Chủ động giám sát, Hà Tĩnh không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
(Baohatinh.vn) - Đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh, các bệnh truyền nhiễm diễn ra rải rác, dịch Covid-19 được kiểm soát, không để lây lan trong cộng đồng.
ec8fx101b6x159a3x143afx183bcxf1c2x14564x165fdx126b7xX7x1343dxff17x1800fxf72ex10f90x12845xX5x10270xXaxX3xX7xXex12ef2xX5xX10xX9xXaxXexX10x18109xXex174caxX6xX5xXdx14764xf60dx124b1xX3x1399dx13fbexX7xXexXdx156dbxX15xf446xXax15912x1568dxX1x13b10xX3x13122x128bfxX23xX22xX3xX22xXdx167e2x10dccxX3xX7xX3bxXex11149xX3xfafex15493xX3xXcx176adxX23xX1xX3x10512xX1xfbcdxX23xX22xX3xX34x15c16xX3x11020x1533exX4xX1xX3x1323ex1106dxX23xX1xX3xX5xfeb6xX15xX3xX5xX6xX23xX3xXex13536x147d8xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX34x117c3xX23xX22xX0x168c3xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6xX54xXaxX2fx1375bx15bfcxX27xX3xX23xfd2dxX3cxX3xX34x16160xX23xX3xX23xX6xX15xX41xX3xXexX67x150aexX23xX3xX34xX55xX6xX3xX59xX44xX23xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX41xX3xX4xX3bxX4xX3xX59xX5axX23xX1xX3xXexX67xX27xX15xeccfxX23xX3xX23xX1xXdx109faxX3cxX3xX54xXdxXc5xX23xX3xX67xX6xX3xX67x16587xXdxX3xX67xX3bxX4xX41xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX30xX68xffc4xXdxX54xX1exX2x122ffxX3xX34xfacbx180acxX4xX3xX4bxXdxX52xX3cxX3xX7xX68xX3bxXexX41xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX5xX5fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xXexX67xX68xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX34xX72xX23xX22x13714xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17daexX68xX54xX15xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1736cxXdxX54xXexX1xX24xX3x1640bxX2x125b9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x141ebxX2x168adxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX117xX59xX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xXe0xX23xX76xX23xX10xX149xX7xX76x144f1xX161xX187x15c0axX76xX2xf558xX18dxX54xX187xX2xX18axX187xX150xX187xX161xXexX18dxX15fxX152xX18axX187xX5xX161xX117xX26xXbxX22xf6dcxX67xX9xX152x16c76xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX35xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX7xX3bxXexX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX5xX5fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xXexX67xX68xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX34xX72xX23xX22xXaxX3xX149xXdxX54xXexX1xX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX68xX23xXaxX2fxX127xX5axX23xX1xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5fxX23xX3xX3cxXdxX5axX23xX22xX3xX1cxX27x10738xXexX3xX1xXdxX5axX23xX3xX67xXd1xXdxX3xX67xX3bxX4xX3x135baxX3xX3cxX35xXexX3xX7xf76cxX3xX34xX55xX6xX3xXbxX1xXe8x14518xX23xX22xX117xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xX54xX15xXaxX2fx12967xX22xX6xX15xX3xXex16a1cxX3xX34xX8cxX27xX3xX23xX90xX3cxX41xX3xXe0xXdxX5axX4xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX7xX3bxXexX3xXbxX1x12117xX23xX22xX41xX3xX4xX1xX257xX23xX22xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX34xXe8xXe9xX4xX3xX23xX22xX44xX23xX1xX3xX15xX3xXexX94xX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xX23xX22xX3xXexX67xXdxX52xX23xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xXexf061xX4xX1xX3xX4x11f86xX4xX41xX3xX34xX72xX23xX22xX3xX59xX35xX3xXexX27fxX3xXex163c5xX23xX1xX3xX34xX94xX23xX3xX1xX27xX15xX5axX23xX3xXe0xX44xX3xX1cx12d6bxX117xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xX54xX15xXaxX2fxX30xX3bxX4xX3xX59xX5axX23xX1xX3xXexX67xX27xX15xXbfxX23xX3xX23xX1xXdxXc5xX3cxX3xX23xX1xXe8xX24xX3xXexX1xX32xX15xX3xX34x1421axX27xX41xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5fxX23xX3xX3cxXdxX5axX23xX22xX3xX54xXdxXc5xX23xX3xX67xX6xX3xX67xXd1xXdxX3xX67xX3bxX4xX41xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xX54xX55xX4xX1xX117xX3xX30x11bf9xX3xX187xXe5xX3xX4xX6xX3x17fe2xX27xX6xXdxX3xX59xX55xX41xX3xX2xX187xX15fxX3xX4xX6xX3xXexX1xX32xX15xX3xX34xX333xX27xX41xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX1xX68xX3xX22xX44xX41xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX7xX250xXdxX3xX1exX3xX67xX27xX59xX10xX5xX5xX6xX41xX3xX2xX161xX187xX3xX4xX6xX3xX5xX55xX3xX6xX3xX3cxX2d4xXbxX41xX3xX2xX2xX2xX3xX4xX6xX3xX5xX55xX3xXexX67xX2d9xX4xX3xXexX67x14c33xX23xX22xX41xX3xX2xX2xX117xX15fxX15fxX150xX3xX4xX6xX3xX4x1028exX3cxX41xX3xX2xX117xX15fxXe5xXe5xX3xX4xX6xX3xXexXdxX9exX27xX3xX4xX1xXd1xX15xX41xX3xXexX67xX9exX23xX3xX2xX161xX161xX3xX4xX6xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5fxX23xX3xX3cxXdxX5axX23xX22xX117xX117xX117xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xX54xX15xXaxX2fxX8bxX257xXdxX3xXe0x10846xXdxX3xX7xX257xXexX3xX1cxX27xX240xXexX3xX1xX27xX15xX94xXexX3xX4xX36axX3xX2xX2xX3xX4xX6xX3xX59xX5axX23xX1xX41xX3xXexX67xX68xX23xX22xX3xX34xX36axX3xX3cxX35xXexX3x14df4xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX23xX1x16209xX3xXex14092xXdxX3xX1cxX2fbxX3x16d6ax110f8xX3xX279xX6xX3cxX41xX3xXcx12d85xX3xX46dxX46exX3x104bbxX23xX1xX3x13de0xX150xX3xX23xX22xXe8x127d3xXdxX3xX3cx13899xX4x17603xX117xX3xXcxX67xX27xX23xX22xX3xXexX5fxX3cxX3xX46dxXdxX52xX3cxX3xX7xX68xX3bxXexX3xX59xX5axX23xX1xX3xXexX333xXexX3xXexX2e9xX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX34xX2fbxX3xX4xX1xX2e9xX3xX34xX467xX68xX3xX15xX3xXexX94xX3xX34xX55xX6xX3xXbxX1xXe8xX260xX23xX22xX3xXexX67xXdxX52xX23xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX59xXdxX5axX23xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX4bxX1xX257xX23xX22xX3xX4xX1xX94xX41xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX5xX5fxX15xX3xX5xX6xX23xX41xX3xX59xX3cexX23xX22xX3xXbxX1xX3bxXexX117xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xX54xX15xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX27xX3cxX59xX3xXdxX30xX10xX23xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX54xXexX1xX24xX3xX150xX2xX152xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX15fxX2xX161xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX117xX59xX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xXe0xX23xX76xX23xX10xX149xX7xX76xX187xX161xX187xX18axX76xX2xX18dxX18dxX54xX187xX2xX18axX187xX1a7xX187xX187xXexX1a7xX150xX18dxX161xX5xX152xX1exX2xX18dxX18dxX54xX187xX187xX161xX187xX18axX18dxX161xXexX18dxX2xX15fxX1a7xX150xX5xX161xX117xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX35xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX7xX3bxXexX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX5xX5fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xXexX67xX68xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX34xX72xX23xX22xXaxX3xX149xXdxX54xXexX1xX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX68xX23xXaxX2fxX279xX22xX44xX23xX1xX3xX15xX3xXexX94xX3xXexX333xXbxX3xXexX67xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX68xX3xX4xX1xX68xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xXbxX1xX29axX23xX22xX3xXbxX1xX29axX23xX22xX3xX4xX1xX257xX23xX22xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX7xX257xXexX3xX1cxX27xX240xXexX3xX1xX27xX15xX94xXexX41xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX59xX3cexX23xX22xX3xXbxX1xX3bxXexX117xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xX54xX15xXaxX2fxX8bx16444xX4xX3xX59xXdxX5axXexX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX34xX2fbxX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX7xX3bxXexX41xX3xXbxX1xX29axX23xX22xX41xX3xX4xX1xX257xX23xX22xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX30xX68xXe0xXdxX54xX1exX2xXe5xX117xX3xXcxX68xX44xX23xX3xXexX2e9xX23xX1xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX333xXbxX3xXexX67xX27xX23xX22xX3xX1a7xX117xXe5xX1a7xXe5xX3xX23xX22xXe8xX485xXdxX41xX3xX1cx106f4xXexX3xX23xX22xX1xXdxX5axX3cxX3xXexX67xX9exX23xX3xX2xX2xX117xX161xX161xX161xX3xX3cx18407xX27xX41xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX333xX23xX3xX15fxX3xXexX67xXe8xX485xX23xX22xX3xX1xXe9xXbxX3xX54xXe8xX260xX23xX22xX3xXexX2d4xX23xX1xX3xXe0xX42dxXdxX3xXe0xXdxX67xX27xX7xX3xX30xX68xXe0xXdxX54xX1exX2xXe5xX41xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX6xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX23xX44xX15xX3xX34xXbfxX27xX3xX34xX2fbxX3xX4bxX1xX464xXdxX3xX59xX5axX23xX1xX3xXe0xX44xX3xX34xXe8xXe9xX4xX3xX1cxX27xX240xXexX3xXe0xXdxX5axX23xX41xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX5xX5fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xXexX67xX68xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX34xX72xX23xX22xX117xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xX54xX15xXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX67xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX54xXexX1xX24xX3xX150xX2xX152xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX15fxX2xX161xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX67xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX117xX59xX6xX68xX1xX6xXexXdxX23xX1xX117xXe0xX23xX76xX23xX10xX149xX7xX76xX187xX161xX187xX18axX76xX2xX18dxX18dxX54xX187xX2xX18axX18dxX18dxX18dxX150xXexX18dxX18axXe5xX18axX5xX2xX1exX2xX2xX161xX54xX15fxX161xX1a7xX2xX161xX187xX1a7xXexX2xX1a7xX187xX18axX5xX15fxX1exX2xX117xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX35xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX7xX3bxXexX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX5xX5fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xXexX67xX68xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX34xX72xX23xX22xXaxX3xX149xXdxX54xXexX1xX9xXaxX150xX2xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX15fxX2xX161xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX68xX23xXaxX2fx157fdxX2d9xX4xX3xX5xXe8xXe9xX23xX22xX3xX4xX1x1196axX4xX3xX23xX90xX23xX22xX3xXexX90xX23xX22xX3xX4xXe8xX485xX23xX22xX3xX4xX4dxX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX4bxXdxX52xX3cxX3xXexX67xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX23xX1xX44xX3xXexX1xX27xX257xX4xX3xXexX67xX9exX23xX3xXexX68xX44xX23xX3xXexX2e9xX23xX1xX3xX47fx159bcxX23xX1xX24xX3xX279xX22x15ea9xX4xX3xX8f0xX68xX6xX23xX48bxX117xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xX54xX15xXaxX2fxXcxX27fxX3xX34xX8cxX27xX3xX23xX90xX3cxX3xX34xX94xX23xX3xX23xX6xX15xX41xX3xX4xX3bxX4xX3xX5xX2d9xX4xX3xX5xXe8xXe9xX23xX22xX3xX4xX1xX8fcxX4xX3xX23xX90xX23xX22xX3xX4x156a1xX23xX22xX3xX34xX2fbxX3xXexX45bxX3xX4xX1xX8fcxX4xX3xX150xX3xX4xX27xX35xX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX67xX6xX41xX3xX4bxXdxX52xX3cxX3xXexX67xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX260xX3xX7xX250xX3xX54xX55xX4xX1xX3xXe0x113faxX3xX15xX3xXexX94xX3xXe0xX42dxXdxX3xXexX45bxX23xX22xX3xX7xX257xX3xX34xX257xXdxX3xXexXe8xXe9xX23xX22xX3xX34xXe8xXe9xX4xX3xX4bxXdxX52xX3cxX3xXexX67xX6xX3xX5xX44xX3xX187xX161xXe5xX117xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX68xX54xX15xXaxX2fx16acbxX27xX6xX3xX34xX36axX3xX34xX2fbxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX5axX23xX3xX187xX152xX3xXexX67xXe8xX485xX23xX22xX3xX1xXe9xXbxX3xXe0xXdxX3xXbxX1xX467xX3cxX41xX3xX1cx13a35xX3xXbxX1xX467xXexX3xXe0xXdxX3xXbxX1xX467xX3cxX3xX1xX44xX23xX1xX3xX4xX1xX2d4xX23xX1xX3xX2xX150xX3xXexX67xXe8xX485xX23xX22xX3xX1xXe9xXbxX3xXe0xX42dxXdxX3xXexX45bxX23xX22xX3xX7xX257xX3xXexXdxXbfxX23xX3xX152xX18dxX41xXe5xX3xXexX67xXdxX5axX27xX3xX34xX72xX23xX22xX41xX3xX34xff98xX23xX1xX3xX4xX1xX2e9xX3xX1xX68xX467xXexX3xX34xX35xX23xX22xX3xX1xX68xX6b4xX4xX3xX34xXbfxX3xX1cxX27xX240xXexX3xX4xX260xX3xX372xX27xX6xX23xX3xX4xX36axX3xXexX1x14dc2xX3cxX3xX372xX27xX15xXbfxX23xX3xX67xX3dexXexX3xX22xXdxX240xX15xX3xXbxX1xX721xXbxX3xX1xX68xX467xXexX3xX34xX35xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xXe5xX3xX4xX260xX3xX7xX250xX117xX0xX76xXbxX2fxX0xX54xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX67xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX3cxX59xX1exX6xX23xX54xX1exX7xX6xXbxX68xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX333xX23xX3xXexX67xX9exX23xX3xX2xX161xX161xX3xXexX67xXe8xX485xX23xX22xX3xX1xXe9xXbxX3xX3cxX489xX4xX3xX59xX5axX23xX1xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5fxX23xX3xX3cxXdxX5axX23xX22xXaxX3xX1xX67xX10xX2bxX9xXaxX76xX3cxX10xX1exX59xX10xX76xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xX1xXdxX1exX23xX1xX6xX23xX1exXexX67xX10xX23xX1exX2xX161xX161xX1exXexX67xX27xX68xX23xX22xX1exX1xX68xXbxX1exX3cxX6xX4xX1exX59xX10xX23xX1xX1exXexX6xX15xX1exX4xX1xX6xX23xX1exX3cxXdxX10xX23xX22xX76xX2xXe5xX15fxX152xX1a7xX1a7xX117xX1xXexX3cxXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX76xX3cxX10xX54xXdxX6xX76xX2xX187xX161xX76xX23xX10xX149xX7xX76xX187xX161xX187xX150xX76xX2xX161xX152xX54xX18dxX187xX187xX2xX18axX152xX187xXexX15fxX15fxX18axX18dxX5xX2xX161xX1exX2xX18dxX18dxX54xX187xX187xX2xX2xXe5xX161xX18axXexXe5xX152xXe5xX152xX2xX5xX161xX117xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX35xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX7xX3bxXexX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX5xX5fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xXexX67xX68xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX34xX72xX23xX22xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX54xXdxXe0xX2fxX0xX7xXexX67xX68xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX333xX23xX3xXexX67xX9exX23xX3xX2xX161xX161xX3xXexX67xXe8xX485xX23xX22xX3xX1xXe9xXbxX3xX3cxX489xX4xX3xX59xX5axX23xX1xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5fxX23xX3xX3cxXdxX5axX23xX22xXaxX3xX1xX67xX10xX2bxX9xXaxX76xX3cxX10xX1exX59xX10xX76xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xX1xXdxX1exX23xX1xX6xX23xX1exXexX67xX10xX23xX1exX2xX161xX161xX1exXexX67xX27xX68xX23xX22xX1exX1xX68xXbxX1exX3cxX6xX4xX1exX59xX10xX23xX1xX1exXexX6xX15xX1exX4xX1xX6xX23xX1exX3cxXdxX10xX23xX22xX76xX2xXe5xX15fxX152xX1a7xX1a7xX117xX1xXexX3cxXaxX2fxX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX333xX23xX3xXexX67xX9exX23xX3xX2xX161xX161xX3xXexX67xXe8xX485xX23xX22xX3xX1xXe9xXbxX3xX3cxX489xX4xX3xX59xX5axX23xX1xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5fxX23xX3xX3cxXdxX5axX23xX22xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX67xX68xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX2fxXcxX467xXdxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX59xX5axX23xX1xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX5fxX23xX3xX3cxXdxX5axX23xX22xX3xX4xX1xXe8xX6xX3xX59xX3cexX23xX22xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xX54xX55xX4xX1xX41xX3xX23xX1xXe8xX23xX22xX3xXexX27fxX3xX34xX8cxX27xX3xX23xX90xX3cxX3xX34xX94xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX34xX2fbxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX333xX23xX3xX1xX260xX23xX3xX2xX161xX161xX3xXexX67xXe8xX485xX23xX22xX3xX1xXe9xXbxX3xX3cxX489xX4xX3xX59xX5axX23xX1xX3xXe0xX44xX68xX3xX34xXdxXbfxX27xX3xXexX67xX55xX3xXexX467xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX260xX3xX7xX250xX3xX15xX3xXexX94xX117xX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX54xXdxXe0xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax154f4xX55xX4xX1xX3xX7xX257xXexX3xX1cxX27xX240xXexX3xX1xX27xX15xX94xXexX3xXe0xX44xX68xX3xX3cxX3cexX6xX41xX3xX23xX22xXe8xX485xXdxX3xX54xX5fxX23xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xXe8xXe9xX4xX3xX4xX1xX32xX3xX372xX27xX6xX23xXaxX3xX1xX67xX10xX2bxX9xXaxX76xX15xX1exXexX10xX76xX54xXdxX4xX1xX1exX7xX68xXexX1exX1cxX27xX6xXexX1exX1xX27xX15xX10xXexX1exXe0xX6xX68xX1exX3cxX27xX6xX1exX23xX22xX27xX68xXdxX1exX54xX6xX23xX1exX4bxX1xX68xX23xX22xX1exX54xX27xX68xX4xX1exX4xX1xX27xX1exX372xX27xX6xX23xX76xX2xXe5xX18dxX2xX2xX152xX117xX1xXexX3cxXaxX2fxX0xXdxX3cxX22xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX76xX3cxX10xX54xXdxX6xX76xX2xX187xX161xX76xX23xX10xX149xX7xX76xX187xX161xX187xX187xX76xX2xX18dxX18dxX54xX187xX187xX161xX187xX18axX18dxX161xXexX18dxX2xX15fxX1a7xX150xX5xX161xX117xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xX34xX35xX23xX22xX3xX22xXdxX3bxX3cxX3xX7xX3bxXexX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xX52xX3xX54xX55xX4xX1xX3xX59xX5axX23xX1xX3xX5xX5fxX15xX3xX5xX6xX23xX3xXexX67xX68xX23xX22xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX34xX72xX23xX22xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX54xXdxXe0xX2fxX0xX7xXexX67xX68xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe1axX55xX4xX1xX3xX7xX257xXexX3xX1cxX27xX240xXexX3xX1xX27xX15xX94xXexX3xXe0xX44xX68xX3xX3cxX3cexX6xX41xX3xX23xX22xXe8xX485xXdxX3xX54xX5fxX23xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xXe8xXe9xX4xX3xX4xX1xX32xX3xX372xX27xX6xX23xXaxX3xX1xX67xX10xX2bxX9xXaxX76xX15xX1exXexX10xX76xX54xXdxX4xX1xX1exX7xX68xXexX1exX1cxX27xX6xXexX1exX1xX27xX15xX10xXexX1exXe0xX6xX68xX1exX3cxX27xX6xX1exX23xX22xX27xX68xXdxX1exX54xX6xX23xX1exX4bxX1xX68xX23xX22xX1exX54xX27xX68xX4xX1exX4xX1xX27xX1exX372xX27xX6xX23xX76xX2xXe5xX18dxX2xX2xX152xX117xX1xXexX3cxXaxX2fxXe1axX55xX4xX1xX3xX7xX257xXexX3xX1cxX27xX240xXexX3xX1xX27xX15xX94xXexX3xXe0xX44xX68xX3xX3cxX3cexX6xX41xX3xX23xX22xXe8xX485xXdxX3xX54xX5fxX23xX3xX4bxX1xX4dxX23xX22xX3xX34xXe8xXe9xX4xX3xX4xX1xX32xX3xX372xX27xX6xX23xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX67xX68xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX2fxXcxX1xX10xX68xX3xX54xX2d9xX3xX59xX3bxX68xX41xX3xX59xX489xXexX3xX34xX8cxX27xX3xXexX27fxX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xX150xX3xX5xX44xX3xXexX1xX485xXdxX3xX34xXdxX52xX3cxX3xX54xX55xX4xX1xX3xX7xX257xXexX3xX1cxX27xX240xXexX3xX1xX27xX15xX94xXexX3xX47fx16ed8xX476xX43xX48bxX3xXe0xX44xX68xX3xX3cxX3cexX6xX3xX23xX9exX23xX3xX23xX22xXe8xX485xXdxX3xX54xX5fxX23xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX4xX8cxX23xX3xX23xX5fxX23xX22xX3xX4xX6xX68xX3x105abxX3xXexX1xX8fcxX4xX3xXbxX1xX29axX23xX22xX3xX4xX1xX257xX23xX22xX117xX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX54xXdxXe0xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX76xX27xX5xX2fxX0xX54xXdxXe0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX67xXaxX2fxX0xX76xX54xXdxXe0xX2fxX0xX76xX54xXdxXe0xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47bxX27xXexX1xX68xX67xXaxX2fx15abbxX1xX3dexX4xX3xXa12xX27xX6xX23xX22xX0xX76xXbxX2f
Phúc Quang