Quân nhân uống máu rắn hổ mang để tập sinh tồn trong rừng rậm
Trong cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2018, các quân nhân đã xem cách bắt rắn hổ mang và thực hành uống máu loài này để sinh tồn trong rừng rậm nhiệt đới.
c27x1005xbfaax9b3fx84bdx700ax216cx7e61x95f9x78c3x3527x9a02x818dx7268x9189xc4cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax81e4x66ecx1a20xXexX0x8164xXaxX17xX18xX19xXexX0x865fx3da5xX19x52f7xXexX0xXaxbd6cxX9x47c4xXdxX18x9e64xX2fx7f78x35fex22f6xX5x54e7xXbxXdxX17xX32xXex198bx6437x7b5ex26a7xX9xX3exXaxX3dxX3exX9xX3cx4b3cxX3ex4876xX9xXcx110axX3cxX9x7b51x1f04xX3exX9xXaxaef9xX9xXcxX18xX3exX48xX9x7007xb4ccxX9xXbxc10fxX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxc152xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4ex9c40xX3exX48xX9xX4exX5exXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8ac4xX17xX18xX19xX32xXexX5xX4exX24xX3exX48xX9xX2cxX3cx7340xX2cxX9xXbxX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exX9xX88xX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9x14d8x86fbxX3exX48xX9x86adxf5bxX2ax649ax170cxX9xX2cxX4bxX2cxX9x2ce3xX3cxX3dxX3exX9xX3exXaxX3dxX3exX9xX5ax7d58xX9x112dxX17xXcxX9xX2cxX4bxX2cxXaxX9xX23xX4fxXbxX9xX4exX4fxX3exX9xXaxX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xadbaxXabxX9xXbxXaxdb2xX2cxX9xXaxXabxX3exXaxX9xX3cxX46xX3exX48xX9xXcxX4bxX3cxX9xXdxX24xXabxX35xX9xX3exXabxX26xX9xX5axX5bxX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX67xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX71xX3exX48xX9xX4exX5exXcxX9xX3exXaxX35x3fc3xXbxX9xX5ax1e5axX35x2a3axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7185xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26x48cdxX23xXdxX24xX2cx259dxa9b2xXcxX18xX4exX48xX35xX3ex5757xXdxX17x8a35xXbxX18fxX18xX3cxXbxX24xX195xXcxX18xX4exX48xX35xX3exX19cxX4exX35xX48xXaxXbxX18fxX18xX3cxXbxX24xX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17x926fxX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19x124bxX2axX1e3xX2axXafxXafx2d09xXbxbfb8xX1ebxXb0xX1e9xXdxXb0xX122x561dxX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXex5c57xX96xXbxX9xXdx5ccbxX3exXaxX9xXbxXax4c88xX26xX9xXb9xX3cxX3dxX3exX9xXdx9765xX2cxX9xX2cxXaxX35x4c10xX3exX9xX240x93aaxX9xX3cxX46xX3exX48xX9xXcxX4bxX3cxX9xX2cxX24bxX18xX9xXcxX96xXbxX9xX2cxX24xX3exX9xX4exX4fxX3exX9xXaxX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX3exX96xX35xX9xX19xX3cxX3exX48xX9xXbxX5exX33xX9xXdxX3cxX26xX11cxX3exX9xX194xXax2f2exX9xX3ex4275xX3exX48xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX67xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX71xX3exX48xX9xX4exX5exXcxX122xX9x4faaxX3dxX26xX9xXdxXabxX9xXcxX96xXbxX9xX33xXaxa4aexX3exX9xX2cxX24bxX18xX9xX2cxX3cxX96xX2cxX9xXbxX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exX9xXdxX35x4738xX3exX9xXaxb860xX33xX9xXb9xX3cxX46xX2cxX9xXbxX25axX9x7af4xX88xX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xXaaxXabxX3exX48xX9xXafxXb0xX2axXb2x712fxX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbx1b20xX2axX1e9xX2axXdxX2axX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX240xX96xXbxX9xXax38f3xX120xX3exX48xX9xX19x540axX3exX9xXdfxX35xX2e0xX3exX9xX2cxX24bxX18xX9xXaxX29cxX35xX9xXb9xX3cxX3dxX3exX9xX5xXaxX4bxX35xX9xb935xX18xX3exX9xX5axX18xX3exX48xX9xXbxX4ex6088xX3exXaxX9xX19xX35xff1xX3exX9xX2cxX4bxX2cxXaxX9xX23xX4fxXbxX9xXcxX96xXbxX9xX2cxX24xX3exX9xX4exX4fxX3exX9xXaxX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX23xXabxX35xX9xXbxX5exX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX67xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX71xX3exX48xX9xX4exX5exXcxX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxXb2xXafxXb0x2483xXdxXafxX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexbea0xX4fxX3exX9xXaxX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xXbxX18xX26xX9xXaxX408xX120xX3exX48xX9xX19xX40exX3exX9xXdfxX35xX2e0xX3exX9xX2cxX24bxX18xX9xXaxX29cxX35xX9xXb9xX3cxX3dxX3exX9xX5xXaxX4bxX35xX9xX428xX18xX3exX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX1e3xX52dxXafxX1ebxXdxX1e3xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX240xX96xXbxX9xXdxX245xX3exXaxX9xXbxXaxX24bxX26xX9xXb9xX3cxX3dxX3exX9xXdxX254xX2cxX9xX2cxXaxX35xX25axX3exX9xX240xX25exX9xX194xXaxX4bxX2cxX9xXbxXaxX53xX35xX9xXdfxXabxX24xX9xX23xX2e0xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xXdxX120xX33xX9xX19xX18xX9xX4exX4fxX3exX9xX2fxX18xX3cxX9xX194xXaxX35xX9xX5axXc4xX9xXdxX24x5f34xX35xX9xX23x7c6cxX9xX3exX96xX35xX9xXbxX70axX3exX48xX9xX2cxX24bxX18xX9xX2cxX24xX3exX9xX4exX4fxX3exX9xX3exXabxX26xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbx4cdcxXafxXb2xX52dxXdxX1e9xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexXaaxXabxX9xX5axX3dxX26xX9xXdxXabxX9xXcxXabxX3exX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX67xX3exX9xX23xb32fxX3exX48xX9xX2cxX4bxX2cxXaxX9xX29fxX3exX9xXbxXax4ee2xXbxX9xXbxX4fxX2cxX9xX194x640bxX9xX2fxX46xX3exX48xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX7d4xX52dxX1e3xXafxXdxX1ebxX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX5xXax399cxX9xX2cxX29cxXcxX9xX48xX35xX4bxX2cxX9xX194xXaxX35xX9xX5axX5bxX9xXcxX96xXbxX9xX5axX96xX3exX48xX9xXdfxX5exXbxX9xX3exXaxX35x91aaxX3cxX9xX2cxXaxX3dxX3exX9xX23x330axX9xXb9xX3cxX18xX9xXbxX18xX26xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX7d4xX1e9xX1e9xX1e9xXdxX52dxX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXex156bxX3exX9xX4exX18xX3cxX9xX5axX84fxX18xX9xX33xXaxX408xf27xX3exX48xX9xXbxX70axX35xX9xX3exXaa3xX35xX9xX19xX35xX439xX3exX9xX4exX18xX9xX2cxX3cxX96xX2cxX9xXbxX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exXb3xX9xXdxXabxX9xXbx85d0xX3exXaxX9xX4xXaxX24xX3exX23xX3cxX4exX35xX9xX2cxX24bxX18xX9xX5xXaxX4bxX35xX9xX428xX18xX3exX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX2axXb0xX1e9xX7d4xXdxX7d4xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX5xXaxX24bxX26xX9xXb9xX3cxX3dxX3exX9xXdxX254xX2cxX9xX2cxXaxX35xX25axX3exX9xX88xXabxX3exX9xX3bxX3cxX46xX2cxX9xX2cxab4dxX3exX48xX9xX2cx481cxX9xXcx729dxXbxX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX2cxX3cxX96xX2cxX9xX5xX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exX9xX88xX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xXaaxXabxX3exX48xX9xXafxXb0xX2axXb2xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX7d4xX1e9xXdxXb2xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX428xX245xX3exXaxX9xX88xXabxX3exX9xX3bxX3cxX46xX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX48xX35xX18xX9xX3exX96xX35xX9xX19xX3cxX3exX48xX9xX5axX53xX9xX23xX96xX9xX5axX408x59c2xX3exX48xX9xX23xX35xX5bxX3exX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX1e3xX52dxXb2xXb2xXdxX3aexX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXex92d4xX48xX408xXd58xX35xX9xXdxX245xX3exXaxX9xX240xX25exX9xX3exXabxX26xX9xX5axX18xX3exX48xX9xXdfxX40exX26xX9xX2cxXd58xX9xX5axX5bxX9xXaxX408xX120xX3exX48xX9xX19xX40exX3exX9xXcxX96xXbxX9xXbxXaxX3cxX26xX982xX3exX9xX5axX53xX9xX23xX96xX9xXdxX2e0xX3exX9xX23xXd58xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX52dxXb0xX3aexX7d4xXdxX2axXb0xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX428xX245xX3exXaxX9xX88xXabxX3exX9xX3bxX3cxX46xX2cxX9xXdfxX120xX35xX9xX48xX408xXaa3xX3exX48xX9xXcxXc0axXbxX9xX5axX408xX2e4xX2cxX9xX23xb0d4xX35xX9xXaxXc07xX18xX9xXbxX4exX18xX3exX48xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxXb2xX7d4xX7d4xXdxX2axX2axX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX428xX245xX3exXaxX9xX240xX25exX9xXdfxX120xX35xX9xX2fxb759xX3exX48xX9xXbxX4exX408xXd58xX3exX48xX9xX2cxXc07xX9xX48xX4fxX3exX9xX46xX3exX48xX9xX3exX48xX4fxXcxX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX1e9xX7d4xX1ebxX3aexXdxX2axXafxX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexXe61xX29fxXcxX9xX3exX18xX26xX9xX2cxX3cxX96xX2cxX9xXbxX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exX9xX88xX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xXaaxXabxX3exX48xX9xX19xX35xX439xX3exX9xX4exX18xX9xXbxX71xX9xX3exX48xXabxX26xX9xX2axX1e3xX19cxXafxX1e3xX1cxXafxX122xX9xa852xXe4xX9xX194xX35xX11cxX3exX9xX3exXabxX26xX9xX5axXc4xX9xX23xX408xX120xX2cxX9xXdfxXabxX24xX9xX3exX29fxXcxX9xXbxXax52d1xX9xX1e3xX7d4xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX2axX2axXafxX1e9xXdxX2axX1e3xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX4xXc07xX9xX7d4xX9xX3exX408xX120xX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX48xX35xX18xX9xX5axX2c9xX26xX9xX5axX24bxX9xXdfxXabxX24xX9xX2cxX3cxX96xX2cxX9xXbxX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exX9xXdxX2c9xX3exX9xX3exXabxX26xXb3xX9xXdxXabxX9xX5xXaxX4bxX35xX9xX428xX18xX3exXb3xX9xX240xX25exXb3xX9x3b03xX3exX19xX24xX3exX17xX2fxX35xX18xXb3xX9xXe61xXaxX5exXbxX9xX132xX29cxX3exXb3xX9xX240xX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xXb3xX9xX88xXabxX3exX9xX3bxX3cxX46xX2cxX9xXdfxXabxX9xX1237xX35xX3exX48xX18xX33xX24xX4exX17xX122xX9xX3bxX3cxX3dxX3exX9xX5axX96xX35xX9xX240xX25exX9xXdfxXabxX9xXb9xX3cxX3dxX3exX9xX5axX96xX35xX9xX5xXaxX4bxX35xX9xX428xX18xX3exX9xXdxXabxX9xX23xX2e0xX3exX9xXbxXabxX35xX9xXbxX4exX2e4xX9xX2cxX24bxX18xX9xX2fxXe4xX9xX194xX35xX11cxX3exX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX1e9xX2axX2axX2axXdxX2axX1e9xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX5xX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exX9xX88xX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xXaaxXabxX3exX48xX9xXdxXabxX9xXcxX96xXbxX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX2cxX3cxX96xX2cxX9xX19xX35xX439xX3exX9xXbxX5exX33xX9xXb9xX3cxX3dxX3exX9xX2fxXe4xX9xXdxX120xX3exX9xX3exXax2009xXbxX9x1f95xX9xX194xXaxX3cxX9xXdfxXe4xX2cxX9x2df8xX3exX9xX2bcxX96xX9xX2xX408xXaa3xX3exX48xX19cxX5xXaxX4bxX35xX9xX132xX433xX3exXaxX9xX2xX408xXaa3xX3exX48xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX1e3xXafxX1ebxXdxX2axX1ebxX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX4xX3cxX96xX2cxX9xXbxX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exX9xX3exXaxX841xXcxX9xX3exX3dxX3exX48xX9xX2cxX18xX24xX9xX194xXaxX29cxX9xX3exX29fxX3exX48xX9xXbxX4bxX2cxX9xX2cxXaxX35xX25axX3exX9xXdxX35xX2e0xX3exX9xXaxX2e4xX33xXb3xX9xX2cxX29cxX35xX9xXbxXaxX35xX11cxX3exX9xX194xXaxX29cxX9xX3exX29fxX3exX48xX9xXdxX2e0xX3exX9xX194xX25axX9xXaxX24xX70axX2cxXaxX9xXdfxXabxX9xXbxXaxXe4xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX2cxX4bxX2cxX9xX2cxXaxX35xX25axX3exX9xX19xX84fxX2cxXaxX9xX33xXaxX1255xX2cxX9xXaxX2e4xX33xX9xX5axX18xX9xXb9xX3cxX46xX2cxX9xX48xX35xX18xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX1e9xX1ebxX52dxX3aexXdxX2axX52dxX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX5xX29fxX3exX48xX9xX2cxX408xXd58xX3exX48xX9xX18xX3exX9xX3exX35xX3exXaxX9xXaxXabxX3exX48xX9xXaxX29cxX35xX9xXdfxXabxX9xX194xXaxX29cxX9xX3exX29fxX3exX48xX9xX33xXaxX29cxX3exX9xX1255xX3exX48xX9xXbxX4exX408xX120xX2cxX9xX2cxX4bxX2cxX9xXbxXaxX35xX2e0xX3exX9xXbxX18xX35xX9xXdxX120xX3exX9xX3exX841xXcxX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX2cxX4bxX2cxX9xXcxX254xX2cxX9xXbxX35xX2e0xX3cxX9xX2cxX24bxX18xX9xX88xX53xX9xXcxX18xX3exX48xX9xXaaxXabxX3exX48xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX1e9xX52dxX3aexX1e9xXdxX2axX7d4xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX132xX18xX9xXbxXaxXabxX3exXaxX9xXbxX46xX9xX2cxXaxX245xX3exXaxX9xX2cxX24bxX18xX9xXbxX5exX33xX9xXbxX4exX5exX3exX9xX3exX29fxXcxX9xX3exX18xX26xX9xXdxXabxX9x3da7xX2ax5584xX9xX19xX35xX439xX3exX9xXbxX5exX33xX9xXbxXaxXe4xX2cxX9xX5axX84fxX18xXb3xX9xX19a6xXafxX19a8xX9xX19xX35xX439xX3exX9xXbxX5exX33xX9xX2cxXaxXacaxX9xXaxX3cxX26xX9xX2fxX155axXb3xX9xXdfxXabxX9xX19a6xX1e3xX19a8xX9xXbxX4exX2e4xX9xX48xX35xX10dfxX33xX9xX3exXaxX3dxX3exX9xX5axX70axX24xX9xX19xX3dxX3exX9xX2fxXe4xX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX132xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xX4exX195xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb9xX3cxX18xX3exX9xX3exXaxX18xX3exX9xX3cxX24xX3exX48xX9xXcxX18xX3cxX9xX4exX18xX3exX9xXaxX24xX9xXcxX18xX3exX48xX9xX19xX17xX9xXbxX18xX33xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xXbxX24xX3exX9xXbxX4exX24xX3exX48xX9xX4exX3cxX3exX48xX9xX4exX18xXcxX32xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX18fxX1cxX1cxX35xX122xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX122xXdfxX3exX1cxX3exX17xX1d7xX2fxX1cxX2axXb2xXb0xXb2xX1cxX2axXb0xXafxX19xX1e3xX2axX1e3xX2axXafxXafxX1e9xXbxX3aexX1ebxXb2xX2axXdxX2axXb2xX122xX1f2xX33xX48xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX19cxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX428xXe4xX2cxX9xXdxX408xX2e4xX3exX48xX9xXdxX245xX3exXaxX9xX240xX25exX9xXbxXaxX18xXcxX9xX48xX35xX18xX9xX2cxX3cxX96xX2cxX9xX19xX35xX439xX3exX9xXbxX5exX33xX9xX5axX53xX9xX23xX96xX9xXbxX1557xX3exX9xX2cxXfc6xX3exX48xX9xX5axX408xXd58xX3exX48xX9xX23xX35xX5bxX3exX122xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1237xX24xX3cxX4exX2cxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXc6xXbxX19cxX18xXdxX35xX48xX3exX18fxX9xX1f2xX3cxX2fxXbxX35xX19fxX26xX195xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXaaxX3xXaaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe