Mỹ bỏ Incirlik và Al-Udeid: Vẫn không có cơ hội cho Nga
Mỹ đã quyết định rời khỏi căn cứ không quân Incirlik và Al-Udeid, nhưng hy vọng chen chân của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar là ‘rất mờ mịt’.
83f1x8970x11bb9xb247x10756x8fffxc6aaxa99ax10656xaa8cx10cc4xf8d9x1185fxac5bx93b6x102b8xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxfe48x8b36xa782xXexX0x10f26xXaxX17xX18xX19xXexX0x9422xf17exX19xf741xXexX0xXaxb1f8xX9x118a8xXdxX18xbe19xX2fx110c5x11ae6x9ccdxX5xa113xXbxXdxX17xX32xXex10020xd374xX9xX23xf197xX9x9c4fxec06xX2cxX35xb85fxXdxX35x1057bxX9xe8b1x1199fxX9x105cbxXdxfc84x913exX19xX17xX35xX19xfc01xX9x10d41xe3f6xX42xX9xX48xXax8c02xX42x10159xX9xX2cxffaexX9xX2cx99f0xX9xXaxc021xX35xX9xX2cxXaxX24xX9x99a5xX5fxX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x109c1xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX3cxX9xe3eaxd51cxX9x1169dxb682xX26xea68xXbxX9xX8bx8cb0xX42xXaxX9xX45x9d49xX35xX9xX48xXaxX3fxX35xX9xX2cxdeedxX42xX9xX2cx126dfxX9xX48xXaxX5dxX42xX5fxX9xX8exX8fx10ec7xX42xX9xX41xX42xX2cxX35xX45xXdxX35xX48xX9xX4axX4bxX9xX4dxXdxX4fxX50xX19xX17xX35xX19x100bcxX9xX42xXaxcb95xX42xX5fxX9xXaxX26xX9xX4ax96cdxX42xX5fxX9xX2cxXaxX17xX42xX9xX2cxXaxXb1xX42xX9xX2cxd7aaxX18xX9xX6fxX5fxX18xX9xX4axX4bxX24xX9xX5xXaxdb8dxX9xX6fxXaxe644xX9xfbaaxb2caxX9xX4axX4bxX9x9347xX18xXbxX18xX45xX9xXdxX4bxX9xa8e9xX45xee30xXbxX9xXcxX9axX9xXcxX95xXbxf853xe935xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8828xX24xX19xX26xX32xXex10c0fxX35xa960xX8fxX9xX42xX4bxX26xX9xX8bxX8cxX9xXdxX4bxXcxX9xX19xX107xX26xX9xXdxc388xX42xX9xX2cxXb1xX8fxX9xXaxX3fxX35xX9xX4axX129xX9xXbxXccxX65xX42xX5fxX9xXdxX18xX35xX9xX2cxXe3xX18xX9xaff7xX9xX8bx125dfxX42xX5fxX9xXcxX35xX42xXaxX9xX2cxXaxXe3xX9xX2cxXax8cd9xXbxX9xXcxX68xXbxX9xXbxXaxX9axX35xX9xX2cxXe3xX18xX9xX3bxX3cxX9x8be0xX9xX5xX45xX8fxX42xX5fxX9xX127xX5dxX42xX5fxX9xXdxX4bxX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX9xX4axX4bxX9xXfcxX18xXbxX18xX45xXc8xX9xXaxX35xc914xX42xX9xX8bxX18xX42xX5fxX9xXaxc9dcxX42xXaxX9xXbxXaxX4bxX42xXaxX9xXcxX68xXbxX9xXbxX45xc0e3xX2cxX9xX8bxX16axX35xX9xX8bxf9e4xX8fxX9xX4axf66bxX35xX9xX158xX9xX8bxX15bxX42xX5fxX9xXcxX35xX42xXaxX9xX8exX8fxX18xX42xX9xXbxX45xXd4xX42xX5fxX9xX48xXaxc1f2xX2cxX9xXdxX4bxX9xee17xX18xX8fxX19xX35xX9xX4dxX45xX18xX23xX35xX18xX9xX4axX4bxX9xX4xX1e5xX2cxX9xXbxX35x9eaaxX8fxX9xX57xXccxX65xX42xX5fxX9xX8exX8fxX16axX2cxX9x109e8xX9xX45x10bb7xX33xX9xX5xXaxX16axX42xX5fxX9xX42xXaxX107xXbxX9xa64axX50xX4dxX8xead2xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX57xX129xX9xX33xXaxeb92xX18xX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX0xX1cxX23xXexX55xX9xX5xed45xX9xXbxX45xXccxX1c9xX2cxX9xX8bxX91xX42xX9xX42xX18xX26xXc8xX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX9xX2cxXaxXccxX18xX9xX23xX18xX24xX9xX5fxX35xX9axX9xXdxX4bxX9xfd75xX2fxcdbdxX9xX19xda1dxX9xX2cxXaxX95xX8fx9064xX9xX8bxX16axX35xX9xX4axX1c9xX35xX9xX3bxX3cxX4fxX6fxX4dxX5xX3xX9xX4axX4bxX9xX8xX50xfc83xX9xX8bxX16axX35xX9xX4axX1c9xX35xX9xX2cxX1e5xX2cxX9xX42xXccxX1c9xX2cxX9xX4axd0aaxX42xX5fxX9xX57xX95xX42xXaxXc8xX9xX2cxXaxX243xX42xXaxX9xX8exX8fxX26xX129xX42xX9xX4dxX42xX48xX18xX45xX18xX9xX2cxfbb6xX42xX5fxX9xXdxX4bxX9xX8bxX16axX35xX9xXbxXaxXe3xX9xX8bxX1e5xX42xX5fxX9xX5fxX9axXcxX9xXbxX45xX24xX42xX5fxX9xX4axX35xX1a4xX2cxX9xX2cxff18xX42xXaxX9xXbxX45xX18xX42xXaxX9xX8exX8fxX26xX129xX42xX9xXdxX285xX2cxX9xX17dxX9xX5xX45xX8fxX42xX5fxX9xX127xX5dxX42xX5fxX2a5xX9xX8bxX16axX35xX9xX4axX1c9xX35xX9xX5xX17xXaxX45xX18xX42xXc8xX9xX4dxX42xX48xX18xX45xX18xX9xX2cxX2d7xX42xX5fxX9xX8bxX8cxX9xXbxX45xX17dxX9xXbxXaxX4bxX42xXaxX9xXcxX68xXbxX9xX283xX8bxX15bxX42xX5fxX9xXcxX35xX42xXaxX9xX23xX107xXbxX9xX8bxb0abxX2cxX9xX19xXf4xX28exX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xXf0xX42xX5fxX9xXbxXaxX16axX42xX5fxX9xX5xX18xX26xX26xX35xX33xX9xX8xX45xX19xX24xX5fxX18xX42xX9xX8bxX8cxX9xXbxX45xX17dxX9xXbxXaxX4bxX42xXaxX9xXcxX68xXbxX9xX42xX5fxXccxX9axX35xX9xXe3xX42xX5fxX9xXaxX68xX9xXbxX243xX2cxXaxX9xX2cxX285xX2cxX9xX8bxX16axX35xX9xX4axX1c9xX35xX9xXfcxX8fxX16axX2cxX9xX4axXccxX65xX42xX5fxX9xX2cxXe3xX18xX9xXfcxX18xXbxX18xX45xXc8xX9xX5xX18xXcxX35xXcxX9xX23xX35xX42xX9xX82xX18xXcxX18xX19xX9xX4dxXdxX9xX5xXaxX18xX42xX35xXc8xX9xX42xX5fxXccxX9axX35xX9xX8bxX8cxX9xX23xX95xX9xX4axXccxX1c9xX42xX5fxX9xX4axX4bxX24xX9xXcxXb1xX8fxX9xXbxXaxX8fxX58xX42xX9xXdxX1c9xX42xXc8xX9xX8bxX16axX35xX9xX8bxX1c5xX8fxX9xX4axX1c9xX35xX9xX2cxX1e5xX2cxX9xX42xXaxX4bxX9xXdxX8cxX42xXaxX9xX8bxX2fbxX24xX9xX1ebxX18xX8fxX19xX35xX9xX4dxX45xX18xX23xX35xX18xX9xX4axX4bxX9xX4xX1e5xX2cxX9xXbxX35xX201xX8fxX9xX57xXccxX65xX42xX5fxX9xX8exX8fxX16axX2cxX9xX20fxX9xX45xX212xX33xX9xX5xXaxX16axX42xX5fxX9xX42xXaxX107xXbxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xX45xX24xX42xX5fxX9xXbxXccxX65xX42xX5fxX9xX8exX8fxX18xX42xX9xXbxX35axXbxX9xX2cxXaxcdfcxXbxX9xXcxX16axX35xX9xX8exX8fxX18xX42xX9xXaxX1a4xX9xX4axX1c9xX35xX9xXfcxX18xXbxX18xX45xXc8xX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX9xX5fxX1c5xX42xX9xX8bxXb1xX26xX9xX8bxX8cxX9xXbxXaxX35xX91xXbxX9xXdxX212xX33xX9xXcxX68xXbxX9xX2cxXa3xX42xX9xX2cxXa7xX9xX8exX8fxXb1xX42xX9xX2fxX285xX9xXdxX1c9xX42xX9xX17dxX9xX42xXccxX1c9xX2cxX9xX42xX4bxX26xX9xX4axX4bxX9xX2cxX5dxX42xX5fxX9xX48xXaxX18xX35xX9xX8bxXccxX18xX9xX8exX8fxXb1xX42xX9xX2fxX18xX42xX5fxX9xX23x12218xX24xX9xX4axX1a4xX9xX2cxXaxX243xX42xXaxX9xX8exX8fxX26xX129xX42xX9xX2xX24xXaxX18xX9xXbxX45xX24xX42xX5fxX9xX5fxX35xX18xX35xX9xX8bxX24xX2fbxX42xX9xX2cxX1e5xX2cxX9xX42xXccxX1c9xX2cxX9xX4axX2b9xX42xX5fxX9xX57xX95xX42xXaxX9xX8bxX18xX42xX5fxX9xX33xXaxX24xX42xX5fxX9xXbxX3fxX18xX9xX4axX4bxX9xX8bxX17xX9xX19xXd4xX18xX9xXbxX107xX42xX9xX2cxX5dxX42xX5fxX9xXfcxX18xXbxX18xX45xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX82xX4bxX42xXaxX9xX8bxX68xX42xX5fxX9xX2cxXe3xX18xX9xX4dxX42xX48xX18xX45xX18xX9xX8bxXccx9b75xX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX4bxX9xX2fxX285xX9xX283xX23xX4bxX42xXaxX9xXbxX45xXccxX1c9xX42xX5fxX9xXbxXaxX91xX9xXdxX285xX2cxX28exXc8xX9xXdxX107xX42xX9xX1e5xXbxX9xX4axX95xX9xXbxXaxX91xX9xXbxXaxXe3xX9xXdxXf4xX42xXaxX9xX5xX45xX8fxX42xX5fxX9xX127xX5dxX42xX5fxX9xX2cxXe3xX18xX9xf148xX26xX35xX18xX19xXaxXc8xX9xX2cxXax9c1dxX42xX9x11274xX33xX9xX4dxX23xX8fxX9xX2xXaxX18xX23xX35xX2a5xX9xXaxX65xX42xX9xX42xd4bdxX18xXc8xX9xX2cxX1e5xX2cxX9xX42xXccxX1c9xX2cxX9xX20fxX9xX45xX212xX33xX9xXbxX16axX9xX2cxX1e5xX24xX9xX19xXccxX9axX42xX5fxX9xX42xXaxXccxX9xX2cxaeb0xX42xX9xX2cxX62xX9xX19xX107xX8fxX9xXaxX35xX1a4xX8fxX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX9xX8bxX8cxX9xX23xX35axXbxX9xXbxX18xX26xX9xX4axX1c9xX35xX9xX41xX45xX18xX42xX9xX8bxX201xX9xX283xX23xX50axX24xX9xX48xX13cxX28exX9xX2cxXaxX24xX9xXfcxX18xXbxX18xX45xX9xX4axX4bxX9xX33xXaxX1e5xX9xX2cxXaxX35xX91xX42xX9xXdxXccxX598xX2cxX9xX2cxXe3xX18xX9xX3bxX3cxX9xX17dxX9xX1ebxX26xX45xX35xX18xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xX257xX9xXdxXb1xX8fxXc8xX9xX4dxX42xX48xX18xX45xX18xX9xX2cxX627xX42xX9xX2cxX62xX9xXcxXb1xX8fxX9xXbxXaxX8fxX58xX42xX9xX4axX1c9xX35xX9xaae0xX35xX13cxX42xX9xXcxX35xX42xXaxX9xX2cxXaxXb1xX8fxX9xd72exX8fxX9xX4axX129xX9xX4axX107xX42xX9xX8bxX129xX9xX5fxX35xX18xX9xX42xXaxX212xX33xX9xX8xX50xXc8xX9xX4axX107xX42xX9xX8bxX129xX9xX42xXaxXb1xX42xX9xX8exX8fxX26xX129xX42xX9xX220xX8bxX4bxX42xX9xX1e5xX33xX9xX42xX5fxXccxX9axX35xX9xXf6xX8fxX45xX19xX224xX9xX4axX4bxX9xX42xX5fxXccxX9axX35xX9xXbxX95xX9xX42xX2fbxX42xX9xX5xX45xX8fxX42xX5fxX9xX127xX5dxX42xX5fxX9xX8exX8fxX1e5xX9xX2cxX50axX42xXaxX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX9xX2cxXaxX2fbxX26xX9xX2fxX18xX42xX5fxX9xX2cxXaxXb1xX8fxX9xX6d4xX8fxX111xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX45xX5fxX35xX42xX55xX9xX158xX33xf0a0xX9xX18xX8fxXbxX24xX2a5xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX45xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX5fxX9xX2fxX45xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX55xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX111xX4axX42xX1cxX42xX17x12782xX2fxX1cxX2axc343xX2ax12412xX1cxee34xX7b3xX19xX2axX2axX158xd94dxX7afxacccxX2axXbxX158xX2axX7b9xb98axXdxa2c6xX111xfd5bxX33xX5fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX26xX9xX23xX24xX9xX35xX42xX2cxX35xX45xXdxX35xX48xX9xX4axX18xX9xX18xXdxX9xX8fxX19xX17xX35xX19xX9xX4axX18xX42xX9xX48xXaxX24xX42xX5fxX9xX2cxX24xX9xX2cxX24xX9xXaxX24xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX5fxX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX45xXexX0xXbxX45xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX771xXbxX4fxX18xXdxX35xX5fxX42xX55xX9xX7c5xX8fxX2fxXbxX35x996fxX26xX2a5xX32xXexX6c5xX212xX33xX9xX2cxX1e5xX2cxX9xX2cxXa3xX42xX9xX2cxXa7xX9xX8exX8fxXb1xX42xX9xX2fxX285xX9xX17dxX9xXbxX45xX13cxX42xX9xXdxX8cxX42xXaxX9xXbxXaxXf0xX9xX2cxX1e5xX2cxX9xX42xXccxX1c9xX2cxX9xX8bxX15bxX42xX5fxX9xXcxX35xX42xXaxX9xXdxX8fxX5dxX42xX9xXdxX4bxX9xX33xXaxX1c5xX42xX9xX8exX8fxX18xX42xX9xXbxX45xXd4xX42xX5fxX9xXbxX45xX24xX42xX5fxX9xX2cxXaxX35xX91xX42xX9xXdxXccxX598xX2cxX9xX5xX45xX8fxX42xX5fxX9xX127xX5dxX42xX5fxX9xX2cxXe3xX18xX9xX3bxX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX45xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX6fxX5fxX24xX4bxX35xX9xX45xX18xXc8xX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX9xXcxXb1xX8fxX9xXbxXaxX8fxX58xX42xX9xX8bxX492xX2cxX9xX23xX35xX1a4xXbxX9xX2fxXb1xX8fxX9xX2fxX35axX2cxX9xX4axX1c9xX35xX9xX127xXa7xX2cxX9xX4axX129xX9xX4axX35xX1a4xX2cxX9xXfcxX8fxX16axX2cxX9xXaxX68xX35xX9xX42xXccxX1c9xX2cxX9xX42xX4bxX26xX9xXbxXaxX5dxX42xX5fxX9xX8exX8fxX18xX9xX42xX5fxXaxX95xX9xX8exX8fxX26xX91xXbxX9xXdxX13cxX42xX9xX1e5xX42xX9xX2cxX8fxX68xX2cxX9xXbxXaxX50axXcxX9xX2fxX1e5xXbxX9xX2axXc8xX7bbxX9xXbxX45xX35xX1a4xX8fxX9xX42xX5fxXccxX9axX35xX9xX4dxX45xXcxX17xX42xX35xX18xX9xXbxXaxX9axX35xX9xX127xX91xX9xX2cxXaxX91xX9xX3xXbxXbxX24xXcxX18xX42xX9xX4axX4bxX24xX9xX42xXa3xXcxX9xX2axe421xX2axX7bbxX9xXdxX4bxX9xX283xXbxX68xX35xX9xX1e5xX2cxX9xX19xX35xX1a4xXbxX9xX2cxXaxXe3xX42xX5fxX28exX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX127xX492xX2cxX9xX23xX35xX1a4xXbxX9xXdxX4bxX9xX2fxX18xX8fxX9xX4axX1bdxX9xX8bxX50axX24xX9xX2cxXaxX243xX42xXaxX9xX23xX107xXbxX9xXbxXaxX4bxX42xXaxX9xXbxXaxX1e5xX42xX5fxX9xX7b3xX1cxX158xX7c3xX2axX7c1xX9xXcxX4bxX9xX5dxX42xX5fxX9xX8xX45xX19xX24xX5fxX18xX42xX9xXbxX16axX9xX2cxX62xX9xX23xX4bxX42xX9xXbxX18xX26xX9xX19xX4bxX42xX9xX19xX285xX42xX5fxX9xX2cxXe3xX18xX9xX33xXaxXccxX65xX42xX5fxX9xX5xXb1xX26xXc8xX9xXcxXb1xX8fxX9xXbxXaxX8fxX58xX42xX9xX5fxX35xX602xX18xX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX9xX4axX1c9xX35xX9xX3bxX3cxX4fxX6fxX4dxX5xX3xX9xX42xX5fxX4bxX26xX9xX2cxX4bxX42xX5fxX9xX23xX95xX9xX48xXaxX5efxXbxX9xX2fxXb1xX8fxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xX45xX24xX42xX5fxX9xXbxXaxX9axX35xX9xX5fxX35xX18xX42xX9xX5fxX1c5xX42xX9xX8bxXb1xX26xXc8xX9xX5xXaxXf0xX9xX8bxX8cxX9xX33xXaxX24xX42xX5fxX9xXbxX3fxX18xX9xX2cxXa3xX42xX9xX2cxXa7xX9xX41xX42xX2cxX35xX45xXdxX35xX48xXc8xX9xX42xX5fxXa3xX42xX9xX2cxXaxX492xX42xX9xX8exX8fxX18xX42xX9xX2cxXaxXa7xX2cxX9xX3bxX3cxX9xX4axX4bxX9xX127xXa7xX2cxX9xX8bxX91xX42xX9xXbxXaxXa3xXcxX9xX2cxXa3xX42xX9xX2cxXa7xX9xX42xX4bxX26xXc8xX9xXbxXaxX1adxX9xX4axX35xX1a4xX2cxX9xbb77xX18xX2fxX2fxXaxX35xX42xX5fxXbxX24xX42xX9xX4axX4bxX9xX121xX17xX45xXdxX35xX42xX9xXbxX45xX35xX1a4xXbxX9xXbxXaxX24xX1e5xX35xX9xX48xXaxX3fxX35xX9xX41xX42xX2cxX35xX45xXdxX35xX48xX9xXdxX4bxX9xX8bxX35xX129xX8fxX9xX48xXaxX5dxX42xX5fxX9xX2cxX62xX9xX5fxX1adxX9xX8bxX1e5xX42xX5fxX9xX42xX5fxX2fbxX2cxX9xX42xXaxX35xX13cxX42xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX57xX129xX9xX33xXaxX243xX18xX9xXfcxX18xXbxX18xX45xX55xX9xX0xX1cxX23xXexXfcxX8fxX16axX2cxX9xX5fxX35xX18xX9xX42xXaxX3fxX9xX23xX5efxX9xX5fxX35xX4bxX8fxX9xX2cxX62xX9xX42xXaxX107xXbxX9xXbxXaxX91xX9xX5fxX35xX1c9xX35xX9xX42xX4bxX26xX9xX8bxX18xX42xX5fxX9xX2cxX62xX9xX771xX8fxX9xXaxXccxX1c9xX42xX5fxX9xXdxX35xX13cxX42xX9xX48xX91xXbxX9xX4axX1c9xX35xX9xX41xX45xX18xX42xX9xX4axX4bxX9xX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xXc8xX9xX19xX24xX9xX8bxX62xXc8xX9xXfcxX18xXbxX18xX45xX9xX8bxX8cxX9xXbxX45xX17dxX9xXbxXaxX4bxX42xXaxX9xX2cxX1e5xX35xX9xX5fxX18xX35xX9xXbxX45xX24xX42xX5fxX9xXcxX35axXbxX9xX1ebxX18xX8fxX19xX35xX9xX4axX4bxX9xX50xX4dxX8xX9xX4axX4bxX9xX2cxX62xX9xX2fxX285xX9xX2cxXa7xX42xX5fxX9xX8bxX1c5xX8fxX9xX8bxX1e5xX42xX5fxX9xX48xX35xX42xXaxX9xX42xX5fxX2fbxX2cxX9xX48xXaxX35xX9xX48xXaxX5dxX42xX5fxX9xX2cxXaxX95xX8fxX9xX48xXaxX8fxX107xXbxX9xX33xXaxX1bdxX2cxX9xXbxX45xXccxX1c9xX2cxX9xXaxX18xX35xX9xX5dxX42xX5fxX9xXdxX1c9xX42xX9xX42xX4bxX26xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX2xX24xXaxX18xX9xX23xX95xX9xX5e2xX26xX35xX18xX19xXaxX9xX4axX4bxX9xX4dxX23xX35xX9xX2xX18xXaxX23xX35xX9xX2cxX2b9xX42xX5fxX9xX4axX1c9xX35xX9xXaxX4bxX42xX5fxX9xXdxX24xX2fbxXbxX9xX42xXccxX1c9xX2cxX9xX4axX2b9xX42xX5fxX9xX57xX95xX42xXaxX9xX48xXaxX1e5xX2cxX9xXbxX16axX9xX2cxX1e5xX24xX9xXdxX4bxX9xXaxX212xX8fxX9xXbxXaxX8fxX58xX42xX9xX2cxX1e5xX2cxX9xXbxXf0xX9xX2cxXaxXa7xX2cxX9xX48xXaxXe3xX42xX5fxX9xX23xX16axX9xX283xX4dxX42xXaxX9xX17xXcxX9xX82xX15bxX35xX9xX5fxX35xX1e5xX24xX28exXc8xX9xX82xX18xXcxX18xX2fxX9xX5fxXb1xX26xX9xX45xX16axX35xX9xXdxX24xX2fbxX42xX9xX17dxX9xX4dxX35xX9xX4xX212xX33xX9xX4axX4bxX9xX41xX2fxX45xX18xX17xXdxX4fxX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xX8fxX26xX9xX42xXaxX13cxX42xXc8xX9xX5fxX35xX1c9xX35xX9xX8exX8fxX18xX42xX9xX2fxX1e5xXbxX9xX42xXaxX212xX42xX9xX8bxX95xX42xXaxX9xX45xb5a9xX42xX5fxXc8xX9xX42xXaxX602xX42xX5fxX9xX42xX5fxX8fxX26xX13cxX42xX9xX42xXaxXb1xX42xX9xXbxX45xX13cxX42xX9xX2cxXaxf010xX9xXdxX4bxX9xXcxX68xXbxX9xX33xXaxX1c5xX42xX9xX42xXf0xX35xX9xX2cxXe3xX18xX9xX283xXbxX50axX42xX5fxX9xX23xXa3xX42xX5fxX9xXcxX18xX42xX5fxX9xXbxX13cxX42xX9xXcxXb1xX8fxX9xXbxXaxX8fxX58xX42xX28exXc8xX9xX42xX5fxX8fxX26xX13cxX42xX9xX42xXaxXb1xX42xX9xX8exX8fxX18xX42xX9xXbxX45xXd4xX42xX5fxX9xX42xXaxX107xXbxX9xXdxX4bxX9xX8bxX35xX129xX8fxX9xXcxX4bxX9xX2cxX1e5xX2cxX9xX42xXccxX1c9xX2cxX9xX42xX4bxX26xX9xX2cxXaxXccxX18xX9xXbxX257xX42xX5fxX9xX2cxX5dxX42xX5fxX9xX48xXaxX18xX35xXc8xX9xX8bxX62xX9xXdxX4bxX55xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX121xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXf0xX9xX6fxXaxXf4xX9xXf6xXf7xX9xX4axX4bxX9xXfcxX18xXbxX18xX45xX9xX8bxX18xX42xX5fxX9xX2cxX62xX9xX771xX8fxX9xXaxXccxX1c9xX42xX5fxX9xX283xX771xX243xX2cxXaxX9xXdxX2fbxX35xX9xX5fxX1c5xX42xX9xX41xX45xX18xX42xX28exXc8xX9xX5fxXb1xX26xX9xXaxXd4xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX3bxX3cxX9xX4axX4bxX9xX2cxX1e5xX2cxX9xX8bxX15bxX42xX5fxX9xXcxX35xX42xXaxX9xX20fxX9xX45xX212xX33xX9xXbxX45xX24xX42xX5fxX9xX48xXaxX8fxX9xX4axX285xX2cxX9xX42xXaxXccxX9xX1ebxX18xX8fxX19xX35xXc8xX9xX50xX4dxX8xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1ebxX24xX8fxX45xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX127xX107xXbxX9xX57xX35xX1a4xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe