Khắc phục nghịch lý “có tiền không tiêu được”
Mặc dù không đạt kế hoạch năm 2016 nhưng các bộ, ngành và địa phương đã giải ngân vốn ngân sách Nhà nước cao hơn nhiều so với năm 2015, với mức giải ngân tăng 26%.
d0e3x166e7x161c3xe7fdxfdc0x170e0x13ba5xd6b8x17391xX7xe0bdxe7e3x12bcfx167bex16518x113a5xX5x10862xXax17322xd502xX1x14431xX4xX3xXbxX1x16a82xX4xX3x12c52x10f9exX1xd0e9xX4xX1xX3xX5x11224xX3xXaxX4xfab1xX3xXexXdx10d6fxX1dxX3xe720xX1x1214fxX1dxX1exX3xXexXdxf4bfx13b31xX3x156fex130b2x14d74xX4xXaxX0xf3c2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1369cxX10xX6x14efcxXaxX12x12b90x1603cxX4xX3xX53xd29exX3xX30xX1xX32xX1dxX1exX3xX3bx15e6cxXexX3xX30x10ee0xX3xX1x14be3xX64xX4xX1xX3xX1dx143cdxfa1dxX3x11a50x11755xX2xe807xX3xX1dxX1xX3cxX1dxX1exX3xX4x16cb1xX4xX3x131f9x12cb6x1494exX3xX1dxX1exe5b3xX1dxX1xX3x14ad1xX89xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cx100cfxX1dxX1exX3xX3bxd552xX3xX1exXdxed9exXdxX3xX1dxX1exfc55xX1dxX3xX8dxe18axX1dxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX7xX80xX4xX1xX3x125dexX1xX89xX3xX1dxX3cx1720fxX4xX3xX4xX6xX6bxX3xX1xX97xX1dxX3xX1dxX1xXdxX2dxX39xX3xX7xX6bxX3xX8dxXbcxXdxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2x174dfxX85xX3xX8dxXbcxXdxX3xX72xdbe3xX4xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xXexX71xX1dxX1exX3xX74xX77x15967x138d8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx166e8xX6bxX53x104a3xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxXexX10xe453xXex10b62xX6xX5xXdxX1exX1dx14e78xX3xX4xX10xX1dxXexX10xdf69x14e6bxXaxX12xX0xXdxX72xX1exX3xX7xX126xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX41xX41xXdxXf8xX83xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf8xX8dxX1dxX41xX1dxX10xd5dbxX7xX41xX2xe0b7xX2x117caxX41xX150xX150xX53xXdbxX2xX77xXexX77x16e08xX77xX2xX5xX75xXf8x14d98xXbxX1exXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX53xXexX1xX11fxXdbxX77xX75xXbxX117xX127xX1xX10xXdxX1exX1xXexX11fxfdb0xX77x15ad8xXbxX117xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX6xX4xX3xXbxX1xX39xX4xX3xX1dxX1exX1xXdxX4xX1xX3xX5xX10bxX3xX4xX6bxX3xXexXdxX10xX1dxX3xX30xX1xX6bxX1dxX1exX3xXexXdxX10xX39xX3xX53xX39xX6bxX4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6bbxX6xXbxXexXdxX6bxX1dxXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexX119xX6xX5xXdxX1exX1dxX11fxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX126xX127xXaxX12x12394xX1dxX1xX3xX72xXdxX1dxX1xX3xX1x1685bxX6xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xd250xXa9xX3xX5xXdxdd23xX39xX3xX4x146e0xX6xX3xX108xX84xX3xXcxX89xXdxX3xX4xX1x120f8xX1dxX1xX3xX4xX1xX6bxX3xX83xXdxX68xXexX85xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX85xX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xX8dxX89xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX3bxX9cxX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX74xX181xX2xXf8xXdbxX77xX183xX85xX152xX150xX3xXexdc9bxX3xX3bx13ddexX1dxX1exX85xX3xX3bxX64xXexX3xX183xX74xX85xX181xXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX9cxX3xXexX1xX32xX1dxX1exX3xX83xX80xX6bxX85xX3xXexX71xX1dxX1exX3xX74xX77xXf7xX3xX7xX6bxX3xX8dxXbcxXdxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xXdbxX85xX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX3bxX29xX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX3xX3bxX9cxX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX77xX2xXf8xX77xX75xX74xX85xX77xX74xX152xX3xXexX278xX3xX3bxX27bxX1dxX1exX85xX3xX3bxX64xXexX3xX183xX181xX85xX183xXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX127xX3xX4xX80xX4xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX2xX77xX183xXf8xX183xX77xX77xX85xX15cxX152xX77xX3xXexX278xX3xX3bxX27bxX1dxX1exX85xX3xX3bxX64xXexX3xX183xX74xX85xX2xXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX1cbxX29xX3xX74xX75xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX3xX8dxX89xX3xX2xX15cxX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xXexX126xX38xX1dxX3xX183xXdbxXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX85xX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX3bxX29xX3xX4xX29xX3xX150xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX2xX75xX75xXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1exXdxX6xX6bxXf8xX3xXb6xX1exX6bxX89xXdxX3xX126xX6xX3xX4xfc32xX1dxX3xX4xX29xX3xX152xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xX8dxX89xX3xX74xX150xX3xXexe6d5xX1dxX1xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxX3cxX3dxXexX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX3cxXbcxX4xX3xX1dxX1exX6bxX89xXdxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1exXdxX6xX6bxXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xXcxX39xX10bxX3xX1dxX1xXdxX38xX1dxX3xX8dxXdxX216xX4xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xXexX126xX80xXdxX3xXbxX1xXdxX68xX39xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX4xX1x16e1axX72xX3xX7xX6bxX3xX8dxXbcxXdxX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX3bxX2dxX3xX126xX6xXf8xX3xXb6xX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX85xX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xX8dxX89xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX72xXbcxXdxX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX181xX2xXf8xX183xX183xX77xX85xX181xX74xX2xX3xXexX278xX3xX3bxX27bxX1dxX1exX85xX3xX3bxX64xXexX3xX77xX150xX85xX152xXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3x16f1fxXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX30xX1xXdxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xXdbxX3xX3bxX64xXexX3xX150xXdbxXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xf2bcxXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12x106dfxXdxX216xX4xX3xXexX126xXdxf4ffxX1dxX3xX30xX1xX6xXdxX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bx10a17xX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX85xX3xX3bxX57xX4xX3xX83xXdxX216xXexX3xX5xX89xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX7xX80xX4xX1xX3xXb6xX1xX89xX3xX1dxX3cxXbcxX4xX3xX3bxX9cxX3xX1exX29xXbxX3xXbxX1xX56exX1dxX3xX1x100f1xX3xXexX126xX3dxX3xX4xX1xX6bxX3xXexX71xX1dxX1exX3xXexX126xX3cx1144axX1dxX1exX3xX30xXdxX1dxX1xX3xXexX68xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX85xX3xX1exXdxXa0xXdxX3x16e63xX39xX10bxX68xXexX3xX8dxXdxX216xX4xX3xX5xX89xX72xX3xX4xX1xX6bxX3xX1dxX1exX3cx15b64xXdxX3xX5xX6xX6bxX3xX3bxX84xX1dxX1exX3xX8dxX89xX3xX83xXa0xX6bxX3xX3bxXa0xX72xX3xX6xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX117xX9cxX3xX1xX84xXdxXf8xX3xX13xX68xXexX3xX5d7xX39xXa0xX3xXexX126xX38xX1dxX3xX5xX89xX3xX1dxX5aaxX3xX5x10415xX4xX3xX5xXbcxX1dxX3xX4xX21axX6xX3xX4xX80xX4xX3xX4xe8a5xXbxX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xX8dxX89xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX8dxXdxX216xX4xX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX7xXa9xX3xX77xX75xX41xXb6x139adxX119xX1cbx16e6bxX3xX4xX21axX6xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX8dxX2dxX3xX1dxX1x177f4xX1dxX1exX3xX1dxX1xXdxX216xX72xX3xX8dxX1axX85xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xXbxX1xX80xXbxX3xX3bx12859xX10bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xXexXdxX68xX1dxX3xX3bxX84xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX3xX8dxX89xX3xX1cbxX32xX1dxX1exX3xX3bxXdxX216xX1dxX3xX7xXa9xX3xX74xX2xX152xX152xX41xX1cbx135f2xX119xXcxXcxX1exX3xX4xX21axX6xX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX10bxX38xX39xX3xX4xX56exX39xX3xX3bxX6a8xX10bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exX39xX27bxX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX89xX10bxXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xXb6xX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX5xX89xX3xX1dxX71xX72xX3xX3bxX57xX4xX3xX83xXdxX216xXexX3xX30xX1xXdxX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX8dxX89xX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX3bxX9cxX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX83xX6xX1dxX3xX1xX89xX1dxX1xX3xX1xX6xXdxX3xX8dxX71xX1dxX3xX83xXa0xX1dxX3xX5xXdxX38xX1dxX3xX5d7xX39xX6xX1dxX3xXexXbcxXdxX3xX3bxX6a8xX10bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX8dxXdxX216xX4xX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exXf8xX3xXcxX126xX6bxX1dxX1exX3xX77xX3xXexX1xX80xX1dxX1exX3xX3bxX56exX39xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX85xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX7xX80xX4xX1xX3xXb6xX1xX89xX3xX1dxX3cxXbcxX4xX3xX72xXbcxXdxX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX3bxX64xXexX3xX74xX183xX85xX77xXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX85xX3xX8dxXa9xX1dxX3xXexX126xX80xXdxX3xXbxX1xXdxX68xX39xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX3bxX64xXexX3xX74xX2xX85xX15cxXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX85xX3xX3bxX2dxX39xX3xX5xX89xX3xX1dxX1xX68fxX1dxX1exX3xX72xXe3xX4xX3xX126xX638xXexX3xXexX1xX638xXbxX85xX3xXa0xX1dxX1xX3xX1xX3cxX5bcxX1dxX1exX3xXexX126xX628xX4xX3xXexXdxX68xXbxX3xXexXbcxXdxX3xXexX71xX1dxX1exX3xXexX126xX3cxX5bcxX1dxX1exX3xX30xXdxX1dxX1xX3xXexX68xX85xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX8dxXdxX216xX4xX3xX5xX89xX72xX3xX4xX1xX6bxX3xX1dxX1exX3cxX5edxXdxX3xX5xX6xX6bxX3xX3bxX84xX1dxX1exXf8xX3xX56xXa9xXdxX3xX5xX6bxX3xX30xX1xX32xX1dxX1exX3xX1xX6bxX89xX1dxX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX85xX3xXexX1xX49axX72xX3xX4xX1xX226xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX4xX3faxX1dxX3xXexX1xX638xXbxX3xX1xX97xX1dxX3xX4xXa0xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xXdbxX3xX8dxX2dxX3xX7xXa9xX3xXexX39xX10bxX216xXexX3xX3bxXa9xXdxX3xX5xX39xX32xX1dxX3xXexX1xX3cxX5edxX1dxX1exX3xXexX126xX628xX4xX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX4xX80xX4xX3xX4xX97xX3xX5d7xX39xX6xX1dxX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX5xX25xX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX7xX80xX4xX1xX3xX5bcxX3xX108xX84xX3xXcxX89xXdxX3xX4xX1xX226xX1dxX1xX3xX30xX1xXdxX3xX3bxXa5xX10bxX3xX5xX89xX3xX1dxX71xX72xX3xX3bxX56exX39xX3xXexXdxX38xX1dxX3xX4xXa0xX3xX1dxX3cxXbcxX4xX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX6e9xX64xXdxX3xX1xX84xXdxX3xX6e9xXa0xX1dxX1exX3xX5xX56exX1dxX3xXexX1xXe3xX3x11c2fx1117bxX9c6xXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xXb6xX1exX39xX10bxX38xX1dxX3xX1dxX1xXa5xX1dxX3xX5xX89xX3xX53xX6bxX3xX4xX1xX21axX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX5x153a4xX1dxX1exX3xXexX9fcxX1dxX1exX3xX30xX1xXdxX3xXexX126xXdxX557xX1dxX3xX30xX1xX6xXdxX3xX4xX80xX4xX3xXexX1xX21axX3xXexX1axX4xX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xXexX1xX10xX6bxX3xX4xX80xX4xX3x15c60xX39xX49axXexX3xX9c5xXa5xX10bxX3xX53xX628xX1dxX1exX3xX514xX7x16422xX6xX3xX3bx12c41xXdxX538xX85xX3xXa30xX39xX49axXexX3xX6e9xX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX85xX3xX1dxX1xX638xXexX3xX5xX89xX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX7xXa9xX3xXdbxX183xX41xX74xX75xX2xXdbxX41xXb6xX6e9xX119xX1cbxX67axX3xX4xX21axX6xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX8dxX2dxX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX5xX25xX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX117xXa5xX10bxX3xX53xX628xX1dxX1exXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX108xX38xX1dxX3xX4xX64xX1dxX1xX3xX3bxX29xX3xX5xX89xX3xX4xX80xX4xX3xX1dxX1exX39xX10bxX38xX1dxX3xX1dxX1xXa5xX1dxX3xX4xX1xX21axX3xX5d7xX39xX6xX1dxX3xX1dxX1xX3cxX3xX4xX1xX21axX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xXexX49axXbxX3xXexX126xX39xX1dxX1exX3xX1xX6bxX89xX1dxX3xXexX1xXdxX216xX1dxX3xXexX1xX21axX3xXexX1axX4xX3xX3bxXa9xXdxX3xX8dxXbcxXdxX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX30x126cdxX6bxX3xX53xX89xXdxX3xXexddb7xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xXdbxX3xX7xX6xX1dxX1exX3xX1dxX38xX1dxX3xX4xX1xX3cxX6xX3xX4xX1xX21axX3xX3bxX84xX1dxX1exX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX127xX3xX4xX1xX21axX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX39xX6a8xX1dxX3xX83xX20xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX4xX1xX3cxX6xX3xXexXa9xXexX85xX3xXbxX1xX38xX3xX53xX39xX10bxX216xXexX3xX4xX1xX21axX3xXexX126xX3cxX97xX1dxX1exX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX8dxX89xX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX30xX1xX32xX1dxX1exX3xX7xX80xXexX3xXexX1xX628xX4xX3xXexX68xX85xX3xX4xX1xX49axX72xX3xXexX126x10a96xX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX1exXdxXa0xXdxX3xXbxX1xX29xX1dxX1exX3xX72xX57xXexX3xX83x150a6xX1dxX1exX85xX3xX1dxX1xX89xX3xXexX1xX56exX39xX3xX30xX1xX32xX1dxX1exX3xX3bxX21axX3xX1dxX71xX1dxX1exX3xX5xX628xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX1dxX1exX127xX3xX4xX1xX21axX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX3cxX6xX3xXexX226xX4xX1xX3xX4xX628xX4xX85xX3xX4xX1xX49axX72xX3xX5xX49axXbxX85xX3xX1xX6bxX89xX1dxX3xX4xX1xX413xX1dxX1xX3xX1xX27bxX3xX7xX97xX3xXexX1xX21axX3xXexX1axX4xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexX6bxX80xX1dxX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX3bxX9cxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX83xXa9xX3xXexX126xX226xX3xX8dxXa9xX1dxX3xXexX126xXa0xX3xX1dxX3dxX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX126xda24xX1dxX1xX3xX1xX6bxX89xX1dxX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xX3bxX3cxX6xX3xX8dxX89xX6bxX3xX7xXa40xX3xX53xX1axX1dxX1exX85xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX1xX6bxX89xX1dxX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xXexX6bxX80xX1dx104dfxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xXcxX126xX3cxXbcxX4xX3xXexXca7xX1dxX1xX3xX1xXca7xX1dxX1xX3xX30xX1xX29xX3xX30xX1xX71xX1dxX3xXexX126xX38xX1dxX85xX3xX4xX1xX413xX3xX7xX6xX39xX3xX30xX1xXdxX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX4xX21axX6xX3xX677xX39xXa9xX4xX3xX1xX84xXdxX3xX30xX1xX29xX6xX3xX9c5xX9c6xX54fxX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xX5xX49axXbxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX226xXexX3xX5xXa5xX39xX85xX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX3bxX9cxX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xX5xX49axXbxX3xXcxXa44xX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX80xX4xX3xX4xX21axX6xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX4xX1xX413xX3xX3bxX64xX6bxX3xX8dxX2dxX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX3xX53xX6bxX3xX67axX1xX29xX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX54fxX3cxX97xX1dxX1exX3xX6e9xXca7xX1dxX1xX3xX50xX39xX216xX3xX5xX89xX72xX3xXcxXa44xX3xXexX126xX3cxX5bcxX1dxX1exXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xXcxXa44xX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX80xX4xX3xX3bxX9cxX3xX1dxX1xX29xX72xX3xX1xX1faxXbxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX56exX1dxX3xX1dxX1xXc04xX72xX3xX3bxX80xX1dxX1xX3xX1exXdxX80xX3xXexXca7xX1dxX1xX3xX1xXca7xX1dxX1xX3xX8dxX89xX3xX3bxX2dxX3xX117xX39xX638xXexX3xX4xX80xX4xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xXbxX1xX80xXbxX3xXexX1xX80xX6bxX3xX1ex1383cxX3xX30xX1xX29xX3xX30xX1xX71xX1dxX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX1dxX1exX39xX27bxX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX5d7xX39xX6xX1dxX3xXexX126xX1faxX1dxX1exX3xX1dxX89xX10bxXf8xX3xXcxX1xX38xX72xX3xX8dxX89xX6bxX3xX3bxX29xX85xX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX3bxX9cxX3xX53xX89xX1dxX1xX3xXexX1xX5edxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX126xX628xX4xX3xXexXdxX68xXbxX3xX1dxX1exX1xX10xX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX3xX5xXdxX38xX1dxX3xX5d7xX39xX6xX1dxX3xX83xX80xX6bxX3xX4xX80xX6bxX3xX8dxX2dxX3xXexXca7xX1dxX1xX3xX1xXca7xX1dxX1xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exXf8xX3xX1cbxX80xX4xX3xXbxX1xXdxX38xX1dxX3xX1xX1faxXbxX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX4xe26cxX1dxX1exX3xXexX1xX3cxX5edxX1dxX1exX3xX117xX39xX10bxX38xX1dxX3xX4xX49axXbxX3xX1dxX1xX49axXexX3xXexX1xX32xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX85xX3xXexX1xXa0xX6bxX3xX5xX39xX49axX1dxX3xX8dxX89xX3xXexX1xXa9xX1dxX1exX3xX1dxX1xX638xXexX3xX4xX80xX4xX3xX83xXdxX216xX1dxX3xXbxX1xX80xXbxX3xX3bxX6a8xX10bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX7xXa40xX3xX53xX1axX1dxX1exX3xX4xX80xX4xX3xX1dxX1exX39xX27bxX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exXf8xX3xXcxX1xX49axX72xX3xX4xX1xX226xX85xX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xXb6xX1exX39xX10bxXbecxX1dxX3xX9c5xX39xXa5xX1dxX3xX67axX1xX9fcxX4xX3xX8dxX89xX3xX67axX1xX29xX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX54fxX3cxX97xX1dxX1exX3xX6e9xXca7xX1dxX1xX3xX50xX39xX216xX3xX4xX3faxX1dxX3xX3bxX57xXexX3xX126xX6xX3xX8dxX638xX1dxX3xX3bxX2dxX3xX117xX10xX72xX3xX117xXb35xXexX3xXexX126xX80xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX216xX72xX3xX4xX21axX6xX3xX4xX80xX1dxX3xX83xX84xX3xX4xX1xX49axX72xX3xXexX126xXbecxX85xX3xX4xXa0xX1dxX3xXexX126xX5bcxX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX80xX4xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX1cbxX5bxX1dxX1exX3xX8dxXbcxXdxX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xXexXa5xX72xX3xX4xX21axX6xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX85xX3xX1dxX1xXdxX2dxX39xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX4xXa0xX3xX1dxX3cxXbcxX4xX3xX4xXf37xX1dxX1exX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xX5xX49axXbxX3xX4xX80xX4xX3xXexXa44xX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX80xX4xX3xX4xX1xX413xX3xX3bxX64xX6bxX85xX3xXexX1xX80xX6bxX3xX1exXe5fxX3xX30xX1xX29xX3xX30xX1xX71xX1dxX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX85xX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xXexX126xX38xX1dxX3xX3bxX20xX6xX3xX83xX89xX1dxX3xX4xX21axX6xX3xX72xXca7xX1dxX1xXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xXb6xX1xX5edxX3xX7xX628xX3xX8dxX89xX6bxX3xX4xX39xX84xX4xX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX5xXdxX216xXexX85xX3xX30xX68xXexX3xX5d7xX39xXa0xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX1dxX1xX68fxX1dxX1exX3xXexX1xX80xX1dxX1exX3xX4xX39xXa9xXdxX3xX1dxX71xX72xX3xX4xX29xX3xX7xX628xX3xX4xX1xX39xX10bxX557xX1dxX3xX83xXdxX68xX1dxX3xXexX226xX4xX1xX3xX4xX628xX4xX3xX8dxX89xX3xX30xX1xXdxX3xX30xX68xXexX3xXexX1xX9fcxX4xX3xXexX1xX5edxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xXexX1xX10xX6bxX3xXa30xX39xX49axXexX3xX6e9xX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX85xX3xX8dxXdxX216xX4xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX7xX80xX4xX1xX3xXb6xX1xX89xX3xX1dxX3cxXbcxX4xX3xXexX39xX10bxX3xX30xX1xX32xX1dxX1exX3xX3bxX64xXexX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX1dxX1xX3cxX1dxX1exX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxX3cxX3dxXexX3xX7xX6bxX3xX8dxXbcxXdxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xXdbxXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX0xX7xXexX126xX6bxX1dxX1exX12xXcxXdxX68xXbxX3xXexX1axX4xX3xX1xX6bxX89xX1dxX3xXexX1xXdxX216xX1dxX3xXbxX1xX80xXbxX3xX5xX39xX49axXexX85xX3xX3bxX6a8xX10bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX0xX41xX7xXexX126xX6bxX1dxX1exX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12x10f5cxX38xX39xX3xX4xX56exX39xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX30xX20xXbxX3xXexX1xX5edxXdxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexXdxX68xXbxX3xXexX1axX4xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX3bxX57xXexX3xX126xX6xX3xXexX64xXdxX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX4xX21axX6xX3xXbxX1xXdxX38xX1dxX3xX1xX1faxXbxX3xXexX1xX3cxX5edxX1dxX1exX3xX30xd806xX3xXexX1xX80xX1dxX1exX3xX74xX41xX74xX75xX2xX150xXf8xX3xXcxX1xX10xX6bxX3xX3bxX29xX85xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX10bxX38xX39xX3xX4xX56exX39xX3xX108xX84xX3xX13xX50xf5b4xX6e9xXcxX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX1xX3dxXbxX3xX8dxXbcxXdxX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX85xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX30xX1xX6a8xX1dxX3xXexX126xX3cxX97xX1dxX1exX3xX126xX89xX3xX7xX6bxX80xXexX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX80xX1dxX3xXbxX1xXa5xX1dxX3xX83xXa44xX85xX3xXexXa44xX1dxX1exX3xX1xX3dxXbxX3xX83xX80xX6bxX3xX4xX80xX6bxX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX1exXdxX6xX6bxX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX126xX39xX1dxX1exX3xX1xX64xX1dxX3xX1exXdxX6xXdxX3xX3bxX6bxX64xX1dxX3xX74xX75xX2xX77xX3xX119xX3xX74xX75xX74xX75xX127xX3xX3bxX27bxX1dxX1exX3xXexX1xX5edxXdxX85xX3xX83xX80xX6bxX3xX4xX80xX6bxX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xf6f4xX6xX1dxX1xX3xX72xX1axX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX85xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX3bxX2dxX3xX117xX39xX638xXexX3xX30xXb35xX6bxX3xX53xX89xXdxX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX7xX6xX1dxX1exX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX150xX127xX3xX1exXdxX6xX6bxX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX7xX80xX4xX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX3xX4xX3faxX1dxX3xX5xX64xXdxX3xXexX126xX3cxXbcxX4xX3xX1dxX1exX89xX10bxX3xX2xXdbxX41xX181xX41xX74xX75xX2xX150xX127xX3xX30xX1xX6a8xX1dxX3xXexX126xX3cxX97xX1dxX1exX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX1xX3dxXbxX3xX8dxXbcxXdxX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX3xX4xX1xX21axX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX4xX80xX4xX3xX4xX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xXexX126xXca7xX1dxX1xX3xX72xX1axX4xX3xXexXdxX38xX39xX3xX1exXdxX6xXdxX3xX3bxX6bxX64xX1dxX3xX74xX75xX2xX77xX3xX119xX3xX74xX75xX74xX75xX3xXexX126xXca7xX1dxX1xX3xXcxX1xX21axX3xXexX3cxXbcxX1dxX1exX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xXbxX1xX38xX3xX53xX39xX10bxX216xXexX3xXexXb3dxX1dxX1exX3xX4xX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xXexX126xXca7xX1dxX1xX3xX72xX1axX4xX3xXexXdxX38xX39xX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xXexX1xX80xX1dxX1exX3xX181xX41xX74xX75xX2xX150xXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX108xX84xX3xXexX126xX3cxX5bcxX1dxX1exX3xX108xX84xX3xX13xX50xX1364xX6e9xXcxX3xXb6xX1exX39xX10bxXbecxX1dxX3xX1cbxX1xX226xX3xX1448xXf37xX1dxX1exX3xX4xX1xX6bxX3xX83xXdxX68xXexX85xX3xXexX226xX1dxX1xX3xXexXbcxXdxX3xX1dxX6xX10bxX85xX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX3xX3bxX9cxX3xX1xX6bxX89xX1dxX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xX2xX181xX41xX2xX152xX3xX1dxX1xXdxX216xX72xX3xX8dxX1axX3xX3bxX57xXexX3xX126xX6xX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX7xXa9xX3xX77xX75xX41xXb6xX677xX119xX1cbxX67axX3xX8dxX2dxX3xX72xX84xXexX3xX7xXa9xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xXbxX1xX80xXbxX3xX3bxX6a8xX10bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xXexXdxX68xX1dxX3xX3bxX84xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exXf8xX3xX50xXdxX216xX1dxX3xX1dxX6xX10bxX85xX3xX4xX3faxX1dxX3xX108xX84xX3xX9c5xXa5xX10bxX3xX53xX628xX1dxX1exX3xX3bxX9cxX3xX1xX6bxX89xX1dxX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xX53xX628xX3xXexX1xXa0xX6bxX3xX8dxXdxX216xX4xX3xX7xXa40xX6xX3xX3bxXa44xXdxX85xX3xX83xXa44xX3xX7xX39xX1dxX1exX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX7xXa9xX3xXdbxX183xX41xX74xX75xX2xXdbxX41xXb6xX6e9xX119xX1cbxX67axX3xX4xX21axX6xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX8dxX2dxX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX5xX25xX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xX117xXa5xX10bxX3xX53xX628xX1dxX1exX3xX3bxX557xX3xX117xXdxX1dxX3xX25xX3xX30xXdxX68xX1dxX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xXcxX1xXe3xX3xXexX126xX3cxX5bcxX1dxX1exX3xX108xX84xX3xX9c5xXa5xX10bxX3xX53xX628xX1dxX1exX3xX108xX5bxXdxX3xX67axX1xX64xX72xX3xX13xX1xX80xX1dxX1xX85xX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX10bxX3xXexX1xX68xX3xX4xX1xX6bxX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xXdbxX183xX3xX7xe6c8xX3xXexX71xX1dxX1exX3xX4xX3cxX5edxX1dxX1exX3xXbxX1xXa5xX1dxX3xX4xX638xXbxX85xX3xXbxX1xXa5xX1dxX3xX5d7xX39xX10bxX2dxX1dxX3xX8dxX2dxX3xXexX1xX6a8xX72xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX53xX5bxX1dxX1exX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX7xX80xX4xX1xX3xX1dxX1xX89xX3xX1dxX3cxXbcxX4xX3xX53xX3cxXbcxXdxX3xX2xXdbxX3xXexX278xX3xX3bxX27bxX1dxX1exX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX80xX4xX3xX4xX1xX21axX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX127xX3xXexX6bxX89xX1dxX3xX83xX84xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX53xX6bxX3xXcxX67axX50xX1cbxX56xX3xX8dxX89xX3xX50xX89xX3xXb6xX84xXdxX3xXexX628xX3xX5d7xX39xX10bxX68xXexX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xXexX1xXca7xX3xXexX628xX3xXexX1xX6a8xX72xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX30xX1xX32xX1dxX1exX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX4xX1xX39xX10bxX557xX1dxX3xX5xX38xX1dxX3xX108xX84xX3xXexX1xX6a8xX72xX3xX3bxX20xX1dxX1xX127xX3xX108xX84xX3xX1cbxX32xX1dxX1exX3xXcxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX4xX29xX3xXexX1xX557xX3xX21axX10bxX3xX5d7xX39xX10bxX2dxX1dxX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX80xX4xX3xXexX49axXbxX3xX3bxX6bxX89xX1dxX3xX30xXdxX1dxX1xX3xXexX68xX85xX3xXexXa44xX1dxX1exX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX10bxX3xXexX126xX628xX4xX3xXexX1xX39xX84xX4xX3xXexX1xX6a8xX72xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX108xX85xX3xX1cbxXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX54fxX2dxX3xXexXa44xX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX5xX64xXdxX3xX83xX6xX1dxX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX5xX25xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX85xX3xX32xX1dxX1exX3xX108xX5bxXdxX3xX67axX1xX64xX72xX3xX13xX1xX80xX1dxX1xX3xX4xX1xX6bxX3xX126xXc04xX1dxX1exX3xX117xX39xX3xX1xX3cxXbcxX1dxX1exX3xX4xX1xX39xX1dxX1exX3xX5xX89xX3xX4xX1xX39xX10bxX557xX1dxX3xX8dxX2dxX3xX83xX6xX1dxX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX5xX25xX3xX4xX1xX39xX10bxX38xX1dxX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xX3bxX557xX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX5xX25xX3xX4xX1xX39xX10bxX38xX1dxX3xX1dxX1exX1xXdxX216xXbxXf8xX3xXcxX39xX10bxX3xX1dxX1xXdxX38xX1dxX85xX3xXexX126xX3cxXbcxX4xX3xX30xX1xXdxX3xX4xX1xX39xX10bxX557xX1dxX3xX3bxXa44xXdxX85xX3xXb6xX1exX1xX20xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX72xXbcxXdxX3xX4xX1xX6bxX3xXbxX1xXb35xXbxX3xX4xX1xX21axX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xXexX628xX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX5xX25xX3xX1xX6bxX57xX4xX3xXexX1xX39xX38xX3xXexX3cxX3xX8dxX638xX1dxX3xX1exXdxX80xX72xX3xX7xX80xXexXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX54fxX2dxX3xX5xXa5xX39xX3xX53xX89xXdxX85xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX4xX56exX1dxX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX30xXdxX68xX1dxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX677xX39xXa9xX4xX3xX1xX84xXdxX3xX7xXa40xX6xX3xXa30xX39xX49axXexX3xX6e9xX56exX39xX3xXexX3cxX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX1xX10xX6bxX3xX1xX3cxXbcxX1dxX1exX3xXbxX1xXa5xX1dxX3xX4xX638xXbxX85xX3xXbxX1xXa5xX1dxX3xX5d7xX39xX10bxX2dxX1dxX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xX8dxX89xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xXexX1xX6a8xX72xX3xX3bxX20xX1dxX1xX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX127xX3xX1dxXa5xX1dxX1exX3xX4xX6xX6bxX3xX1dxX71xX1dxX1exX3xX5xX628xX4xX3xX4xX97xX3xX5d7xX39xX6xX1dxX3xX83xX6xX1dxX3xX5d7xX39xXa0xX1dxX3xX5xX25xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX127xX3xX117xXa5xX10bxX3xX53xX628xX1dxX1exX3xX72xX32xXdxX3xXexX126xX3cxX5edxX1dxX1exX3xX30xXdxX1dxX1xX3xX53xX6bxX6xX1dxX1xX3xX5xX89xX1dxX1xX3xX72xX64xX1dxX1xX85xX3xXexX1xX39xX49axX1dxX3xX5xX3dxXdxX85xX3xX83xXca7xX1dxX1xX3xX3bx15dfbxX1dxX1exX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xXexX1xX39xX3xX1xX9fcxXexX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX3xXexXb3dxX3xX4xX80xX4xX3xXexX1xX89xX1dxX1xX3xXbxX1xX56exX1dxX3xX30xXdxX1dxX1xX3xXexX68xX3xXexX1xX6xX72xX3xX1exXdxX6xX3xX3bxX56exX39xX3xXexX3cxX85xX3xX117xXa5xX10bxX3xX53xX628xX1dxX1exX3xX4xX97xX3xX7xX5bcxX3xX1xX64xX3xXexX56exX1dxX1exX3xX117xX9cxX3xX1xX84xXdxXf8xXf8xXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX1448xX6bxX3xX3bxX68xX1dxX3xX1dxX1exX89xX10bxX3xX181xX2xX41xX150xX41xX74xX75xX2xX150xX3xX4xX3faxX1dxX3xX1dxX1xXdxX2dxX39xX3xX4xX32xX1dxX1exX3xXexX126xXca7xX1dxX1xX85xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xXexX1xX39xX84xX4xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX1xX68xXexX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX8dxXca7xX3xX4xX80xX4xX3xX1dxX1exX39xX10bxX38xX1dxX3xX1dxX1xXa5xX1dxX3xX30xX1xX80xX4xX3xX1dxX1xX6xX39xX3xX514xX1xXdxX216xX1dxX3xX3bxX9cxX3xX4xX29xX3xX152xX75xX41xXdbxX77xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX3xX8dxX89xX3xX152xX75xX41xX77xX181xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX3bxX2dxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX30xXb35xX6bxX3xX53xX89xXdxX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX7xX6xX1dxX1exX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX150xX538xX85xX3xX108xX84xX3xX13xX50xX1364xX6e9xXcxX3xXexX126xXca7xX1dxX1xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX3xX1dxX1exX39xX10bxX38xX1dxX3xXexX15xX4xX85xX3xXexXdxX38xX39xX3xX4xX1xX226xX85xX3xX3bxXa9xXdxX3xXexX3cxX3dxX1dxX1exX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXbxX1xXb35xXbxX3xX30xXb35xX6bxX3xX53xX89xXdxX3xXexX1xX5edxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX85xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX7xX6xX1dxX1exX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX150xXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX6e9xXa9xXdxX3xX8dxXbcxXdxX3xX1dxX1exX39xX27bxX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX1dxX3cxXbcxX4xX11fxX3xX1cbxX80xX4xX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX3xX30xX1xX32xX1dxX1exX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1exXdxX6xX6bxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX150xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX30xXb35xX6bxX3xX53xX89xXdxX3xXexX1xX5edxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX85xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX4xX3faxX1dxX3xX5xX64xXdxX3xX7xX6xX1dxX1exX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX150xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX3bxX2dxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX4xX21axX6xX3xX4xX80xX4xX3xX83xX84xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xXf8xX3xX1cbxX3faxX1dxX3xX83xX84xX85xX3xX1dxX1exX89xX1dxX1xX3xXcxX126xX39xX1dxX1exX3xX3cxX97xX1dxX1exX3xX8dxX89xX3xX3bxX20xX6xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX1dxX89xX6bxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1exXdxX6xX6bxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX150xX3xXexX1xXca7xX3xX4xX1xX413xX3xX117xX10xX72xX3xX117xXb35xXexX85xX3xX30xXb35xX6bxX3xX53xX89xXdxX3xXexX1xX5edxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX85xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX3bxXa9xXdxX3xX8dxXbcxXdxX3xX183xX3xXexX126xX3cxX5edxX1dxX1exX3xX1xX3dxXbxX11fxX3xX54fxXa9xX1dxX3xX3bxXa9xXdxX3xXe3xX1dxX1exX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xdb6fxX1448x122cbxX127xX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX30xX1xX32xX1dxX1exX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1exXdxX6xX6bxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX150xX3xX53xX6bxX3xX3bxX68xX1dxX3xX1dxX1exX89xX10bxX3xX181xX75xX41xX183xX41xX74xX75xX2xX77xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX53xX3cxXbcxXdxX3xX181xX75xXf7xX3xX30xX68xX3xX1xX6bxX64xX4xX1xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1exXdxX6xX6bxX127xX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xXbxX1xX3faxX1dxX1exX85xX3xX4xX1xXa9xX1dxX1exX85xX3xX30xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xXexX1xXdxX38xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX30xX1xX6a8xX1dxX3xX4xX638xXbxX127xX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX83xXa9xX3xXexX126xX226xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX3bxX2dxX1dxX3xX83xX5bxX85xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xXbxX1xX29xX1dxX1exX3xX72xX57xXexX3xX83xXc04xX1dxX1exX3xX72xX89xX3xXbxX1xX3cxX97xX1dxX1exX3xX80xX1dxX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xX3bxX9cxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXbxX1xX38xX3xX53xX39xX10bxX216xXexX127xXce2xX3xXcxX1xX5edxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xX8dxX89xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX4xX80xX4xX3xX30xX1xX6bxXa0xX1dxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX30xXb35xX6bxX3xX53xX89xXdxX3xX3bxX68xX1dxX3xX1xX68xXexX3xX1dxX1exX89xX10bxX3xX181xX2xX41xX2xX74xX41xX74xX75xX2xX150xXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX6e9xXa9xXdxX3xX8dxXbcxXdxX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX3cxXbcxX4xX3xX1dxX1exX6bxX89xXdxX11fxX3xX13xX1xX32xX1dxX1exX3xX30xXb35xX6bxX3xX53xX89xXdxX3xXexX1xX5edxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxX3xX8dxX89xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX3bxXa9xXdxX3xX8dxXbcxXdxX3xX4xX80xX4xX3xX53xX628xX3xX80xX1dxX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xXexX1xX10xX6bxX3xX4xX97xX3xX4xX1xX68xX3xXexX89xXdxX3xX4xX1xX226xX1dxX1xX3xXexX126xX6bxX1dxX1exX3xX1dxX3cxXbcxX4xXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6bxX53xX10bxXaxX12xX6e9xXa9xXdxX3xX8dxXbcxXdxX3xX8dxXa9xX1dxX3xXexX126xX80xXdxX3xXbxX1xXdxX68xX39xX3xX1cbxX1xX226xX1dxX1xX3xXbxX1xX21axX11fxX3xX1cbxX1xX6bxX3xXbxX1xXb35xXbxX3xX30xXb35xX6bxX3xX53xX89xXdxX3xXexX6bxX89xX1dxX3xX83xX84xX3xX7xXa9xX3xX8dxXa9xX1dxX3xX1dxX89xX10bxX3xX4xX21axX6xX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX77xX3xX3bxX68xX1dxX3xX1xX68xXexX3xX1dxX1exX89xX10bxX3xX181xX2xX41xX2xX41xX74xX75xX2xX150xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xX1exXdxXa0xXdxX3xX1dxX1exXa5xX1dxX3xX1xX68xXexX3xX7xX6xX1dxX1exX3xX1dxX71xX72xX3xX74xX75xX2xX150xX3xX3bxX557xX3xXexXdxX68xXbxX3xXexX1axX4xX3xXexX1xX628xX4xX3xX1xXdxX216xX1dxXf8xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX6bxX39xX126xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xX4xX1xXdxX1dxX1xXbxX1xX39xXf8xX8dxX1dxX0xX41xXbxX12