2xXd3xXd2xXd3xXd6xXd2xXd3xXd2xX2xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX4cxX60xXb2xXaxX12xX41bxX8bxXbxX3xX18xX14xXb2xX23xX3xX63xX64xX3xX66xX13xX68xX69xX3xXexX6cxX18xX1xX3xXexX35cxX18xX89xX3xX89xXdxX26xXb2xX3xX1fxX1xX10xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX129xX3xXexXb5xXbxX3xXexX1xX5d8xX23xX3xX12bxX3xX4xXa3xX3xX18xX1xX206xX18xX3xX4xX20dxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX229xX4xX1xX3xX12dxXb1xX26xXexX3xX7x1307xX4xX3xXexX118xX4cxX18xX89xX3xXexX1xX98xX4xX3xX1xXdxX40xX18xX3xXa0xXa1xX3xXa3xX18xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xXb0xXb1xXb2xX3xXexXb5xXbxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX89xXdxX6xXdxX3xX2dxX4cxX47xX18xX3xXd2xXd3xX2xXd5xXd6xXd2xXd3xXd2xXd3xX3xXexX118xX336xX18xX3xX2dxX8bxX6xX3xX29xX14xX18xX3xXexX6cxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX78xX14xX3xXexX118xX6xX4cxX3xXexX35cxX18xX89xX3xX89xXdxX26xXb2xX3xX1fxX1xX10xX18xX3xX4xX1xX4cxX3xX2xX3xXexXb5xXbxX3xXexX1xX5d8xX3xX78xX14xX3xX12bxX3xX4xXa3xX3xX18xX1xX206xX18xX3xX4xX20dxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX229xX4xX1xX3xX12dxXb1xX26xXexX3xX7xXc87xX4xX3xXexX118xX4cxX18xX89xX3xX1dxXe0xX6xX3xX1fxX1xXe5xX3xXd2xXd3xXd2xXd3xXd6xXd2xXd3xXd2xX2xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX118xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX118xX4cxX18xX89xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX336xX18xX3xXb0xXb1xX6xX18xX127xX0xX4exX7xXexX118xX4cxX18xX89xX12xX0xXb1xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd6xXexX1xXb1xX1dxX29xXd6xX6xX18xX60xXd6xX7xX6xXbxX4cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xXexX118x5f3xX18xX89xX3xXexX1xX5d8xX3xX5xX1fdxX3xXexX118xXb1xXb2xX3xX2dxXdxX40xXb1xX23xX3xX6xX18xX3xXexXa3xX18xX89xX3xX2xX2xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX206xX18xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX18xX89xXb1xXb2xX40xX18xX3xX78xX14xX3xXf0xXf0xXf0xXaxX3xX1xX118xX10xXb63xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX18xX1xXd6xX7xX6xX4xX1xXd6xX12dxX6xXd6xX1xX4cxXdxX4exX1xX6xXd6xXexXdxX18xX1xXd6xXexX4cxXd6xX4xX1xXb1xX4xXd6xXexX118xX4cxX18xX89xXd6xXexX1xX10xXd6xX5xX10xXd6xXexX118xXb1xXb2xXd6xX60xXdxX10xXb1xXd6xX6xX18xXd6xXexX6xX18xX89xXd6xX2xX2xXd6xX5xXdxX10xXexXd6xX7xXb2xXd6xXb0xXb1xX6xX18xXd6xXexXdxX18xX1xXd6xX18xX89xXb1xXb2xX10xX18xXd6xX78xX6xXd6xX4xX1xXb1xXb2xX10xX18xXd6xX89xXdxX6xXd6xX78xXdxX10xXexXd6xX18xX6xX1dxXd6xX1xXb2xXd6xX7xXdxX18xX1xXd6xXexX6xXdxXd6xX5xX6xX4cxX4exXd2xX2xX2xXd5xXd5xX129xXf0xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX89xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX4exX1dxX10xX60xXdxX6xX4exX2xXd2xXd3xX4exX18xX10xX122xX7xX4exXd2xX2xX2xX34xX4exX2xXd3xX15exX60xX138xX2xX129xX138xX34xXd3xXd3xXexX34xX12bxX15exXd2xX12bxX5xXd3xXf0xX173xXbxX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xX4xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX32xX34xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX47xXdxX3xX4axX14xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX78xX12xX0xX7xXexX118xX4cxX18xX89xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xXexX118xXdcbxX18xX89xX3xXexX1xX5d8xX3xX5xX1fdxX3xXexX118xXb1xXb2xX3xX2dxXdxX40xXb1xX23xX3xX6xX18xX3xXexXa3xX18xX89xX3xX2xX2xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX206xX18xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX18xX89xXb1xXb2xX40xX18xX3xX78xX14xX3xXf0xXf0xXf0xXaxX3xX1xX118xX10xXb63xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX18xX1xXd6xX7xX6xX4xX1xXd6xX12dxX6xXd6xX1xX4cxXdxX4exX1xX6xXd6xXexXdxX18xX1xXd6xXexX4cxXd6xX4xX1xXb1xX4xXd6xXexX118xX4cxX18xX89xXd6xXexX1xX10xXd6xX5xX10xXd6xXexX118xXb1xXb2xXd6xX60xXdxX10xXb1xXd6xX6xX18xXd6xXexX6xX18xX89xXd6xX2xX2xXd6xX5xXdxX10xXexXd6xX7xXb2xXd6xXb0xXb1xX6xX18xXd6xXexXdxX18xX1xXd6xX18xX89xXb1xXb2xX10xX18xXd6xX78xX6xXd6xX4xX1xXb1xXb2xX10xX18xXd6xX89xXdxX6xXd6xX78xXdxX10xXexXd6xX18xX6xX1dxXd6xX1xXb2xXd6xX7xXdxX18xX1xXd6xXexX6xXdxXd6xX5xX6xX4cxX4exXd2xX2xX2xXd5xXd5xX129xXf0xX1xXexX1dxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xXexX118xXdcbxX18xX89xX3xXexX1xX5d8xX3xX5xX1fdxX3xXexX118xXb1xXb2xX3xX2dxXdxX40xXb1xX23xX3xX6xX18xX3xXexXa3xX18xX89xX3xX2xX2xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX206xX18xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX18xX89xXb1xXb2xX40xX18xX3xX78xX14xX3xXf0xXf0xXf0xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX118xX4cxX18xX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX118xX4cxX18xX89xX3xX1fxX1xXe5xX18xX89xX3xX1fxX1xX229xX3xXexX118xX6xX18xX89xX3xX18xX89xX1xXdxX336xX1dxX23xX3xX4xXa3xX4xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX206xX18xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX18xX89xXb1xXb2xX40xX18xX3xX78xX14xX3xX4xX1xXb1xXb2xX336xX18xX3xX89xXdxX6xX3xX40dxXdxX40xXexX3xX204xX6xX1dxX3xX1xXb2xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX47xXdxX3xX4axX14xX4cxX3xX2dxX294xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX78xXa1xX3xX6xX18xX3xX18xX89xX1xX6cxX3xXexX118xX4cxX18xX89xX3xX5xX8a9xX18xX89xX3xX2dxX26xXexX3xX1dx2525xX3xXexX47xXdxX3xX204xX89xX1xX17xX6xX3xXexX118xX6xX18xX89xX3xX4axXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX2axX4xX3xX89xXdxX6xX3xX204xX760xX1dxX3xX31bxX13xX2exX6bbxX18xX89xX3xX69xX6bbxX18xX3xXd6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX344xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX78xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX2dxX20dxX18xX3xX18xX1xXb5xX18xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX206xX18xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX18xX89xXb1xXb2xX40xX18xX3xX78xX14xX3xX4xX1xXb1xXb2xX336xX18xX3xX89xXdxX6xX3xX40dxXdxX40xXexX3xXf0xXf0xXf0xXaxX3xX1xX118xX10xXb63xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX18xX1xXd6xXexX118xXdxX4exX1xX6xXd6xXexXdxX18xX1xXd6xXexX4cxXd6xX4xX1xXb1xX4xXd6xX60xX4cxX18xXd6xX18xX1xX6xX18xXd6xX1xX6xXdxXd6xX4xX4cxXexXd6xX5xXdxX10xXexXd6xX7xXb2xXd6xXb0xXb1xX6xX18xXd6xXexXdxX18xX1xXd6xX18xX89xXb1xXb2xX10xX18xXd6xX78xX6xXd6xX4xX1xXb1xXb2xX10xX18xXd6xX89xXdxX6xXd6xX78xXdxX10xXexXd6xX18xX6xX1dxXd6xX1xXb2xXd6xX7xXdxX18xX1xXd6xXexX6xXdxXd6xX5xX6xX4cxXd6xX78xX10xXd6xX18xXb1xX4cxX4xX4exXd2xX2xX2xXd5xXd3xX129xXf0xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX89xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX4exX1dxX10xX60xXdxX6xX4exX2xXd2xXd3xX4exX18xX10xX122xX7xX4exXd2xX2xX2xX34xX4exX2xXd3xX15exX60xX138xXd3xX15exXd2xXd5xX2xX15exXexX32xX15exX138xXd5xX32xX5xXd3xXf0xX173xXbxX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xX4xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX32xX34xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX47xXdxX3xX4axX14xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX78xX12xX0xX7xXexX118xX4cxX18xX89xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX2dxX20dxX18xX3xX18xX1xXb5xX18xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX206xX18xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX18xX89xXb1xXb2xX40xX18xX3xX78xX14xX3xX4xX1xXb1xXb2xX336xX18xX3xX89xXdxX6xX3xX40dxXdxX40xXexX3xXf0xXf0xXf0xXaxX3xX1xX118xX10xXb63xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX18xX1xXd6xXexX118xXdxX4exX1xX6xXd6xXexXdxX18xX1xXd6xXexX4cxXd6xX4xX1xXb1xX4xXd6xX60xX4cxX18xXd6xX18xX1xX6xX18xXd6xX1xX6xXdxXd6xX4xX4cxXexXd6xX5xXdxX10xXexXd6xX7xXb2xXd6xXb0xXb1xX6xX18xXd6xXexXdxX18xX1xXd6xX18xX89xXb1xXb2xX10xX18xXd6xX78xX6xXd6xX4xX1xXb1xXb2xX10xX18xXd6xX89xXdxX6xXd6xX78xXdxX10xXexXd6xX18xX6xX1dxXd6xX1xXb2xXd6xX7xXdxX18xX1xXd6xXexX6xXdxXd6xX5xX6xX4cxXd6xX78xX10xXd6xX18xXb1xX4cxX4xX4exXd2xX2xX2xXd5xXd3xX129xXf0xX1xXexX1dxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX2dxX20dxX18xX3xX18xX1xXb5xX18xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX206xX18xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX18xX89xXb1xXb2xX40xX18xX3xX78xX14xX3xX4xX1xXb1xXb2xX336xX18xX3xX89xXdxX6xX3xX40dxXdxX40xXexX3xXf0xXf0xXf0xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX118xX4cxX18xX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX4axX1fdxX3xX2dxX20dxX18xX3xX2xX2xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXb0xXb1xX206xX18xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX18xX89xXb1xXb2xX40xX18xX3xX78xX14xX3xX4xX1xXb1xXb2xX336xX18xX3xX89xXdxX6xX3xX40dxXdxX40xXexX3xX204xX6xX1dxX3xX1xXb2xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX47xXdxX3xX4axX14xX4cxX3xXb0xXb1xXb2xX3xXexXb5xXbxX23xX3xX4xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xXexX118xX4cxX18xX89xX3xX1dxXe0xX6xX3xX1fxX1xXe5xX3xX18xX275xX1dxX3xXd2xXd3xXd2xXd3xX3xXd6xX3xXd2xXd3xXd2xX2xX3xX2dxX294xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX7dxX3xX4xX1xX81xX4xX3xXexX118xX6xX18xX89xX3xXexX118xXdcbxX18xX89xXf0xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX78xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX1xXb1xX827xX18xX3xX29xX8bxX3xX4xX1xXb1xX3xX2dxXa3xX4cxX23xX3xX6xX18xX3xXexX4cxX14xX18xX3xXbxX1xX8a9xX18xX89xX3xX60xX8bxX4xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX18xX89xX14xXb2xX3x6a82xX2dxX20dxX18xX3xX4xXa3xX4xX3xX6xX18xX1xX3xX78xXa1xX3xX2dxX26xXexX3xX1dxX1119x3cc1xXaxX3xX1xX118xX10xXb63xX9xXaxX4exXb0xXb1xX4cxX4xXd6xXbxX1xX4cxX18xX89xXd6xX6xX18xXd6xX18xXdxX18xX1xX4exX4xX1xXb1xX6xX18xXd6xX29xXdxXd6xX4xX1xXb1xXd6xX60xX6xX4cxXd6xX6xX18xXd6xXexX4cxX6xX18xXd6xXbxX1xX4cxX18xX89xXd6xX60xXdxX4xX1xXd6xX4xX1xX4cxXd6xX18xX89xX6xXb2xXd6xX60xX4cxX18xXd6xX4xX6xX4xXd6xX6xX18xX1xXd6xX78xX10xXd6xX60xX6xXexXd6xX1dxX10xX4exXd2xX2xX2xXd2xX138xXd3xXf0xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX89xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX4exX1dxX10xX60xXdxX6xX4exX2xXd2xXd3xX4exX18xX10xX122xX7xX4exXd2xX2xX2xX34xX4exX2xX138xX2xX60xXd5xX2xXd2xXd3xX32xXd5xX34xXexXd2xX34xX15exX12bxX12bxX5xXd3xXf0xX173xXbxX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxXdxX21xX1dxX23xX3xX4xX26xXexX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX32xX32xX34xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX2axXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX47xXdxX3xX4axX14xX4cxXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX78xX12xX0xX7xXexX118xX4cxX18xX89xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX1xXb1xX827xX18xX3xX29xX8bxX3xX4xX1xXb1xX3xX2dxXa3xX4cxX23xX3xX6xX18xX3xXexX4cxX14xX18xX3xXbxX1xX8a9xX18xX89xX3xX60xX8bxX4xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX18xX89xX14xXb2xX3xX1516xX2dxX20dxX18xX3xX4xXa3xX4xX3xX6xX18xX1xX3xX78xXa1xX3xX2dxX26xXexX3xX1dxX1119xX152cxXaxX3xX1xX118xX10xXb63xX9xXaxX4exXb0xXb1xX4cxX4xXd6xXbxX1xX4cxX18xX89xXd6xX6xX18xXd6xX18xXdxX18xX1xX4exX4xX1xXb1xX6xX18xXd6xX29xXdxXd6xX4xX1xXb1xXd6xX60xX6xX4cxXd6xX6xX18xXd6xXexX4cxX6xX18xXd6xXbxX1xX4cxX18xX89xXd6xX60xXdxX4xX1xXd6xX4xX1xX4cxXd6xX18xX89xX6xXb2xXd6xX60xX4cxX18xXd6xX4xX6xX4xXd6xX6xX18xX1xXd6xX78xX10xXd6xX60xX6xXexXd6xX1dxX10xX4exXd2xX2xX2xXd2xX138xXd3xXf0xX1xXexX1dxXaxX12xX66xX1xXb1xX827xX18xX3xX29xX8bxX3xX4xX1xXb1xX3xX2dxXa3xX4cxX23xX3xX6xX18xX3xXexX4cxX14xX18xX3xXbxX1xX8a9xX18xX89xX3xX60xX8bxX4xX1xX3xX4xX1xX4cxX3xX18xX89xX14xXb2xX3xX1516xX2dxX20dxX18xX3xX4xXa3xX4xX3xX6xX18xX1xX3xX78xXa1xX3xX2dxX26xXexX3xX1dxX1119xX152cxX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX118xX4cxX18xX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX63x12cdxX18xX89xX3xXexX26xXexX3xX4xX2d4xX3xXexX1cxX18xX1xX3xX4xX2d4xX1dxX3xX78xX14xX3xXexX118xXa3xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX40xX1dxX23xX3xX1xXb1xXb2xX40xX18xX3xX13xX2exX6bbxX18xX89xX3xX69xX6bbxX18xX3xX31bxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX344xX3xX2dxX294xX3xX1xX4cxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xXe5xX18xX89xX3xXexXa3xX4xX3xX4xX1xXb1xX827xX18xX3xX29xX8bxX3xXexX118xX336xX18xX3xX4xX6bbxX3xX7xX212xX3xX2dxX2d4xX1dxX3xX29xX2d4xX4cxX3xXbxX1xX8a9xX18xX89xX23xX3xX4xX1xX2axX18xX89xX3xX60xX8bxX4xX1xX3xX29xX40xX18xX1xX3xX66xX4cxX78xXdxX60xXd6xX2xX15exX3xX4xX1xX4cxX3xX5xX1fdxX3xXexX118xXb1xXb2xX3xX2dxXdxX40xXb1xX3xX78xX14xX3xX6xX18xX3xXexXa3xX18xX89xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX78xX14xX4cxX3xX18xX89xX14xXb2xX3xX1dxX6xXdxXf0xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX78xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exXb1xX5xX12xX0xX60xXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX118xXaxX12xX0xX4exX60xXdxX78xX12xX0xX4exX60xXdxX78xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx855bxXb1xXexX1xX4cxX118xXaxX12xX41bxX2exX6bbxX18xX89xX3xX13xX4cxX14xX18xX89xX0xX4exXbxX12
Dương Hoàng