Trường hợp cách ly ở Hà Tĩnh tiếp xúc với bệnh nhân 122 sức khỏe bình thường
(Baohatinh.vn) - Trung tâm YTDP Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tiến hành cách ly công dân quê huyện Nghi Lộc (Nghệ An), người từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 122 ở Thái Lan và 14 người có liên quan.
75c7x852fxc6a4xa0b3x9c4exc2b3x8e5dx9bccxebfexX7xc401x8398xa131x9769xf693xb8e6xX5xd2caxXaxbccexXcxe76axe3b0xb632xe386xe1e4xX3xX1xf8caxXbxX3xX4xcf8fxX4xX1xX3xX5x90e8xX3xb830xX3x8798x9bb6xX3xXcxd35dxX17xX1xX3xXexXdx9f6fxXbxX3xf3f6xea93xX4xX3xba37xaa98xXdxX3xf34bxd299xX17xX1xX3xX17xX1xd8a1xX17xX3xX2xe73cxX48xX3xX7xda1dxX4xX3xcb68xX1xb498xX10xX3xX3dxf9f6xX17xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX0x961fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6x7909xXaxX12xXcxX14xd7bbxX17xX18xX3xXexX44x7b99xX3x8373xXcx9a8cx9ffdxX3xX28xX15xf6e2xX17xX18xX3xa453xX86xX17xX3xd223xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xc5bcxX3xf407x9140xX3xXexXdxX32xX17xX3xX1xX29xX17xX1xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xX4x81f9xX17xX18xX3xX72xX44xX17xX3xbee6xX77xf1f5xX3xX1xX77xX24xX3exX17xX3xd26bxX18xX1xXdxX3x96b7xd7eexX4xX3xX8exXc0xX18xX1xX3exX3xa21fxX17xX96xd737xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xXexc24axX17xX18xX3xXexXdxX32xXbxX3xX35xX36xX4xX3xXexX14xc9bexX4xX3xXexXdxX32xXbxX3xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX7x9803xX3xX2xX48xX48xX3xX26xX3xXcxX1xX1fxXdxX3xXc5xX6xX17xX3xX39xX29xX3xX2x9ee7xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX4xbe19xX3xX5xXdxXb8xX17xX3xXb6xX77xX6xX17xce5fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5b7xa9bexX72xX24xX3xXbxb3c0xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX7dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXax9927xXdxX72xXexX1xd92axX3x7da7xX2x991bxXbxX35xbbf4xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX169xX3xX116xX2xe840xXbxX35xX170xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX60xX60xXdxX12axX3dxX6xX13bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX12axX39xX17xX60xX17xX10xX164xX7xX60xX48xX17cxX2xX48xX60xX2xfbacxX1a8xX72xX48xX17cxbde7xX48xX48xX116xbc18xXexX2xX2xX1b1xb3bbxX17cxX5xX17cxX12axa8a9xXbxX18xad99xX14xX9xX1b1xX17cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxXbxX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xX26xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX3xXexXdxX32xXbxX3xX35xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX2xX48xX48xX3xX7xX4cxX4xX3xX4fxX1xX51xX10xX3xX3dxX55xX17xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX13bxX17xXaxX12xX140xX1fxX17xX3xX3dxXc6xX3xXcxX14xX77xX17xX18xX3xXexX44xX7dxX3xX7fxXcxX81xX82xX3xX28xX15xX86xX17xX18xX3xX8axX86xX17xX3xX14xX29xX3xX7xX13bxX1fxXexX3xX4xX1fxX4xX3xX4xXaexX17xX18xX3xX72xX44xX17xX3xX98xaffaxX3xX98xX15xX6xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xX17xX18xX6xX24xX3xXexX14xX13bxX17xX18xX3xX98xXb8xX7dxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX13bxX72xX24xXaxX12xXc0xae8exX7dxX3xX3dxX29axXexX3xX98xX15xX1bxX4xX3xXexX1xXaexX17xX18xX3xXexXdxX17xXd2xX3xXexX14xX15xX3axX4xX3xX4fxX1xXdxX3xX39xe363xX3xX17xX15xX3axX4xXd2xX3xX4xXaexX17xX18xX3xX72xX44xX17xX3xXb6xX77xXb8xX3xX1xX77xX24xX3exX17xX3xXc0xX18xX1xXdxX3xXc5xXc6xX4xXd2xX3xXc0xX18xX1xX3exX3xXcfxX17xX3xX8exX1xXdxX3exX17xX3xX98xX6xX17xX18xX3xX98xX15xX1bxX4xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXex101b3xXdxX3xX140xad73xX17xX18xX3xX13axXd2xX3xX140xac4dxX6xX3xX4fxX1xe83fxX77xX3xXb6xX77xX101xX4xX3xXexX32xX3xX140xb1fexX77xX3xXcxX14xX10xX13bxXd2xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX96xX3xX4xX11fxX3xX18xf843xXbxX3xX18xafb5xXd2xX3xXexXdxX32xXbxX3xX35xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX48xX48xX3xX8exX1xXdxX3exX17xX3xX98xX6xX17xX18xX3xX98xXdxX2bcxX77xX3xXexX14x10383xXd2xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXexX302xXdxX3xadc0xX29xX3xXc0xccc7xX17xX18xX96xXd2xX3xX17xX18xX6xX24xX3xXexX14xX13bxX17xX18xX3xX98xXb8xX7dxX3xXcxX14xX77xX17xX18xX3xXexX44xX7dxX3x7ab0xXdxX268xX7dxX3xX7xX13bxX1fxXexX3xX3dxX3exX17xX1xX3xXexb186xXexX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX3xX98xX99xX3xX4xX1xc2eexX3xX98xX302xX13bxX3xXcxX14xX77xX17xX18xX3xXexX44xX7dxX3xX7fxXcxX81xX82xX3xX28xX15xX86xX17xX18xX3xX8axX86xX17xX3xXexXdxX32xX17xX3xX1xX29xX17xX1xX3xX14xX29xX3xX7xX13bxX1fxXexX3xX98xX101xXdxX3xXexX15xX1bxX17xX18xX3xX39xX29xX3xX98xXdxX2bcxX77xX3xXexX14xX6xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxXbxX3xXexXdxX32xXbxX3xX35xX36xX4xX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX13bxX72xX24xXaxX12xXc0xX18xX6xX24xX3xX7xX6xX77xX3xX4fxX1xXdxX3xX14xX29xX3xX7xX13bxX1fxXexXd2xX3xX17xX18xX29xX17xX1xX3xX4xX1xX77xX24xXb8xX17xX3xX7dxXaexX17xX3xX98xX99xX3xXexXdxX32xX17xX3xX1xX29xX17xX1xX3xX98xX15xX6xX3xX4xXaexX17xX18xX3xX72xX44xX17xX3xXb6xX77xXb8xX3xXc0xX18xX1xXdxX3xXc5xXc6xX4xX3xX39xX29xX3xX2xX116xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX4xX11fxX3xXexXdxX32xXbxX3xX35xX36xX4xX3xX18xX31fxX17xX3xX39xX3axXdxX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX17xX29xX24xX3xX39xX2bcxX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXexX1xX10xX13bxX3xX72xe4daxXdxX3xXexX302xXdxX3xX13axX3exX17xX1xX3xX39xXdxX3exX17xX3xX37cxX6xX3xX4fxX1xX13bxX6xX3xX4fxX1xX77xX3xX39xXeaxX4xX3xX140xX30exX6xX3xX4fxX1xX313xX77xX3xXb6xX77xX101xX4xX3xXexX32xX3xX140xX31fxX77xX3xXcxX14xX10xX13bxXd2xX3xX98xe82fxX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX5xc35bxX24xX3xX7dxfd21xX77xX3xX35x8890xXexX3xX17xX18xX1xXdxX3exX7dxX3xX18xX30exXdxX3x7da5xXdxX3exX17xX3xX519xX3exX3xX7xXdxX17xX1xX3xX72xX36dxX4xX1xX3xXexccd0xX3xXcxX14xX77xX17xX18xX3xX15xX86xX17xX18xX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX13bxX72xX24xXaxX12xXcxX1xX10xX13bxX3xX4xX1fxX4xX3xX3dxX1fxX4xX3xX7x7e5cxXd2xX3xX1xXdxX3exX17xX3xX7xX4cxX4xX3xX4fxX1xX51xX10xX3xX4x97a9xX6xX3xXexX503xXexX3xX4xff02xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxXbxX3xX17xX29xX24xX3xX98xX2bcxX77xX3xX3dxX55xX17xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX12axX0xX60xXbxX12xX0xXexX6xX3dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xX6xX17xX1xX17xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX18xX9xXaxX17cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX17xX18xX9xXaxX16dxXaxX12xX0xXexX3dxX13bxX72xX24xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX13bxX72xX24xXaxX12xXcxX14xX15xX3axX4xX3xX98xX11fxXd2xX3xX13axXc6xX3xX7fxX3xXexX32xX3xX4xXaexX17xX18xX3xX3dxX101xX3xX4xX6xX3xX7dxX29axX4xX3xX140xX13bxX39xXdxX72xb2f4xX2xX1b6xX3xXexX1xX4cxX3xX2xX48xX48xX3xXexX302xXdxX3xX519xXdxX3exXexX3xXc0xX6xX7dxX3xX5xX29xX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX17xfcaexXd2xX3xX8exX48xX116xX3xXexX77xX306xXdxXd2xX3xXb6xX77xXb8xX3xX26xX3xX1xX77xX24xX3exX17xX3xX140xX6xX17xX3xXc5xXc6xX4xXd2xX3xXexX3bfxX17xX1xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX96xX12axX3xX13axX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX5xX29xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX39xXdxXb8xX17xX3xXb6xX77xX1fxX17xX3xX14xX15xX1bxX77xX3xXexX302xXdxX3xX13axX6xX17xX18xX4fxX13bxX4fxX3xX61dxX3xXcxX1xX1fxXdxX3xXc5xX6xX17xXd2xX3xX4xX11fxX3xXexXdxX32xXbxX3xX35xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX17xX1xXdxX2bcxX77xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX4fxX1xXaexX17xX18xX3xX98xX10xX13bxX3xX4fxX1xX313xX77xX3xXexX14xX6xX17xX18xX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX13bxX72xX24xXaxX12xXc0xX18xX29xX24xX3xX2xX1adxX60xX1a8xXd2xX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX4xX11fxX3xX98xX32xX17xX3xXb6xX77xX1fxX17xX3xX3dxX6xX14xX3xX26xX3xX13axX6xX17xX18xX4fxX13bxX4fxX3xXexX1x10373xX7dxX3xX3dxX302xX17xX3xXb6xX77xXb8xX3xX26xX3xXc0xX18xX1xXdxX3xXc5xXc6xX4xX3xca90xX3xXc0xX18xX1xX3exX3xXcfxX17xX3xX8exX1xXdxX3exX17xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX17xX29xX24xX3xX98xX6xX17xX18xX3xX98xX15xX1bxX4xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXexX302xXdxX3xX28xX15xX86xX17xX18xX3xX8axX86xX17xX3xX61dxX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX96xX12axX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX13bxX72xX24xXaxX12xXc0xX18xX29xX24xX3xX48xX17cxX60xX1a8xXd2xX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX2xX48xX48xX3xX39xX2bcxX3xX98xX32xX17xX3xX519xXdxX3exXexX3xXc0xX6xX7dxX3xXexX302xXdxX3xX140xX576xX17xX18xX3xX1xX29xX17xX18xX3xX4fxX1xXaexX17xX18xX3xXb6xX77xX101xX4xX3xXexX32xX3xX37cxX29xX3xXc0xX380xX17xX18xXd2xX3xX98xX15xX1bxX4xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXexX302xXdxX3xXcxX14xX77xX17xX18xX3xXexX44xX7dxX3xf0cdxXdxX1fxX13bxX3xX72x102abxX4xX3xXb6xX77xX101xX4xX3xXbxX1x10138xX17xX18xX3xX61dxX3x93a7xX77xX44xX17xX3xX4fxX1xX77xX3xX519xX12axX3xXcxX14xX77xX17xX18xX3xXexX44xX7dxX3xX39fxXdxX268xX7dxX3xX7xX13bxX1fxXexX3xX3dxX3exX17xX1xX3xXexX3afxXexX3xXcxX82xX3xX37cxX29xX3xXc0xX380xX17xX18xX3xX5xX503xX24xX3xX7dxX507xX77xX3xX35xX50bxXexX3xX17xX18xX1xXdxX3exX7dxX3xX39xX29xX3xX4xX1xX13bxX3xX4fxX32xXexX3xXb6xX77xX576xX3xX35xX50bxXexX3xX17xX18xX1xXdxX3exX7dxX3xX72xX15xX86xX17xX18xX3xXexfb2bxX17xX1xX3xX39xX3axXdxX3xX8axXcfxac9exX8axX61dxX140xX13bxX519xX61dxX48xX12axX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX14xX12xX0xX60xXexX3dxX13bxX72xX24xX12xX0xX60xXexX6xX3dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX13bxX72xX24xXaxX12xX0xXdx901axX14xX6xX7dxX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX13bxX17xX18xX3dxX6xX13bxXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX164xXdxX72xXexX1xX169xX3xX2xX17cxX17cxad06xX170xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX169xX3xX116xX1a8xX16bxXbxX35xX170xX3xX13bxX39xX10xX14xX8c0xX5xX13bxX164xX169xX3xX1xXdxX72xX72xX10xX17xX170xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX169xX60xX60xX18xX6xX72xX18xX10xXexX7xX12axX72xX6xX17xXexX14xXdxX12axX4xX13bxX7dxX12axX39xX17xX60xX4xX13bxX14xX13bxX17xX6xX1bexX10xX7dxX3dxX10xX72xX9xXexX14xX77xX10xXaxX3xX8c0xX14xX6xX7dxX10xX3dxX13bxX14xX72xX10xX14xX9xXaxX17cxXaxX3xX7xX4xX14xX13bxX5xX5xXdxX17xX18xX9xXaxX17xX13bxXaxX3xX6xX5xX5xX13bxX164xX8c0xX77xX5xX5xX7xX4xX14xX10xX10xX17xX9xXaxXexX14xX77xX10xXaxX12xX0xX60xXdxX8c0xX14xX6xX7dxX10xX12xX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX14xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX77xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX61dxXexX1xX77xX7dxX3dxX61dxX6xX17xX72xX61dxX7xX6xXbxX13bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX140xX6xX3xX17xX1xXdxX52cxX7dxX3xX7xX101xX3xX2xX48xX48xX3xX98xX6xX17xX18xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXexX302xXdxX3xX37cxX29xX3xXc0xX380xX17xX18xX3xXb6xX77xXb8xX3xXb6xX77xX1fxX17xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xXaxX3xX1xX14xX10xX8c0xX9xXaxX60xX35xX6xX61dxX1xX13bxXdxX60xX4xX6xX61dxX17xX1xXdxX10xX7dxX61dxX7xX13bxX61dxX2xX48xX48xX61dxX72xX6xX17xX18xX61dxX4xX6xX4xX1xX61dxX5xX24xX61dxXexX6xXdxX61dxX72xX6xX61dxX17xX6xX17xX18xX61dxXb6xX77xX10xX61dxXb6xX77xX6xX17xX61dxX1xX6xX61dxXexXdxX17xX1xX60xX2xX1b1xX1b6xX48xX17cxX17cxX12axX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX60xX7dxX10xX72xXdxX6xX60xX2xX48xX17cxX60xX17xX10xX164xX7xX60xX48xX17cxX2xX48xX60xX2xX17cxX16dxX72xX2xX2xX1b6xX17cxX1b6xX1a8xX1a8xXexX16bxX16dxX16bxX1b6xX5xX16dxX61dxX48xX17cxX16dxX48xX16dxX1a8xX1b6xX12axX1bbxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxXbxX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xX26xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX3xXexXdxX32xXbxX3xX35xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX2xX48xX48xX3xX7xX4cxX4xX3xX4fxX1xX51xX10xX3xX3dxX55xX17xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX39xX12xX0xX7xXexX14xX13bxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX140xX6xX3xX17xX1xXdxX52cxX7dxX3xX7xX101xX3xX2xX48xX48xX3xX98xX6xX17xX18xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXexX302xXdxX3xX37cxX29xX3xXc0xX380xX17xX18xX3xXb6xX77xXb8xX3xXb6xX77xX1fxX17xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xXaxX3xX1xX14xX10xX8c0xX9xXaxX60xX35xX6xX61dxX1xX13bxXdxX60xX4xX6xX61dxX17xX1xXdxX10xX7dxX61dxX7xX13bxX61dxX2xX48xX48xX61dxX72xX6xX17xX18xX61dxX4xX6xX4xX1xX61dxX5xX24xX61dxXexX6xXdxX61dxX72xX6xX61dxX17xX6xX17xX18xX61dxXb6xX77xX10xX61dxXb6xX77xX6xX17xX61dxX1xX6xX61dxXexXdxX17xX1xX60xX2xX1b1xX1b6xX48xX17cxX17cxX12axX1xXexX7dxXaxX12xX140xX6xX3xX17xX1xXdxX52cxX7dxX3xX7xX101xX3xX2xX48xX48xX3xX98xX6xX17xX18xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXexX302xXdxX3xX37cxX29xX3xXc0xX380xX17xX18xX3xXb6xX77xXb8xX3xXb6xX77xX1fxX17xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX14xX13bxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXcxX14xX77xX17xX18xX3xXexX44xX7dxX3xX39fxXdxX268xX7dxX3xX7xX13bxX1fxXexX3xX3dxX3exX17xX1xX3xXexX3afxXexX3xX37cxX29xX3xXc0xX380xX17xX18xX3xX3dxX1fxX13bxX3xX4xX1fxX13bxX3xX39xX2bcxX3xX4fxX32xXexX3xXb6xX77xX576xX3xX18xXdxX1fxX7dxX3xX7xX1fxXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxXbxX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX98xX6xX17xX18xX3xX98xX15xX1bxX4xX3xX4xX1fxX4xX1xX3xX5xX24xX3xXexX3afxXbxX3xXexX14xX77xX17xX18xX3xXexX302xXdxX3xXcxX14xX77xX17xX18xX3xXexX44xX7dxX3xX7fexXdxX1fxX13bxX3xX72xX804xX4xX3xXb6xX77xX101xX4xX3xXbxX1xX80exX17xX18xX3xX61dxX3xX814xX77xX44xX17xX3xX4fxX1xX77xX3xX519xX3xX4xX11fxX3xX4fxX32xXexX3xXb6xX77xX576xX3xX35xX50bxXexX3xX17xX18xX1xXdxX3exX7dxX3xX8ex7e6axX96xX3xX39xX3axXdxX3xX39xXdxX3xX14xX36xXexX3xX8axXcfxX886xX8axX61dxX140xX13bxX519xX61dxX48xX3xX5xX29xX3xX3dxX3exX17xX1xX3xX17xX1xX44xX17xX3xX17xX644xXd2xX3xX48xX116xX3xXexX77xX306xXdxXd2xX3xXb6xX77xX101xX4xX3xXexX36dxX4xX1xX3xX519xXdxX3exXexX3xXc0xX6xX7dxXd2xX3xXb6xX77xXb8xX3xXb6xX77xX1fxX17xX3xX26xX3xX1xX77xX24xX3exX17xX3xX140xX6xX17xX3xXc5xXc6xX4xXd2xX3xXexX3bfxX17xX1xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX17xX1xX12axX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX39xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX77xX5xX12xX0xX72xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX60xX72xXdxX39xX12xX0xX60xX72xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX77xXexX1xX13bxX14xXaxX12xX82xX1xX36xX4xX3xX814xX77xX6xX17xX18xX0xX60xXbxX12
Phúc Quang