6 chốt gác Covid-19 ở Cẩm Xuyên tập trung cao, không để dịch xâm nhập
(Baohatinh.vn) - Tặng quà tại 6 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa được lập trên địa bàn, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đề nghị lực lượng đang làm nhiệm vụ tập trung cao, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
c727xf772x134c7xea6fxf1e5x10b7ax11ca0xe94dxe9e4xX7xf14cxe4ccxe86ax117a8x1268dx12508xX5x12fd3xXaxX3xX7xXex129d7xX5xX10xX9xXaxXexX10x1578dxXex1000cxX6xX5xXdxcf32x1409ax15233xX3x118f4xe5b9xX7xXexXdx155c2xX15x10cb7xXax12026x11abfxX3xX4xX1xfa0axXexX3xX22x161dexX4xX3x11b5cx14d24x115f9xXdx148fbxX1exX2xc751xX3xcca5xX3xX3bx12ca4x13df5xX3xd0a9xX27xX15xf7c4xX23xX3xXex1021bxXbxX3xXex15ca5xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cx1513axX3x1177exX1xdcf8xX23xX22xX3x1365axc88cxX3xX3fx10903xX4xX1xX3xX1cx11623xX48xX3xX23xX1xX51xXbxX0xcc05xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d25xX10xX6xX3fxXaxX2fxXcx13aaexX23xX22xX3xc966xX27x14b90xX3xXex14f57xXdxX3xX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xXbxX1x13c70xX23xX22xX3xX4xX1xX34xX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xf13bx129cdxX23xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX3dx115ebxX6xX3xX65x15c7bxd07bxX4xX3xX5xX51xXbxX3xXexX55xX4dxX23xX3xX65xX69xX6xX3xXbaxX92xX23xX5dxX3xX5xebb0xX23xX1xX3xX65xX95xX3cxX3xX1xX27xX15xXbbxX23xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3x112c9xX85xX92xX3xXcx10c2fxX23xX1xd0edxX3xX65x11e7fxX3xX23xX22xX1xX69xX3xX5xdafdxX4xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX3xX65xX6xX23xX22xX3xX5xX92xX48xX3xX23xX1xXdxXbbxX48xX3xX3dx15e97xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX90xX27xX15x13a75xXexX3xXexX6exX48xX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxX3xX3dxX92xX3cxX3xX65xX69xX6xX3xXbaxX92xX23x117c0xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx152d9xX3cxX3fxX15xXaxX2fxX0xXdxX48xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax130b0xXdxX3fxXexX1xX24xX3x10d4fxcc14xdae8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x10b38x154ecx10b58xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX16axXbaxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16axX3dxX23xX76xX23xX10xX19cxX7xX76xX1a4xX2xX1a4xX1b3xX76xX2xX2xX1b4xX3fx12fbaxX2xX1a5xX1b3xX2xX1b3xX1a5xXexX1b3xX30xX1b4xX1b4xX1a5xX5xX1a5xX16axX26xXbxX22xeaa1xX55xX9xX30xX1a4xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxXaxX3xX19cxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b2xX1b3xX1b4xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx13448xX38xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXfcxX2xX30xX76xX30xX104xX5dxX3xX65xX3cxX92xX23xX3xX4xX61xX23xX22xX3xXexX38xX4xX3xX85xX27xX15xXbbxX23xX3x14ef6xX15xX3xX1exX3x1502dxX17ax125c2x12735xX3xX1xX27xX15xXbbxX23xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xX3fxX3cxX3x15fc8xX1x12891xX3xX17axdd6exX3xXexX1xXcdxX3xXcxX1xXcdxfaa0xX23xX22xX3xXexX55xX10fxX4xX3xX85xX27xX15xXbbxX23xX3xX2baxX15xX3xX85xX92xX3xXcxX1xX69xX3xd88exXdxXbbxXexX3xdceaxX23xX1xX3xX3fxff5cxX23xX3xX65x12551xX27xX3xX65xXe4xX3xX65xX13cxX23xX3xX65xdaa0xX23xX22xX3xX3dxXdxX4dxX23xX3xX3dxX92xX3xXexX55xX6xX3cxX3xX90xX27xX92xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX38xX4xX3xX5xX10fxX4xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX3xX65xX6xX23xX22xX3xX5xX92xX48xX3xX23xX1xXdxXbbxX48xX3xX3dxX128xX3xXexX95xXdxX3xX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX4xX1xX34xX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xXexX55xX4dxX23xX3xX65xX69xX6xX3xXbaxX92xX23xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX0xXdxX48xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX3fxXexX1xX24xX3xX1a3xX1a4xX1a5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX16axXbaxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16axX3dxX23xX76xX23xX10xX19cxX7xX76xX1a4xX2xX1a4xX1b3xX76xX2xX2xX1b4xX3fxX1dexX2xX1a5xX1b2xX1a3xX1dexX1dexXexX1a4xX1a5xX1b2xX42xX2xX5xX1a5xX16axX26xXbxX22xX1f1xX55xX9xX1b4xX1b4xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxXaxX3xX19cxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b2xX1b3xX1b4xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3bxX38xX4xX3xXbxX1xX30cxX23xX3xX90xX27xX92xX3xXbaxX6xX3cxX3xX22x104fbxX48xX24xX3xX5fxX1xX47xX27xX3xXexX55xX6xX23xX22xX3xX15xX3xXexX13cxX5dxX3xX23xXcdx1542dxX4xX3xX27xX34xX23xX22xX5dxX3xX7x10668xX6xX3xXexXcdxd57axXdxX5dxX3xX48x10f56xX3xXexX61xX48xX16axX16axX16axX3xX3fxX3cxX3xX85xX27xX15xXbbxX23xX3xX65xX3cxX92xX23xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xX90xX27xX15xX4dxX23xX3xX22xX2d9xXbxX3xX2baxX23xX22xX3xX1xX317xX16axX3xX0xX10xX48xX2fxXcxX55xX3cxX23xX22xX3x10ec4xX23xX1xX24xX3xfe78xX3cxX92xX23xX0xX76xX10xX48xX2fxX3xXexX0xX10xX48xX2fxX8cxX23xX22xX3xX90xX27xX92xX3xX4xX1xX3cxX3xX5xX10fxX4xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX3xXexX95xXdxX3xX4xX1xX34xXexX3xX44xX3xXexX27xX15xX13cxX23xX3xX65xXcdxX2e5xX23xX22xX3xX2xX1a4xX2xX5dxX3xXexX1xX61xX23xX3xX53axX61xX23xX22xX3xX2c1xX6xX48xX3xd848x15a62xX5dxX3xX1cxXe4xX3xX3bxX47xX48xX3xX17axX4f8xX23xX1xX3xX22xXdxX38xXbxX3xX1cxXe4xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX85xX317xXdxX5dxX3xX1xX27xX15xXbbxX23xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX85xX92xX16axX0xX76xX10xX48xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX0xXdxX48xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX3fxXexX1xX24xX3xX1a3xX1a4xX1a5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX16axXbaxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16axX3dxX23xX76xX23xX10xX19cxX7xX76xX1a4xX2xX1a4xX1b3xX76xX2xX2xX1b4xX3fxX1dexX2xX1a5xX1b3xX1b2xX1b3xX1a3xXexX1b2xX1b2xX1a3xX1dexX42xX5xX1a5xX16axX26xXbxX22xX1f1xX55xX9xX1dexX1b3xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxXaxX3xX19cxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b2xX1b3xX1b4xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX95xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX65xXdxX66xX48xX3xX4xX1xX34xXexX5dxX3xX2d7xX1xX2d9xX3xX17axX2dcxX3xXexX1xXcdxX3xXcxX1xXcdxX2e5xX23xX22xX3xXexX55xX10fxX4xX3xX85xX27xX15xXbbxX23xX3xX2baxX15xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xX85xX92xX3xXcxX1xX69xX3xX2fexXdxXbbxXexX3xX303xX23xX1xX3xX65xX107xX3xX23xX22xX1xX69xX3xX4xX38xX4xX3xX5xX10fxX4xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX3xXexX1xX10fxX4xX3xX1xXdxXbbxX23xX3xXexX34xXexX3xX23xX1xXdxXbbxX48xX3xX3dxX128xX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xXexX27xX6exX23xX3xXexX1xX2baxX3xX23xX22xX1xXdxX4dxX48xX3xX23xX22xX8cxXexX3xX4xX38xX4xX3xX90xX27xX15xX3xX65xX69xX23xX1xX3xX3dxX4e4xXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX30cxX23xX3xX90xX27xX15xX13cxXexX3xXexX6exX48xX3xX4xX6xX3cxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxX16axX3xX0xX10xX48xX2fxXcxX55xX3cxX23xX22xX3xX535xX23xX1xX24xX3xX0xX76xX10xX48xX2fxX0xX10xX48xX2fxX589xXe4xX23xX1xX3xX65xX95xX3cxX3xX1xX27xX15xXbbxX23xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX8cxX23xX22xX3xX90xX27xX92xX3xX4xX1xX3cxX3xX5xX10fxX4xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX3xXexX95xXdxX3xX4xX1xX34xXexX3xX44xX3xX23xX22xXe4xX3xXexXcdxX3xX65xXcdxX2e5xX23xX22xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xXexX1xX61xX23xX3xf8ebxX4dxX23xX3x110b9xX1xX38xX23xX1xX5dxX3xX1cxXe4xX3xX3bxX47xX48xX3xX2fexX69xX23xX1xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xX23xX1xX6xX27xX3xX3dxX4e4xXdxX3xX90xX27xX34xX4xX3xX5xX317xX3xX2xX17axX16axX0xX76xX10xX48xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX0xXdxX48xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX23xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX3fxXexX1xX24xX3xX1a3xX1a4xX1a5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX16axXbaxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16axX3dxX23xX76xX23xX10xX19cxX7xX76xX1a4xX2xX1a4xX1b3xX76xX2xX2xX1b4xX3fxX1dexX2xX1a5xX1dexX30xX1a5xX2xXexX42xX30xX1b2xX1b4xX1b2xX5xX1a5xX16axX26xXbxX22xX1f1xX55xX9xX1b4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxXaxX3xX19cxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b2xX1b3xX1b4xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX53axXcdxXcexX4xX3xXbaxXdxX13cxXexX5dxX3xX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xX65xXcdxXcexX4xX3xX5fxX2dcxX4xX1xX3xX1xX3cxX95xXexX3xXexXc9xX3xX30xX1xX3xX23xX22xX92xX15xX3xX2xX1b2xX76xX30xX16axX3xcaafx138ffxXdxX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX4cdxX48xX3xX1b3xX3xX1exX3xX1b2xX3xX23xX22xXcdxX2e5xXdxX3xXexX1xX27xX317xX4xX3xX4xX38xX4xX3xX5xX10fxX4xX3xX5xXcdxXcexX23xX22xX24xX3xX4xX61xX23xX22xX3xX6xX23xX5dxX3xX15xX3xXexX13cxX5dxX3xX90xX27xX6exX23xX3xX7xX10fxX5dxX3xXbaxXdxX4dxX23xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX3dxX92xX3xX65xX3cxX92xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX4dxX23xX16axX3xX3bxX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xXexX1xX10fxX4xX3xX1xXdxXbbxX23xX3xX23xX1xXdxXbbxX48xX3xX3dxX128xX3xX1a4xX1b3xX76xX1a4xX1b3xX1xX3xXex11487xXexX3xX4xX535xX3xX4xX38xX4xX3xX23xX22xX92xX15xX3xXexX55xX3cxX23xX22xX3xXexX27xX30cxX23xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX0xXdxX48xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX23xXexX10xX55xX3xX3fxXexX1xX27xX48xXbaxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX3fxXexX1xX24xX3xX1a3xX1a4xX1a5xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX76xX76xXdxX16axXbaxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16axX3dxX23xX76xX23xX10xX19cxX7xX76xX1a4xX2xX1a4xX1b3xX76xX2xX2xX1b4xX3fxX1dexX2xX1a5xX1dexX30xX2xX1dexXexX1b2xX1a4xX1a5xX30xX2xX5xX1a5xX16axX26xXbxX22xX1f1xX55xX9xX1b2xX2xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxXaxX3xX19cxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b2xX1b3xX1b4xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3bxX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xX23xX92xX15xX3xX4xX2d9xX3xX23xX1xXdxXbbxX48xX3xX3dxX128xX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xX23xX22xXcdxX2e5xXdxX5dxX3xXbxX1xXcdxX4f3xX23xX22xX3xXexXdxXbbxX23xX3xX3dxX92xX3cxX3xX55xX6xX3xXexX55xX4dxX23xX3xX65xX69xX6xX3xXbaxX92xX23xX3xX1xX27xX15xXbbxX23xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xX3dxX4e4xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX1xX3cxX95xXexX3xX65xX317xX23xX22xX3xX23xX1xXcdxX24xX3xX65xX3cxX3xXexX1xX6exX23xX3xX23xX1xXdxXbbxXexX3xX4xX1xX3cxX3xX5xX38xXdxX3xX1cxX10xX5dxX3xXexX1xX10fxX4xX3xX1xXdxXbbxX23xX3xX5fxX1xX6xXdxX3xXbaxX38xX3cxX3xX15xX3xXexX13cxX3xX65xX66xX3xX55xX92xX3xX7xX3cxX38xXexX5dxX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xXdxXbbxX23xX3xX23xX1xX4eexX23xX22xX3xX65xX34xXdxX3xXexXcdxXcexX23xX22xX3xX4xX2d9xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX4f3xX3xX5xX6exX15xX3xX23xX1xXdxeceaxX48xX3xX4xX6xX3cxX16axX16axX16axX0xX76xXbxX2fxX0xXexX6xXbaxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1a5xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX23xX22xX9xXaxX1b2xXaxX2fxX0xXexXbaxX3cxX3fxX15xX2fxX0xXexX55xX2fxX0xXexX3fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX4xX1xX34xX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX1xX27xX15xXbbxX23xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX0xX76xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX1exX3xX3bxX1xX34xXexX3xXexX95xXdxX3xX4xX30cxX27xX3xX2fexX95xX23xX3xXcxX1xX92xX23xX1xX5dxX3xX1cxXe4xX3xX3bxX47xX48xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xXfcxX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX104xX3xX23xX34xXdxX3xX7xX6xX23xX22xX3xX1cxXe4xX3xXcxX6exX23xX3xX589xX6exX48xX3xX85xXcdxX4f3xX23xX22xX3xXfcxXcxX1xX95xX4xX1xX3xX85xX92xX104xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX1exX3xX3bxX1xX34xXexX3xX44xX3xXexX27xX15xX13cxX23xX3xX65xXcdxX2e5xX23xX22xX3xXcx12be8xX23xX1xX3xX5xX317xX3xX2xX1b4xX5dxX3xX1cxXe4xX3xX3bxX47xX48xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xXfcxX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX104xX3xX22xXdxX38xXbxX3xX1cxXe4xX3xX2c1xX6xX48xX3xX53axXdxX107xX23xX3xXfcxXcxX1xX95xX4xX1xX3xX85xX92xX104xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX1exX3xX3bxX1xX34xXexX3xXexX95xXdxX3xXexX55xX128xX4xX3xX65xXcdxX2e5xX23xX22xX3xX1a4xX30xX3xX1exX3xX65xX3cxX95xX23xX3xXexX1xX61xX23xX3xX53axX61xX23xX22xX3xX2fexXdxX23xX1xX5dxX3xX1cxXe4xX3xX3bxX47xX48xX3xX17axX4f8xX23xX1xX3xXfcxX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX104xX3xXexXdxX13cxXbxX3xX22xXdxX38xXbxX3xX3dxX4e4xXdxX3xX1cxXe4xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX17axX4f8xX23xX1xX3xXfcxXcxX2d7xX3xX85xX92xX3xXcxX101xX23xX1xX104xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX1exX3xX3bxX1xX34xXexX3xX44xX3xXexX27xX15xX13cxX23xX3xX65xXcdxX2e5xX23xX22xX3xX2xX1a4xX2xX5dxX3xXexX1xX61xX23xX3xX53axX61xX23xX22xX3xX2c1xX6xX48xX3xX589xX58axX5dxX3xX1cxXe4xX3xX3bxX47xX48xX3xX17axX4f8xX23xX1xX3xXfcxX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX104xX3xX22xXdxX38xXbxX3xX1cxXe4xX3xXcxX1xX95xX4xX1xX3xX85xX317xXdxX3xXfcxXcxX1xX95xX4xX1xX3xX85xX92xX104xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX1exX3xX3bxX1xX34xXexX3xX44xX3xX23xX22xXe4xX3xXexXcdxX3xX65xXcdxX2e5xX23xX22xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xXexX1xX61xX23xX3xXcxX6xX48xX3xXcxX55xX27xX23xX22xX5dxX3xX1cxXe4xX3xX3bxX47xX48xX3xX2fexX69xX23xX1xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xX23xX1xX6xX27xX3xX3dxX4e4xXdxX3xX65xXcdxX2e5xX23xX22xX3xe518xX27xX34xX4xX3xX5xX317xX3xX2xX17axX16axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX3cxX3fxX15xXaxX2fxX1exX3xX3bxX1xX34xXexX3xX44xX3xX23xX22xXe4xX3xXexXcdxX3xX65xXcdxX2e5xX23xX22xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xXexX1xX61xX23xX3xX83cxX4dxX23xX3xX840xX1xX38xX23xX1xX5dxX3xX1cxXe4xX3xX3bxX47xX48xX3xX2fexX69xX23xX1xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xX23xX1xX6xX27xX3xX3dxX4e4xXdxX3xXf7axX27xX34xX4xX3xX5xX317xX3xX2xX17axX16axX0xX76xXbxX2fxX0xX76xXexX3fxX2fxX0xX76xXexX55xX2fxX0xX76xXexXbaxX3cxX3fxX15xX2fxX0xX76xXexX6xXbaxX5xX10xX2fxX0xX3fxXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX55xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX2fxX0xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX90xX27xX6xX23xX24xX0xX76xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX48xXbaxX1exX6xX23xX3fxX1exX7xX6xXbxX3cxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX589xX51xXbxX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xX4xfb94xX6xX3xX23xX22x154f2xX3xX55xX6xX3xX3dxX92xX3cxX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xX65xX66xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX76xX15xX1exXexX10xX76xX5xX6xXbxX1exX4xX1xX3cxXexX1exX5fxXdxX10xX48xX1exX7xX3cxX6xXexX1exX4xX27xX6xX1exX23xX22xX3cxX1exX55xX6xX1exX3dxX6xX3cxX1exX4xX6xX48xX1exX1cxX27xX15xX10xX23xX1exX3fxX10xX1exXbxX1xX3cxX23xX22xX1exX3fxXdxX4xX1xX1exX4xX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX76xX1a4xX2xX1dexX1b4xX42xX1dexX16axX1xXexX48xXaxX2fxX0xXdxX48xX22xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX76xX48xX10xX3fxXdxX6xX76xX2xX1a4xX1a5xX76xX23xX10xX19cxX7xX76xX1a4xX2xX1a4xX1b3xX76xX2xX2xX1b4xX3fxX2xX2xX2xX1a5xX1b3xX1a5xX2xXexX2xX42xX1a3xX42xX1b4xX5xX1a5xX16axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX3fxXdxX3dxX2fxX0xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX589xX51xXbxX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xX4xX1080xX6xX3xX23xX22xX1085xX3xX55xX6xX3xX3dxX92xX3cxX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xX65xX66xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX76xX15xX1exXexX10xX76xX5xX6xXbxX1exX4xX1xX3cxXexX1exX5fxXdxX10xX48xX1exX7xX3cxX6xXexX1exX4xX27xX6xX1exX23xX22xX3cxX1exX55xX6xX1exX3dxX6xX3cxX1exX4xX6xX48xX1exX1cxX27xX15xX10xX23xX1exX3fxX10xX1exXbxX1xX3cxX23xX22xX1exX3fxXdxX4xX1xX1exX4xX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX76xX1a4xX2xX1dexX1b4xX42xX1dexX16axX1xXexX48xXaxX2fxX589xX51xXbxX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xX4xX1080xX6xX3xX23xX22xX1085xX3xX55xX6xX3xX3dxX92xX3cxX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xX65xX66xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX2fxXcxX55xXcdxX44xX23xX22xX3xXbaxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX4dxX23xX3xX22xXdxX38xX3cxX3xXcxXddexX23xX1xX3xX2baxX15xX3xX85xX92xX3xXcxX101xX23xX1xX3xX85xX92xX3xX2fex11876xX23xX3xX85xcf9bxX23xX22xX3xX65xX107xX3xX23xX22xX1xX69xX3xX1xX27xX15xXbbxX23xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xX5fxX69xXbxX3xXexX1xX2e5xXdxX3xX5xX51xXbxX3xX4xX1xX34xXexX3xX5fxXdxX66xX48xX3xX7xX3cxX38xXexX3xX23xX22xXcdxX2e5xXdxX3xX3dxX92xX3cxX3xX55xX6xX3xX44xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1080xX6xX3xX23xX22xX1085xX2dxX3xX4xX1xXddexX3xX65xX95xX3cxX3xX4xX4f3xX3xX7xX44xX3xX15xX3xXexX13cxX3xXexX55xXdxX66xX23xX3xX5fxX1xX6xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX65xXdxX66xX48xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX5fxX1xX38xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX4dxX23xX3xX4xX1xX3cxX3xX23xX22xXcdxX2e5xXdxX3xX3fxX6exX23xX16axX16axX16axX3xX65xX66xX3xXexX12d4xX23xX22xX3xX4xXcdxX2e5xX23xX22xX3xX4xX61xX23xX22xX3xXexX38xX4xX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX4xX1xX34xX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX3fxXdxX3dxX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX589xXdxX23xX1xX3xX48xX128xX4xX3xXf7axX27xX535xX23xX3xX1cxe4e0xX3xXcxXdxX13cxXbxX3xX2fexX1085xX3xXexX8cxX23xX22xX3xX90xX27xX92xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX5dxX3xX4xX1xX34xX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX44xX3xXcxX4axX3xX85xX4cdxX23xX22xX3xX589xX101xX23xX1xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX76xXbaxX6xX23xX1exX3fxX3cxX4xX76xX5xXdxX23xX1xX1exX48xX27xX4xX1exX90xX27xX6xX23xX1exX1cxX27xX1exXexXdxX10xXbxX1exX3dxX3cxX1exXexX6xX23xX22xX1exX90xX27xX6xX1exX4xX1xX3cxX1exX4xX6xX4xX1exX4xX1xX3cxXexX1exXbxX1xX3cxX23xX22xX1exX4xX1xX3cxX23xX22xX1exX3fxXdxX4xX1xX1exX3cxX1exXexX1cxX1exX1xX3cxX23xX22xX1exX5xXdxX23xX1xX76xX1a4xX2xX1dexX30xX1a4xX42xX16axX1xXexX48xXaxX2fxX0xXdxX48xX22xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX76xX48xX10xX3fxXdxX6xX76xX2xX1a4xX1a5xX76xX23xX10xX19cxX7xX76xX1a4xX2xX1a4xX1dexX76xX2xX1a5xX42xX3fxX30xX2xX1a5xX1b2xX1b4xX2xX1a3xXexX30xX1a5xX1b3xX1a5xX1a3xX5xX1a5xX16axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX3fxXdxX3dxX2fxX0xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX589xXdxX23xX1xX3xX48xX128xX4xX3xXf7axX27xX535xX23xX3xX1cxX13d9xX3xXcxXdxX13cxXbxX3xX2fexX1085xX3xXexX8cxX23xX22xX3xX90xX27xX92xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX5dxX3xX4xX1xX34xX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX44xX3xXcxX4axX3xX85xX4cdxX23xX22xX3xX589xX101xX23xX1xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX76xXbaxX6xX23xX1exX3fxX3cxX4xX76xX5xXdxX23xX1xX1exX48xX27xX4xX1exX90xX27xX6xX23xX1exX1cxX27xX1exXexXdxX10xXbxX1exX3dxX3cxX1exXexX6xX23xX22xX1exX90xX27xX6xX1exX4xX1xX3cxX1exX4xX6xX4xX1exX4xX1xX3cxXexX1exXbxX1xX3cxX23xX22xX1exX4xX1xX3cxX23xX22xX1exX3fxXdxX4xX1xX1exX3cxX1exXexX1cxX1exX1xX3cxX23xX22xX1exX5xXdxX23xX1xX76xX1a4xX2xX1dexX30xX1a4xX42xX16axX1xXexX48xXaxX2fxX589xXdxX23xX1xX3xX48xX128xX4xX3xXf7axX27xX535xX23xX3xX1cxX13d9xX3xXcxXdxX13cxXbxX3xX2fexX1085xX3xXexX8cxX23xX22xX3xX90xX27xX92xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX5dxX3xX4xX1xX34xX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX44xX3xXcxX4axX3xX85xX4cdxX23xX22xX3xX589xX101xX23xX1xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX2fxX3bxX1xXdxX6xX3xX7xf3b9xX3xX3dxX4e4xXdxX3xX23xX1xX4eexX23xX22xX3xX5fxX1xX2d9xX3xX5fxX1xX12d4xX23xX3xX4xX2baxX6xX3xX4xX38xX23xX3xXbaxX317xX5dxX3xX4xX1xXdxX13cxX23xX3xX7x145f4xX3xX3dxX92xX3xX23xX1xX6exX23xX3xX3dxXdxX4dxX23xX3xX15xX3xXexX13cxX3xXexX95xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX5dxX3xX4xX1xX34xX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xXexX55xX4dxX23xX3xX65xX69xX6xX3xXbaxX92xX23xX5dxX3xX589xXdxX23xX1xX3xX48xX128xX4xX3xX2c1xX22xX27xX15xXc8fxX23xX3xXf7axX27xX6xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX1exX3xXf7axX27xX535xX23xX3xX1cxX13d9xX3xXcxXdxX13cxXbxX3xX2fexX1085xX5dxX3xXbxX1xXcdxX2e5xX23xX22xX3xX2c1xX6xX48xX3xX85xX4cdxX23xX22xX5dxX3xXcxX4axX3xX85xX4cdxX23xX22xX3xX589xX101xX23xX1xX3xXfcxX85xX92xX3xXcxX101xX23xX1xX104xX3xX65xXe4xX3xX65xX13cxX23xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xX65xX317xX23xX22xX3xX3dxXdxX4dxX23xX5dxX3xXexX8cxX23xX22xX3xX23xX1xXdxX107xX27xX3xXbxX1xX30cxX23xX3xX90xX27xX92xX3xX58axX3xX23xX22xX1xX101xX6xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX3fxXdxX3dxX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX27xX23xX22xX3xX13d9xX23xX22xX3xX1xX92xX23xX22xX3xX1xX2d9xX6xX3xX90xX27xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX44xX3xXcxX2d7xX3xX85xX92xX3xXcxX101xX23xX1xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX76xXexX1xX27xX3cxX23xX22xX1exX48xX6xXdxX1exX3fxXdxX4xX1xX1exX3dxX27xX76xX4xX27xX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX1xX3cxX6xX1exX90xX27xX6xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX1xX3cxXexX1exXbxX1xX3cxX23xX22xX1exX3fxXdxX4xX1xX1exX3cxX1exXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX76xX1a4xX2xX1dexX1b3xX30xX1b4xX16axX1xXexX48xXaxX2fxX0xXdxX48xX22xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX76xX48xX10xX3fxXdxX6xX76xX2xX1a4xX1a5xX76xX23xX10xX19cxX7xX76xX1a4xX2xX1a4xX1dexX76xX1b4xX1a4xX3fxX1b3xX1a5xX30xX1b2xX1b3xX1b3xX42xXexX30xX1b3xX2xX1a3xX1b2xX5xX1a5xX16axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xX4xX1xX34xXexX3xX22xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxXdxX3fxX1exX2xX42xX3xX44xX3xX3bxX47xX48xX3xX4axX27xX15xX4dxX23xX3xXexX51xXbxX3xXexX55xX27xX23xX22xX3xX4xX6xX3cxX5dxX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX1cxX6exX48xX3xX23xX1xX51xXbxXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX3fxXdxX3dxX2fxX0xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX27xX23xX22xX3xX13d9xX23xX22xX3xX1xX92xX23xX22xX3xX1xX2d9xX6xX3xX90xX27xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX44xX3xXcxX2d7xX3xX85xX92xX3xXcxX101xX23xX1xXaxX3xX1xX55xX10xX2bxX9xXaxX76xXexX1xX27xX3cxX23xX22xX1exX48xX6xXdxX1exX3fxXdxX4xX1xX1exX3dxX27xX76xX4xX27xX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX1xX3cxX6xX1exX90xX27xX6xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX1xX3cxXexX1exXbxX1xX3cxX23xX22xX1exX3fxXdxX4xX1xX1exX3cxX1exXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX76xX1a4xX2xX1dexX1b3xX30xX1b4xX16axX1xXexX48xXaxX2fxX3bxX27xX23xX22xX3xX13d9xX23xX22xX3xX1xX92xX23xX22xX3xX1xX2d9xX6xX3xX90xX27xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX1xX34xXexX3xXbxX1xXabxX23xX22xX3xX3fxX69xX4xX1xX3xX44xX3xXcxX2d7xX3xX85xX92xX3xXcxX101xX23xX1xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX55xX3cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX2fxXcxX55xX3cxX23xX22xX3xX23xX1xX4eexX23xX22xX3xX23xX22xX92xX15xX3xXexX1xX10fxX4xX3xX1xXdxXbbxX23xX3xXexX1xXdxX13cxXexX3xX5xX51xXbxX3xX3dxX12d8xX23xX22xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX13cxX3xX44xX3xXcxX2d7xX3xX85xX92xX3xXcxX101xX23xX1xX5dxX3xX1xX3cxX95xXexX3xX65xX317xX23xX22xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX13d9xX23xX22xX3xX1xX92xX23xX22xX3xX1xX2d9xX6xX5dxX3xX5xXcdxX4f3xX23xX22xX3xXexX1xX10fxX4xX5dxX3xXexX1xX10fxX4xX3xXbxX1xX47xX48xX3xXexX1xXdxX13cxXexX3xX15xX13cxX27xX3xX3dxX308xX23xX3xX65xXcdxXcexX4xX3xX3fxX27xX15xX3xXexX55xX4f8xX3xX3dxX4e4xXdxX3xX90xX27xX15xX13cxXexX3xXexX6exX48xX3xX5fxX1xX61xX23xX22xX3xX65xX66xX3x113fbxX65xX13d9xXexX3xX22xXe4xX15xc802xX3xX4xX1xX27xX9d7xXdxX3xX4xX27xX23xX22xX3xX13d9xX23xX22xX3xX1xX92xX23xX22xX3xX1xX2d9xX6xX16axX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX3fxXdxX3dxX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX76xX27xX5xX2fxX0xX3fxXdxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX55xXaxX2fxX0xX76xX3fxXdxX3dxX2fxX0xX76xX3fxXdxX3dxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf11xX27xXexX1xX3cxX55xXaxX2fxX2d7xX1xX6xX23xX3xXcxX55xX6exX48xX3xX1exX3xX17axX535xX3cxX3xXcxX55xX27xX23xX22xX0xX76xXbxX2f
Phan Trâm - Bảo Trung