Mỹ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 150 triệu USD cho Ukraine
Với gói viện trợ bổ sung, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giải ngân toàn bộ quỹ hỗ trợ an ninh đã được Quốc hội phê chuẩn cho Ukraine trong tài khóa 2021.
de63x115a6xf4e7x10a61x112b6x13bf9x1509bx12f93xeed5xX7x164dex15a1cx17381x106d2x108a6x12ad8xX5xf988xXax142b5x16811x16349xX3xf812xXdx16144x1183fxX3xXex130cex161abxX3x1397cx104ccx14e79xX19xX3xX7x11195xX3x14571x11a6bxX3xX7xX20xX19x169f7xX3xXexX1cx17c95xX3xX2dxXdx151e7xX3xX2x15e8fx15f07xX3xXexX1cxXdxX18xX20xX3xe143x134dex106b1xX3xX4xX1x12766xX3xX41x105c9xX1cxX6xXdxX19xX10xX0x1132axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14120xX10xX6x16037xXaxX12x10f26x170a3xXdxX3xX2dx11dd4xXdxX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX27xX28xX3xX7xX20xX19xX2dx16a34xX3xX4xX1x18386xX19xX1xX3xX1fxX20xf38cxe2faxX19xX3xXcxX28xX19xX2dxX3xXexX1x18442xX19xX2dxX3x11e31xX47xX10xX3x16e70xXdxX63xX10xX19xX3x1706exe8caxX3xX2dxXdx13d85xXdxX3xX19xX2dxX21xX19xX3xXexX47x11703xX19xX3xX27x17e1bxX3xX1fxX20xX14xX3xX1x144e8xX3xXexX1cxX1dxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXa1xXa2xX3xXa1x13183xX1dxX4xX3xee64xX20xX93xX4xX3xX1xXb4xXdxX3xXbxX1x1574dxX3xX4xX1xX20x1641bxX19xX3xX4xX1xX47xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xXexX1cxX47xX19xX2dxX3xXexXb0xXdxX3xX4axX1xX6bxX6xX3x173eaxX39xXffxX2x11698xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX47xX63xX88xXaxX12xX0xXdx16a19xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX11bxX7x1033fxXbxX1xX47xXexX47xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX63xXdxX7xXbxX5xX6xX88x13a65xX3xX27xX5xX47xX4xX4ax133a1xX3xX11bxX6xX1cxX2dxXdxX19xX128xX5xX10x14947xXexX13exX3xX6xX20xXexX47xX145xX3xX11bxX6xX1cxX2dxXdxX19xX128xX1cxXdxX2dxX1xXexX13exX3xX6xX20xXexX47xX145xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX3xX7xX20xX19xX2dxX3xXexX1cxX31xX3xX2dxXdxX35xX3xX2xX38xX39xX3xXexX1cxXdxX18xX20xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xX1x11a60xX19xX1xX3xXa6xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX103xX27xX6xX47xX1xX6xXexXdxX19xX1xX103xX16xX19xX51xX19xX10x1729bxX7xX51xXffxX2xXffx17a5bxX51xX2xX39x18002xX63x117d9xX2x17bd6xXffxX39xX39xX1e4xXexXffxf1b7xX2xX39xX5xX2xX103x13807xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX3xX7xX20xX19xX2dxX3xXexX1cxX31xX3xX2dxXdxX35xX3xX2xX38xX39xX3xXexX1cxXdxX18xX20xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xXaxX3xX63xX6xXexX6xX128xXbxX1xX47xXexX47xX128xX47xX1cxXdxX2dxXdxX19xX6xX5xX128xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX13exX51xX51xX4xX63xX19xXdxX11bxX2dxX103xX16xXdxX10xXexX19xX6xX11bxXbxX5xX20xX7xX103xX16xX19xX51xXexX1e4xXffxX39xX51xX20xXbxX5xX47xX6xX63xX10xX63xX51xX19xX2dxXexX19xX19xX19xX51xXffxX39xXffxX2x1488dxX39xX1e4xX28cxX2xXffxX51xX2xXffxX39xX1e4xX1fxX20xX47xX4xXbxX1xX47xX19xX2dxX11bxX88xX103xX1f3xXbxX2dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14bdbxX6xXbxXexXdxX47xX19xXaxX12xf9ebxX2dxXcdx10070xXdxX3xXbxX1xX35xXexX3xX19xX2dx125dbxX19xX3xef84x1155axX20xX3xX2c2x15982xX11bxX3x132a8xX6bxX4xX3xX97xX47xX1xX19xX3x17ab6xXdxX1cxX27xX88xX103xX3x15751x10154xX19xX1xX13exX3x13347x14692x11732xX51xXcxXcxf338xX66xX2c2x14c56xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX47xX63xX88xXaxX12xX2d2xX2d3xX20xX3xX2c2xX2d7xX11bxX3xX2daxX6bxX4xX3xX19xX2dxXb0xX88xX3xX2xX2xX51xX1e4xX3xXexX1xX2cfxX19xX2dxX3xX27xX35xX47xX3xX11bxXb4xXexX3xX2dxX6bxXdxX3xX1xXbbxX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xX11bxX67xXdxX3xXexX1cxX31xX3xX2dxXdxX35xX3xX2xX38xX39xX3xXexX1cxXdxX18xX20xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX103xX3xXd1xX20xX88x178e4xXexX3xXa1xX31xX19xX1xX3xXexX1cxXdcxX19xX3xXa1xXcdxX1dxX4xX3xXa1xXcdxX6xX3xX1cxX6xX3xX4xX1x16978xX3xX16xXb0xXdxX3xX19xX2dxXb0xX88xX3xXexX1cxXcdxX67xX4xX3xXexX1xX89xX11bxX3xX1xXb4xXdxX3xX19xX2dxX1xX31xX3xXexX1xXcdxX1dxX19xX2dxX3xXa1xX38bxX19xX1xX3xX2c2xX2dxX6xX3xX128xX3xX13xX14xX3xXex16772xXdxX3xX2daxX10xX19xX10xX16xX6xX103xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX47xX63xX88xXaxX12xX2c2xX2dxXcdxX2c5xXdxX3xXbxX1xX35xXexX3xX19xX2dxX2cfxX19xX3xX2d2xX2d3xX20xX3xX2c2xX2d7xX11bxX3xX2daxX6bxX4xX3xX97xX47xX1xX19xX3xX2e3xXdxX1cxX27xX88xX3xX4xX1xX47xX3xX27xXdxX370xXexX3xX2dxX6bxXdxX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xX19xX6bxXdxX3xXexX1cxXdcxX19xX7exX3xX27xX6xX47xX3xX2dx13c72xX11bxX3xX4xX35xX4xX3xX1xX18xX3xXexX1xX93xX19xX2dxX3xX1cxX6xX63xX6xX1cxX7exX3xX11bxX35xX88xX3xX27xX6xX88xX3xX63xX47xX3xXexX1xX35xX11bxX3xX4axX1xX2cfxX19xX2dxX3xX19xX2dxXcdxX2c5xXdxX3xX5xX35xXdxX7exX3xXexX1xXdxX370xXexX3xX27xX31xX3xX27xXa6xX47xX3xX16xX18xX3xXexX1xX2cfxX19xX2dxX3xXexXdxX19xX7exX3xX7xe49dxX3xX27xX28xX3xX7xX20xX19xX2dxX3xX4xX1xX47xX3xX2dxX6bxXdxX3xXexX1cxX31xX3xX2dxXdxX35xX3xX2xXffxX38xX3xXexX1cxXdxX18xX20xX3xX41xX42xX43xX3xXa1xXa2xX3xXexX1xX2cfxX19xX2dxX3xX27xX35xX47xX3xX1xX433xXdxX3xXexX1xX35xX19xX2dxX3xX1dexX103xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX47xX63xX88xXaxX12xX66xX67xXdxX3xX2dxX6bxXdxX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX27xX28xX3xX7xX20xX19xX2dxX7exX3xX4xX1xX82xX19xX1xX3xX1fxX20xX88xX89xX19xX3xXcxX28xX19xX2dxX3xXexX1xX93xX19xX2dxX3xX97xX47xX10xX3xX9bxXdxX63xX10xX19xX3xXa1xXa2xX3xX2dxXdxXa6xXdxX3xX19xX2dxX21xX19xX3xXexX47xXb0xX19xX3xX27xXb4xX3xX1fxX20xX14xX3xX1xXbbxX3xXexX1cxX1dxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXa1xXa2xX3xXa1xXcdxX1dxX4xX3xXd1xX20xX93xX4xX3xX1xXb4xXdxX3xXbxX1xXdcxX3xX4xX1xX20xXe1xX19xX3xX4xX1xX47xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xXexX1cxX47xX19xX2dxX3xXexXb0xXdxX3xX4axX1xX6bxX6xX3xXffxX39xXffxX2xX103xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX47xX63xX88xXaxX12x147f5xX19xX2dxX3xX2e3xXdxX1cxX27xX88xX3xX4xX1xX47xX3xX27xXdxX370xXexX3xX2dxX6bxXdxX3xX1xXbbxX3xXexX1cxX1dxX3xX19xX1x10024xX11bxX3x11fe4xX2dxXdx16420xXbxX3xX4xX35xX4xX3xX5xX25xX4xX3xX5xXcdxX1dxX19xX2dxX3xX4x132cdxX6xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xX27xXa6xX47xX3xX16xX18xX3xX7xX25xX3xXexX47xXb0xX19xX3xX16x171fcxX19xX3xX5xXa2xX19xX1xX3xXexX1xX28xX3xX16xXb0xX3xX4xXa6xXdxX3xXexX1xXdxX18xX19xX3xX4axX1xXa6xX3xX19xX2d7xX19xX2dxX3xXexXcdx10c12xX19xX2dxX3xXexX35xX4xX3xX16xX67xXdxX3xXcxX28xX3xX4xX1x14469xX4xX3xX60xXdxX18xXbxX3xXcdxX67xX4xX3xX9bx15033xX4xX3xfd50xX3c0xXdxX3xXcxX21xX88xX3xX43xXcdxX607xX19xX2dxX3xX2eaxX2c2xX2f0xXcx1640axX2f9xX103x17ce9xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX47xX63xX88xXaxX12xX590xX19xX2dxX3xX4xf229xX19xX2dxX3xX4xX1xX47xX3xX27xXdxX370xXexX3xXexX1xXdcxX11bxX3xX1cxX5b0xX19xX2dxX3xX2d2xX2d3xX20xX3xX2c2xX2d7xX11bxX3xX2daxX6bxX4xX3xXa1xX6xX19xX2dxX3xXexXdxX370xXbxX3xXex12ca7xX4xX3xX4axX1xX20xX88xX370xX19xX3xX4axX1xX82xX4xX1xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX18xX19xX3xX4xXa6xXdxX3xX4xX35xX4xX1xX3xXa1xfc87xX3xXbxX1x182c4xX3xX1xX1dxXbxX3xX16xX67xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX19xX2dxX20xX88xXdcxX19xX3xXexX625xX4xX3xX16xXb0xX3xXexXdxXdcxX20xX3xX4xX1xX20xXe1xX19xX3xX4xX5c8xX6xX3xX2c2xX2f0xXcxX63axX3xX19xX1xX5b0xX11bxX3x17bdaxX5b6xX4xX3xXexXdxX370xX19xX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX6xX11bxX3xX16x14023xX19xX2dxX3xX2dxXdxX6xX3xX19xX1x13c2fxXbxX3xX4xX5c8xX6xX3xX19xXcdxX67xX4xX3xX19xXb0xX88xX103xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX47xX63xX88xXaxX12xX2d2xXdxXdcxX19xX3xX11bxXdxX19xX1xX3xX4xX1xX21xX20xX3x14c88xX20xX3xX2eax16dd7xX41xX2f9xX3xX16xXb0xX3xX2c2xX2f0xXcxX63axX3xXa1xXa2xX3xX5c8xX19xX2dxX3xX1xXb4xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xX2dxXdxX6xX3xX19xX1xX708xXbxX3xXex10199xX3xX19xX2d7xX11bxX3xXffxX39xX2xX1e6xX7exX3xX7xX47xX19xX2dxX3xX16xfc76xX19xX3xX88xXdcxX20xX3xX4xX2d3xX20xX3xX2e3xXdxX10xX16xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX18xX19xX3xX4xX35xX4xX3xX4xXa6xXdxX3xX4xX35xX4xX1xX3xX4axXdxX19xX1xX3xXexX370xX3xX16xXb0xX3xX4xX1xX82xX19xX1xX3xXexX1cxX31xX103xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX47xX63xX88xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX4axX370xX3xX1xX47xX3c0xX4xX1xX7exX3xXcxX28xX19xX2dxX3xXexX1xX93xX19xX2dxX3xX13xX14xX3xX97xX47xX10xX3xX9bxXdxX63xX10xX19xX3xX16xXb0xX3xX19xX2dxXcdxX2c5xXdxX3xXa1xX433xX19xX2dxX3xX4x10d46xXbxX3xX2c2xX2dxX6xX3xX66xX5xX6xX63xXdxX11bxXdxX1cxX3xX2f2xX20xXexXdxX19xX3xX7xX487xX3xX2dx1249exXbxX3xX19xX1xX6xX20xX3xXexX3c0xXdxX3xX2daxX10xX19xX10xX16xX6xX3xX2dxXdx10461xX6xX3xXexX1xX35xX19xX2dxX3xX19xXb0xX88xX3xX16xXb0xX3xX16xX801xX19xX3xXa1xX89xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xX4xX6bxX3xXexX1xX6b2xX3xX5xXb0xX3xX11bxXb4xXexX3xXexX1cxX47xX19xX2dxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX5c8xX3xXa1xX89xX3xXexX1xXa6xX47xX3xX5xX20xX708xX19xX103xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX47xX19xX2dxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXdcxX19xX3xX1fxX20xX6xX19xX13exX0xX51xX7xXexX1cxX47xX19xX2dxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX128xXexX1xX20xX11bxX27xX128xX6xX19xX63xX128xX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b9xX1xXdxX3xXexXdxXdcxX20xX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xXexX47xXb0xX19xX3xX4xX2d3xX20xX3xX16xX77axX19xX3xXexX2d7xX19xX2dxX3xX27xX801xXexX3xX4xX1xX801xXbxX3xXa1xX3c0xXdxX3xX63xX31xX4xX1xX3xX2b9xX47xX16xXdxX63xX128xX2xX1edxXaxX3xX1xX1cxX10xX150xX9xXaxX51xX16xX20xX128xX4axX1xXdxX51xX4xX1xXdxX128xXexXdxX10xX20xX128xX1fxX20xX6xX19xX128xX7xX20xX128xXexX47xX6xX19xX128xX4xX6xX20xX128xX16xX6xX19xX128xXexX6xX19xX2dxX128xX27xX6xXexX128xX4xX1xX6xXbxX128xX63xX6xXdxX128xX63xXdxX4xX1xX128xX4xX47xX16xXdxX63xX128xX2xX1edxX51xXffxX2xX39xX1e4xX1e2xX1e6xX103xX1xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX11bxX2dxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX51xX11bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xXffxX39xX51xX19xX10xX1d8xX7xX51xXffxX2xX2x11207xX51xX2xX39xX38xX63xX2xX2xX2xX1dexXffxX39xX1dexXexX1e6xX1dexX39xX1e2xX5xX1e2xX128xX4xX1xXdxX128xXexXdxX10xX20xX128xX1fxX20xX6xX19xX128xX7xX20xX103xX1f3xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX3xX7xX20xX19xX2dxX3xXexX1cxX31xX3xX2dxXdxX35xX3xX2xX38xX39xX3xXexX1cxXdxX18xX20xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX16xX12xX0xX7xXexX1cxX47xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b9xX1xXdxX3xXexXdxXdcxX20xX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xXexX47xXb0xX19xX3xX4xX2d3xX20xX3xX16xX77axX19xX3xXexX2d7xX19xX2dxX3xX27xX801xXexX3xX4xX1xX801xXbxX3xXa1xX3c0xXdxX3xX63xX31xX4xX1xX3xX2b9xX47xX16xXdxX63xX128xX2xX1edxXaxX3xX1xX1cxX10xX150xX9xXaxX51xX16xX20xX128xX4axX1xXdxX51xX4xX1xXdxX128xXexXdxX10xX20xX128xX1fxX20xX6xX19xX128xX7xX20xX128xXexX47xX6xX19xX128xX4xX6xX20xX128xX16xX6xX19xX128xXexX6xX19xX2dxX128xX27xX6xXexX128xX4xX1xX6xXbxX128xX63xX6xXdxX128xX63xXdxX4xX1xX128xX4xX47xX16xXdxX63xX128xX2xX1edxX51xXffxX2xX39xX1e4xX1e2xX1e6xX103xX1xXexX11bxXaxX12xX2b9xX1xXdxX3xXexXdxXdcxX20xX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xXexX47xXb0xX19xX3xX4xX2d3xX20xX3xX16xX77axX19xX3xXexX2d7xX19xX2dxX3xX27xX801xXexX3xX4xX1xX801xXbxX3xXa1xX3c0xXdxX3xX63xX31xX4xX1xX3xX2b9xX47xX16xXdxX63xX128xX2xX1edxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1cxX47xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX2b9xX1xXdxX3xXexXdxXdcxX20xX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xXexX47xXb0xX19xX3xX4xX2d3xX20xX3xXa1xXa2xX3xXexX2d7xX19xX2dxX3xX5xXdcxX19xX3xX11bxX618xX4xX3xX2dxX2d3xX19xX3xXffxX103xX39xX39xX39xX3xXex11c18xX3xX41xX42xX43xX3xXexX1cxX47xX19xX2dxX3xX19xX2d7xX11bxX3xXffxX39xXffxX39xX7exX3xX27xX801xXexX3xX4xX1xX801xXbxX3xX19xX1xX830xX19xX2dxX3xXexX35xX4xX3xXa1xXb4xX19xX2dxX3xX4axXdxX19xX1xX3xXexX370xX3xX4xX5c8xX6xX3xXa1xX3c0xXdxX3xX63xX31xX4xX1xX3xX2b9xX47xX16xXdxX63xX128xX2xX1edxX103xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX16xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c2xX2dxX6xX3xX128xX3xX13xX14xX3xX433xX3xX3c0xXexX3xXa1xXdxX89xX20xX3xXexXb0xX20xX3xX4xX1xXdxX370xX19xX7exX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xX4xX6bxX3xX19xX2dxX20xX88xX3xX4xX607xX3xXexX1xXb0xX19xX1xX3xX5b3xXexX1xX6b6xX19xX2dxX3xXexX1xX20xX93xX4xX3xX7xX5b6xX19xX2dxX63dxXaxX3xX1xX1cxX10xX150xX9xXaxX51xX16xX20xX128xX4axX1xXdxX51xX19xX2dxX6xX128xX11bxX88xX128xX47xX128xX6xXexX128xX63xXdxX10xX20xX128xXexX6xX20xX128xX4xX1xXdxX10xX19xX128xX20xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX128xX4xX47xX128xX19xX2dxX20xX88xX128xX4xX47xX128xXexX1xX6xX19xX1xX128xXexX1xX20xX19xX2dxX128xXexX1xX20xX47xX4xX128xX7xX20xX19xX2dxX51xXffxX2xX39xX39xX1e6xX38xX103xX1xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX11bxX2dxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX51xX11bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xXffxX39xX51xX19xX10xX1d8xX7xX51xXffxX2xX2xX38xX51xX2xX39xX38xX63xX1dexXffxXffxX1dexX1e2xX38xXffxXexX994xX38xXffxX1e4xX1e2xX5xX39xX103xX1f3xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX3xX7xX20xX19xX2dxX3xXexX1cxX31xX3xX2dxXdxX35xX3xX2xX38xX39xX3xXexX1cxXdxX18xX20xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX16xX12xX0xX7xXexX1cxX47xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c2xX2dxX6xX3xX128xX3xX13xX14xX3xX433xX3xX3c0xXexX3xXa1xXdxX89xX20xX3xXexXb0xX20xX3xX4xX1xXdxX370xX19xX7exX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xX4xX6bxX3xX19xX2dxX20xX88xX3xX4xX607xX3xXexX1xXb0xX19xX1xX3xX5b3xXexX1xX6b6xX19xX2dxX3xXexX1xX20xX93xX4xX3xX7xX5b6xX19xX2dxX63dxXaxX3xX1xX1cxX10xX150xX9xXaxX51xX16xX20xX128xX4axX1xXdxX51xX19xX2dxX6xX128xX11bxX88xX128xX47xX128xX6xXexX128xX63xXdxX10xX20xX128xXexX6xX20xX128xX4xX1xXdxX10xX19xX128xX20xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX128xX4xX47xX128xX19xX2dxX20xX88xX128xX4xX47xX128xXexX1xX6xX19xX1xX128xXexX1xX20xX19xX2dxX128xXexX1xX20xX47xX4xX128xX7xX20xX19xX2dxX51xXffxX2xX39xX39xX1e6xX38xX103xX1xXexX11bxXaxX12xX2c2xX2dxX6xX3xX128xX3xX13xX14xX3xX433xX3xX3c0xXexX3xXa1xXdxX89xX20xX3xXexXb0xX20xX3xX4xX1xXdxX370xX19xX7exX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xX3xX4xX6bxX3xX19xX2dxX20xX88xX3xX4xX607xX3xXexX1xXb0xX19xX1xX3xX5b3xXexX1xX6b6xX19xX2dxX3xXexX1xX20xX93xX4xX3xX7xX5b6xX19xX2dxX63dxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1cxX47xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX2c2xX2dxX6xX3xXa1xXa2xX3xXexX1cxXdxX6b2xX19xX3xX4axX1xX6xXdxX3xX11bxXb4xXexX3xXa1xXb4xXdxX3xXexXb0xX20xX3xX4xX1xXdxX370xX19xX3xXexX1xX20xXb4xX4xX3xX60xX3c0xX11bxX3xXa1xXb4xXdxX3xX9bxXdxX6b2xX19xX3xX628xX10xX19xX3xXa1xX6b2xX3xXexX1xX6xX11bxX3xX2dxXdxX6xX3xXexX708xXbxX3xXexX1cxX708xX19xX3xX27xX625xX19xX3xXa1xX3c0xX19xX3xXexX1xX708xXexX3xXexX1cxX47xX19xX2dxX3xX27xX93xXdxX3xX4xXa6xX19xX1xX3xX13xX14xX3xX4xX658xX19xX2dxX3xXa1xXcdxX6xX3xX4xX35xX4xX3xXexXb0xX20xX3xX4xX1xXdxX370xX19xX3xXa1xX370xX19xX3xX4axX1xX20xX3xX16xX25xX4xX103xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX16xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xXb0xX19xX1xX3xX4xX2cfxX19xX2dxX3xX16xX67xXdxX3xX4xX1xXdxX370xX19xX3xX5xXcdxX1dxX4xX3xX6ebxX20xX801xXexX3xX4axX1xXe1xX20xX3xX16xX658xX3xX4axX1xX82xX3xXbxX1xX370xX3xXexX1xXa6xXdxXaxX3xX1xX1cxX10xX150xX9xXaxX51xX16xX20xX128xX4axX1xXdxX51xX11bxX88xX128xXexX1xX6xX19xX1xX128xX4xX47xX19xX2dxX128xX16xX47xXdxX128xX4xX1xXdxX10xX19xX128xX5xX20xX47xX4xX128xX6ebxX20xX6xXexX128xX4axX1xX6xX20xX128xX16xX20xX128xX4axX1xXdxX128xXbxX1xX10xX128xXexX1xX6xXdxX51xXffxX39xX1e2xX1dexX1e4xX1e4xX103xX1xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX11bxX2dxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX51xX11bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xXffxX39xX51xX19xX10xX1d8xX7xX51xXffxX2xX2xX2xX51xX2xX39xX38xX63xX2xXffxXffxX2xX994xX39xX1e6xXexX1e2xX994xX39xXffxX994xX5xX39xX103xX1f3xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX19xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX3xX7xX20xX19xX2dxX3xXexX1cxX31xX3xX2dxXdxX35xX3xX2xX38xX39xX3xXexX1cxXdxX18xX20xX3xX41xX42xX43xX3xX4xX1xX47xX3xX41xX4axX1cxX6xXdxX19xX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX16xX12xX0xX7xXexX1cxX47xX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xXb0xX19xX1xX3xX4xX2cfxX19xX2dxX3xX16xX67xXdxX3xX4xX1xXdxX370xX19xX3xX5xXcdxX1dxX4xX3xX6ebxX20xX801xXexX3xX4axX1xXe1xX20xX3xX16xX658xX3xX4axX1xX82xX3xXbxX1xX370xX3xXexX1xXa6xXdxXaxX3xX1xX1cxX10xX150xX9xXaxX51xX16xX20xX128xX4axX1xXdxX51xX11bxX88xX128xXexX1xX6xX19xX1xX128xX4xX47xX19xX2dxX128xX16xX47xXdxX128xX4xX1xXdxX10xX19xX128xX5xX20xX47xX4xX128xX6ebxX20xX6xXexX128xX4axX1xX6xX20xX128xX16xX20xX128xX4axX1xXdxX128xXbxX1xX10xX128xXexX1xX6xXdxX51xXffxX39xX1e2xX1dexX1e4xX1e4xX103xX1xXexX11bxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xXb0xX19xX1xX3xX4xX2cfxX19xX2dxX3xX16xX67xXdxX3xX4xX1xXdxX370xX19xX3xX5xXcdxX1dxX4xX3xX6ebxX20xX801xXexX3xX4axX1xXe1xX20xX3xX16xX658xX3xX4axX1xX82xX3xXbxX1xX370xX3xXexX1xXa6xXdxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1cxX47xX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX2c2xX1xXb0xX3xXexX1xX2d3xX20xX3xX1fxX20xX93xX4xX3xXbxX1x1627bxX19xX2dxX3xX13xX14xX3xX2d2xX47xX4xX4axX1xX10xX10xX63xX3xX13xX6xX1cxXexXdxX19xX3xX16xX768xX6xX3xXa1xX3c0xXexX3xXa1xXcdxX1dxX4xX3xXexX1x13a9fxX6xX3xXexX1xX20xX708xX19xX3xX16xX67xXdxX3xX60xX88xX3xX2d2xX3c0xXbxX3xX16xX89xX3xXexX1xXcdxX607xX19xX2dxX3xX16xX686xX3xXexXb0xX20xX3xX4xX1xXdxX370xX19xX3xXa1xX6xX3xX19xX2d7xX19xX2dxX3xX2eaxX13xX13xX42xX2b9xX2f9xX103xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX16xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX20xX5xX12xX0xX63xXdxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX51xX63xXdxX16xX12xX0xX51xX63xXdxX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX47xX20xX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX9bxX82xX4xX1xX3xX2d2xXdxXdcxX19xX51xXcxXcxX2f6xX66xX2c2xX51xX66xXdxX10xXexX19xX6xX11bx1657axX0xX51xXbxX12