Kết quả KT-XH là nỗ lực trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện
(Baohatinh.vn) - Chiều 27/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017, dự kiến kế hoạch năm 2018. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành liên quan.
70f1x90e9xe377x7b00x9d13x8ea5xa2ffx8108x76d1x9887xee00xdb10x8dc1xc384xdaeax938exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxbd33xb9e7xe6dexXexX0x9d0bxXaxX17xX18xX19xXexX0xa955xd997xX19xa581xXexX0xXaxec6dxX9x90fbxXdxX18xb4e7xX2fxa682x828exbbcexX5x99d7xXbxXdxX17xX32xXex7ec6x92c6xXbxX9xe342xcdabx82e3xX9xX3bxX5x7daaxe21exd957xX9xXdx767exX9xcf38xbeddxX9xXdxefafxX2cxX9xXbx7b36xX24xX4cxe681xX9xX2cxXax85cdxX9xed59x9ea3xX24xX9xX5dxX35xe5cbxX40xX9xXaxX4axX4cxXaxX9xc11axX4axX9xXbxb5ecxX9xX2cxXaxa9fbxX2cxX9xXbxXaxX50xX2cxX9xXaxX35xa373xX4cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35xX63xX40xX9xc42fxdd2axX1cxX2axX2axb6d4xX9xc493xa78cxX9xXbxXax78daxX9xX5xX5bxX4cxXaxX9xd169xX26xX9x8735xd9b6xX9xc70ex7917xX4cxXaxX9x7b01x90bexX4cxX9xX2cxXaxXaexX9xXbxX54xXb5xX9xXaxe7cfxX33xX9xXa2xX18xX4cxX9xX5xXaxXa7xbd45xX4cxX57xX9xX6bxe5c6xX9xX5xX5bxX4cxXaxX9xXaexX26xX9xX5dxb4d8xX9xX4cxX57xXaxX17xX9xX23xe8cbxX24xX9xX2cxXe8xX24xX9xafcfxX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX9xXbxXaxX50xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4cxX9xX4cxXaxX35xX7dxXcxX9xX6bxXd5xX9xX33xXaxXe8xXbxX9xXbxX54xX35xXe0xX4cxX9xX3bxX5xX45xX46xX47xX9xX4cxed43xXcxX9xX9bx8ecbxX2axX9cxXa0xX9xX19xX50xX9xXefxX35xX3cxX4cxX9xXefxX3cxX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axd09exd635xX9xX4xefabxX4cxX57xX9xX19xX50xX9xX2cx7de3xX9xX7xXaxX149xX9xXa2xXa3xX9xXbxXaxXa7xX9xX5xXaxXa7xXd0xX4cxX57xX9xXbxX54xX50xX2cxX9xX5xX5bxX4cxXaxX9xXaexX26xX9xX5xX54x7c05xX4cxX9xcb47xX18xXcxX9xX47xee98xX4cxX57xXa0xX9xX4xXaxXaexX9xXbx932exX2cxXaxX9xcea4xXa2xX16fxX2xX9xXbxX5bxX4cxXaxX9xXb4x93c4xX4cxX57xX9xd980xX40x8989xX2cxX9xX3bxXaxXe8xX4cxXaxXa0xX9xX2cxXe8xX2cxX9xXaexX26xX9xX6bxX35xXb2xX4cxX9xXa2xX5xaad6xX9xX5xX5bxX4cxXaxX9xXaexX26xXa0xX9xXdx9dd5xX4cxXaxX9xX5dxX5exX24xX9xX2cxXe8xX2cxX9xX2fx80b8xX9xX4cxX57xX4axX4cxXaxX9xXdxX35xXb2xX4cxX9xX3fxX40xX18xX4cxX13exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xe382xXbxX45xX18xXdxX35xX57xX4cxbce2xX9xX2cxX17xX4cxXbxX17xX54xb687xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXefxX17xXbxX9xX3fxX40xX18xX9xXefxXbxX9xX1f4xXaxX9xXdxX18xX9xX4cxX24xX9xXdxX40xX2cxX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX2cxXaxX35xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX35xX17xX40xX9xXaxX18xX4cxXaxX9xX6bxX18xX9xXbxX24xX9xX2cxXaxX40xX2cxX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX4cxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1fcxX1cxX1cxX35xX13exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxX13exX6bxX4cxX1cxX4cxX17x8752xX2fxX1cxX2axX9cx9838xX13dxX1cxX9cxX9cxX19xX2axX9bxX2ax7e00xX120xd88cxX284xXbxX279xc3f4xX279xX9cxXdxX120xX13exc228xX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX274xX35xX19xXbxXaxX1fcxX288xX120xX120xX33xX1f4xX204xXaxX17xX35xX57xXaxXbxX1fcxX282xX282xX279xX33xX1f4xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexXb4xXe8xX4cxXaxX9xX57xX35xXe8xX9xXbxXb5xX4cxXaxX9xXaxXb5xX4cxXaxX9xX3bxX5xX45xX46xX47xX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX9cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxc794xX26xXa0xX9xXcxX18dxX2cxX9xX19xX141xX9xX6bxe87exX4cxX9xX2cxcac0xX4cxX9xX4cxXaxb4fexX4cxX57xX9xXefxXaxX149xX9xXefxXaxX11cxX4cxX9xXbxXaxXe8xX2cxXaxX9xXbxXaxX73xX2cxXa0xX9xX4cxXaxXa7xX4cxX57xX9xXefxX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX9xX5dxX5exXbxX9xX5dxXa7xa8d0xX2cxX9xX5dxX1b7xX9xX33xXaxX41xX4cxX9xXe8xX4cxXaxX9xX4cxX4dxX9xXdxX50xX2cxX9xXdxe65cxX4cxXa0xX9xXbxX5exX24xX9xX5dxX4axX9xXbxXaxX40x735fxX4cxX9xXdxX335xX35xX9xXbxXaxX50xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4cxX9xX4cxXaxX35xX7dxXcxX9xX6bxXd5xX9xXefxX3cxX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX13dxX13exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexXb4xX18dxX2cxX9xX23xX35xX7dxXbxXa0xX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xXbxX54xXa7xX1c4xX4cxX57xX9xXefxX35xX4cxXaxX9xXbxX3cxX9xXcxX5exX4cxXaxX9xXcxa554xX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX288xX9xXbxXaxXe8xX4cxX57xX9xX2cxX40xX193xX35xX9xX4cxX11cxXcxX9xXbxXaxXe0xX9xXaxX35xX7dxX4cxX9xX2fxX50xX9xX3fxX40xX26xX3cxXbxX9xXbx94d4xXcxXa0xX9xX2cxX193xX9xX57xa38dxX4cxX57xX9xX54xX2f3xXbxX9xXdxX34cxX4cxX9xX2cxXaexX18xX9xX2cxXe8xX2cxX9xX2cxX2f3xX33xX9xX4cxX57xX4axX4cxXaxXa0xX9xX5dxX17exX18xX9xX33xXaxXa7xXbaxX4cxX57xXa0xX9xX2cxXaexX18xX9xX2cxab2bxX4cxX57xX9xX5dxX174xX4cxX57xX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xX4cxX57xXaxX35xX7dxX33xX9xX6bxX4axX9xX4cxXaxX3ebxX4cxX9xX19xX3ebxX4cxX9xXbxX5bxX4cxXaxX9xX4cxXaxX4axX13exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f4xXbxX45xX18xXdxX35xX57xX4cxX1fcxX9xX2cxX17xX4cxXbxX17xX54xX204xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXefxX17xXbxX9xX3fxX40xX18xX9xXefxXbxX9xX1f4xXaxX9xXdxX18xX9xX4cxX24xX9xXdxX40xX2cxX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX2cxXaxX35xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX35xX17xX40xX9xXaxX18xX4cxXaxX9xX6bxX18xX9xXbxX24xX9xX2cxXaxX40xX2cxX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX4cxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1fcxX1cxX1cxX35xX13exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxX13exX6bxX4cxX1cxX4cxX17xX274xX2fxX1cxX2axX9cxX279xX13dxX1cxX9cxX9cxX19xX2axX9bxX2axX282xX120xX284xX284xXbxX279xX9cxa30cxX120xXdxX2axX13exX28exX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX274xX35xX19xXbxXaxX1fcxX288xX120xX120xX33xX1f4xX204xXaxX17xX35xX57xXaxXbxX1fcxX279xX120xX120xX33xX1f4xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f4xXbxX45xX18xXdxX35xX57xX4cxX1fcxX9xX28exX40xX2fxXbxX35xe48fxX26xX204xX32xXexX5xX54xXa7xX1c4xX4cxX57xX9xX23xX18xX4cxX9xX2xX3ebxX4cxX9xX6bxX35axX4cxX9xX5xX5bxX4cxXaxX9xXaexX26xX9xX7xXaxX18xX4cxX9xX4xX18xX24xX9xX5xXaxX18xX4cxXaxX1fcxX9xX0xX17xXcxXexd49dxX40xX193xX4cxX9xX5dxX41xXcxX9xX23xX41xX24xX9xXbxXaxX50xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4cxX9xXaxX24xX4axX4cxX9xXbxXaxX4axX4cxXaxX9xX2cxXe8xX2cxX9xXcxXd5xX2cxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xX3bxX5xX45xX46xX47xXa0xX9xXbxX54xXa7xX34cxX2cxX9xXaxX3cxXbxX9xX2cxX16cxX4cxX9xX5dxX41xXcxX9xX23xX41xX24xX9x979cxX16fxX5xX5xXa0xX9xXaxX24xX4axX4cxX9xXbxXaxX4axX4cxXaxX9xX5dxX63xX4cxX9xX23xX141xX9xX2fxX50xX9xX2cxX193xX9xXcxabfexX35xX9xXbxX54xXa7xXd0xX4cxX57xXa0xX9xdcacxX7xX592xXa2xX13exX13exX13exX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX3bxXaxX41xX9xX4cxX11cxX4cxX57xX9xXbxXaxX50xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4cxX9xX2cxXe8xX2cxX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xXefxX3cxX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX9xX33xXaxXe8xXbxX9xXbxX54xX35xXe0xX4cxX9xX3bxX5xX45xX46xX47xX9xX6bxX4axX9xX1f4xX3ebxX26xX9xX19xX50xX4cxX57xX9xX16fxX5xX592xX9xX5dxXa7xX335xX2cxX9xX47xXb4xX16fxX2xX9xXbxX5bxX4cxXaxX9xXbxXaxX5fdxX4cxX57xX9xX3fxX40xX18xXa0xX9xX2cxX149xX9xX2axX2axX1cxX2axX288xX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xX3bxX5xX45xX46xX47xX9xX6bxX4axX9xX13dxX1cxX13dxX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xX1f4xX3ebxX26xX9xX19xX50xX4cxX57xX9xX16fxX5xX592xX9xX5dxX5exXbxX9xX6bxX4axX9xX6bxXa7xX335xXbxX9xXefxX3cxX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX13exX9xX5xXa3xX4cxXaxX9xX2cxXaxX40xX4cxX57xX9xX2cxX149xX9xX2axX501xX1cxX9bxX279xX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xX5dxX5exXbxX9xX6bxX4axX9xX6bxXa7xX335xXbxX9xXefxX3cxX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX9xd5f6xX2axX2axX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xX6bxXa7xX335xXbxXa0xX9xX13dxX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xX5dxX5exXbxa7c7xXa0xX9xX284xX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xXefxXaxX5fdxX4cxX57xX9xX5dxX5exXbxX9xXefxX3cxX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX13exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX11cxX4cxX57xX9xXbxX54xXa7xX1c4xX4cxX57xX9xXefxX35xX4cxXaxX9xXbxX3cxX9xX70axX608xc6c0xX2xX7xX72bxX9xXa7xX34cxX2cxX9xX5dxX5exXbxX9xX2axX120xXa0xX9cxX2axd18cxX204xX9xX608xX777xX2xX7xX9xX23xXb5xX4cxXaxX9xX3fxX40xX3ebxX4cxX9xX5dxX16cxX40xX9xX4cxX57xXa7xXd0xX35xX9xX5dxX5exXbxX9xXefxXaxX24xX41xX4cxX57xX9xX282xX501xXa0xX282xX9xXbxX54xX35xX7dxX40xX9xX5dxX174xX4cxX57xXa0xX9xXbxXa7xXbaxX4cxX57xX9xX5dxXa7xXbaxX4cxX57xX9xX2axX13exX9cxX120xX120xX9xX182xXb9xX2xX204xX9xXbxX6fxX4cxX57xX9xXbxXaxX40xX9xX4cxX57xX3ebxX4cxX9xX2fxXe8xX2cxXaxX9xXa7xX34cxX2cxX9xX5dxX5exXbxX9xX13dxX13exX13dxX284xX120xX9xXbx771bxX9xX5dxX174xX4cxX57xXa0xX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xX501xXa0xX9cxX279xX789xX9xX2fxX24xX9xX6bxX34cxX35xX9xX19xX50xX9xXbxX24xXe8xX4cxXa0xX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xX2axX2axXa0xX288xX284xX789xX9xX2fxX24xX9xX6bxX34cxX35xX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX288xX204xX9xXefxX35xX4cxXaxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX40xX26xXe0xX4cxX9xX19xX17exX2cxXaxX9xXbxXa3xX2cxXaxX9xX2cxX50xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxXa7xX34cxX4cxX57xX9xX57xX35xX41xXcxX9xXbxX7faxX9xXbxX54xXc6xX4cxX57xX9xX4cxX5fdxX4cxX57xX9xX4cxX57xXaxX35xX7dxX33xXa0xX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xXbxX7faxX9xXbxX54xXc6xX4cxX57xX9xX2cxX5fdxX4cxX57xX9xX4cxX57xXaxX35xX7dxX33xX13exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f4xXbxX45xX18xXdxX35xX57xX4cxX1fcxX9xX2cxX17xX4cxXbxX17xX54xX204xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXefxX17xXbxX9xX3fxX40xX18xX9xXefxXbxX9xX1f4xXaxX9xXdxX18xX9xX4cxX24xX9xXdxX40xX2cxX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX2cxXaxX35xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX35xX17xX40xX9xXaxX18xX4cxXaxX9xX6bxX18xX9xXbxX24xX9xX2cxXaxX40xX2cxX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX4cxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1fcxX1cxX1cxX35xX13exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxX13exX6bxX4cxX1cxX4cxX17xX274xX2fxX1cxX2axX9cxX279xX13dxX1cxX9cxX9cxX19xX2axX9bxX2axX282xX120xX284xX284xXbxX13dxX288xX501xX9cxXdxX9bxX13exX28exX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX274xX35xX19xXbxXaxX1fcxX288xX120xX120xX33xX1f4xX204xXaxX17xX35xX57xXaxXbxX1fcxX279xX120xX120xX33xX1f4xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f4xXbxX45xX18xXdxX35xX57xX4cxX1fcxX9xX28exX40xX2fxXbxX35xX55exX26xX204xX32xXexX7xXaxX149xX9xXa2xXa3xX9xXbxXaxXa7xX9xX5xXaxXa7xXd0xX4cxX57xX9xXbxX54xX50xX2cxX9xX5xX5bxX4cxXaxX9xXaexX26xX9xX5xX54xX16cxX4cxX9xX16fxX18xXcxX9xX47xX174xX4cxX57xX1fcxX9xX0xX17xXcxXexX3bxX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX9xX5dxX5exXbxX9xX5dxXa7xX335xX2cxX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX9cxX9xXdxX4axX9xX2fxX50xX9xX4cxX4dxX9xXdxX50xX2cxX9xXdxX34cxX4cxX9xX2cxXaexX18xX9xX2cxX41xX9xXaxX7dxX9xXbxXaxX193xX4cxX57xX9xX2cxXaxXa3xX4cxXaxX9xXbxX54xX17exXa0xX9xX2cxX423xX4cxX57xX9xX5dxX174xX4cxX57xX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xX4cxX57xXaxX35xX7dxX33xX9xX6bxX4axX9xXbxX24xX4axX4cxX9xXbxXaxXe0xX9xX4cxXaxX3ebxX4cxX9xX19xX3ebxX4cxXa0xX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX5dxX149xX9xXbxXaxXe0xX9xXaxX35xX7dxX4cxX9xX6bxX18xX35xX9xXbxX54xX303xX9xX5dxX35xX63xX40xX9xXaxX4axX4cxXaxX9xX2cxXaxX5bxX9xX5dxX5exX24xX9xX2cxXaexX18xX9xX182xXa2xX16fxX2xX9xXbxX5bxX4cxXaxX13exX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexXb4xXe8xX4cxXaxX9xX57xX35xXe8xX9xX2cxXaxX40xX4cxX57xXa0xX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX23xX193xX35xX9xX2cxX41xX4cxXaxX9xX5dxX18dxX2cxX9xX23xX35xX7dxXbxX9xXefxXaxX149xX9xXefxXaxX11cxX4cxX9xX2cxXaexX18xX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX9cxXa0xX9xX4cxXaxX308xX4cxX57xX9xXefxX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX9xX5dxX5exXbxX9xX5dxXa7xX335xX2cxX9xXdxX4axX9xXbxXa3xX2cxXaxX9xX2cxX50xX2cxXa0xX9xX2cxXbaxX9xX23xX41xX4cxXa0xX9xX33xXaxX41xX4cxX9xXe8xX4cxXaxX9xX4cxX4dxX9xXdxX50xX2cxX9xXdxX34cxX4cxX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX2cxXaxX5bxX9xX5dxX5exX24xX9xX5dxX35xX63xX40xX9xXaxX4axX4cxXaxX9xX6bxX4axX9xXbxX6fxX9xX2cxXaxX73xX2cxX9xXbxXaxX50xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4cxXa0xX9xX4cxXaxXd0xX9xX5dxX149xX9xX5dxX1b7xX9xX5dxX5exXbxX9xX5dxXa7xX335xX2cxX9xXcxXd5xX2cxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xXbxX54xXa7xX1c4xX4cxX57xX9xX2cxX41xX9xX4cxX11cxXcxXa0xX9xX5dxX149xX4cxX57xX9xX57xX149xX33xX9xX3fxX40xX18xX4cxX9xXbxX54xXc6xX4cxX57xX9xX6bxX4axX24xX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xXbxX54xXa7xX1c4xX4cxX57xX9xX608xX2xX7xX9xX2cxX41xX9xX4cxXa7xX34cxX2cxX13exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f4xXbxX45xX18xXdxX35xX57xX4cxX1fcxX9xX2cxX17xX4cxXbxX17xX54xX204xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXefxX17xXbxX9xX3fxX40xX18xX9xXefxXbxX9xX1f4xXaxX9xXdxX18xX9xX4cxX24xX9xXdxX40xX2cxX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX2cxXaxX35xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX35xX17xX40xX9xXaxX18xX4cxXaxX9xX6bxX18xX9xXbxX24xX9xX2cxXaxX40xX2cxX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX4cxX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1fcxX1cxX1cxX35xX13exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxX13exX6bxX4cxX1cxX4cxX17xX274xX2fxX1cxX2axX9cxX279xX13dxX1cxX9cxX9cxX19xX2axX9bxX2axX282xX120xX284xX284xXbxX13dxX279xX288xX501xXdxX282xX13exX28exX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX274xX35xX19xXbxXaxX1fcxX288xX120xX120xX33xX1f4xX204xXaxX17xX35xX57xXaxXbxX1fcxX279xX120xX120xX33xX1f4xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f4xXbxX45xX18xXdxX35xX57xX4cxX1fcxX9xX28exX40xX2fxXbxX35xX55exX26xX204xX32xXexX4xXaxXaexX9xXbxX17exX2cxXaxX9xX182xXa2xX16fxX2xX9xXbxX5bxX4cxXaxX9xXb4xX18dxX4cxX57xX9xX191xX40xX193xX2cxX9xX3bxXaxXe8xX4cxXaxX1fcxX0xX17xXcxXexX9xX16fxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX9cxXa0xX9xXcxX5fdxX35xX9xXbxX54xXa7xXd0xX4cxX57xX9xXefxX35xX4cxXaxX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xXbxX35xX3cxX33xX9xXbxXd5xX2cxX9xX5dxXa7xX335xX2cxX9xX2cxX41xX35xX9xXbxXaxX35xX7dxX4cxXa0xX9xX4cxXaxX35xX7dxXcxX9xX6bxXd5xX9xX2cxX41xX35xX9xX2cxXe8xX2cxXaxX9xXaxX4axX4cxXaxX9xX2cxXaxXa3xX4cxXaxX9xX5dxXa7xX335xX2cxX9xXbxX54xX35xXe0xX4cxX9xXefxXaxX18xX35xX9xX3fxX40xX26xX3cxXbxX9xXdxX35xX7dxXbxXa0xX9xX57xX3f3xX4cxX9xX6bxX34cxX35xX9xX2cxX41xX35xX9xXbxXaxX35xX7dxX4cxX9xXcxX5fdxX35xX9xXbxX54xXa7xXd0xX4cxX57xX9xXefxX35xX4cxXaxX9xX19xX24xX18xX4cxXaxXa0xX9xX23xXa7xX34cxX2cxX9xX5dxX16cxX40xX9xXbxX5exX24xX9xX23xXa7xX34cxX2cxX9xX5dxX423xXbxX9xX33xXaxXe8xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX26xXb2xX40xX9xX2cxX16cxX40xX9xX16fxX57xXaxX17exX9xX3fxX40xX26xX3cxXbxX9xX47xXb4xX16fxX2xX9xXbxX5bxX4cxXaxXa0xX9xX4cxXaxX2f3xXbxX9xXdxX4axX9xX2cxX41xX35xX9xX2cxXe8xX2cxXaxX9xXbxXaxXaexX9xXbxXd5xX2cxX9xXaxX4axX4cxXaxX9xX2cxXaxXa3xX4cxXaxXa0xX9xX2cxXbaxX9xX2cxXaxX3cxX9xXcxX423xXbxX9xX2cxd3a9xX18xX9xX6bxX4axX9xX2fxX3f3xX33xX9xX1f4xX3cxX33xX9xXefxX35xX7dxX4cxX9xXbxX24xX4axX4cxX9xXbxX6fxX9xX2cxXaxX73xX2cxX9xX23xX423xX9xXcxXe8xX26xX13exX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4cxXaxX35axX4cxX9xX5dxX17exX4cxXaxX9xX2cxXaexX18xX9xX182xXa2xX16fxX2xX9xXbxX5bxX4cxXaxXa0xX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX13dxX9xX23xX193xX35xX9xX2cxX41xX4cxXaxX9xXbxXaxX40xX35axX4cxX9xXdxX335xX35xXa0xX9xX1f4xX40xX9xXaxXa7xX34cxX4cxX57xX9xX33xXaxXe8xXbxX9xXbxX54xX35xXe0xX4cxX9xX6fxX4cxX9xX5dxX17exX4cxXaxX9xX6bxX4axX9xX23xX63xX4cxX9xX6bxX308xX4cxX57xX9xXaxXbaxX4cxX9xX2fxX24xX9xX6bxX34cxX35xX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX9cxX204xX9xXaxX40xX26xX9xX5dxX423xX4cxX57xX9xXbxX6fxX4cxX57xX9xX6bxX193xX4cxX9xX5dxX16cxX40xX9xXbxXa7xX9xXbxX24xX4axX4cxX9xX1f4xX1b7xX9xXaxX423xX35xX9xX6bxX4axX9xXbxXaxX40xX9xXax7fa5xXbxX9xbd5axX2xac9bxX9xXefxXaxX41xX9xX3fxX40xX18xX4cxX204xX9xX4cxX5fdxX4cxX57xX9xX4cxX57xXaxX35xX7dxX33xX9xX33xXaxXd5xX2cxX9xXaxX174xX35xX9xX6bxX4axX9xX6fxX4cxX9xX5dxX17exX4cxXaxX9xXaxXbaxX4cxX204xX9xX2cxXe8xX2cxX9xX26xX3cxX40xX9xXbxX193xX9xXbxXaxXedexX2cxX9xX5dx9b5bxX26xX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xXbxX54xXa7xX1c4xX4cxX57xX9xX2cxX5fdxX4cxX57xX9xX4cxX57xXaxX35xX7dxX33xX9xX6bxX4axX9xX1f4xX3ebxX26xX9xX19xX50xX4cxX57xX9xXbxX35xX3cxX33xX9xXbxXd5xX2cxX9xX5dxXa7xX335xX2cxX9xX19xX50xX9xX23xXe8xX24xX9xXbxXa3xX2cxXaxX9xX2cxX50xX2cxX13exX13exX13exX204xX9xXefxXaxX40xX9xX6bxX50xX2cxX9xX19xX17exX2cxXaxX9xX6bxXd5xX9xX33xXaxXd5xX2cxX9xXaxX174xX35xX9xX6bxX4axX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xXbxX54xXa7xX1c4xX4cxX57xX9xXbxX193xXbxX9xXaxXbaxX4cxXa0xX9xX4cxXaxX2f3xXbxX9xXdxX4axX9xXbxXaxXa7xXbaxX4cxX57xX9xXcxX5exX35xX9xX6bxX4axX9xX19xX17exX2cxXaxX9xX6bxXd5xX9xX19xX40xX9xXdxX17exX2cxXaxX204xX9xX2cxXe8xX2cxX9xX57xX35xX41xX35xX9xX33xXaxXe8xX33xX9xX2cxX41xX35xX9xXbxXaxX35xX7dxX4cxX9xXcxX5fdxX35xX9xXbxX54xXa7xXd0xX4cxX57xX9xX5dxX16cxX40xX9xXbxXa7xX9xXefxX35xX4cxXaxX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xX5dxX18xX4cxX57xX9xX33xXaxXe8xXbxX9xXaxX40xX26xX9xXbxXe8xX2cxX9xX19xXd5xX4cxX57xX204xX9xX2cxXe8xX2cxX9xX19xX50xX9xXe8xX4cxX9xXdxX34cxX4cxX9xXbxX54xXb2xX4cxX9xX5dxX17exX18xX9xX23xX4axX4cxX9xX5dxX35xX9xX6bxX4axX24xX9xXaxX24xX5exXbxX9xX5dxX423xX4cxX57xX9xX2fxX41xX4cxX9xX1f4xX40xX2f3xXbxX9xXefxX35xX4cxXaxX9xX19xX24xX18xX4cxXaxX9xX6fxX4cxX9xX5dxX17exX4cxXaxX9xX2fxX3bfxX9xX33xXaxXe8xXbxX9xXaxX40xX26xX9xXaxX35xX7dxX40xX9xX3fxX40xX41xX9xX5dxX16cxX40xX9xXbxXa7xX9xX6bxX4axX9xX5dxX423xX4cxX57xX9xXdxX50xX2cxX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xXbxX54xXa7xX1c4xX4cxX57xX13exX13exX13exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1f4xXbxX45xX18xXdxX35xX57xX4cxX1fcxX9xX2cxX17xX4cxXbxX17xX54xX204xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXefxX17xXbxX9xX3fxX40xX18xX9xXefxXbxX9xX1f4xXaxX9xXdxX18xX9xX4cxX24xX9xXdxX40xX2cxX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX2cxXaxX35xX9xX19xX18xX24xX9xX19xX35xX17xX40xX9xXaxX18xX4cxXaxX9xX6bxX18xX9xXbxX24xX9xX2cxXaxX40xX2cxX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX4cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX40xXcxX23xX32xX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1fcxX1cxX1cxX35xX13exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxX13exX6bxX4cxX1cxX4cxX17xX274xX2fxX1cxX2axX9cxX279xX13dxX1cxX9cxX9cxX19xX2axX9bxX2axX282xX120xX284xX284xXbxX2axX2axX288xXdxX279xX13exX28exX33xX57xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX274xX35xX19xXbxXaxX1fcxX288xX120xX120xX33xX1f4xX204xXaxX17xX35xX57xXaxXbxX1fcxX279xX120xX120xX33xX1f4xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxXbxX9xXdxX40xX35axX4cxX9xX2cxX40xX423xX2cxX9xXaxXc6xX33xXa0xX9xXa2xXa3xX9xXbxXaxXa7xX9xX5xX5bxX4cxXaxX9xXaexX26xX9xXb1xXb2xX9xXb4xXb5xX4cxXaxX9xXb9xXbaxX4cxX9xX5dxXe8xX4cxXaxX9xX57xX35xXe8xX9xX2cxX18xX24xX9xXefxX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX9xXbxXaxX50xX2cxX9xXaxX35xX7dxX4cxX9xX2cxXe8xX2cxX9xXcxXd5xX2cxX9xXbxX35xXb2xX40xXa0xX9xX4cxXaxX35xX7dxXcxX9xX6bxXd5xX9xX3bxX5xX46xX47xX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX9cxXa0xX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX5dxX149xX9xX4cxXaxX35xX63xX40xX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xX3fxX40xX18xX4cxX9xXbxX54xXc6xX4cxX57xX9xX5dxX5exXbxX9xX6bxX4axX9xX6bxXa7xX335xXbxX9xXefxX3cxX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX13exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexXa2xXa3xX9xXbxXaxXa7xX9xX5xX5bxX4cxXaxX9xXaexX26xX9xXdxXa7xX40xX9xccdcxXa0xX9xXa2xX18xX4cxX9xX4xXe8xX4cxX9xX2fxX50xX9xX182xXa2xX16fxX2xX9xXbxX5bxX4cxXaxX9xXbxX35xX3cxX33xX9xXbxXaxX40xX9xX2cxXe8xX2cxX9xX1268xX9xXefxX35xX3cxX4cxXa0xX9xX23xX6fxX9xX2fxX40xX4cxX57xXa0xX9xXaxX24xX4axX4cxX9xX2cxXaxX5bxX4cxXaxX9xX23xXe8xX24xX9xX2cxXe8xX24xXa0xX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xX5dxX149xX9xX5dxXe8xX4cxXaxX9xX57xX35xXe8xX9xXbxXaxX35axXbxX9xXefxXaxXe8xX2cxXaxX9xX3fxX40xX18xX4cxXa0xX9xX5dxX16cxX26xX9xX5dxXaexX9xX4cxXaxX308xX4cxX57xX9xXaxX5exX4cxX9xX2cxXaxX3cxXa0xX9xX4cxX57xX40xX26xXb2xX4cxX9xX4cxXaxX3ebxX4cxXa0xX9xX57xX35xX41xX35xX9xX33xXaxXe8xX33xX13exX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX1f4xX18xX4cxXaxX4cxXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX4cxX57xX31xX32xX120xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX4cxX57xX31xX32xX284xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX54xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX54xX24xX4cxX57xXexX9xX2xX50xX9xXefxX35xX3cxX4cxX9xX2cxXe8xX2cxX9xX2cxXaxX5bxX9xXbxX35xXb2xX40xX9xX3bxX5xX45xX46xX47xX9xX2cxXaxXaexX9xX26xX3cxX40xX9xX4cxX11cxXcxX9xX9bxX120xX2axX13dxX1fcxX0xX1cxX2fxXbxX54xX24xX4cxX57xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6fxX4cxX57xX9xX2fxX41xX4cxX9xX33xXaxXf25xXcxX9xXbxX54xX24xX4cxX57xX9xXbxX5bxX4cxXaxX9xX70axX608xX777xX2xX7xX72bxX9xXbxX11cxX4cxX57xX9xX2axX13dxXa0xX284xX45xX2axX501xX789xX204xX9xX2fxX41xX4cxX9xXdxXa7xX335xX4cxX57xX9xXdxXa7xXbaxX4cxX57xX9xXbxXaxX50xX2cxX9xX6fxX4cxX9xX5dxX17exX4cxXaxX9xXbxX54xXb2xX4cxX9xX284xX2axX9xX6bxX5exX4cxX9xXbxX2f3xX4cxX204xX9xXefxX35xXcxX9xX4cxX57xX5exX2cxXaxX9xX1f4xX40xX2f3xXbxX9xXefxXaxXf25xX40xX9xX2cxXaexX18xX9xXbxX5bxX4cxXaxX9xX5dxX5exXbxX9xX279xX9cxX120xX9xXbxX54xX35xX7dxX40xX9xX182xXb9xX2xX204xX9xXbxXaxX40xX9xX4cxX57xX3ebxX4cxX9xX2fxXe8xX2cxXaxX9xXbxX54xXb2xX4cxX9xX5dxX17exX18xX9xX23xX4axX4cxX9xX5dxX5exXbxX9xX501xX13exX279xX120xX120xX9xXbxX7faxX9xX5dxX174xX4cxX57xX204xX9xXbxX7faxX9xXdxX7dxX9xXaxX423xX9xX4cxX57xXaxd1abxX24xX9xX70axX2cxXaxX40xXf25xX4cxX9xX4cxX57xXaxX1478xX24xX9xX5dxX18xX9xX2cxXaxX35xX63xX40xX72bxX9xX57xX35xX41xXcxX9xX2axXa0xX2axX9xX45xX9xX2axXa0xX282xX789xX13exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX54xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5dexX40xXbxXaxX24xX54xX32xXexX0xX2fxXbxX54xX24xX4cxX57xXexXa2xXe8xX9xX5xX3ebxX4cxX0xX1cxX2fxXbxX54xX24xX4cxX57xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Bá Tân