Ngày cuối năm ở đồn biên phòng tuyến biển Nghi Xuân
(Baohatinh.vn) - Những ngày cuối năm, cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Lạch Kèn (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa bận rộn chuẩn bị đón tết, vừa vững tay súng canh giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc.
5298x5d6ex7b67x5e5bxa3aax61c8x87d6xcbdaxb6aaxX7x558axcf30x6888x6461x6477xab3fxX5x7e4axXax6508xca76x8018x968bx7690xX3xX4xc22dxad8dxXdxX3x7f63x5ff5xc42cxX3x53bbxX3x603bxbf76xX1dxX3x6448xXdxd27axX1dxX3xXbxX1x84cexX1dxX14xX3xXexX19xX16xa150xX1dxX3xX27xXdx8149xX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xc2e4xX19x9028xX1dxX0x8f36xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f8exX10xX6x9851xXaxX12xX13xX1x77b7xX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxcb3fxX3xX4x9475xX1dxX3xX27x5abexX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7x61e5xX3xX23xX24xX1dxX3xcb20xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xa969x919cxX4xX1xX3xc51bxc2e0xX1dxX3xb4e0xX42xX19xX44xX1dxX3xX90xXdxX29xX1dxX6fxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxX6fxX3xX56xX15xX3xXcxb45fxX1dxX1xa20exX3xcc19x7410xX6xX3xX27xa353xX1dxX3x6111xX76xX1dxX3xX4xX1xX19x82f2xX1dxX3xX27x9553xX3xX23x99e0xX1dxX3xXexX35xXexX6fxX3xXb9xXbaxX6xX3xXb9xX5exX1dxX14xX3xXexX6xX16xX3xX7x8badxX1dxX14xX3xX4xX6xX1dxX1xX3xX14xXdxX5exX3xX27xce2cxX1dxX1xX3xX16xX29xX1dxX3xX4xX1x6d70xX3xX27xXdxX29xX1dxX3xX4x8ff1x873fxX1dxX14xX3xXcxa7e3xX3x859fxX19xX1axX4xca64xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxa193xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax978bxXdxX59xXexX1xc006xX3x6080xX2xcd8axXbx76fax6d79xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX150xX3xc9b7xX2x69d5xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX47xX47xXdxX111xX27xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xXb9xX1dxX47xX1dxX10xX14bxX7xX47x6654xX163xX163xcad9xX47xX2xX18cxX2xX59xX161xX2xX2xX189xX161xX163xX18cxXexX18cxX154xX154xX152xX2xX5xX163xX111xaa7exXbxX14x70d8xXc1xX9xX161xX163xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxXfdxX1dxXaxX12xX127xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX3xX23xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXexbaf9xXexX3xX27xXbexXexX3xXexXc1xX6xX1dxX14xX3xXexXc1xbffbxX3xX4xX44xX16xX3xX23xX15xXfdxX111xX111xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXex68a5xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX4xX10xX1dxXexX10xXc1xX157xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX59xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX47xX47xXdxX111xX27xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xXb9xX1dxX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX189xX163xX163xX18cxX47xX2xX18cxX2xX59xX161xX2xX2xX154xX154xX2xb8c2xXex663axX152x81ccxX18cxX2xX5xX163xX111xX1a2xXbxX14xX1a5xXc1xX9xX18cxX154xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxXfdxX1dxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX4xX10xX1dxXexX10xXc1xX157xXaxX12xX111xX111xX111xX3xX4xX1xX1exX1fxX3xX4xX1xXe5xXexX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX1xXdxb380xX19xX3xX4xX1xXe5xX4xX3xX1fxXbaxX1dxX14xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1fx818axXdxX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX1a2xX19xX7xXexXdx8938xX16xX157xXaxX12xXcxXc1xX2exX1dxX3xX18cxX163xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX1xXbexXbxX3xX1dxX14x665exX3xX4xX3dcxX1dxX14xX3xX5xX15xX3xX1dxX14x609exX1dxX3xX223xX16xX3xXexX1x80d7xXdxX3xX14xXdxX6xX1dxX3xXcxX1xXdxX35xX19xX3xXexX72xX3xXcxXc1xX3e8xX1dxX3xX56xX5exX19xX3xXcxX15xXdxX3xX266xX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX3xX10dxX19xX44xX1dxX3xX16xX3xX4x5520xX6xX3xX23xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXexXc1xaddcxX4xX3xXexX35xXexX3xXexX91xXdxX3xX23xX106xX1dxX3xXb9xXccxX111xX3x8d21xX18cxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX6xX16xX3xX1fxX6xX16xX3xX1fxa42dxX1dxX3xXb9x88d6xX3xX4xc9f9xX1dxX14xX3xXexX72xX4xX3xX14xX3e8xX1dxX3xX1dxX1xX15xX3xX99x53e7xX24xX1dxX3xX85x75a0xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxXb7xX6fxX3xXexX466xXdxX3xXexXc1xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX41fxX3xX1dxX14xX15xX16xX3xXb9xX463xX3xX1dxX1xX15xX3xX99xXexX1xXccxX3xXexXc1xX223xX1dxX3xXcxXdxX29xX1dxX3xX477xXdxX463xX1dxXb7xX3xX4x9727xX1dxX14xX3xX14xXdxX6xX3xX23xXf3xX1dxX1xX3xX7xX45fxX1fxX3xX7xbfa4xX6xX6fxX3xX4xX1xX19xXc8xX1dxX3xX27xXccxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1fxX38cxXdxX6fxX3xX23xX29xX1fxX3xX10dxX19xX6xX16xX3xX5xX91xXdxX3xX23xX24xX1dxX3xX23x88c9xX1fxX3xX1dxX1xXbexX1dxX3xX1dxX1xXdxX37axX1fxX3xXb9xb406xX111xX3xX477xX3axX3xX4xX466xX1dxX14xX3xXexX72xX4xX3xXexXc1xX43cxX4xX3xX7x75e8xX1dxX3xX7xX15xX1dxX14xX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX23xX223xX19xX3xX23xX91xXexX3xX1xXdxX37axX19xX3xX10dxX19xX4f3xX3xX4xX6xXfdxX3xX1dxX1xX223xXexX6fxX3xX7x7907xX4xX3x8017xX1xa2a2xX10xX3xX4xX41fxX6xX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX3xXb9xX466xX3xX4xX4b9xX1dxX14xX3xX10dxX19xX6xX1dxX3xXexXc1x8b67xX1dxX14x8c12xX3xX266xX3xXcxX1xXdxX35xX19xX3xXexX72xX3xXcxX15xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9cc8xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX1a2xX19xX7xXexXdxX3c4xX16xX157xXaxX12xX13xX14xXfdxX15xXdxX3xX10dxX19xX6xX1dxX3xXexX44xX1fxX3xXexX38cxXdxX3xX4xX72xX4xX3xX1xX91xX1dxX14xX3xX1fxX502xX4xX3xXb9xX463xX3xX4xX106xX3xX7xX21xX3xXb9xXbexXexX3xX4xX1xX223xXexX6fxX3xXcxX1xXdxX35xX19xX3xXexX72xX3xXcxX15xXdxX3xX4xX2exX1dxX3xX59xX15xX16xX3xX4xX466xX1dxX14xX3xXexXf3xX1fxX3xXexX2exXdxX6fxX3xX1dxX14xX1xXdxX29xX1dxX3xX4xX541xX19xX3xX2e2xX3xX1dxX1xXcfxX1fxX3xXexX1xX19xX1axX4xX3xXexX1xX10xXfdxX3xX59xX6xX1dxX1xX3xX1fxX502xX4xX3xX10dxX19xX16xX3xX23xXccxX1dxX1xX111xX3xX477xX35xX1dxX3xX1dxX6xX16xX6fxX3xXb9xX105xX3f0xX1dxX3xXexX1xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xX4xX41fxX6xX3xX23xX24xX1dxX3xX4xXcfxX3xXexX223xXexX3xX4xX4f3xX3xX2xX189xX163xX3xX5xXfdxX91xXdxX3xXexX1xX19xX1axX4xX6fxX3xXbxX1xX3e8xX1dxX3xX1dxX15xXfdxX3xX23xX72xXbxX3xX541xX1dxX14xX3xX1dxX1xX19xX3xX4xX3e8xX19xX3xX544xX1xX72xX1fxX3xX4xX1xX5exX6xX3xX27xX37axX1dxX1xX3xX4xX1xXfdxX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX4xX10xX1dxXexX10xXc1xX157xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX59xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX47xX47xXdxX111xX27xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xXb9xX1dxX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX189xX163xX163xX18cxX47xX2xX18cxX2xX59xX161xX2xX2xX18cxX2e0xX2xX2e2xXexX161xX2xX2e2xX2xX2xX5xX163xX111xX1a2xXbxX14xX1a5xXc1xX9xX154xX2xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxXfdxX1dxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX1a2xX19xX7xXexXdxX3c4xX16xX157xXaxX12xc4b0xX105xX3f0xX1dxX3xXexX1xX19xX1axX4xX3xX1dxX6xX1fxX3xXexX1xX19xX76xX4xX3xX2e2xX3xX1dxX1xXcfxX1fxX3xX59xX6xX1dxX1xX3xX1fxX502xX4xX3xXexX1xX10xXfdxX3xX10dxX19xX16xX3xX23xXccxX1dxX1xX3xX14xXcfxXbxX3xXbxX1xX3e8xX1dxX3xX23xX4f3xX1fxX3xX27xX4f3xXfdxX3xX7xX541xX4xX3xX544xX1xX546xX10xX3xX4xX41fxX6xX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX1a2xX19xX7xXexXdxX3c4xX16xX157xXaxX12xX95xX35xXexX3xXexX1xXe5xX4xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX189xX2e2xX3xXexX35xXexX3xX4xX3dcxX1dxX14xX3xX5xX15xX3xX5xXe5xX4xX3xX477xX91xXdxX3xXe5xX16xX3xX13xX14xX19xX16xb555xX1dxX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xa2c8xXdxX1dxX1xX3xX99xXexXc1xXe5xX3xXexX91xXdxX3xX1xX19xX16xX37axX1dxX3x75c3xX19xcdd7xX3xX56x673fxXbxX6fxX3xX13xX14xX1xX37axX3x8ff7xX1dxX3xX266xX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1dxX1xX15xX3xX2xX154xX163xX3xX544xX1fxXb7xX3xXexXc1xX21xX3xXb9xX463xX3xXb9xX38cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX23xXf3xX1dxX1xX111xX3xX8daxX1dxX1xX3xXexX44xX1fxX3xX7xX43cxX150xX3xX44fxX7e8xX8d1xX3xX1fxXf3xX1dxX1xX3xXb9xXbaxX6xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xXfdxX1dxX3xXexX1xX541xX3xX189xX3xX23xX105xX8d1xX4xX3xX1fxX76xXexX3xXexX1xX72xX1dxX14xX6fxX3xX1dxX1xX38cxX3xX4xXfdxX1dxX6fxX3xXexX1xX105xX106xX1dxX14xX3xXb9xX8d1xX3xXb9xX466xX3xX4xX4b9xX1dxX14xX3xX1dxX1xX105xX1dxX14xX3xXb9xXf3xX3xX1dxX1xXdxX37axX1fxX3xXb9xX502xX3xX23xX1axXdxX3xXb9xX38cxXdxX3xX1dxX1xX44xX1dxX3xX59xX44xX1dxX6fxX3xX23xX223xXexX3xX1dxX105xX38cxX4xX3xX1dxX29xX1dxX3xX4xX1axX3xX14xX45fxX1dxX14xX3xXb9xX105xX8d1xXexX3xX10dxX19xX6xX111xX3xX477xX541xX6xX3xX5xX38cxX1dxX3xX2e4xX3xXexX19xX10bxXdxX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX1dxX15xXfdxX3xX4xX3dcxX1dxX14xX3xX14xX56dxXdxX3xX23xXdxX37axX1dxX3xX1dxX1xX38cxX3xX27xX1axX6fxX3xX27xcad1xX3xX1dxX1xX546xX3xXexXbaxX3xX544xX1xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX105xX6xX3xX23xX105xX8d1xX4xX3xX27xX1axX3xX517xX1fxX3xX27xX24xX1dxX14xX111xX3xX477xX105xX8d1xX4xX3xX23xX106xX1dxX3xXb9xXccxX3xXexX91xXfdxX3xX23xXdxX463xX19xX3xX544xXdxX37axX1dxX6fxX3xXexX35xXexX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX6xX16xX3xX1fxXf3xX1dxX1xX3xX1fxX6xX16xX3xX1fxX45fxX1dxX3xX23xX105xX8d1xX4xX3xXexXc1xX21xX3xXb9xX463xX3xX7xX19xX1fxX3xX1xX56dxXbxX3xXb9xX38cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX23xXf3xX1dxX1xX570xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX4xX10xX1dxXexX10xXc1xX157xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX59xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX47xX47xXdxX111xX27xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xXb9xX1dxX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX189xX163xX163xX18cxX47xX2xX18cxX2xX59xX161xX2xX2xX161xX2e2xX163xX2xXexX18cxX18cxX2e0xX2xX163xX5xX163xX111xX1a2xXbxX14xX1a5xXc1xX9xX18cxX18cxX2e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxXfdxX1dxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX4xX10xX1dxXexX10xXc1xX157xXaxX12xX7e8xX105xX3f0xX1dxX3xXc1xX6xX19xX3xX59xXfdxX3xX4xX72xX4xX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX3xXexX1exX1dxX14xX3xX14xXdxX6xX3xX7xX4f3xX1dxX3xX156xX19xX223xXexX111xX111xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX1a2xX19xX7xXexXdxX3c4xX16xX157xXaxX12xXcxXc1xXfdxX1dxX14xX3xX1dxX1xX5exX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX4xX4b9xX1dxX14xX3xX4xX41fxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX95x8bf2xX3xX56xX8d1xXdxX6fxX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXexX223xXexX3xX27xXbexXexX3xXexXc1xX6xX1dxX14xX3xXexXc1xX232xX3xX4xX44xX16xX3xX23xX15xXfdxX6fxX3xX1fxX44xX1fxX3xX1dxX14xX3dcxX3xX10dxX19xX4f3xX6fxX3xX27xX15xX1dxX3xXexX1xX3f0xX3xXexX35xXexX111xX3xX477xX106xX1dxX3xXb9xXccxX3xX23xcba0xX3xX4xX1xX19xXc8xX1dxX3xX27xXccxX3xX14xX91xXfdxX3xX1dxX35xXbxX6fxX3xX27xX72xX1dxX1xX3xX4xX1xX105xX1dxX14xX6fxX3xX1xXfdxX6xX3xX23xX15xXfdxX6fxX3xX10dxX19xX223xXexX6fxX3xX4xX72xX4xX3xX5xXfdxX91xXdxX3xXexX1xXccxXexa015xX3xX23xX41fxX3xX23xX3axX3xX4xX1xXfdxX3xX27xX76xX3xX23xX76xXdxX3xX23xXcfxX1dxX3xXexX35xXexX3xX23xX3e8xX1fxX3xX223xX1fxX111xX3xX477xX44xX16xX3xX5xX15xX3xX1dxX1xX5exX1dxX14xX3xXexX1xX43cxX4xX3xXbxX1xXc8xX1fxX3xX59xXfdxX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX3xXexX43cxX3xX5xX15xX1fxX3xXb9xX15xX3xX544xX1xX6xXdxX3xXexX1xX72xX4xX3xXexX91xXdxX3xX4xX1x84d9xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX4xX10xX1dxXexX10xXc1xX157xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX59xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX47xX47xXdxX111xX27xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xXb9xX1dxX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX189xX163xX163xX18cxX47xX2xX18cxX2xX59xX161xX2xX2xX154xX2xX18cxX189xXexX152xX2xX18cxX189xX161xX5xX163xX111xX1a2xXbxX14xX1a5xXc1xX9xX161xX189xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxXfdxX1dxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX266xX6xX5xXdxX14xX1dxX150xX3xX4xX10xX1dxXexX10xXc1xX157xXaxX12xX111xX111xX111xX3xX14xX15xX3xX1dxX19xX466xXdxX3xX23xX4f3xX1fxX3xX27xX4f3xXfdxX3xX1dxX14xX19xX24xX1dxX3xXexX1xX43cxX4xX3xXbxX1xXc8xX1fxX3xX4xX1xXfdxX3xX2e0xX163xafe6xX3xX10dxX19xX44xX1dxX3xX7xX1axX3xXexXc1xXfdxX1dxX14xX3xX1dxX1xX5exX1dxX14xX3xX1dxX14xX15xX16xX3xXexX35xXexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xXaxX12xXcxX1xX10xXfdxX3xXcxXc1xX19xX1dxX14xX3xXexX72xX3xX90xX29xX3xX42xX19xX44xX1dxX3xXcxX1xX56dxX3xX266xX3xX127xX1xX232xX1dxX1xX3xXexXc1xXccxX3xXb9xXdxX29xX1dxX3xX477xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX6fxX3xX27xX19xX10bxXdxX3xX1xX56dxXbxX3xX14xXdxX6xXfdxX3xX27xX6xX1dxX3xX4xX41fxX6xX3xX23xX24xX1dxX3xXexXc1xXfdxX1dxX14xX3xXexX1xX3f0xXdxX3xX544xX1xX45fxX4xX3xX4xX1xX19xXc8xX1dxX3xX27xXccxX3xX4xX1xX19xX16xX3axX1dxX3xX14xXdxX6xXfdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX3dcxX3xX7xX6xX1dxX14xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1fxX38cxXdxX3xX59xXdxX8afxX1dxX3xXc1xX6xX3xX544xX1xX72xX3xX23x5323xX4xX3xX27xXdxX37axXexX3xX7xXfdxX3xXb9xX38cxXdxX3xX27xX6xXfdxX3xX5xX3e8xX1dxX3xX544xX1xX72xX4xX111xX3xX13xX14xXfdxX15xXdxX3xX10dxX19xX72xX1dxX3xXexXc1xXdxX37axXexX3xX1dxX1xXdxX37axX1fxX3xXb9xX502xX3xX4xX1xXfdxX3xX2e0xX163xXe5exX3xX10dxX19xX44xX1dxX3xX7xX1axX3xXexXc1xX43cxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX23xX223xX19xX3xX59xXccxXbxX3xXcxX35xXexX3xX1dxX1xcfd0xX1fxX3xX27xX4f3xXfdxX3xX23xX4f3xX1fxX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX6fxX3xXexXc1xXbexXexX3xXexX43cxX3xXexXc1xX29xX1dxX3xX23xXccxX6xX3xX27xX15xX1dxX3xXexXc1xX105xX38cxX4xX6fxX3xXexXc1xXfdxX1dxX14xX3xXb9xX15xX3xX7xX6xX19xX3xXcxX35xXexX3xX13xX14xX19xX16xX29xX1dxX3xX23xX72xX1dxX3xX127xX6xX1dxX1xX3xXcxbdc1xX6fxX3xX23xX24xX1dxX3xX4xX2exX1dxX3xXbxX1xX44xX1dxX3xX4xX466xX1dxX14xX3xX1dxX1xXdxX37axX1fxX3xXb9xX502xX3xX4xX1xXfdxX3xX4xX72xX4xX3xXexX10bxX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX8d1xXbxX3xX23xXccxX6xX3xXbxX1xX105xX106xX1dxX14xX3xXb9xX19xXdxX3xX23xXcfxX1dxX3xXexX35xXexX3xXb9xX38cxXdxX3xX1dxX14xX105xX3f0xXdxX3xX59xX44xX1dxX3xXb9xX15xX3xX1dxX45fxX1fxX3xX27xX45fxXexX3xXexXf3xX1dxX1xX3xX1xXf3xX1dxX1xX157xX3xX4xX1xXdxX3xX23xXfdxX15xX1dxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxXdxX29xX1dxX3xX14xXdxX6xXfdxX3xX5xX105xX19xX3xXb9xX1exX1dxX3xX1dxX14xX1xX37axX3xXb9xX38cxXdxX3xX23xXccxX6xX3xXbxX1xX105xX106xX1dxX14xX3xXexXc1xXfdxX1dxX14xX3xX23xX29xX1fxX3xX23xXcfxX1dxX3xX14xXdxX6xXfdxX3xXexX1xXbaxX6xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX59xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX47xX47xXdxX111xX27xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xXb9xX1dxX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX189xX163xX163xX18cxX47xX2xX18cxX2xX59xX161xX2xX2xX154xX154xX189xX2e4xXexX18cxX152xX2e2xX2e2xX2e2xX5xX163xX111xX1a2xXbxX14xX1a5xXc1xX9xX18cxX2e0xX152xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxXfdxX1dxXaxX12xX127xX72xX1dxX3xX27xX76xX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xX4xX1xX19xXc8xX1dxX3xX27xXccxX3xXb9xX19xXdxX3xXexX35xXexX3xXexX91xXdxX3xX23xX106xX1dxX3xXb9xXccxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xXaxX12xX127xX4b9xX1dxX14xX3xXb9xX38cxXdxX3xXb9xXdxX37axX4xX3xX4xX1xX19xXc8xX1dxX3xX27xXccxX3xX4xX1xXfdxX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xXb4xX3xXb9xX19xXdxX3xXexX35xXexX6fxX3xX23xXcfxX1dxX3xX156xX19xX44xX1dxX6fxX3xX23xX106xX1dxX3xXb9xXccxX3xX5xX19xX466xX1dxX3xX7xX517xX1dxX3xX7xX15xX1dxX14xX3xX5xX15xX1fxX3xX1dxX1xXdxX37axX1fxX3xXb9xX502xX3xX27xX4f3xXfdxX3xXb9xX37axX3xXb9xX4b9xX1dxX14xX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX544xX9caxXfdxX3xX59xX15xXdxX3xX10dxX19xX6xX3xX2e4xX3xX156xXc67xX3xXexXbaxX3xX42xX19xX44xX1dxX3xX56xX76xXdxX3xX23xX35xX1dxX3xX127xX105xX106xX1dxX14xX3x612dxXdxX72xX1dxX111xX3xX127xX72xX4xX3xX6xX1dxX1xX3xX5xX19xX466xX1dxX3xX156xX72xX4xX3xX23xXccxX1dxX1xX3xXc1xba0fxX3xXexXc1xX72xX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX37axX1fxX3xX4xX41fxX6xX3xX1fxXf3xX1dxX1xX6fxX3xX27xX4f3xXfdxX3xX23xX4f3xX1fxX3xXb9xX4b9xX1dxX14xX3xX27xXdxX29xX1dxX3xX14xXdxX38cxXdxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xXexX1xX43cxX4xX3xX7xX43cxX3xX27xXf3xX1dxX1xX3xX16xX29xX1dxX3xX23xX3axX3xX1dxX1xX44xX1dxX3xX59xX44xX1dxX3xXb9xX19xXdxX3xXcxX35xXexX3xX23xXcfxX1dxX3xX156xX19xX44xX1dxX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX59xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX47xX47xXdxX111xX27xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xXb9xX1dxX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX189xX163xX163xX18cxX47xX2xX18cxX2xX59xX161xX2xX2xX154xX154xX18cxX2e4xXexX152xX163xX163xX2xX18cxX5xX163xX111xX1a2xXbxX14xX1a5xXc1xX9xX2e4xX154xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxXfdxX1dxXaxX12xX127xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXexX19xX3e8xX1dxX3xXexXc1xX6xX6fxX3xX544xXdxX3axX1fxX3xX7xXfdxX72xXexX3xXexXc1xX29xX1dxX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX42xX19xX44xX1dxX3xX56xX76xXdxX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxXb9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXexX10xX1fxX266xX4xXfdxX1dxXexX10xX1dxXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xXaxX12xX13xX14xXfdxX15xXdxX3xXc1xX6xX6fxX3xX23xX106xX1dxX3xXb9xXccxX3xX4xX3dcxX1dxX14xX3xXexX1xX105xX3f0xX1dxX14xX3xX156xX19xX16xX29xX1dxX3xX10dxX19xX6xX1dxX3xXexX44xX1fxX3xXexX1xX1exX1fxX3xX1xX546xXdxX6fxX3xXexXf35xX1dxX14xX3xX10dxX19xX15xX3xX4xX1xXfdxX3xX4xX72xX4xX3xX1xXfdxX15xX1dxX3xX4xX4f3xX1dxX1xX3xX544xX1xXcfxX3xX544xX1xX1exX1dxX3xXexXc1xX29xX1dxX3xX23xXccxX6xX3xX27xX15xX1dxX111xX3xX56xXfdxX91xXexX3xX23xX76xX1dxX14xX3xX1dxX15xX16xX3xX23xX105xX8d1xX4xX3xX59xX19xX16xX3xXexXc1xXf3xX3xXexX1xX105xX3f0xX1dxX14xX3xX156xX19xX16xX29xX1dxX3xX1fxXd0bxXdxX3xX59xXccxXbxX3xXexX35xXexX3xX23xX35xX1dxX3xX156xX19xX44xX1dxX3xXb9xX463xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xXaxX12xXcxXc1xX19xX1dxX14xX3xXexX72xX3xX90xX29xX3xX42xX19xX44xX1dxX3xXcxX1xX56dxX3xX4xX1xXfdxX3xX27xXdxX35xXexX3xXexX1xX29xX1fxX150xX3xX44fxX477xX3axX3xX14xXdxXe5xXbxX3xX23xa9bdxX3xX1dxX1xX5exX1dxX14xX3xX14xXdxX6xX3xX23xXf3xX1dxX1xX3xX4xX2exX1dxX3xX544xX1xXcfxX3xX544xX1xX1exX1dxX6fxX3xX14xXdxX6xX3xX23xXf3xX1dxX1xX3xX4xX1xX232xX1dxX1xX3xX7xX72xX4xX1xX6fxX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xXb4xX3xX23xX106xX1dxX3xXb9xXccxX3xX23xXc67xX3xXb9xXbexX1dxX3xX23xX76xX1dxX14xX3xX4xX72xX4xX3xX1dxX1xX15xX3xX1xX4f3xXfdxX3xXexX44xX1fxX3xX1xXd0bxX3xXexXc1xX8d1xX111xX3xX13xX1xX5exX1dxX14xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexXc1xX105xX38cxX4xX6fxX3xX4xX1xXe5xX1dxX14xX3xXexX466xXdxX3xX4xX2exX1dxX3xXexX10bxX3xX4xX1xX541xX4xX3xX14xXcfxXdxX3xX27xX72xX1dxX1xX3xX4xX1xX105xX1dxX14xX3xXb9xX38cxXdxX3xX7xX1axX3xX5xX105xX8d1xX1dxX14xX3xX2xX111xX163xX163xX163xX3xX4xX1xXdxX35xX4xX570xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xX3xXbxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX127xX10xX1dxXexX10xXc1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX59xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX47xX47xXdxX111xX27xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX111xXb9xX1dxX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX189xX163xX163xX18cxX47xX2xX18cxX2xX59xX161xX2xX2xX154xX2e0xX189xX163xXexX2e0xX2e2xX189xX2e0xX161xX5xX163xX111xX1a2xXbxX14xX1a5xXc1xX9xX161xX163xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX6xXbxXexXdxXfdxX1dxXaxX12xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xX7xX517xX1dxX3xX7xX15xX1dxX14xX3xX4xX1xX15xXfdxX3xX23xXcfxX1dxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1fxX38cxXdxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xXfdxX59xX16xXaxX12xXcxX1xX29xX1fxX3xX1fxX76xXexX3xX1fxX4b9xX6xX3xX156xX19xX44xX1dxX3xX1fxX38cxXdxX3xX1dxX5exX6xX3xX5xX91xXdxX3xXb9xX463xX6fxX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xXb4xX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXb9x6fccxX1dxX3xX5xX19xX466xX1dxX3xX4xX1xX45fxX4xX3xXexX6xX16xX3xX7xXe5xX1dxX14xX6fxX3xX14xXdxX5exX3xXb9xX5exX1dxX14xX3xX27xXdxX29xX1dxX3xX4xX105xX106xX1dxX14xX3xX23xX3axX3xX1dxX1xX44xX1dxX3xX59xX44xX1dxX3xX23xX105xX8d1xX4xX3xX23xXcfxX1dxX3xXexX35xXexX3xX223xX1fxX3xX72xXbxX6fxX3xX27xXf3xX1dxX1xX3xX16xX29xX1dxX111xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxXb9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXc1xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX266xXexX1xX19xX1fxX27xX266xX6xX1dxX59xX266xX7xX6xXbxXfdxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX91xXbxX3xX4xX1xX232xX3xX127xX76xX1dxX14xX3xX7xX4f3xX1dxX3xX4xX1xXe5xX4xX3xXexX35xXexX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXb9xX15xX3xXexXf35xX1dxX14xX3xX10dxX19xX15xX3xX4xX1xXfdxX3xX1dxX14xX105xX3xX59xX44xX1dxXaxX3xX1xXc1xX10xX3c4xX9xXaxX47xX5xX19xX4xX266xX5xX19xXfdxX1dxX14xX266xXb9xX19xX266xXexXc1xX6xX1dxX14xX47xXexX6xXbxX266xX4xX1xXdxX266xX4xXfdxX1dxX14xX266xX7xX6xX1dxX266xX4xX1xX19xX4xX266xXexX10xXexX266xX59xXfdxX1dxX266xX27xXdxX10xX1dxX266xXbxX1xXfdxX1dxX14xX266xX5xX6xX4xX1xX266xX544xX10xX1dxX266xXb9xX6xX266xXexX6xX1dxX14xX266xX10dxX19xX6xX266xX4xX1xXfdxX266xX1dxX14xX19xX266xX59xX6xX1dxX47xX2xX2e2xX154xX163xX189xX152xX111xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX47xX1fxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX189xX163xX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX189xX163xX163xX163xX47xX2e4xX161xX59xX163xX2xX163xX163xX163xX189xX163xXexX2e0xX161xX18cxX163xX2e0xX5xX163xX111xX1a2xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXb9xX12xX0xX7xXexXc1xXfdxX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX91xXbxX3xX4xX1xX232xX3xX127xX76xX1dxX14xX3xX7xX4f3xX1dxX3xX4xX1xXe5xX4xX3xXexX35xXexX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXb9xX15xX3xXexXf35xX1dxX14xX3xX10dxX19xX15xX3xX4xX1xXfdxX3xX1dxX14xX105xX3xX59xX44xX1dxXaxX3xX1xXc1xX10xX3c4xX9xXaxX47xX5xX19xX4xX266xX5xX19xXfdxX1dxX14xX266xXb9xX19xX266xXexXc1xX6xX1dxX14xX47xXexX6xXbxX266xX4xX1xXdxX266xX4xXfdxX1dxX14xX266xX7xX6xX1dxX266xX4xX1xX19xX4xX266xXexX10xXexX266xX59xXfdxX1dxX266xX27xXdxX10xX1dxX266xXbxX1xXfdxX1dxX14xX266xX5xX6xX4xX1xX266xX544xX10xX1dxX266xXb9xX6xX266xXexX6xX1dxX14xX266xX10dxX19xX6xX266xX4xX1xXfdxX266xX1dxX14xX19xX266xX59xX6xX1dxX47xX2xX2e2xX154xX163xX189xX152xX111xX1xXexX1fxXaxX12xXcxX91xXbxX3xX4xX1xX232xX3xX127xX76xX1dxX14xX3xX7xX4f3xX1dxX3xX4xX1xXe5xX4xX3xXexX35xXexX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXb9xX15xX3xXexXf35xX1dxX14xX3xX10dxX19xX15xX3xX4xX1xXfdxX3xX1dxX14xX105xX3xX59xX44xX1dxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXc1xXfdxX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12x53b5xX72xX1dxX14xX3xX154xX47xX2xX6fxX3xX85xX76xX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXexXbexXbxX3xXcxX91xXbxX3xX4xX1xX232xX3xX127xX76xX1dxX14xX3xX7xX4f3xX1dxX3xX59xXfdxX3xX47cxX1278xX1a9dxX111xXcxX1a9dxX3xX477xXfdxX15xX1dxX3xX8b8xXdxX1dxX1xX3xX56xX19xX223xX1dxX3xX266xX3xaa27xX16xX3xXb9xXdxX29xX1dxX3xX59xX43cxX3xX544xX1xX19xX16xX35xXexX3xX85xX127xX56xX3xXcxXc1xX19xX1dxX14xX3xX105xX106xX1dxX14xX3xX477xX4f3xX1dxX14xX6fxX3xXcxX10bxX1dxX14xX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXexXbexXbxX3xXcxX91xXbxX3xX4xX1xX232xX3xX127xX76xX1dxX14xX3xX7xX4f3xX1dxX3xX5xX15xX1fxX3xXexXc1xX105xX21xX1dxX14xX3xX23xXfdxX15xX1dxX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX8d1xXbxX3xXb9xX38cxXdxX3xX85xX477xX85xX47cxX3xX56xX15xX3xXcxXb4xX1dxX1xX3xXb9xX15xX3xX4xX72xX4xX3xX1dxX1xX15xX3xXexX15xXdxX3xXexXc1xX8d1xX3xXexX10bxX3xX4xX1xX541xX4xX3xX4xX1xXe5xX4xX3xXexX35xXexX6fxX3xXexXf35xX1dxX14xX3xX10dxX19xX15xX3xX4xX1xXfdxX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXb9xX15xX3xX4xX72xX4xX3xX1dxX14xX105xX3xX59xX44xX1dxX3xX4xXcfxX3xX1xXfdxX15xX1dxX3xX4xX4f3xX1dxX1xX3xX544xX1xXcfxX3xX544xX1xX1exX1dxX3xX21xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxX111xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXb9xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXc1xX105xX3f0xX1dxX14xX3xX1xX56dxX4xX3xX21xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX8d1xXbxX3xXb9xX38cxXdxX3xX85xX76xX3xX23xX76xXdxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX29xX1dxX3xXexXc1xX19xX16xX463xX1dxX3xXb9xX463xX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX23xX4f3xXfdxXaxX3xX1xXc1xX10xX3c4xX9xXaxX47xX5xX19xX4xX266xX5xX19xXfdxX1dxX14xX266xXb9xX19xX266xXexXc1xX6xX1dxX14xX47xXexXc1xX19xXfdxX1dxX14xX266xX1xXfdxX4xX266xXfdxX266xX1dxX14xX1xXdxX266xX156xX19xX6xX1dxX266xXbxX1xXfdxXdxX266xX1xXfdxXbxX266xXb9xXfdxXdxX266xX27xXfdxX266xX59xXfdxXdxX266xX27xXdxX10xX1dxX266xXbxX1xXfdxX1dxX14xX266xXexX19xX16xX10xX1dxX266xXexXc1xX19xX16xX10xX1dxX266xXb9xX10xX266xX27xXdxX10xX1dxX266xX59xX6xXfdxX47xX2xX2e2xX2xX152xX189xX2e0xX111xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX47xX1fxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX189xX163xX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX2xX2e4xX161xX18cxX47xX2xX18cxX154xX59xX152xX163xX152xX189xX18cxX189xX2e0xXexX154xX18cxX163xX152xX5xX152xX266xX2e4xX189xX59xX154xX2xX2e0xX163xX2xX18cxX152xXexX189xX152xX154xX18cxX5xX18cxX266xXdxX1fxX111xX1a2xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXb9xX12xX0xX7xXexXc1xXfdxX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXc1xX105xX3f0xX1dxX14xX3xX1xX56dxX4xX3xX21xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX8d1xXbxX3xXb9xX38cxXdxX3xX85xX76xX3xX23xX76xXdxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX29xX1dxX3xXexXc1xX19xX16xX463xX1dxX3xXb9xX463xX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX23xX4f3xXfdxXaxX3xX1xXc1xX10xX3c4xX9xXaxX47xX5xX19xX4xX266xX5xX19xXfdxX1dxX14xX266xXb9xX19xX266xXexXc1xX6xX1dxX14xX47xXexXc1xX19xXfdxX1dxX14xX266xX1xXfdxX4xX266xXfdxX266xX1dxX14xX1xXdxX266xX156xX19xX6xX1dxX266xXbxX1xXfdxXdxX266xX1xXfdxXbxX266xXb9xXfdxXdxX266xX27xXfdxX266xX59xXfdxXdxX266xX27xXdxX10xX1dxX266xXbxX1xXfdxX1dxX14xX266xXexX19xX16xX10xX1dxX266xXexXc1xX19xX16xX10xX1dxX266xXb9xX10xX266xX27xXdxX10xX1dxX266xX59xX6xXfdxX47xX2xX2e2xX2xX152xX189xX2e0xX111xX1xXexX1fxXaxX12xXcxXc1xX105xX3f0xX1dxX14xX3xX1xX56dxX4xX3xX21xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxX3xXbxX1xX1axXdxX3xX1xX8d1xXbxX3xXb9xX38cxXdxX3xX85xX76xX3xX23xX76xXdxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX29xX1dxX3xXexXc1xX19xX16xX463xX1dxX3xXb9xX463xX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX23xX4f3xXfdxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXc1xXfdxX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX127xX1xXdxX463xX19xX3xX2xX47xX2xX2xX6fxX3xXcxXc1xX105xX3f0xX1dxX14xX3xXcxXdxX3axX19xX3xX1xX56dxX4xX3xX127xX10bxX3xX477xX91xX1fxX3xX99xX1xX19xX16xX37axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxX3xX266xX3xX56xX15xX3xXcxXb4xX1dxX1xXb7xX3xXexX10bxX3xX4xX1xX541xX4xX3xXc1xX6xX3xX1fxX45fxXexX3xX4xX72xX4xX3xX127xX44xX19xX3xX5xX91xX4xX3xX27xX76xX3xX99xX127xX90xX85xXb7xX3xa753xX44xX1dxX3xX4xX6xX3xXb9xX232xX3xX14xXdxXf35xX1fxX6fxX3xX127xX90xX85xX3xXexXdxX35xX1dxX14xX3xX8daxX1dxX1xX6fxX3xX127xX90xX85xX3xX8b8xX7fxX3xXexX1xX19xXbexXexX3xXb9xX15xX3xX544xXfe7xX3xX544xX35xXexX3xX1dxX14xX1xXb4xX6xX3xX4xX4b9xX1dxX14xX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX111xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXb9xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXc1xX6xX3xX10dxX19xX44xX1dxX3xX1xX19xX223xX1dxX3xX5xX19xX16xX37axX1dxX3xX23xX3e8xX19xX3xX1dxX1exX1fxXaxX3xX1xXc1xX10xX3c4xX9xXaxX47xX5xX19xX4xX266xX5xX19xXfdxX1dxX14xX266xXb9xX19xX266xXexXc1xX6xX1dxX14xX47xX59xXfdxX1dxX266xX27xXdxX10xX1dxX266xXbxX1xXfdxX1dxX14xX266xX5xX6xX4xX1xX266xX544xX10xX1dxX266xXc1xX6xX266xX10dxX19xX6xX1dxX266xX1xX19xX6xX1dxX266xX5xX19xX16xX10xX1dxX266xX59xX6xX19xX266xX1dxX6xX1fxX47xX2xX2e0xX163xX2e4xX2e2xX163xX111xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX47xX1fxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX189xX163xX47xX1dxX10xX14bxX7xX47xX2xX2e4xX2xX161xX47xX2e4xX189xX59xX189xX2xX163xX18cxX152xX163xX161xXexX18cxX152xX152xX161xX5xX2e2xX266xXdxX1fxX14xX266xX163xX163xX2e4xX2e4xX111xX1a2xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX1dxX3xX27xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xXexX19xX16xX35xX1dxX3xX27xXdxX3axX1dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXb9xX12xX0xX7xXexXc1xXfdxX1dxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXc1xX6xX3xX10dxX19xX44xX1dxX3xX1xX19xX223xX1dxX3xX5xX19xX16xX37axX1dxX3xX23xX3e8xX19xX3xX1dxX1exX1fxXaxX3xX1xXc1xX10xX3c4xX9xXaxX47xX5xX19xX4xX266xX5xX19xXfdxX1dxX14xX266xXb9xX19xX266xXexXc1xX6xX1dxX14xX47xX59xXfdxX1dxX266xX27xXdxX10xX1dxX266xXbxX1xXfdxX1dxX14xX266xX5xX6xX4xX1xX266xX544xX10xX1dxX266xXc1xX6xX266xX10dxX19xX6xX1dxX266xX1xX19xX6xX1dxX266xX5xX19xX16xX10xX1dxX266xX59xX6xX19xX266xX1dxX6xX1fxX47xX2xX2e0xX163xX2e4xX2e2xX163xX111xX1xXexX1fxXaxX12xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xXc1xX6xX3xX10dxX19xX44xX1dxX3xX1xX19xX223xX1dxX3xX5xX19xX16xX37axX1dxX3xX23xX3e8xX19xX3xX1dxX1exX1fxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexXc1xXfdxX1dxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXcxX1xX43cxX4xX3xX1xXdxX37axX1dxX3xX4xX466xX1dxX14xX3xXexX72xX4xX3xX1xX19xX223xX1dxX3xX5xX19xX16xX37axX1dxX3xX1dxX1exX1fxX3xX189xX163xX2xX2e4xX6fxX3xXexXbaxX3xX23xX3e8xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX23xX35xX1dxX3xX1dxX6xX16xX3xX4xX72xX1dxX3xX27xX76xX6fxX3xX4xX1xXdxX35xX1dxX3xX7xX7fxX3xX477xX24xX1dxX3xX85xXdxX29xX1dxX3xXbxX1xX2exX1dxX14xX3xX90xX91xX4xX1xX3xX95xX96xX1dxX3xX99xX42xX19xX44xX1dxX3xX90xXdxX29xX1dxX6fxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX42xX19xX44xX1dxX6fxX3xX56xX15xX3xXcxXb4xX1dxX1xXb7xX3xX23xXc67xX3xX1xX1exX1dxX14xX3xX7xX6xX16xX3xX5xX19xX16xX37axX1dxX3xXexXbexXbxX6fxX3xXexX1xX43cxX4xX3xX1xXdxX37axX1dxX3xX23xX8d1xXexX3xXexX1xXdxX3xX23xX19xX6xX3xX4xX6xXfdxX3xX23xXdxX3axX1fxX3xXb9xX38cxXdxX3xX4xX1xX41fxX3xX23xX463xX3xX44fxX90xX19xX16xX37axX1dxX3xX10dxX19xX44xX1dxX6fxX3xX5xXbexXbxX3xX4xX466xX1dxX14xX6fxX3xX10dxX19xX16xX35xXexX3xXexX1xX45fxX1dxX14xX570xX111xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXb9xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX19xX5xX12xX0xX59xXdxXb9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc1xXaxX12xX0xX47xX59xXdxXb9xX12xX0xX47xX59xXdxXb9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8daxX19xXexX1xXfdxXc1xXaxX12xXcxX1xX4b9xX16xX3xX1ee2xX105xX106xX1dxX14xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXb9xX12
Thùy Dương