Khai mạc Triển lãm Chỉ dẫn địa lý quốc tế năm 2014
Có 70 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN. Bưởi Phúc Trạch là một trong những sản phẩm của Việt Nam được giới thiệu với người tiêu dùng.
463fx1050dx6cb7x59cdx9a20xa9f0x9c9cxd2dcx5a2axX7xdce1x86ecx10ab0xdb54x9467xd9b2xX5xa136xXaxc506x4b41xX1xX6xXdxX3x10b89xb5a2xX4xX3xXcx612fxXdx6fadx11b29xX3xX5x7fe2xX18xX3x93fexX1xe84bxX3x582axfb91xX20xX3x11ed1x59c7xX6xX3xX5xebb3xX3xdae1x10be2xbbfcxX4xX3xXexfa2bxX3xX20xf492xX18xX3xe306x4f82xX2x123e4xX0xf9a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8963xX10xX6xX2axXaxX12xX26x7d5axX3x5d2bxX42xX3xc698xXdxX6xX20xX3xX1x4dc2xX20xX61xX3xX61xXdxf67exXdxX3xXexX1xXdx933axX36xX3xX4xe842xX4xX3xX7x62faxX20xX3xXbxX1xf9edxX18xX3xX2ex1010bxX4xX3xX7xX7bxX20xX3xX2execfex7937xX4xX3x7da8xX7bx589dxX3xX1xe576xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3x6a9dxX3x10772xXdxX73xXexX3xbc09xX6xX18xX3x9763xX67xX3xX4xX77xX4xX3xX20xX8cxX6dxX4xX3xXexX1dxX92xX20xX61xX3xb528xX1xX36xX3xXb1x6fb0xX4xX3x111a2x4972x9608xXcbxXadxf607xX3x6103xX8cxXa6xXdxX3xfc9bxX1x10d47xX4xX3xXcxX1dxX19xX4xX1xX3xX5xX67xX3xX18xX95xXexX3xXexX1dxX92xX20xX61xX3xX20xX1x6219xX20xX61xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xX4xb27bxX6xX3xXa8xXdxX73xXexX3xXadxX6xX18xX3xX2exX8cxX8dxX4xX3xX61xXdxX6dxXdxX3xXexX1xXdxX73xX36xX3xXb1xX6dxXdxX3xX20xX61xX8cx11ec8xXdxX3xXexXdxe00axX36xX3xX2ax10f7dxX20xX61xXd0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX92xX2axbc80xXaxX3xX7xXexX141xX5xX10xX9xXaxXexX10x10063xXexac31xX6xX5xXdxX61xX20x6ceexX3x8ea3xX36xX7xXexXdxbbd3xX141xe027xXaxX12xXccxX77xX20xX61xX3xX20xX6xX141xX3x11623xa76axX46xX16bx10b40xdf79xX3xXexX19xXdxX3xX55xX67xX3xXadxX95xXdxX16fxX3xXc3xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3x9e6dxX26xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3xX20xX3exX18xX3xX41xX42xX2xX44xddecxX3xX2axX92xX3xXd2xX95xX3xX13xX1xX92xX6xX3xX1xfbddxX4xX3xXb1xX67xX3xX26xe83fxX20xX61xX3xX20xX61xX1xX73xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX1xX8dxXbxX3xXb1xX6dxXdxX3xX26xX1xX8cx9617xX20xX61xX3xXexX1dx9adfxX20xX1xX3xXcdxX26xX14fxXcbxXccxXcdxXcbxXadxX3xXb1x881dxX3xX7xXa6xX3xX1xXf1xX36xX3xXexX1dx7116xX3xXexX36xX73xX3xXexd7b4xX3xX4xX1x4861xX4xXd0xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3x56bexXdxX2axXexX1xX9xXaxX41xX42xX42xXaxX3xX6xX5xXdxX61xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX61xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2axX2axXdxX20xX61xX9xXaxX2xXaxX3xX90xX92xX1dxX2axX10xX1dxX9xXaxX42xXaxX12xX0xXexX90xX92xX2axX141xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX2axX12xX0xX6xX3xX1xX1dxX10xX15cxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX18xX61xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX46xX46xXdxXd0xX90xX6xX92xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd0xXb1xX20xX46xX20xX10xX216xX7xX46xX2xX44x63f9xa6fcxX46xX2xX42x1022cxX2axX41xX2xX29dxX298xX41xX42xX42xXexX16bxX2xX29dxX298xX41xX44xX29dxX2xX5xX42xXd0xX157xXbxX61xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX46xXexX2axX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX92xX20xXaxX12xXadxd501xX20xX61xX3xX4xX6xX92xX3xXb1xX2fxX3xXexX1xX3bxX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xXb1xX6dxXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX80xX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX0xX46xXexX2axX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xX46xXexX90xX92xX2axX141xX12xX0xX46xXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX92xX2axX141xXaxX3xX7xXexX141xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX14fxX6xX5xXdxX61xX20xX155xX3xX157xX36xX7xXexXdxX15cxX141xX15exXaxX12xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX190xX26xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3xX20xX3exX18xX3xX41xX42xX2xX44xX1b0xX3xX4xX5cxX3xX5exX42xX3xX61xXdxX6xX20xX3xX1xX67xX20xX61xX3xX61xXdxX6dxXdxX3xXexX1xXdxX73xX36xX3xX4xX77xX4xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xX2exX84xX4xX3xX7xX7bxX20xX3xX2exX8cxX8dxX4xX3xX90xX7bxX92xX3xX1xX95xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xXa6xX3xXa8xXdxX73xXexX3xXadxX6xX18xX3xXb1xX67xX3xX4xX77xX4xX3xX20xX8cxX6dxX4xX3xXexX1dxX92xX20xX61xX3xXc3xX1xX36xX3xXb1xXc8xX4xX3xXcbxXccxXcdxXcbxXadxXd0xX3xXcxX1dxX92xX20xX61xX3xX2exX5cxX16fxX3xXa8xXdxX73xXexX3xXadxX6xX18xX3xX61xXdxX6dxXdxX3xXexX1xXdxX73xX36xX3xXb1xX6dxXdxX3xX20xX61xX8cxX122xXdxX3xXexXdxX127xX36xX3xX2axX12bxX20xX61xX3xX4xX77xX4xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xX2exX84xX4xX3xX7xX7bxX20xX3xX20xX1xX8cxX3xX20xX8cxX6dxX4xX3xX18x944fxX18xX3xXd7xX1xXd9xX3xa7f1xX36xX37xX4xX16fxX3xX4xX67xX3xXbxX1xX127xX3xXcxX1dxX36xX20xX61xX3xXadxX61xX36xX141xX127xX20xX16fxX3xX90xX8cxXa6xXdxX3xXd7xX1xXd9xX4xX3xXcxX1dxX19xX4xX1xX16fxX3xX4xX1xdce6xX3xXcxX2e1xX20xX3xX26xX8cxX1dexX20xX61xX16fxX3xX20xX5cxX20xX3xX5xX77xX3xX55xX36xX3bx11e46xXd0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX92xX2axX141xXaxX3xX7xXexX141xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX14fxX6xX5xXdxX61xX20xX155xX3xX157xX36xX7xXexXdxX15cxX141xX15exXaxX12xX26xX77xX4xX3xX20xX8cxX6dxX4xX3xXcbxXccxXcdxXcbxXadxX3xX18xX6xX20xX61xX3xX2exX3bxX20xX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX4xX77xX4xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xX20xX204xXdxX3xXexXdxX3bxX20xX61xX3xX20xX1xX8cxX3xXexX7bxX92xX3xXexX1xXdxX127xX20xX3xX20xX1xXdxX127xX20xX3xc464xX141xX6xX20xX18xX6xX16fxX3xX4xX67xX3xXbxX1xX127xX3xb1d0xX67xX92xX16fxX3xX1x11933xX3xXexXdxX127xX36xX3xXb1xX67xX3xX2ax7695xX36xX3xX4xX1bexX3xX26xX6xX18xXbxX36xX4xX1xXdxX6xX16fxX3xX5xdb6fxX6xX3xX514xX6xX5xX6xX141xX7xXdxX6xX3xXb1xX67xX3xXexX1xX2fxXexX3xX4xaca2xX36xX3xX2exX1c5xX20xX61xX3xX5xX19xX20xX1xX3xXd2xX1dxX36xX20xX10xXdxXd0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX92xX2axX141xXaxX3xX7xXexX141xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX14fxX6xX5xXdxX61xX20xX155xX3xX157xX36xX7xXexXdxX15cxX141xX15exXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3xXd2xX6xX20xX3xXexX204xX3xX4xX1xX208xX4xX3xX4xXffxX6xX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX16fxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xX5xX67xX3xX90x10331xX20xX61xX3xX4xX1xX208xX20xX61xX3xX2exX1fxX3xX2exX7bxX18xX3xX90xX7bxX92xX3xXb1xX6dxXdxX3xX20xX61xX8cxX122xXdxX3xXexXdxX127xX36xX3xX2axX12bxX20xX61xX3xXb1xX1f2xX3xX20xX61xX36xX529xX20xX3xX61xX37xX4xX16fxX3xX4xX1x789bxXexX3xX5xX8cxX8dxX20xX61xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xXb1xX67xX3xX4x76e0xX20xX3xX5xX67xX3xX4xX1c5xX20xX61xX3xX4xX546xX3xX35xX36xX7bxX20xX61xX3xX90xX77xX16fxX3xX20xX2e1xX20xX61xX3xX4xX6xX92xX3xXc3xX1xX7bxX3xX20xX3exX20xX61xX3xX4xX19xX20xX1xX3xXexX1dxX6xX20xX1xX3xX4xXffxX6xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xX4xXffxX6xX3xX2exX2fxX6xX3xXbxX1xX8cxX1dexX20xX61xXd0xX3xX55xXdxX73xX20xX3xX20xX6xX141xX16fxX3xXexX1dxX127xX20xX3xXexX1xX3bxX3xX61xXdxX6dxXdxX3xX4xX5cxX3xXc3xX1xX92xX7bxX20xX61xX3xX2xX42xX3xX20xX61xX1xX1e4xX20xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xX2exX8cxX8dxX4xX3xX90xX7bxX92xX3xX1xX95xX3xXb1xX6dxXdxX3xX61xXdxX77xX3xXexX1dxX2fxX3xX61xXdxX6xX92xX3xX2axX2fxX4xX1xX3xXexX1xX8cxX1dexX20xX61xX3xX18xX19xXdxX3xX1xX5d4xX20xX61xX3xX20xX3exX18xX3xX8cxX6dxX4xX3xX2exX19xXexX3xX29dxX42xX3xXexbe25xX3xX2exX1c5xX3xX5xX6xX3xX514x5fd5xXd0xX3x8581xXdxX127xX20xX61xX3xXc3xX1xX36xX3xXb1xXc8xX4xX3xXcbxXccxXcdxXcbxXadxX3xX1xXdxX73xX20xX3xX2exX23xX3xX4xX5cxX3xX1xX1dexX20xX3xX2xX41xX42xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xX2exX8cxX8dxX4xX3xX2exX3exX20xX61xX3xXc3xX33xX3xX90xX7bxX92xX3xX1xX95xXd0xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX216xXdxX2axXexX1xX9xXaxX41xX42xX42xXaxX3xX6xX5xXdxX61xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX1dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX61xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2axX2axXdxX20xX61xX9xXaxX2xXaxX3xX90xX92xX1dxX2axX10xX1dxX9xXaxX42xXaxX12xX0xXexX90xX92xX2axX141xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX2axX12xX0xXdxX18xX61xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX46xX46xXdxXd0xX90xX6xX92xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd0xXb1xX20xX46xX20xX10xX216xX7xX46xX2xX44xX298xX299xX46xX2xX42xX29dxX2axX41xX2xX29dxX298xX41xX42xX42xXexX299xX42xX298xX2xX41xX5xX2xXd0xX157xXbxX61xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX2axX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX92xX20xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX92xX20xXaxX12xXd2xX8cxXa6xXdxX3xXd7xX1xXd9xX4xX3xXcxX1dxX19xX4xX1xX3xX5xX67xX3xX18xX95xXexX3xXexX1dxX92xX20xX61xX3xX20xX1xXf1xX20xX61xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xX4xXffxX6xX3xXa8xXdxX73xXexX3xXadxX6xX18xX3xX2exX8cxX8dxX4xX3xX61xXdxX6dxXdxX3xXexX1xXdxX73xX36xX3xXb1xX6dxXdxX3xX20xX61xX8cxX122xXdxX3xXexXdxX127xX36xX3xX2axX12bxX20xX61xXd0xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX2axX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xX46xXexX90xX92xX2axX141xX12xX0xX46xXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX92xX2axX141xXaxX3xX7xXexX141xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX14fxX6xX5xXdxX61xX20xX155xX3xX157xX36xX7xXexXdxX15cxX141xX15exXaxX12xXd7xX1xX77xXexX3xX90xXdxX1fxX36xX3xXexX19xXdxX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX16fxX3xXcxX1xX208xX3xXexX1dxX8cxXa6xX20xX61xX3xXd2xX95xX3xX13xX1xX92xX6xX3xX1xX1bexX4xX3xXb1xX67xX3xX26xX1c5xX20xX61xX3xX20xX61xX1xX73xX3xXcxX1dxX534xX20xX3xXa8xX3exX20xX3xXcxX12bxX20xX61xX3xX4xX1xX92xX3xX90xXdxX3bxXexX16fxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xXexX1dxXa6xX3xXexX1xX67xX20xX1xX3xX4xX1c5xX20xX61xX3xX4xX546xX3xX35xX36xX6xX20xX3xXexX1dxX1bexX20xX61xX3xXexX1dxX92xX20xX61xX3xX5xda93xX20xX1xX3xXb1xXc8xX4xX3xXexX1xX8cxX1dexX20xX61xX3xX18xX19xXdxX3xXb1xX67xX3xX61xX5cxXbxX3xXbxX1xX534xX20xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX1dxXdxX1fxX20xX3xXc3xXdxX20xX1xX3xXexX3bxX3xX14dxX23xX3xX1xX95xXdxX3xXa6xX3xXc3xX1xX36xX3xXb1xXc8xX4xX3xX20xX1c5xX20xX61xX3xXexX1xX1c5xX20xXd0xX3xb6d5xX529xX20xX61xX3xXexX1xX122xXdxX3xX4xX623xX20xX3xXexX19xX92xX3xX7xXc8xX3xX5xXdxX127xX20xX3xXc3xX3bxXexX3xX4xX1xX36x971cxXdxX3xX61xXdxX77xX3xXexX1dxX2fxX3xX4xXffxX6xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xXb1xX67xX3xXexX3exX20xX61xX3xX4xX8cxX122xX20xX61xX3xX35xX36xX7bxX20xX61xX3xX90xX77xX3xX4xX77xX4xX3xX1xX92xX19xXexX3xX2exX95xX20xX61xX3xX2axX36xX3xX5xX2fxX4xX1xX3xX4xXffxX6xX3xX2exX2fxX6xX3xXbxX1xX8cxX1dexX20xX61xXd0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX92xX2axX141xXaxX3xX7xXexX141xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX14fxX6xX5xXdxX61xX20xX155xX3xX157xX36xX7xXexXdxX15cxX141xX15exXaxX12xXcxX1xX208xX3xXexX1dxX8cxXa6xX20xX61xX3xXcxX1dxX534xX20xX3xXa8xX3exX20xX3xXcxX12bxX20xX61xX3xX20xX1xX60dxX20xX3xX18xX19xX20xX1xX155xX3xX190xXcxX19xXdxX3xXa8xXdxX73xXexX3xXadxX6xX18xX16fxX3xX2exX23xX3xX4xX5cxX3xX298x12176xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xX2exX8cxX8dxX4xX3xX90xX7bxX92xX3xX1xX95xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX16fxX3xX2exX208xX20xX61xX3xXexX1xX208xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1dxX92xX20xX61xX3xX4xX77xX4xX3xX20xX8cxX6dxX4xX3xXcbxXccxXcdxXcbxXadxXd0xX3xXcxX36xX141xX3xX20xX1xXdxX127xX20xX16fxX3xX1xXdxX73xX20xX3xX20xX6xX141xX3xXb1xXdxX73xX4xX3xXc3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX77xX4xX16fxX3xX35xX36xX7bxX20xX61xX3xX90xX77xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xX2exX6xX20xX61xX3xX2exX8cxX8dxX4xX3xX90xX7bxX92xX3xX1xX95xX3xXexX19xXdxX3xXa8xXdxX73xXexX3xXadxX6xX18xX3xX4xX623xX20xX3xX61xX84xXbxX3xX18xX95xXexX3xX7xX37xX3xXc3xX1xX5cxX3xXc3xX1xX3exX20xXd0xX3xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX26xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3xX41xX42xX2xX44xX3xX4xX1xX1fdxX20xX1xX3xX5xX67xX3xX20xX1xX5d4xX18xX3xX20xX2e1xX20xX61xX3xX4xX6xX92xX3xX20xX1xfe10xX20xX3xXexX1xX208xX4xX3xX4xXffxX6xX3xX4xX1c5xX20xX61xX3xX4xX1xXd9xX20xX61xX3xXb1xX1f2xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3x103fdxX3xX18xX95xXexX3xX5xX92xX19xXdxX3xXexX67xXdxX3xX7xX7bxX20xX3xXexX1dxX1fdxX3xXexX36xX73xX16fxX3xX4x7a5dxX20xX61xX3xX20xX1xX8cxX3xX20xX2e1xX20xX61xX3xX4xX6xX92xX3xX1xX1e4xX20xX1xX3xX7bxX20xX1xX3xXb1xX67xX3xX61xXdxX77xX3xXexX1dxX2fxX3xXexX1xX8cxX1dexX20xX61xX3xX18xX19xXdxX3xX4xX1xX92xX3xX4xX77xX4xX3xX7xX7bxX20xX3xXbxX1xX80xX18xX3xX18xX6xX20xX61xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX20xX3xX2exX2fxX6xX3xX5xX33xX3xX4xXffxX6xX3xXa8xXdxX73xXexX3xXadxX6xX18xX3xXb1xX67xX3xX4xX77xX4xX3xX20xX8cxX6dxX4xX3xXcbxXccxXcdxXcbxXadxXd0xX1b0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX92xX2axX141xXaxX3xX7xXexX141xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX14fxX6xX5xXdxX61xX20xX155xX3xX157xX36xX7xXexXdxX15cxX141xX15exXaxX12xXcxX1dxXdxX1fxX20xX3xX5xX23xX18xX3xX2axXdx10168xX20xX3xX1dxX6xX3xXexX1dxX92xX20xX61xX3xX41xX3xX20xX61xX67xX141xX3xX16bxX3xXb1xX67xX3xX2xX42xX46xX16bxXd0xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX92xX36xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3xX0xX7xXexX1dxX92xX20xX61xX12xXa8xX2e1xX20xX3xXcbxX20xX1xX0xX46xX7xXexX1dxX92xX20xX61xX12xX46xXa8x989exXa8xX0xX46xXbxX12
namthanh