Mỹ “đốt” 12 tỷ USD cho việc loại biên F-15
Theo Defense News, Không quân Mỹ đã ấn định thời điểm cho toàn bộ phi đội F-15 hiện có nghỉ hưu - một quyết định khá tốn kém của Lầu Năm Góc.
9116xce72x11e45x1131dxa9dax124e2xce6dx112fexc20ex10ba2xee5axdbdex10e53xafe9xa6f8x99f1xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb6afx9143xead8xXexX0xf863xXaxX17xX18xX19xXexX0xc59ex12503xX19xeb10xXexX0xXax9423xX9x122f0xXdxX18x118dfxX2fx122e4xb079xb872xX5xeebexXbxXdxX17xX32xXexc3a8xfafbxX9xX32x12242xd723xXbxX32xX9xX2ax9ddaxX9xXbx9c45xX9xff1bxcf2dxX2xX9xX2cxXaxX24xX9xa58bxX35xe5ccxX2cxX9xXdxX24xe79fxX35xX9xX23xX35xb81exdc5exX9x11cfcxd70cxX2axd0ccxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa033xX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2xX17x10d66xX17xX5fxX2fxX17xX9x10815xX17x10434xX2fx11dc6xX9xd2d1xXaxd96dxX5fxf9d2xX9xe458xaec9xd83bxX5fxX9xX3bxX3cxX9xX3fx105c3xX9x9708xX5fxX9xX3fx11c1exX5fxXaxX9xXbxXaxc80bxX35xX9xX3fxX35xed13xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX24xfdfaxX5fxX9xX23xca04xX9xX33xXaxX35xX9xX3fxXbbxX35xX9xX61xX62xX2axX64xX9xXaxX35xX54xX5fxX9xX2cxf51dxX9xX5fxX92xXax98a2xX9xXaxa9d9xX95xX9xX62xX9xXcxXbbxXbxX9xX94xX95xX26xe34axXbxX9xX3fxXa3xX5fxXaxX9xff0bxXaxa3e9xX9xXbxX40xX5fxX9xXecxa285xXcxX9xX2cxfb47xX18xX9x109e0x121c6xX95xX9xX88xa110xXcxX9xaa1fxXd0xX2cx12680xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf753xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXecxXe4xX9xXaxX24xX59xX2cxXaxX9xX3fxXd8x11c35xX2cxX9xX5fxX92xXd8xXa9xX35xX9xX3fxX59xX35xX9xX19xX35xX54xX5fxX9xX2cxXf9xX18xX9xX8exXaxX90xX5fxX92xX9xX94xX95xX96xX5fxX9xX3bxX3cxX8cxX9xXfcxX107xX9xX4bxX2cxX24xXbxXbxX9xe041xX35xX2cxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXe4xXbxX8cxX9xXbxX24xXb7xX5fxX9xX23xXbbxX9xXbxX35xX5exXcxX9xXecxa59fxX2cxXaxX9xX61xX62xX2axX64xX4xX1cxX2xX9xX2fx92f5xX9xX23xXa3xX9xXdxX24xX59xX35xX9xX23xX35xX5exX5fxX9xX52xXb7xX24xX9xX5fxX101xXcxX9xX45xcf86xX45xX19dxX107xX9xX4bxX18xX95xX9xXecxXaxX35xX9xX23xXa3xX9xXdxX24xX59xX35xX9xX23xX35xX5exX5fxX8cxX9xXdxX9fxX33xX9xX52xXb7xX24xX9xX2cxXax117d6xX9xXbxcbfcxX40xX5fxX92xX9xX2cxXf9xX18xX9xX61xX62xX2axX64xX4xX1cxX2xX9xX2fxX185xX9xXdxXb7xX9xX33xXaxX35xX9xX3fxXbbxX35xX9xXbxX35xX5exXcxX9xXecxX178xX2cxXaxX9xX61xX62xX45xX45xX9xX52xXb7xX9xX61xX62xX2axd87cxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX35xXe4xX95xX9xXbxXeexX9xX4bxX2cxX24xXbxXbxX9xX2xX107xX9xd642xX17xX2fxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXe4xXbx1231axX9xX32xX61xX62xX2axX64xX4xX9xX52xXb7xX9xX5fxXaxd670xX5fxX92xX9xX33xXaxX35xX9xX2cxX90xX5fxX92xX9xXdxX9dxX24xX9xXdxX95xX26xX54xX5fxX9xX3fxX9dxX9xX33xXaxf97cxX2cxX9xX52xX259xX9xXbxX40xXbxX9xXbxX1c5xX24xX5fxX92xX9xXecxXaxX90xX5fxX92xX9xX94xX95xX96xX5fxX9xX3bxX3cxX9xXbxX1c5xX24xX5fxX92xX9xX5fxXaxX35xb509xX95xX9xXbxXaxae6cxX33xX9xXecxX48xX8cxX9xX3fxXd0xX9xXdxXb7xX9xXcxXeexX26xX9xX23xX18xX26xX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX9fxX95xX9xXd8xX95xX9xXbxXaxXe4xX9xX2cxd4d5xX2cxX9xXbxX40xXbxX9xX2cxXax10488xX5fxX92xX9xXbxX90xX35xX9xX2cxXd0xX107xX9xX5xX95xX26xX9xX5fxXaxX35xX5exX5fxX8cxX9xX92xXa9xX9xX3fxX96xX26xX9xXbxX35xX5exXcxX9xXecxX178xX2cxXaxX9xXbxXb7xX5fxX92xX9xXax111e4xX5fxXaxX9xX61xX62xX45xX45xX9xX52xXb7xX9xX61xX62xX2axX1f9xX9xX2fxX185xX9xX3fx1184axXcxX9xX5fxXaxX285xX5fxX9xX52xX18xX35xX9xXbxX1c5xa84bxX9xX3fxXd0xX32xX107xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX1c5xX92xX35xX5fxX22fxX9xX45xX33x96fbxX9xX18xX95xXbxX24xbe42xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX1c5xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX92xX9xX2fxX1c5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX22fxX1cxX1cxX35xX107xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5fxXaxX107xX52xX5fxX1cxX5fxX17xX8axX2fxX1cxX2axa4b8xX2axX1f9xX1cxcbb2xX36axX19xX64xX19dxdde8xa36cxX36fxX370xX36axXbxX370xX36fx9a73xX366xXdxX19dxX107xfec3xX33xX92xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX26xX9xX19xX24xXbxX9xX2axX45xX9xXbxX26xX9xX95xX2fxX19xX9xX2cxXaxX24xX9xX52xX35xX17xX2cxX9xXdxX24xX18xX35xX9xX23xX35xX17xX5fxX9xX82xX9xX2axX64xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX1c5xXexX0xXbxX1c5xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX5fxX32xXexX5xX35xX5exXcxX9xXecxX178xX2cxXaxX9xX61xX62xX2axX64xX107xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX1c5xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX8exXe4xX9xXaxX24xX59xX2cxXaxX9xXdxX24xX59xX35xX9xX23xX35xX5exX5fxX9xX61xX62xX2axX64xX9xX2cxXf9xX18xX9xX3bxX3cxX9xX3fxXd8xX12dxX2cxX9xX3fxXd8xX18xX9xX1c5xX18xX9xXecxXaxXeexX9xX23xX9fxXbxX9xX5fxX92xXa9xX9xX23xe25dxX35xX9xXaxe66fxX35xX9xXbxXaxXeexX5fxX92xX9xX36fxX1cxX45xX19dxX2axX1f9xX8cxX9xX8exXaxX90xX5fxX92xX9xX94xX95xX96xX5fxX9xX3bxX3cxX9xc0d8xX4axe5faxX61xe5c6xX9xXcxb910xX35xX9xX94xX95xX26xXe4xXbxX9xX3fxXa3xX5fxXaxX9xX2cxXaxX35xX9xX2axX45xX9xXbxX48xX9xX4axX4bxX2xX9xX3fxXaexX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xXaxXb7xX5fxX92xX9xXdxX24xX59xXbxX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX9fxX95xX9xX2cxc320xX9xX61xX62xX2axX64xX9xX62xX9xX2cxX95xXbbxX2cxX9xX32xXdxX5exX5fxX9xX3fxXa9xX35xX32xX9xXcxX18xX5fxX92xX9xX5fxXaxX35xX280xX95xX9xX19xX259xX5fxX92xX9x104f5xX9xX2cxXf9xX18xX9xX3bxX3cxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX88xX92xX95xX452xX5fxX9xXbxX35xX5fxX9xXbxX1c5xX178xX2cxXaxX9xX19xe7c8xX5fxX9xXdxXa9xX35xX9xX2cxXf9xX18xX9xX33xXaxXeexXbxX9xX5fxX92xX90xX5fxX9xX52xX35xX5exX5fxX9xX4axX473xX61xX8cxX9xX5xXaxX35xXe4xX95xX9xXbxXeexX9xX15bxX24xX23xX9xXfcxX17xX17xX2fxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX8cxX9xX4axX473xX61xX9xXaxX35xX54xX5fxX9xX3fxX18xX5fxX92xX9xX23x10abdxXbxX9xXbxX18xX26xX9xX52xXb7xX24xX9xXbxXaxX2acxX2cxX9xXaxX35xX54xX5fxX9xXecxXe4xX9xXaxX24xX59xX2cxXaxX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xXaxXb7xX5fxX92xX9xXdxX24xX59xXbxX9xXcxXeexX26xX9xX23xX18xX26xX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX9fxX95xX9xX61xX62xX2axX64xX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX5xX1c5xX24xX5fxX92xX9xX3fxXd0xX8cxX9xX3fx10200xX2cxX9xX23xX35xX54xXbxX9xXdxXb7xX9xXbxX1c5xX18xX5fxX92xX9xX23xXa3xX9xXbxXaxX5exXcxX9xX52xd841xX9xXecxXaxX178xX9xXcxX478xX35xX9xX52xXb7xX9xX2cxX2f8xXcxX9xX23xX35xXe4xX5fxX9xX5fxXax12099xXcxX9xXbxX101xX5fxX92xX9xX2cxXd8xXa9xX5fxX92xX9xXecxXaxX2f8xX9xX5fxX101xX5fxX92xX9xXecxXaxX90xX5fxX92xX62xX3fxX40xX35xX62xXecxXaxX90xX5fxX92xX9xX2cxXaxX24xX9xX61xX62xX2axX64xX8cxX9xX52xXd8xX12dxXbxX9xXbxX1c5xXbbxX35xX9xXaxX4b5xX5fxX9xX2fxX24xX9xX52xX478xX35xX9xXcxXeexX26xX9xX23xX18xX26xX9xdc37xX62xX2axX19dxX9xX2cxXf9xX18xX9xX5xX1c5xX95xX5fxX92xX9x10623xX95xX40xX2cxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXex9b1bxX96xX26xX9xXdxXb7xX9xXcxXbbxXbxX9xXbxX1c5xX24xX5fxX92xX9xX5fxXaxX23dxX5fxX92xX9xXecxXe4xX9xXaxX24xX59xX2cxXaxX9xX19xXb7xX35xX9xXaxX4b5xX35xX9xX2cxXf9xX18xX9xX4axX473xX61xX9xX5fxXaxX5f0xXcxX9xXbxX101xX5fxX92xX9xX2cxXd8xXa9xX5fxX92xX9xX2cxX90xX5fxX92xX9xX5fxX92xXaxX54xX9xX3fxX35xX54xX5fxX9xXbx959axX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX9fxX95xX8cxX9xXcxXeexX26xX9xXbxX178xX5fxXaxX9xX2fxX35xX5exX95xX9xXbxX40xX2cxX8cxX9xX23xa190xX9xX328xX95xX5fxX92xX9xXbxXaxX5exXcxX9xX2cxXeexX2cxX9xXaxX54xX9xXbxXaxX40xX5fxX92xX9xXbxX2e3xXcxX9xX52xXb7xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xcc20xX35xX9xX3fxX40xX35xX9xX33xXaxXd8xX4b5xX5fxX92xX9xX23xX5f0xX5fxX92xX9xXbxX35xX18xX9xXaxX452xX5fxX92xX9xX5fxX92xX24xX59xX35xX8cxX9xXbxX101xX5fxX92xX9xX2cxXd8xXa9xX5fxX92xX9xXecxXaxX2f8xX9xX5fxX101xX5fxX92xX9xXbxXeexX2cxX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX35xX54xX5fxX9xXbxX6b7xX9xX52xXb7xX9xXbxX1c5xX18xX5fxX92xX9xX23xXa3xX9xXbxXaxX5exXcxX9xX52xX5d8xX9xXecxXaxX178xX9xXbxX9fxX5fxX9xX2cxX90xX5fxX92xX9xXcxX478xX35xX9xX5fxXaxX9fxXbxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexab33xXa3xX9xX3fxX59xX35xX9xX19xX35xX54xX5fxX9xX5fxXb7xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXe4xXbxX22fxX9xX32xX4axX473xX61xX9xX2cxXd0xX9xXecxXe4xX9xXaxX24xX59xX2cxXaxX9xX19xX95xX26xX9xXbxX1c5xX2e3xX9xX33xXaxX35xX9xX3fxXbbxX35xX9xX61xX62xX2axX64xX9xX3fxXf9xX9xXcxX59xX5fxXaxX9xX3fxXaexX9xX33xXaxX259xX2cxX9xX52xX259xX9xX3fxXe4xX5fxX9xX92xX35xX23dxX18xX9xX5fxX101xXcxX9xX45xX19dxX377xX19dxX107xX9xX15bxX9fxXbxX9xX5fxXaxX35xX280xX95xX9xXaxX54xX9xXbxXaxX40xX5fxX92xX9xX52xX5d8xX9xXecxXaxX178xX9xX2cxXf9xX18xX9xX61xX62xX2axX64xX9xX2cxXd0xX9xX5fxX35xX5exX5fxX9xX3fxX59xX35xX9xXbxd2c9xX9xXbxXaxX285xX33xX9xX5fxX35xX5exX5fxX9xX36axX19dxX9xXbxXaxXe4xX9xXecxX48xX9xXbxX1c5xXd8xX478xX2cxX9xX5fxX18xX26xX9xX2cxXfdxX5fxX9xX3fxXd8xX12dxX2cxX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xX3fxXaexX9xXbxX101xX5fxX92xX9xX2cxXd8xXa9xX5fxX92xX9xX2fxbf5cxX2cxX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX9fxX95xX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX88xXbbxX35xX9xX19xX95xX5fxX92xX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xX1c5xX9fxXbxX9xX3fxX18xX9xX19xX59xX5fxX92xX8cxX9xX3fxX5bexX2cxX9xX23xX35xX54xXbxX9xXdxXb7xX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xX1c5xX18xX19xX18xX9xX94xX95xXf5xXbxX9xXcxX59xX5fxX92xX9xX33xXaxX18xX9xXbxX2acxX9xX3fxXbbxX5fxX92xX9xXaxX18xX26xX9xX473xX8xX4bxX473xX8cxX9xX19xX2acxX9xXecxX35xXe4xX5fxX9xX2fxX185xX9xX3fxXd8xX12dxX2cxX9xXaxX24xXb7xX5fxX9xXbxXaxXb7xX5fxXaxX9xX52xXb7xX24xX9xX3fxXfdxX95xX9xX5fxX101xXcxX9xX45xX19dxX45xX2axX8cxX9xX52xXb7xX9xXcxX95xXbbxX5fxX9xX5fxXaxX9fxXbxX9xXdxXb7xX9xX5fxX101xXcxX9xX45xX19dxX370xX45xX9xX3fxX40xX35xX9xX52xX478xX35xX9xXaxX59xX5fxX92xX9xXcxX259xX2cxX9xXbxXeexX2cxX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX35xX54xX5fxX9xXbxX6b7xX9xX8xX222xX32xX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX786xX478xX35xX9xX1c5xX18xX19xX18xX1c5xX9xXbxXaxX90xX5fxX92xX9xXbxXaxXd8xXa9xX5fxX92xX8cxX9xX18xX5fxXbxX17xX5fxX9xX94xX95xX18xX26xX9xX52xX478xX35xX9xXcxXbbxXbxX9xX92xXd0xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX1c5xXd8xX478xX2cxX9xXecxXe4xXbxX9xXaxX12dxX33xX9xX52xX478xX35xX9xXcxXbbxXbxX9xXcxXeexX26xX9xX33xXaxXeexXbxX9xXbxX178xX5fxX9xXaxX35xX54xX95xX9xX1c5xX18xX19xX35xX24xX9xX3fxXaexX9xXbxX1c5xX95xX26xX280xX5fxX9xXbxX178xX5fxX9xXaxX35xX54xX95xX8cxX9xX2fxX18xX95xX9xX3fxXd0xX9xXbxX178xX5fxX9xXaxX35xX54xX95xX9xX19xXbbxX35xX9xXdxX59xX35xX9xXbxX81cxX9xXcxX259xX2cxX9xXbxX35xX5exX95xX9xX94xX95xX18xX9xXcxXbbxXbxX9xXcxXeexX26xX9xXbxXaxX95xX9xXecxXaxX95xXe4xX2cxXaxX9xX3fxX59xX35xX9xXbxXfdxX5fxX9xX2fxX40xX9xX3fxXaexX9xX328xXeexX2cxX9xX3fxXa3xX5fxXaxX9xXcxX259xX2cxX9xXbxX35xX5exX95xX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX5xX1c5xX24xX5fxX92xX9xXecxXaxX35xX9xX3fxXd0xX9xX18xX5fxXbxX17xX5fxX9xX1c5xX18xX19xX18xX1c5xX9xX473xX8xX4bxX473xX9xXecxXaxX90xX5fxX92xX9xX94xX95xX18xX26xX9xXcxXb7xX9xX2cxX40xX9xX3fxXa3xX5fxXaxX8cxX9xX23xXbbxX9xX52xX35xX9xX328xX6b7xX9xXdxX4ddxX9xXbxX178xX5fxX9xXaxX35xX54xX95xX9xXecxX3cxX9xXbxXaxX95xX285xXbxX9xX2fxX40xX9xX2fxX185xX9xX33xXaxXeexXbxX9xX3fxX35xX9xX2cxXeexX2cxX9xX2cxXaxd684xXcxX9xXbxX35xX18xX9xX3fxX35xX54xX5fxX9xXbxX6b7xX9xX52xX478xX35xX9xX5fxXaxX35xX280xX95xX9xX92xXd0xX2cxX9xXecxXaxXeexX2cxX9xX5fxXaxX18xX95xX9xXbxX81cxX9xX2cxXeexX2cxX9xXcxX24xX19xX95xX5fxX9xX92xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX24xX18xX9xXbxX1c5xX5exX5fxX9xX18xX5fxXbxX17xX5fxX9xX3fxXaexX9xXbxX1c5xX95xX26xX280xX5fxX9xX52xXb7xX9xX5fxXaxX285xX5fxX9xXbxX178xX5fxX9xXaxX35xX54xX95xX107xX9xX88xXd0xX35xX9xX2cxXeexX2cxXaxX9xXecxXaxXeexX2cxX8cxX9xXaxX54xX9xXbxXaxX40xX5fxX92xX9xX2cxXd0xX9xXbxXaxXaexX9xX33xXaxXeexXbxX9xX52xXb7xX9xX5fxXaxX285xX5fxX9xXbxX178xX5fxX9xXaxX35xX54xX95xX9xXbxX81cxX9xX5fxXaxX35xX280xX95xX9xX92xXd0xX2cxX9xX3fxXbbxX9xXcxXb7xX9xXecxXaxX90xX5fxX92xX9xX33xXaxX259xX9xXbxXaxX95xXbbxX2cxX9xX52xXb7xX24xX9xX92xXd0xX2cxX9xX94xX95xX18xX26xX9xX2cxXf9xX18xX9xX18xX5fxXbxX17xX5fxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX4axX473xX61xX9xXaxX35xX54xX5fxX9xX3fxX18xX5fxX92xX9xXaxX24xX59xXbxX9xX3fxXbbxX5fxX92xX9xXecxXaxX24xX2f8xX5fxX92xX9xX377xX19dxX19dxX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX9fxX95xX9xX2cxX4b5xX9xX61xX62xX2axX64xX4xX8cxX9xX2xX9xX52xXb7xX9xX8xX107xX9xX3bxX259xX2cxX9xXbxX35xX5exX95xX9xX2cxXf9xX18xX9xX52xX35xX54xX2cxX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xX3fxX9dxX9xX3fxXd8xX12dxX2cxX9xX3fxX280xX9xX2cxX285xX33xX9xXbxX1c5xX24xX5fxX92xX9xX23xXeexX24xX9xX2cxXeexX24xX9xX2cxXf9xX18xX9xcda4xX26xX9xX23xX18xX5fxX9xX8exX35xX5fxXaxX9xXbxXe4xX9xX52xXb7xX9xX473xX5fxX9xX5fxX35xX5fxXaxX9xX3bxX3cxX62xX9xX5xX1c5xX95xX5fxX92xX9xXbxX1c5xX2acxX2cxX9xXbxXaxX95xXbbxX2cxX9xX64dxX95xX40xX2cxX9xXaxXbbxX35xX9xX3bxX3cxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX117xXeexX24xX9xX2cxXeexX24xX9xX3fxX280xX9xX2cxX285xX33xX9xXbxX478xX35xX9xX5fxXaxX35xX280xX95xX9xX52xX9fxX5fxX9xX3fxX280xX9xX94xX95xX18xX5fxX9xXbxX1c5xd538xX5fxX92xX8cxX9xXbxX1c5xX24xX5fxX92xX9xX3fxXd0xX9xX2cxXd0xX9xX5fxXaxX9fxX5fxX9xXcxX59xX5fxXaxX9xX3fxXe4xX5fxX9xX5fxXaxX23dxX5fxX92xX9xXbxX35xXe4xX5fxX9xX23xXbbxX9xX2cxX90xX5fxX92xX9xX5fxX92xXaxX54xX9xX94xX95xX40xX2cxX9xX33xXaxX306xX5fxX92xX9xX2cxXf9xX18xX9xX5xX1c5xX95xX5fxX92xX9xX64dxX95xX40xX2cxX8cxX9xXbxX1c5xX24xX5fxX92xX9xXecxXaxX35xX9xX3fxXd0xX9xXbxX178xX5fxXaxX9xXd8xX95xX9xX52xX35xX54xXbxX9xX2cxX90xX5fxX92xX9xX5fxX92xXaxX54xX9xX94xX95xX40xX2cxX9xX33xXaxX306xX5fxX92xX9xX2cxXf9xX18xX9xX3bxX3cxX9xXdxX59xX35xX9xX2cxXd0xX9xX2cxXaxX35xX280xX95xX9xXaxXd8xX478xX5fxX92xX9xX2cxXaxX23dxX5fxX92xX9xXdxX59xX35xX9xXecxXaexX9xXbxX81cxX9xXbxXaxX285xX33xX9xX5fxX35xX5exX5fxX9xX366xX19dxX107xX9xX786xX178xX9xX19xX259xX8cxX9xX23xXeexX24xX9xX2cxXeexX24xX9xXbxX35xXe4xXbxX9xXdxXbbxX8cxX9xXbxX1c5xX24xX5fxX92xX9xXbxXaxX285xX33xX9xX5fxX35xX5exX5fxX9xX366xX19dxX8cxX9xX2cxXaxX35xXe4xX5fxX9xX3fxX9fxX95xX9xX2cxX4b5xX9xX61xX62xX2axX64xX9xX2cxXf9xX18xX9xX3bxX3cxX9xXbxX1c5xXbbxX35xX9xXaxX4b5xX5fxX9xX52xX5d8xX9xXecxXaxX178xX9xXbxXd8xX4b5xX5fxX92xX9xX3fxXd8xX4b5xX5fxX92xX9xX2cxXf9xX18xX9xX5xX1c5xX95xX5fxX92xX9xX64dxX95xX40xX2cxX9xXdxXb7xX9xXcxXeexX26xX9xX23xX18xX26xX9xX63exX62xX2axX19dxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX88xXaxXd8xX5fxX92xX9xX5fxXaxX23dxX5fxX92xX9xX5fxX101xXcxX9xX92xXfdxX5fxX9xX3fxX96xX26xX8cxX9xXbxX35xXe4xX5fxX9xX23xXbbxX9xXecxX3cxX9xXbxXaxX95xX285xXbxX9xX2cxXf9xX18xX9xX5xX1c5xX95xX5fxX92xX9xX64dxX95xX40xX2cxX9xX3fxX9dxX9xX1c5xX2b5xXbxX9xX5fxX92xX556xX5fxX9xXecxXaxX24xX2f8xX5fxX92xX9xX2cxXeexX2cxXaxX9xX5fxXb7xX26xX9xXbxX478xX35xX9xXcxX85dxX2cxX9xX63exX62xX2axX19dxX9xX92xXfdxX5fxX9xXbxXd8xX4b5xX5fxX92xX9xX3fxXd8xX4b5xX5fxX92xX9xX52xX478xX35xX9xX61xX62xX2axX64xX9xX2cxXf9xX18xX9xX3bxX3cxX8cxX9xX52xX2e3xX9xX52xX285xX26xX9xX52xX35xX54xX2cxX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xXaxXb7xX5fxX92xX9xXdxX24xX59xXbxX9xX61xX62xX2axX64xX9xXbxXaxX2acxX2cxX9xX2fxX2acxX9xXdxXb7xX9xX2cxX9fxX33xX9xX23xXeexX2cxXaxX9xX3fxXaexX9xX3fxX2f8xXcxX9xX23xX2f8xX24xX9xX61xX62xX2axX64xX9xX52xXd8xX12dxXbxX9xXbxX1c5xXbbxX35xX9xX2cxXaxX85dxX9xXecxXaxX90xX5fxX92xX9xXbxXaxXaexX9xX5fxX92xX18xX5fxX92xX9xX23xX5f0xX5fxX92xX9xX52xX478xX35xX9xX63exX62xX2axX19dxX9xX3fxXd8xX12dxX2cxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX117xX24xX19xX26xX32xXexX5xX95xX26xX9xX5fxXaxX35xX5exX5fxX8cxX9xX3fxX35xX280xX95xX9xX3fxX5bexX2cxX9xX23xX35xX54xXbxX9xXdxXb7xX9xX2fxX18xX95xX9xXecxXaxX35xX9xX23xX556xXbxX9xXbxX18xX26xX9xX52xXb7xX24xX9xX94xX95xXeexX9xXbxX1c5xX2e3xX5fxXaxX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xX33xXaxX35xX9xX3fxXbbxX35xX9xX61xX62xX2axX64xX9xX2cxXaxXd8xX18xX9xXdxX96xX95xX8cxX9xXbxXaxXa9xX35xX9xX3fxX35xXaexXcxX9xXdxX24xX59xX35xX9xX23xX35xX5exX5fxX9xX3fxX9dxX9xX3fxXd8xX12dxX2cxX9xX8exXaxX90xX5fxX92xX9xX94xX95xX96xX5fxX9xX3bxX3cxX9xX9fxX5fxX9xX3fxXa3xX5fxXaxX107xX9xX64dxX95xX26xXe4xXbxX9xX3fxXa3xX5fxXaxX9xX5fxXb7xX26xX9xX2cxX5d8xX5fxX92xX9xX3fxX452xX5fxX92xX9xX5fxX92xXaxe32fxX18xX9xX52xX478xX35xX9xX52xX35xX54xX2cxX9xXbxX24xXb7xX5fxX9xX23xXbbxX9xX2fxX40xX9xXbxX35xX280xX5fxX9xX23xf7c6xX9xX1c5xX18xX9xX5fxX96xX5fxX92xX9xX2cxX9fxX33xX9xX61xX62xX2axX64xX9xXbxX18xX5fxX9xX23xX35xXe4xX5fxX107xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4bxX24xX95xX1c5xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX18xX24xX19xX18xXbxX52xX35xX17xXbxX107xX52xX5fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe