Cuộc đua vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo: Đã đến lúc lo lắng?
Các loại vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn trong giai đoạn sơ khai. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng và ngờ vực hiện hữu, các quốc gia có thể đẩy nhanh việc ứng dụng các loại vũ khí này.
78b8x1001cxf4c2xbcf0xfec1xe18axba2fxf737xcbe9xX7xfce0xcdbcx8b2axa8c5xa309xd448xX5x8054xXaxe689xbae5x101e9xc875xX4xX3x96a7xX14xX6xX3x8eb2x8e3dxX3xdb2exX1xbe87xX3xX7xf0d3xX3x8f4cxf16excb58xd433xX3xXex8289xX21xX3xXexX14x8411xX3xX28xX1xf365xX28xX3xXexc9c7x7e07x8ac5xX3x9eb2xec83xX3xX18xe649xX28xX3xX5xc756xX4xX3xX5xX3axX3xX5x8adcxX28xX29xd256xX0xfeacxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4cdxX10xX6xX26xXaxX12xX13xd01exX4xX3xX5xX3axX39xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3x9fa2xec38xee32xd17exX3xX1cxd8dbxX28xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX18xX3axX39xX28xX3xX7xf909xX3xX1fxX1xX6xXdxf6ebxX3x8c7axX1x8c29xX28xX29xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3x82d7x9312xXdxX3xX4xcf81xX28xX1xX3xX4xf416xX28xX29xX3xXexX1xd0adxX28xX29xX3xX1cx92c3xX3xX28xX29xded7xX3xX1cx910dxX4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xX1xb6dexX14x7f4bxX3xX4xX67xX4xX3xc96exX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX4xf7e0xX3xXexX1xcf92xX3xX18x92f4x8727xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX1cxXdxX31xX4xX3x98c0xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX67xX4xX3xX5xX3axX39xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX28xXd2xXfcxXafxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXbdxX5xX10xX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXax9d78xX6xX2cxX29xXdxX28xX3bxX3xfdf3xXbxbedcxX3xX6xX14xXexX3axd7b2xXaxX12xX0xXexXbdxX3axX26xXfcxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX26xX12xX0xXdxX138xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax80eexX166xXdxX138xX29xX166xX138xX6xX7xXexX10xX2cxX4xX138xX7xX3xX138xX6xX7xXexX10xX2cxX4xX138xX7xX166xX5xX6xde87xXfcxX5xX3axX6xX26xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX41xX3xX29xXdx90f7xXdxX3xX18xX6xX28xX29xX3xX4xX1xX109xX28xX29xX3xX1fxXdxX41xX28xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX29xXdxXe2xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX4xXb3xXd6xX28xX29xX3xXeaxX14xXbexX4xXafxX3xX8fxXb1xX29xX14x95d9xX28xX3bxX3xXcxX1xX2cxXdxX1cxX10xf678xX5xX3axXbdxX6xX5xX92xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXafxXbdxX6xX3axX1xX6xXexXdxX28xX1xXafxX1cxX28xX51xX28xX10xe5d4xX7xX51xX140xX2xX140xc147xX51xX2xa16bx8d3axX26xe6a9xX140xX140xX215x7ed9xX2xX218xXexce1fxX219xX21bxX218xX5xX2xXafxef77xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX18xX41xX28xX3xX5xX45xX4xX3xX5xX3axX3xX5xX4cxX28xX29xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xX51xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3axX28xXaxX12xXcxX1xX41xX3xX29xXdxX197xXdxX3xX18xX6xX28xX29xX3xX4xX1xX109xX28xX29xX3xX1fxXdxX41xX28xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX29xXdxXe2xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX4xXb3xXd6xX28xX29xX3xXeaxX14xXbexX4xXafxX3xX8fxXb1xX29xX14xX1e4xX28xX3bxX3xXcxX1xX2cxXdxX1cxX10xX1eexX5xX3axXbdxX6xX5xX92xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xX51xXexX2cxX12xX0xX51xXexXbdxX3axX26xXfcxX12xX0xX51xXexX6xXbdxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx954axX3axX26xXfcxXaxX12xXcxX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX5xXd2xX3xX1fxX1xX67xXdxX3xX28xXdxX31xX138xX3xX1fxX1xce57xX28xX29xX3xX4xed48xX28xX3xX138xX197xXdxX3xX1cxXd2xX3xX18xX3exX3xX18xX10xX138xX3xX5xX39xXdxX3xX2cxa23dxXexX3xX28xX1xXdx7b29xX14xX3xX109xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xXd9xX4xX3xXexX41xXe4xX3xX29xXdxX45xXbxX3xX4xXc2xXdxX3xXexX1xXdxX31xX28xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX7xXbexX28xX29xX3xX5xX3axXd2xXdxX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxXafxX3xXcxX1xX41xX3xX28xX1xXb3xX28xX29xXe4xX3xX4xX67xX4xX3xXbxX1xX67xXexX3xX138xXdxX28xX1xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xX5xX14xX34exX28xX3xXexX1e4xX28xX3xXexX39xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xa0adxX3xXexX2cxXb3xXd6xX28xX29xX3bxX3xX26xX35xX28xX3xX7xXd9xX3xX1cxXd2xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX13xX67xX4xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX4xXf4xX3xX28xX36fxX28xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX18xX6xX28xX29xX3xX18xXfbxXfcxX3xX138xX39xX28xX1xX3xX1cxXdxX31xX4xX3xX67xXbxX3xX26xX27xX28xX29xX3xX90xX91xX3xX1cxXd2xX3axX3xX4xX1xX41xX3xXexX39xX3axX3xX1cxXd2xX3xX7xXc2xX28xX3xX142xX14xX369xXexX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xXafxX3xbcabxX1xXdxX3xXbdxXd2xX28xX3xX1cxX36fxX3xX5xX3axX39xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX18xXb3xe259xX4xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXexXb3xXa9xX28xX29xX3xX5xX6xXdxXe4xX3xX28xX29xXd2xX28xX1xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xXdxX31xXbxX3xXeaxX14xXbexX4xX3xXbxX1xX353xX28xX29xX3xXexX1xXb3xXd6xX28xX29xX3xX28xX1xX4cxX4xX3xX18xX41xX28xX3xX109xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX18xXf8xX3xXexX39xX3axX3xX2cxX6xX3xX4xX67xX4xX3xX5xX3axX39xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX4xXf4xX3xXexX1xXf8xX3xXexXd9xX3xX18xX15xX28xX29xX3xX1cxa846xX28xX3xX1xXd2xX28xX1xXe4xX3xX4xc697xX28xX29xX3xX1cxX197xXdxX3xX18xXf4xX3xX5xXd2xX3xX138xX15xXexX3xX1cxX6xXdxX3xXexX2cxX353xX3xX2cxX369xXexX3xX1fxX1xX67xX4xX3xX4xb987xX6xX3xX4xX3axX28xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX1fxXdxXf8xX14xX3xX138xX197xXdxX3xX28xXd2xXfcxXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXcxX1xX41xX3xX29xXdxX197xXdxX3xX18xX6xX28xX29xX3xXbdxXb3xX197xX4xX3xX1cxXd2xX3axX3xX138xX15xXexX3xX1fxe00dxX3xX28xX29xX14xXfcxe27cxX28xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xX138xX197xXdxXe4xX3xX1cxX197xXdxX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX4xX1xXdxX41xX138xX3xX1cxX3dfxX3xXexX2cxX21xX3xXexX2cxX14xX28xX29xX3xXexX35xX138xXafxX3xX90xX91xX3xX18xX6xX28xX29xX3xX5xXd2xX138xX3xX4xX1xX3axX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX18xX15xXdxX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX1xXa9xX28xXe4xX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xX138xXdxX28xX1xX3xX1xXa9xX28xX3xX1cxXd2xX3xX1xX3axX39xXexX3xX18xX15xX28xX29xX3xX1xXdxX31xX14xX3xXeaxX14xXc2xX3xX1xXa9xX28xXafxX3xXb1xX1xXb3xX28xX29xX3xX28xX41xX14xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX18xXb3xX48exX4xX3xX1fxXdxXf8xX138xX3xX7xX3axX67xXexXe4xX3xX28xX1xXe2xX28xX29xX3xX4xXc2xXdxX3xXexXdxX41xX28xX3xX28xXd2xXfcxX3xX4xXf4xX3xX28xX29xX14xXfcxX3xX4xXa9xX3xX29xX35xXfcxX3xX138xX369xXexX3x102faxX28xX3xX18xX3dfxX28xX1xX3xXexX1xX41xX3xX29xXdxX197xXdxXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xde16xX10xX3axX3xXexX1xX6xX28xX29xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX0xX51xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXcxX1xX41xX3xX29xXdxX197xXdxX3xX26xXb3xXd6xX28xX29xX3xX28xX1xXb3xX3xX18xX6xX28xX29xX3xXbdxXb3xX197xX4xX3xX1cxXd2xX3axX3xX29xXdxX6xXdxX3xX18xX3axX39xX28xX3xX4xX39xX28xX1xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX90xX91xXe4xX3xX29xXdxXbexX28xX29xX3xX28xX1xXb3xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX1xX39xXexX3xX28xX1xX35xX28xX3xX29xXdxXe2xX6xX3x9645xdfe8xX3xX1cxXd2xX3xX6aexXdxX5abxX28xX3xf254xX34exX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXexX1xXd6xXdxX3xX1fxef4fxX3xX13xX1xXdxX41xX28xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xX6aexX39xX28xX1xXafxX3xXb1xX1xX51bxX28xX3xX18xX3dfxX28xX1xX3xXexX2cxX5abxX28xX3xXexX2cxX14xXfcxX36fxX28xX3xX1xe9d2xX28xX1xX3x9c8fxd7c7xXe4xX3xXb1xX29xX3axX39xXdxX3xXexX2cxXb3xc4f0xX28xX29xX3xX3dxX109xX4xX3xX60xX10xXdxX1fxX3axX3xX755xX6xX6xX7xX3xX4xXc2xX28xX1xX3xXbdxX67xX3axX3xX1cxX36fxX3xX138xX15xXexX3xXexX1xXd9xX4xX3xXexX41xX3xX1fxX1xXf4xX3xX4xX1xX369xXbxX3xX28xX1xX51bxX28xX3xX2cxa220xX28xX29xXe4xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX90xX91xX3xX18xX3exX3xX18xXb3xX48exX4xX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1cxXd2xX3xX18xXb3xX48exX4xX3xX26xX95xX28xX3xX18x10063xX14xX3xXbdxX7abxXdxX3xX4xX67xX4xX3xX4xXb3xXd6xX28xX29xX3xXeaxX14xXbexX4xXe4xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX18xXf4xX3xX28xX1xXe2xX28xX29xX3xX29xXb3xXa9xX28xX29xX3xX138x7943xXexX3xX28xX680xXdxX3xXbdxX51bxXexX3xX5xXd2xX3xX755xX756xXe4xX3xXb1xX29xX6xX3xX1cxXd2xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xd4edxX14xXbexX4xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX13xX67xX4xX3xX4xXb3xXd6xX28xX29xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX18xX36fxX14xX3xX4xX3axXdxX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX5xXd2xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xX138xX1dxXdxX3xX28xX1xcd77xX28xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX5xXb3xX48exX4xX3xX4xXf4xX3xXexXdxX36fxX138xX3xX28xXc7xX28xX29xX3xX109xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX28xX1xXdxX36fxX14xX3xX28xX1xX369xXexX3xX1cxXd2xX3axX3xX5x861axX28xX1xX3xX1cxXd9xX4xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xXe4xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX4xX1xXf4xX28xX29xX3xX28xX29xX1xXdxX5abxX28xX3xX4xX109xX14xX3xX4xX1xX41xX3xXexX39xX3axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexX2cxX6xX28xX29xX3xXbdxX3dfxX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xX138xXdxX28xX1xX3xX1xXf4xX6xXe4xX3xX18xX1e4xX28xX29xX3xXexX1xXd6xXdxX3xX4xXf4xX3x8f7cxX3xX18xX1e4xX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xXeaxX14xX6xX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX67xX4xX1xX3xX138xX39xX28xX29xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX5xX8f7xX28xX1xX3xX1cxXd9xX4xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xX3xX18xXf8xX3xX4xX1xXdxX41xX138xX3xXb3xX14xX3xXexX1xX41xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xX3xXeaxX14xXfcxX41xXexX3xX5xXdxX31xXexXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX755xX756xX3xX4xX3axXdxX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX5xXd2xX3xXexX2cxX27xX3xX4xX15xXexX3xXeaxX14xX6xX28xX3xXexX2cxX8c3xX28xX29xX3xX18xXf8xX3xX29xXdxXe2xX3xXb3xX14xX3xXexX1xX41xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xXe4xX3xX29xXdxXe2xX3xXeaxX14xXfcxX36fxX28xX3xX4xX1xX549xX3xX18xX39xX3axX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX3xX28xXb3xX197xX4xX3xX5xX197xX28xXe4xX3xX26xX14xXfcxX3xXexX2cxX79axX3xX18xX3dfxX6xX3xX1cxX3dfxX3xXbdxX67xX3xX4xX1xX549xX3xXexX3axXd2xX28xX3xX4xX822xX14xXafxX3xXcxb178xX3xX28xXc7xX138xX3xX2xcf80xXa88xX218xXe4xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX18xX15xXdxX3xX755xX756xX3xX18xX3exX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX138xX67xXfcxX3xXbdxX6xXfcxX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX5xX67xXdxX3xX8fxc14fxX90xaacaxX92xX3xX18xXdxX36fxX14xX3xX1fxX1xXdxXf8xX28xX3xXexX2cxX5abxX28xX3xX138xX84fxXexX3xX18xX369xXexXafxX3xX60xXdxX31xX28xX3xXexX39xXdxX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX28xXd2xXfcxX3xX18xX6xX28xX29xX3xXexXc7xX28xX29xX3xX4xXb3xXd6xX28xX29xX3xXexXd2xXdxX3xXexX2cxX48exX3xX4xX1xX3axX3xX4xX67xX4xX3xX4xX34exX28xX29xX3xXexXfcxX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xXabdxX90xXabfxXafxX3xXcxX1xX34exX28xX29xX3xXeaxX14xX6xX3xX18xX680xXdxX3xX138xX197xXdxX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xXe4xX3xX755xX756xX3xX138xX14xXbexX28xX3xXexX2cxXdxX31xXexX3xXexXdxX5abxX14xX3xX7xX109xX4xX3xX138xX39xX28xX1xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xX3xX18xX6xX28xX29xX3xXexXc7xX28xX29xX3xX5xX5abxX28xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX4xX1xXf4xX28xX29xX3xX4xX549xX6xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xX86exX14xXbexX4xXe4xX3xXb1xX29xX6xXe4xf96dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXb1xX29xX6xX3xX4xX3axXdxX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX5xXd2xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xX1xXbexXexX3xX18xXf8xX3xX1xXdxX31xX28xX3xX18xX39xXdxX3xX1xXf4xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexX2cxX6xX28xX29xX3xXbdxX3dfxXafxX3xXcxX2cxX3axX28xX29xX3xa673xX13xX1xX549xX3xXexX2cxXb3xXa9xX28xX29xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX140xX218xX2xX223xc864xX140xX218xX140xX219x8b33xX3xX26xX3axX3xXb1xX29xX6xX3xX4xX34exX28xX29xX3xXbdxXbexX3xX28xXc7xX138xX3xX140xX218xX2xX21fxXe4xX3xX1cxXdxX31xX4xX3xX28xX29xX1xXdxX5abxX28xX3xX4xX109xX14xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX1cxXd2xX3xXexX2cxX6xX28xX29xX3xXbdxX3dfxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX18xXb3xX48exX4xX3xX18xXb3xX6xX3xX1cxXd2xX3axX3xX28xX15xXdxX3xX26xX14xX28xX29xX3xXexX2cxX8c3xX28xX29xX3xX18xXdxXf8xX138xXe4xX3xXbdxX6xX3axX3xX29xX1e4xX138xX3xX1xX31xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xXbxX1xX353xX28xX29xX3xXexX1xX549xX3xXexX2cxX5abxX28xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX1cxXd2xX3xXexX2cxX5abxX28xX3xX1cxX1dxX3xXexX2cxX27xXe4xX3xX5xXd9xX4xX3xX5xXb3xX48exX28xX29xX3xX1xX39xXexX3xX28xX1xX35xX28xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX5xXb3xX48exX4xXe4xX3xX1xX31xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xXexXdxX28xX3xX5xXdxX5abxX28xX3xX5xX39xX4xXe4xX3xXexX2cxXdxX28xX1xX3xX7xX67xXexXe4xX3xX4xX1xc174xX3xX1xX14xXfcxX3xX18xXdxX36fxX14xX3xX1fxX1xXdxXf8xX28xXe4xX3xXexX2cxX6xX28xX29xX3xXbdxX3dfxX3xXexX67xX4xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX18xXdxX31xX28xX3xXexX24xXe4xX3xX138xX67xXfcxX3xXbdxX6xXfcxX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX5xX67xXdxXe4xX3xX2cxX3axXbdxX3axXexXe4xX3xX1xX31xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xXbxX1xX353xX28xX29xX3xX1xX15xX3xX4xX67xX3xX28xX1xX35xX28xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX5xX21xX28xX1xXe4xX3xX142xX10xX3xXexX2cxXdxX28xX1xX3xX7xX67xXexX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX5xX67xXdxXba2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX328xX5abxX28xX3xX4xX39xX28xX1xX3xX18xXf4xXe4xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xX86exX14xXbexX4xX3xX4xX1dxX28xX29xX3xX18xX84fxXexX3xX90xX91xX3xX5xXd2xX138xX3xXexX2cxX8c3xX28xX29xX3xXexX35xX138xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXc0fxX475xX41xX3xX1xX3axX39xX4xX1xX3xX219xX3xX28xXc7xX138xXc3fxX3xX5xX822xX28xX3xXexX1xX109xX3xX2xX215xXe4xX3xX4xX34exX28xX29xX3xXbdxXbexX3xX1cxXd2xX3axX3xX28xXc7xX138xX3xX140xX218xX140xX218xXafxX3xXcxX1xX10xX3axX3xX18xXf4xXe4xX3xX4xX1dxX28xX29xX3xX29xXdxXbexX28xX29xX3xX28xX1xXb3xX3xX79fxX6xX7xX1xXdxX28xX29xXexX3axX28xX3xX1cxXd2xX3xX755xX3axX7xX4xX3axX20fxXe4xX3xX328xX4cxX4xX3xX475xXdxX28xX1xX3xX7xdf9fxX3xX18xXfbxXfcxX3xX138xX39xX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX5abxX28xX3xX4xX109xX14xX3xX1cxXd2xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX18xXf8xX3xX109xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX90xX91xX3xX1cxXd2xX3axX3xX1xXd2xX28xX29xX3xX5xX3axX39xXexX3xX4xX67xX4xX3xX1fxX1xX21xX3xXexXd2xXdxXe4xX3xX28xX1xX7e5xX138xX3xXexXdxX41xX28xX3xXexX197xXdxX3xX138xX15xXexX3xX138xX27xX4xX3xXexXdxX5abxX14xX3xX138xXd2xX3xX86exX14xX35xX28xX3xX29xXdxXc2xXdxX3xXbxX1xXf4xX28xX29xX3xX28xX1xX35xX28xX3xX26xX35xX28xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xX86exX14xXbexX4xX3xX8fxe3ecxX6aexX90xX92xX3xX29xX8c3xXdxX3xX5xXd2xX3xXc0fxX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xX138xXdxX28xX1xXc3fxXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXcxX2cxX5abxX28xX3xXexX1xXd9xX4xX3xXexX41xXe4xX3xX29xXdxX197xXdxX3xXeaxX14xXbexX4xX3xXbxX1xX353xX28xX29xX3xX755xX756xX3xXexXdxX28xX3xX2cxX7e5xX28xX29xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xX86exX14xXbexX4xX3xX18xX6xX28xX29xX3xX26xX95xX28xX3xXexX2cxXb3xX197xX4xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX14xX6xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xXafxX3xXcxX2cxX3axX28xX29xX3xX138xX15xXexX3xXbdxX67xX3axX3xX4xX67xX3axX3xX29xX24xXdxX3xX5xX5abxX28xX3xXcxX680xX28xX29xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xX755xX756xX3x7e1bxX3axX10xX3xX328xXdxX26xX10xX28xX3xX1xX1e4xXdxX3xXexX1xX67xX28xX29xX3xX328xX6xXe4xX3xc2e4xXfcxX3xXbdxX6xX28xX3xX90xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX755xX756xX3xX1cxX36fxX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX18xX3exX3xXbdxXd2xXfcxX3xXex93cbxX3xX5xX3axX3xX28xX29xX39xXdxX3xXexX2cxX5abxX28xXe4xX3xX18xX1e4xX28xX29xX3xXexX1xXd6xXdxX3xX28xXf4xXdxX3xX2cxX7e5xX28xX29xX3xX328xX4cxX4xX3xX475xXdxX28xX1xX3xX18xX6xX28xX29xX3xX4xXf4xX3xX28xX1xXe2xX28xX29xX3xXbdxXb3xX197xX4xX3xX18xXdxX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX1cxXd2xX3xX5xX197xX28xX3xX1xXa9xX28xX3xX7xX3axX3xX1cxX197xXdxX3xX79fxX6xX7xX1xXdxX28xX29xXexX3axX28xXe4xX3xX28xX1xX7e5xX138xX3xXexX1xX45xX4xX3xX18xXfbxXfcxX3xX4xX67xX4xX3xX1fxX1xX14xX3xX1cxXd9xX4xX3xXexXb3xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xXexX1xX5abxX138xX3xX1cxX36fxX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xX90xX91xX3xX1cxXd2xX3xX4xX1xX14xXfcxXf8xX28xX3xX18xX680xXdxX3xX109xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX7xX6xX28xX29xX3xX5xX8f7xX28xX1xX3xX1cxXd9xX4xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX755xX756xX3xX5xX3axX3xX28xX29xX39xXdxX3xX1fxX1xXdxX3xXb1xX29xX6xX3xX1cxXd2xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xX86exX14xXbexX4xX3xX18xX6xX28xX29xX3xXexX79axX138xX3xX4xX67xX4xX1xX3xX18xXfbxXfcxX3xX138xX39xX28xX1xX3xX1xX48exXbxX3xXexX67xX4xX3xXexX2cxX5abxX28xX3xX28xX1xXdxX36fxX14xX3xX5xX8f7xX28xX1xX3xX1cxXd9xX4xX3xX1fxX1xX67xX4xX3xX28xX1xX6xX14xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXexX1xXd6xXdxX3xX29xXdxX6xX28xX3xXeaxX14xX6xXafxX3xX60xX48exXbxX3xXexX67xX4xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX5xX8f7xX28xX1xX3xX1cxXd9xX4xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xX4xX6xX3axX3xX5xXd2xX3xX138xX15xXexX3xXbxX1xX822xX28xX3xX4xX549xX6xX3xXeaxX14xX6xX28xX3xX1xX31xX3xX18xXbexXdxX3xXexX67xX4xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX5xXb3xX48exX4xX3xX2cxX15xX28xX29xX3xX5xX197xX28xX3xX26xX3axX3xXcxX680xX28xX29xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xXb1xX29xX6xX3xXabfxX5xX6xX26xXdxX138xXdxX2cxX3xXf14xX14xXexXdxX28xX3xX1cxXd2xX3xX13xX1xX549xX3xXexX3dfxX4xX1xX3xXcxX51bxXbxX3xX13xX51bxX28xX3xX328xX79axX28xX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX18xXfbxXfcxXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXcxX2cxXdxXf8xX28xX3xX1cxX8c3xX28xX29xX3xX1xX48exXbxX3xXexX67xX4xX3xX1cxX36fxX3xX90xX91xX3xX1xXdxX31xX28xX3xX18xX6xX28xX29xX3xX18xXb3xX48exX4xX3xXeaxX14xX6xX28xX3xXexX35xX138xX3xX1fxX1xXdxX3xX4xXc2xX3xXb1xX29xX6xX3xX1cxXd2xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xX86exX14xXbexX4xX3xX18xX36fxX14xX3xXexX79axX138xX3xX4xX67xX4xX1xX3xXexXc7xX28xX29xX3xX4xXb3xXd6xX28xX29xX3xX1xX31xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xX13xX215xX91xd81fxef0cxX3xX8fxX4xX1xXd3axX3xX1xX14xXfcxXe4xX3xX1fxXdxXf8xX138xX3xX7xX3axX67xXexXe4xX3xXexX2cxX14xXfcxX36fxX28xX3xXexX1xX34exX28xX29xXe4xX3xX138xX67xXfcxX3xXexX21xX28xX1xX3xX1cxXd2xX3xXexX79axX28xX1xX3xXbdxX67xX3axXe4xX3xX29xXdxX67xX138xX3xX7xX67xXexX3xX1cxXd2xX3xXexX2cxXdxX28xX1xX3xX7xX67xXexX92xX3xX4xX549xX6xX3xX138xd322xXdxX3xX28xXb3xX197xX4xX3xX1cxXd2xX3xX29xXdxX6xX3xXexXc7xX28xX29xX3xXexX822xX28xX3xX7xX14xX369xXexX3xX4xX67xX4xX3xX4xX14xX15xX4xX3xXexX51bxXbxX3xXexX2cxX51bxX28xX3xX4xX1xX14xX28xX29xXafxX3xXcxX14xXfcxX3xX28xX1xXdxX5abxX28xXe4xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX1xX14xXfcxX5abxX28xX3xX29xXdxX6xX3xX4xX1xX3axX3xX2cxX7e5xX28xX29xXe4xX3xX28xX29xXd2xXfcxX3xX4xXd2xX28xX29xX3xX1fxX1xXf4xX3xX142xX67xX4xX3xX18xX3dfxX28xX1xX3xX28xX1xXe2xX28xX29xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX1cxXdxX31xX4xX3xX138xXd2xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXb3xXd6xX28xX29xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX28xXd2xXfcxX3xX18xX6xX28xX29xX3xX5xXd2xX138xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXbdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX138xXexX2cxX10xX28xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX28xX29xX9xXaxX218xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX26xX26xXdxX28xX29xX9xXaxX219xXaxX12xX0xXexXbdxX3axX26xXfcxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX26xX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xX51xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX26xX3xX4xX3axX5xX7xXbxX6xX28xX9xXaxX140xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXb1xXc7xX138xX3xX140xX218xX2xX21fxXe4xX3xXcxX680xX28xX29xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xXb1xX29xX6xX3xXabfxX5xX6xX26xXdxX138xXdxX2cxX3xXf14xX14xXexXdxX28xX3xXexXa81xX28xX29xX3xX28xXf4xXdxXe4xX3xXbdxX369xXexX3xX1fxXf8xX3xX6xXdxX3xXexX2cxX7abxX3xXexX1xXd2xX28xX1xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX18xXdxX3xX18xX822xX14xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX5xX8f7xX28xX1xX3xX1cxXd9xX4xX3xX90xX91xX3xX7xXe83xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xXexX2cxX3dfxX3xXexX1xX41xX3xX29xXdxX197xXdxXafxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xX51xXexX2cxX12xX0xX51xXexXbdxX3axX26xXfcxX12xX0xX51xXexX6xXbdxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xX12b2xX109xX4xX3xX4xX34exX28xX29xX3xXbxX1xX67xX3xX1fxXdxX28xX1xX3xX1xX3axXd2xX28xX29xX0xX51xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXabfxXdxX31xX4xX3xXexXd9xX3xX18xX15xX28xX29xX3xX1xXf4xX6xX3xX1xX3axXd2xX28xX3xXexX3axXd2xX28xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX2cxXb3xXd6xX28xX29xX3xX7xXe83xX3xX7xX197xX138xX3xXexX2cxX7abxX3xXexX1xXd2xX28xX1xX3xX1xXdxX31xX28xX3xXexX1xXd9xX4xXe4xX3xX28xX1xX369xXexX3xX5xXd2xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXbdxXbexXdxX3xX4xXc2xX28xX1xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX4xX1xXd3axX3xX4xX67xX4xX3xX4xXb3xXd6xX28xX29xX3xXeaxX14xXbexX4xXe4xX3xX138xXd2xX3xX4xX67xX4xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX4xXf4xX3xX28xX36fxX28xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xXbxX1xX353xX28xX29xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX1fxX1xX67xX4xX3xX4xX1dxX28xX29xX3xX18xX6xX28xX29xX3xX18xXfbxXfcxX3xX138xX39xX28xX1xX3xX18xX822xX14xX3xXexXb3xX3xX1cxXd2xX3axX3xX90xX91xXafxX3xXcxX1xX10xX3axX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xX1fxX5abxX3xX4xX549xX6xX3xX79exX79fxXe4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xX4xXf4xX3xX1fxX1xX3axXc2xX28xX29xX3xX219xX218xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX18xX6xX28xX29xX3xX28xX29xX1xXdxX5abxX28xX3xX4xX109xX14xX3xX2cxX3axXbdxX3axXexX3xXexX2cxX5abxX28xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX2cxXb3xXd6xX28xX29xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXb1xXc7xX138xX3xX140xX218xX140xX218xXe4xX3xXexX1xX41xX3xX29xXdxX197xXdxX3xXbxX1xX822xX28xX3xX28xXd2xX3axX3xX4xX1xX109xX28xX29xX3xX1fxXdxX41xX28xX3xX18xXb3xX48exX4xX3xX7xXd9xX3xXexXd2xX28xX3xX1fxX1xXbexX4xX3xX4xX549xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX90xX91xX3xX1fxX1xXdxX3xX90xX2cxX138xX10xX28xXdxX6xX3xX1cxXd2xX3xX90xX182xX10xX2cxXbdxX6xXdxX22axX6xX28xX3xX1cxXb3xX197xX28xX29xX3xX1cxXd2xX3axX3xX4xX14xX15xX4xX3xX142xX14xX28xX29xX3xX18xX15xXexX3xX28xXf4xX28xX29xX3xX28xX1xX7e5xX138xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xX4xX1xX369xXbxX3xX1cxX525xX28xX29xX3xX5xX3exX28xX1xX3xXexX1xX680xX3xXb1xX6xX2cxX29xX3axX28xX3axX3xXc3axX3xX475xX6xX2cxX6xXbdxX6xX1fxX1xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xb303xX6xX7xXexX13xX3axX138xXbxX6xX28xXfcxXe4xX3xX90xX182xX10xX2cxXbdxX6xXdxX22axX6xX28xX3xX18xX3exX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX138xX67xXfcxX3xXbdxX6xXfcxX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX5xX67xXdxX3xX91xX90xX91xX3xX60xX6xX2cxX3axXbxX3xX26xX3axX3xX91xX7xX2cxX6xX10xX5xX3xX4xX14xX28xX29xX3xX4xX369xXbxXafxX3xX6aexX3axX39xXdxX3xXabdxX90xXabfxX3xX28xXd2xXfcxX3xXbdxX6xXfcxX3xX142xX14xX28xX29xX3xXeaxX14xX6xX28xX1xX3xXexX14xXfcxX41xX28xX3xXbxX1xX353xX28xX29xX3xXexX1xX549xX3xX4xX549xX6xX3xX90xX2cxX138xX10xX28xXdxX6xX3xX28xX1xX7e5xX138xX3xX26xX353xX3xXexX21xX28xX3xX1xXdxX31xX14xX3xX2cxX6xX26xX6xX2cxX3xX1xX3axX84fxX4xX3xXexX21xX28xX3xX1xXdxX31xX14xX3xX28xX1xXdxX31xXexX3xXexXa81xX3xX1fxX1xXfbxX14xX3xX18xX15xXdxX3xXexX5abxX28xX3xX5xX24xX6xX3xX1xX3axX84fxX4xX3xX142xX10xX3xXexXc7xX28xX29xX3xXexX2cxX5abxX28xX3xX138xX84fxXexX3xX18xX369xXexXafxX3xX12b2xX6xX14xX3xX1fxX1xXdxX3xXbxX1xX67xXexX3xX1xXdxX31xX28xX3xX2cxX6xX3xX1cxX3dfxX3xXexX2cxX21xX3xX138xX27xX4xX3xXexXdxX5abxX14xX3xX4xX549xX6xX3xX18xXbexXdxX3xXexX1xX549xXe4xX3xX4xX1xX45xX28xX29xX3xX5xX6xX3axX3xX142xX14xXbexX28xX29xXe4xX3xX18xX35xX138xX3xXexX1xXcdxX28xX29xX3xX1cxXd2xX3axX3xX138xX27xX4xX3xXexXdxX5abxX14xX3xX1cxXd2xX3xXexXd9xX3xX1xX14xX5a5xX3xX28xX1xXb3xX28xX29xX3xX18xX10xX138xX3xX5xX39xXdxX3xX7xX67xXexX3xXexX1xXb3xXa9xX28xX29xX3xX4xX6xX3axXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX79exX525xX3xX5xXd9xX4xX3xX5xXb3xX48exX28xX29xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX4xX549xX6xX3xX90xX2cxX138xX10xX28xXdxX6xX3xXexX1xX14xX15xX4xX3xX5xX3axX39xXdxX3xXexXdxX5abxX28xX3xXexXdxX41xX28xXe4xX3xX18xXb3xX48exX4xX3xXexX2cxX6xX28xX29xX3xXbdxX3dfxX3xX28xX1xXdxX36fxX14xX3xX5xX3axX39xXdxX3xX138xX67xXfcxX3xXbdxX6xXfcxX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX18xX369xX14xX3xX18xX4cxXexX3xXexXdxX36fxX28xXe4xX3xX28xX1xXb3xX28xX29xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX142xX14xX28xX29xX3xX18xX15xXexX3xX1cxXa81xX6xX3xXeaxX14xX6xX3xX5xX39xXdxX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xXbxX1xX67xXexX3xX1xX14xXfcxX3xX18xXb3xX48exX4xX3xX28xX1xXdxX36fxX14xX3xXexX67xX4xX3xX26xX27xX28xX29xXafxX3xX755xX15xXexX3xXbxX1xX822xX28xX3xX26xX3axX3xXabdxX90xXabfxX3xX4xXf4xX3xX1fxX21xX4xX1xX3xXexX1xXb3xX197xX4xX3xX28xX1xX1036xX3xX1cxXd2xX3xX28xX1x100bfxXe4xX3xX1fxX1xXf4xX3xXbdxX3dfxX3xXbxX1xX67xXexX3xX1xXdxX31xX28xX3xX1cxXd2xX3xXbdxX4cxX28xX3xX1xX39xX3xXbdxX7e5xX28xX29xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xXexX1xXb3xXd6xX28xX29xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXcxXdxX28xX1xX3xXexX1xX822xX28xX3xXbdxXdxX28xX1xX3xX5xX21xX28xX1xX3xX90xX2cxX138xX10xX28xXdxX6xX3xXexX2cxX7abxX3xX28xX5abxX28xX3xX7xX14xXfcxX3xXfcxX41xX14xX3xX26xX3axX3xX5xX14xX34exX28xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXexX79axX28xX1xX3xXexX2cxX39xX28xX29xX3xX5xX3axX3xX7xX48exX3xXbdxX3dfxX3xXexX369xX28xX3xX4xX34exX28xX29xX3xXbdxX369xXexX3xX4xX109xX3xX5xX45xX4xX3xX28xXd2xX3axXafxX3xX60xX822xX14xX3xX1xX41xXexXe4xX3xXexX1xXb3xXa9xX28xX29xX3xX1cxX3axX28xX29xX3xX1cxXd2xX3xXexX680xX28xX3xXexX1xX369xXexX3xXexX1xXdxX41xXexX3xXbdxX3dfxX3xX4xX549xX6xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX90xX2cxX138xX10xX28xXdxX6xX3xX5xXd2xX3xX26xX3axX3xX7xXd9xX3xXexX369xX28xX3xX4xX34exX28xX29xX3xXbdxX7e5xX28xX29xX3xX138xX67xXfcxX3xXbdxX6xXfcxX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX5xX67xXdxX3xX138xXd2xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX4xX822xX28xX3xX18xX41xX28xX3xX7xXd9xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX18xX369xX14xX3xX29xXdxXe2xX6xX3xX5xXd9xX4xX3xX5xXb3xX48exX28xX29xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xX3xX1xX6xXdxX3xXbdxX5abxX28xXafxX3xX3dxXf4xX3xX5xXd2xX3xX138xX15xXexX3xXbxX1xXb3xXa9xX28xX29xX3xXexX1xX109xX4xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX18xX369xX14xX3xX2cxX369xXexX3xX1fxX1xX67xX4xXe4xX3xX1cxXd2xX3xX4xXf4xX3xXexX1xXf8xX3xX5xXd2xX3xXc0fxXbdxXc2xX28xX3xX142xX10xX138xX3xXexX2cxXb3xX197xX4xXc3fxX3xX1cxX36fxX3xX26xXdxbe5bxX28xX3xXbdxXdxX41xX28xX3xX4xX549xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXexXb3xXa9xX28xX29xX3xX5xX6xXdxXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xX142xX14xX28xX29xX3xX18xX15xXexX3xXexX2cxX5abxX28xX3xX18xX3exX3xX18xX84fxXexX3xX2cxX6xX3xX4xX35xX14xX3xX1xX1036xXdxX3xX1cxX36fxX3xX18xX39xX3axX3xX18xX109xX4xX3xX4xX549xX6xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xXexXd9xX3xX18xX15xX28xX29xX3xX1xXf4xX6xXafxX3xX90xX182xX10xX2cxXbdxX6xXdxX22axX6xX28xX3xX4xXf4xX3xX18xXb3xX48exX4xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX1xX4cxX28xX29xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX1cxX197xXdxX3xX90xX2cxX138xX10xX28xXdxX6xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX1cxX79axX3xX7xXd9xX3xX7xfc11xX28xX3xX7xXd2xX28xX29xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX18xX369xX14xXe4xX3xX1xXfcxX3xX7xXdxX28xX1xXe4xX3xX138xXd2xX3xX1cxX79axX3xX1xX8c3xX3xX1xXdxXf8xX14xX3xX2cxab38xX3xX5xXd9xX4xX3xX5xXb3xX48exX28xX29xX3xXbxX1xX353xX28xX29xX3xXexX1xX549xX3xX4xX549xX6xX3xX18xXbexXdxX3xXexX1xX549xX3xX1cxXd2xX3xX4xX1dxX28xX29xX3xX4xXf4xX3xXabdxX90xXabfxX3xX18xX4cxXexX3xXexXdxX36fxX28xX3xXexXa81xX3xX91xX7xX2cxX6xX10xX5xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX3dxXf4xX3xX5xXd2xX3xX138xX15xXexX3xX1cxX21xX3xX26xX27xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX1cxX34exX3xX1cxXd2xX28xX3xX28xX1xXe2xX28xX29xX3xX109xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX549xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX5xX39xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX90xX91xXafxX3xXcxX2cxX3axX28xX29xX3xX138xX15xXexX3xXexX1xX24xX3xX28xX29xX1xXdxX31xX138xX3xX4xX549xX6xX3xX13xXa9xX3xXeaxX14xX6xX28xX3xX13xX1xXd3axX3xX18xX39xX3axX3xX4xX67xX4xX3xX79exXd9xX3xX67xX28xX3xX28xX29xX1xXdxX5abxX28xX3xX4xX109xX14xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xXbxX1xX353xX28xX29xX3xXexXdxX5abxX28xX3xXexXdxX41xX28xX3xX755xX756xX3xX8fxX79exX90xX12b3xXf14xX90xX92xXe4xX3xX138xX15xXexX3xXbxX1xXdxX3xX4xX34exX28xX29xX3xX138xX67xXfcxX3xXbdxX6xXfcxX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX18xX369xX14xX3xX18xX3exX3xX18xXbexXdxX3xX18xX822xX14xX3xXexX2cxXd9xX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX1cxX197xXdxX3xX138xX15xXexX3xX1xX31xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xX90xX91xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX475xX41xXexX3xXeaxX14xXc2xX3xX5xXd2xXe4xX3xX1xX31xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xX28xXd2xXfcxXe4xX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xXeaxX14xX6xX3xX138xX15xXexX3xX5xX3axX39xXexX3xX4xX67xX4xX3xXexX1xX6xX3axX3xXexX67xX4xX3xX5xXdxX28xX1xX3xX1xX3axX39xXexX3xX1cxXd2xX3xX4xX1xX21xX28xX1xX3xX142xX67xX4xX3xX18xX3exX3xX18xX67xX28xX1xX3xXbdxX39xXdxX3xX138xX67xXfcxX3xXbdxX6xXfcxX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xX18xX369xX14xX3xX4xXf4xX3xX28xX29xXb3xXd6xXdxX3xX5xX67xXdxX3xX1cxX197xXdxX3xXexX5a5xX3xX7xXbexX3xX219xXc3axX218xXafxX3xXf14xX1xXdxX3xX4xX34exX28xX29xX3xXexX1xX6xX138xX3xX29xXdxX6xX3xXexX1xX24xX3xX28xX29xX1xXdxX31xX138xX3xX28xXd2xXfcxX3xX18xX3exX3xXbdxX67xX3axX3xX4xX67xX3axX3xX2cxX7e5xX28xX29xX3xX90xX91xX3xX18xX3exX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX1xX14xX51bxXexX3xXexX369xX28xX3xX4xX34exX28xX29xX3xXexXd9xX3xX7xX67xXexX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX7xX14xXbexXexX3xXexX2cxX51bxX28xX3xX4xX1xXdxX41xX28xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXbdxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX138xXexX2cxX10xX28xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX28xX29xX9xXaxX218xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX26xX26xXdxX28xX29xX9xXaxX219xXaxX12xX0xXexXbdxX3axX26xXfcxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX26xX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xX51xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX26xX3xX4xX3axX5xX7xXbxX6xX28xX9xXaxX140xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX755xX15xXexX3xXbdxX67xX3axX3xX4xX67xX3axX3xX4xX549xX6xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xXexX35xX138xX3xX90xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xX138xX197xXdxX3xX4xX549xX6xX3xX755xX756xX3xX8fxX13xXb1xX90xX12b2xX92xX3xX4xX1xX3axX3xXbdxXdxX41xXexXe4xX3xXexX1xX6xX138xX3xX1cxX8c3xX28xX29xX3xX4xX549xX6xX3xXcxX2cxX14xX28xX29xX3xX86exX14xXbexX4xX3xX5xXd2xX3xXexX2cxX7abxX3xXexX1xXd2xX28xX1xX3xX138xX15xXexX3xX28xXb3xX197xX4xX3xX18xX109xX28xX29xX3xX1xXd2xX28xX29xX3xX18xX822xX14xX3xXexX1xX41xX3xX29xXdxX197xXdxX3xX1cxX36fxX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xX90xX91xX3xX1cxXd2xX3axX3xX28xXc7xX138xX3xX140xX218x9ee8xX218xXe4xX3xXexX51bxX28xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX4xXa9xX3xX1xX15xXdxX3xX18xXf8xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xX26xXd9xX6xX3xXexX2cxX5abxX28xX3xX90xX91xXe4xX3xXbdxX6xX3axX3xX29xX1e4xX138xX3xX4xXc2xX3xXexXd2xX14xX3xX28xX29xX822xX138xX3xXexXd9xX3xX18xX15xX28xX29xXe4xX3xX28xX1xX7e5xX138xX3xX18xXbexXdxX3xX18xX822xX14xX3xX1cxX197xXdxX3xX4xX67xX4xX3xXexXd2xX14xX3xX7xX35xX28xX3xXbdxX6xXfcxX3xX755xX756xXafxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xX51xXexX2cxX12xX0xX51xXexXbdxX3axX26xXfcxX12xX0xX51xXexX6xXbdxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX0xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xXb1xX1xXe2xX28xX29xX3xX28xX29xX14xXfcxX3xX4xXa9xX3xX1fxX1xXf4xX3xX5xXb3xXd6xX28xX29xX0xX51xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12x9596xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX90xX91xX3xX1cxXd2xX3axX3xX7xXc2xX28xX3xX142xX14xX369xXexX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xX3xX4xX1dxX28xX29xX3xXexXdxX36fxX138xX3xXfbxX28xX3xX28xX1xXdxX36fxX14xX3xX28xX29xX14xXfcxX3xX4xXa9xX3xX1fxX1xXf4xX3xX5xXb3xXd6xX28xX29xXafxX3xXabfxXdxX31xX4xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX4xX67xX4xX3xX1xX31xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexXd9xX3xX18xX15xX28xX29xX3xX5xXd9xX6xX3xX4xX1xX8c3xX28xX3xX1cxXd2xX3xXexX369xX28xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX138xX27xX4xX3xXexXdxX5abxX14xXe4xX3xX4xX67xX4xX3xX2cxX3axXbdxX3axXexX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xX138xXdxX28xX1xX3xX4xXf4xX3xX1fxX1xXc2xX3xX28xXc7xX28xX29xX3xX1xX549xXfcxX3xX26xXdxX31xXexX3xX18xX6xX28xX29xX3xX29xX35xXfcxX3xX28xX1xXdxX36fxX14xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xX4xX3exXdxX3xX1cxX36fxX3xX138xX84fxXexX3xX18xX39xX3axX3xX18xX109xX4xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xXb1xX41xX14xX3xX4xX67xX4xX3xX28xXb3xX197xX4xX3xXexX2cxX5abxX28xX3xXexX1xX41xX3xX29xXdxX197xXdxX3xXbdxX3dfxX3xX4xX14xXbexX28xX3xX1cxXd2xX3axX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX39xX28xX1xX3xXexX2cxX6xX28xX1xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX7xX67xXexX3xXexX1xXb3xXa9xX28xX29xX3xXexXd9xX3xX18xX15xX28xX29xX3xXexX1xX79axX3xX138xX8c3xXdxX3xXexX1xX109xX3xX7xXe83xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX4xX1xXd3axX3xX26xXa81xX28xX29xX3xX5xX39xXdxX3xX7abxX3xX1cxXdxX31xX4xX3xX28xX1xXe2xX28xX29xX3xXbdxXdxX28xX1xX3xX5xX21xX28xX1xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX138xX39xX28xX29xXafxX3xXb1xX1xXdxX36fxX14xX3xX4xX1xXd3axX3xXexX2cxX21xX4xX1xX3xX4xX1xX3axX3xX2cxX7e5xX28xX29xX3xX1xX31xX3xXexX1xXbexX28xX29xX3xX28xXd2xXfcxX3xX7xXe83xX3xX18xX10xX3xX26xX8c3xX6xX3xX18xX41xX28xX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xXexX41xX3xX1cxXd2xX3xXbdxX67xX3axX3xXexX2cxXb3xX197xX4xX3xX138xX15xXexX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX67xX4xX1xX3xX138xX39xX28xX29xX3xXexX1xX109xX3xXbdxX6xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xXe4xX3xX7xX6xX14xX3xXexX1xX14xXbexX4xX3xX7xX45xX28xX29xX3xX1cxXd2xX3xXbdxX3axX138xX3xX28xX29xX14xXfcxX5abxX28xX3xXexX24xXafxX3xXcxX14xXfcxX3xX28xX1xXdxX5abxX28xXe4xX3xX28xX29xXc7xX28xX3xX4xX1xX84fxX28xX3xX138xX15xXexX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xXexX2cxX6xX28xX29xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX90xX91xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX5xXd2xX3xX4xX35xX14xX3xX4xX1xX14xXfcxX31xX28xX3xX26xX1b1bxX3xX26xXd2xX28xX29xXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX60xXdxX31xX28xX3xX4xX1xXb3xX6xX3xX4xXf4xX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX28xXd2xX3axX3xX4xX1xX3dfxX14xX3xX28xX29xX1e4xXdxX3xX1cxXd2xX3axX3xXbdxXd2xX28xX3xX18xXd2xX138xX3xXbxX1xX67xX28xX3xX4xX369xXbxX3xX4xX6xX3axX3xX28xX1xX7e5xX138xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX5xX51bxXbxX3xX4xX67xX4xX3xX28xX29xX14xXfcxX5abxX28xX3xXexX4cxX4xX3xX18xX39xX3axX3xX18xX109xX4xX3xX1fxX1xXdxX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexXd9xX3xX18xX15xX28xX29xXafxX3xX13xX67xX4xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xXd2xX138xX3xXexX1xX3axX39xXdxX3xX138xX197xXdxX3xX4xX1xXd3axX3xX26xXdxX1b1bxX28xX3xX2cxX6xX3xX29xXdxXe2xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX28xX1xXd2xX3xX28xX29xX1xXdxX5abxX28xX3xX4xX109xX14xX3xX1cxXd2xX3xX29xXdxXe2xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX1cxXdxX31xX28xX3xX28xX29xX1xXdxX5abxX28xX3xX4xX109xX14xX3xX4xX1xX21xX28xX1xX3xX7xX67xX4xX1xX3xXexX39xXdxX3xX4xX67xX4xX3xX28xXb3xX197xX4xX3xX18xX6xX28xX29xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX5xX3axX39xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX28xXd2xXfcxXafxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xc871xX28xX29xX3xX13xX1xX2cxXdxX7xX3xX755xX10xX7xX10xX2cxX3axX5xX10xXe4xX3xX1eexXdxX67xX138xX3xX18xXbexX4xX3xXb1xX29xX1xXdxX5abxX28xX3xX4xX109xX14xX3xX1cxX36fxX3xXcxX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX1cxXd2xX3xX12b2xX67xX28xX29xX3xX1fxXdxX41xX28xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xXexX39xXdxX3xXabfxXdxX31xX28xX3xX328xX2cxX3axX3axX1fxXdxX28xX29xX7xX3xXbxX1xX67xXexX3xXbdxXdxXf8xX14xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX1xX15xXdxX3xXexX1xXc2xX3axX3xX4xX549xX6xX3xX79exX10xfc2cxX10xX28xX7xX10xX3xdafexX28xX10xX51xXb1xX10xX142xXexX29xX3axX1cxX3xX1cxX36fxX3xX18xX39xX3axX3xX18xX109xX4xX3xX1cxXd2xX3xX4xX1xX21xX28xX1xX3xX7xX67xX4xX1xX3xX90xX91xX3bxX3xXc0fxXcxX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xXexX2cxX6xX28xX29xX3xXeaxX14xX35xX28xX3xX7xXd9xX3xX138xX197xXdxXe4xX3xX138xX130axXdxX3xXeaxX14xXbexX4xX3xX29xXdxX6xX3xX18xX36fxX14xX3xX4xXc2xX138xX3xXexX1xX369xXfcxX3xXbdxX3dfxX3xX18xX10xX3xX26xX8c3xX6xX3xXbdxX7abxXdxX3xX7xXd9xX3xXbxX1xX67xXexX3xXexX2cxXdxXf8xX28xX3xX4xX549xX6xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3xX4xX549xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX28xXb3xX197xX4xX3xX1fxX1xX67xX4xX3xX1cxXd2xX3xX1xX6xXdxX3xXbdxX5abxX28xX3xX18xX36fxX14xX3xX138xX14xXbexX28xX3xX4xX1xX10xX3xX29xXdxX369xX14xX3xX28xX1xXe2xX28xX29xX3xX1xX39xX28xX3xX4xX1xX41xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX34exX28xX29xX3xX28xX29xX1xX31xX3xX90xX91xX3xX4xX549xX6xX3xX138xX79axX28xX1xXafxXc3fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX328xX3axX26xXfcxXaxX12xX245bxX28xX29xX3xX29xXdxXc2xXdxX3xXexX1xX21xX4xX1xX3xXexX1xX5abxX138xX3bxX3xXc0fxX13xX67xX4xX3xX28xXb3xX197xX4xX3xXbdxX3dfxX3xX1fx90e8xX3axX3xX1cxXd2xX3axX3xX138xX15xXexX3xX1cxX353xX28xX29xX3xX142xX3axX67xXfcxX3xX28xX29xXd6xX3xX1cxXd9xX4xX3xX5xX95xX28xX3xX28xX1xX6xX14xX3xX1fxX1xX34exX28xX29xX3xX1xX1e4xXdxX3xX1fxX41xXexXe4xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX18xXf4xX3xX138xX15xXexX3xXbdxX5abxX28xX3xX5xX14xX34exX28xX3xX4xX1xX3axX3xX2cxX7e5xX28xX29xX3xXbdxX5abxX28xX3xX4xX353xX28xX3xX5xX39xXdxX3xX4xXf4xX3xXb3xX14xX3xXexX1xX41xX3xX1xXa9xX28xXe4xX3xX1cxXd2xX3xX4xX14xXbexXdxX3xX4xX525xX28xX29xX3xXexX1xX79axX3xX4xXc2xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX36fxX14xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xXexX1xX6xX138xX3xX29xXdxX6xX3xX1cxXd2xX3axX3xX138xX15xXexX3xX4xX14xX15xX4xX3xX4xX1xX39xXfcxX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xXexX2cxX6xX28xX29xX3xX28xX29xX3axXd2xXdxX3xX138xX3axX28xX29xX3xX138xX14xXbexX28xXc3fxXafxX0xX51xXbxX12xX0xX26xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxX5abxX28xX3xXeaxX14xX6xX28xX3bxX0xX51xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc3axXexX1xX14xX138xXbdxXc3axX6xX28xX26xXc3axX7xX6xXbxX3axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb1xX29xX6xX3xXexX14xXfcxX5abxX28xX3xXbdxXbexX3xX7xXc2xX28xX3xX142xX14xX369xXexX3xX1xXd2xX28xX29xX3xX5xX3axX39xXexX3xXc0fxX7xXdxX5abxX14xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX4xX549xX6xX3xXexXb3xXa9xX28xX29xX3xX5xX6xXdxXc3fxXaxX3xX1xX2cxX10xX24e5xX9xXaxX51xX1cxX14xXc3axX1fxX1xXdxX51xX28xX29xX6xXc3axXexX14xXfcxX10xX28xXc3axXbdxX3axXc3axX7xX6xX28xXc3axX142xX14xX6xXexXc3axX1xX6xX28xX29xXc3axX5xX3axX6xXexXc3axX7xXdxX10xX14xXc3axX1cxX14xXc3axX1fxX1xXdxXc3axX4xX14xX6xXc3axXexX14xX3axX28xX29xXc3axX5xX6xXdxX51xX140xX2xX140xX140xXa88xX140xXafxX1xXexX138xXaxX12xX0xXdxX138xX29xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX51xX138xX10xX26xXdxX6xX51xX2xX140xX218xX51xX28xX10xX20fxX7xX51xX140xX2xX140xX218xX51xX2xX218xX219xX26xX21bxX2xX1f9bxX2xX223xX215xX215xXexXa88xX2xX21fxX5xX1f9bxXc3axX28xX29xX6xXc3axX4xX1xX10xXc3axXexX6xX3axXc3axX7xXdxX10xX14xXc3axX1cxX14xXafxX22axXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX14xX6xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX7xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xXexX2cxX21xX3xXexX14xX31xX3xX28xX1xX35xX28xX3xXexX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX18xX41xX28xX3xX5xX45xX4xX3xX5xX3axX3xX5xX4cxX28xX29xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX26xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb1xX29xX6xX3xXexX14xXfcxX5abxX28xX3xXbdxXbexX3xX7xXc2xX28xX3xX142xX14xX369xXexX3xX1xXd2xX28xX29xX3xX5xX3axX39xXexX3xXc0fxX7xXdxX5abxX14xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX4xX549xX6xX3xXexXb3xXa9xX28xX29xX3xX5xX6xXdxXc3fxXaxX3xX1xX2cxX10xX24e5xX9xXaxX51xX1cxX14xXc3axX1fxX1xXdxX51xX28xX29xX6xXc3axXexX14xXfcxX10xX28xXc3axXbdxX3axXc3axX7xX6xX28xXc3axX142xX14xX6xXexXc3axX1xX6xX28xX29xXc3axX5xX3axX6xXexXc3axX7xXdxX10xX14xXc3axX1cxX14xXc3axX1fxX1xXdxXc3axX4xX14xX6xXc3axXexX14xX3axX28xX29xXc3axX5xX6xXdxX51xX140xX2xX140xX140xXa88xX140xXafxX1xXexX138xXaxX12xXb1xX29xX6xX3xXexX14xXfcxX5abxX28xX3xXbdxXbexX3xX7xXc2xX28xX3xX142xX14xX369xXexX3xX1xXd2xX28xX29xX3xX5xX3axX39xXexX3xXc0fxX7xXdxX5abxX14xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX4xX549xX6xX3xXexXb3xXa9xX28xX29xX3xX5xX6xXdxXc3fxXaxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX2cxX3axX28xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xXb1xX29xX6xX3xXexX1xX34exX28xX29xX3xXbdxX67xX3axX3xXbdxX4cxXexX3xXexX6xXfcxX3xX7xXc2xX28xX3xX142xX14xX369xXexX3xX1xXd2xX28xX29xX3xX5xX3axX39xXexX3xX138xX15xXexX3xX5xX3axX39xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xXexXbexXdxX3xXexX35xX28xX3xX138xX197xXdxXe4xX3xX4xXf4xX3xXexX1xXf8xX3xX138xX6xX28xX29xX3xX5xX39xXdxX3xX14xXfcxX3xX5xXd9xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX28xXb3xX197xX4xX3xX28xXd2xXfcxX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xX4xX67xX4xX3xXexX2cxX51bxX28xX3xX4xX1xXdxX41xX28xX3xXexX2cxX3axX28xX29xX3xXexXb3xXa9xX28xX29xX3xX5xX6xXdxXafxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX26xXdxX1cxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX14xX5xX12xX0xX26xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX51xX26xXdxX1cxX12xX0xX51xX26xXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12b2xX3axX14xX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xX328xX67xX3axX3xX86exX14xXbexX4xX3xXexX41xX0xX51xXbxX12