“Mọt sách” là những người yêu… lý tưởng nhất
Một khảo sát mới đây đã cho thấy những người ham thích đọc sách chính là những người yêu… lý tưởng nhất.
ef9axf362x1a08fx14fd2xfae4x119b5x12326x180f4x14f22xX7x1725axf6efx18932x10d97x1913dx13d8dxX5x11472xXax18eddx17382x19f55x13df4xXexX3xX7x15373xX4xX1x1035axX3xX5xf282xX3x1a313xX1x14c0fxX21x1a07cxX3xX21xX25x1058cx116e0xXdxX3x19f34x10e3dx12c65xfe48xX3xX5x17046xX3xXexX29x113abxX21xX25xX3xX21xX1x15672xXexX0x157dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13183xX10xX6x13085xXaxX12xX14x13689xXexX3x18e60xX1x1586fx12e2bxX3xX7xX19xXexX3x19330x1977dxXdxX3x12bd8x1873bxX2dxX3xX66x14e50xX3xX4xX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX2dxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX1xX6xX62xX3xXexX1x1732axX4xX1xX3xX66xX15xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX4xX1xX88xX21xX1xX3xX5xX1fxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX30xX3xX5xX33xX3xXexX29xX37xX21xX25xX3xX21xX1xX3dxXex1880exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12323xX5cxX52xX2dxXaxX12x17514xX1xX23xX21xX25xX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX1xX6xX62xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX66xX15xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX4xX1xX88xX21xX1xX3xX5xX1fxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xX5xX33xX3xXexX29xX37xX21xX25xX3xX21xX1xX3dxXex19cfexX3x18964xX37xXdxX3x11539xX63xXdxX3xX1xX15xX117xX3xX11dxXdxf3a5xX4xX3xXex13701xX5cxX3xX21xX2exX21xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX62x14b9cxXdxX3x115baxX2fxX6xX21xX3xX1xX127xX3xXexX1xX67xX21xX3xXex13846xX21xX1xX117xX3xX4xX37xXdxX3xX62xX37xX3xX11dxX1fxX3xXexXdxX21xX3xX4xfcd2xX2dxX3xX5xX1fxX3xX59xX1xX19xX3xX52x115e7xX3xX52xX1fxX21xX25xXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10x164c7xXex1289bxX6xX5xXdxX25xX21x13a73xX3xX4xX10xX21xXexX10xfa65x101b2xXaxX12xX0xXdxX62xX25xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX62xX6xX180xX182x122d4xXdxX52xXexX1xX188xX2x1360cxX1aax1485exX190xX1a3xXdxX52xXexX1xX188x14e5ex161c7xX1aaxXbxX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX62xX5cxXexX3xX7xX6xX4xX1xX3xX5xX6xX3xX21xX1xX2fxX21xX25xX3xX21xX25xX2fxX5cxXdxX3xX3xX5xX2dxX3xXexX2fxX5cxX21xX25xX3xX21xX1xX6xXexXaxX3xX7xX18fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX188xX40xX40xXdxXbcxX119xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX21xX1xXbcxX11dxX21xX40xX21xX10xX1a3xX7xX40xX2x10862xX2x1303bxX40xX2xX1aax107c9xX52xX1b5xX2xX1b5xXexX209xX20bxX1b5x16b62xX5xX1aaxXbcx10ccfxXbxX25xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12xXd2x14f2axX2fxX3xX119xXdxX127xXexX3xX52xX6xX21xX1xX3xX13xX62xX15xXexX3xX7xX19xX4xX1xX1cxX3xXex14b84xX21xX25xX3xX59xX1xXdxX239xX21xX3xX119xX12bxX21xX3xX4xX5bxX62xX3xXexX1xX3dxX2dxX3xX59xX1x14ef2xX21xX25xX3xX11dxX2fxXdxX3xXexX1xX14axX3xX62xX56xXexX3xX21xX25xX1xXdxX2exX21xX3xX4x142f9xX2fxX3xX62xX63xXdxX3xX66xX67xX2dxX3xX4x16345xX3xXexX1x171b8xX3xX7x110b0xX3xX180xX5cxX6xX3xX52x15d4dxX2fxX3xX4xX19xXdxX3xXcxX26bxXdxX3xX4x123efxX6xX3xX119xX12bxX21xXbcxX3xX14xX56xXexX3xX1a3xX10xX119xX7xXdxXexX10xX3xX1x19160xX21xX3xX1x11ae9xX3xX21x179f9xXdxX3xXexXdxX239xX21xX25xX3xX4xX2a9xX6xX3xX14x187e6xX3x17e2bxX11dxX63xXdxX3xX7x1481axX3xXexX1xX6xX62xX3xX25xXdxX6xX3xX4xX2a9xX6xX3xX1x1926cxX21xX3x15b13xX2eexX3xXexX18fxXdxX127xX2fxX3xXexX1xX1fxX21xX1xX3xX11dxXdxX2exX21xX3xX66xX239xX21xX3xXexX252xX3xX21xX1xXdx1582bxX2fxX3xX13cxX2fxX139xX4xX3xX25xXdxX6xX3xXexX18fxX2exX21xX3xXexX1xX239xX3xX25xXdxX63xXdx119a8xX3xX66xX6bxX3xX11dxX252xX6xX3xXexX1xX2dbxX4xX3xX1xXdxX127xX21xX3xX59xX1xX5bxX5cxX3xX7xX19xXexX3xX66xX139xXdxX3xX11dxX63xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX283xX21xX25xX3xX11dxXdxX2exX21xX3xX7x15b4exX3xX52x149cexX21xX25xX3xX52xX29dxX4xX1xX3xX11dxX35axXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12x13561xX239xXexX3xX13cxX2fxX5bxX3xX4xX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX2dxX3xX18fx12f33xX21xX25xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX283xX21xX25xX3xX11dxXdxX2exX21xX3xX4xX28fxX3xX7xX37xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX66xX15xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX3xXexX1xX29xX2axX21xX25xX3xX21xX38dxX62xX3xXexX18fxX5cxX21xX25xX3xXexX5cxXbxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX283xX21xX25xX3xX11dxXdxX2exX21xX3xX4xX28fxX3xXexX29xX2ebxX21xX25xX3xXexX19xX4xX3xXexX139xXexX3xX21xX1xX3dxXexXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12x130d9xX6bxX3xX119xX6xX5cxX3xX25xXdxX2axX3xX119xX12bxX21xX3xX4xX5bxX62xX3xXexX1xX3dxX2dxX3xX62xX14axX21xX1xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX62xX56xXexX3xX6xXdxX3xX66xX28fxX3xX4xX1x19dc0xX3xX66xX2ebxX21xX3xX25xXdxX5bxX21xX3xX119xX37xXdxX3xX66xX139xXdxX3xXbxX1xX29xX2ebxX21xX25xX3xX4xX28fxX3xX7xX37xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX66xX15xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX117xX3xX5xX2fxX26bxX21xX3xX119xXdxX239xXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xX5x1924dxX21xX25xX3xX25xX1x18ae7xXbxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX4xX67xX2fxX3xX4xX1xX2fxX2dxX127xX21xX3xXexX18fxX5cxX21xX25xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX11dxX37xX3xX62xX56xXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xXexX1x164edxX3xX11dxX29dxX3xX11dxX1fxX5cxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX4xX67xX2fxX3xX4xX1xX2fxX2dxX127xX21xX3xX180xX6bxX3xX25xXdxX6xX5cxX3xX66xX2axXdxX3xXexX1xX29xX2axX21xX25xX117xX3xX11dxX1fxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX4xX2fxX56xX4xX3xX21xX28fxXdxX3xX4xX1xX2fxX2dxX127xX21xX3xXexX18fxX37xX3xX21xX2exX21xX3xX33xX3xX21xX25xX1x1321dxX6xX117xX3xX7xX67xX2fxX3xX7x1a312xX4xX3xX1xX2ebxX21xX3xX119xX37xXdxX3xX7xX2dbxX3xX1xXdxX293xX2fxX3xX119xXdxX239xXexX3xX66xX6xX3xX52xX12bxX21xX25xX3xX4xX2a9xX6xX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX66xX28fxf25axX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12xXd2xX239xX2fxX3xX66xX6bxX3xXexX252xX21xX25xX3xX21xX1xX29xX3xX11dxX15exX2dxX117xX3xX119xX12bxX21xX3xX59xX1xX26bxX21xX25xX3xXbxX1xX5bxXdxX3xX5xX1fxX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX52xX2fxX2dxX3xX21xX1xX3dxXexX3xX4xX28fxX3xXexX18fxX5bxXdxX3xX21xX25xX1xXdxX127xX62xX3xX21xX1fxX2dxXbcxX3xXccxX37xXdxX3xXexX1xX10xX5cxX3xX1a3xX10xX119xX7xXdxXexX10xX3xX1xX2bexX21xX3xX1xX2c2xX3xX21xX2c5xXdxX3xXexXdxX239xX21xX25xX3xX1xX1fxX21xX25xX3xX66x14f9axX2fxX3xXexX12bxXdxX3xX14xX2d3xX117xX3xX7xX37xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX66xX139xXdxX3xX11dxX63xXdxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX4xX2fxX139xX21xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX4xX28fxX3xXexX19xX4xX3xX66xX56xX21xX25xX3xX59xX1xX19xX3xX5xX63xX21xX3xXexX63xXdxX3xX66xX2axXdxX3xX7xX139xX21xX25xX3xXexX14axX21xX1xX3xX4xX5bxX62xX3xX4xX2a9xX6xX3xX62xX56xXexX3xX4xX19xX3xX21xX1xX67xX21xXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12x14782xX10xX119xX7xXdxXexX10xX3xX1xX2bexX21xX3xX1xX2c2xX3xX21xX1fxX2dxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX127xX21xX3xX18fxX6xX3xX18fxX38dxX21xX25xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX283xX21xX25xX3xX11dxXdxX2exX21xX3xX4xX28fxX3xX5xXdxX127xXexX3xX59xX2exX3xX7xX37xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX66xX15xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX3xXexX18fxX5cxX21xX25xX3xX1xX473xX3xX7xX2ebxX3xX4xX19xX3xX21xX1xX67xX21xX3xXexX1xX29xX2axX21xX25xX3xX52xX169xX3xX21xX1xX15exX21xX3xX66xX29x18648xX4xX3xXexX1xXdxX127xX21xX3xX4xX5bxX62xX3xXexX252xX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX59xX1xX19xX4xX3xX25xXdxX63xXdxXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX180xXexX182xX6xX5xXdxX25xX21xX188xX3xX4xX10xX21xXexX10xX18fxX190xXaxX12xX0xXdxX62xX25xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX62xX6xX180xX182xX1a3xXdxX52xXexX1xX188xX2xX1aaxX1aaxX1acxX190xX1a3xXdxX52xXexX1xX188xX1b4x16c0bxX1aaxXbxX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX62xX5cxXexX3xX7xX6xX4xX1xX3xX5xX6xX3xX21xX1xX2fxX21xX25xX3xX21xX25xX2fxX5cxXdxX3xX3xX5xX2dxX3xXexX2fxX5cxX21xX25xX3xX21xX1xX6xXexXaxX3xX7xX18fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX188xX40xX40xXdxXbcxX119xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX21xX1xXbcxX11dxX21xX40xX21xX10xX1a3xX7xX40xX2xX209xX2xX20bxX40xX2xX1aaxX20fxX52xX1b5xX2xX1b5xXexX1b4xX2xX218xX2eexX5xX2xXbcxX21cxXbxX25xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xXexX1xX139xX21xX25xX3xX59xX2exX3xX4xX2a9xX6xX3xX1a3xX10xX119xX7xXdxXexX10xX117xX3xX21xX6xX62xX3xX25xXdxX63xXdxX3xX4xX28fxX3xX7xX37xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX66xX15xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX25xXdxX4a6xXbxX3xX25xXdxX6xX3xXex1462axX21xX25xX3xX59xX1xX5bxX3xX21xX7d3xX21xX25xX3xXexX29xX2ebxX21xX25xX3xXexX19xX4xX3xX11dxX63xXdxX3xX21xX23xX3xX25xXdxX63xXdxX3xXexX1xX2exX62xX3xX2xX218xX1acxX190xX3xX4x12dc4xX21xX25xX3xX5xXdxX127xXexX3xX59xX2exX3xX7xX37xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX21xX1fxX2dxX3xXexX18fxX5cxX21xX25xX3xX1xX473xX3xX7xX2ebxX117xX3xX4xX19xX4xX3xX283xX21xX25xX3xX11dxXdxX2exX21xX3xX21xX23xX3xX4xX28fxX3xX59xX1xX5bxX3xX21xX7d3xX21xX25xX3xX25xXdxX6xX3xXexX7d3xX21xX25xX3xXexX1xX2exX62xX3xX2eexX1acxX3xXexX29xX2ebxX21xX25xX3xXexX19xX4xXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX59xX1xX5bxX5cxX3xX7xX19xXexX117xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX66xX15xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX3xXexX1xX29xX2axX21xX25xX3xX4xX28fxX3xX7xX2dbxX3xXexX2c2xX3xX62xX2c2xX3xXexX88xX4xX1xX3xX4xX2dbxX4xX117xX3xX62xX6xX21xX25xX3xXexX88xX21xX1xX3xXexX18fxX88xX3xXexX2fxX127xX117xX3xX66xXdxX30cxX2fxX3xX21xX1fxX2dxX3xX25xXdxX4a6xXbxX3xX88xX4xX1xX3xX4xX1xX5cxX3xX11dxXdxX127xX4xX3xX1xX14axX21xX1xX3xXexX1xX1fxX21xX1xX3xX62xX56xXexX3xX62xX139xXdxX3xX13cxX2fxX6xX21xX3xX1xX127xX3xXexX1xX4a6xX3xX11dxX29dxX3xXexX18fxX5cxX21xX25xX3xX119xX2fxX2c5xXdxX3xX119xX6xX21xX3xX66xX5b7xX2fxXbcxX3xXd2xX25xX5cxX1fxXdxX3xX18fxX6xX117xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX21xX25xX29xX2axXdxX3xX1xX6xX62xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX66xX15xX4xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX4x174c8xX21xX25xX3xX52xX169xX3xX52xX1fxX21xX25xX3xX1xX14axX21xX1xX3xXexX1xX1fxX21xX1xX3xX21xX2exX21xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX62xX139xXdxX3xX13cxX2fxX6xX21xX3xX1xX127xX3xX4xX37xXdxX3xX62xX37xX117xX3xXexX1xX67xX21xX3xXexX14axX21xX1xX3xX11dxX1fxX3xXexXdxX21xX3xX4xX15exX2dxXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12xXccxX2exX21xX3xX4xX12bxX21xX1xX3xX66xX28fxX117xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xXexX1fxXdxX3xX59xX1xX5cxX5bxX21xX3xX5xXdxX127xXexX3xX59xX2exX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX239xXexX117xX3xX4xX35axX3xXexX1xX293xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX4xX2fxX139xX21xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX4xX94cxX21xX25xX3xX66xX29xX6a8xX4xX3xX66xX29xX6xX3xX18fxX6xX3xX180xX10xX62xX3xX180xX479xXexX117xX3xX66xX19xX21xX1xX3xX25xXdxX19xXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX66xX28fxX117xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xXexX1fxXdxX3xX59xX1xX5cxX5bxX21xX3xX21xX6xX62xX3xX25xXdxX63xXdxX3xX66xX30cxX3xX4xX15exXbxX3xX18fxX38dxX21xX25xX3xX1xX15xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX4xX2fxX139xX21xX3xX21xX1xX29xX3xX13x138a7xX4xX18fxX10xX1a3xX3x14a4fxXexX117xX3x144a0xX10xXex11024xX7xX3xf418xX5cxX3xXa80xXexX1cxX3xX2d5xX14x14402xX4xX3xX59xX127xX3xX21xX28fxX117xX3xX5xX1fxX62xX3xXexX63xXdxX3xX66xXdxX325xX3xX1xX6xX2dxX3xX13xXa84xXdxX59xX10xX3xX6xX3x194c1xXdxX18fxX25xXdxX21xX1cxX3xX2d5xX37bxXdxX21xX1xX3xX52xX5cxX6xX21xX1xX3xX21xX1xX29xX3xX62xX56xXexX3xX4xX2fxX56xX4xX3xX4xX1xX2ebxXdxX325xX3xX4xX2a9xX6xX3xX52xX5cxX6xX21xX1xX3xX21xX1xX67xX21xX3xXex10bbcxX3xXbxX1xX4a6xX3x171faxXdxX4xX1xX6xX18fxX52xX3xXccxX18fxX6xX21xX7xX5cxX21xX3xX7xX296xX3xX21xX1xX15exX21xX3xX66xX29xX6a8xX4xX3xXexX1xX2exX62xX3xX209xX1b5xX1acxX3xX1xX283xX21xX25xX3xXexX1xX4a6xXbcxX3xXcxXdxX239xXbxX3xXexX1xX10xX5cxX3xX7xX6xX2fxX3xX66xX28fxX3xX5xX1fxX3xX4xX2fxX139xX21xX3xX13xXcxX1xX10xX3xfa02xXdxX18fxX5xX3xX1a3xXdxXexX1xX3xXexX1xX10xX3xXa8axX18fxX6xX25xX5cxX21xX3xXcxX6xXexXexX5cxX5cxX1cxX3xX2d5xf918xX26bxX3xX25xX19xXdxX3xX4xX28fxX3xX1xX14axX21xX1xX3xX180xX7d3xX62xX3xX18fxX473xX21xX25xX325xX3xX182xX3xX25xXdxX4a6xXbxX3xX25xXdxX6xX3xXexX7d3xX21xX25xX3xX2eexX1b4xX1acxXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12xX404xX139xXdxX3xX11dxX63xXdxX3xXexX1fxXdxX3xX59xX1xX5cxX5bxX21xX3xX4xX2a9xX6xX3xX21xX23xX117xX3xX21xX239xX2fxX3xX5xXdxX127xXexX3xX59xX2exX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xX66xX5b7xX2fxX3xX7xX19xX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX21xX1xX29xX3xX13xXcxX1xX10xX3xX4fxX2fxX21xX25xX10xX18fxX3xXb40xX6xX62xX10xX7xX1cxX3xX2d5xX404xX3dxX2fxX3xXexX18fxX29xX2axX21xX25xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexX357xX325xX117xX3xXexX1fxXdxX3xX59xX1xX5cxX5bxX21xX3xX7xX296xX3xX21xX1xX15exX21xX3xX66xX29xX6a8xX4xX3xXexX1xX2exX62xX3xX1b5xX1b5xX1acxX3xX7xX2dbxX3xX13cxX2fxX6xX21xX3xXexX67xX62xX190xX3xXexXdxX239xXbxX3xX7xX6xX2fxX3xX5xX1fxX3xX13xXcxX1xX10xX3xXb40xXdxX18fxX5xX3xX632xXdxXexX1xX3xXexX1xX10xX3xXa8axX18fxX6xX25xX5cxX21xX3xXcxX6xXexXexX5cxX5cxX1cxX3xX2d5xXb5exX26bxX3xX25xX19xXdxX3xX4xX28fxX3xX1xX14axX21xX1xX3xX180xX7d3xX62xX3xX18fxX473xX21xX25xX325xX3xX182xX3xXexX1xX2exX62xX3xX2eexX2xX1acxX190xX3xX11dxX1fxX3xX13x16552xX3xXb40xX6xX62xX10xX3xX5cx12abexX3xXcxX1xX18fxX5cxX21xX10xX7xX1cxX3xX2d5xXcxX18fxX2c2xX3xX4xX1xX2ebxXdxX3xX11dxX29xX2ebxX21xX25xX3xX13cxX2fxX2dxX30cxX21xX325xX3xX182xX3xXexX1xX2exX62xX3xX2eexX1aaxX1acxXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX5cxX52xX2dxXaxX12xXa8axX801xX3xX11dxX15exX2dxX117xX3xX59xX1xX26bxX21xX25xX3xXbxX1xX5bxXdxX3xX62xX15xXdxX3xX4xX2fxX139xX21xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX59xX1xXdxX3xX66xX29xX6a8xX4xX3xX5xXdxX127xXexX3xX59xX2exX3xX18fxX6xX3xX66xX30cxX2fxX3xX66xX10xX62xX3xX5xX12bxXdxX3xX7xX2dbxX3xX1xX3dxXbxX3xX52x14661xX21xX3xX4xX1xX5cxX3xX1xX14axX21xX1xX3xX5bxX21xX1xX3xX4xX2a9xX6xX3xX119xX12bxX21xXbcxX3xXccxX37xXdxX3xX66xX139xXdxX3xX11dxX63xXdxX3xX21xX1xX23xX21xX25xX3xXexX1fxXdxX3xX59xX1xX5cxX5bxX21xX3xX21xX23xX3xX5xXdxX127xXexX3xX59xX2exX3xX4xX2fxX139xX21xX3xX13x11b5axXdxXc99xXexX2dxX3xXa7axX1xX6xX52xX10xX7xX3xX5cxXc99xX3xXb40xX18fxX10xX2dxX1cxX3xX2d5xX70dxX1aaxX3xX7xX503xX4xX3xXexX1xX19xXdxX3xX180xX19xX62xX325xX3xX5xX1fxX3xX66xX5b7xX2fxX3xX7xX19xX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX1xX88xX4xX1xX117xX3xXexX1fxXdxX3xX59xX1xX5cxX5bxX21xX3xX7xX296xX3xX119xX29dxX3xX25xXdxX5bxX62xX3xX66xXdxX3xX2xX1b4xX1acxX3xX5xX29xX6a8xX21xX25xX3xXexXdxX21xX3xX21xX1xX503xX21xX3xXexX29xX2ebxX21xX25xX3xXexX19xX4xXbcxX3xX404xX139xXdxX3xX11dxX63xXdxX3xX21xX6xX62xX3xX25xXdxX63xXdxX117xX3xX21xX239xX2fxX3xX5xXdxX127xXexX3xX59xX2exX3xX5xX5cxX12bxXexX3xXexXdxX293xX2fxX3xXexX1xX2fxX2dxX239xXexX3xX13xX4fxX6xX18fxX18fxX2dxX3x1025cxX5cxXexXexX10xX18fxX1cxX3xX5xX1fxX3xX7xX19xX4xX1xX3xX25xX139xXdxX3xX66xX5b7xX2fxX3xX25xXdxX29xX2axX21xX25xX117xX3xX7xX296xX3xX119xX29dxX3xX25xXdxX5bxX62xX3xX66xXdxX3xX70dxX70dxX1acxX3xX5xX29xX6a8xX21xX25xX3xXexXdxX21xX3xX21xX1xX503xX21xXbcxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7axX5cxX2fxX18fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xXa8axX67xX21xX3xXexX18fxX88xX0xX40xXbxX12