Cộng đồng người Việt tại Đức đến với bà con vùng lũ Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 9/11, đoàn công tác cứu trợ cộng đồng người Việt tại CHLB Đức đã trao biểu trưng 40.000 Euro (tương đương gần 1 tỷ đồng) ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do lũ lụt. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đón tiếp đoàn.
8112x8be8xa9e1x8cd5xd224x9042xb650xfa54xe524xX7x8404xfdaax9702x92dbx92f1xd9b9xX5xacc4xXax9382xd00dx8938xadddxae92xX3x8eb5xedf0xX15xX16xX3xX15xX16xbe6bxaf51xXdxX3xf32axXdxe1faxXexX3xXexc016xXdxX3x8261xa781xX4xX3xX18xcfcaxX15xX3xfa93xb004xXdxX3x92c2xc505xX3xX4x9beaxX15xX3xX34xc5a1xX15xX16xX3xX5x94d8xX3xce08xX39xX3xXcxe2d9xX15xX1xX0xbdb0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xc6cbxXaxX12xf8f0xX16xX39xa50axX3xb046xX4fxX2xX2xf9b9xX3xX18xX3cxX39xX15xX3xX4xf873xX15xX16xX3xXexc2efxX4xX3xX4xX2dxf0a7xX3xXex8f8bx95b9xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xXexX29xXdxX3xX13xX47xd7e3xf99axX3xX2cxX2dxX4xX3xX18xfa1axX3xXexX82xX6xX3cxX3xX38xXdxafc3xX7fxX3xXexX82xX1fxX15xX16xX3xf831x984fxf8dexXbbxXbbxXbbxX3xb7acxX7fxX82xX3cxX3xe35axXexX1fxb5b9xX15xX16xX3xX18xX1fxXc9xX15xX16xX3xX16x8f18xX15xX3xX2xX3xXexba6cxX3xX18xX19xX15xX16xd088xX3x839axX15xX16xX3xX1xX14xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX38xX39xX3cxX3xX47xX39xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX38xc3cdxX3xb743xX15xX1xX3xX1xX1fx8235xX15xX16xX3xX61xX3cxX3xX5xX45xX3xX5xe280xXexXbcxX3xXcxX82xX1fxX103xX15xX16xX3xX38xX6xX15xX3xXcxd65dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXcx889exX15xX1xX3xXe2xX67xX3xX47xX39xX3xX23x8e6fxX15xX3xXcxX1xX29xX4xX1xX3xX34xX39xX3xX13xX1xXe2xX3xXexXfbxX4xX1xX3xbd70xXa1xd142xXcxXcxa43dxX3xXexX126xX15xX1xX3xXcxa28axX3xX23xX131xX15xX3xd5cdxXdxX25xX15xX3xX18xc85axX15xX3xXexXdxX31xXbxX3xX18xX3cxX39xX15xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xa574xXex971fxX6xX5xXdxX16xX15xee80xX3xX4xX10xX15xXexX10xX82x9bf3xXaxX12xX0xXdxf2a6xX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxc605xXdxX61xXexX1xX192xfc04xX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xf953x8efaxe73cxXbxX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxXbbxX1bdxXbbxX1bcxXbax94cexXex94b4xX2xX231xX2xX5xX22fxXbcxd8f8xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX16xX15xX192xX3xX4xX10xX15xXexX10xX82xX19axXaxX12xX0xXdxX19fxX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX61xXexX1xX192xX1afxX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xX1bcxX1bdxX1bexXbxX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxXbbxX1bdxXbbxXbaxX22fxX2xXexX1bdxX69xX231xXbbxX5xX22fxXbcxX238xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX16xX15xX192xX3xX4xX10xX15xXexX10xX82xX19axXaxX12xX2cxX29xXdxX3xX61xXdxX25xX15xX3xX18xX3cxX39xX15xX3xX4xX2dxX7fxX3xXexX82xX83xX3xXexX82xX6xX3cxX3xX38xXdxXb1xX7fxX3xXexX82xX1fxX15xX16xX3xX4xX7axX4xX3xXbxX1xXd4xX15xX3xb419xX7fxX39xX3xX4xX1xX3cxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX61xbea2xX15xX3xX34xX40xX15xX16xX3xX5xX45xX3xX47xX39xX3xXcxX4bxX15xX1xXbcxXbcxXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12xX2cxX384xX67xX3xX5xX39xX3xX7xdc07xX3xXexXdxb750xX15xX3xX61xX3cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xXexX29xXdxX3xX13xX47xXa0xXa1xX3xX2cxX2dxX4xX3xX375xX7fxX67x100f4xX15xX3xX16xX15fxXbxX3xX38xfe4axX15xX16xX3xXexfca6xX15xX1xX3xX4xXfdxX19fxX6dxX3xXexe973xX19fxX3xX5xb348xX15xX16xX3xX1xX1fxX35xX15xX16xX3xX34xX3baxX3xX375xX7fxX3e5xX3xX1xX1fxXc9xX15xX16xX3xX34xX35xXdxX3xX19fxX3cxX15xX16xX3xX19fxX7fxX3b6xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xcb42xX3xae91xX1xX15fxX3xX42dxX1xX131xX15xX6dxX3xX16xX15fxXbxX3xXbxX1xXd4xX15xX3xX16xXdxba27xXbxX3xX18xX19xX15xX16xX3xX38xX39xX3cxX3xX82xX7fxX14xXexX3xXexX1xXfbxXexX3xX7xX35xX19fxX3xX42dxX1xd2a7xX4xX3xXbxX1xX10exX4xX3xX1xd1cdxX7fxX3xX375xX7fxXfdxX3xX5xX45xX3xX5xX10exXexX6dxX3xX11exX15xX3xX18xXfbxX15xX1xX3xX4xX7fxX14xX4xX3xX7xX3b6xX15xX16xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12xXcxX1xX6xX67xX3xX19fx819dxXexX3xX5xXa8xX15xX1xX3xX18xX29xX3cxX3xXexX126xX15xX1xX6dxX3xXcxX82xX1fxX103xX15xX16xX3xX38xX6xX15xX3xXcxX11exX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXcxX126xX15xX1xX3xXe2xX67xX3xX47xX39xX3xX23xX131xX15xX3xXcxX1xX29xX4xX1xX3xX38xX39xX67xX3xXexd11cxX3xX5xX400xX15xX16xX3xX38xXdxX31xXexX3xXc9xX15xX3xX7xX384xX7fxX3xX7xX45exX4xX3xXexX35xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xX103xX3xX13xX47xXa0xXa1xX3xX2cxX2dxX4xX3xX18xXa8xX3xX5xX7fxX75xX15xX3xX1xX1fxX35xX15xX16xX3xX34xX3baxX3xX375xX7fxX3e5xX3xX1xX1fxXc9xX15xX16xX3xX38xX3edxX15xX16xX3xX15xX1xa631xX15xX16xX3xX1xX3cxX29xXexX3xX18xX14xX15xX16xX3xec3bxX3xX15xX16xX1xX4bxX6xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12xX2cxX4a3xX4xX3xX38xXdxX25xXexX6dxX3xX4xX7axX4xX3xXexX1xX39xX15xX1xX3xX34xXdxX3e5xX15xX3xX18xXa8xX3xX42dxX1xX75xX15xX16xX3xX375xX7fxXfdxX15xX3xX15xX16xX29xXdxX3xX42dxX1xX15fxX3xX42dxX1xX131xX15xX6dxX3xXexX82xdc56xX4xX3xXexXdxX31xXbxX3xX34xX3baxX3xX375xX7fxX3e5xX3xX1xX1fxXc9xX15xX16xX3xXexX467xX15xX3xXexX6xX67xX3xXexX82xX6xX3cxX3xX4xX7axX4xX3xXbxX1xXd4xX15xX3xX375xX7fxX39xX3xX4xX1xX3cxX3xX38xX39xX3xX4xX3cxX15xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX16xX15xX192xX3xX4xX10xX15xXexX10xX82xX19axXaxX12xX0xXdxX19fxX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX61xXexX1xX192xX1afxX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xX1bcxX1bdxX1bexXbxX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxXbbxX1bdxXbbxX1afxX22fxX69xXexXbaxX1bdxX231xXbaxX5xX231xXbcxX238xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12xX0xXdxX19fxX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX61xXexX1xX192xX1afxX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xX1bcxX1bdxX1bexXbxX18axX19axX61xXdxX7xXbxX5xX6xX67xX192xX38xX5xX3cxX4xX42dxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX5xX10xb7b2xXexX192xX6xX7fxXexX3cxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX82xXdxX16xX1xXexX192xX6xX7fxXexX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxXbbxX1bdxXbbxX1bdxXbbxX2xXexX1bdxX2xX2xX231xX5xX1afxXbcxX238xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX12xXbcxXbcxXbcxX3xXexX82xX6xX3cxX3xX4xX7axX4xX3xXbxX1xXd4xX15xX3xX375xX7fxX39xX3xX4xX1xX3cxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX15xX16xX1xf15axX3cxX6dxX3xX19fxX7axX67xX3xX34xXdxX3xXexee75xX15xX1xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX7axX4xX3xXexX82xX1fxX20xX15xX16xX3xX1xb9e1xX4xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12x822fxX6xX7fxX3xXexX82xX6xX3cxX3xX38xXdxXb1xX7fxX3xXexX82xX1fxX15xX16xX6dxX3xX18xX3cxX39xX15xX3xX18xXa8xX3xXexX82xX5a2xX4xX3xXexXdxX31xXbxX3xX18axX7fxX3b6xX15xX16xX3xX5xX3e5xX15xX3xX47xX1fxXc9xX15xX16xX3xf395xX1xX3e5xX3xXexX82xX6xX3cxX3xX4xX7axX4xX3xXbxX1xXd4xX15xX3xX375xX7fxX39xX3xXexX467xX15xX3xXexX6xX67xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX61xX384xX15xXbcxX3xX2cxX3cxX39xX15xX3xX18xXa8xX3xXexX82xX6xX3cxX3xX2xX1afxXbbxX3xX7xX7fxX3fcxXexX3xX375xX7fxX39xX3xXc6xX2xX3xXexX82xXdxX25xX7fxX3xX18xX19xX15xX16xX4fxX7xX7fxX3fcxXexXe0xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX7axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX18xX3f2xX15xX1xX3xX103xX3xX47xX1fxXc9xX15xX16xX3xX840xX1xX3e5xX3xX4xX15fxX3xX1xX3cxX39xX15xX3xX4xXfdxX15xX1xX3xX42dxX1xX15fxX3xX42dxX1xX131xX15xX3xX61xX3cxX3xXfdxX15xX1xX3xX1xX1fxX103xX15xX16xX3xX5xX45xX3xX5xX10exXexX19axX3xXexX82xX6xX3cxX3xX22fxX3xX38xX14xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX38xXfbxX3xX67xX3xXexX31xX3xXexX82xXfbxX3xX16xXdxX7axX3xX1afxXbbxX3xXexX82xXdxX25xX7fxX3xX18xX19xX15xX16xX3xX4xX1xX3cxX3xXcxX82xX29xX19fxX3xd232xX3xXexX31xX3xX18axXa8xX3xX47xX400xX6xX3xX47xXfdxXdxX19axX3xXexX82xX6xX3cxX3xX2xX22fxX3xX19fxX7axX67xX3xX34xXdxX3xXexX7dexX15xX1xX3xXc6xXexX82xXfbxX3xX16xXdxX7axX3xX2xX22fxXbbxX3xXexX82xXdxX25xX7fxX3xX18xX19xX15xX16xXe0xX3xX4xX1xX3cxX3xXbaxX3xXexX82xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxXb1xX7fxX3xX1xX7f2xX4xX3xX34xX39xX3xX19fxXd4xX19fxX3xX15xX3cxX15xX19axX3xXexX82xX6xX3cxX3xX4xX7axX4xX3xX7xX7fxX3fcxXexX3xX375xX7fxX39xX3xX4xX1xX3cxX3xX38xX25xX15xX1xX3xX15xX1xX384xX15xX3xX4xX15fxX3xX1xX3cxX39xX15xX3xX4xXfdxX15xX1xX3xX42dxX1xX15fxX3xX42dxX1xX131xX15xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX18xXdxX3baxX7fxX3xXexX82xXfbxX3xXexX29xXdxX3xXa1xX23xX2cxX840xX3xX47xX1fxXc9xX15xX16xX3xX840xX1xX3e5xX3xX34xX39xX3xXe2xX15xX16xX3xX1xX14xX3xX15xX19xXdxX3xX4xX1xX7axX3cxX3xXexX3f2xX15xX1xX3xXexX1xX1fxXc9xX15xX16xX3xX38xX25xX15xX1xX3xX34xXdxX25xX15xX3xX34xX35xXdxX3xXexX11exX15xX16xX3xX7xX3b6xX3xXexXdxX3baxX15xX3xX1bcxXbbxX3xXexX82xXdxX25xX7fxX3xX18xX19xX15xX16xX19axX3xXexX82xX6xX3cxX3xX2xX3xX7xX7fxX3fcxXexX3xX375xX7fxX39xX3xXexX82xXfbxX3xX16xXdxX7axX3xX2xXbbxX3xXexX82xXdxX25xX7fxX3xX18xX19xX15xX16xX3xX4xX1xX3cxX3xX10xX19fxX3xX64xX16xX7fxX67xe3cfxX15xX3xXcxX1xXfbxX3xX148xX6xXdxX3xXcxX1xXfdxX3cxX6dxX3xX1xX7f2xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX82xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxXb1xX7fxX3xX1xX7f2xX4xX3xX47xX1fxXc9xX15xX16xX3xX2cxX75xX3xX18xXb1xX3xX4xX1xX53fxX6xX3xX38xX25xX15xX1xX3xX34xX3baxX3xX19fxX45exXexX19axX3xXexX82xX6xX3cxX3xX1bcxXbbxX3xXexX82xXdxX25xX7fxX3xX18xX19xX15xX16xX3xXe2xX15xX16xX3xX1xX14xX3xX16xXdxX6xX3xX18xX3f2xX15xX1xX3xX4xX1xXfbxX3xXcxX82xXd4xX15xX3xXcxX1xXfbxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX6dxX3xX18axX15fxX19fxX3xf9ffxXbxX3xXcxXdxX31xX15xX6dxX3xX18axXa8xX3xa41axX1xX1fxXc9xX15xX16xX3xX148x905fxX3xX5xX39xX19fxX3xX15xX1xX39xX3xX4xX1xX3b6xX15xX16xX3xX5xX45xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX16xX15xX192xX3xX4xX10xX15xXexX10xX82xX19axXaxX12xX0xXdxX19fxX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX61xXexX1xX192xX1afxX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xX1bcxX1bdxX1bexXbxX18axX19axX61xXdxX7xXbxX5xX6xX67xX192xX38xX5xX3cxX4xX42dxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX5xX10xX700xXexX192xX6xX7fxXexX3cxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX82xXdxX16xX1xXexX192xX6xX7fxXexX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxXbbxX1bdxXbbxX1afxXbaxX22fxXexX1bexX2xXbbxX231xX5xXbbxXbcxX238xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX16xX15xX192xX3xX4xX10xX15xXexX10xX82xX19axXaxX12xXexX1xXdxX31xXexX3xX38xXfbxX3xX67xX3xXexX31xX3xX4xX1xX3cxX3xXcxX82xX29xX19fxX3xX916xX3xXexX31xX3xX18axXa8xX3xX47xX400xX6xX3xX47xXfdxXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX12xX0xXdxX19fxX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX61xXexX1xX192xX1afxX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xX1bcxX1bdxX1bexXbxX18axX19axX61xXdxX7xXbxX5xX6xX67xX192xX38xX5xX3cxX4xX42dxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX5xX10xX700xXexX192xX6xX7fxXexX3cxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX82xXdxX16xX1xXexX192xX6xX7fxXexX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxXbbxX1bdxXbbxX1bdxX22fxX2xXexX69xXbaxX22fxX5xXbbxXbcxX238xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xXbcxXbcxXbcxX34xX39xX3xX38xX25xX15xX1xX3xX15xX1xX384xX15xX3xX15xX16xX1xX7d2xX3cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xX42dxX31xX3xX1xX3cxX29xX4xX1xX6dxX3xX15xX16xX39xX67xX3xX2xXbbxX4fxX2xX2xX3xX34xX39xX3xX7xX7axX15xX16xX3xX2xX2xX4fxX2xX2xX6dxX3xX18xX3cxX39xX15xX3xX4xX75xX15xX16xX3xXexX7axX4xX3xX4xX2dxX7fxX3xXexX82xX83xX3xX4xXe2xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xXexX29xXdxX3xX13xX47xXa0xXa1xX3xX2cxX2dxX4xX3xX7xeef5xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX10exX4xX3xXexX82xX6xX3cxX3xX15xX1xXdxX3baxX7fxX3xXbxX1xXd4xX15xX3xX375xX7fxX39xX3xX54dxX3xX15xX16xX1xX4bxX6xX3xX4xX1xX3cxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX61xX384xX15xX3xX34xX40xX15xX16xX3xX5xX45xX3xX103xX3xX4xX7axX4xX3xX1xX7fxX67xX25xX15xX3xX23xX45xX3xX14bxX7fxX6xX15xX16xX6dxX3xX13xb16cxX19fxX3xf15exX7fxX67xX3e5xX15xX3xX34xX39xX3xX840xfc51xX3xbe71xX15xX1xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12xXa1xX39xX3xX64xX16xX7fxX67xXa47xX15xX3xXcxX1xXfbxX3xX148xX6xXdxX3xXad6xX1xX1fxXc9xX15xX16xX3xbc75xX3xXcxX82xX1fxX103xX15xX16xX3xX18xX3cxX39xX15xX3xX4xX2dxX7fxX3xXexX82xX83xX3xX4xX1xX3cxX3xX38xXdxX31xXexX6dxX3xXexX82xX3cxX15xX16xX3xX18xX83xXexX3xX15xX39xX67xX6dxX3xX18xX3cxX39xX15xX3xXexX467xX15xX3xXexX6xX67xX3xXexX82xX6xX3cxX3xX1xX39xX15xX16xX3xX15xX16xX39xX15xX3xX7xX7fxX3fcxXexX3xX375xX7fxX39xX3xX54dxX3xX15xX16xX1xX4bxX6xX3xX34xX35xXdxX3xXexX11exX15xX16xX3xXexX82xXfbxX3xX16xXdxX7axX3xX1xXc9xX15xX3xX1bcxX6dxX22fxX3xXexXdaxX3xX18xX19xX15xX16xX3xX4xXe2xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xXdxX25xXexX3xXexX29xXdxX3xX13xX47xXa0xXa1xX3xX2cxX2dxX4xX3xXexX35xXdxX3xX18xX19xX15xX16xX3xX38xX39xX3cxX3xX38xXfbxX3xX5xX45xX3xX5xX10exXexX3xXbaxX3xXexX126xX15xX1xX3xX64xX16xX1xX25xX3xXe2cxX15xX6dxX3xX47xX39xX3xXcxX4bxX15xX1xX6dxX3xX14bxX7fxXfdxX15xX16xX3xXa1xX3f2xX15xX1xX6dxX3xX14bxX7fxXfdxX15xX16xX3xXcxX82xXfbxXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12xd30axX3xX13xX1xXdxX6xX3xX7xX42bxX3xX34xX35xXdxX3xX15xX1xX53fxX15xX16xX3xX19fxX3fcxXexX3xX19fxX7axXexX3xX4xXe2xX6xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX61xX384xX15xX3xX34xX40xX15xX16xX3xX5xX45xX3xX47xX39xX3xXcxX4bxX15xX1xX6dxX3xX4xX7axX4xX3xX18xXfbxX6xX3xXbxX1xX1fxXc9xX15xX16xX6dxX3xX61xX3cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX25xXbxX6dxX3xX18xXc9xX15xX3xX34xXfbxX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX10exX4xX3xX18xX31xX15xX3xXexX82xX6xX3cxX3xX375xX7fxX39xX3xX4xX2dxX7fxX3xXexX82xX83xX6dxX3xX18xX14xX15xX16xX3xX34xXdxX3e5xX15xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX61xX384xX15xX3xX34xX1fxX83xXexX3xX375xX7fxX6xX3xX42dxX1xX15fxX3xX42dxX1xX131xX15xX6dxX3xX7xX35xX19fxX3xX11exX15xX3xX18xXfbxX15xX1xX3xX4xX7fxX14xX4xX3xX7xX3b6xX15xX16xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX3cxX61xX67xXaxX12xX0xXdxX19fxX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX61xXexX1xX192xX1afxX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xX1bcxX1bdxX1bexXbxX18axX19axX61xXdxX7xXbxX5xX6xX67xX192xX38xX5xX3cxX4xX42dxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX5xX10xX700xXexX192xX6xX7fxXexX3cxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX82xXdxX16xX1xXexX192xX6xX7fxXexX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxX2xX1afxXbaxXbbxX1bcxX231xXexX231xX69xXbaxX5xX69xXbcxX238xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX16xX15xX192xX3xX238xX7fxX7xXexXdxX700xX67xX19axXaxX12xXa0xXa8xX15xX1xX3xX18xX29xX3cxX3xX2cxX29xXdxX3xX1xX7f2xX4xX3xX13xXfdxX15xX1xX3xX7xX7axXexX3xX15xX1xX384xX15xX3xX61xX384xX15xX3xXcxXad6xXbcxX3xX47xX19xX3xX13xX1xX7dexX3xX148xXdxX15xX1xX3xX18xXa8xX3xX18xX31xX15xX3xXexX1xX131xX19fxX3xX1xX4e2xXdxX3xX34xX39xX3xXexX4a3xX15xX16xX3xX22fxXbbxXbbxX3xX7xX7fxX3fcxXexX3xX375xX7fxX39xX3xXc6xX19fxb353xXdxX3xX7xX7fxX3fcxXexX3xX1afxXbbxXbbxX3xX15xX16xX1xX3f2xX15xX3xX18xX19xX15xX16xXe0xX3xX4xX1xX3cxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX61xX384xX15xX3xX34xX40xX15xX16xX3xX5xX45xX3xX2cxX2dxX4xX3xXa0xX4bxX15xX1xX6dxX3xX2cxX2dxX4xX3x8fa7xXdxX6xX15xX16xX3xXc6xX23xX45xX3xX14bxX7fxX6xX15xX16xXe0xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX12xX0xXdxX19fxX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX61xXexX1xX192xX1afxX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xX1bcxX1bdxX1bexXbxX18axX19axX61xXdxX7xXbxX5xX6xX67xX192xX38xX5xX3cxX4xX42dxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX5xX10xX700xXexX192xX6xX7fxXexX3cxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX82xXdxX16xX1xXexX192xX6xX7fxXexX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxX2xX1afxXbaxXbbxX1bcxXbbxXexX1bexX69xX231xX1afxX5xX1bcxXbcxX238xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX16xX15xX192xX3xX238xX7fxX7xXexXdxX700xX67xX19axXaxX12xX47xX14xXdxX3xXad6xX1xX10exX3xX15xX53fxX3xXa0xX53fxX3xX18xX3cxX39xX15xX3xX22fxX2xX3xXa1xX2cxXa1xXad6xX3xX18xXa8xX3xX18xX31xX15xX3xXexX1xX131xX19fxX3xX1xX4e2xXdxX6dxX3xXexX4a3xX15xX16xX3xX375xX7fxX39xX3xX4xX1xX3cxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX61xX384xX15xX3xX34xX40xX15xX16xX3xX5xX45xX3xX18axXa8xX3xXa0xX14xX4xX3xX916xX3e5xX15xX6dxX3xX1xX7fxX67xX25xX15xX3xX47xX1fxXc9xX15xX16xX3xX840xX1xX3e5xXbcxX3xX2cxX3cxX39xX15xX3xX18xXa8xX3xXexX82xX5a2xX4xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX82xX6xX3cxX3xX16xXd4xX15xX3xX22fxXbbxXbbxX3xXexX1xX40xX15xX16xX3xX19fxX3f2xX3xXexX75xX19fxX6dxX3xX1bexX22fxXbbxX3xX375xX7fxX67xXb1xX15xX3xX34xX103xX6dxX3xXbaxXbbxXbbxX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX442xXexX3xX38xXdxX3xX4xX40xX15xX16xX3xX1bcxX1bcxX3xX38xX6xX3cxX3xXexXfdxXdxX3xX375xX7fxXd4xX15xX3xX7axX3cxX3xX34xX39xX3xX19fxX14xXexX3xX7xX3b6xX3xX7xX7axX4xX1xX3xX16xXdxX7axX3cxX3xX42dxX1xX3cxX6xX3xX4xX45xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX7axX4xX3xX10xX19fxX3xX1xX7f2xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX82xX3e5xX15xX3xX18xXfbxX6xX3xX38xX39xX15xXbcxX3xX13xX7axX4xX3xXbxX1xXd4xX15xX3xX375xX7fxX39xX3xX4xX15fxX3xXexX11exX15xX16xX3xX16xXdxX7axX3xXexX82xXfbxX3xX1xXc9xX15xX3xX22fxX1afxX3xXexX82xXdxX25xX7fxX3xX18xX19xX15xX16xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX12xX0xXdxX19fxX16xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX61xXexX1xX192xX1afxX1afxXbbxXbxX18axX19axX1xX10xXdxX16xX1xXexX192xX1bcxX1bdxX1bexXbxX18axX19axX61xXdxX7xXbxX5xX6xX67xX192xX38xX5xX3cxX4xX42dxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX5xX10xX700xXexX192xX6xX7fxXexX3cxX19axX19fxX6xX82xX16xXdxX15xX18cxX82xXdxX16xX1xXexX192xX6xX7fxXexX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX3cxX15xX16xX3xX61xX3cxX15xX16xX3xX15xX16xX7fxX3cxXdxX3xX34xXdxX10xXexX3xXexX6xXdxX3xX61xX7fxX4xX3xX61xX10xX15xX3xX34xX3cxXdxX3xX38xX6xX3xX4xX3cxX15xX3xX34xX7fxX15xX16xX3xX5xX7fxX3xX1xX6xX3xXexXdxX15xX1xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXbcxX38xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXbcxX34xX15xX4fxX15xX10xX1a9xX7xX4fxX2xX1bdxXbaxX1afxX4fxX2xXbbxX1afxX61xXbaxX2xX1afxXbaxXbbxXbaxX1bexXexX231xXbbxX2xX1bcxX5xX1afxXbcxX238xXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX15xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18axXexX18cxX6xX5xXdxX16xX15xX192xX3xX238xX7fxX7xXexXdxX700xX67xX19axXaxX12xXa1xX14bxXa0xX3xX159xX5a2xX3xX7axX15xX3xX18xXdxX25xX15xX3xX5xX5a2xX4xX3xX61xXd4xX7fxX3xX42dxX1xX7dexX3xXa0xX3cxX15xX16xX3xXad6xX1xX442xX3xX2xX3xXc6xX809xX15fxX4xX3xXcxX82xX131xX15xX16xXe0xX3xXbxX1xX3b6xXdxX3xX1xX83xXbxX3xX34xX35xXdxX3xX47xX14xXdxX3xX64xX75xX15xX16xX3xX61xX384xX15xX3xX47xX39xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX18xXa8xX3xXexX82xX6xX3cxX3xX7xX3b6xX3xXexXdxX3baxX15xX3xX22fxX1bdxX1afxX3xXexX82xXdxX25xX7fxX3xX18xX19xX15xX16xX3xX34xX39xX3xX15xX1xXdxX3baxX7fxX3xX34xX467xXexX3xX61xX10exX15xX16xX3xX4xX1xX3cxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX61xX384xX15xX3xX34xX40xX15xX16xX3xX5xX45xX3xX13xXe1dxX19fxX3xXe20xX7fxX67xX3e5xX15xX6dxX3xX23xX45xX3xX14bxX7fxX6xX15xX16xXbcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2cxX7fxXexX1xX3cxX82xXaxX12xXad6xX23xXbcxX13xXcxX23xX0xX4fxXbxX12
PV.CTV