Nhân rộng các trung tâm hành chính công cấp huyện
(Baohatinh.vn) - Từ hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và một số trung tâm hành chính công cấp huyện, Hà Tĩnh mạnh dạn khuyến khích các địa phương đẩy mạnh việc xây dựng các trung tâm hành chính công với kỳ vọng tiếp tục tạo ra những đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC).
a08exa8fex10f94xdc4fx13df8xe9c6xd690x111b7xb283xX7xf28exb51cx11885x11352xb0f1xd5e1xX5xa53dxXax110a0xd1b6xX1x12c5fx1194exX3xdbd9xcfffxX16x10864xX3xX4x132e1xX4xX3xXexX18xd41axX16xX1bxX3xXexX15xf9fexX3xX1x10b18xX16xX1xX3xX4xX1x11fb7xX16xX1xX3xX4xc50exX16xX1bxX3xX4x13ad8xXbxX3xX1xX23xc669xe8a2xX16xX0x14b23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10603xX10xX6x12049xXaxX12xXcx10ec9xX3xX1xXdxX42xX23xX3x147d1xX23xf627xX3xX1x14fccx12e56xXexX3x14dfcxX19xX16xX1bxX3xX4x11c7axX6xX3xXcxX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX54xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xXexd0dexX16xX1xX3xbdbbxX2cxX3xX29xX19xXexX3xX7x1125fxX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX4xX3cxXbxX3xX1xX23xX41xX42xX16xc325xX3xX54xX2cxX3xXcxd9b3xX16xX1xX3xX29xX68xX16xX1xX3xX57xX68xX16xX3xda85xX1xX23xX41x14e98xX16xX3xXd3xX1xX32xX4xX1xX3xX4xX1exX4xX3xX6bx124d7xX6xX3xXbxX1xbf04x11a8fxX16xX1bxX3xX6bx14878xX41xX3xX29xX68xX16xX1xX3xX93xXdxX42xX4xX3x12f8exX15xX41xX3xX57xf61exX16xX1bxX3xX4xX1exX4xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX93x10453xXdxX3xXd3x115ffxX3xX93xd8acxX16xX1bxX3xXexXdxXd7xXbxX3xXex13d96xX4xX3xXexX68xX67xX3xX18xX6xX3xX16xX1xca22xX16xX1bxX3xX6bxX19xXexX3xXbxX1xX1exX3xXexX18xX67xX16xX1bxX3xX4xX37xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xX64xXdxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xd683xfff3xX172xX54xX172xc2cdxc035xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142a0xX67xX57xX41xXaxX12xX0xXdxX29xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx1030cxX45xX45xXdxX177xba8dxX6xX67xX1xX6xXexXdxX16xX1xX177xX93xX16xX45xX16xX10xeed2xX7xX45xX2x12d55xX2xf63axX45xX1b5xX1b5xX57x14919xX1baxX2x11740xc7e0xX1bdxX1b5xXexX1baxfc65xaa08xd1e4xX5x10405xX177x10270xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1afxXdxX57xXexX1xX19bxX1c4xX1c7xX1c7xXbxXfdxd76fxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX19bxX1bdxX1c7xX1c7xXbxXfdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xX67xX16xX1bxX3xX4xX6xX4xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX6xX29xX3xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX16xX1xX3xX4xX67xX16xX1bxX3xX4xX6xXbxX3xX1xX23xX41xX10xX16xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX67xX16xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexa183xX6xX5xXdxX1bxX16xX19bxX3xX1c9xX23xX7xXexXdx11331xX41xX1e0xXaxX12xXcxX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX54xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xXexX1xX2cxX16xX1xX3xXbxX1xX9bxX3xX54xX2cxX3xXcxXc6xX16xX1xX3xX6bxXdxX3xX93xX2cxX67xX3xX1xX67xX68xXexX3xX6bxX19xX16xX1bxX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xXexX1xbc2exX4xX3xXexX5bxX3xX16xX1bxX2cxX41xX3xX2xX1c4xX45xX1bdxX177xX3xX0xX10xX29xX12x12b6cxX16xX1xX19bxX3xXcxX1xX23xX3xcab5xX1xXeaxXebxX16xX1bxX0xX45xX10xX29xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX67xX57xX41xXaxX12xce5axX2cxX3xX1xX23xX41xX42xX16xX3xXd3xX1xX37xX16xX1bxX3xXexX1xX23xX19xX4xX3xX57xXdxX42xX16xX3xXexX1xX32xX3xX6bxXdx108bcxX29xX3xXfdxX15xX41xX3xX57xX102xX16xX1bxX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxXc0xX3xX7xX67xX16xX1bxX3xX6bxX301xX3xX16xX15xX16xX1bxX3xX4xX6xX67xX3xX1xXdxX42xX23xX3xX62xX23xX64xX3xXbxX1xX136xX4xX3xX93xX136xX3xX16xX1bxXeaxac2cxXdxX3xX57xX15xX16xX3xX93xX2cxX3xX57xX67xX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX42xXbxXc0xX3xXcxX1xX68xX4xX1xX3xX54xX2cxX3xX6bx13b42xX3xX6bxX36fxX3xXexXdx12f90xX16xX3xXbxX1xX67xX16xX1bxX3xXexX1xX102xX4xX3xX1xXdxX42xX16xX177xX3xX1bdxX3xXexX1xX1exX16xX1bxX3xX1xX67xX68xXexX3xX6bxX19xX16xX1bxXc0xX3xXcxX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX54xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX1xX23xX41xX42xX16xX3xXcxX1xX68xX4xX1xX3xX54xX2cxX3xX6bxX36fxX3xXd3xX1x12703xX16xX1bxX3xX6bxXe5xX16xX1xX3xX6bxXeaxe81dxX4xX3xX16xX1xX142xX16xX1bxX3xXeaxX23xX3xX93xXdxX42xXexX3xXexX18xX67xX16xX1bxX3xX4xX37xX16xX1bxX3xXexX1exX4xX3xX172xX172xX54xX172xXc0xX3xX29xX6xX16xX1bxX3xX5xX68xXdxX3xX7xX102xX3xX1xX2cxXdxX3xX5x12486xX16xX1bxX3xX4xX1xX67xX3xX16xX1bxXeaxX34dxXdxX3xX57xX15xX16xX3xX93xX2cxX3xX57xX67xX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX42xXbxX177xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX67xX57xX41xXaxX12xXcxX1xX10xX67xX3xX6xX16xX1xX3xe30fxX67xX2cxX16xX3xXcxXdxXd7xX16xX3xX44dxX68xXexX3xX24cxX3x13286xXdxX1exX29xX3xX6bxX9bxX4xX3xXcxX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX54xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX1xX23xX41xX42xX16xX3xXcxX1xX68xX4xX1xX3xX54xX2cxX19bxX3xX172xX1xX8fxX3xXexX18xX67xX16xX1bxX3xX62xX23xd34bxX3xa841xX45xX1baxX1c7xX2xX1b3xXc0xX3xXexa3d8xX16xX1bxX3xX7xX9bxX3xX1xa3a6xX3xX7xXebxX3xX29xX2cxX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xXexXdxXd7xXbxX3xX16xX1xb3a7xX16xX3xX5xX2cxX3xX1bxb766xX16xX3xX2xX1b5xX177xX1c7xX1c7xX1c7xX3xX1a0xX19xXc0xX3xXexX8fxX3xX5xX42xX3xX1bxXdxX64xXdxX3xX62xX23xX41xXd7xXexX3xXexX18xXeaxX125xX4xX3xX1xX68xX16xX3xX93xX2cxX3xX6bxe91bxX16xX1bxX3xX1xX68xX16xX3xX6bxX68xXexX3xXexX18xX376xX16xX3xX1bexX1b3xe9a1xX177xX3x101abxXdxX42xX4xX3xX93xX4c8xX16xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX4xX40dxX16xX3xX16xX15xX16xX1bxX3xX4xX6xX67xX3xX6bxXeaxX3d6xX4xX3xX49cxX3xXexX1xX2a3xX4xXc0xX3xXexX18xX1exX4xX1xX3xX16xX1xXdxX42xX29xXc0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX4cfxX16xX3xXbxX1xX136xX4xX3xX93xX136xX3xX4xX71xX6xX3xX4xX1exX16xX3xX1a0xX19xXc0xX3xX1xX68xX16xX3xX4xX1xXd7xX3xXexf81fxX16xX1xX3xXexX18xX68xX16xX1bxX3xX7xX1exX4xX1xX3xX16xX1xXdx13f48xX23xXc0xX3xX1bxX15xX41xX3xXd3xX1xaf76xX3xXd3xX1xeadfxX16xX3xX4xX1xX67xX3xX16xX1bxXeaxX34dxXdxX3xX57xX15xX16xX3xX93xX2cxX3xX57xX67xX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX42xXbxX3xXd3xX1xXdxX3xX6bxXd7xX16xX3xX1bxXdxX6xX67xX3xX57xXe5xX4xX1xX177xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX67xX57xX41xXaxX12xXcxX68xXdxX3xXcxX2c1xX3xX54xX2cxX3xXcxXc6xX16xX1xXc0xX3xXcxX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX54xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX93xX5bxX6xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xXexX1xX2a3xX4xX3xX6bxXdxX3xX93xX2cxX67xX3xX1xX67xX68xXexX3xX6bxX19xX16xX1bxX3xX93xX125xXdxX3xX16xX1xXdxbd2axX23xX3xX57xXe5xX4xX1xX3xX93xX136xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX6bxXeaxX3d6xX4xX3xXexX32xX4xX1xX3xX1xX3d6xXbxX3xX16xX1xf497xX29xX3xX6bxXeaxX6xX3xX5xX68xXdxX3xX5xX3d6xXdxX3xX32xX4xX1xX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xXexX1xX102xX4xX3xX4xX1xX67xX3xX16xX1bxXeaxX34dxXdxX3xX57xX15xX16xX3xX93xX2cxX3xX57xX67xX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX42xXbxX177xX3x10227xX16xX1bxX3xXcxX18xX4cfxX16xX3x12e5fxX23xX9bxX4xX3xXcxX67xX64xX16xX3xX24cxX3xX45dxXdxX1exX29xX3xX6bxX9bxX4xX3xXcxX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX54xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xXexX1xX2cxX16xX1xX3xXbxX1xX9bxX3xX4xX1xX67xX3xX1a0xXdxXd7xXexX19bxX3xX13xX1bxX67xX2cxXdxX3xX4xX1exX4xX3xXexX1xX71xX3xXexX136xX4xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xXexX1xX37xX16xX1bxX3xXexX1xXeaxX34dxX16xX1bxXc0xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX4xX40dxX16xX3xX1bxXdxX6xX67xX3xX57xXe5xX4xX1xXc0xX3xX1bxXdxX64xXdxX3xX62xX23xX41xXd7xXexX3xXexX1xX71xX3xXexX136xX4xX3xX4xX71xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX16xX1bxX2cxX16xX1xX3xX57xX12cxX4xX3xX16xX1xXeaxX19bxX3xX172xX37xX16xX1bxX3xX6xX16xXc0xX3xXexX1xX23xXd7xXc0xX3xX187xX54xf647xX54xXc0xX3xX16xX1bxX15xX16xX3xX1xX2cxX16xX1bxX3xX93xX2cxX3xX1a0xXeaxX23xX3xX6bxXdxX42xX16xX177xX3x12628xc66bxXbxX3xXexX125xXdxXc0xX3xXcxX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX54xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xXcxX2c1xX3xX54xX2cxX3xXcxXc6xX16xX1xX3xX4xX40dxX16xX3xX29x12fcbxX3xX18xX19xX16xX1bxX3xXexX1xX376xX29xX3xX4xX1exX4xX3xXexX1xX71xX3xXexX136xX4xX3xXexX18xX67xX16xX1bxX3xX5xXc6xX16xX1xX3xX93xX102xX4xX3xX6bxXdxX42xX16xX3xX93xX2cxX3xX4xX3cxXbxX3xX16xXeaxX125xX4xX177xX3xX13xX1xX34dxX3xX6bxX594xXc0xX3xX16xX1bxXeaxX34dxXdxX3xX57xX15xX16xX3xX4xX1xX8fxX3xX4xX4cfxX16xX3xX6bxXd7xX16xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX2xX3xX5xX4cfxX16xX3xX5xX2cxX3xX4xX594xX3xXexX1xX301xX3xXexX1xX102xX4xX3xX1xXdxX42xX16xX3xX6bxXeaxX3d6xX4xX3xX18xX3cxXexX3xX16xX1xXdxX631xX23xX3xX5xX67xX68xXdxX3xXexX1xX71xX3xXexX136xX4xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX4cfxX16xX3xXexX1xXdxXd7xXexX177xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX67xX57xX41xXaxX12xX13xX1bxX67xX2cxXdxX3xXcxX1xX68xX4xX1xX3xX54xX2cxXc0xX3xXcxX2c1xX3xX54xX2cxX3xXcxXc6xX16xX1xXc0xX3xX1xXdxX42xX16xX3xX16xX6xX41xXc0xX3xX4xX1exX4xX3xX6bxXe5xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX16xX1bxX19bxX3xX54xX4afxX16xX1bxX3xX2e1xXc6xX16xX1xXc0xX3xX13xX1bxX1xXdxX3xX759xX23xX15xX16xXc0xX3xX44dxX2a3xX4xX3xXcxX1xX12cxXc0xX3xX54xXeaxXebxX16xX1bxX3xX774xXebxX16xX3xX4x11562xX16xX1bxX3xX6bxX36fxX3xX6bxXeaxX6xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX6bxXdxX3xX93xX2cxX67xX3xX1xX67xX68xXexX3xX6bxX19xX16xX1bxX3xX93xX2cxX3xX29xX6xX16xX1bxX3xX5xX68xXdxX3xX1xXdxX42xX23xX3xX62xX23xX64xX3xX18xfb4exX3xX16x1139dxXexX177xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX67xX57xX41xXaxX12xX0xXdxX29xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19bxX45xX45xXdxX177xX1a0xX6xX67xX1xX6xXexXdxX16xX1xX177xX93xX16xX45xX16xX10xX1afxX7xX45xX2xX1b3xX2xX1b5xX45xX1b5xX1b5xX57xX1baxX1baxX2xX1bdxX1bexX1bdxX1b5xXexX1c4xX1baxX1baxX1bdxX5xX2xX177xX1c9xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1afxXdxX57xXexX1xX19bxX1c4xX1c7xX1c7xXbxXfdxX1e0xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX19bxX1bdxX1c7xX1c7xXbxXfdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX6xX16xX3xX18xX67xX16xX1bxX3xX4xX6xX4xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX6xX29xX3xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX16xX1xX3xX4xX67xX16xX1bxX3xX4xX6xXbxX3xX1xX23xX41xX10xX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX57xXexX1xX23xX29xX1a0xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX6xXbxXexXdxX67xX16xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfdxXexX24cxX6xX5xXdxX1bxX16xX19bxX3xX1c9xX23xX7xXexXdxX259xX41xX1e0xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX93xXdxX376xX16xX3xX1bxXdxX6xX67xX3xX57xXe5xX4xX1xX3xXexX68xXdxX3xXcxX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX54xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX1xX23xX41xX42xX16xX3xXcxX1xX68xX4xX1xX3xX54xX2cxX3xX1xXeaxX125xX16xX1bxX3xX57xc3c9xX16xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX57xX15xX16xX3xXexX1xX102xX4xX3xX1xXdxX42xX16xX3xX4xX1exX4xX3xXexX1xX71xX3xXexX136xX4xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX177xX3xX0xX10xX29xX12xX2b8xX16xX1xX19bxX3x13154xX68xX16xX1xX3xX54xX2cxX0xX45xX10xX29xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX67xX57xX41xXaxX12xXcxX1xX10xX67xX3xX6xX16xX1xX3xXcxX18xX4cfxX16xX3xX54xX67xX2cxXdxX3xX13xX6xX29xX3xX24cxX3xX2c1xX1xX594xX3xXcxX18xXeaxX7a7xX16xX1bxX3xXbxX1xX40dxX16xX1bxX3xX172xX172xX54xX172xX3xX24cxX3xX774xX7a7xX3xX13xX19xXdxX3xX93xX136xXc0xX3xX57x134daxX3xX16xX1bxX1xXe5xX3xX6bxXe5xX16xX1xX3xX4xX71xX6xX3xX172xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX71xX3xX93xX631xX3xX4xXebxX3xX4xX1xXd7xX3xX29xX19xXexX3xX4x10055xX6xX3xX93xX2cxX3xX29xX19xXexX3xX4xXb16xX6xX3xX5xXdxX376xX16xX3xXexX1xX37xX16xX1bxX3xXexX18xX67xX16xX1bxX3xX1bxXdxX64xXdxX3xX62xX23xX41xXd7xXexX3xXexX1xX71xX3xXexX136xX4xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX1xXeaxX6xX3xX6bxXeaxX3d6xX4xX3xX1a0xX6xX16xX3xX1xX2cxX16xX1xXc0xX3xX7xX67xX16xX1bxX3xXexX18xXeaxX125xX4xX3xX1xXdxX42xX23xX3xX62xX23xX64xX3xX18xX914xX3xX16xX917xXexX3xXexX5bxX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX7a7xX3xX29xX19xXexX3xX7xX9bxX3xX1xX23xX41xX42xX16xXc0xX3xXexX8fxX16xX1xX3xX6bxX36fxX3xX4xX594xX3xX4xX1xX71xX3xXexX18xXeaxXebxX16xX1bxX3xXd3xX1xX23xX41xXd7xX16xX3xXd3xX1xX32xX4xX1xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxX3xX93xXdxX42xX4xX3xXexX1xX2cxX16xX1xX3xX5xX4c8xXbxX3xX4xX1exX4xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX4xX3cxXbxX3xX1xX23xX41xX42xX16xX177xX3xXcxX1xX10xX67xX3xX6bxX594xXc0xX3xX16xXd7xX23xX3xXfdxX917xXexX3xXexX1xX3cxX41xX3xX6bxXe5xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX16xX1bxX3xX16xX2cxX67xX3xX4xX594xX3xX6bxX71xX3xX6bxXdxX631xX23xX3xXd3xXdxX42xX16xX3xX93xX631xX3xX4xXebxX3xX7xX7a7xX3xX93xX4c8xXexX3xX4xX1xX3cxXexXc0xX3xX4xX67xX16xX3xX16xX1bxXeaxX34dxXdxX3xXexX1xX578xX3xX7xa3ebxX3xX4xX1xX67xX3xXbxX1xX917xXbxX3xXexX1xX2cxX16xX1xX3xX5xX4c8xXbxX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX177xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX67xX57xX41xXaxX12xX44dxXeaxX3d6xX4xX3xX1a0xXdxXd7xXexXc0xX3xX16xX1bxX67xX2cxXdxX3xX1c4xX3xX6bxXe5xX6xX3xXbxX1xXeaxXebxX16xX1bxX3xX6bxX36fxX3xX6bxXeaxX6xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxX3xX93xX2cxX67xX3xX1xX67xX68xXexX3xX6bxX19xX16xX1bxX3xXexX1xX578xX3xX1xXdxX42xX16xX3xX16xX6xX41xXc0xX3xX1baxX3xX1xX23xX41xX42xX16xX3xX172xXf0xX29xX3xX759xX23xX41xX376xX16xX3xX93xX2cxX3xX512xX8c8xX3xX697xX23xX6xX16xX1bxX3xX4xX8c8xX16xX1bxX3xX6bxX36fxX3xX1xX67xX2cxX16xX3xXexX1xX2cxX16xX1xX3xX6bxX631xX3xX1exX16xX3xX1bxXb16xXdxX3xX5xX376xX16xX3xX774xX7a7xX3xX13xX19xXdxX3xX93xX136xXc0xX3xX57xX102xX3xXd3xXdxXd7xX16xX3xX7xXc6bxX3xXexX18xX578xX16xX1xX3x144d9xX187xX13xa5b6xX3xXexX8fxX16xX1xX3xXbxX1xX376xX3xX57xX23xX41xX42xXexX3xX16xX1bxX6xX41xX3xXexX18xX67xX16xX1bxX3xXexX1xX1exX16xX1bxX3xX1bdxX177xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX67xX57xX41xXaxX12xXcxX18xX6xX67xX3xX6bxX4a7xXdxX3xX93xX125xXdxX3xXbxX1xX594xX16xX1bxX3xX93xXdxX376xX16xXc0xX3xX6xX16xX1xX3xX13xX1bxX23xX41xX58axX16xX3xX13xX6xX29xX3xX2c1xX1xX67xX16xX1bxX3xX24cxX3xX2c1xX1xX594xX3xXcxX18xXeaxX7a7xX16xX1bxX3xXbxX1xX40dxX16xX1bxX3xX13xX19xXdxX3xX93xX136xX3xX172xXf0xX29xX3xX759xX23xX41xX376xX16xX3xX4xX1xX67xX3xX1a0xXdxXd7xXexX19bxX3xX54xXdxX42xX16xX3xX16xX6xX41xXc0xX3xX1xX23xX41xX42xX16xX3xX6bxX36fxX3xX1xX67xX2cxX16xX3xXexX1xXdxX42xX16xX3xXexX3cxXexX3xX4xX64xX3xX4xX1exX4xX3xX6bxXdxX631xX23xX3xXd3xXdxX42xX16xX3xX6bxX301xX3xXexX1xX2cxX16xX1xX3xX5xX4c8xXbxX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX1xX3xX4xX37xX16xX1bxXc0xX3xXexX5bxX3xXexX18xX136xX3xX7xX7a7xX3xX5xX2cxX29xX3xX93xXdxX42xX4xXc0xX3xX1xX42xX3xXexX1xX9bxX16xX1bxX3xX62xX23xX4cfxX41xX3xX1bxXdxX6xX67xX3xX57xXe5xX4xX1xX3xX93xX2cxX3xX5xX775xXbxX3xX6bx12377xXexX3xX29xX1exX41xX3xX29xX594xX4xXc0xX3xXexX18xX6xX16xX1bxX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xX1a0xXe5xX3xXbxX1xX136xX4xX3xX93xX136xX3xX93xXdxX42xX4xX3xX1bxXdxX6xX67xX3xX57xXe5xX4xX1xXc0xX3xXexX18xX6xX3xX4xX2a3xX23xX3xX4xX71xX6xX3xX16xX1bxXeaxX34dxXdxX3xX57xX15xX16xX177xX3xX172xX1exX4xX3xXbxX1xX40dxX16xX1bxX3xX1a0xX6xX16xX3xX4xX8c8xX16xX1bxX3xX6bxX36fxX3xX1a0xX9bxX3xXexX18xX32xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX5xX102xX4xXc0xX3xX4xX1xX23xXf0xX16xX3xX1a0xXe5xX3xXd3xfdcbxX3xX5xXeaxb02bxX16xX1bxX177xX3xX54xXdxX42xX16xX3xX16xX6xX41xXc0xX3xX1xX23xX41xX42xX16xX3xX6bxX36fxX3xX1xX67xX2cxX16xX3xXexX1xXdxX42xX16xX3xX6bxX631xX3xX1exX16xX3xX1bxXb16xXdxX3xX774xX7a7xX3xX13xX19xXdxX3xX93xX136xXc0xX3xX16xXd7xX23xX3xX6bxXeaxX3d6xX4xX3xXd65xX187xX13xXd68xX3xXexX8fxX16xX1xX3xXbxX1xX376xX3xX57xX23xX41xX42xXexX3xXexX18xX67xX16xX1bxX3xXexX1xX1exX16xX1bxX3xX1bdxX3xXexX1xX578xX3xX6bxX4cfxX23xX3xXexX1xX1exX16xX1bxX3xX1c3xXc0xX3xX7xXc6bxX3xXexX4a7xX3xX4xX1xX2a3xX4xX3xX93xX4c8xX16xX3xX1xX2cxX16xX1xX3xXexX18xX23xX16xX1bxX3xXexX15xX29xXc0xX3xX6bxX1exXbxX3xX2a3xX16xX1bxX3xX16xX1xX23xX3xX4xX4cfxX23xX3xX1bxXdxX6xX67xX3xX57xXe5xX4xX1xX3xX4xX71xX6xX3xX16xX1bxXeaxX34dxXdxX3xX57xX15xX16xX3xX93xX2cxX3xX57xX67xX6xX16xX1xX3xX16xX1bxX1xXdxX42xXbxX177xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14a9bxX23xXexX1xX67xX18xXaxX12xX2c1xX1xX4fcxX4xX3xX697xX23xX6xX16xX1bxX0xX45xXbxX12
Phúc Quang