Vũ điệu ánh sáng ở khu bảo tồn đom đóm
Nổi tiếng với “vũ điệu ánh sáng” tuyệt đẹp vào mùa hè hàng năm, khu bảo tồn đom đóm ở Nanacamilpa (Mexico) trở thành điểm du lịch hấp dẫn của những người yêu thiên nhiên.
6a90x9e24xc8ebxd65cxec86x7aeaxa18dx7ba3xc9faxX7xeaa5xa84cxdda0xf1ebxbd9fxc620xX5xb9c3xXax8650xf9c2xb636xX3xe7f3xXdxfb32x81adxX3xa69bx90f4xX1xX3xX7xX1bxX1cxa160xX3x8425xX3x9fa0xX1xX19xX3xf550x9dd8xe4dcxX3xXexf10axX1cxX3xX16xX2cxcbd8xX3xX16xa888xX34xX0xab41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6fefxX10xX6x8f1cxXaxX12xc8d2xfa0fxXdxX3xXexXdxb789xX1cxX22xX3x85c7x9286xXdxX3xeaf1xX59xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xf86fxX3xXexX19xcc3axX18xXexX3xX16xe81dxXbxX3xX59xfb57xX2cxX3xX34x6cc5xX6xX3xX1xa9f4xX3xX1xX7bxX1cxX22xX3xX1cxd637xX34xced8xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX24xX3xX4fxX6xX1cxX6xX4xX6xX34xXdxX5xXbxX6xX3x96b7xc664xX10xb8daxXdxX4xX2cx8dcaxX3xXex933axX24xX3xXexX1xX7bxX1cxX1xX3xX16xXdx71adxX34xX3xX4cxX19xX3xX5xf0cfxX4xX1xX3xX1xdbacxXbxX3xX4cxb117xX1cxX3xX4x7e8exX6xX3xX1cxX1xddadxX1cxX22xX3xX1cxX22xb139xb5e9xXdxX3xX72x8cbdxX19xX3xXexX1xXdxXeaxX1cxX3xX1cxX1xXdxXeaxX1cxc701xX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXbbxX22xXdxX1cxd3ebxX3xa54bxXbxXb4xX3xX6xX19xXexX2cx9b8fxXaxX12xX0xXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe373xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xa633xX7xX3axX2xc1edxd28dxX2xX3axX2x9915x9450xX4cx711axX166xX169xX169xX113xX113xa5b4xXexcc48xX171xX162xX171xX5xX2xXf8xd640xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXf8xXf8xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexf724xX20fxX161xX169xX5xX113xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXcxf14exX3xXexX1xX1bxX1cxX22xX3xX171xX3xX16xX55xX1cxX3xXexX1xX1bxX1cxX22xX3xX167xX3xX1xX7bxX1cxX22xX3xX1cxX8bxX34xX8dxX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xX4cxX19xX3xX5xXcdxX4xX1xX3xX16xX50xX3xXb4xdb8axX3xX16xX55xX1cxX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX24xX3xX4fxX6xX1cxX6xX4xX6xX34xXdxX5xXbxX6xX3xXb1xXcxX5xX6xXb4xX4xX6xX5xX6xX8dxX3xXb2xX10xXb4xXdxX4xX2cxXb8xX3xX16xXc6xX3xXex77c7xX1cxX3xX34xa8f0xXexX3xX4xX1xXdxXeaxX34xX3xX1cxX22xXe5x86ecxX1cxX22xX3xX4xX2bxX1cxX1xX3xXexXe5xcf89xX1cxX22xX3xX26x957dxX3xX4cxXdxX18xX19xXf8xX3x87cfxX37xX3xX5xX7bxX3xX34xX7bxX1cxX3xXexXbbx845cxX1cxX1xX3xX4cxXdxe117xX1cxX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX1xXdxX55xX34xX3xX1xX2cxXdxX3xX4xXdaxX6xX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX5dxX1cxX22xX1xX18xX3xX7xe275xX6exX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXf8xX3xca4axX1cxX1xX111xX3xe327xX10xXbxX10xf650xX7xX2cxX1xX2cxXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xX3axXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xX3axXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXbbxX22xXdxX1cxX111xX3xX113xXbxXb4xX3xX6xX19xXexX2cxX11bxXaxX12xX0xXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX113xX162xX16fxX113xX5xX16fxXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXf8xXf8xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX161xX2xX167xX20fxX5xX162xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexc1cdxX6xX5xXdxX22xX1cxX111xX3xX178xX19xX7xXexXdxd751xX72xX11bxXaxX12xX30exX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX4xX37xX3xX34xX7bxX19xX3xX1cxa6f6xX19xX8dxX3xXexX1xX523xX1cxX3xX34xf6f2xX34xX8dxX3xX4xX1bxX1cxX1xX3xXexX1xXe5xXe6xX1cxX22xX3xX4x6ea8xX1cxX22xX3xX59xX7bxX3xX4cxX6xXdxX3xX1xee5fxX1cxX3xX4xX1bxX4xX3xX5xX2cxd411xXdxX3xX2axf605xX3xX4xX1bxX1cxX1xX3xX4xX53exX1cxX22xX3xX26xX1xX1bxX4xXf8xX3xa034xX2cxX7bxXdxX3xX4xX2a7xX1cxX3xXexXbbxX7fxX1cxX22xX3xX1cxX7bxX72xX3xX4xX37xX3xX26xX1xX2bxX3xX1cxX8bxX1cxX22xX3xXbxX1xX1bxXexX3xXbbxX6xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX5xX553xX1cxX1xX3xX34xX7bxX19xX3xX16x83e4xX3xX4xX6xX34xX3xX1xX6xX72xX3xX59xX7bxX1cxX22xX3xXb4xX6xX1cxX1xXf8xX3xf220xd99exX3xXbxX1xX1bxXexX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX5xX7bxX3xX4cxX2cxX3xXbxX1xX2bxX1cxX3xX53exX1cxX22xX3xX1xX37xX6xX3xX1xX557xX4xX3xX2axXdxX2cxX5xX19xX34xXdxX1cxX10xX7xX4xX10xX1cxX4xX10xX3xXb1xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX557xX4xXb8xX3xXb4xX2bxX72xX3xXbbxX6xX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX4xX54axX3xd8f5xX19xX6xX1cxX3xX4xX1xX19xX72xXeaxX1cxX3xX2axXdxX18xXexX8dxX3xX1cxfa68xX34xX3xX4cxXe5xX5axXdxX3xX2axa87dxX1cxX22xX3xX4xX2cxX1cxX3xX59xX2e6xXexXf8xX3xX352xX1cxX1xX111xX3xX357xX10xXbxX10xX35bxX7xX2cxX1xX2cxXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xX3axXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xX3axXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXbbxX22xXdxX1cxX111xX3xX113xXbxXb4xX3xX6xX19xXexX2cxX11bxXaxX12xX0xXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX113xX166xX2xX169xX5xX169xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xd299xX1xXdxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xXexXbbxXe5xX24xX1cxX22xX3xXexX1xX7bxX1cxX1xX8dxX3xX1cxX37xX3xX4xX1xbd31xX3xX4xX37xX3xX34xX636xX4xX3xXexXdxXeaxX19xX3xX7xbb0bxX1cxX22xX3xX4cxX19xX72xX3xX1cxX1xXd2xXexX3xX5xX7bxX3xX22xXdxX6xX2cxX3xXbxX1xX777xXdxXf8xX3xX749xX1xX2bxX3xX1cxX8bxX1cxX22xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX26xX1xX2a7xX1cxX22xX3xX4xX1xX768xX3xX22xXdxb804xXbxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX4cxX636xX3xX2axX2eaxXexX3xX4xX2cxX1cxX3xX34xX2fxXdxX3xX34xX7bxX3xX4xf951xX1cxX3xX16xXc6xX3xX61axX19xX72xX55xX1cxX3xXbbxX14xX3xX2axX553xX1cxX3xXexX31axX1cxX1xXf8xX3xXb2xX7fxX6xX3xX1xX83xX3xX5xX7bxX3xXexX1xXe6xXdxX3xX16xXdxXc6xX34xX3xX5xX2cxX7bxXdxX3xX4xX2a7xX1cxX3xXexXbbxX7fxX1cxX22xX3xX1cxX7bxX72xX3xX2axXe5xX5axX4xX3xX59xX7bxX2cxX3xX34xX7fxX6xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX7xX2bxX1cxXf8xX3xX138xX1xX7b1xX1cxX22xX3xXexX2e6xXbxX3xXexXbbxX19xX1cxX22xX3xX16xX2a7xX1cxX22xX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xXbbxX275xX1cxX22xX3xX7xX523xX19xX8dxX3xX22x8b36xX1cxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX2cxX1cxX3xX7xX19xX777xXdxX3xX1xX6xX72xX3xX1xX2fxX3xX1cxXe5xX5axX4xX8dxX3xX16xX2fxX1cxX22xX3xX5xX2cxX553xXexX3xXbxX1xX1bxXexX3xX7xX1bxX1cxX22xX8dxX3xXexX553xX2cxX3xX1cxXeaxX1cxX3xX59x91d4xX3xX16xX77xXbxX3xX1xX19xX72xX52dxX1cxX3xX4cxXdxX18xX19xXf8xX3xX138xX2bxX1cxX1xX3xXexXe5xX301xX1cxX22xX3xX16x80a4xX4xX3xX7xX2eaxX4xX3xXd2xX72xX3xX22xXdxX7b1xXbxX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX1cxX54axXdxX3xXexX2e6xXbxX3xXexXbbxX19xX1cxX22xX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xXexXbbxX24xX3xXexX1xX7bxX1cxX1xX3xX16xXdxXc6xX34xX3xX16xX55xX1cxX3xXexX1xX7b1xX3xX59xXcdxX8dxX3xXexX1xX19xX3xX1xX7b1xXexX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xX4cxX19xX3xX5xXcdxX4xX1xXf8xX3xX352xX1cxX1xX111xX3xX749xXdxXbbxX7xXexX10xX1cxX3xX569xX19xX4xX10xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xX3axXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xX3axXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXbbxX22xXdxX1cxX111xX3xX113xXbxXb4xX3xX6xX19xXexX2cxX11bxXaxX12xX0xXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX113xX171xX113xX2xX5xX171xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xX138xX1bxX4xX3xX7xXe5xXe6xX1cxX3xX4cxX777xX4xX3xXexX1xXd2xXbxX3xX4xXdaxX6xX3xX1cxX7b1xXdxX3xX5xe3d5xX6xX3xX357xX2cxXbxX2cxX4xX6xXexX10xXbxX10xXexX5xX3xX59xX7bxX3xca81xb917xXexX6xX4xX4xXdxX1xX19xX6xXexX5xX3xXb1xX22xX84cxX1cxX3xX4fxX6xX1cxX6xX4xX6xX34xXdxX5xXbxX6xXb8xX3xX5xX7bxX3xX1cxX54axXdxX3xX4xXe5xX3xXexXbbxX7b1xX3xX4xXdaxX6xX3xX34xc71bxXexX3xX16xX7bxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX5xX5axX1cxXf8xX3xX49xX2cxX7bxX1cxX22xX3xX1xX2a7xX1cxX3xX34xXe6xX3xX4cxX84cxX1cxX8dxX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX4xX2cxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xXexX275xX3xXexX275xX3xXb4xX19xXd2xXexX3xX1xXdxX18xX1cxX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX26xX1xX19xX3xXbbxX275xX1cxX22xX3xXexX1xX2a7xX1cxX22xX3xX2cxX72xX6xX34xX10xX5xX3xX4cxX7bxX72xX3xX16xX8a5xX4xXf8xX3xX5dxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX61axX19xX6xX1cxX22xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX557xX4xX6exX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX26xX1xX2a7xX1cxX22xX3xXexXbbxX19xX1cxX22xX3xX26x9fdaxX2cxX3xX4cxX7bxXdxX3xX26xX1xX2cxX2bxX1cxX22xX3xX34xXa6bxXexX3xX22xXdxXe6xX3xX26xX1xXdxX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX4xX2cxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX16xX5b9xX4xX3xXexXbbxX6xX1cxX1xX3xX22xXdxX7bxX1cxX1xX3xX7xX5b9xX3xX4xX1xX7b1xX3x87bbxX3xX4xXdaxX6xX3xX4xX2cxX1cxX3xX4xX1bxXdxXf8xX3xX49xX7bxX1cxX22xX3xX1cxX22xX1xX31axX1cxX3xX4xX2cxX1cxX3xXexX1xX2eaxXbxX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX113xX166xX166xX3xX1xX6xX3xXbbxXa6bxX1cxX22xX3xX5xX5axX1cxX8dxX3xXexX553xX2cxX3xX1cxXeaxX1cxX3xX26xX1xX19xX1cxX22xX3xX4xX2bxX1cxX1xX3xX5xXd2xXbxX3xX5xX1bxX1cxX1xX3xXexX5b9xX6xX3xXexX1xX55xX3xX22xXdxX5axXdxX3xX4xX50xX3xXexcc4fxX4xX1xXf8xX3xX352xX1cxX1xX111xX3xX569xX19xX4xXdxX10xXbbxX1cxX6xX22xX6xX7xX35bxX2xX169xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xX3axXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xX3axXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXbbxX22xXdxX1cxX111xX3xX113xXbxXb4xX3xX6xX19xXexX2cxX11bxXaxX12xX0xXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX169xX162xX171xX113xX5xX20fxXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXf8xXf8xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX169xX169xX113xX171xX5xX167xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX501xX6xX5xXdxX22xX1cxX111xX3xX178xX19xX7xXexXdxX50exX72xX11bxXaxX12xX30exXc6xX3xX16xX55xX1cxX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX4fxX6xX1cxX6xX4xX6xX34xXdxX5xXbxX6xX8dxX3xX4cxX19xX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xa5d0xX3xX16xXdxX3xX61axX19xX6xX3xX16xX2fxX1cxX22xX3xX61axX19xXeaxX3xX72xXeaxX1cxX3xX2axX31axX1cxX1xX3xX59xX5axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX1bxX1cxX1xX3xX16xX2fxX1cxX22xX3xX5xX7b1xX6xX3xX34xX31axX8dxX3xX5xX7b1xX6xX3xX34xX553xX4xX1xX8dxX3xX16xX2e6xX19xX3xX50exX6xX59xX6xX3xX59xX7bxX3xX1cxX22xX2a7xX3xXexXbbxX2bxXdxX3xX4cxX7bxXdxX3xX16xX55xX1cxX3xXbbxX31axX6xX3xXbbxX275xX1cxX22xXf8xX3xX30exXdxX3xX2axXa6bxX3xX7xX523xX19xX3xX59xX7bxX2cxX3xXbbxX275xX1cxX22xX8dxX3xX4cxX19xX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xX7xXdafxX3xX1cxX1xX31axX1cxX3xXexX1xXd2xX72xX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX4xX523xX72xX3xXexX1xX2a7xX1cxX22xX8dxX3xX7xX2fxXdxX3xX59xX7bxX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX7xX6xX34xX3xX4xX6xX2cxX3xX5xX5axX1cxX3xX4xX7fxX1cxX22xX3xXbbxXd2xXexX3xX1cxX1xXdxX52dxX19xX3xX5xX2cxX7bxXdxX3xX4xX5a3xX3xX4cxX553xXdxX3xX2axX6xX2cxX3xXbxX1xXdaxX3xX34xX8a5xXexX3xX16xXd2xXexXf8xX3xXb2xX7fxX6xX3xX1cxX7bxX72xX3xXexX1xXe5xXe6xX1cxX22xX3xX34xXe5xX6xX3xXbbxXd2xXexX3xX1cxX1xXdxX52dxX19xX3xX59xX7bxX3xX26xX1xXdxX55xX1cxX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX19xXa6bxX4xX3xX16xXdxX3xX2axXa6bxX3xX4xXdaxX6xX3xX4cxX19xX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xXexX1xXeaxX34xX3xX26xX1xX37xX3xX26xX1xX8bxX1cxXf8xX3xX5b8xX2cxX1cxX22xX3xX16xX523xX72xX3xX5xX7bxX3xX16xXdxX52dxX19xX3xX26xXdxX18xX1cxX3xXexX1xXe6xXdxX3xXexXdxX55xXexX3xXexX1xXbb2xX4xX1xX3xX1xX301xXbxX3xX1cxX1xXd2xXexX3xX16xXc6xX3xX22xX8a5xXbxX3xX22xX2f6xX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX4xX2cxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXf8xX3xX352xX1cxX1xX111xX3xX749xXdxXbbxX7xXexX10xX1cxX3xX569xX19xX4xX10xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xX3axXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xX3axXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXbbxX22xXdxX1cxX111xX3xX113xXbxXb4xX3xX6xX19xXexX2cxX11bxXaxX12xX0xXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX16fxX20fxX161xX169xX5xX161xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXf8xXf8xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX4cxXexX1xX111xX3xX167xX113xX166xXbxXb4xX11bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX111xX3xX171xX171xX169xXbxXb4xX11bxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX171xX20fxX16fxX171xX5xX2xX166xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXf8xXf8xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX4cxXexX1xX111xX3xX167xX113xX166xXbxXb4xX11bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX111xX3xX171xX167xX113xXbxXb4xX11bxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX113xX166xX2xX5xX2xX2xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXf8xXf8xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX4cxXexX1xX111xX3xX167xX113xX166xXbxXb4xX11bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX111xX3xX171xX20fxX162xXbxXb4xX11bxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX2xX161xX169xX167xX5xX2xX113xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX501xX6xX5xXdxX22xX1cxX111xX3xX178xX19xX7xXexXdxX50exX72xX11bxXaxX12xcdd8xX19xX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xXexX19xX523xX1cxX3xXexX1xXdaxX3xX4xX1bxX4xX3xX61axX19xX72xX3xXexX2eaxX4xX3xX4xX54axX3xX2axX2bxX1cxX3xX4xXdaxX6xX3xX4xX1xX19xX72xX55xX1cxX3xXexX1xX6xX34xX3xX61axX19xX6xX1cxX3xX1cxX1xXe5xX3xX4xX1xX768xX3xX16xXdxX3xX2axXa6bxX3xXexXbbxXeaxX1cxX3xX16xXe5xXe6xX1cxX22xX8dxX3xX26xX1xX2a7xX1cxX22xX3xX34xX24xX3xX1cxX1xX553xX4xX8dxX3xX26xX1xX2a7xX1cxX22xX3xX4cxX7fxX1cxX22xX3xXexX1xX19xX777xX4xX3xX4xX1xX777xX1cxX22xX3xX4xX2a7xX1cxX3xXexXbbxX7fxX1cxX22xX8dxX3xX26xX1xX2a7xX1cxX22xX3xX2axX2e6xXexX3xX16xX83xX1cxX3xX59xX7bxX3xX1xX2cxX7bxX1cxX3xXexX2cxX7bxX1cxX3xX26xX1xX2a7xX1cxX22xX3xX7xXa26xX3xX4cxX636xX1cxX22xX3xX16xXdxX18xX1cxX3xXexX1xX2cxX553xXdxX3xX4cxXdxX3xX16xXa6bxX1cxX22xXf8xX3x7895xXd2xXexX3xX26xX306xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX1cxX7bxX2cxX8dxX3xX1cxX22xX6xX72xX3xX4xX2bxX3xX34xX7bxX1cxX3xX1xX31axX1cxX1xX3xX16xXdxX18xX1cxX3xXexX1xX2cxX553xXdxX8dxX3xX16xX52dxX19xX3xX4xX37xX3xXexX1xXc6xX3xX16xX1bxX1cxX1xX3xX5xX553xX4xX3xX1xXe5xX5axX1cxX22xX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX4xX2cxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXf8xX3xX352xX1cxX1xX111xX3xX12d2xX10xX34xX2cxX4xXbbxX6xXexXdxX4xX8dxX3xaba4xX4cxX22xX6xXbbxX4cxX3xf89cxX6xXbbxXbbxXdxX4cxX2cxXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xX3axXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xX3axXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXbbxX22xXdxX1cxX111xX3xX113xXbxXb4xX3xX6xX19xXexX2cxX11bxXaxX12xX0xXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX113xX2xX169xX16fxX5xX2xX16fxXf8xX178xXbxX10xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXcxX5b9xX6xX3xX1cxX1xXe5xX3xXexX1bxX4xX1xX3xX2axXdxX18xXexX3xX59xX5axXdxX3xXexX1xX55xX3xX22xXdxX5axXdxX3xX2axXeaxX1cxX3xX1cxX22xX2cxX7bxXdxX8dxX3xX4cxX19xX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xX1cxX22xX2fxXdxX3xX22xXdxXdfxX6xX3xXbbxX275xX1cxX22xX8dxX3xXexX2e6xX1cxX3xX1xXe5xX24xX1cxX22xX3xX2axX19xX50xXdxX3xX4xX1xXdxX52dxX19xX3xX72xXeaxX1cxX3xX2eaxX1cxX22xX3xX59xX7bxX3xX1xX2fxXdxX3xX1xXa6bxXbxX3xX4xX1xXe6xX3xX16xX301xXdxX3xX34xX7bxX1cxX3xX16xXeaxX34xX3xX2axX19xX2a7xX1cxX22xX3xXb4xX19xX777xX1cxX22xXf8xX3xXcxX1xX7bxX1cxX1xX3xX61axX19xX2bxX3xXexX1xX19xX3xX16xXe5xX301xX4xX3xX5xX7bxX3xXexXbbxX2bxXdxX3xX1cxX22xX1xXdxX18xX34xX3xXexX19xX72xX18xXexX3xX59xXe6xXdxX3xX26xX1xXdxX3xX16xXe5xX301xX4xX3xX1xX7cfxX6xX3xX34xX31axX1cxX1xX3xX59xX7bxX2cxX3xX26xX1xX19xX1cxX22xX3xX4xX2bxX1cxX1xX3xXexX5b9xX3xX1cxX1xXdxXeaxX1cxX3xXbbxX5b9xX4xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX1cxX22xX2f6xX3xX1cxX1xXe5xX3xX26xX1xX2a7xX1cxX22xX3xX4xX37xX3xXexX1xX2e6xXexX3xXexXbbxXeaxX1cxX3xX16xXe6xXdxX8dxX3xX26xX1xXdxX55xX1cxX3xX4cxX19xX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xX1cxX1xX5axX3xX34xe8d5xXdxXf8xX3xX352xX1cxX1xX111xX3xXb2xXdxX26xX10xX3xX138xX2cxXbbxX10xX72xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xX3axXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xX3axXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXbbxX22xXdxX1cxX111xX3xX113xXbxXb4xX3xX6xX19xXexX2cxX11bxXaxX12xX0xXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX113xX113xX16fxXexX20fxX16fxX161xX169xX5xX2xX162xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xXexXbbxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX501xX6xX5xXdxX22xX1cxX111xX3xX178xX19xX7xXexXdxX50exX72xX11bxXaxX12xX5dxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX6exX3xXexXbbxX24xX3xXexX1xX7bxX1cxX1xX3xX1xXdxX18xX1cxX3xXexXe5xX301xX1cxX22xX3xX34xX5axXdxX3xX5xX553xX8dxX3xX1xXd2xXbxX3xX4cxXd6xX1cxX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xX4cxX19xX3xX5xXcdxX4xX1xX3xX24xX3xXb2xX10xXb4xXdxX4xX2cxXf8xX3xX5b8xX777xX3xX5xXe5xX301xX1cxX22xX3xX1cxX22xXe5xXe6xXdxX3xX16xX55xX1cxX3xXexX1xX8bxX34xX3xX26xX1xX19xX3xXbbxX275xX1cxX22xX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX4fxX6xX1cxX6xX4xX6xX34xXdxX5xXbxX6xX3xXexX8bxX1cxX22xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX1cxX8bxX34xX3xX22xX84cxX1cxX3xX16xX523xX72xX3xXb1xXexX275xX3xX162xXf8xX166xX166xX166xX3xX26xX1xX1bxX4xX1xX3xX1cxX8bxX34xX3xX113xX166xX2xX113xX3xXexX8bxX1cxX22xX3xX5xXeaxX1cxX3xX1xX54axX1cxX3xX2xX166xX166xXf8xX166xX166xX166xX3xX1cxX8bxX34xX3xX113xX166xX2xX20fxXb8xXf8xX3xX749xX1xX2a7xX1cxX22xX3xX4xX1xX768xX3xXexX553xXdxX3xXb2xX10xXb4xXdxX4xX2cxX8dxX3xX4cxX19xX3xX5xXcdxX4xX1xX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xX3xX4xX14xX1cxX22xX3xXbxX1xX1bxXexX3xXexXbbxXdxXc6xX1cxX3xX24xX3xX30exX7bxXdxX3xX569xX2cxX6xX1cxX3xXb1xXcxXbbxX19xX1cxX22xX3xb4baxX19xX777xX4xXb8xX8dxX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX569xX6xX1cxX8dxX3xX4fxX1xX2e6xXexX3xX1399xX2bxX1cxX8dxX3xXb2xX6xX5xX6xX72xX7xXdxX6xX3xX59xX7bxX3xX34xXdxX52dxX1cxX3xX16xX2a7xX1cxX22xX3xX1cxXe5xX5axX4xX3xXb2xa86dxXf8xX3xX352xX1cxX1xX111xX3xX5b8xX1xX19xXexXexX10xXbbxX7xXexX2cxX4xX26xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexXbbxX12xX0xX3axXexX2axX2cxX4cxX72xX12xX0xX3axXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXexX1xX19xX34xX2axX3xX4cxX1xXdxX4cxX10xX3xXdxX138xX10xX1cxXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX4cxXexX1xX111xX3xX167xX113xX166xXbxXb4xX11bxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX111xX3xX169xX162xX20fxXbxXb4xX11bxXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX3axXdxXf8xX2axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf8xX59xX1cxX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX162xX2xX3axX2xX166xX167xX4cxX169xX166xX169xX169xX2xX2xX167xXexX2xX167xX171xX161xX5xX2xX501xX113xX501xXbxX10xXbxX10xX501xX7xX2cxX1xX2cxX501xX16fxXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xX0xX3axXbxX12xX0xX4cxXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXbbxX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxXeaxX1cxX3xX61axX19xX6xX1cxX111xX0xX3axX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX501xXexX1xX19xX34xX2axX501xX6xX1cxX4cxX501xX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX357xX1xX1bxXexX3xX1xXdxX18xX1cxX3xX1cxXe5xX5axX4xX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX2axX84cxX19xX3xX26xX1xXbb2xX3xX61axX19xX72xXc6xX1cxX3xX2axX6xX2cxX3xX61axX19xX6xX1cxX1xX3xX34xXa6bxXexX3xX1xX7bxX1cxX1xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX22xXdxX777xX1cxX22xX3xXcxXbbxX1bxXdxX3xX30exXd2xXexXaxX3xX1xXbbxX10xX50exX9xXaxX3axX26xX1xX2cxX6xX501xX1xX2cxX4xX3axXbxX1xX6xXexX501xX1xXdxX10xX1cxX501xX1cxX19xX2cxX4xX501xXexXbbxX2cxX1cxX22xX501xX2axX6xX19xX501xX26xX1xXdxX501xX61axX19xX72xX10xX1cxX501xX2axX6xX2cxX501xX61axX19xX6xX1cxX1xX501xX34xX2cxXexX501xX1xX6xX1cxX1xX501xXexXdxX1cxX1xX501xX22xXdxX2cxX1cxX22xX501xXexXbbxX6xXdxX501xX4cxX6xXexX3axX2xX20fxX161xX166xX162xX2xXf8xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX34xX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX113xX166xX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX16fxX171xX3axX2xX16fxX162xX4cxX169xX2xX166xX162xX2xX2xX167xXexX162xX20fxX2xX169xX166xX5xX166xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX59xX12xX0xX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX357xX1xX1bxXexX3xX1xXdxX18xX1cxX3xX1cxXe5xX5axX4xX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX2axX84cxX19xX3xX26xX1xXbb2xX3xX61axX19xX72xXc6xX1cxX3xX2axX6xX2cxX3xX61axX19xX6xX1cxX1xX3xX34xXa6bxXexX3xX1xX7bxX1cxX1xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX22xXdxX777xX1cxX22xX3xXcxXbbxX1bxXdxX3xX30exXd2xXexXaxX3xX1xXbbxX10xX50exX9xXaxX3axX26xX1xX2cxX6xX501xX1xX2cxX4xX3axXbxX1xX6xXexX501xX1xXdxX10xX1cxX501xX1cxX19xX2cxX4xX501xXexXbbxX2cxX1cxX22xX501xX2axX6xX19xX501xX26xX1xXdxX501xX61axX19xX72xX10xX1cxX501xX2axX6xX2cxX501xX61axX19xX6xX1cxX1xX501xX34xX2cxXexX501xX1xX6xX1cxX1xX501xXexXdxX1cxX1xX501xX22xXdxX2cxX1cxX22xX501xXexXbbxX6xXdxX501xX4cxX6xXexX3axX2xX20fxX161xX166xX162xX2xXf8xX1xXexX34xXaxX12xX357xX1xX1bxXexX3xX1xXdxX18xX1cxX3xX1cxXe5xX5axX4xX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX2axX84cxX19xX3xX26xX1xXbb2xX3xX61axX19xX72xXc6xX1cxX3xX2axX6xX2cxX3xX61axX19xX6xX1cxX1xX3xX34xXa6bxXexX3xX1xX7bxX1cxX1xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX22xXdxX777xX1cxX22xX3xXcxXbbxX1bxXdxX3xX30exXd2xXexX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX569xX84cxX1cxX3xX16xX84cxX19xX3xXexXdxXeaxX1cxX8dxX3xX4xX1bxX4xX3xX1cxX1xX7bxX3xX26xX1xX2cxX6xX3xX1xX557xX4xX3xX16xX162cxX3xXb4xX1bxX4xX3xX16xXcdxX1cxX1xX3xX7xX5b9xX3xXexX2fxX1cxX3xXexX553xXdxX3xX4xXdaxX6xX3xX1cxXe5xX5axX4xX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX2axX84cxX19xX3xX26xX1xXbb2xX3xX61axX19xX72xXc6xX1cxX3xX2axX6xX2cxX3xX61axX19xX6xX1cxX1xX3xX34xXa6bxXexX3xX1xX7bxX1cxX1xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX4xX37xX3xX1cxX1xXdxX18xXexX3xX16xXa6bxX1cxX22xX3xXexXe5xX54axX1cxX22xX3xX16xXe5xX54axX1cxX22xX3xXcxXbbxX1bxXdxX3xX30exXd2xXexX3xX59xX7bxX3xX16xXe5xX301xX4xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX7bxX3xX4xX37xX3xXexX1xXc6xX3xX1x9b12xX3xXexXbbxX301xX3xX7xX5b9xX3xX7xX777xX1cxX22xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX59xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX72xX3xX59xX557xX1cxX22xX3xX7xX5b9xX3xX7xX777xX1cxX22xX3xXexXbbxXeaxX1cxX3xbe98xX7xXdxXeaxX19xX3xXcxXbbxX1bxXdxX3xX30exXd2xXex9e3cxX3xX4xX1xX768xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX4xX1xX7b1xX1cxX22xX3xXexX6xX3xX16fxX2xX3xX1cxX8bxX34xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xXaxX3xX1xXbbxX10xX50exX9xXaxX3axX26xX1xX2cxX6xX501xX1xX2cxX4xX3axX1xX72xX501xX59xX2cxX1cxX22xX501xX7xX19xX501xX7xX2cxX1cxX22xX501xXexXbbxX10xX1cxX501xX501xXexXbbxX6xXdxX501xX4cxX6xXexX501xX4xX1xXdxX501xX4xX6xX4xX1xX501xX4xX1xX19xX1cxX22xX501xXexX6xX501xX16fxX2xX501xX1cxX6xX34xX501xX6xX1cxX1xX501xX7xX6xX1cxX22xX3axX2xX20fxX20fxX171xX16fxX20fxXf8xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX34xX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX113xX166xX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX16fxX113xX3axX2xX166xX171xX4cxX169xX113xX113xX166xX167xX16fxX113xXexX167xX167xX2xX167xX16fxX5xX166xXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX59xX12xX0xX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX72xX3xX59xX557xX1cxX22xX3xX7xX5b9xX3xX7xX777xX1cxX22xX3xXexXbbxXeaxX1cxX3xX1d6exX7xXdxXeaxX19xX3xXcxXbbxX1bxXdxX3xX30exXd2xXexX1d7cxX3xX4xX1xX768xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX4xX1xX7b1xX1cxX22xX3xXexX6xX3xX16fxX2xX3xX1cxX8bxX34xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xXaxX3xX1xXbbxX10xX50exX9xXaxX3axX26xX1xX2cxX6xX501xX1xX2cxX4xX3axX1xX72xX501xX59xX2cxX1cxX22xX501xX7xX19xX501xX7xX2cxX1cxX22xX501xXexXbbxX10xX1cxX501xX501xXexXbbxX6xXdxX501xX4cxX6xXexX501xX4xX1xXdxX501xX4xX6xX4xX1xX501xX4xX1xX19xX1cxX22xX501xXexX6xX501xX16fxX2xX501xX1cxX6xX34xX501xX6xX1cxX1xX501xX7xX6xX1cxX22xX3axX2xX20fxX20fxX171xX16fxX20fxXf8xX1xXexX34xXaxX12xX49xX72xX3xX59xX557xX1cxX22xX3xX7xX5b9xX3xX7xX777xX1cxX22xX3xXexXbbxXeaxX1cxX3xX1d6exX7xXdxXeaxX19xX3xXcxXbbxX1bxXdxX3xX30exXd2xXexX1d7cxX3xX4xX1xX768xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX4xX1xX7b1xX1cxX22xX3xXexX6xX3xX16fxX2xX3xX1cxX8bxX34xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX749xXbb2xX1cxX1xX3xX59xXdxX320xX1cxX3xX59xX557xX1cxX22xX3xXcxX1409xX5b8xX5b8xX3xX16xXe5xX301xX4xX3xX34xX18xX1cxX1xX3xX4cxX6xX1cxX1xX3xX5xX7bxX3xX5dxXcxX1xX301xX3xX7xX8bxX1cxX3xX1cxX22xX2cxX553xXdxX3xX1xX7bxX1cxX1xX3xXexXdxX1cxX1xX6exX3xX4xXdaxX6xX3xX138xX54axX3xX61axX19xX6xX1cxX3xX49xX7bxX1cxX22xX3xX26xX1xX2a7xX1cxX22xX3xX13xX14xX3xXexXbbxX636xX3xXb2xX18b4xX3xXb1xX4fxa3dcxX5b8xX1febxXb8xX3xX59xX275xX6xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX18xX1cxX3xX34xXa6bxXexX3xX1xX7bxX1cxX1xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX34xX5axXdxX3xX4xX37xX3xXexX1xXc6xX3xXexX2fxX1cxX3xXexX553xXdxX3xX7xX5b9xX3xX7xX777xX1cxX22xXf8xX3xX4fxX22xX2cxX553xXdxX3xX1xX7bxX1cxX1xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1cxX7bxX72xX3xX61axX19xX6xX72xX3xX61axX19xX6xX1cxX1xX3xX34xXa6bxXexX3xX1cxX22xX2a7xXdxX3xX7xX6xX2cxX3xXexXbbxX2cxX1cxX22xX3xX4xX1xX7cfxX34xX3xX7xX6xX2cxX3xX49xX72xX4cxXbbxX6xX3xX2axXeaxX1cxX3xX1cxX22xX2cxX7bxXdxX3xX1xX18xX3xXb2xX8a5xXexX3xXcxXbbxXe6xXdxX3xX59xX7bxX3xX4xX1xX768xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xXcxXbbxX1bxXdxX3xX30exXd2xXexX3xX16fxX2xX3xX1cxX8bxX34xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX59xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX138xX5b9xX4xX3xX61axX19xX6xX1cxX22xX3xX59xX7bxX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX1xXdxX18xX1cxX3xXexXe5xX301xX1cxX22xX3xXexX5b9xX3xX1cxX1xXdxXeaxX1cxX3xX16xX84cxX72xX3xX34xX7bxX19xX3xX7xX2eaxX4xXaxX3xX1xXbbxX10xX50exX9xXaxX3axX4cxX19xX501xX5xXdxX4xX1xX3axX4xX19xX4xX501xX61axX19xX6xX1cxX22xX501xX59xX6xX501xX1cxX1xX19xX1cxX22xX501xX1xXdxX10xX1cxX501xXexX19xX2cxX1cxX22xX501xXexX19xX501xX1cxX1xXdxX10xX1cxX501xX4cxX6xX72xX501xX34xX6xX19xX501xX7xX6xX4xX3axX2xX20fxX162xX171xX161xX20fxXf8xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX22xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX3axX34xX10xX4cxXdxX6xX3axX2xX113xX166xX3axX1cxX10xX15dxX7xX3axX2xX161xX113xX162xX3axX2xX166xX167xX4cxX166xX166xX171xX166xX113xX2xX20fxXexX161xX166xX169xX20fxX5xX16fxX501xX20fxXf8xX178xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX7xX1bxX1cxX22xX3xX24xX3xX26xX1xX19xX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX2fxX1cxX3xX16xX2cxX34xX3xX16xX37xX34xXaxX3xX3axX12xX0xX3axX6xX12xX0xX4cxXdxX59xX12xX0xX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX138xX5b9xX4xX3xX61axX19xX6xX1cxX22xX3xX59xX7bxX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX1xXdxX18xX1cxX3xXexXe5xX301xX1cxX22xX3xXexX5b9xX3xX1cxX1xXdxXeaxX1cxX3xX16xX84cxX72xX3xX34xX7bxX19xX3xX7xX2eaxX4xXaxX3xX1xXbbxX10xX50exX9xXaxX3axX4cxX19xX501xX5xXdxX4xX1xX3axX4xX19xX4xX501xX61axX19xX6xX1cxX22xX501xX59xX6xX501xX1cxX1xX19xX1cxX22xX501xX1xXdxX10xX1cxX501xXexX19xX2cxX1cxX22xX501xXexX19xX501xX1cxX1xXdxX10xX1cxX501xX4cxX6xX72xX501xX34xX6xX19xX501xX7xX6xX4xX3axX2xX20fxX162xX171xX161xX20fxXf8xX1xXexX34xXaxX12xX138xX5b9xX4xX3xX61axX19xX6xX1cxX22xX3xX59xX7bxX3xX1cxX1xXdfxX1cxX22xX3xX1xXdxX18xX1cxX3xXexXe5xX301xX1cxX22xX3xXexX5b9xX3xX1cxX1xXdxXeaxX1cxX3xX16xX84cxX72xX3xX34xX7bxX19xX3xX7xX2eaxX4xX0xX3axX6xX12xX0xX3axX7xXexXbbxX2cxX1cxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX4fxX1xXdfxX1cxX22xX3xX4xX2bxX1cxX1xX3xXexXe5xX301xX1cxX22xX3xXbbxX5b9xX4xX3xXbbxX2f6xX3xX4xXdaxX6xX3xXexX1xXdxXeaxX1cxX3xX1cxX1xXdxXeaxX1cxX3xX4xX1xX768xX3xXb4xX19xXd2xXexX3xX1xXdxX18xX1cxX3xX1xXdxX55xX34xX3xX1xX2cxXdxX3xX24xX3xX34xXa6bxXexX3xX59xX7bxXdxX3xX26xX1xX19xX3xX59xX5b9xX4xX3xXexX553xXdxX3xX34xXa6bxXexX3xX7xX777xX3xXexX1xXe6xXdxX3xX16xXdxXc6xX34xX3xX1cxX1xXd2xXexX3xX16xXcdxX1cxX1xX8dxX3xX59xX7bxX3xX2axX553xX1cxX3xX16xX2a7xXdxX3xX26xX1xXdxX3xX4xX84cxX1cxX3xXbbxXd2xXexX3xX1cxX1xXdxX52dxX19xX3xX34xX6xX72xX3xX34xX2eaxX1cxX3xX16xXc6xX3xX4xX37xX3xXexX1xXc6xX3xX4xX1xXdxXeaxX34xX3xX1cxX22xXe5xX2f6xX1cxX22xXf8xX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxX59xX12xX0xX3axX5xXdxX12xX0xX3axX19xX5xX12xX0xX4cxXdxX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbbxXaxX12xX0xX3axX4cxXdxX59xX12xX0xX3axX4cxXdxX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5b8xX2cxX19xXbbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xa001xXdxX1cxX22xX0xX3axXbxX12