[Photo] Cưỡi lên và tham quan chiến hạm New Jersey của hải quân Mỹ
USS New Jersey là thiết giáp hạm lớp Iowa hoạt động từ năm 1942 - 1991. Đây là một trong những tàu chiến được hải quân Mỹ vinh danh nhiều nhất.
a50x5d2ex627cx1fecx11dfx346bx1dc7x8b40x679bxX7x4274x617ax3cf2x18a2x9117x18d8xX5x4b82xXax293fx9d49x135fxX1x4a5fxXexX16x1569xX3x2438x73d2x4b9cxXdxX3xX5x1d03x205cxX3x94a8x1928xX3xXexX1xX6x2e51xX3x342bx8b00xX6xX22xX3xX4xX1xXdx6329xX22xX3xX1x6a56xX2axX3x19e8xX10x82edxX3x5312xX10x4ad3xX7xX10x410cxX3xX4x40e2xX6xX3xX1x1e17xXdxX3xX2cxX2dx752dxX22xX3x76e5x3c65xX0x85f8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5829xX10xX6x619dxXaxX12x63bcx6604xX6cxX3xX3bxX10xX3dxX3xX3fxX10xX41xX7xX10xX44xX3xX5xX25xX3xXexX1xXdxX34xXexX3x2eeexXdx30fbxXbxX3xX1xX38xX2axX3xX5x6c11xXbxX3x7f22xX16xX3dxX6xX3xX1xX16xX38xXexX3x9a1ex5737xX22xX83xX3xXex2551xX3xX22x1e79xX2axX3xX2x482bx4606x76cexX3x778bxX3xX2xXa7xXa7xX2x1384xX3x672axX50xX44xX3xX5xX25xX3xX2axX9bxXexX3xXexX41xX16xX22xX83xX3xX22xX1x3409xX22xX83xX3xXexX25xX2dxX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3xX9axX1cx1ab2xX4xX3xX1xX4bxXdxX3xX2cxX2dxX50xX22xX3xX53xX54xX3xX24xXdxX22xX1xX3xX68xX6xX22xX1xX3xX22xX1xXdx5805xX2dxX3xX22xX1x9bafxXexXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4cc5xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3x3ea6xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx4e72xX56xX56xXdxXb1x686axX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2x6283xXa9x131cxX56xX18exX18exX68xXa8xX2x3c9dxXexX18exXa8x6020xX18exX5xX197xXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX12xXcxX41xX21xX22xX3xX17bxX16xX16xX22xX83xX3xXexX25xX2dxX3xX3bxX10xX3dxX3xX3fxX10xX41xX7xX10xX44xX3xX24xX25xX3xX22xX1xXc6xX22xX83xX3x8783xX1x3eb5xX2dxX3xXbxX1xX85xX16xX3xX4xX1dxX3xX22x3dd4xX22xX83xX3xXa8xX197xX4xX2axXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexX190xX197xX197xXa8xX5xX2xXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xe15xXexXabxX6xX5xXdxX83xX22xX176xX3xX143xX2dxX7xXexXdx1436xX44x3507xXaxX12xXcxX25xX2dxX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3xX22xX25xX44xX3xXexXa0xX22xX83xX3xXexX1xX6xX2axX3xX83xXdxX6xX3xXcxX1xX34xX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3xXa9x748exX3xX1bxX1xXdxX34xX22xX3xXexX41xX6xX22xX1xX3xX0xX17bxX12xX0xX6xX3xX1xX41xX10xX2d6xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xX24xX16xX24xXb1xX24xX22xX56xXexX1xX10xXabxX83xXdxX16xXdxX56xX1xX16xXabxX7xX16xX56xX68xX2dxXabxX68xX16xXdxXabxX4xX1xXdxX10xX22xXabxXexX41xX2dxX16xX22xX83xXabxXexX41xXdxX10xX2dxXabxXexXdxX10xX22xXabxX19bxX197xXabxX22xX6xX2axXabxX24xX10xXabxXexX41xX2dxX16xX4xXabxXa9xX190x2becxX19bxX2x727cxXb1xX24xX16xX24xXaxX12xXcxX41xXdxXf2xX2dxX3xXcxXdxX21xX22xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX17bxX12xX302xX3xX3bxX9bxXdxX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3x86e1xX10xX17bxX6xX22xX16xX22xX3xX24xX25xX3xX1bxX1xXdxX34xX22xX3xXexX41xX6xX22xX1xX3xX0xX17bxX12xX0xX6xX3xX1xX41xX10xX2d6xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xX24xX16xX24xXb1xX24xX22xX56xXexX1xX10xXabxX83xXdxX16xXdxX56xX1xX16xXabxX7xX16xX56xX4xX1xXdxX10xX22xXabxXexX41xX6xX22xX1xXabxXdxX41xX6xX2cxXabxX17bxX6xXdxXabxX1xX16xX4xXabxX24xX10xXabxXexX6xX16xXabxX4xX16xXabxX83xX6xX44xXabxX4xX1xXdxX10xX22xXabxXa9xX190xX36axX2xXa8xX19bxXb1xX24xX16xX24xXaxX12xX24x6593xX22xX83xX3x49ffx46c5xX22xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX17bxX12xXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexX36axXa9xX36dxX36dxX5xXa9xXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX12x99f4xX1xX10xX3xX4xX1xX2dxX44x9b5axX22xX3xXexX1xX2dx35d3xX4xX3xX7x8062xX22xX83xX3x866bxX3xXexX1xX85xXbxX3xXbxX1xX85xX16xX3xXexX1x82fdxX3xXa9xX3xX4xX47xX6xX3xXexX25xX2dxXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexXa9xXa7xX190xX190xX5xX36axXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX12xX3bxXa3xX2axX3xXa9xX197xX197xX2xX302xX3xXexX25xX2dxX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3xX3bxX10xX3dxX3xX3fxX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX1xX2dxX44xX4eaxX22xX3xX7xX6xX22xX83xX3xX24xX6xXdxX3xXexX41xX1f0xX3xX5xX25xX2axX3xX2axX9bxXexX3xX17bxX4bxX16xX3xXexX25xX22xX83xXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexXa7xX36axXa8xX18exX5xXa8xXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX12xX4e2xX1xX2dxX3xX24x3014xX4xX3xX2axX85xX44xX3xX2ax3d12xX4xX3xX4xX47xX6xX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3xX1xX38xX2axXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexX2xX19bxX197xXa9xX5xX190xXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX12xX65x5e30xX3xXexX1xX4f0xX22xX83xX3xX1e2xXdxX4eaxX2axX3xX7xX16xX85xXexX3xX1x3193xX6xX3xX5xX6e5xX4xX3xX4xX47xX6xX3xXexX25xX2dxX3xX3bxX10xX3dxX3xX3fxX10xX41xX7xX10xX44xXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexX2xX36axX19bxXa7xX5xX19bxXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX12xX109xX2dx3c5axX22xX83xX3xX2c7x5530xX3xX5x5603xX3xX9axX38xX22xX3xXexX1xX2dxX9bxX4xX3xXexX1xX85xXbxX3xXbxX1xX85xX16xX3xX7xX4f0xX3xXa9xXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexXa8xX19bxX36dxX18exX5xX18exXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX12xXcxX1cxXd6xX22xX83xX3xX7xX85xXbxX3xX4xX47xX6xX3xXb3x5642xX3xX9axX4f0xX4xX3x77dbxXdxX5xX5xXdxX6xX2axX3xX65xX6xX5xX7xX10xX44xXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexX18exX18exX2xX18exX5xX36dxXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX12xX65xX25xX22xX1xX3xX5xX6xX22xX83xX3xXexX41xX16xX22xX83xX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3xX1xX38xX2axX3xX3bxX10xX3dxX3xX3fxX10xX41xX7xX10xX44xXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexX36dxX2xX190xXa7xX5xXa7xXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2c7xXexXabxX6xX5xXdxX83xX22xX176xX3xX143xX2dxX7xXexXdxX2d6xX44xX2d8xXaxX12xXcxX25xX2dxX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3xX6bxX6cxX6cxX3xX3bxX10xX3dxX3xX3fxX10xX41xX7xX10xX44xX3xX17bx5d89xX22xX3xX2axX9bxXexX3xX5xX16xX38xXexX3xX9axX38xX22xX3xXbxX1xX85xX16xX3xX1xX8b8xXdxX3xX9axX1cxXd6xX4xX3xXexX41xXdxX4eaxX22xX3xX1e2xX1xX6xXdxX3xX22xX83xX16xX25xXdxX3xX1e2xX1x3a3cxXdxX3xX109xX10xXdxX41xX2dxXdxX302xX3xX392xX10xX17bxX6xX22xX16xX22xXb1xX3x2151xX22xX1xX176xX3xX65xX4bxXdxX3xX2cxX2dxX50xX22xX3xX53xX54xXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX16xX68xX44xXaxX12xX0xXdxX2axX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX4xX2dxX16xXdxX3xX5xX10xX22xX3xX24xX6xX3xXexX1xX6xX2axX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX4xX1xXdxX10xX22xX3xX1xX6xX2axX3xX22xX10xX3dxX3xX143xX10xX41xX7xX10xX44xX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX22xX3xX2axX44xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2axX7xXabxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX176xX56xX56xXdxXb1xX17bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb1xX24xX22xX56xX22xX10xX3dxX7xX56xX2xX18exXa9xX190xX56xX18exX18exX68xXa8xX2xX197xXexXa7xXa7xX2xXa8xX5xX2xX197xXb1xX143xXbxX83xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX16xX22xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2c7xXexXabxX6xX5xXdxX83xX22xX176xX3xX143xX2dxX7xXexXdxX2d6xX44xX2d8xXaxX12xXbefxX22xX1xX3xXexXa0xX3xXexX41xX21xX22xX3xX4xX6xX16xX3xX4xX1x239bxXbxX3xX4xX4bxX22xX1xX3xX4xX1xXdxX34xX22xX3xX1xX38xX2axX3xX3bxX10xX3dxX3xX3fxX10xX41xX7xX10xX44xX3xX1e2xX1xX6xXdxX3xX1xX7d7xX6xX3xX9axX8b8xX22xX83xX3xXexX1x13bexXdxX3xX4xX85xX4xX3xX4x8deexX3xXbxX1xX85xX16xX3xX4xX1dxX3xX1xX1f0xX22xX83xX3xX1xXbdbxX22xX3xXa8xX197xX4xX2axXb1xX3xXbefxX22xX1xX176xX3xX65xX4bxXdxX3xX2cxX2dxX50xX22xX3xX53xX54xXb1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX16xX2dxX41xX4xX10xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2c7xXexXabxX6xX5xXdxX83xX22xX176xX3xX143xX2dxX7xXexXdxX2d6xX44xX2d8xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX410x9b28xX410xX0xX56xXbxX12