Một xã 2 năm giảm 33 cán bộ và chuyện tinh gọn bộ máy
(Baohatinh.vn) - Trong vòng 2 năm, giảm 33 cán bộ, hiệu quả hoạt động được nâng cao rõ rệt, Đảng bộ xã Thạch Thanh (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã lãnh đạo thực hiện thành công việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy bằng cách làm quyết liệt, nhưng đảm bảo dân chủ, công khai, đoàn kết và thống nhất.
4f2ax7f75x861cxaf38xe3a0xa35fx9fabx80eexe7cbx5878x79e8xbccaxad0bxc5f8xa4a3xa829xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb7d6x7150xd0fexXexX0x5408xXaxX17xX18xX19xXexX0x793exd527xX19xb1daxXexX0xXax7272xX9x937dxXdxX18x71e7xX2fx794fx6ccfx706dxX5xae90xXbxXdxX17xX32xXex52b2x62a3xXbxX9xdf90x73b3xX9x5417xX9xc89dxa079xXcxX9x5735xX35x96c7xXcxX9xb7bdxX4dxX9xX2cxe9e1xX44xX9xX23xX3cxX9x9dfcxd393xX9xX2cxXax6dbcxX26xb1d0xX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xb9a0xX44xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9528xX17xX18xX19xX32xXexX5xe4a8xX24xX44xX48xX9xX57xc473xX44xX48xX9xX42xX9xX44xX45xXcxd93dxX9xX48xX35xX4axXcxX9xX4dxX4dxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX96xX9xXaxX35xX5exX5cxX9x5169xX5cxX4axX9xXaxX24xd75axXbxX9xbe5dxX3cxX44xX48xX9xXb6xe47ex587exX2cxX9xX44x9e26xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xX87xdcf5xX9xX87xX5exXbxX96xX9x867bxX4axX44xX48xX9xX23xX3cxX9xX3fxX40xX9xX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9x9accxX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX80xX58xX9x880fxX9xX80xX58xX9xX5x9432xX44xXax58f0xX9xXb6xX40xX9xXdxX40xX44xXaxX9xXb6xXb3xX24xX9xXbxXax6300xX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXbxXaxX58xX44xXaxX9xX2cx64fbxX44xX48xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xX2fxa5f9xX33xX9xX3fxc278xX33xX96xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX67xX44xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX9xX23xb77axX44xX48xX9xX2cxX51xX2cxXaxX9xXdxX58xXcxX9xXadxX5cxX26xX128xXbxX9xXdxX35xX5exXbxX96xX9xX44xXaxXbcxX44xX48xX9xXb6xX4axXcxX9xX23xX4axX24xX9xX19xXc1xX44xX9xX2cxXaxd6f9xX96xX9xX2cxX11axX44xX48xX9x9f81xXaxX18xX35xX96xX9xXb6xX24xX58xX44xX9xX172xX128xXbxX9xX57xX58xX9xXbxXax820dxX44xX48xX9xX44xXax9c8axXbx9fc3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xdadcxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX87xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xda36xX1cxX1cxX35xX18exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX18exX57xX44xX1cxX44xX17xb8b3xX2fxX1cxX2ax9552xX2axa2c2xX1cx935bxX1cexX19xX4dxX2ax933bxdcefx4f54xX1d4xX1ccxXbxX2axX1cexX1cexX1ccxXdx62ebxX18exa0f7xX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c6xX35xX19xXbxXaxX1b2xX1ccxX1dexX1dexX33xX3fx94baxXaxX17xX35xX48xXaxXbxX1b2xX1d4xX1dexX1dexX33xX3fxX1f7xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1b2xX23xXdxX24xX2cxX172xX1f7xXcxX18xX87xX48xX35xX44xXf2xXdxX17xddc5xXbxX1b2xX18xX5cxXbxX24xX1f7xXcxX18xX87xX48xX35xX44xXf2xX87xX35xX48xXaxXbxX1b2xX18xX5cxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX24xXbxX9xX3fxX18xX9xX42xX9xX44xX18xXcxX9xX48xX35xX18xXcxX9xX4dxX4dxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX24xX9xX57xX18xX9xX2cxXaxX5cxX26xX17xX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX24xX44xX9xX23xX24xX9xXcxX18xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXf2xX18xXdxX35xX48xX44xX1b2xX9xX1e0xX5cxX2fxXbxX35xX21cxX26xX1f7xX32xXexX19exX3cxX9xXcxX51xX26xX9xXbxXaxX11axX44xX9xX4xXaxXbcx5d7dxX44xX48xX9xX19ex9759xX44xXaxX9xX48xX35xX4axXcxX9xXbx9deexX9xX2axX2axX9xX3fxX5cxX186xX44xX48xX9xX2cxX8dxX44xX9xX1d5xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXdxX58xXcxX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXaxX35xX5exX5cxX9xXadxX5cxX4axX96xX9xX48xb094xX33xX9xX33xXaxad54xX44xX9xXadxX5cxX18xX44xX9xXbxX87xX67xX44xX48xX9xXbxXb3xX24xX9xX23xXbcxdc30xX2cxX9xX2cxXaxX5cxX26x508fxX44xX9xX87xXcaxX9xX44x7b9axXbxX9xXbxX87xX24xX44xX48xX9xX3fxXc1xX26xX9xX19xX10bxX44xX48xX9xX44xX11axX44xX48xX9xXbxXaxX11axX44xX9xXcxX30dxX35xX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX87xX24xX44xX48xXexadc5xX48xXbcx82a3xX35xX9xX57xa682xX9xXbxXc1xXcxX9xX33xXaxe69axX2cxX0xX1cxX2fxXbxX87xX24xX44xX48xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXex9bfexX5xXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXbxXaxX58xX44xXaxX9xX2cxX11axX44xX48xX9xXd1xX35fxX9xX51xX44xX9xX44xXc1xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX45xX44xX48xX9xXdxX10bxX2cxX96xX9xXb6xaa8exX35xX9xXcxX30dxX35xX9xX33xXaxXbcxX2b9xX44xX48xX9xXbxXax6ce3xX2cxX9xXdxX40xX44xXaxX9xXb6xXb3xX24xX9xX2cxX16axX18xX9xXd1xX4axX44xX48xX9xX57xX35fxX9xX2fxX124xX33xX9xX3fxX128xX33xX96xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX35xX4axX44xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX96xX9xX23xX35x7fc7xX44xX9xX2cxXaxX128xX96xX9xX2cxX2f4xX9xXbxXaxX314xX9xX2cxX24xX35xX9xXb6xXc1xX26xX9xXdxX58xX9xX2cxX5cxX3cxX2cxX9xX2cxX51xX2cxXaxX9xXcxXb3xX44xX48xX9xX57xX35fxX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xX2cxXaxX16axX9xXbxX87xXbcxX2b9xX44xX48xX9xX2fxX124xX33xX9xX3fxX128xX33xX96xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX67xX44xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX9xX2cxX16axX18xX9xXb6x9106xX18xX9xX33xXaxXbcxX2b9xX44xX48xX18exX9xX19ex54a8xX35xX9xX2cxX2f4xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX9xX172xXaxX51xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX67xX44xX96xX9xXaxX24xXb3xXbxX9xXb6xX3cxX44xX48xX9xX2cxX2f4xX9xXaxX35xX5exX5cxX9xXadxX5cxX4axX9xX87xXcaxX9xX87xX5exXbxX9xX44xXaxXbcxX9xXaxX11axXcxX9xX44xX18xX26xX96xX9xX33xXaxX4axX35xX9xX57xXbcxXbdxXbxX9xXadxX5cxX18xX9xX44xXaxX35xX35fxX5cxX9xX172xXaxX2f4xX9xX172xXaxX45xX44xX9xXbxX87xX3fcxX44xX9xX2cxX2b9xX9xX2fxX467xX9xX2fxX10bxX9xXb6xX24xX58xX44xX9xX172xX128xXbxX96xX9xX44xXaxX18cxXbxX9xXbxX87x6571xX9xX2cxX16axX18xX9xX2cxX4axX9xXaxX5exX9xXbxXaxX186xX44xX48xX9xX2cxXaxX4edxX44xXaxX9xXbxX87xX45bxX96xX9xXb6xc2b1xX2cxX9xX23xX35xX5exXbxX9xXdxX58xX9xX2fxX10bxX9xXb6x8cfexX44xX48xX9xXbxX2bexX44xXaxX96xX9xX16axX44xX48xX9xXaxX3cxX9xX2cxX16axX18xX9xXcxc102xX35xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX96xX9xXb6xX4axX44xX48xX9xX57xX35xX3fcxX44x5005xX9xXf2xX9xX11axX44xX48xX9xX5xX87xX2f9xX44xX9x58acxX5cxXc1xX44xX9xX80xX8dxX18xX9xXf2xX9xX19exX4edxX9xXbxXaxXbcxX9xXd1xX4axX44xX48xX9xX16axX26xX9xX3fxX40xX9xX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX172xXax703cxX44xX48xX9xXb6xX45bxX44xXaxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX358xX45xXcxX9xX42xX1dexX2axX1ccxX96xX9xX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xXbxX87xX35xX314xX44xX9xX172xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXd1xX35fxX9xX51xX44xX9xXbxX87xX24xX44xX48xX9xXbxXaxX35bxX35xX9xXb6xX35xX314xXcxX9xX23xXbcxX30dxX2cxX9xX57xX58xX24xX9xX2cxXaxX50bxX44xX48xX9xX387xX44xXbcxX30dxX2cxX9xX87xd6a5xXbxX544xX9xX33xXaxX18cxX44xX9xXb6xX18cxX5cxX9xXb6xXb3xXbxX9xX2cxXaxX5cxb4a7xX44xX9xX358xX5xX3bxX96xX9xXbxX87xX24xX44xX48xX9xX44xXaxX35xX35fxX5cxX9xX172xXaxX2f4xX9xX172xXaxX45xX44xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX3fxX51xX2cxX9xXb6xX45bxX44xXaxX9xXbxXaxX2bexX9xX57xX18cxX44xX9xXb6xX35fxX9xX2cxX24xX44xX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX9xXdxX58xX9xXcxX3cxXbxX9xXbxXaxX51xX2cxXaxX9xXbxXaxX3c7xX2cxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX19exX3cxX9xXcxX51xX26xX9xXbxX2c8xX9xX3fxX40xX9xXb6xX128xX44xX9xXbxXaxX11axX44xX9xX172xXaxX51xX9xX2cxX51axX44xX48xX9xX172xX35fxX44xXaxX1f7xX9xX44xXaxX35xX35fxX5cxX9xX2cxXaxX3c7xX2cxX9xX19xX18xX44xXaxX9xX2cxXaxX51axX44xX48xX9xX2cxXaxX31bxX24xX1f7xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXaxXb3xX44xX9xX2cxXaxX128xX9xX57xX35fxX9xX2cxXaxX5cxX26xX3fcxX44xX9xXcxX11axX44xX96xX9xX44xX48xXaxX35xX5exX33xX9xX57xX367xX96xX9xXbxX5cxX3b7xX35xX9xX2cxX18xX24xX96xX9xXbxX87xX2bexX44xXaxX9xXb6xX3cxX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xXb6xX51axX44xX48xX9xXb6xX35fxX5cxX18exX9xX5xX87xX24xX44xX48xX9xX172xXaxX35xX9xXb6xX2f4xX96xX9xX2cxXaxX128xX9xXb6xX3cxX9xX2cxXaxX4edxX44xXaxX9xX2fxX51xX2cxXaxX96xX9xX33xXaxX367xX9xX2cxX18cxX33xX9xXbxXaxX18cxX33xX96xX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xX172xXaxX5cxX26xX128xX44xX9xX172xXaxX4edxX2cxXaxX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX33xXaxX51xXbxX9xXaxX5cxX26xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXbxXaxX2f9xX44xX9xX2cxX186xX44xX48xX9xXaxX35xX128xX44xX18exX18exX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexbc4bxX124xX33xX9xX3fxX128xX33xX96xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX67xX44xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX9xXbxX87xX3fcxX44xX9xX2cxX2b9xX9xX2fxX467xX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xX172xXaxX24xX51xX44xX9xXadxX5cxcdf7xX9xXdxXbcxX2b9xX44xX48xX9xXb6xX314xX9xX57xX2c8xX18xX9xX44xXc1xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX5exX5cxX9xXadxX5cxX4axX9xXaxX24xXb3xXbxX9xXb6xX3cxX44xX48xX96xX9xX57xX2c8xX18xX9xX44xXc1xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXaxX5cxX9xX44xXax8a1exX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXdxX58xX9xX44xX3cxX35xX9xX19xX5cxX44xX48xX9xX2cxX186xXbxX9xXdxXcaxX35xX9xX2cxX16axX18xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXd1xX35fxX9xX51xX44xX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX87xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1b2xX1cxX1cxX35xX18exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX18exX57xX44xX1cxX44xX17xX1c6xX2fxX1cxX2axX1caxX2axX1ccxX1cxX1cexX1cexX19xX4dxX2axX1d3xX1d4xX1d5xX1d4xX1ccxXbxX1cexX1dexX42xX42xXdxX2axX18exX1e0xX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c6xX35xX19xXbxXaxX1b2xX1ccxX1dexX1dexX33xX3fxX1f7xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX1b2xX1d4xX1dexX1dexX33xX3fxX1f7xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1b2xX23xXdxX24xX2cxX172xX1f7xXcxX18xX87xX48xX35xX44xXf2xXdxX17xX21cxXbxX1b2xX18xX5cxXbxX24xX1f7xXcxX18xX87xX48xX35xX44xXf2xX87xX35xX48xXaxXbxX1b2xX18xX5cxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX24xXbxX9xX3fxX18xX9xX42xX9xX44xX18xXcxX9xX48xX35xX18xXcxX9xX4dxX4dxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX24xX9xX57xX18xX9xX2cxXaxX5cxX26xX17xX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX24xX44xX9xX23xX24xX9xXcxX18xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXf2xX18xXdxX35xX48xX44xX1b2xX9xXdxX17xX21cxXbxX1f7xX32xXexX80xX35xX5exX5cxX9xXadxX5cxX4axX9xXaxX24xXb3xXbxX9xXb6xX3cxX44xX48xX9xX2cxX16axX18xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX9xXbxX2c8xX9xX2cxX18cxX33xX9xX3fxX40xX9xXb6xX128xX44xX9xXbxXaxX11axX44xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX44xXc1xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX96xX9xXbxX2c8xX9xXb6xX2f4xX9xXdxX40xX44xXaxX9xXb6xXb3xX24xX9xXb6xX45bxX18xX9xX33xXaxXbcxX2b9xX44xX48xX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXbxX186xXbxX9xX2cxX51xX2cxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xX57xX367xX9xX33xXaxX51xXbxX9xXbxX87xX35xX314xX44xX9x98bcxX5xXf2xX551xX80xX96xX9xX44xXc1xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xXb6xX35bxX35xX9xX2fxX186xX44xX48xX9xX57xX7f0xXbxX9xX2cxXaxX18cxXbxX9xX57xX58xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXbxXaxX2f9xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX9xX19xXc1xX44xX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX5xX5cxX26xX9xX44xXaxX35xX3fcxX44xX96xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXbxX5cxX26xX3fcxX44xX9xXbxX87xX5cxX26xX35fxX44xX96xX9xX57xX7f0xX44xX9xXb6xX3cxX44xX48xX9xXb6xX314xX9xX2cxX51xX2cxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXaxX35xX314xX5cxX9xX57xX58xX9xXbxX10bxX9xX44xX48xX5cxX26xX5exX44xX9xX387xX87xX5f1xXbxX9xXdxX5cxX35xX544xX9xXdxX58xX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xXb6xX2b9xX44xX9xX48xX35xX4axX44xX18exX9xX358xX48xX24xX58xX35xX9xX2fxX10bxX9xXaxX367xXbxX9xXax875fxX44xX48xX9xX172xXaxX35xX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xX2cxX8dxX44xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXdxX58xXcxX96xX9xXcxX18cxXbxX9xXb6xX35xX9xXcxX3cxXbxX9xX172xXaxX24xX4axX44xX9xXbxXaxX5cxX9xX44xXaxX7f0xX33xX9xX44xXaxX18cxXbxX9xXb6xX45bxX44xXaxX96xX9xXbxXaxX2bexX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxX87xX24xX44xX48xX9xX19xX35xX5exX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX35xX4axX44xX9xX2cxX8dxX44xX9xXcxX18xX44xX48xX9xXbxXc1xXcxX9xXdxe265xX9xX17xX9xX44xX48xXb3xX35xX96xX9xXcxX50bxX2cxX9xX2cxX4axXcxX18exX18exX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX387xXd1xX314xX9xX48xe507xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX44xX5f1xXbxX9xXbxXaxX124xXbxX9xX44xX58xX26xX96xX9xX23xX3fcxX44xX9xX2cxXb3xX44xXaxX9xX48xX50bxX33xX9xX48xXb24xX9xXb6xX3cxX44xX48xX9xX57xX35xX3fcxX44xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxXaxX18cxX5cxX9xXaxX35xX314xX5cxX9xX57xX58xX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xX2cxXaxX16axX9xXbxX87xXbcxX2b9xX44xX48xX9xX2cxX16axX18xX9xXd1xX4axX44xX48xX9xX57xX35fxX9xX2fxX124xX33xX9xX3fxX128xX33xX96xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX67xX44xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX96xX9xX19exX18xX44xX9xX5xXaxXbcxX35bxX44xX48xX9xX57xX367xX9xXd1xX4axX44xX48xX9xX16axX26xX9xX3fxX40xX9xXbxX87xX10bxX2cxX9xXbxX35xX128xX33xX9xX3fxX5cxX186xX44xX48xX9xXbxXaxX11axX44xX9xX3fxX2f4xXcxX9xX44xX2b9xX35xX9xX2cxXbcxX9xXbxX87xX5f1xX9xX57xX58xX9xX48xX35xX18xX9xXb6xX2bexX44xXaxX9xX2cxX16axX18xX9xX2cxX51xX2cxX9xXb6xX51axX44xX48xX9xX2cxXaxX4edxX9xXbxX87xX24xX44xX48xX9xX19xX35xX5exX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX35xX4axX44xX9xXb6xX314xX9xXbxXaxX11axX44xX48xX9xX23xX51xX24xX9xX57xX35fxX9xX57xX35xX5exX2cxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX57xX35fxX9xX44xX48xXaxb3ebxX9xXdxX58xX9xXb6xX40xX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXbxX186xXbxX9xX2cxXaxX16axX9xXbxX87xXbcxX2b9xX44xX48xX96xX9xX172xX128xX9xXaxX24xXb3xX2cxXaxX9xX2fxX124xX33xX9xX3fxX128xX33xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX9xX2cxX16axX18xX9xXbxX3b7xX9xX2cxXaxX3c7xX2cxX96xX9xXb6xX314xX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xXdxX58xXcxX9xX4axX44xXaxX9xXaxXbcxX467xX44xX48xX9xXb6xX128xX44xX9xX19xX18xX44xXaxX9xX19xX10bxX9xX2cxX16axX18xX9xXaxX67xX1f7xX9xX2cx579exX44xX48xX9xX57xX30dxX35xX9xXb6xX2f4xX96xX9xX2cxX2f4xX9xX2cxXaxX4edxX44xXaxX9xX2fxX51xX2cxXaxX9xX172xXaxX5cxX26xX128xX44xX9xX172xXaxX4edxX2cxXaxX18exX9x6091xX2bexX9xX57xX7f0xX26xX96xX9xX2cxX51xX2cxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5cxX3b7xX35xX96xX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xXb6xX51xX33xX9xX3c7xX44xX48xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX26xX3fcxX5cxX9xX2cxX2f9xX5cxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xX57xX367xX96xX9xX172xXaxX35xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xXdxX58xXcxX9xX2cxX11axX44xX48xX9xXbxX51xX2cxX9xXbxXbcxX9xXbxXbcxX467xX44xX48xX9xXb6xX35fxX5cxX9xXb6xX51axX44xX48xX9xXbxX2bexX44xXaxX96xX9xX16axX44xX48xX9xXaxX3cxX544xX9xXf2xX9xX19exX4edxX9xXbxXaxXbcxX9xXd1xX4axX44xX48xX9xX16axX26xX9xX3fxX40xX9xX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX5xX87xX2f9xX44xX9xX551xX5cxXc1xX44xX9xX80xX8dxX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX128xXbxX9xXbxXaxX3fcxXcxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX77bxX18xX5cxX9xX42xX9xX44xX45xXcxX9xXbxX87xX35xX314xX44xX9xX172xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX35xX4axX44xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX96xX9xXbxX24xX58xX44xX9xX3fxX40xX9xX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX48xX35xX4axXcxX9xX4dxX4dxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxX2c8xX9xX3fxX40xX9xXb6xX128xX44xX9xXbxXaxX11axX44xX18exX9xX5xX87xX24xX44xX48xX9xXb6xX2f4xX96xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xX2cxXaxX5cxX26xX3fcxX44xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX9xX2cxX18cxX33xX9xX3fxX40xX9xX48xX35xX4axXcxX9xX1ccxX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX1f7xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX2cxX18cxX33xX9xXbxXaxX11axX44xX9xX48xX35xX4axXcxX9xX42xX1cexX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX1cxX1d5xX9xXbxXaxX11axX44xX9xXe8xXcxX530xX35xX9xXbxXaxX11axX44xX9xX48xX35xX4axXcxX9xX4dxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxXfbxX18exX9xX5xX87xX3fcxX44xX9xX2cxX2b9xX9xX2fxX467xX9xXb6xX2f4xX96xX9xX3fxX40xX9xXbxX5cxX26xX314xX44xX9xX19xX367xX44xX48xX9xXcxX30dxX35xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX1d4xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxX87x7bbcxX9xX2cxX2f4xX9xXbxX87xX2bexX44xXaxX9xXb6xX3cxX9xXb6xXb3xX35xX9xXaxX67xX2cxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX87xX24xX44xX48xXexX358xX48xXbcxX35bxX35xX9xX467xX9xX19xX186xX2cxX9xX2fxX3c7xX2cxX0xX1cxX2fxXbxX87xX24xX44xX48xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX5xX2c8xX9xX2axX1d4xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xX2cxXaxX5cxX26xX3fcxX44xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX9xX23xX18xX44xX9xXb6xX2f9xX5cxX96xX9xXaxX35xX5exX44xX9xX3fxX40xX9xX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX2cxX8dxX44xX9xX1caxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xX2cxXaxX5cxX26xX3fcxX44xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX18exX9xX358xX48xX24xXb3xX35xX9xXbxX87xX2c8xX9xX2cxX51xX2cxX9xX2cxXaxX3c7xX2cxX9xX19xX18xX44xXaxX9xX7xXaxX2f4xX9xX4xX11axX44xX48xX9xX18xX44xX96xX9xX4xXaxX16axX9xXbxX45bxX2cxXaxX9xX80xX3cxX35xX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5cxX3b7xX35xX96xX9xX2cxX8dxX44xX9xXaxX2f9xX5cxX9xXaxX128xXbxX9xXb6xX35fxX5cxX9xX172xX35xX3fcxXcxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xXbxX2c8xX9xX42xX9xXf2xX9xX4dxX9xX2cxXaxX3c7xX2cxX9xX19xX18xX44xXaxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXex6d1bxX5cxX18xX9xX42xX9xX44xX45xXcxX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXd1xX35fxX9xX51xX44xX96xX9xXb6xX3cxX35xX9xX44xX48x579dxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xX2cxXaxX5cxX26xX3fcxX44xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX96xX9xXb6xX50bxX2cxX9xX23xX35xX5exXbxX9xXdxX58xX9xX2cxX51xX2cxX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX57xX2c8xX18xX9xXbxX186xXbxX9xX44xX48xXaxX35xX5exX33xX9xXb6xXb3xX35xX9xXaxX67xX2cxX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xXbxXaxX5cxX9xXaxX5f1xXbxX9xX57xX35fxX9xXdxX58xXcxX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXb6xX40xX9xX33xXaxX51xXbxX9xXaxX5cxX26xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX44xX45xX44xX48xX9xXdxX10bxX2cxX9xX57xX58xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xX2cxX16axX18xX9xXcxX2bexX44xXaxX9xXbxX87xX3fcxX44xX9xX2cxX51xX2cxX9xX2cxXaxX3c7xX2cxX9xX19xX18xX44xXaxX9xX172xX35xX3fcxXcxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXf2xX18xXdxX35xX48xX44xX1b2xX9xXdxX17xX21cxXbxX1f7xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX87xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1b2xX1cxX1cxX35xX18exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX18exX57xX44xX1cxX44xX17xX1c6xX2fxX1cxX2axX1caxX2axX1ccxX1cxX1cexX1cexX19xX4dxX2axX1d3xX1d4xX1d5xX1d4xX1ccxXbxX42xX1d5xX1d5xX1ccxXdxX42xX18exX1e0xX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c6xX35xX19xXbxXaxX1b2xX1ccxX1dexX1dexX33xX3fxX1f7xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX1b2xX1d4xX1dexX1dexX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX24xXbxX9xX3fxX18xX9xX42xX9xX44xX18xXcxX9xX48xX35xX18xXcxX9xX4dxX4dxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX24xX9xX57xX18xX9xX2cxXaxX5cxX26xX17xX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX24xX44xX9xX23xX24xX9xXcxX18xX26xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX5cxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXf2xX18xXdxX35xX48xX44xX1b2xX9xX1e0xX5cxX2fxXbxX35xX21cxX26xX1f7xX32xXexX1d4xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxX87xXeaaxX9xX2cxX2f4xX9xXbxX87xX2bexX44xXaxX9xXb6xX3cxX9xXb6xXb3xX35xX9xXaxX67xX2cxX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xXbxX5cxX26xX314xX44xX9xX19xX367xX44xX48xX9xX57xX58xX24xX9xXdxX58xXcxX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXb6xX40xX9xXbxXb3xX24xX9xX44xX48xX5cxX51axX44xX9xXdxX10bxX2cxX9xXcxX30dxX35xX9xXb6xX314xX9xX44xXc1xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX5exX5cxX9xXadxX5cxX4axX9xXaxX24xXb3xXbxX9xXb6xX3cxX44xX48xX9xX2cxX16axX18xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX18exX9xX0xX17xXcxXexXe8xX5xX87xX24xX44xX48xX9xX4axX44xXaxX1b2xX9xX4xX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxX87xXeaaxX9xX358xX48xX5cxX26x74edxX44xX9xX5xXaxX45bxX9xX2xX5cxX26xX3fcxX44xX9xXb6xX4axXcxX9xX44xXaxX7f0xX44xX9xX42xX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xX57xX367xX1b2xX9xX2cxX11axX44xX48xX9xXbxX51xX2cxX9xXbxXbcxX9xX33xXaxX51xX33xX9xX57xX58xX9xX33xXaxX367xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX9xX32xXcxX3cxXbxX9xX2cx8397xX18xX32xXfbxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXf2xX18xXdxX35xX48xX44xX1b2xX9xX1e0xX5cxX2fxXbxX35xX21cxX26xX1f7xX32xXexX4xXaxX45bxX9xX358xX48xX5cxX26xX1275xX44xX9xX5xXaxX45bxX9xX2xX5cxX26xX3fcxX44xX9xXe8xX2cxX12bbxX9xX44xXaxXc1xX44xX9xXd1xXb3xX35xX9xXaxX67xX2cxX9x604bxX5cxX7f0xXbxXfbxX9xXf2xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxXbcxX9xX33xXaxX51xX33xX9xX172xX35xX3fcxXcxX9xX33xXaxX367xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX9xX32xXcxX3cxXbxX9xX2cxX12bbxX18xX32xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX128xXbxX1b2xX9xX387xX19exX18xX44xX9xXb6xX2f9xX5cxX9xXcxX30dxX35xX9xX57xX58xX24xX9xXdxX58xXcxX9xX17xXcxX9xX48xX50bxX33xX9xX87xX18cxXbxX9xX44xXaxX35xX35fxX5cxX9xX172xXaxX2f4xX9xX172xXaxX45xX44xX96xX9xX51xX33xX9xXdxX10bxX2cxX9xX44xXaxXbcxX44xX48xX9xX172xXaxX35xX9xXadxX5cxX17xX44xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXbxXaxX2bexX9xX2cxX4axXcxX9xXbxXaxX18cxX26xX9xX23xX2bexX44xXaxX9xXbxXaxXbcxX35bxX44xX48xX9xXcxX50bxX2cxX9xX19xXca6xX9xX33xXaxX4axX35xX9xXdxX58xXcxX9xX57xX35xX5exX2cxX9xX172xX35xX3fcxXcxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX18exX9xXccexX4axX9xXdxXb3xX35xX96xX9xX17xXcxX9xX44xX48xXaxXf8xX9xXb6xXc1xX26xX9xXdxX58xX9xXcxX11axX35xX9xXbxX87xXbcxX35bxX44xX48xX9xXbxX186xXbxX9xXb6xX314xX9xX23xX4axX44xX9xXbxXaxXc1xX44xX9xX33xXaxX18cxX44xX9xXb6xX18cxX5cxX9xXbxX87xXbcxX467xX44xX48xX9xXbxXaxX58xX44xXaxX9xX44xX3fcxX44xX9xX19xXca6xX9xX172xXaxX2f4xX9xX172xXaxX45xX44xX9xXb6xX128xX44xX9xXcxX18cxX26xX9xX17xXcxX9xX2cxX100exX44xX48xX9xX2fxd116xX9xX2cxX186xX9xX48xX124xX44xX48xX9xX57xXbcxXbdxXbxX9xXadxX5cxX18xX9xXb6xX314xX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xXbxX186xXbxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xX57xX367xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX48xX35xX18xX24xX544xX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX131cxX58xX9xXcxX3cxXbxX9xXbxX87xX24xX44xX48xX9xX44xXax8e6bxX44xX48xX9xXb6xX45bxX18xX9xX23xX58xX44xX9xX172xXaxX2f4xX9xX172xXaxX45xX44xX9xX44xXaxX18cxXbxX9xX2cxX16axX18xX9xX3fxX40xX9xX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX5xXaxX18xX44xXaxX96xX9xX44xXaxXbcxX44xX48xX9xX2cxX5cxX186xX35xX9xX44xX45xXcxX9xX42xX1dexX2axX1cexX96xX9xXbxXaxX11axX44xX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xd971xX35xX18xX44xX48xX9xXb6xX40xX9xXb6xXb3xXbxX9xX2cxXaxX5cxX605xX44xX9xX172xXaxX5cxX9xX19xXc1xX44xX9xX2cxXbcxX9xX358xX5xX3bxX9xX172xX35xX314xX5cxX9xXcxXa87xX5cxX18exX9xXd1xX35xX35fxX5cxX9xX44xX58xX26xX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xX172xXaxX35xX128xX44xX9xX44xXaxX35xX35fxX5cxX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX9xX23xX18cxXbxX9xX44xX48xX35bxX96xX9xX23xX467xX35xX9xX467xX9xXb6xXc1xX26xX9xXb6xX3cxX35xX9xX44xX48xX100exX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX67xX44xX96xX9xXbxX7f0xX44xX9xXbxXc1xXcxX9xX57xX30dxX35xX9xX2cxX11axX44xX48xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xX57xX58xX9xX23xX35xX128xXbxX9xXaxX5cxX26xX9xXb6xX3cxX44xX48xX9xX2fxX3c7xX2cxX9xXcxXb3xX44xXaxX9xX2cxX16axX18xX9xX44xXaxXc1xX44xX9xX19xXc1xX44xX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX358xX128xX5cxX9xX44xXaxXbcxX9xXbxX87xXbcxX30dxX2cxX9xXb6xXc1xX26xX96xX9xXcxX530xX35xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxXaxX11axX44xX9xX2cxXaxXc33xX9xXb6xX4axXcxX9xX44xXaxX7f0xX44xX9xXcxX3cxXbxX9xX2cxXaxX3c7xX2cxX9xX19xX18xX44xXaxX9xXbxXaxX2bexX9xX44xX18xX26xX96xX9xX44xXaxX35xX35fxX5cxX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX9xXb6xX4axXcxX9xX44xXaxX7f0xX44xX9xXbxX2c8xX9xX42xX9xXb6xX128xX44xX9xX4dxX9xX2cxXaxX3c7xX2cxX9xX19xX18xX44xXaxX18exX9xX2xXca6xX9xX2cxX11axX44xX48xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xX57xX18cxXbxX9xX57xX4axX9xX44xXaxXbcxX44xX48xX9xXcxX3c7xX2cxX9xX33xXaxX367xX9xX2cxX18cxX33xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX44xXc1xX44xX48xX9xXdxX3fcxX44xX96xX9xX2cxXca6xX44xX48xX9xX57xX30dxX35xX9xX33xXaxXbcxX2b9xX44xX48xX9xX33xXaxX51xX33xX9xXdxX58xXcxX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXcxX30dxX35xX96xX9xX172xXaxX24xX18xX9xXaxX67xX2cxX9xXb6xX40xX9xX172xXaxX35xX128xX44xX9xXcxX530xX35xX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX9xXaxX24xXb3xXbxX9xXb6xX3cxX44xX48xX9xXaxX35xX5exX5cxX9xXadxX5cxX4axX9xXaxX2b9xX44xX18exX9xX358xX48xX18xX26xX9xX44xXaxXbcxX9xX5xXaxX11axX44xX9xXbxX87xXbcxX467xX44xX48xX9xX80xX51axX9xX5xXaxX128xX9xX5xXaxX124xX44xX48xX9xX2cxX100exX44xX48xX9xXb6xX4axXcxX9xX44xXaxX7f0xX44xX9xXbxXaxX3fcxXcxX9xX42xX9xX2cxXaxX3c7xX2cxX9xX19xX18xX44xXaxX1b2xX9xX5xXaxX11axX44xX9xXb6xX3cxX35xX9xXbxX87xXbcxX467xX44xX48xX9xX57xX58xX9xX4xXaxX35xX9xXaxX3cxX35xX9xXbxX87xXbcxX467xX44xX48xX9xX358xX11axX44xX48xX9xX19xXc1xX44xX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX387xXd1xX3cxX35xX9xX44xX48xX100exX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX67xX44xX96xX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xX44xXaxX14a0xX44xX48xX9xX172xXaxX11axX44xX48xX9xXdxX58xXcxX9xXb6xX2bexX44xXaxX9xXbxX87xX5exX9xX2cxX11axX44xX48xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXcxX58xX9xX2cxX8dxX44xX9xX33xXaxX51xXbxX9xXaxX5cxX26xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX44xX45xX44xX48xX9xXdxX10bxX2cxX96xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXbxXaxX2f9xX44xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xX2cxX16axX18xX9xXcxX530xX35xX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX96xX9xX44xXc1xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX5exX5cxX9xXdxX10bxX2cxX96xX9xXaxX35xX5exX5cxX9xXadxX5cxX4axX96xX9xXaxX24xX58xX44xX9xXbxXaxX58xX44xXaxX9xXbxX186xXbxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xX57xX367xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX48xX35xX18xX24xX96xX9xXbxXb3xX24xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX44xX35xX35fxXcxX9xXbxX35xX44xX9xXbxX5cxX26xX5exXbxX9xXb6xX186xX35xX9xX2cxX16axX18xX9xX44xXaxXc1xX44xX9xX19xXc1xX44xX18exX9xXd1xXc1xX26xX9xXdxX58xX9xX26xX128xX5cxX9xXbxX186xX9xXadxX5cxX26xX128xXbxX9xXb6xX45bxX44xXaxX9xXb6xX314xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xX57xX58xX9xX44xXaxXc1xX44xX9xX19xXc1xX44xX9xXbxXaxX11axX44xX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX14eexX35xX18xX44xX48xX9xXaxX24xX58xX44xX9xXbxXaxX58xX44xXaxX9xXcxX367xX2cxX9xXbxX35xX3fcxX5cxX9xXb6xXb3xXbxX9xX2cxXaxX5cxX605xX44xX9xX172xXaxX5cxX9xX19xXc1xX44xX9xX2cxXbcxX9xX358xX5xX3bxX9xX172xX35xX314xX5cxX9xXcxXa87xX5cxX544xX96xX9xX11axX44xX48xX9xX80xX51axX9xX5xXaxX128xX9xX131cxX35xX5exX5cxX9xXf2xX9xX19exX4edxX9xXbxXaxXbcxX9xX2cxXaxX35xX9xX23xX3cxX9xX172xX35xX3fcxXcxX9xX5xX87xXbcxX467xX44xX48xX9xX23xX18xX44xX9xX2cxX11axX44xX48xX9xXbxX51xX2cxX9xXcxX50bxXbxX9xXbxX87xX7f0xX44xX9xXbxXaxX11axX44xX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX14eexX35xX18xX44xX48xX9xX172xXaxX57cxX44xX48xX9xXb6xX45bxX44xXaxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXf2xX18xXdxX35xX48xX44xX1b2xX9xXdxX17xX21cxXbxX1f7xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX87xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1b2xX1cxX1cxX35xX18exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX18exX57xX44xX1cxX44xX17xX1c6xX2fxX1cxX2axX1caxX2axX1ccxX1cxX1cexX1cexX19xX4dxX2axX1d3xX1d4xX1d5xX1d4xX1ccxXbxX1ccxX1ccxX2axX1d3xXdxX4dxX18exX1e0xX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c6xX35xX19xXbxXaxX1b2xX1ccxX1dexX1dexX33xX3fxX1f7xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX1b2xX1d4xX1dexX1dexX33xX3fxX1f7xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1b2xX23xXdxX24xX2cxX172xX1f7xXcxX18xX87xX48xX35xX44xXf2xXdxX17xX21cxXbxX1b2xX18xX5cxXbxX24xX1f7xXcxX18xX87xX48xX35xX44xXf2xX87xX35xX48xXaxXbxX1b2xX18xX5cxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX24xXbxX9xX3fxX18xX9xX42xX9xX44xX18xXcxX9xX48xX35xX18xXcxX9xX4dxX4dxX9xX2cxX18xX44xX9xX23xX24xX9xX57xX18xX9xX2cxXaxX5cxX26xX17xX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX24xX44xX9xX23xX24xX9xXcxX18xX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXf2xX18xXdxX35xX48xX44xX1b2xX9xX1e0xX5cxX2fxXbxX35xX21cxX26xX1f7xX32xXexd830xX26xX9xXbxX4edxX44xX96xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xX2cxX16axX18xX9xXb6xX3cxX35xX9xX44xX48xX100exX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxXaxX11axX44xX9xXb6xX40xX9xX48xX2f4xX33xX9xX33xXaxX2f9xX44xX9xXb6xX51xX44xXaxX9xXbxXaxX3c7xX2cxX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX2fxX10bxX9xXbxX10bxX9xX44xX48xX5cxX26xX5exX44xX96xX9xX2cxXaxX16axX9xXb6xX3cxX44xX48xX9xX2cxX16axX18xX9xX44xX48xXbcxX35bxX35xX9xX19xXc1xX44xX9xX5xXaxX18xX44xXaxX9xX14eexX35xX18xX44xX48xX9xXbxX87xX24xX44xX48xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXaxX35xX128xX44xX9xXb6xX18cxXbxX96xX9xXdxX58xXcxX9xXdxXb3xX35xX9xXbxXbcxX35bxX44xX48xX9xX87xX58xX24xX96xX9xXbxX87xX51axX44xX48xX9xX2cxXc1xX26xX9xX3fxX18xX44xXaxX96xX9xX3fxXc1xX26xX9xX19xX10bxX44xX48xX9xX172xXaxX5cxX9xX19xXc1xX44xX9xX2cxXbcxX9xX172xX35xX314xX5cxX9xXcxXa87xX5cxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX19exX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX19exX4edxX9xXbxXaxXbcxX9xXd1xX4axX44xX48xX9xX16axX26xX9xX3fxX40xX9xX5xX87xX2f9xX44xX9xX551xX5cxXc1xX44xX9xX80xX8dxX18xX96xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xXbxXaxX10bxX2cxX9xXaxX35xX5exX44xX9xX2cxX2f4xX9xXaxX35xX5exX5cxX9xXadxX5cxX4axX9xXd1xX35fxX9xX51xX44xX9xX387xX358xXc1xX44xX48xX9xX2cxX18xX24xX9xX44xX45xX44xX48xX9xXdxX10bxX2cxX96xX9xXb6xX3b7xX35xX9xXcxX30dxX35xX9xX33xXaxXbcxX2b9xX44xX48xX9xXbxXaxX3c7xX2cxX9xXdxX40xX44xXaxX9xXb6xXb3xX24xX9xX2cxX16axX18xX9xXd1xX4axX44xX48xX9xX57xX35fxX9xX2fxX124xX33xX9xX3fxX128xX33xX96xX9xXbxX35xX44xXaxX9xX48xX35xX4axX44xX9xX23xX3cxX9xXcxX51xX26xX96xX9xX23xX35xX3fcxX44xX9xX2cxXaxX128xX18exX18exX18exX544xX9xXb6xX40xX9xX48xX35xX5f1xX33xX9xX3fxX40xX9xX5xXaxXb3xX2cxXaxX9xX5xXaxX18xX44xXaxX96xX9xXbxX2c8xX9xXcxX3cxXbxX9xX3fxX40xX9xX2cxX2f4xX9xX44xXaxX35xX35fxX5cxX9xX172xXaxX2f4xX9xX172xXaxX45xX44xX9xX57xXbcxX2b9xX44xX9xXdxX3fcxX44xX9xX33xXaxX18cxX44xX9xXb6xX18cxX5cxX9xXb6xXb3xXbxX9xX2cxXaxX5cxX605xX44xX9xX358xX5xX3bxX9xX57xX58xX24xX9xX44xX45xXcxX9xX42xX1dexX2axX1cexX9xXe8xXbxX87xXbcxX30dxX2cxX9xX2axX9xX44xX45xXcxX9xX2fxX24xX9xX57xX30dxX35xX9xX172xX128xX9xXaxX24xXb3xX2cxXaxXfbxX18exX9xX4xX18xX24xX9xXaxX2b9xX44xX9xXdxX58xX9xXb6xX40xX9xXbxXb3xX24xX9xXb6xXbcxXbdxX2cxX9xX23xXbcxX30dxX2cxX9xX2cxXaxX5cxX26xX314xX44xX9xX2cxX45xX44xX9xX23xX4axX44xX9xX57xX35fxX9xX33xXaxX24xX44xX48xX9xX2cxX51xX2cxXaxX96xX9xXbxX51xX2cxX9xX33xXaxX24xX44xX48xX9xX57xX58xX9xXbxX87xX51xX2cxXaxX9xX44xXaxX35xX5exXcxX9xXbxX87xX24xX44xX48xX9xX2cxX11axX44xX48xX9xX57xX35xX5exX2cxX9xX2cxX16axX18xX9xX2cxX51xX44xX9xX23xX3cxX9xXbxX2c8xX9xX3fxX40xX9xXb6xX128xX44xX9xX2cxX51xX2cxX9xXbxXaxX11axX44xX9xX3fxX2f4xXcxX18exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6714xX5cxXbxXaxX24xX87xX32xXexXccexX100exX9xX2xX100exX44xX48xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Vũ Dũng