Hà Tĩnh thi hành án xong 1.565 việc, gần 50 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh toàn hệ thống THADS gặp khó trong thực hiện nhiệm vụ; kết quả thi hành án về việc của ngành THADS Hà Tĩnh trong 6 tháng (từ tháng 9/2020-tháng 3/2021) vẫn tương đối cao.
50c4x6464xe6f2x5fc5x6309x578fx7817xaadaxb6a1xX7xb43fxedabxc270xa8f6x5112xa20fxX5xa310xXax8780xe3acxa86dxX3xXcxdd1ex5c70xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3x8a4axX18xX3x549fx66e1xX18xae1dxX3xX2x61bcx6dadxb73dxX2exX3x5412xXdxba68xX4x78f3xX3xX2axcc4cxX18xX3xX2ex8fdfxX3xXexef2exX3xdebbx9f60xX18xX2axX0xf0dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x817cxXaxX12xXcx8943xX28xX18xX2axX3x6d8fx97eexXdxX3xX4x97aexX18xX1xX3xXexX28xX14xX18xX3xX1xX34xX3xXexX1xX63xX18xX2axX3xXcxX13xccabxaf6cx9e6exX3xX2ax8a42xXbxX3xdd3dxX1x6a29xX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xXexX1xdfaaxX4xX3xX1xXdxX34xX18xX3xX18xX1xXdxX34x7edaxX3xX32xad78xa935xX3xX83x7ed9xXexX3xdb5cx8d67xX67xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX32x80f4xX3xX32xXdxX34xX4xX3xX4x5306xX6xX3xX18xX2axX14xX18xX1xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xX2fxX3xXexX1xX24xX18xX2axX3xd23dxXexd612xX3xXexX1xX24xX18xX2axX3xe52axX47x83d7xX3dxXefxX3dxce2fxXexX1xX24xX18xX2axX3x5af2xX47xXefxX3dxXefxX2xb1f1xX3xX32x7bb0xX18xX3xXex92e3xc314xX18xX2axX3xX42xX63xXdxX3xX4xX6xX28xX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf00axX28xX59xb15bxXaxX12xX0xXdxX9bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxcfa0xX10xX18xXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXax85dcxXdxX59xXexX1x7939xX3xX2fxX2xX2exXbxX27xX9fxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX14axX3x90ecxX2xX3dxXbxX27xX9fxXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX47xX47xXdxX2dxX62xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX2dxX32xX18xX47xX18xX10xX145xX7xX47xXefxX2xX2xX2exX47xX2xXfaxX2xX59xX2exX2xXefxXefxX15bxX2xX15bxXexX2fxX2exXefx6115xX2exX5xX3dxX2dx719fxXbxX2ax79d6xX5dxX9xXfaxX15bxX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX2xX2dxX2exX2fxX2exX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xX2axX39xX18xX3xX2exX3dxX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axXaxX3xX145xXdxX59xXexX1xX9xXaxX2fxX2xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX15bxX2xX3dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexXf3xX6xX5xXdxX2axX18xX14axX3xX197xXa6xX7xXexXdxbb03xX126xX9fxXaxX12xX7dxX24xX18xX2axX3xX2xX2fxX47xX15bxX36xX3xXcxcd05xX18xX2axX3xX4xX9exX4xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xXexX238xX3xX4xX1x80abxX4xX3xX1xe864xXdxX3xX18xX2axX1x8f21xX3xXexX5dxX8fxX4xX3xXexXa6xX126xXa2xX18xX3xXexX28xX14xX18xX3xXa5xXa6xX63xX4xX3xX7xX108xX3xX83xXa2xXexX3xX4xcf77xX18xX2axX3xX83xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59x7ee3xX18xX3xX7xX8fxX36xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xa1c7xX18xX1xX3xX2fxX3xXexX1xX24xX18xX2axX3xX42xX39xXa6xX3xX18x8083xX9bxX3xX32xX14xX3xXexX5dxXdxe180xX18xX3xX83xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX34xX9bxX3xX32xX9exX3xX2fxX3xXexX1xX24xX18xX2axX3xX4xXa6xX63xXdxX3xX18xX2a9xX9bxX3xXefxX3dxXefxX2xX2dxX0xX10xX9bxX12xX3xXe3xX67xX18xX1xX14axX3xX136xX9exX4xX3xXexX5dxX107x515dxX18xX2axX3xX136xX9exX4xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xXexbde9xX18xX1xX3x67c3xX2a9xX18xX3xb907x6482xX18xX1xX3xab00xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXbexX3xXexX5dxX303xX3xX42xXdxX2b2xX9bxX3xX4xX39xXa6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX100xX0xX47xX10xX9bxX12xX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xX2fxX3xXexX1xX24xX18xX2axX3xX42xX39xXa6xX3xX18xX2a9xX9bxX3xXefxX3dxXefxX2xX36xX3xX18xX2axX14xX18xX1xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xX42xbb39xX3xXexX5dxXdxX2b2xX18xX3xX83xX1xX6xXdxX3xXexX28xX14xX18xX3xX59xXdxX34xX18xX36xX3xX4xX85xX3xXexX5dxc185xX18xX2axX3xXexX28axX9bxX36xX3xXexX5dxX380xX18xX2axX3xX42xXdxX2b2xX9bxX3xX4xX24xX4xX3xX18xX1xXdxX34xX9bxX3xX32xX9exX9fxX3xX62xX24xX9bxX3xX7xX24xXexX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX107xX108xX18xX2axX3xXexX5dxX303xX18xX1xX36xX3xX83xXa2xX3xX1xX28x5367xX4xX1xX3xX4xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xX32xX14xX3xX42xX3c1xXexX3xX83xXa2xXexX3xXa5xXa6xX67xX3xXexX298xX4xX1xX3xX4xX8fxX4xX2dxX3xX136xX24xX4xX3xX4xX108xX3xXa5xXa6xX6xX18xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xX42xX363xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX27xX28xX18xX2axX3xXefxXfaxX3dxX2dxX2fxXefxXfaxX47xX15bxX2exX3dxX2dxX3dxX2xX2xX3xX7xX63xX3xX32xXdxX34xX4xX3xX4xX85xX3xX42xXdxXb6xXa6xX3xX83xXdxX34xX18xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXe3xX42xX3c1xXexX3xXexX40xX3xX5xX34xX3xX2exX2xX36xXefxX2ex5ae9xX100xX9fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX27xX28xX18xX2axX3xXefxXfaxX2dxX2exX2x8593xX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axX47xX2xX15bxXefxX2dxX192xXfaxX2exX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axX3xXe3xX42xX3c1xXexX3xXexX40xX3xX5xX34xX3xX2xX2fxX36xX15bxX45fxX448xX100xX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xX136xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xX27xX24xX4xX3xX9bxXdxX18xX1xX36xX3xXbxX1xX28axX18xX3xX5xX28xX3c1xXdxX3xX24xX18xX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX9exX4xX3xX42xX107x9c85xX4xX3xX4xX1x9ab7xX3xXexX5dxX380xX18xX2axX2dxX3xX136xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX298xX18xX1xX3xX42xX107xX4ccxX4xX3xXexX5dxXdxX2b2xX18xX3xX83xX1xX6xXdxX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX5xXdxX34xXexX2dxX3xX136xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xX2axXdxX67xXdxX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX4xX24xX4xX3xX32xX9exX3xX32xXdxX34xX4xX3xXexX5dxX380xX18xX2axX3xX42xXdxX2b2xX9bxX36xX3xX32xX9exX3xX32xXdxX34xX4xX3xX83xX1xXdxXa2xXa6xX3xX18xX3c1xXdxX36xX3xXexX63xX3xX4xX24xX28xX3xXbxX1xX24bxX4xX3xXexX3c1xXbxX36xX3xX83x5559xX28xX3xX59xX14xXdxX36xX3xX4xX24xX4xX3xX32xX9exX3xX32xXdxX34xX4xX3xXexX1xXa6xX3xX1xX43xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX83xX1xX28xX67xX18xX3xX18xX4ccxX3xX4xXbexX6xX3xXexX238xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xXexX298xX18xX3xX59xX9exX18xX2axX3xX4xX85xX3xX4xX1xXa6xX126xX2b2xX18xX3xX62xXdxXa2xX18xX3xXexX298xX4xX1xX3xX4xX8fxX4xX2dxX3xX136xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX4ccxXbxX3xX5xXdx970exX18xX3xX18xX2axX14xX18xX1xX36xX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX4ccxXbxX3xX32x6e9dxXdxX3xX4x5f36xXbxX3xXbexX126xX36xX3xX4xX1xX298xX18xX1xX3xXa5xXa6xX126xXb6xX18xX3xX42xX255xX6xX3xXbxX1xX107xX108xX18xX2axX3xXexXdxXa2xXbxX3xXexX9exX4xX3xX42xX107xX4ccxX4xX3xXa5xXa6xX6xX18xX3xXexX28axX9bxX2dxX3xX136xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xX1xX107xX5e6xX18xX2axX3xX59xX103xX18xX36xX3xX83xXdxX2b2xX9bxX3xXexX5dxX6xX3xX18xX2axX14xX126xX3xX4xX14xX18xX2axX3xX1xXdxX34xXa6xX3xXa5xXa6xX67xX2dxX3xX136xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX4xX274xX18xX2axX3xX59xX28axX18xX36xX3xX2axXdxX67xXdxX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX83xX1xXdxXa2xXa6xX3xX18xX3c1xXdxX36xX3xXexX63xX3xX4xX24xX28xX3xX42xX107xX4ccxX4xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX1xXdxX34xX18xX3xX18xX2axX1xXdxX5d2xX9bxX3xXexX4d1xX4xX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xXexX28xX14xX18xX3xX1xX34xX3xXexX1xX63xX18xX2axX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xX0xXdxX9bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX18xXexX10xX5dxX3xX59xXexX1xXa6xX9bxX62xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX59xXexX1xX14axX3xX2fxX2xX2exXbxX27xX9fxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX14axX3xX15bxX2xX3dxXbxX27xX9fxXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX47xX47xXdxX2dxX62xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX2dxX32xX18xX47xX18xX10xX145xX7xX47xXefxX2xX2xX2exX47xX2xXfaxX2xX59xX2exX2xXefxXefxX2exX3dxXedxXexX2xX2exX2exX15bxX192xX5xX3dxX2dxX197xXbxX2axX19axX5dxX9xXedxX45fxXedxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX2xX2dxX2exX2fxX2exX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xX2axX39xX18xX3xX2exX3dxX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axXaxX3xX145xXdxX59xXexX1xX9xXaxX2fxX2xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX15bxX2xX3dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX13xX24fxXdxX3xX18xX2axX1xX255xX3xXexX5dxX8fxX4xX3xXexXa6xX126xXa2xX18xX3xX42xX107xX4ccxX4xX3xXexX238xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xX32xX5e6xXdxX3xX7xX8fxX3xXexX1xX6xX9bxX3xX2axXdxX6xX3xX4xXbexX6xX3xX2fxXfaxX3xX42xXdxX2b2xX9bxX3xX4xX39xXa6xX3xXexX5dxX5d2xX18xX3xX4xX67xX3xX18xX107xX5e6xX4xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xXcxX3c1xXdxX3xX1xX24fxXdxX3xX18xX2axX1xX255xX36xX3xX42xX3c1xXdxX3xX62xXdxX2b2xXa6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX2faxX18xX1xX36xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX42xX363xX3xXexX1x5691xX18xX2axX3xXexX1xca89xX18xX3xXbxX1xX28axX18xX3xXexX298xX4xX1xX3xX5dxf708xX3xX18xX1x63f8xX18xX2axX3xX83xX1xX85xX3xX83xX1xX2a9xX18xX36xX3xX32xX107xX5e6xX18xX2axX3xX9bxX84axX4xX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xX4xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xX18xX1xX107xX14axX3xX83xXa2xXexX3xXa5xXa6xX67xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX32xXb6xX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xX32xXb6xX3xXexXdxXb6xX18xX3xX32xX103xX18xX3xX4xd622xX18xX3xXexX1xX5eaxXbxX3xX7xX28xX3xX32xX5e6xXdxX3xX4xX1xX2faxX3xXexXdxX5d2xXa6xX3xX42xX107xX4ccxX4xX3xX2axXdxX6xX28xX9fxX3xX5xX107xX4ccxX18xX2axX3xXexXdxXb6xX18xX3xXbxX1xX67xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xX4xX24xX4xX3xX32xX9exX3xX24xX18xX3xX1xX303xX18xX1xX3xX7xX8fxX3xX32xXb6xX3xXexX1xX6xX9bxX3xX18xX1x5937xX18xX2axX36xX3xX83xXdxX18xX1xX3xXexXa2xX3xX4xX1xXdxXa2xX9bxX3xXexX40xX3xX5xX34xX3xX5xX5e6xX18xX36xX3xXexX14xXdxX3xX7xX67xX18xX3xX4xX85xX3xXexX298xX18xX1xX3xX4xX1xX5eaxXexX3xXbxX1xX24bxX4xX3xXexX3c1xXbxX36xX3xX83xX1xX85xX3xX27x8963xX3xX5x6a55xX3xX1xX28xX80xX4xX3xX32xXdxX34xX4xX3xX27xX958xX3xX5xX95bxX3xX9bxX5eaxXexX3xX5dxX5eaxXexX3xX18xX1xXdxXb6xXa6xX3xXexX1x838axXdxX3xX2axXdxX6xX18xX2dxX2dxX2dxX3xXcxXe5xX3xX42xX85xX36xX3xX42xX107xX6xX3xX5dxX6xX3xX18xX1xX85cxX18xX2axX3xX2axXdxX67xXdxX3xXbxX1xX24xXbxX3xX18xX1x695exX9bxX3xX18xX28axX18xX2axX3xX4xX6xX28xX3xX4xX1xX5eaxXexX3xX5xX107xX4ccxX18xX2axX36xX3xX1xXdxX34xXa6xX3xXa5xXa6xX67xX3xX4xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xXexX1xX97dxXdxX3xX2axXdxX6xX18xX3xXexX5e6xXdxX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xX2fxX3xXexX1xX24xX18xX2axX3xX4xXa6xX63xXdxX3xX18xX2a9xX9bxX3xXefxX3dxXefxX2xX36xX3xX18xX2axX14xX18xX1xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xXexX28xX14xX18xX3xXa5xXa6xX63xX4xX3xXbxX1xX5eaxX18xX3xX42xX5eaxXa6xX3xX18xX28axX18xX2axX3xX4xX6xX28xX3xX4xX1xX5eaxXexX3xX5xX107xX4ccxX18xX2axX36xX3xX1xXdxX34xXa6xX3xXa5xXa6xX67xX3xX32xX14xX3xXexX298xX18xX1xX3xX4xX1xX298xX18xX1xX3xX27xX24xX4xX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xXbxX1xX28axX18xX3xX5xX28xX3c1xXdxX3xX32xX14xX3xXexX238xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX9fxX3xX5dxX6xX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX42xX255xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX42xX4d1xX18xX2axX3xXa5xXa6xX126xX3xX42xX255xX18xX1xX3xX42xX63xXdxX3xX32xX5e6xXdxX3xX2xX3dxX3dxX448xX3xX62xX67xX18xX3xX24xX18xX36xX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX42xX255xX18xX1xX3xX4xX85xX3xX1xXdxX34xXa6xX3xX5xX8fxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX2dxX3x7aeexX28axX18xX2axX3xX4xX6xX28xX3xX4xX1xX5eaxXexX3xX5xX107xX4ccxX18xX2axX3xX1xX107xX5e6xX18xX2axX3xX59xX103xX18xX3xX18xX2axX1xXdxX34xXbxX3xX32xX9exX36xX3xX62xX67xX28xX3xX42xX67xX9bxX3xX4xX1xX5eaxXexX3xX5xX107xX4ccxX18xX2axX36xX3xX42xX4d1xX18xX2axX3xXexX5dxX303xX18xX1xX3xXexX8fxX36xX3xXexX1xXbexX3xXexX9exX4xX3xX2xX3dxX3dxX448xX3xX32xX14xX3xX42xX4d1xX18xX2axX3xXexX1xX97dxXdxX3xX1xX3c1xX18xX3xX298xXexX3xX18xX1xX5eaxXexX3xXedxX2exX448xX3xX7xX63xX3xX32xX2a9xX18xX3xX62xX67xX18xX3xX27xXdxX18xX3xX95bxX3xX83xXdxXa2xX18xX3xX4xX1xX2faxX3xX42xX3c1xX28xX9fxX3xX2axXdxX67xXdxX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX27xX28xX18xX2axX3xX298xXexX3xX18xX1xX5eaxXexX3xXedxX45fxX448xX3xX7xX63xX3xX42xX108xX18xX3xXexX1xX107xX3xX83xX1xXdxXa2xXa6xX3xX18xX3c1xXdxX36xX3xXexX63xX3xX4xX24xX28xX3xXexX1xXa6xX24fxX4xX3xXexX1x5676xX9bxX3xXa5xXa6xX126xXb6xX18xX2dxX2dxX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xX0xXdxX9bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX136xX10xX18xXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX59xXexX1xX14axX3xX2fxX2xX2exXbxX27xX9fxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX14axX3xX15bxX2xX3dxXbxX27xX9fxXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX47xX47xXdxX2dxX62xX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX2dxX32xX18xX47xX18xX10xX145xX7xX47xXefxX2xX2xX2exX47xX2xXfaxX2xX59xX2exX2xXefxXefxXedxX2xXfaxXexX2xX15bxX2fxX2fxXedxX5xX3dxX2dxX197xXbxX2axX19axX5dxX9xXedxX15bxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX2xX2dxX2exX2fxX2exX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xX2axX39xX18xX3xX2exX3dxX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axXaxX3xX145xXdxX59xXexX1xX9xXaxX2fxX2xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX15bxX2xX3dxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xXcxXdxXa2xXbxX3xXexX9exX4xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX1xXdxX34xX18xX3xX7xX84axXbxX3xX27xXa2xXbxX3xXexX238xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xX62xX24fxX3xX9bxX24xX126xX3xXexXdxX18xX1xX3xX2axX380xX18xX36xX3xX1xX28xX3c1xXexX3xX42xX24fxX18xX2axX3xX1xXdxX34xXa6xX3xX5xX8fxX4xX36xX3xX1xXdxX34xXa6xX3xXa5xXa6xX67xX3xX32xX14xX3xX27xX28axX126xX3xX59xX8fxX18xX2axX3xX42xX24fxXdxX3xX18xX2axX916xX3xX4xX1xX5eaxXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX32xXdxX5d2xX18xX36xX3xX4xX274xX18xX2axX3xX4xX1xX24bxX4xX3xX5xX14xX9bxX3xX4xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xXexX1xX8fxX4xX3xX7xX8fxX3xX5xXdxX5d2xX9bxX3xX4xX1xX298xX18xX1xX36xX3xX4xX274xX18xX2axX3xXexX28axX9bxX36xX3xX4xX1xXa6xX126xX5d2xX18xX3xX18xX2axX1xXdxX34xXbxX9fxX3xX42xXbcfxX126xX3xX9bxX3c1xX18xX1xX3xX4xX67xXdxX3xX4xX24xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX298xX18xX1xX36xX3xX24bxX18xX2axX3xX59xX9exX18xX2axX3xX4xX274xX18xX2axX3xX18xX2axX1xX34xX3xXexX1xX274xX18xX2axX3xXexXdxX18xX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xX1xX28xX3c1xXexX3xX42xX24fxX18xX2axX3xXa5xXa6xX67xX18xX3xX5xX95bxX36xX3xX4xX1xX2faxX3xX42xX3c1xX28xX36xX3xX42xXdxXb6xXa6xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX32xX14xX3xX4xX274xX18xX2axX3xXexX24xX4xX3xX4xX1xXa6xX126xX5d2xX18xX3xX9bxX274xX18xX3xX18xX2axX1xXdxX34xXbxX3xX32xX9exX2dxX2dxX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX62xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2axX9xXaxX3dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX59xX59xXdxX18xX2axX9xXaxX2exXaxX12xX0xXexX62xX28xX59xX126xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xXcxX3c1xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX36xX3xX2fxX3xXexX1xX24xX18xX2axX3xX42xX39xXa6xX3xX18xX2a9xX9bxX3xXefxX3dxXefxX2xX36xX3xX42xX363xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX2xX2dxX2exX2fxX2exX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xX42xX3c1xXexX3xXexX40xX3xX5xX34xX3xX2fxXedxX36xXfaxX192xX448xX9fxX3xX32xXb6xX3xXexXdxXb6xX18xX36xX3xX42xX363xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX42xX107xX4ccxX4xX3xX2axX39xX18xX3xX2exX3dxX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axX36xX3xX42xX3c1xXexX3xXexX40xX3xX5xX34xX3xXefxXefxX36xX192xX2fxX448xX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xX136xX24xX4xX3xX4xX108xX3xXa5xXa6xX6xX18xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX42xX363xX3xX2axXdxX67xXdxX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX27xX28xX18xX2axX3xXefxX15bxX3xX32xXdxX34xX4xX3xXe3xXexX107xX108xX18xX2axX3xX24bxX18xX2axX3xX7xX63xX3xXexXdxXb6xX18xX3xX1xX108xX18xX3xX2xX192xX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axX100xX3xX5xXdxX5d2xX18xX3xXa5xXa6xX6xX18xX3xX42xXa2xX18xX3xXexX1xXa6xX3xX1xX43xXdxX3xX18xX4ccxX3xX4xXbexX6xX3xXexX238xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xXexX298xX18xX3xX59xX9exX18xX2axX36xX3xX18xX2axX28axX18xX3xX1xX14xX18xX2axX9fxX3xX2axXdxX67xXdxX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX27xX28xX18xX2axX3xX2xX2dxXefxXedxX2fxX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xXexX1xXa6xX3xX42xX107xX4ccxX4xX3xX1xX108xX18xX3xX45fxX36xX15bxX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axX3xX32xXb6xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX83xX1xX28xX67xX18xX3xXexX1xXa6xX3xX4xX1xX28xX3xX18xX2axX28axX18xX3xX7xX24xX4xX1xX3xXaf9xX1xX14xX3xX18xX107xX5e6xX4xX2dxX2dxX2dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX28xX59xX126xXaxX12xXcxX28xX14xX18xX3xX18xX2axX14xX18xX1xX3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX42xX363xX3xX5dxX6xX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX42xX255xX18xX1xX3xX24xXbxX3xX59xX9exX18xX2axX3xX62xXdxX34xX18xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX4xX107xe322xX18xX2axX3xX4xX1xXa2xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX42xX63xXdxX3xX32xX5e6xXdxX3xXfaxXfaxX3xXexX5dxX107xX97dxX18xX2axX3xX1xX4ccxXbxX9fxX3xXexX238xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xX83xX5d2xX3xX62xXdxX5d2xX18xX36xX3xX62xX24xX18xX3xX42xX5eaxXa6xX3xX2axXdxX24xX3xXexX238xX18xX2axX3xX7xX63xX3xXefxXedxX3xX32xX9exX3xX32xXdxX34xX4xX9fxX3xX5dxX6xX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX42xX255xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX42xX4d1xX18xX2axX3xXexX1xX97dxXdxX3xX1xX3c1xX18xX3xX42xX63xXdxX3xX32xX5e6xXdxX3xX2xX3dxX3dxX448xX3xX4xX24xX4xX3xX62xX67xX18xX3xX24xX18xX36xX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX42xX255xX18xX1xX3xX32xXb6xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xX42xX363xX3xX4xX85xX3xX1xXdxX34xXa6xX3xX5xX8fxX4xX2dxX2dxX2dxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX5dxX12xX0xX47xXexX62xX28xX59xX126xX12xX0xX47xXexX6xX62xX5xX10xX12xX0xX59xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX5dxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xXa6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf3xXexX1xXa6xX9bxX62xXf3xX6xX18xX59xXf3xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX136xX107xX1062xX18xX2axX3xX4xX1xXa2xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xX2ebxX3xXaf9xX2axX1xXdxX3xcf0bxXa6xX28axX18xXaxX3xX1xX5dxX10xX227xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxXf3xX5xXa6xX6xXexXf3xX59xX28xXdxXf3xX7xX28xX18xX2axX47xX4xXa6xX28xX18xX2axXf3xX4xX1xX10xXf3xXexX1xXdxXf3xX1xX6xX18xX1xXf3xX6xX18xXf3xX59xX6xX18xXf3xX7xXa6xXf3xX28xXf3xX18xX2axX1xXdxXf3xX27xXa6xX6xX18xX47xX2xXedxX2exXefxXedxX2exX2dxX1xXexX9bxXaxX12xX0xXdxX9bxX2axX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX47xX9bxX10xX59xXdxX6xX47xX2xXefxX3dxX47xX18xX10xX145xX7xX47xXefxX3dxXefxX192xX47xXedxXefxX59xXfaxX3dxXedxX2xXfaxX2xX15bxXexXfaxXedxX2fxX15bxX45fxX5xX3dxX2dxX197xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX2xX2dxX2exX2fxX2exX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xX2axX39xX18xX3xX2exX3dxX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX32xX12xX0xX7xXexX5dxX28xX18xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX136xX107xX1062xX18xX2axX3xX4xX1xXa2xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xX2ebxX3xXaf9xX2axX1xXdxX3xX11a9xXa6xX28axX18xXaxX3xX1xX5dxX10xX227xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxXf3xX5xXa6xX6xXexXf3xX59xX28xXdxXf3xX7xX28xX18xX2axX47xX4xXa6xX28xX18xX2axXf3xX4xX1xX10xXf3xXexX1xXdxXf3xX1xX6xX18xX1xXf3xX6xX18xXf3xX59xX6xX18xXf3xX7xXa6xXf3xX28xXf3xX18xX2axX1xXdxXf3xX27xXa6xX6xX18xX47xX2xXedxX2exXefxXedxX2exX2dxX1xXexX9bxXaxX12xX136xX107xX1062xX18xX2axX3xX4xX1xXa2xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xX2ebxX3xXaf9xX2axX1xXdxX3xX11a9xXa6xX28axX18xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX5dxX28xX18xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX7dxX6xXa6xX3xXedxX3xXexX1xX24xX18xX2axX3xX62xe9e0xX3xXexXdxXb6xX18xX3xX9bxXa6xX6xX3xX18xX1xX14xX36xX3xX42xX5eaxXexX3xXexX1xX274xX18xX2axX3xXa5xXa6xX6xX3xX42xX5eaxXa6xX3xX2axXdxX24xX36xX3xX18xX2axX107xX97dxXdxX3xX9bxXa6xX6xX3xXexX14xXdxX3xX7xX67xX18xX3xXexX3c1xXdxX3xXexX238xX3xX59xX28axX18xX3xXbxX1xX63xX3xX45fxX3xXe3xXexX1xX255xX3xXexX5dxX5eaxX18xX3xX11a9xXa6xX28axX18xX3xX7bxX18xX36xX3xXaf9xX2axX1xXdxX3xX11a9xXa6xX28axX18xX36xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX100xX3xX32xX103xX18xX3xX83xX1xX274xX18xX2axX3xXexX1xX2b2xX3xX62xX107xX5e6xX4xX3xX4xX1xX28axX18xX3xX32xX14xX28xX3xX18xX2axX274xXdxX3xX18xX1xX14xX3xX9bxX5e6xXdxX3xX32xX303xX3xX4xX1xXbexX3xX4xX916xX3xX4xX63xX3xXexX303xX18xX1xX3xX83xX1xX274xX18xX2axX3xX4xX1xX255xXa6xX3xX62xX14xX18xX3xX2axXdxX6xX28xX2dxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX32xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX136xX107xX1062xX18xX2axX3xX4xX1xXa2xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xXexX5dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX5eaxXbxX3xX42xX5eaxXexX3xX42xX6xXdxXaxX3xX1xX5dxX10xX227xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxXf3xX5xXa6xX6xXexXf3xX59xX28xXdxXf3xX7xX28xX18xX2axX47xX4xXa6xX28xX18xX2axXf3xX4xX1xX10xXf3xXexX1xXdxXf3xX1xX6xX18xX1xXf3xX6xX18xXf3xX59xX6xX18xXf3xX7xXa6xXf3xXexX5dxX28xX18xX2axXf3xXexX5dxX6xX18xX1xXf3xX4xX1xX6xXbxXf3xX59xX6xXexXf3xX59xX6xXdxX47xX2xX192xX15bxX2fxXefxX2exX2dxX1xXexX9bxXaxX12xX0xXdxX9bxX2axX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX47xX9bxX10xX59xXdxX6xX47xX2xXefxX3dxX47xX18xX10xX145xX7xX47xX2xXedxX2exX2xX47xX45fxXefxX59xX2fxX3dxX192xXfaxX3dxXfaxX2fxXexX2xX2xX15bxX3dxX45fxX5xX3dxX2dxX197xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX2xX2dxX2exX2fxX2exX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xX2axX39xX18xX3xX2exX3dxX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX32xX12xX0xX7xXexX5dxX28xX18xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX136xX107xX1062xX18xX2axX3xX4xX1xXa2xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xXexX5dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX5eaxXbxX3xX42xX5eaxXexX3xX42xX6xXdxXaxX3xX1xX5dxX10xX227xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxXf3xX5xXa6xX6xXexXf3xX59xX28xXdxXf3xX7xX28xX18xX2axX47xX4xXa6xX28xX18xX2axXf3xX4xX1xX10xXf3xXexX1xXdxXf3xX1xX6xX18xX1xXf3xX6xX18xXf3xX59xX6xX18xXf3xX7xXa6xXf3xXexX5dxX28xX18xX2axXf3xXexX5dxX6xX18xX1xXf3xX4xX1xX6xXbxXf3xX59xX6xXexXf3xX59xX6xXdxX47xX2xX192xX15bxX2fxXefxX2exX2dxX1xXexX9bxXaxX12xX136xX107xX1062xX18xX2axX3xX4xX1xXa2xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xXexX5dxX28xX18xX2axX3xXexX5dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX5eaxXbxX3xX42xX5eaxXexX3xX42xX6xXdxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX5dxX28xX18xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX136xX1xXdxX3xX4xX9exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xX1xXa6xX126xX34xX18xX3xX13xX107xX108xX18xX2axX3xX7dxX108xX18xX3xXe3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX100xX3xX32xXe5xX6xX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX4ccxXbxX3xX32xX5e6xXdxX3xX5xX8fxX4xX3xX5xX107xX4ccxX18xX2axX3xX4xX1xX24bxX4xX3xX18xX2a9xX18xX2axX3xXexX238xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xX4xX107xX1062xX18xX2axX3xX4xX1xXa2xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xXexX1xX10xX28xX3xX62xX67xX18xX3xX24xX18xX3xX42xX363xX3xX4xX85xX3xX1xXdxX34xXa6xX3xX5xX8fxX4xX3xX4xXbexX6xX3xXexX8b8xX6xX3xX24xX18xX3xX32xXb6xX3xX2axXdxX67xXdxX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xXexX5dxX6xX18xX1xX3xX4xX1xX5eaxXbxX3xX42xX5eaxXexX3xX42xX6xXdxX3xX2axXdxX85cxX6xX3xX2axXdxX6xX3xX42xX303xX18xX1xX3xX62xX14xX3xXcxX5dxX39xX18xX3xXcxX1xX255xX3xX307xX6xXdxX3xX32xX14xX3xX2axXdxX6xX3xX42xX303xX18xX1xX3xX274xX18xX2axX3xXaf9xX2axXa6xX126xbe8cxX18xX3x93c4xXa6xX63xX4xX3xX13xXdxX34xXbxX3xXe3xX4xb9b6xX18xX2axX3xXexX5dxX4d1xX3xXexX3c1xXdxX3xXexX238xX3xX59xX28axX18xX3xXbxX1xX63xX3xX45fxX36xX3xXexX1xX255xX3xXexX5dxX5eaxX18xX3xab2axX1xX63xX3xX136xX1xX28axXa6xX100xX2dxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX32xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX123xX24fxX3xXcxX107xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX62xX238xX3xX18xX1xXdxX34xX9bxX3xX136xX9exX4xX3xXexX5dxX107xX2ebxX18xX2axX3xX136xX9exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX5dxX10xX227xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX18xX1xXf3xXa5xXa6xX126xX10xX18xX47xX62xX28xXf3xXexXa6xXf3xXbxX1xX6xXbxXf3xX62xX28xXf3xX18xX1xXdxX10xX9bxXf3xX4xXa6xX4xXf3xXexX5dxXa6xX28xX18xX2axXf3xX4xXa6xX4xXf3xXexX1xXdxXf3xX1xX6xX18xX1xXf3xX6xX18xXf3xX59xX6xX18xXf3xX7xXa6xXf3xX1xX6xXf3xXexXdxX18xX1xX47xX2xX45fxX45fxX2exX3dxX192xX2dxX1xXexX9bxXaxX12xX0xXdxX9bxX2axX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX47xX9bxX10xX59xXdxX6xX47xX2xXefxX3dxX47xX18xX10xX145xX7xX47xX2xXedxXfaxXefxX47xX2xXfaxX2exX59xXfaxX2xX3dxXefxX15bxXfaxX192xXexX2fxX2xX15bxXfaxXedxX5xX3dxX2dxX197xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX2xX2dxX2exX2fxX2exX3xX32xXdxX34xX4xX36xX3xX2axX39xX18xX3xX2exX3dxX3xXexX40xX3xX42xX43xX18xX2axXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX32xX12xX0xX7xXexX5dxX28xX18xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX123xX24fxX3xXcxX107xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX62xX238xX3xX18xX1xXdxX34xX9bxX3xX136xX9exX4xX3xXexX5dxX107xX2ebxX18xX2axX3xX136xX9exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX5dxX10xX227xX9xXaxX47xX4xX1xXdxX18xX1xXf3xXa5xXa6xX126xX10xX18xX47xX62xX28xXf3xXexXa6xXf3xXbxX1xX6xXbxXf3xX62xX28xXf3xX18xX1xXdxX10xX9bxXf3xX4xXa6xX4xXf3xXexX5dxXa6xX28xX18xX2axXf3xX4xXa6xX4xXf3xXexX1xXdxXf3xX1xX6xX18xX1xXf3xX6xX18xXf3xX59xX6xX18xXf3xX7xXa6xXf3xX1xX6xXf3xXexXdxX18xX1xX47xX2xX45fxX45fxX2exX3dxX192xX2dxX1xXexX9bxXaxX12xX123xX24fxX3xXcxX107xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX62xX238xX3xX18xX1xXdxX34xX9bxX3xX136xX9exX4xX3xXexX5dxX107xX2ebxX18xX2axX3xX136xX9exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX5dxX28xX18xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX136xX1xXdxXb6xXa6xX3xX2xXfaxX47xX192xX36xX3xXcxX238xX18xX2axX3xX4xX9exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX7cxX28axX18xX3xX7xX8fxX3xXexX238xX3xX4xX1xX24bxX4xX3xX5xX1732xX3xX4xX274xX18xX2axX3xX62xX63xX3xXa5xXa6xX126xXa2xXexX3xX42xX255xX18xX1xX3xXexXdxXa2xXbxX3xX18xX1x7073xX18xX36xX3xX62xX238xX3xX18xX1xXdxX34xX9bxX3xX136xX9exX4xX3xXexX5dxX107xX2ebxX18xX2axX3xX136xX9exX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX59xX28axX18xX3xX7xX8fxX3xXe3xXcxX13xX7bxX7cxX7dxX100xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2dxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX32xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xXa6xX5xX12xX0xX59xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5dxXaxX12xX0xX47xX59xXdxX32xX12xX0xX47xX59xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXa6xXexX1xX28xX5dxXaxX12xXcxX1xX1741xX126xX3xX7cxX107xX108xX18xX2axX0xX47xXbxX12
Thùy Dương