Tối 7/6: Thêm 100 ca mắc COVID-19, có 75 ca trong nước
Bản tin tối 7/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 100 ca mắc COVID-19, trong đó 25 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 75 ca trong nước. Tổng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 236 ca COVID-19.
97f8x127c3x13e05x11bacx10888xbe81xd6a2xc182xf0c3xX7x9c39x129abx16433x16f22x10ed7x1683bxX5x14206xXaxd270xXcxef01xXdxX3xb74ex10695x159efx11eb8xX3xXcxX1x157a0x101cexX3xX2x122b2xX22xX3xX4xX6xX3xX1fx13626xX4xX3xa043x15200xde94x9f48x146eax9a27xX2x119b2x150dcxX3xX4xb608xX3xX17xd76cxX3xX4xX6xX3xXex110e2x12dfcx16e3bx14d13xX3xX42x11f2dx14864xX4xX0xX18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa64exX10xX6xca8exXaxX12xec8exedd2xX42xX3xXexXdxX42xX3xXexX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX4x14068xX6xX3xX5fxf10bxX3x9d56xX3xXex15c5cxX3xX4xX1xX41xX3xab6dxXdxX79xXexX3xX4xX37xX3xXexX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX22xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3x12a9axX37xX3xe173xX3axX3xX4xX6xX3xX42xX1x11503xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXa7xf739xX3xX4x13474xX4xX1xX3xX5x1451dxX3xX42xX43xX6xXc3xb954xX3xX17xX3axX3xX4xX6xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4x10290xX3xXcxed03xX42xX43xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX43xb2f2xXc3xX34xX3xX2exXdx13139xXexX3x15e0bxX6xX1fxX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXaaxc95cxX19xX3xX4xX6xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xXdxX1fxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5cxXexX1x1592dxX1fxX7fxX3xX5cxX1xXdxX5cxX10xXaxX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXax13006xXdxX5cxXexX1xX1axX3xX19xX2xX3axXbxf0c8xXc9xX3xX5cxXdxX7xXbxX5xX6xXc3xX1axX3xX7fxX5xX41xX4x11de8xXc9xX3xX1fxX6xX40xX43xXdxX42xX31xX5xX10x9d63xXexX1axX3xX6xX13dxXexX41xXc9xX3xX1fxX6xX40xX43xXdxX42xX31xX40xXdxX43xX1xXexX1axX3xX6xX13dxXexX41xXc9xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX18xX18xXdxXdbxX7fxX6xX41xX1xX6xXexXdxX42xX1xXdbxdbb1xX42xX18xX42xX10xX14fxX7xX18xXaaxX2xXaaxX101xX18xX2xXaax120b8xX5cxX2xX2xX1b7xX3axXaaxX3axXaaxXex13ed2xX2xX3axX22xX5xX2xXdbx134fexXbxX10xX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX22xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xX4xX37xX3xX17xX3axX3xX4xX6xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xXaxX3xX14fxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX19xX2xX3axXaxX3xX18xX12xX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xXcxX1xca1dxX42xX43xX3xXexXdxX42xX3xX5cxXdx16c72xX42xX3xX7fxXdxX79xX42xX3xX5cx99a6xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX3x10121xX3xX2exXdxXf0xXexX3xXf3xX6xX1fxX1axX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xX10xX1fxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xXcx1509cxX42xX1xX3xXexf521xX3xX2xXaaxX1xX3xXa7xX79xX42xX3xX2xX1b7xX1xX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX22xX17xX18xX19xX3xX4xX37xX3xX2xX22xX22xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX1fxX47xXdxX3x166eexX5fxXf3xX1b7xX1b7xX1b7xX1c1xX31xX1b7xX33xX1b7xX101xcc55xX1axX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX18xX10xX1fxX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xXaaxX3axX3xX4xX6xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX16axX1xXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXex13c1exXdxX3xXcx17423xXdbxX3xX59xd3e8xX3xX2cxX1xX297xX3x149f6xXdxX42xX1xX3xX2c6xXaaxX22xX2d2xX34xX3xXcxfc3dxXc3xX3xXf3xXdxX42xX1xX3xX2c6xX101xX2d2xX34xX3xXcxXdx15254xX42xX3x18026xXdxX6xX42xX43xX3xX2c6xX2xX2d2xX34xX3xX59xXeaxX3xXf3xX74xXdxX3xX2c6xX2xX2d2xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX17xX3axX3xX4xX6xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX3xXexX31fxXdxX3xX5fxX29xX4xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xX2c6xX101xX22xX2d2xX34xX3xX5fxX29xX4xX3xXf3xXdxX42xX1xX3xX2c6xXaaxX101xX2d2xX34xX3xXcxX323xXdbxX3xX59xX327xX3xX2cxX1xX297xX3xX32dxXdxX42xX1xX3xX2c6xXaaxX22xX2d2xX34xX3xX5fx155a0xX42xX1xX3xX30xX46x18584xX42xX43xX3xX2c6xX2xX2d2xX34xX3xX5fxXf0xX42xX1xX3xX1a8xXdxXf0xX42xX3x123cexX3xX4xX3d2xX3xX7xX261xX3xXcxX339xX42xX3xXcxX40xXdxX348xX13dxX3xX2c6xX2xX2d2xXc9xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xXa7xX37xX3xX17xXaaxX3xX4xX6xX3xXa7xX46x12246xX4xX3xXbxX1xXbexXexX3xX1xXdxXf0xX42xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX16axX1xX13dxX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX1xX41x11d15xX4xX3xX16axX1xX13dxX3xXa7xXbbxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xXbxX1xX41xX42xX43xX3xXexX41xX60xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xXcxX40xX41xX42xX43xX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX22xX17xX18xX19xX34xX3xX2exXdxXf0xXexX3xXf3xX6xX1fxX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX1xX1exX1fxX3xXaaxX101xX19xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX1fxX47xXdxX1axX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12x14ad5xX3xXaaxX3axX3xX4xX6xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX16axX1xXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXexX31fxXdxX3xXcxX323xXdbxX3xX59xX327xX3xX2cxX1xX297xX3xX32dxXdxX42xX1xX3xX2c6xXaaxX22xX2d2xX34xX3xXcxX339xXc3xX3xXf3xXdxX42xX1xX3xX2c6xX101xX2d2xX34xX3xXcxXdxX348xX42xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xX2c6xX2xX2d2xX34xX3xX59xXeaxX3xXf3xX74xXdxX3xX2c6xX2xX2d2xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX4aaxX3xXaaxX2xX2xX3xX4xX6xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX3xXexX31fxXdxX1axX3xX5fxX29xX4xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xX2c6xX2xXaaxXaaxX2d2xX34xX3xXcxX323xXdbxX3xX59xX327xX3xX2cxX1xX297xX3xX32dxXdxX42xX1xX3xX2c6xX1c1xX19xX2d2xX34xX3xX5fxX29xX4xX3xXf3xXdxX42xX1xX3xX2c6xXaaxX33xX2d2xX34xX3xb662xX31fxX42xX43xX3xcb7exX3d2xX42xX3xX2c6xX17xX2d2xX34xX3xX59xXeaxX3xXf3xX6xX1fxX3xX2c6xXaaxX2d2xX34xX3xX59xXeaxX3xXcx11fa7xX42xX1xX3xX2c6xXaaxX2d2xX34xX3xX59xXeaxX3xXf3xX74xXdxX3xX2c6xX2xX2d2xX34xX3xX5fxX3ccxX42xX1xX3xX30xX46xX3d2xX42xX43xX3xX2c6xX2xX2d2xX34xX3xX5fxXf0xX42xX1xX3xX1a8xXdxXf0xX42xX3xX3e5xX3xX4xX3d2xX3xX7xX261xX3xXcxX339xX42xX3xXcxX40xXdxX348xX13dxX3xX2c6xX2xX2d2xXc9xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xXa7xX37xX3xXaaxX22xX22xX3xX4xX6xX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xXbxX1xXbexXexX3xX1xXdxXf0xX42xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX16axX1xX13dxX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX1xX41xX42exX4xX3xX16axX1xX13dxX3xXa7xXbbxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xXbxX1xX41xX42xX43xX3xXexX41xX60xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xXcxX297xX42xX1xX3xXa7xX79xX42xX3xX2xX1b7xX1xX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX22xX17xX18xX19xX1axX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2exXdxXf0xXexX3xXf3xX6xX1fxX3xX4xX37xX3xXexXdexX42xX43xX3xX4xX74xX42xX43xX3xX17xXdbxX1c1xX22xXaaxX3xX4xX6xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX3xX1a8xXeaxX3xX2xXdbxX3axX1b7xX2xX3xX4xX6xX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX586xX14xX3xX5xX46xX40dxX42xX43xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX1fxX47xXdxX3xXexX297xX42xX1xX3xXexX29cxX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xXaaxX17xX18xX1c1xX3xXa7xX79xX42xX3xX42xX6xXc3xX1axX3xX3axXdbxX1b7xX101xXaaxX3xX4xX6xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX37xX3xX2xX3axX3xXex1707axX42xX1xX3xX2c6xX76xX1exX42xX3xX5fxXbexXdxX34xX3x13deexX13dxX60xX42xX43xX3xXf3xX43xXbbxXdxX34xX3xc837xX327xX42xX43xX3xXf3xX6xXdxX34xX3xXf3xX43xX1xXf0xX3xd374xX42xX34xX3xX749xX13dxX60xX42xX43xX3xXf3xXdxX42xX1xX34xX3xX749xX13dxX60xX42xX43xX3xXf3xX6xX1fxX34xX3xX749xX13dxX60xX42xX43xX3xXcxX40xX254xX34xX3xXcxX1xX29cxX6xX3xXcxX1xXdxX1exX42xX3xX59xX13dxX79xX34xX3xX755xX29xX16axX3xX581xX29xX16axX34xX3xXf3xX6xX1fxX3xX755xX254xX42xX1xX34xX3xX59xcc1dxX6xX3xX5fxX3ccxX42xX1xX34xX3xXcxX13dxXc3xX1exX42xX3xX749xX13dxX6xX42xX43xX34xX3xX323xX1xc31cxX3xXcxX1x16e7cxX34xX3xX586xX3d2xX42xX3xX581xX6xX34xX3xXf3xXdxX42xX1xX3xX5fxX3ccxX42xX1xX2d2xX3xXa7xXbbxX3xa576xX13dxX6xX3xX2xX1c1xX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX16axX1xX241xX42xX43xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX40xX46x10b29xX42xX43xX3xX1xX40dxXbxX3xX1fxX29xX4xX3xX1fxX47xXdxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX586xX14xX3xX5xX46xX40dxX42xX43xX3xX15ax1529axXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xXexX29cxX3xXaaxX33xX18xX1c1xX18xXaaxX22xXaaxX2xX3xXa7xX79xX42xX3xX42xX6xXc3xX3xXa7xXbbxX3xXexX1x1487axX4xX3xX1xXdxXf0xX42xX3xX2xXdbxX17xX22xX1b7xXdbxX101xX2xX19xX3xX1fx15844xX13dxX3xX4xX1xX41xX3xX101xXdbxX3axX1c1xX22xXdbxX1c1xX1b7xXaaxX3xX5xX46xX40dxXexX3xX42xX43xX46xX801xXdxXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xXcxX3ccxX42xX1xX3xX1xX3ccxX42xX1xX3xXa7xXdxX348xX13dxX3xXexX40xX254xX1axX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2xX1c1xX2xX3xX7fxXf0xX42xX1xX3xX42xX1xX339xX42xX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xX241xX42xX43xX3xX7fxX14xX3xX16axX1xb6c7xXdxX3xX7fxXf0xX42xX1xX1axX3xX5fxXf3xX101xX1c1xX1b7xX19xX31xX5fxXf3xX101xXaaxXaaxX22xX31xX5fxXf3xX101xX1c1xX22xX1c1xX31xX5fxXf3xX101xX3axX1c1xX2xX31xX5fxXf3xX101xX19xXaaxX22xX31xX5fxXf3xX101xX19xX1c1xXaaxX31xX5fxXf3xX101xX1b7xX101xXaaxX31xX5fxXf3xX1c1xX22xX33xX101xX31xX5fxXf3xX1c1xX3axX17xX2xX31xX5fxXf3xX1c1xX3axX17xX19xX31xX5fxXf3xX1c1xX17xX22xX101xX31xX5fxXf3xX1c1xX3axX17xX3axX3xX5fxXf3xX3axX17xX17xX19xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX3axX2xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX1b7xXaaxX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX22xX3axX31xX5fxXf3xX3axXaaxX22xX3axX31xX5fxXf3xX101xX1b7xX1c1xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX19xX2xX19xX31xX5fxXf3xX101xX1b7xXaaxX22xX31xX5fxXf3xX101xX1b7xX33xX33xX31xX5fxXf3xX3axX3axX22xX101xX5fxXf3xX1c1xX19xX1c1xX22xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xXaaxX33xX31xX5fxXf3xX101xX33xX101xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX19xX19xX22xX31xX5fxXf3xX101xX33xX3axX17xX31xX5fxXf3xX101xX19xX19xX33xX31xX5fxXf3xX3axX3axX22xX2xX31xX5fxXf3xX1c1xX2xX17xX1c1xX31xX5fxXf3xX101xX1b7xXaaxX101xX31xX5fxXf3xX3axX2xX1b7xX3axX31xX5fxXf3xX1c1xX3axX17xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX19xX101xX22xX31xX5fxXf3xX101xX17xX1c1xX3axX31xX5fxXf3xX1c1xXaaxX1c1xX3axX31xX5fxXf3xX1c1xX22xXaaxX1b7xX31xX5fxXf3xX101xX33xX1b7xX33xX31xX5fxXf3xX17xX2xXaaxXaaxX31xX5fxXf3xX1c1xX22xX33xX3axX31xX5fxXf3xX3axX2xX2xX2xX31xX5fxXf3xX3axX22xX2xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xXaaxX17xX19xX31xX5fxXf3xX1c1xX17xX1b7xX17xX31xX5fxXf3xX1c1xXaaxX1c1xX19xX31xX5fxXf3xX3axX2xX2xX1b7xX31xX5fxXf3xX101xX1b7xXaaxX1c1xX31xX5fxXf3xX1c1xX22xXaaxX19xX31xX5fxXf3xX1c1xX3axX3axX17xX31xX5fxXf3xX19xX22xX2xX17xX31xX5fxXf3xX101xX33xX2xX17xX31xX5fxXf3xX101xX17xX1b7xX101xX31xX5fxXf3xX3axX1b7xX22xX101xX31xX5fxXf3xX3axX3axX17xX22xX31xX5fxXf3xX101xX19xX17xX1c1xX31xX5fxXf3xX3axX3axX1b7xX17xX31xX5fxXf3xX3axX2xX3axX1c1xX31xX5fxXf3xX101xX17xXaaxX17xX31xX5fxXf3xX101xX17xX17xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX2xX3axX31xX5fxXf3xX1c1xX17xX17xX1b7xX31xX5fxXf3xX1c1xX17xXaaxX19xX31xX5fxXf3xX101xX1b7xX3axX1c1xX31xX5fxXf3xX101xXaaxX1c1xX17xX31xX5fxXf3xX1c1xXaaxX33xX22xX31xX5fxXf3xX101xX19xXaaxX17xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX2xX101xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX22xX101xX31xX5fxXf3xX101xX33xX1c1xX2xX31xX5fxXf3xX3axX2xX1c1xX33xX31xX5fxXf3xX3axX2xX22xX17xX31xX5fxXf3xX3axX2xX22xX19xX31xX5fxXf3xX3axX22xX33xX19xX31xX5fxXf3xX3axX2xX3axX22xX31xX5fxXf3xX3axX3axX19xX19xX31xX5fxXf3xX3axXaaxX101xX2xX31xX5fxXf3xX3axX2xX1c1xXaaxX31xX5fxXf3xX3axX22xX33xXaaxX31xX5fxXf3xX3axX1b7xX19xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xXaaxX17xX2xX31xX5fxXf3xX1c1xX22xXaaxX33xX31xX5fxXf3xX3axX3axX19xX3axX31xX5fxXf3xX3axX3axX19xX1b7xX31xX5fxXf3xX3axX22xXaaxX2xX31xX5fxXf3xX3axX22xX33xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX2xX22xX17xX31xX5fxXf3xX101xX3axX17xX1c1xX31xX5fxXf3xX3axX101xX101xX33xX31xX5fxXf3xX101xX17xX1c1xX22xX31xX5fxXf3xX101xX33xX19xX3axX31xX5fxXf3xX3axX22xX1c1xX101xX31xX5fxXf3xX3axX3axX1b7xX2xX31xX5fxXf3xX3axX3axX1b7xX22xX31xX5fxXf3xX1c1xX17xX3axX1b7xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX2xX22xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX22xX19xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX33xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX1b7xX1b7xX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX33xX22xX31xX5fxXf3xX1c1xX1b7xX1b7xX1c1xX31xX5fxXf3xX101xX19xX33xX3axX31xX5fxXf3xX1c1xX1c1xX101xXaaxX31xX5fxXf3xX1c1xXaaxX1b7xX22xX31xX5fxXf3xX1c1xX2xX22xX22xX31xX5fxXf3xX1c1xX22xX101xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX22xXaaxXaaxX31xX5fxXf3xX101xX33xX19xXaaxX31xX5fxXf3xX101xX19xX22xX1c1xX31xX5fxXf3xX1c1xX2xX1b7xXaaxX31xX5fxXf3xX1c1xX2xXaaxX17xX31xX5fxXf3xX1c1xX101xX1c1xX2xX31xX5fxXf3xX1c1xX2xX101xXaaxX31xX5fxXf3xX101xX19xX1c1xX17xX31xX5fxXf3xX101xX19xX33xX1c1xX31xX5fxXf3xX101xX19xX2xX1c1xX31xX5fxXf3xX101xX19xX2xX1b7xX31xX5fxXf3xX101xX2xXaaxX17xX31xX5fxXf3xX101xXaaxX2xX17xX31xX5fxXf3xXaaxX33xX1b7xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX2xX101xX17xX31xX5fxXf3xX101xX1b7xX3axX22xX31xX5fxXf3xX1c1xX22xX22xX1c1xX31xX5fxXf3xX101xX1b7xX1b7xX3axX31xX5fxXf3xX1c1xX33xX22xXaaxX31xX5fxXf3xX3axX2xX2xX22xX31xX5fxXf3xX1c1xX1c1xX2xX17xX31xX5fxXf3xX1c1xX1c1xX1b7xX33xX31xX5fxXf3xX1c1xX1c1xX19xX101xX31xX5fxXf3xX1c1xX19xX22xX101xX31xX5fxXf3xX101xX3axX1b7xX19xX31xX5fxXf3xX1c1xX17xX22xX2xX31xX5fxXf3xX1c1xX2xX1c1xX19xX31xX5fxXf3xX101xX17xX19xX2xX31xX5fxXf3xX101xX17xX19xXaaxX31xX5fxXf3xX101xX17xX19xX101xX31xX5fxXf3xX101xX17xX17xX3axX31xX5fxXf3xX1c1xXaaxX19xX22xX31xX5fxXf3xX101xX17xX1b7xX2xX31xX5fxXf3xX101xX33xX1b7xX17xX31xX5fxXf3xX3axX22xX101xX101xX31xX5fxXf3xX3axX22xX33xX17xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX586xX14xX3xX4xX6xX3xX339xX1fxX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xed9fxX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxX1axX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX4aaxX3xX581xd7c0xX42xX3xX2xX1axX3xXaaxX2xX19xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX4aaxX3xX581xXd1fxX42xX3xXaaxX1axX3xX17xXaaxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX4aaxX3xX581xXd1fxX42xX3xX101xX1axX3xX17xX3axX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX586xX14xX3xX4xX6xX3xXex1507exX3xX1a8xX41xX42xX43xX1axX3xX3axX101xX3xX4xX6xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX586xX14xX3xX4xX6xX3xXa7xXdxX348xX13dxX3xXexX40xX254xX3xX16axX1xX8f1xXdxX1axX3xX101xXdbxX3axX22xX33xX3xX4xX6xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xXcxX1xX241xX42xX43xX3xXexXdxX42xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX79xXexX3xX4xXbexX4xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX1fxX47xXdxX1axX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xX10xX1fxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xXaaxX3axX3xX4xX6xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX16axX1xXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX18xX10xX1fxX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fx17d84xXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX22xX19xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX22xX1b7xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xXaaxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX16axX1xXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXexX31fxXdxX3xXexX73bxX42xX1xX3xXcxX339xXc3xX3xXf3xXdxX42xX1xXdbxX3xXf3xX43xXeaxXc3xX3xX22xX3axX18xX19xX18xXaaxX22xXaaxX2xX34xX3xXexX29cxX3xX42xX46xX47xX4xX3xX42xX43xX41xXeaxXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xX4xXd86xX6xX3xX16axX1xd4bfxX13dxX3xX32dxX74xX4xX3xX5fxXeaxXdxX3xX1a8xXeaxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX16axX1xXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXexX31fxXdxX3xXexX73bxX42xX1xX3xXcxX339xXc3xX3xXf3xXdxX42xX1xXdbxX3xX3e5xX79xXexX3xX7e3xX13dxX60xX3xX15axX831xXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xX5xXd1fxX42xX3xX2xX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX22xX17xX18xX19xX18xXaaxX22xXaaxX2xX3xX5cxX46xX3d2xX42xX43xX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xXcfexX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxXdbxX3xX59xXdxXf0xX42xX3xXa7xX6xX42xX43xX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX34xX3xXa7xXdxX348xX13dxX3xXexX40xX254xX3xXexX31fxXdxX3xXcxX40xX13dxX42xX43xX3xXexX339xX1fxX3xX76xX3xXexX79xX3xX1xX13dxXc3xXf0xX42xX3xX5fxX79xX42xX3xX2cxXd1fxX13dxX34xX3xXexX73bxX42xX1xX3xXcxX339xXc3xX3xXf3xXdxX42xX1xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fxXe7fxXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX101xXaaxX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX31fxXdxX3xXexX73bxX42xX1xX3xXcxXdxX348xX42xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX1axX3xX42xX6xX1fxX34xX3xXaaxXaaxX3xXexX13dxXdexXdxX34xX3xX7e3xX13dxX14xX4xX3xXexX254xX4xX1xX3xX2exXdxXf0xXexX3xXf3xX6xX1fxXdbxX3xXf3xX43xXeaxXc3xX3xX22xX17xX18xX3axX18xXaaxX22xXaaxX2xX34xX3xXexX29cxX3xX323xX1xXbexXbxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xX2exXdxXf0xXexX3xXf3xX6xX1fxX3xXexX40xX1exX42xX3xX4xX1xX13dxXc3xX79xX42xX3xX7fxX6xXc3xX3xX2exXf3xX3xX2xX22xX3xX1a8xXeaxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXexX31fxXdxX3xXexX73bxX42xX1xX3xX755xX327xX42xX43xX3xXf3xX6xXdxXdbxX3xX586xX6xX13dxX3xX16axX1xXdxX3xX1xX41xXeaxX42xX3xXexX1xXeaxX42xX1xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xXexXb2xXbxX3xXexX40xX13dxX42xX43xX3xXaaxX2xX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX4xX1xX13dxXc3x11519xX42xX3xXexX855xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xXexX31fxXdxX3xX42xX1xXeaxX3xX261xX3xX1xX13dxXc3xXf0xX42xX3xX2cxX1xX40dxX3xX34bxX31fxX41xX34xX3xXexX73bxX42xX1xX3xXcxXdxX348xX42xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xXdbxX3xX3e5xX79xXexX3xX7e3xX13dxX60xX3xX15axX831xXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX22xX19xX18xX19xX18xXaaxX22xXaaxX2xX3xX5cxX46xX3d2xX42xX43xX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xXcfexX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxXdbxX3xX59xXdxXf0xX42xX3xXa7xX6xX42xX43xX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX34xX3xXa7xXdxX348xX13dxX3xXexX40xX254xX3xXexX31fxXdxX3xX5fxXf0xX42xX1xX3xX1a8xXdxXf0xX42xX3xX30xXbbxX3xX4xX1xXdxX79xX42xX3xX581xX41xX42xX43xX3xX755xX254xX42xX1xX34xX3xXexX73bxX42xX1xX3xXcxXdxX348xX42xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fxXe7fxXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX1c1xX22xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX31fxXdxX3xXcxX323xXdbxX3xX59xXeaxX3xXf3xX74xXdxX1axX3xX42x12757xX34xX3xXaaxX19xX3xXexX13dxXdexXdxX34xX3xX7e3xX13dxX14xX4xX3xXexX254xX4xX1xX3xX586xX40xXdxX3xX581xX6xX42xX16axX6xXdbxX3xXf3xX43xXeaxXc3xX3xXaaxXaaxX18xX3axX18xXaaxX22xXaaxX2xX34xX3xXexX29cxX3xX749xX13dxX6xXexX6xX40xX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xX586xX339xX42xX3xX7fxX6xXc3xX3xXf3xX74xXdxX3xX5fxXeaxXdxX3xXexX40xX1exX42xX3xX4xX1xX13dxXc3xX79xX42xX3xX7fxX6xXc3xX3xX749xXcfexX33xX17xX19xX3xX1a8xXeaxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXexX31fxXdxX3xX1xX13dxXc3xXf0xX42xX3xX586xX37xX4xX3xX586xX3d2xX42xX34xX3xXcxX323xXdbxX3xX59xXeaxX3xXf3xX74xXdxXdbxX3xX3e5xX79xXexX3xX7e3xX13dxX60xX3xX15axX831xXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xX5xXd1fxX42xX3xXaaxX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX22xX19xX18xX19xX18xXaaxX22xXaaxX2xX3xX5cxX46xX3d2xX42xX43xX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xXcfexX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxXdbxX3xX59xXdxXf0xX42xX3xXa7xX6xX42xX43xX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX34xX3xXa7xXdxX348xX13dxX3xXexX40xX254xX3xXexX31fxXdxX3xX5fxXf0xX42xX1xX3xX1a8xXdxXf0xX42xX3xXcxX1xX6xX42xX1xX3xXf3xX1xXeaxX42xX34xX3xXcxX323xXdbxX3xX59xXeaxX3xXf3xX74xXdxXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fxXe7fxXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX19xX1c1xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX1b7xX101xX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX16axX1xXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXexX31fxXdxX3xXcxX323xXdbxX3xX59xX327xX3xX2cxX1xX297xX3xX32dxXdxX42xX1xXdbxX3xXcxX29cxX3xX42xX46xX47xX4xX3xX42xX43xX41xXeaxXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xX2exXdxXf0xXexX3xXf3xX6xX1fxX3xX1a8xXeaxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX42xX43xX6xXc3xX3xX7xX6xX13dxX3xX16axX1xXdxX3xX42xX1xXb2xXbxX3xX4xX60xX42xX1xX3xXexX31fxXdxX3xXcxX323xXdbxX3xX59xX327xX3xX2cxX1xX297xX3xX32dxXdxX42xX1xXdbxX3xX3e5xX79xXexX3xX7e3xX13dxX60xX3xX15axX831xXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xX5cxX46xX3d2xX42xX43xX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xXcfexX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xXdxX1fxX43xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX18xX18xXdxXdbxX7fxX6xX41xX1xX6xXexXdxX42xX1xXdbxX1a8xX42xX18xX42xX10xX14fxX7xX18xXaaxX2xXaaxX101xX18xX2xXaaxX1b7xX5cxX2xX2xX1b7xX3axX2xX1c1xXaaxXexX33xX3axX101xX33xX5xX2xXdbxX1c8xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX22xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xX4xX37xX3xX17xX3axX3xX4xX6xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xXaxX3xX18xX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xX10xX1fxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX17xX3axX3xX4xX6xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX18xX10xX1fxX12xX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fxXe7fxXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX1b7xX1c1xX31xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX1b7xX17xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX1b7xX33xX31xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX33xX22xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX33xX19xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX22xX101xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xX2xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xX3axX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xX1b7xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xXaaxX2xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xXaaxX3axX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX101xX2xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX101xX101xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX101xX1c1xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX101xX19xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX101xX33xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX1c1xX2xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX1c1xX101xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX31fxXdxX3xXexX73bxX42xX1xX3xX5fxX29xX4xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX16axX1xX13dxX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX1a8xXeaxX3xX16axX1xX13dxX3xX1a8xX855xX4xX3xXa7xXbbxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xXbxX1xX41xX42xX43xX3xXexX8f1xX6xX34xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXa7xX79xX42xX3xX4xX241xX42xX43xX3xX42xX1xX339xX42xX3xX5xXeaxX1fxX3xXexX31fxXdxX3xX4xXbexX4xX3xX3e5xX1xX13dxX3xX4xX241xX42xX43xX3xX42xX43xX1xXdxXf0xXbxXdbxX3xX3e5xX79xXexX3xX7e3xX13dxX60xX3xX15axX831xXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xX5cxX46xX3d2xX42xX43xX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xXcfexX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fxXe7fxXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX1b7xX1b7xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX31fxXdxX3xXexX73bxX42xX1xX3xX5fxX3ccxX42xX1xX3xX30xX46xX3d2xX42xX43xX1axX3xX42xX11eexX34xX3xXaaxX3axX3xXexX13dxXdexXdxX34xX3xXa7xX254xX6xX3xX4xX1xX73bxX3xXexX31fxXdxX3xXcxX323xXdbxX3xX30xXdxX3xX764xX42xX34xX3xXexX73bxX42xX1xX3xX5fxX3ccxX42xX1xX3xX30xX46xX3d2xX42xX43xXc9xX3xX5xXeaxX3x12cd2xX2xX3xX4xX70xX6xX3xX5fxXf3xX1b7xX2xX2xX101xX34xX3xXa7xXbbxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xXdbxX3xX3e5xX79xXexX3xX7e3xX13dxX60xX3xX15axX831xXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xX42xX43xXeaxXc3xX3xX22xX19xX18xX19xX18xXaaxX22xXaaxX2xX3xX5cxX46xX3d2xX42xX43xX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xXcfexX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxXdbxX3xX59xXdxXf0xX42xX3xXa7xX6xX42xX43xX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX34xX3xXa7xXdxX348xX13dxX3xXexX40xX254xX3xXexX31fxXdxX3xX5fxXf0xX42xX1xX3xX1a8xXdxXf0xX42xX3xX755xX6xX3xX16axX1xX41xX6xX3xXexX73bxX42xX1xX3xX5fxX3ccxX42xX1xX3xX30xX46xX3d2xX42xX43xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fxXe7fxXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX33xX2xX31xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX33xX3axX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX1b7xX33xX17xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX22xXaaxX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX22xX1c1xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX22xX3axX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX22xX17xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX22xX33xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xX22xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xX101xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xX1c1xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xX19xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX2xX17xX34xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xXaaxXaaxX31xX5fxXf3xX1b7xX33xXaaxX1c1xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX31fxXdxX3xXexX73bxX42xX1xX3xX5fxX29xX4xX3xXf3xXdxX42xX1xX1axX3xX2xX3axX3xX4xX6xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXa7xX79xX42xX3xXdexX3xX5cxX254xX4xX1xX3xX3e5xX1xX13dxX3xX4xX241xX42xX43xX3xX42xX43xX1xXdxXf0xXbxX3xX749xX13dxX79xX3xX2excf23xX34xX3xX101xX3xX4xX6xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXa7xX79xX42xX3xXdexX3xX5cxX254xX4xX1xX3xX3e5xX1xX13dxX3xX4xX241xX42xX43xX3xX42xX43xX1xXdxXf0xXbxX3xX3e5xX1xX29xX4xX3xXf3xXdxXf0xX1fxX34xX3xX101xX3xX4xX6xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXdexX3xX5cxX254xX4xX1xX3xX755xX31fxXdxX3xX323xX1xX7c6xX4xX34xX3xXaaxX3xX4xX6xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXdexX3xX5cxX254xX4xX1xX3xXcxX1xX13dxXb2xX42xX3xXcxX1xXeaxX42xX1xXdbxX3xX3e5xX79xXexX3xX7e3xX13dxX60xX3xX15axX831xXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xX5cxX46xX3d2xX42xX43xX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xXcfexX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fxXe7fxXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX101xX3axX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX31fxXdxX3xX5fxXf0xX42xX1xX3xX1a8xXdxXf0xX42xX3xX3e5xX3xX4xX3d2xX3xX7xX261xX3xXcxX339xX42xX3xXcxX40xXdxX348xX13dxX3xX2c6xX5xXeaxX3xXexX40xX46xX801xX42xX43xX3xX1xX40dxXbxX3xX16bdxX2xX3xXa7xXbbxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xXexX29cxX3xXexX40xX46xX47xX4xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX7fxXf0xX42xX1xX3xX1a8xXdxXf0xX42xX2d2xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX31xX3xX2cxX764xX3xX5fxXe7fxXf3xX59xX3xX5fxXf3xX1b7xX33xX1c1xX1c1xX31xX5fxXf3xX1b7xX33xX19xX101xX3xX43xX1xXdxX3xX42xX1xXb2xX42xX3xXexX31fxXdxX3xXcxX323xXdbxX3xX59xX327xX3xX2cxX1xX297xX3xX32dxXdxX42xX1xX1axX3xX2xX1c1xX3xX4xX6xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXf3xX1xX37xX1fxX3xXexX40xX13dxXc3xX348xX42xX3xX43xXdxXbexX41xX3xX323xX1xc6edxX4xX3xX59xX46xX42xX43xX34xX3xX101xX3xX4xX6xX3xX5xXeaxX3xX4xXbexX4xX3xXexX40xX46xX801xX42xX43xX3xX1xX40dxXbxX3xX16bdxX2xX34xX3xX101xX3xX4xX6xX3xXa7xX6xX42xX43xX3xXa7xXdxX348xX13dxX3xXexX40xX6xX3xX5cxX254xX4xX1xX3xXexX24bxXdbxX3xX3e5xX79xXexX3xX7e3xX13dxX60xX3xX15axX831xXexX3xX42xX43xX1xXdxXf0xX1fxX3xX5cxX46xX3d2xX42xX43xX3xXexX297xX42xX1xX3xX1a8xX47xXdxX3xX586xX764xXcfexX586xX31xX2cxX41xX2exX31xXaaxXdbxX0xX18xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX41xX5cxXc3xXaxX12xX0xXdxX1fxX43xX3xX7xXexXc3xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xXc3xX1axX3xX7fxX5xX41xX4xX16axXc9xX3xX1fxX6xX40xX43xXdxX42xX31xX5xX10xX176xXexX1axX3xX6xX13dxXexX41xXc9xX3xX1fxX6xX40xX43xXdxX42xX31xX40xXdxX43xX1xXexX1axX3xX6xX13dxXexX41xXc9xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX18xX18xXdxXdbxX7fxX6xX41xX1xX6xXexXdxX42xX1xXdbxX1a8xX42xX18xX42xX10xX14fxX7xX18xXaaxX2xXaaxX101xX18xX2xXaaxX1b7xX5cxX2xX2xX1b7xX3axX2xX1c1xXaaxXexX1c1xX17xX19xX17xX5xXaaxXdbxX1c8xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX22xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xX4xX37xX3xX17xX3axX3xX4xX6xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xXaxX3xX18xX12xX0xX18xXbxX12xX0xX5cxXdxX1a8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX40xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xXcxXdxX42xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX1axX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX13dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX31xXexX1xX13dxX1fxX7fxX31xX6xX42xX5cxX31xX7xX6xXbxX41xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xX46xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX33xXaaxX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xX40xXdxX1exX42xX43xX3xX5fxX29xX4xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xX19xX1b7xX3xX4xX6xXaxX3xX1xX40xX10xX176xX9xXaxX18xXc3xX31xXexX10xX18xXexX40xX13dxX6xX31xX17xX31xX19xX31xXexX1xX10xX1fxX31xX33xXaaxX31xX4xX6xX31xX1fxX6xX4xX31xX4xX41xX1a8xXdxX5cxX31xX2xX33xX31xX40xXdxX10xX42xX43xX31xX7fxX6xX4xX31xX43xXdxX6xX42xX43xX31xX19xX1b7xX31xX4xX6xX18xXaaxX2xX101xXaaxX3axX19xXdbxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX43xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX18xX1fxX10xX5cxXdxX6xX18xX2xXaaxX22xX18xX42xX10xX14fxX7xX18xXaaxX2xXaaxX101xX18xX2xXaaxX1b7xX5cxX2xX2xXaaxX101xX33xXaaxX1b7xXexX17xX2xX1b7xX1b7xX5xX2xXdbxX1c8xXbxX10xX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX22xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xX4xX37xX3xX17xX3axX3xX4xX6xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xXaxX3xX18xX12xX0xX18xX6xX12xX0xX5cxXdxX1a8xX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xX46xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX33xXaaxX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xX40xXdxX1exX42xX43xX3xX5fxX29xX4xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xX19xX1b7xX3xX4xX6xXaxX3xX1xX40xX10xX176xX9xXaxX18xXc3xX31xXexX10xX18xXexX40xX13dxX6xX31xX17xX31xX19xX31xXexX1xX10xX1fxX31xX33xXaaxX31xX4xX6xX31xX1fxX6xX4xX31xX4xX41xX1a8xXdxX5cxX31xX2xX33xX31xX40xXdxX10xX42xX43xX31xX7fxX6xX4xX31xX43xXdxX6xX42xX43xX31xX19xX1b7xX31xX4xX6xX18xXaaxX2xX101xXaaxX3axX19xXdbxX1xXexX1fxXaxX12xXcxX40xX46xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX33xXaaxX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xX40xXdxX1exX42xX43xX3xX5fxX29xX4xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xX19xX1b7xX3xX4xX6xX0xX18xX6xX12xX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX5fxX60xX42xX3xXexXdxX42xX3xXexX40xX46xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX70xX6xX3xX5fxX74xX3xX76xX3xXexX79xX3xX4xX1xX41xX3xX7fxXdxX79xXexX3xX4xX37xX3xXexX1xX1exX1fxX3xX33xXaaxX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX3xXexX31fxXdxX3xX3axX3xXexX73bxX42xX1xX34xX3xXexX1xXeaxX42xX1xX3xXbxX1xX14xX34xX3xX40xXdxX1exX42xX43xX3xX5fxX29xX4xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xX19xX1b7xX3xX4xX6xXdbxX3xXcxX40xX41xX42xX43xX3xX7xX14xX3xX33xXaaxX3xX4xX6xX3xX42xXeaxXc3xX3xX4xX37xX3xX1b7xX1c1xX3xX4xX6xX3xXbxX1xXbexXexX3xX1xXdxXf0xX42xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX4xXbexX4xX3xX16axX1xX13dxX3xX4xXbexX4xX1xX3xX5xXc3xX3xX1xX41xX42exX4xX3xX16axX1xX13dxX3xXa7xXbbxX3xXa7xX46xX40dxX4xX3xXbxX1xX41xX42xX43xX3xXexX41xX60xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xX18xX5cxXdxX1a8xX12xX0xX18xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX586xXbexX42xX43xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX1c1xX1c1xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX34xX3xX4xX37xX3xX2xXaaxX3xX4xX6xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXa7xX79xX42xX3xX42xX1xX37xX1fxX3xXdbxXdbxXdbxXaxX3xX1xX40xX10xX176xX9xXaxX18xXc3xX31xXexX10xX18xX7xX6xX42xX43xX31xX17xX31xX19xX31xXexX1xX10xX1fxX31xX1c1xX1c1xX31xX4xX6xX31xX1fxX6xX4xX31xX4xX41xX1a8xXdxX5cxX31xX2xX33xX31xXexX40xX41xX42xX43xX31xX42xX13dxX41xX4xX31xX4xX41xX31xX2xXaaxX31xX4xX6xX31xX5xXdxX10xX42xX31xX7e3xX13dxX6xX42xX31xX5cxX10xX42xX31xX42xX1xX41xX1fxX31xXexX40xX13dxXc3xX10xX42xX31xX43xXdxX6xX41xX31xXbxX1xX13dxX4xX31xX1xX13dxX42xX43xX18xXaaxX2xX101xXaaxXaaxX2xXdbxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX43xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX18xX1fxX10xX5cxXdxX6xX18xX2xXaaxX22xX18xX42xX10xX14fxX7xX18xXaaxX2xXaaxX101xX18xX2xXaaxX1b7xX5cxX2xX22xX19xX22xX33xX2xXaaxXexX1b7xX101xX17xX5xX101xXdbxXbxX42xX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX22xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX34xX3xX4xX37xX3xX17xX3axX3xX4xX6xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xXaxX3xX18xX12xX0xX18xX6xX12xX0xX5cxXdxX1a8xX12xX0xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX586xXbexX42xX43xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX1c1xX1c1xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX34xX3xX4xX37xX3xX2xXaaxX3xX4xX6xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXa7xX79xX42xX3xX42xX1xX37xX1fxX3xXdbxXdbxXdbxXaxX3xX1xX40xX10xX176xX9xXaxX18xXc3xX31xXexX10xX18xX7xX6xX42xX43xX31xX17xX31xX19xX31xXexX1xX10xX1fxX31xX1c1xX1c1xX31xX4xX6xX31xX1fxX6xX4xX31xX4xX41xX1a8xXdxX5cxX31xX2xX33xX31xXexX40xX41xX42xX43xX31xX42xX13dxX41xX4xX31xX4xX41xX31xX2xXaaxX31xX4xX6xX31xX5xXdxX10xX42xX31xX7e3xX13dxX6xX42xX31xX5cxX10xX42xX31xX42xX1xX41xX1fxX31xXexX40xX13dxXc3xX10xX42xX31xX43xXdxX6xX41xX31xXbxX1xX13dxX4xX31xX1xX13dxX42xX43xX18xXaaxX2xX101xXaaxXaaxX2xXdbxX1xXexX1fxXaxX12xX586xXbexX42xX43xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xX1exX1fxX3xX1c1xX1c1xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX34xX3xX4xX37xX3xX2xXaaxX3xX4xX6xX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXa7xX79xX42xX3xX42xX1xX37xX1fxX3xXdbxXdbxXdbxX0xX18xX6xX12xX0xX18xX7xXexX40xX41xX42xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX5fxX60xX42xX3xXexXdxX42xX3xX7xXbexX42xX43xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX70xX6xX3xX5fxX74xX3xX76xX3xXexX79xX3xX4xX1xX41xX3xX7fxXdxX79xXexX3xX4xX37xX3xXexX1xX1exX1fxX3xX1c1xX1c1xX3xX4xX6xX3xX1fxX29xX4xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX2xX33xX3xXexX40xX41xX42xX43xX3xX42xX46xX47xX4xX3xXexX31fxXdxX3xX1c1xX3xXexX73bxX42xX1xX34xX3xXexX1xXeaxX42xX1xX3xXbxX1xX14xX1axX3xX5fxX29xX4xX3xX34bxXdxX6xX42xX43xX3xXaaxX1c1xX34xX3xX5fxX29xX4xX3xXf3xXdxX42xX1xX3xX19xX34xX3xXcxX323xX59xX2cxX32dxX3xX2xXaaxX3xXa7xX348xX13dxX3xX5xXdxX1exX42xX3xX7e3xX13dxX6xX42xX3xXa7xX79xX42xX3xX42xX1xX37xX1fxX3xXexX40xX13dxXc3xX348xX42xX3xX43xXdxXbexX41xX3xX323xX1xX19ddxX4xX3xX59xX46xX42xX43xX3xX1a8xXeaxX3xX59xXeaxX3xXf3xX6xX1fxX3xXaaxXdbxX3xX2exXdxXf0xXexX3xXf3xX6xX1fxX3xX1xXdxXf0xX42xX3xX4xX37xX3xX1b7xXdbxX17xX33xX2xX3xX7fxXf0xX42xX1xX3xX42xX1xX339xX42xXdbxX0xX18xXbxX12xX0xX18xX5cxXdxX1a8xX12xX0xX18xX5xXdxX12xX0xX18xX13dxX5xX12xX0xX5cxXdxX1a8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX18xX5cxXdxX1a8xX12xX0xX18xX5cxXdxX1a8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX586xX41xX13dxX40xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xXcxX1xXbexXdxX3xX5fxX3ccxX42xX1xX18xX586xX3e5x169efxX755xX586xX0xX18xXbxX12