Dạy con các kỹ năng ứng phó khi bạo lực xảy ra
Bom, súng, phương tiện truyền thông xã hội cực đoan, hận thù, về nỗi sợ các hậu quả có thể xảy ra, về cách ứng phó, tìm kiếm sự trợ giúp... - là những vấn đề rất khó để cha mẹ có thể nói với con.
8ce3xa06fxced6x10210x10b66xf4a1x10147xa031xc06dxX0xX1xX2xX3xe0e4x8ecexad47x9efbxX2x104f0xdba7xX7xX0xd771xX1xX2xX3xXcxXdxXexXfxX2xX11xX12xX7xX0xX1xX2xX3xXcxXdxXexXfxX2xX11xX12xX7xX0xX15xX1xX2xX3xXcxXdxXexXfxX2xX11xX12xX7xX0xX15xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX0xXdxX5xXfxX2xXcxb431xX6xba3exXcxX49xXdxfd27xX4fx9430x99fbxXdxX5xXfxX2xXcxX49xX6x1134fxdd10xX6xXfxXdxX2xX49xX4bxXcxX11xX12xXfxX6xX12xXfxX52xX7xX0xe4bcxe2b1xX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexf4e9xX2xXfxX49xX6xX52xX7xf765xf5b7x108d6xX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxc0d0xXcxX4bxafeexa08bxX4bxX12xd3bexX12xX3xX4bxbf84xX12xX3xX4bxXexX6cxb84bxX4bxX8axX6cxX2xX4bx9a38xX7fxX11xX4bxX49xf993xXcxX4bxaf87xf758xX80xX4bxX5xXdxX0xX15xX6cxX6dxX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXex109c2xX6xXdxX5bxX52xX7xf5bdxX11xccd0x10050xX4bxX4fxe633xX12xX3xXc5xX4bxXexX6cxc0a7xb1dcxX12xX3xX4bxXfxX2x1070exX12xX4bxXfxX5xX4xX80xf3e9xX12xX4bxXfxX6cxe08dxX12xX3xX4bxXa6xed87xX4bxX6cxc334xX2xX4bxXcxXa3xXcxX4bxd93exX11xXdxX12xXc5xX4bxX6cx113a0xX12xX4bxXfxX6cxb216xXc5xX4bxe7e7xXddxX4bxX12x9633xX2xX4bxX4fx901exX4bxXcxX87xXcxX4bxX6cxXf8xX4xX4bxfb26xX4xXa7xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxf512xX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxXc5xX4bxX100xXddxX4bxXcxX87xXcxX6cxX4bxX92xX12xX3xX4bxXexX6cxX98xXc5xX4bxXfxec97xXc4xX4bxX8axX2xb8c3xXc4xX4bxX4fxXa3xX4bxXfxX5xX108xX4bxX3xX2xXc8xXexefc7xX14axX14axX4bxX5axX4bxX49xdde7xX4bxX12xX6cx9b5cxX12xX3xX4bxX100xe13bxX12xX4bxXf1xXddxX4bxX5xX15axXfxX4bxX8axX6cxX98xX4bxXf1xX11bxX4bxXcxX6cxXdxX4bxXc4xc189xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxX12xX98xX2xX4bxX100xc2cdxX2xX4bxXcxX11xX12xX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX4bxXexd862xX6xX12xXfxX6xX5xX52xX7xX0xX2xXc4xX3xX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xX2xX19axX6xX12xXfxX6xX5xX52xX4bxX4fxXfxX80xX49xX6xX51xX52xcf39xX2xX5bxXfxX6cxe8e5xX4bxe958xc0dfxX1c6xXexXa6x9816xX4bxX6cxX6xX2xX3xX6cxXfxX1c3xX4bxd1bfxX1d4xX1d4xXexXa6xX1caxX52xX4bxX4fxX5xXcxX51xX52xX6cxXfxXfxXexX1c3xX15xX15xX2xX14axX9exXdxX11xX6cxXdxXfxX2xX12xX6cxX14axX100xX12xX15xX12xX6xX1bexX4fxX15xX6dxb64cxaa49xc324xX15xX6dxX1c6xX1c5xX5bxX1c5xX6dxf1e7xX1c5xX207xX1c5xX6dxXfx8d0dxX1d4xX1c6xX1c6xX49xX6dxX1c6xX5axXcxXdxXcxX6cxX5axX12xX11xX2xX5axXcxX6cxX4xX80xX6xX12xX5axX100xX11xX2xX14ax106c2xXexX3x92bfxX5xX51xX20dxX1fdxX1ffxX52xX4bxXdxX49xXfxX51xX52xX7exX7fxX80xX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX87xXcxX4bxX8axX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxX92xX12xX3xX4bxXexX6cxX98xX4bxX8axX6cxX2xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX52xX4bxX15xX7xX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xc77exXdxX4xX4bxX100x1104axX4bxX9exbe3dxX12xX4bxX4fxXc8xX12xX3xX4bxX6cxX151xX12xX3xX4bxX49xX11xX7fxXfxX4bxXfxX7fxX2xX4bxXc4xXeaxXfxX4bxX3xX2xX87xX11xX4bxXf1xXcfxd7e1xX12xX3xX4bxX7exX11xX4bxX77xX6cxX87xX2xX4bxe6ccxX2xXfxXfxX4fxX9exX4xX5xX3xX6cxX4bxX8axX6cxX2xX13cxX12xX4bxX6dxX6dxX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxXcxX6cxX13cxXfxXc5xX4bxX6cx113fexX4xX4bxX6cxX13cxXfxX4bxX49xX151xX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxX3xX2xX151xXc5xX4bxXcxX87xXcxX4bxX12xX6cxX151xX4bxXcxX6cxX92xXcxX4bxXfxX5xX87xXcxX6cxX4bxXcxX6cxX11xX4bxX9exX2xX13cxXfxXc5xX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxXf1xX151xX12xX4bxXe2xX12xX3xX4bxX9ex999cxX4bxX9exX288xXfxX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxX100xX285xX4bxX12xb4e2xX4bxX4fxXc8xX12xX3xX4bxX12xX151xX80xX4bxXf1xXe7xX4bxXf1xX8exX12xX3xX4bxXcxX87xXcxX4bxXfxX6cxXe2xX12xX3xX4bxXf1xX2xXd6xXexX4bxXcxX6cx8d40xX12xX3xX4bxX7exX11xX4bxX77xX6cxX87xX2xX4bxXfxX5xa0c1xX12xX4bxXc4xX7fxX12xX3xX4bxXa6xXe7xX4bxX6cxXeaxX2xX4bxXcxX98xX4bxXfxX359xX12xX4bxX49xX151xX4bx10400xXdxX9exXc5xX4bxXf1xX2xXddxX4xX4bxXc4xX151xX4bxX6cxX2d6xX4xX4bxX6cxX13cxXfxX4bxXcxX87xXcxX4bxX9exXf8xXcxX4bxXcxX6cxXdxX4bxXc4xX170xX4bxXf1xXddxX4xX4bxX8axX6cxXe2xX12xX3xX4bxX9exX2xX13cxXfxX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xXc2xX11xXc4xXc5xX4bxX4fxXc8xX12xX3xXc5xX4bxXexX6cxXcfxXd0xX12xX3xX4bxXfxX2xXd6xX12xX4bxXfxX5xX4xX80xXddxX12xX4bxXfxX6cxXe2xX12xX3xX4bxXa6xXe7xX4bxX6cxXeaxX2xX4bxXcxXa3xXcxX4bxXf1xX11xXdxX12xXc5xX4bxX6cxXf8xX12xX4bxXfxX6cxXfdxa7daxX4bxXfxX6cxXa3xXcxX4bxX4fxXa3xX4bxX49xX151xX4bxX100xX15axX12xX4bxXf1xXddxX4bxX8axX6cxX98xX4bxX8axX6cxX8exX12xX4bxXf1xX11bxX4bxXcxX6cxXdxX4bxXc4xX170xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxX12xX98xX2xX4bxX100xX17exX2xX4bxXcxX11xX12xXc5xX4bxX100xXddxX4bxX12xX104xX2xX4bxX4fxX108xX4bxXcxX87xXcxX4bxX6cxXf8xX4xX4bxX112xX4xXa7xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxXc5xX4bxX100xXddxX4bxXcxX87xXcxX6cxX4bxX92xX12xX3xX4bxXexX6cxX98xXc5xX4bxX12xX6cxX15axXfxX4bxX49xX151xX4bxXfxX137xXc4xX4bxX8axX2xX13cxXc4xX4bxX4fxXa3xX4bxXfxX5xX108xX4bxX3xX2xXc8xXexX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX0xX2xX1xX5xXdxXc4xX6xX4bxX2xX5bxX51xX52xXdxX4fxX1bexX2xX1xXfxe83exX6dxX52xX4bxX4fxXfxX80xX49xX6xX51xX52xX49xX6xX1xXfxX1c3xX4bxX1c6xX1caxX4bxXexX11xX4fxX2xXfxX2xX11xX12xX1c3xX4bxXdxX9exX4fxX11xX49xX4xXfxX6xX1caxX4bxXfxX11xXexX1c3xX4bxX1c6xX1caxX4bxX1bexX2xX5bxXfxX6cxX1c3xX4bxX20dxX1c5xX20dxXexXa6xX1caxX4bxX6cxX6xX2xX3xX6cxXfxX1c3xX4bxX20dxX1c6xXexXa6xX1caxX52xX4bxX12xXdxXc4xX6xX51xX52xXdxX4fxX1bexX2xX1xXfxX4abxX6dxX52xX4bxX1bexX2xX5bxXfxX6cxX51xX52xX20dxX1c5xX20dxX52xX4bxX6cxX6xX2xX3xX6cxXfxX51xX52xX20dxX1c6xX52xX4bxX1xX5xXdxXc4xX6xX9exX11xX5xX5bxX6xX5xX51xX52xX1c6xX52xX4bxXc4xXdxX5xX3xX2xX12xX1bexX2xX5bxXfxX6cxX51xX52xX1c6xX52xX4bxXc4xXdxX5xX3xX2xX12xX6cxX6xX2xX3xX6cxXfxX51xX52xX1c6xX52xX4bxX4fxXcxX5xX11xX49xX49xX2xX12xX3xX51xX52xX12xX11xX52xX4bxXdxX49xX49xX11xX1bexX1xX4xX49xX49xX4fxXcxX5xX6xX6xX12xX51xX52xXfxX5xX4xX6xX52xX7xX0xX15xX2xX1xX5xXdxXc4xX6xX7xX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX0xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xf7bdxX151xXc4xX4bxXfxX6cxX13cxX4bxX12xX151xX11xX4bxX12xX98xX2xX4bxX100xXddxX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxX100xX17exX2xX4bxXfxX5x9cb6xX4bxX6xXc4xX0xX15xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX19axXdxX5xX11xX49xX2xX12xXdxX4bxfc5exX2xX5bxXdxX49xXc5xX4bxXc4xXeaxXfxX4bxX3xX2xX87xX11xX4bxX4fxXcfxX4bxX100xXddxX4bxXfxc29cxXc4xX4bxXfxX6cxX2d6xX12xX4bxX6cx101cdxXcxX4bxX100xX151xX4bxX8axX6cxX11xXdxX4bxX6cxX609xXcxX4bxX6cxX151xX12xX6cxX4bxX100xX2xX4bxXfxX7fxX2xX4bxa202xX11xX6cxX12xX4fxX4bxXbcxX11xXexX8axX2xX12xX4fxX4bx11236xX6xX5bxX2xXcxX2xX12xX6xX4bxX12xX98xX2xX1c3xX4bxece1xXc2xXa7xX12xX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxXf1xX2d6xX4xX4bxXfxX2xX359xX12xX4bxXcxe3eaxXdxX4bxXcxX6cxXdxX4bxXc4xX170xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxX49xX151xX4bxX8axX6cxXe2xX12xX3xX4bxX12xX98xX2xX4bxX3xX137xX4bxX100xX17exX2xX4bxXf1xX92xXdxX4bxXfxX5xX5bexX14axX4bxa252xX6cxXcfxX12xX3xX4bxXf1xX2xXddxX4xX4bxXf1xX98xX4bxX8axX6cxXe2xX12xX3xX4bxXfxX6cxXa3xXcxX4bxXfxX13cxX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxXc4xXe2xX2xX4bxXfxX5xXcfxX2a9xX12xX3xX4bxXfxX5xX4xX80xXddxX12xX4bxXfxX6cxXe2xX12xX3xX4bxXfxX34bxXcxX4bxXf1xXeaxX4bxXcxXdxX11xX4bxX100xX151xX4bxXf1xXdxX4bxXcxX6cxX2xXddxX4xX4bxX12xX6cxXcfxX4bxX6cxX2xXd6xX12xX4bxX12xXdxX80xX14axX4bxXbcxXe7xX80xX4bxX6cx9045xX2xX4bxXcxX11xX12xX4bxX9exX7fxX12xX4bxXa6xX6xXc4xX4bxXf1xXe7xX4bxX12xX3xX6cxX6xX4bxX3xX137xX4bxX100xXddxX4bxXcxX6cxX4xX80xXd6xX12xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX14axX4bxX280xXdxX4xX4bxXf1xX98xX4bxX49xX288xX12xX3xX4bxX12xX3xX6cxX6xX4bxX100xX151xX4bxXcxX6cxX2xXdxX4bxX4fxX5bexX4bxX100xX17exX2xX4bxX4fxXa3xX4bxX49xX11xX4bxX600xX4xX4bxXcxX654xXdxX4bxXfxX5xX5bexaa7dxX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX682xXdxX5bxX2xXdxX4bx8efcxX11xXc4xXdxXcxX8axXc5xX4bxXc4xXeaxXfxX4bxXcxX34bxX4bxX100xX15axX12xX4bxXcxX6cxX4xX80xX359xX12xX4bxX12xX3xX6cxX2xXd6xXexX4bxXcxX98xX4bxX3xX2xX15axX80xX4bxXexX6cxd1b7xXexX4bxX100xX151xX4bxXcxX6cxX4xX80xX359xX12xX4bxX100xX2xX359xX12xX4bxXfxX5xX317xX4bxX49xX2xXd6xX4xX4bxXfxX5xX5bexX4bxX6xXc4xX4bxX100xX151xX4bxX100xX317xX4bxXfxX6cxX151xX12xX6cxX4bxX12xX2xX359xX12xX4bxXcxX6cxX2xXdxX4bxX4fxX5bexX4bxX640xX372xX2xX155xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX4bxX6xXc4xX4bxX49xX151xX4bxXcxXe2xX12xX3xX4bxX100xX2xXd6xXcxX4bxX4fxX34bxX4bxXc4xXeaxXfxX4bxXcxX654xXdxX4bxXcxX6cxXc8xX12xX3xX4bxXfxXe2xX2xX14axX4bxe465xX6cxX2xX4bxXcxX98xX4bxXc4xXeaxXfxX4bxX100xX15axX12xX4bxXf1xXddxX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxXc5xX4bxXcxX6cxXdxX4bxXc4xX170xX4bxX12xX359xX12xX4bxXfxX137xXc4xX4bxX8axX2xX13cxXc4xX4bxXfxX6cxX359xXc4xX4bxXfxX6cxXe2xX12xX3xX4bxXfxX2xX12xX4bxX100xX151xX4bxX6cxX6e6xX2xX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX654xXdxX4bxX6cxX609xX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxX3xX137xX4bxXf1xe48axXcxX4bxX9exX2xXd6xXfxX4bxX49xX151xXc4xX4bxXa6xX87xX11xX4bxXfxX5xXeaxX12xX4bxXcxX6cxXc8xX12xX3xX14axX4bxXbcxX609xX4bxXf1xXdxX12xX3xX4bxXfxX6cxX15axX80xX4bxX3xX137xX4bxXfxX5xX359xX12xX4bxXfxX2xX12xX4bxXfxX92xXcxX22cxX4bxX632xX609xX2xX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxX12xX98xX2xX4bxX3xX137xX4bxX100xX17exX2xX4bxX6cxX609xX22cxX4bxXbcxX609xX4bxXfxX6cxX15axX80xX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxX49xX17exX12xX4bxXa6xX4xX12xX3xX4bxX112xX4xXdxX12xX6cxX4bxX6cxX609xX4bxX49xX151xXc4xX4bxX3xX137xX22cxX4bxX632xX104xX2xX4bxX12xX3xX151xX80xXc5xX4bxX6cxXe7xX80xX4bxXfxX137xXc4xX4bxXfxX6cxX2a9xX2xX4bxXf1xX2xX11bxXc4xX4bxX6cxX108xXexX4bxX49xff04xX4bxX12xX98xX2xX4bxX100xX17exX2xX4bxXfxX5xX5bexX4bxX6xXc4xX4bxX100xXddxX4bxX12xXd0xX2xX4bxXfxX5xX5bexX4bxX4fx9857xX4bxXf1xXcfxX108xXcxX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xXc5xX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxXc4xX151xX4bxX6cxX609xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxXfxX137xXc4xX4bxXf1xXcfxX108xXcxX4bxX4fxXa3xX4bxX3xX2xXc8xXexX4bxXf1x9e58xX4bxX8axX6cxX2xX4bxX3xX869xXexX4bxXfxX137xX12xX6cxX4bxX6cxX4xX34bxX12xX3xX4bxX12xX3xX4xX80xX4bxX6cxX2xX11bxXc4xX14axX4bxf180xX600xX80xX4bxX49xX151xX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxXf1xX2xXddxX4xX4bxX112xX4xXdxX12xX4bxXfxX5xX609xX12xX3xX4bxXcxX2d6xX12xX4bxXfxX5xXdxX12xX3xX4bxX9exX317xX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX4bxXfxX5xXcfxX17exXcxX4bxX8axX6cxX2xX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX4bxX4fxXa3xX4bxXcxX34bxX52xX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX682xX3xX151xX80xX4bxXcxX151xX12xX3xX4bxX8axX6cxX98xX4bxX6cxX7fxX12xX4bxXcxX6cxX13cxX4bxXfxX5xX5bexX4bxXfxX2xX13cxXexX4bxXa6xXc8xXcxX4bxX100xX17exX2xX4bxXfxX2xX12xX4bxXfxX92xXcxX4bxX100xXddxX4bxXcxX87xXcxX4bxX100xX285xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxXc5xX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX4bxX9exX15axXfxX4bxX8ax10901xX4bxX49xXc8xXcxX4bxX12xX151xX11xXc5xX4bxX9exX15axXfxX4bxX8axXa2axX4bxXf1xX600xX4xXc5xX4bxX100xXf8xX80xX4bxX6cxXe7xX80xX4bxX6cxXcfxX17exX12xX3xX4bxX5bx8ff5xX12xX4bxXfxX5xX5bexX4bxXcxX87xXcxX6cxX4bxX12xX6cxXf8xX12xX4bxX9exX2xX13cxXfxX4bxX100xX15axX12xX4bxXf1xXddxX4bxX100xX151xX4bxXcxX87xXcxX6cxX4bxXa6x8ecaxX4bxX49xX90bxX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX0xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7x920axX600xX80xX4bxX5bxXa3xX12xX3xX4bxX6cxXd6xX4bxXfxX6cxX34bxX12xX3xX4bxXcxX87xXcxX4bxXf1xX317xXdxX4bxXf1xX2xX11bxXc4xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xX0xX15xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX5e9xX2xX5bxXdxX49xX4bxXf1xXdxX12xX3xX4bxX49xX151xXc4xX4bxX100xX2xXd6xXcxX4bxX100xX17exX2xX4bxXc2xXd6xX12xX6cxX4bxX100xX2xXd6xX12xX4bxX624xX11xX6cxX12xX4fxX4bxXbcxX11xXexX8axX2xX12xX4fxX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxXc4xXeaxXfxX4bxXcxX6cxXcfxXd0xX12xX3xX4bxXfxX5xX137xX12xX6cxX4bxXexX6cx110fbxX12xX3xX4bxXcxX6cxX34bxX12xX3xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxXcxXeaxX12xX3xX4bxXf1xce33xX12xX3xX14axX4bxX19axXe2xX4bxX49xX17exX12xX4bxX49xX359xX12xX4bxc5c6xX4bxX77xX600xX80xX4bxXc2xXdxX12xX4bxX682xX6cxXdxXc5xX4bxX12xXd0xX2xX4bxX5xX15axXfxX4bxd155xXfxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxXc5xX4bxX12xX6cxX15axXfxX4bxX49xX151xX4bxXa6xXa7xX4bxX4fxXc8xX12xX3xX4bxX6cxX151xX12xX3xX4bxX49xX11xX7fxXfxXc5xX4bxX12xX6cxXcfxX12xX3xX4bxXcxXe2xX4bxX100xXa50xX12xX4bxX112xX4xXdxX12xX4bxXfxX600xXc4xX4bxXf1xX13cxX12xX4bxX100xX2xXd6xXcxX4bxX12xX3xX6cxX2xX359xX12xX4bxXcxX92xX4xX4bxXcxX87xXcxX4bxX100xX15axX12xX4bxXf1xXddxX4bxXa6xX4xX12xX3xX4bxX112xX4xXdxX12xX6cxX4bxX100xX151xX4bxX6cxXf8xX4xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxX4fxXdxX4xX4bxX8axX6cxX2xX4bxX49xX151xXc4xX4bxX100xX2xXd6xXcxX4bxX100xX17exX2xX4bxXcxX87xXcxX4bxX4fxX2xX12xX6cxX4bxX100xX2xX359xX12xX4bxXfxc6bfxX4bxX77xX600xX80xX4bxXc2xXdxX49xXfxX2xXc4xX11xX5xX6xXc5xX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxXfxX6cxXcfxX2a9xX12xX3xX4bxXa6xX4xX80xX359xX12xX4bxX3xX869xXexX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX280xXdxX4xX4bxX8axX6cxX2xX4bxXcxX6cxX2xXdxX4bxX4fxX5bexX4bxX100xXddxX4bxXfxX6cxXa7xXc4xX4bxX8axX317xXcxX6cxX4bxX6cxXdxX80xX4bxXcxX6cxX15axX12xX4bxXfxX6cxXcfxXd0xX12xX3xX4bxX49xX2xX359xX12xX4bxX112xX4xXdxX12xX4bxXf1xX13cxX12xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxX100xX17exX2xX4bxXcxX87xXcxX4bxX12xX7fxX12xX4bxX12xX6cxX600xX12xXc5xX4bxX6cxX2d6xX4xX4bxX6cxX13cxXfxX4bxXc4xX609xX2xX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxXf1xXddxX4xX4bxXc4xX4xX34bxX12xX4bxX640xXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxX49xX151xXc4xX4bxXf1xX2xXddxX4xX4bxX3xX137xX4bxXf1xX98xX74axX14axX4bxX77xX5xX5bexX4bxX6xXc4xX4bxXcxX2d6xX12xX4bxXf1xXcfxX108xXcxX4bxX9exXa7xX11xX4bxX100xXd6xX4bxXb4dxX4bxXc4xX609xX2xX4bxX12xXd0xX2xX4bxX100xX151xX4bxXcxX2d6xX12xX4bxXexX6cxXa7xX2xX4bxXa6xX600xX80xX4bxX5bxXa3xX12xX3xX4bxXc4xXeaxXfxX4bxX6cxXd6xX4bxXfxX6cxX34bxX12xX3xX4bxXcxX87xXcxX4bxXf1xX317xXdxX4bxXf1xX2xX11bxXc4xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexX19axX6xX12xXfxX6xX5xX52xX4bxX4fxXfxX80xX49xX6xX51xX52xXfxX6xXa6xXfxX5axXdxX49xX2xX3xX12xX1c3xX4bxXcxX6xX12xXfxX6xX5xX1caxX52xX7xX0xX2xXc4xX3xX4bxX4fxXfxX80xX49xX6xX51xX52xX1bexX2xX5bxXfxX6cxX1c3xX4bxX207xX1c6xX1c6xXexXa6xX1caxX4bxXc4xXdxXa6xX5axX1bexX2xX5bxXfxX6cxX1c3xX4bxX20dxX1fdxe09cxX1caxX52xX4bxXfxX2xXfxX49xX6xX51xX52xX6dxa41bxX9exXdxX11xX5axX49xX4xXcxX5axX6dxX14axX229xXexX3xX52xX4bxX4fxX5xXcxX51xX52xX6cxXfxXfxXexX1c3xX15xX15xX2xX14axX9exXdxX11xX6cxXdxXfxX2xX12xX6cxX14axX100xX12xX15xX12xX6xX1bexX4fxX15xX6dxX1fdxX1fexX1ffxX15xX6dxX1c6xX1c5xX5bxX1c5xXd9fxX6dxX1d4xX1c6xX1c6xX1fdxXfxX1c5xX1ffxX1c6xX20dxX49xX6dxX14axX229xXexX3xX52xX4bxXdxX49xXfxX51xX52xX7exX7fxX80xX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX87xXcxX4bxX8axX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxX92xX12xX3xX4bxXexX6cxX98xX4bxX8axX6cxX2xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX52xX4bxX5bxXdxXfxXdxX5axX1xX9exX5axX5bxX2xX4fxXdxX9exX49xX6xX5axX1d4xX207xX1c6xX51xX52xX52xX4bxX15xX7xX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexX19axXdxXexXfxX2xX11xX12xX52xX4bxX4fxXfxX80xX49xX6xX51xX52xXfxX6xXa6xXfxX5axXdxX49xX2xX3xX12xX1c3xX4bxXcxX6xX12xXfxX6xX5xX1caxX52xX7xXbcxXe7xX80xX4bxXcxX6cxX288xXcxX4bxXcxX6cxX288xX12xX4bxX12xX6cxX151xX4bxX49xX151xX4bxXc4xXeaxXfxX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxX12xXd0xX2xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xX4bxXcxX654xXdxX4bxXcxX11xX12xX4bxX9exX7fxX12xX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xXbcxXe7xX80xX4bxXcxX6cxX288xXcxX4bxXcxX6cxX288xX12xX4bxX5xa50fxX12xX3xX4bxX12xX6cxX151xX4bxX49xX151xX4bxX52xXc4xXeaxXfxX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxX12xXd0xX2xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xX4bxXcxX654xXdxX4bxXcxX11xX12xX4bxX9exX7fxX12xX52xXc5xX4bxX767xX11xXc4xXdxXcxX8axX4bxXcxX6cxX11xX4bxX9exX2xX13cxXfxX4bxXfxX6cxX359xXc4xX14axX4bxX97dxX2xXddxX4xX4bxXf1xX98xX4bxXcxX98xX4bxX12xX3xX6cxcaf3xXdxX4bxX49xX151xX4bxXcxX6cxXdxX4bxXc4xX170xX4bxXexX6cxXa7xX2xX4bxXa6xX600xX80xX4bxX5bxXa3xX12xX3xX4bxXf1xXcfxX108xXcxX4bxXc4xXeaxXfxX4bxXc4xXe2xX2xX4bxXfxX5xXcfxX2a9xX12xX3xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xX4bxXcxX6cxX11xX4bxXcxX11xX12xXc5xX4bxXcxX11xX12xX4bxX8axX6cxXe2xX12xX3xX4bxXexX6cxXa7xX2xX4bxXcxX6cxX92xX12xX3xX4bxX8axX2xX13cxX12xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxX6cxXdxX80xX4bxX9exX317xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX14axX4bxX97dxXb3dxX12xX3xX4bxXfxX6cxX2a9xX2xXc5xX4bxX49xX4xXe2xX12xX4bxX6cxXcfxX17exX12xX3xX4bxX5bxXa50xX12xX4bxXcxX11xX12xX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxX12xXd0xX2xX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxX12xX6cxX151xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxX9exXa7xX11xX4bxX100xXd6xX4bxXcxX87xXcxX4bxXcxX11xX12xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xX4bxX8axX6cxX2xX4bxXcxX98xX4bxXfxX137xX12xX6cxX4bxX6cxX4xX34bxX12xX3xX4bxXa6xX15axX4xX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX14axX4bxX682xX6cxX155xX12xX3xX4bxXexX6cxXcfxXd0xX12xX3xX4bxXfxX2xXd6xX12xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxX3xX2xXc8xXexX4bxXcxX11xX12xX4bxX92xX12xX3xX4bxXexX6cxX98xX4bxX100xX17exX2xX4bxXfxX137xX12xX6cxX4bxX6cxX4xX34bxX12xX3xX4bxX100xX151xX4bxXfxX137xXc4xX4bxX8axX2xX13cxXc4xX4bxX4fxXa3xX4bxX3xX2xXc8xXexX4bxXf1xX95dxX14axX4bxX97dxX869xXcxX4bxX9exX2xXd6xXfxX4bxX49xX151xX4bxXcxX87xX12xX6cxX4bxXcxXa76xXdxX4bxXfxX6cxX11xX87xXfxX4bxX6cxX2xX11bxXc4xX4bxX9exXb64xX4bxXc4xXf8xXfxX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxX12xX3xXe2xX2xX4bxX12xX6cxX151xX14axX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX19axX87xXcxX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX2d6xX12xX4bxXf1xXcfxX108xXcxX4bxX5bxX7fxX80xX4bxX100xXddxX4bxXcxX87xXcxX4bxXcxX87xXcxX6cxX4bxX9exXa7xX11xX4bxX100xXd6xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xX4bxXb4dxX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxX12xXd0xX2xX4bxX8axX6cxXe2xX12xX3xX4bxXcxX98xX4bxX9exX34bxX4bxXc4xX170xX4bxXb4dxX4bxX9exX359xX12xXc5xX4bxXb4dxX4bxXfxX5xXcfxX2a9xX12xX3xX4bxX6cxX609xXcxXc5xX4bxXfxX5xX359xX12xX4bxXfxX151xX4xX4bxXf1xX2xXd6xX12xX4bxX12xX3xX2d6xXc4xXc5xX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxX8axX6cxX4xX4bxX12xX6cxX151xXc5xX4bxX12xX3xX11xX151xX2xX4bxXcxXe2xX12xX3xX4bxX100xX2xX359xX12xXc5xX4bxXcxX87xXcxX4bxX4fxX34bxX4bxXf1xX2xXd6xX12xX4bxXfxX6cxX11xX7fxX2xX4bxX8axX6cx10827xX12xX4bxXcxX15axXexXc5xX4bxXcxX87xXcxX4bxXcxX87xXcxX6cxX4bxXfxX6cxXe2xX12xX3xX4bxXfxX2xX12xX4bxXcxX6cxX11xX4bxX12xX3xXcfxX2a9xX2xX4bxX8axX6cxX87xXcxX4bxXfxX5xX108xX4bxX3xX2xXc8xXexXc5xX4bxXcxX87xXcxX4bxXf1xX317xXdxX4bxXcxX6cx946fxX4bxXcxX2d6xX12xX4bxXfxX6cxX2xX13cxXfxX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxXfxX137xXc4xX4bxXf1xX13cxX12xX4bxXf1xX11bxX4bxXf1xXcfxX108xXcxX4bxX9exXa7xX11xX4bxX100xXd6xX4bxX100xX151xX4bxX3xX2xXc8xXexX4bxXf1xX95dxX3f6xX0xX15xXexX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexXc2xX11xX5bxX80xX52xX7xX97dxX869xXcxX4bxX9exX2xXd6xXfxXc5xX4bxX6cxXcfxX17exX12xX3xX4bxX5bxXa50xX12xX4bxXcxX87xXcxX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX87xXcxX6cxX4bxXf1xX2xXddxX4xX4bxXfxX2xX13cxXfxX4bxXfxX6cxXe2xX12xX3xX4bxXfxX2xX12xX4bxX8axX6cxX2xX4bxXfxX6cxXdxXc4xX4bxX3xX2xXdxX4bxXc4xX7fxX12xX3xX4bxXa6xXe7xX4bxX6cxXeaxX2xXc5xX4bxX8axX11bxX4bxXcxXa7xX4bxXfxX600xXc4xX4bxXfxX5xX7fxX12xX3xXc5xX4bxXcxXa7xXc4xX4bxXa6xXc8xXcxXc5xX4bxXcxX87xXcxX6cxX4bxX12xX6cxXf8xX12xX4bxX9exX2xX13cxXfxX4bxX100xX151xX4bxXfxXc05xX4bxXcxX6cxX34bxX2xX4bxX12xX6cxX155xX12xX3xX4bxX112xX4xXdxX12xX4bxXfxX600xXc4xX4bxXfxX6cxX87xX2xX4bxX112xX4xX87xXc5xX4bxXcxX98xX4bxXfxX6cxX11bxX4bxXfxX2xXddxXc4xX4bxX114cxX12xX4bxX12xX3xX4xX80xX4bxX6cxX2xX11bxXc4xXc5xX4bxX9exX317xX4bxX49xX108xX2xX4bxX5bxX285xX12xX3xX4bxXc4xX151xX4bxXcxX11xX12xX4bxX8axX6cxXe2xX12xX3xX4bxX9exX2xX13cxXfxX14axX0xX15xXexX7xX0xX5bxX2xX100xX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xX5bxX5xX6xX49xXdxXfxX6xX5bxX52xX7xX0xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX77xX2xX12xX4bxX49xX2xX359xX12xX4bxX112xX4xXdxX12xX1c3xX0xX15xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xX4xX49xX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXfxX2xXfxX49xX6xX5axXfxX6cxX4xXc4xX9exX5axXdxX12xX5bxX5axX4fxXdxXexX11xX52xX7xX0xX49xX2xX7xX0xXdxX4bxXfxX2xXfxX49xX6xX51xX52xX372xX2xXc8xXexX4bxXcxX11xX12xX4bxX12xX6cxXf8xX12xX4bxX9exX2xX13cxXfxX4bxX9exXa7xX12xX4bxXfxX6cxX600xX12xX52xX4bxX6cxX5xX6xX1xX51xX52xX15xX3xX2xXdxX11xX5axX5bxX4xXcxX15xX3xX2xX4xXexX5axXcxX11xX12xX5axX12xX6cxXdxX12xX5axX9exX2xX6xXfxX5axX9exXdxX12xX5axXfxX6cxXdxX12xX15xX6dxX1c5xX1c5xX1d4xX207xX1c6xX14axX6cxXfxXc4xX52xX7xX0xX2xXc4xX3xX4bxX4fxX5xXcxX51xX52xX15xXc4xX6xX5bxX2xXdxX15xX6dxXd9fxX1c6xX15xX12xX6xX1bexX4fxX15xX6dxX1fdxXd9fxX6dxX15xX207xX1fdxX5bxX1c6xX6dxX6dxX1c6xXd9fxX6dxX1fexXfxX207xX1c5xXd9fxXd9fxX49xX6dxX5axXdxX1d4xX14axX229xXexX3xX52xX4bxXdxX49xXfxX51xX52xX7exX7fxX80xX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX87xXcxX4bxX8axX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxX92xX12xX3xX4bxXexX6cxX98xX4bxX8axX6cxX2xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX52xX4bxX15xX7xX0xX15xXdxX7xX0xX5bxX2xX100xX7xX0xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xXdxX4bxXfxX2xXfxX49xX6xX51xX52xX372xX2xXc8xXexX4bxXcxX11xX12xX4bxX12xX6cxXf8xX12xX4bxX9exX2xX13cxXfxX4bxX9exXa7xX12xX4bxXfxX6cxX600xX12xX52xX4bxX6cxX5xX6xX1xX51xX52xX15xX3xX2xXdxX11xX5axX5bxX4xXcxX15xX3xX2xX4xXexX5axXcxX11xX12xX5axX12xX6cxXdxX12xX5axX9exX2xX6xXfxX5axX9exXdxX12xX5axXfxX6cxXdxX12xX15xX6dxX1c5xX1c5xX1d4xX207xX1c6xX14axX6cxXfxXc4xX52xX7xX372xX2xXc8xXexX4bxXcxX11xX12xX4bxX12xX6cxXf8xX12xX4bxX9exX2xX13cxXfxX4bxX9exXa7xX12xX4bxXfxX6cxX600xX12xX0xX15xXdxX7xX0xX15xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xX6cxX6xXdxX5bxX52xX7xX97dxX98xX4bxX49xX151xX4bxX12xXeaxX2xX4bxX5bxX4xX12xX3xX4bxXcxX34bxXfxX4bxX49xe749xX2xX4bxXcxX654xXdxX4bxX6cxXeaxX2xX4bxXfxX6cxXa7xX11xX4bxX52xX97dxX87xX12xX6cxX4bxXfxX6cxX92xXcxX4bxXfxX6cxX2xX359xX12xX4bxXfxX151xX2xX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxXcxX11xX12xX4bxX9exX7fxX12xX52xX4bxX5bxX11xX4bxX77xX5xXcfxX2a9xX12xX3xX4bxX2xX280xXcxX6cxX11xX11xX49xX4bxXbcxX151xX4bxX77xXf28xX12xX6cxX4bxXfxX327xX4bxXcxX6cxX92xXcxX4bxX4fxX87xX12xX3xX4bxXd9fxX1ffxX15xX1c5xX14axX0xX15xXexX7xX0xX15xX5bxX2xX100xX7xX0xX15xX49xX2xX7xX0xX49xX2xX7xX0xXdxX4bxXfxX2xXfxX49xX6xX51xX52xX640xX5e9xX137xX4bxXcxX4xXeaxXcxX4bxX4fxX34bxX12xX3xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xXc5xX4bxX49xX151xX12xX6cxX4bxXc4xX7fxX12xX6cxX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX4bxX6xXc4xX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxXfxX6cxX13cxX4bxX3xX2xX17exX2xX4bxXcxXe2xX12xX3xX4bxX12xX3xX6cxXd6xX4bxX4fxX34bxX74axX52xX4bxX6cxX5xX6xX1xX51xX52xX15xXa6xXdxX5axX6cxX11xX2xX15xX100xX2xX5axXcxX4xX11xXcxX5axX4fxX11xX12xX3xX5axXdxX12xX5axXfxX11xXdxX12xX5axX49xXdxX12xX6cxX5axXc4xXdxX12xX6cxX5axXcxX6cxX11xX5axXfxX5xX6xX5axX6xXc4xX5axXfxX5xX11xX12xX3xX5axXfxX6cxX6xX5axX3xX2xX11xX2xX5axXcxX11xX12xX3xX5axX12xX3xX6cxX6xX5axX4fxX11xX15xX6dxX1c5xX1c5xX1c6xX1fexX1c6xX14axX6cxXfxXc4xX52xX7xX0xX2xXc4xX3xX4bxX4fxX5xXcxX51xX52xX15xXc4xX6xX5bxX2xXdxX15xX6dxXd9fxX1c6xX15xX12xX6xX1bexX4fxX15xX6dxX1fdxXd9fxX6dxX15xX6dxX1c6xXd9fxX5bxXd9fxX6dxXd9fxX1c5xX1c5xX1d4xX1d4xXfxX1fexX1ffxX20dxX6dxX49xX1d4xX14axX229xXexX3xX52xX4bxXdxX49xXfxX51xX52xX7exX7fxX80xX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX87xXcxX4bxX8axX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxX92xX12xX3xX4bxXexX6cxX98xX4bxX8axX6cxX2xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX52xX4bxX15xX7xX0xX15xXdxX7xX0xX5bxX2xX100xX7xX0xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xXdxX4bxXfxX2xXfxX49xX6xX51xX52xX640xX5e9xX137xX4bxXcxX4xXeaxXcxX4bxX4fxX34bxX12xX3xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xXc5xX4bxX49xX151xX12xX6cxX4bxXc4xX7fxX12xX6cxX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX4bxX6xXc4xX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxXfxX6cxX13cxX4bxX3xX2xX17exX2xX4bxXcxXe2xX12xX3xX4bxX12xX3xX6cxXd6xX4bxX4fxX34bxX74axX52xX4bxX6cxX5xX6xX1xX51xX52xX15xXa6xXdxX5axX6cxX11xX2xX15xX100xX2xX5axXcxX4xX11xXcxX5axX4fxX11xX12xX3xX5axXdxX12xX5axXfxX11xXdxX12xX5axX49xXdxX12xX6cxX5axXc4xXdxX12xX6cxX5axXcxX6cxX11xX5axXfxX5xX6xX5axX6xXc4xX5axXfxX5xX11xX12xX3xX5axXfxX6cxX6xX5axX3xX2xX11xX2xX5axXcxX11xX12xX3xX5axX12xX3xX6cxX6xX5axX4fxX11xX15xX6dxX1c5xX1c5xX1c6xX1fexX1c6xX14axX6cxXfxXc4xX52xX7xX640xX5e9xX137xX4bxXcxX4xXeaxXcxX4bxX4fxX34bxX12xX3xX4bxXdxX12xX4bxXfxX11xX151xX12xXc5xX4bxX49xX151xX12xX6cxX4bxXc4xX7fxX12xX6cxX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX4bxX6xXc4xX4bxXfxX5xX11xX12xX3xX4bxXfxX6cxX13cxX4bxX3xX2xX17exX2xX4bxXcxXe2xX12xX3xX4bxX12xX3xX6cxXd6xX4bxX4fxX34bxX74axX0xX15xXdxX7xX0xX15xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xX6cxX6xXdxX5bxX52xX7xX97dxX98xX4bxX49xX151xX4bxXcxX6cxX654xX4bxXf1xXddxX4bxX77xX6cxX87xX12xX3xX4bxX6cxX151xX12xX6cxX4bxXf1xXeaxX12xX3xX4bxX100xX137xX4bxXfxX5xX5bexX4bxX6xXc4xX4bxX12xX8exXc4xX4bxXd9fxX1c6xX6dxX1fdxX4bxXf1xXcfxX108xXcxX4bxbecdxXc2xX682xX7exX4bxXfxX118axX12xX6cxX4bxXbcxX151xX4bxX77xXf28xX12xX6cxX4bxXfxX327xX4bxXcxX6cxX92xXcxX4bxXexX6cxX87xXfxX4bxXf1xXeaxX12xX3xX4bxX100xX151xX11xX4bxX4fxX87xX12xX3xX4bxXd9fxXd9fxX15xX1c5xX14axX0xX15xXexX7xX0xX15xX5bxX2xX100xX7xX0xX15xX49xX2xX7xX0xX49xX2xX7xX0xXdxX4bxXfxX2xXfxX49xX6xX51xX52xX808xX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxX4fxX34bxX12xX3xX1c3xX4bxXbcxX151xX12xX6cxX4bxXfxX5xXdxX12xX3xX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX52xX4bxX6cxX5xX6xX1xX51xX52xX15xX3xX2xXdxX11xX5axX5bxX4xXcxX15xX8axX80xX5axX12xXdxX12xX3xX5axX4fxX11xX12xX3xX5axX6cxXdxX12xX6cxX5axXfxX5xXdxX12xX3xX5axXcxX6cxX11xX5axXfxX5xX6xX15xX6dxX1c5xXd9fxXd9fxX1ffxX1c5xX14axX6cxXfxXc4xX52xX7xX0xX2xXc4xX3xX4bxX4fxX5xXcxX51xX52xX15xXc4xX6xX5bxX2xXdxX15xX6dxXd9fxX1c6xX15xX12xX6xX1bexX4fxX15xX6dxX1fdxX6dxX1c5xX15xX6dxX1d4xX1fexX5bxX6dxX6dxX1ffxX6dxX1fexX1fexX20dxXfxXd9fxX1fexXd9fxX1d4xX49xX1c6xX14axX229xXexX3xX52xX4bxXdxX49xXfxX51xX52xX7exX7fxX80xX4bxXcxX11xX12xX4bxXcxX87xXcxX4bxX8axX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxX92xX12xX3xX4bxXexX6cxX98xX4bxX8axX6cxX2xX4bxX9exX7fxX11xX4bxX49xXa3xXcxX4bxXa6xXa7xX80xX4bxX5xXdxX52xX4bxX15xX7xX0xX15xXdxX7xX0xX5bxX2xX100xX7xX0xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xXdxX4bxXfxX2xXfxX49xX6xX51xX52xX808xX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxX4fxX34bxX12xX3xX1c3xX4bxXbcxX151xX12xX6cxX4bxXfxX5xXdxX12xX3xX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX52xX4bxX6cxX5xX6xX1xX51xX52xX15xX3xX2xXdxX11xX5axX5bxX4xXcxX15xX8axX80xX5axX12xXdxX12xX3xX5axX4fxX11xX12xX3xX5axX6cxXdxX12xX6cxX5axXfxX5xXdxX12xX3xX5axXcxX6cxX11xX5axXfxX5xX6xX15xX6dxX1c5xXd9fxXd9fxX1ffxX1c5xX14axX6cxXfxXc4xX52xX7xX808xX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxX4fxX34bxX12xX3xX1c3xX4bxXbcxX151xX12xX6cxX4bxXfxX5xXdxX12xX3xX4bxXcxX6cxX11xX4bxXfxX5xX5bexX0xX15xXdxX7xX0xX15xX4fxXfxX5xX11xX12xX3xX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xX6cxX6xXdxX5bxX52xX7xX682xX104xX2xX4bxX49xX11xX4bxX49xX288xX12xX3xX4bxXcxX654xXdxX4bxXcxX6cxX317xX4bxX682xX6cxX4xX12xX3xX4bxa1a4xXexX6cxXcfxX2a9xX12xX3xX4bxX97dxX7fxX2xX4bxX682xX151xX2xXc5xX4bxX77xXexX14axX4bxXbcxX151xX4bxX77xXf28xX12xX6cxf2ffxX4bxXf1xXe7xX4bxXexX6cxX2d6xX12xX4bxX12xX151xX11xX4bxXf1xXcfxX108xXcxX4bxXfxX5xXc8xXfxX4bxX9exX6e6xX4bxX8axX6cxX2xX4bxXcxX11xX12xX4bxX3xX87xX2xX4bxXcxX6cxX317xX4bxX5axX4bxX9exX792xX4bxX59dxX359xX4bxX808xX2xXc4xX4bxX682xX3xX600xX12xX4bxXfxXc05xX4bxXc4xXeaxXfxX4bxXcxXe2xX4bxX9exX792xX4bxX1ffxX4bxXfxX4xX327xX2xX4bxX5xX285xXfxX4bxX5xdb32xX4bxX100xX151xX4bxXexX6cxXa7xX12xX4bxX92xX12xX3xX4bxXcxX6cxXf8xXc4xX4bxX100xX17exX2xX4bxXc4xX609xX2xX4bxXfxX6cxX92xX4bxXa6xX4xX12xX3xX4bxX112xX4xXdxX12xX6cxXc5xX4bxXf1xXe7xX4bxXfxX5xXb4dxX4bxX12xX359xX12xX4bxXc4xX7fxX12xX6cxX4bxX5bxX7fxX12xX4bxX6cxXd0xX12xX4bxXcxX6cxX118axX4bxX4fxXdxX4xX4bxX6dxX4bxXfxX6cxX87xX12xX3xX4bxXfxX6cxXdxXc4xX4bxX3xX2xXdxX4bxX8axX6cxX98xXdxX4bxX6cxX609xXcxX4bxX8axX8bxX4bxX12xX8exX12xX3xX4bxXc4xXddxXc4xX4bxX100xX151xX4bxXfxX11xX87xX12xX4bxXfxXcfxX4bxX5bxX4xX80xX14axX0xX15xXexX7xX0xX15xX5bxX2xX100xX7xX0xX15xX49xX2xX7xX0xX15xX4xX49xX7xX0xX5bxX2xX100xX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXcxX49xX5xX52xX7xX0xX15xX5bxX2xX100xX7xX0xX15xX5bxX2xX100xX7xX0xXexX4bxXcxX49xXdxX4fxX4fxX51xX52xXexX280xX11xX4xX5xXcxX6xX52xX7xX77xX6cxX6xX11xX4bxX2b5xX6cxX285xX4bxX12xX155xX4bxX5e9xX2xXd6xXfxX4bxX682xXdxXc4xX0xX15xXexX7xX0xX15xXdxX5xXfxX2xXcxX49xX6xX7