Xem lính bộ binh Hà Tĩnh diễn tập vượt sông có vũ khí trong mưa rét
(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện thời tiết mưa rét, các chiến sỹ Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã thực hiện thành công đợt diễn tập đưa vũ khí, quân trang vượt sông trong diễn tập vòng tổng hợp cuối năm 2019.
b267x13952x16bf1x14e3ex153bdx150ecx13cbbxd520x17cb0xX7x17332xea41x10bf9x160fax15ac3x1003dxX5x10586xXax147bbxeab6xX10x1235fxX3xX5xd75cx171bfxX1xX3x17aecx146d5xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xe6d6xe7ffxX3xXcx16df3xX19xX1xX3x146b9xXdx13c8axX19xX3xXex13e19xXbxX3xf1e5xf71ax138b6xXexX3xX7x1179dxX19x11b38xX3xX4x1650cxX3xX35x11981xX3x1282dxX1xX18xX3xXexce52x15eb4xX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axed93xXexX0x12fe2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xX2cxXaxX12xXcxX4axX4bxX19xX3dxX3x163c1xXdxdac7x13a45xX3xX45xXdx148ebxX19xX3xXexX1x11643xXdxX3xXexXdx12989xXexX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXex12e37xX3xX4x13219xX4xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7x13fafxX3xXcxXdxce1bxX75xX3xX72xX4bxX25xX19xX3x10de1xX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xda81xX3x10b9axX3xXcxX4axX75xX19xX3dxX3xX72xX4bxX25xX19xX3x17fe4xd5c2xX2xX3x16cb9xXa6xX1dxX3xfa44xX1x15473xX3xX1xX75xb3fbxX3x11021xX75xfc87xX19xX3xX7x16035xX3xXexXc7xX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1x11a43xX3xX72x16f6cxX3xXexX1xXd3xX4xX3xX1xXdxX79xX19xX3xXexX1xX25xX19xX1xX3xX4xX3bxX19xX3dxX3xX72xX37xXexX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX72xX36xX6xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX8dxX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35x155bfxX19xX3dxX3xXex1633cxX19xX3dxX3xX1xX37xXbxX3xX4xX75x1458exXdxX3xX19x129d2xX15xX3xXaex10242xX2x11f56xdcd7xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX4bxX2cxXcbxXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxXexX10xbe05xXexXb0xX6xX5xXdxX3dxX19x11faexX3xX4xX10xX19xXexX10xX4ax15df5xXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX4xX10xXb0xX4bxX1cx161bexX10xX4xXexX3xX2cxX3dxX15xX10xX2cxXdxX6xX3xX35xXdxX2cxX10xX4bxX3xX15xXbxXbexXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXax129d9xXdxX2cxXexX1xX17axX3x14cfdxX2xXaexXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3x1681axXbexXbexXbxX172xX182xX3xX2cxXdxX7xXbxX5xX6xXcbxX17axX3xX1cxX5xX4bxX4xX45xX182xX3xX15xX6xX4axX3dxXdxX19xXb0xX5xX10xc203xXexX17axX3xX6xX75xXexX4bxX182xX3xX15xX6xX4axX3dxXdxX19xXb0xX4axXdxX3dxX1xXexX17axX3xX6xX75xXexX4bxX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX57xX6xXbxXbxX7xX57xX4bxXbxX10xX19xX57xX15xX10xX2cxXdxX6xX57xXexX1xX75xX15xX1cxf90fxXbxX9xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbex143e2xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexXaexXaexX1bdxX150xX2xXexXaexXbexX150xX2xX5xXaexXb0xX6xX19xX1xXb0xX35xXdxX2cxX10xX4bxX153xX197xXbxX3dxXaxX3xX2cxX6xXexX6xXb0xXexXcbxXbxX10xX9xXaxX35xXdxX2cxX10xX4bxX57xX15xXbxXbexXaxX3xX2cxX6xXexX6xXb0xX10xX19xX4xX4bxX2cxX10xX9xXax1417cxX197xfcccxX5xX3dxX2cxX1xX4bx1549cxXcdxd26fxX172xXbex179efxX1cxX19x106fax139f7xXdxX1ccxX3dxcd92xX13xX4bxe1dexX2cxX1cxX2cxX6xX45xXaexX15xX1bdxX1ccxX1b6xX3dxX27axX57xX75xX2cxX1ecxX2cxXdxX27axX2cxX1xX1b6xX1cxX2xX152xX10xX45xX150xX150x106d0xfad0xe275xXcbxXa6xX19xX278xX278xX285xXcbxX2cxX197x1409exb9a2xe77bx17a11x10a45xe5f1xX288x16f2cxXaexXa6xX27axX19xX1bdxXbdxX1cxX7xX1cxX2aexXcxX1cx16bd1xX2bexXbxX57xX57xX278xX4bxX2c1xXaexXa6xX289xXbdxX27axc1baxX1b6xc310x13e23xX4xX172xX2bbxX4bxX2bdxX289xX282xX282xX2aexX2bexX2afxX2cexX197xX2bdxX19xXbdxXdxX2cexXcxX4bxX1xX2c1xXaexXa6xX278xX2xX278xX27axX28dxX13xX5xXc5xX10xXa6xX15xX150xX2dexX150xX172xXc5xX2dbxX288xX57xXbxX28dxX15xXc5xX278xX2afxX280x12ca0xX1cxX280xX2c1xX1ccxX288xX2c1xX1ccxX288xXaxX3xX2cxX6xXexX6xXb0xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX57xX12xX0xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX2baxXdxX2cxX10xX4bxX17axX3xXc5xX90xX4xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7xX9axX3xXcxXdxX9exX75xX3xX72xX4bxX25xX19xX3xXa6xX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXaexX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX72xX36xX6xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX0xX57xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX2cxXexX1xX17axX3xX1bdxX2xX282xXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3xXbexX2xX150xXbxX172xX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX57xX57xXdxX153xX1cxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xX35xX19xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbexX231xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexX2xX282xXbdxXaexXaexXexX1ccxXbexX1ccxX282xX150xX5xX150xX153xX197xXbxX3dxX226xX4axX9xXbdxX2xX282xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX4bxX19xXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexXb0xX6xX5xXdxX3dxX19xX17axX3xX197xX75xX7xXexXdxX1ecxXcbxX182xXaxX12xXcx148b8xX19xX1xX3xX1xX75xX148xX19xX3dxX3xX72x12d78xXexX3xX4axX6xX3xX4xX1xX4bxX3xXcxXdxX9exX75xX3xX72xX4bxX25xX19xX3xXa6xX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXaexX3xXb0xX3xXcxX4axX75xX19xX3dxX3xX72xX4bxX25xX19xX3xXbdxXbexX2xX3xX5xX25xX3xXbxX1xb895xXdxX3xX1cxX18xX3xX15xX32xXexX3xX35xX36xX37xXexX3xXcdxX75xX6xX3xX45xX1xX75xX3xX35xXd3xX4xX3xX45xX1x1513cxX4xX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX2bcxX3dxX25xX19xX3xX311xcd1bxX3xXexX1xX75xX1dxX4xX3xX72x1436fxX6xX3xX1cxX25xX19xX3xXexX1xX3bxX19xX3xXbexX8dxX3xX172xXe4xX3xXc5x14b9cxX15xX3xX288xX75xX79xX3xXc1xX1xX75xXcbxX79xX19xX3xXc5xX51fxX15xX3xX13xX75xXcbx132b4xX19xXe1xX3xX1cx180ffxX19xX3dxX3xXbxX1xX36x16350xX19xX3dxX3xXbxX1xX90xXbxX3xX1cxX540xXdxX3xX1cxX6xX4bxX3xX3dxX40xXdxX8dxX3xX1cxX540xXdxX3xX35xX43xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX35xX25xX3xX5xX37xXdxX3xX2cx12837xX19xX3dxX3xX72xX50cxX6xX3xX1xX499xX19xX1xX8dxX3xX72xX50cxX6xX3xX35xX32xXexX3xX19xX1xX36xX17axX3xX1cxX540xXdxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX8dxX3xX45xX83xXexX3xX1cxe607xX3xX15xX4d8xX19xX3dxX3xX1cxX539xX19xX3dxX3xX4xXcfxXcbxX3xX4xX148xXdxX153xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX2cxXexX1xX17axX3xX1bdxX2xX282xXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3xXbexX2xX150xXbxX172xX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX57xX57xXdxX153xX1cxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xX35xX19xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbexX231xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexX2xX282xXbdxX2xX152xXexXaexX282xX1bdxX282xX150xX5xX150xX153xX197xXbxX3dxX226xX4axX9xX1ccxX150xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX4bxX19xXaxX12xX289xX6xX75xX3xX45xX1xXdxX3xX3dxX40xXdxX3xX1cxX75xX1dxX4xX3xX4xX51fxX19xX3xXexX1xX32xX19xX8dxX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xXexX36xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX8dxX3xX4xX90xX4xX3xX5xX4bx11fd4xXdxX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX1cxX50cxX3xX72xX36xX37xX4xX3xX4xX90xX4xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7xX28xX3xXexX4axd4c4xX3xX4xX1xX75xXcbxX9exX19xX3xXex125dcxXdxX3xX35xX50cxX3xXexX4axX18xX3xX72xX50cxX19xX1xX3xX7xee34xX19xX3xX72xX9exX3xX4xX4d8xX19xX1xX3xX3dxXdxX71axXdxX3xXbxX1xX18xX6xX3xXexX4axX36xX71axX4xX8dxX3xX7xX72axX19xX3xX7xX25xX19xX3dxX3xX4xX1xX7exX3xX5xX79xX19xX1xX153xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX2cxXexX1xX17axX3xX1bdxX2xX282xXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3xXbexX2xX150xXbxX172xX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX57xX57xXdxX153xX1cxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xX35xX19xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbexX231xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexX2xX282xXbdxX2xXbexXexX152xXbdxX231xX152xX282xX5xX150xX153xX197xXbxX3dxX226xX4axX9xX231xX152xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX4bxX19xXaxX12xXc5xX90xX4xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7xX9axX3xXexX4axX710xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX40xX19xX3dxX3xXexXdxX83xXbxX3xX4xX32xX19xX3xX1cxX83xX19xX3xX35xX36xX37xXexX3xX72xX9exX3xXexX1xXd3xX4xX3xX1xXdxX79xX19xX3xX19xX1xXdxX79xX15xX3xX35xX56bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX2cxXexX1xX17axX3xX1bdxX2xX282xXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3xXbexX2xX150xXbxX172xX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX57xX57xXdxX153xX1cxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xX35xX19xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbexX231xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexXaexX150xX150xX1ccxXbdxXexXbdxX150xX152xX150xX152xX5xX150xX153xX197xXbxX3dxX226xX4axX9xXaexXaexXbexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX4bxX19xXaxX12xXcxX4axX4bxX19xX3dxX3xX72xXdxX74xX75xX3xX45xXdxX79xX19xX3xXexX1xX7exXdxX3xXexXdxX83xXexX3xX3dxXdxX90xX3xX5xX6e9xX19xX1xX8dxX3xX15xX36xX6xX3xXexX4bxX8dxX3xX3dxXdxX40xX3xX5xX6e9xX19xX1xX8dxX3xX72xX1dxX3xX4axX1dxX19xX3dxX3xX15xX4a4xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX2xX282xX150xX15xX8dxX3xX7xXcfxX75xX3xX3dxf463xX19xX3xX2xX150xX15xX8dxX3xX19xX36xX71axX4xX3xX4xX1xX4d8xXcbxX3xX172xXdxX83xXexX8dxX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX4d8xXdxX3xXexX1xXd3xX4xX3xX1xXdxX79xX19xX3xX19xX1xXdxX79xX15xX3xX35xX56bxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX153xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxXexX1xX75xX15xX1cxX3xXdxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX2cxXexX1xX17axX3xX1bdxX2xX282xXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3xXbexX2xX150xXbxX172xX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX57xX57xXdxX153xX1cxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xX35xX19xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbexX231xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexXaexX150xX150xX282xXaexXexX282xX1bdxXaexX150xXbexX5xX150xX153xX197xXbxX3dxX226xX4axX9xXaexX231xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX4bxX19xXaxX12xXcxX4axX36xX71axX4xX3xX72xX40xX8dxX3xX4xX90xX4xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7xX9axX3xXexX4axX710xX3xXbxX1xX4d8xXdxX3xXexX4axX4d8xXdxX3xXcdxX75xX6xX3xX4xX1xX36xX540xX19xX3dxX3xXexX4axX499xX19xX1xX3xX1xX75x1662fxX19xX3xX5xX75xXcbxX79xX19xX8dxX3xX4axX5acxX19xX3xX5xX75xXcbxX79xX19xX3xXexX1xX9exX3xX5xXd3xX4xX8dxX3xX1xX75xXb5fxX19xX3xX5xX75xXcbxX79xX19xX3xX1cxX540xXdxX3xX35xX43xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX72xX9exX3xXexX1xXd3xX4xX3xX1xXdxX79xX19xX3xX19xX1xXdxX79xX15xX3xX35xX56bxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX72xX1dxXdxX3xX1xX499xX19xX1xX3xX1xX4bxX4d8xX3xX5xXd3xX4xX153xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX2cxXexX1xX17axX3xX1bdxX2xX282xXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3xXbexX2xX150xXbxX172xX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX57xX57xXdxX153xX1cxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xX35xX19xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbexX231xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexXaexX150xX2xX150xXbexXexXbexXbexX282xXbdxX1bdxX5xX150xX153xX197xXbxX3dxX226xX4axX9xX231xXbdxXbexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX4bxX19xXaxX12xXc5xX75xX1dxX4xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX72xX36xX37xX4xX3xX3dxXdxX90xX15xX3xX7xX90xXexX3xX4xX1xX4a4xXexX3xX4xX1x11db2xX8dxX3xX1cxX4d8xX4bxX3xX72xX4d8xX15xX3xX72xX4f5xX19xX3dxX3xXexX18xX19xX1xX3xX4xX1xXb5fxXexX3xX19xX1xX36xX3xX15xX1dxXexX3xX4xX75xX1dxX4xX3xX1xX25xX19xX1xX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xXexX4axX534xX19xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xXexX4axX36xX7exX19xX3dxX153xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX2cxXexX1xX17axX3xX1bdxX2xX282xXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3xXbexX2xX150xXbxX172xX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX57xX57xXdxX153xX1cxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xX35xX19xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbexX231xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexXaexX150xX2xXaexX1bdxXexX231xX1ccxX1bdxXbexXbexX5xX150xX153xX197xXbxX3dxX226xX4axX9xXaexXbexX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX4bxX19xXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexXb0xX6xX5xXdxX3dxX19xX17axX3xX197xX75xX7xXexXdxX1ecxXcbxX182xXaxX12xX288xd5f2xX3xX15xX6xX19xX3dxX3xXexX1xX10xX4bxX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX35xX25xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xX45xX9axX3xXexX1xX75xX32xXexX3xX19xX4a4xX19xX3dxX8dxX3xXexX1xX7exXdxX3xXexXdxX83xXexX3xX15xX36xX6xX3xX5xX6e9xX19xX1xX3xX19xX1xX36xX19xX3dxX3xX35xX71axXdxX3xX7xXd3xX3xXexX13exX3xX4xX1x11790xX4xX3xX4xX1xXc7xX3xX1xX75xXcbxX3xX4xX1xX4a4xXexX3xX4xX1xXcebxX8dxX3xX1xXdxX79xXbxX3xX72x17f79xX19xX3dxX3xX14cxX19xX3x124dfxX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX4xX90xX4xX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX32xX19xX8dxX3xX3dxX9e0xX19xX3xXaexX150xX150xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7xX9axX3xXexX4axX710xX3xX4x1323fxX6xX3xXcxXdxX9exX75xX3xX72xX4bxX25xX19xX3xXa6xX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXaexX3xX72xXe4xX3xX4xX40xX3xX4xX75xX1dxX4xX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xXexX1xX25xX19xX1xX3xX4xX3bxX19xX3dxX8dxX3xX6xX19xX3xXexX4bxX25xX19xX8dxX3xX72xX6e9xXexX3xX15xX56bxX4xX3xX72xX18xX4xX1xX3xX72xX74xX3xX4axX6xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX2xX3xX3dxXdxX7exX3xX72xXeb5xX19xX3dxX3xX1xXeb5xX153xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX19xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX2cxXexX1xX17axX3xX1bdxX2xX282xXbxX172xX182xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX17axX3xXbexX2xX150xXbxX172xX182xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX57xX57xXdxX153xX1cxX6xX4bxX1xX6xXexXdxX19xX1xX153xX35xX19xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXbexX231xX57xX2xX1ccxXaexX2cxX1ccxXaexXaexX150xX2xXbexX282xXexX1ccxX1bdxX282xX231xX231xX5xX150xX153xX197xXbxX3dxX226xX4axX9xXbexXbexX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX4bxX19xXaxX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxXexX10xX172xXexXb0xX6xX5xXdxX3dxX19xX17axX3xX197xX75xX7xXexXdxX1ecxXcbxX182xXaxX12xX289xX6xX75xX3xX45xX1xXdxX3xX7xX6xX19xX3dxX3xX7xX3bxX19xX3dxX8dxX3xX4xX90xX4xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7xX9axX3xXexXdxX83xXbxX3xXexX56bxX4xX3xXexX4axXdxX9exX19xX3xX45xX1xX6xXdxX3xX72xX1dxXdxX3xX1xX499xX19xX1xX3xX5xX25xX15xX3xX4xX3bxX19xX3dxX3xXexX90xX4xX3xX4xX4d8xX19xX1xX3xX3dxXdxX71axXdxX3xX19xX1xX539xX15xX3xX72xX4d8xX15xX3xX1cxX4d8xX4bxX3xX6xX19xX3xXexX4bxX25xX19xX3xX4xX1xX4bxX3xX72xXeb5xX19xX3dxX3xX72xX1dxXdxX3xX72xX6xX19xX3dxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX1xX4bxX4a4xX4xX3xX35xX32xX19xX3xX4xX1xX75xXcbxX9exX19xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX8dxX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX5xX534xX19xX3xX1cxX7exX153xX3xX2cexX83xXexX3xXexX1xX4f5xX4xX3xX4xX75xX1dxX4xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX4xXe45xX19xX3dxX3xX35xX71axXdxX3xX4xX90xX4xX3xX5xX4bxX6e9xXdxX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX1cxX50cxX8dxX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xXexX36xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX15xX6xX19xX3dxX3xXexX1xX10xX4bxX8dxX3xX4xX90xX4xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7xX28xX3xXexXdxX83xXbxX3xXexX56bxX4xX3xX1xX25xX19xX1xX3xXcdxX75xXcfxX19xX8dxX3xX2cxXdxX3xX4xX1xX75xXcbxX9exX19xX3xX72xX1dxXdxX3xX1xX499xX19xX1xX153xX0xX57xXbxX12xX0xX2cxXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX4axX10xX5xX6xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX534xX19xX3xXcdxX75xX6xX19xX17axX0xX57xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX0xX75xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb0xXexX1xX75xX15xX1cxXb0xX6xX19xX2cxXb0xX7xX6xXbxX4bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xXd3xX4xX3xX5xX36xX37xX19xX3dxX3xX35xX43xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3x12bebxX72xX1dxXdxX3xX19xdd2bxX19xX3dx128bexX3xX72xXb5fxX75xX3xX35xe203xX8dxX3xX35xX36xX37xXexX3xX4xX1xX36xX71axX19xX3dxX3xX19xX3dxX6e9xXdxX3xX35xX32xXexXaxX3xX1xX4axX10xX1ecxX9xXaxX57xX5xX75xX4xXb0xX5xX75xX4bxX19xX3dxXb0xX35xX75xXb0xXexX4axX6xX19xX3dxX57xX172xX10xX15xXb0xX5xX75xX4xXb0xX5xX75xX4bxX19xX3dxXb0xX35xX75xXb0xXexX4axX6xX19xX3dxXb0xX1xX6xXb0xXexXdxX19xX1xXb0xX2cxX4bxXdxXb0xX19xX6xX19xX3dxXb0xX2cxX6xX75xXb0xX35xX4bxXb0xX35xX75xX4bxXexXb0xX4xX1xX75xX4bxX19xX3dxXb0xX19xX3dxX6xXdxXb0xX35xX6xXexX57xX2xX231xX1bdxX2xX231xXbdxX153xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX57xX15xX10xX2cxXdxX6xX57xX2xXaexX150xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXaexXbdxX57xX2xXbexX1ccxX2cxX1bdxX150xX1bdxXaexXaexXaexX282xXexXbdxX150xXaexXaexX1bdxX5xX150xX153xX197xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX2cxXdxX35xX12xX0xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xXd3xX4xX3xX5xX36xX37xX19xX3dxX3xX35xX43xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX1223xX72xX1dxXdxX3xX19xX1229xX19xX3dxX122cxX3xX72xXb5fxX75xX3xX35xX1233xX8dxX3xX35xX36xX37xXexX3xX4xX1xX36xX71axX19xX3dxX3xX19xX3dxX6e9xXdxX3xX35xX32xXexXaxX3xX1xX4axX10xX1ecxX9xXaxX57xX5xX75xX4xXb0xX5xX75xX4bxX19xX3dxXb0xX35xX75xXb0xXexX4axX6xX19xX3dxX57xX172xX10xX15xXb0xX5xX75xX4xXb0xX5xX75xX4bxX19xX3dxXb0xX35xX75xXb0xXexX4axX6xX19xX3dxXb0xX1xX6xXb0xXexXdxX19xX1xXb0xX2cxX4bxXdxXb0xX19xX6xX19xX3dxXb0xX2cxX6xX75xXb0xX35xX4bxXb0xX35xX75xX4bxXexXb0xX4xX1xX75xX4bxX19xX3dxXb0xX19xX3dxX6xXdxXb0xX35xX6xXexX57xX2xX231xX1bdxX2xX231xXbdxX153xX1xXexX15xXaxX12xX13xX10xX15xX3xX5xXd3xX4xX3xX5xX36xX37xX19xX3dxX3xX35xX43xX3xXexX4axX6xX19xX3dxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX1223xX72xX1dxXdxX3xX19xX1229xX19xX3dxX122cxX3xX72xXb5fxX75xX3xX35xX1233xX8dxX3xX35xX36xX37xXexX3xX4xX1xX36xX71axX19xX3dxX3xX19xX3dxX6e9xXdxX3xX35xX32xXexX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX2bcxX1229xX19xX3dxX3xX19xX40xX19xX3dxX3xX3dxX6xXcbxX3xX3dxX1229xXexX3xX19xX1xX36xX19xX3dxX3xX45xX1xX3bxX19xX3dxX3xX4d8xX19xX1xX3xX1xX36xbf3dxX19xX3dxX3xX72xX83xX19xX3xX4xX90xX4xX3xX4xX90xX4xX3xX1cxX1dxX8dxX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX7xX9axX3xX28dxX28dxX2baxXcxX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX3dxXdxX6xX3xX24xX1dxXdxX3xXexX1xX6xX4bxX3xXcxX1xX9exX3xX2cxX56bxX4xX3xXexX1xX9exX3xXexX1xX6xX4bxX3xXcdxX75xX148xX4xX3xXbxX1xX139xX19xX3dxX3xXexXc7xX19xX1xX3xX19xX14cxX15xX3xXaexX150xX2xX152xX153xX3xX289xX6xX75xX3xX1ccxX3xX19xX3dxX25xXcbxX3xXexX1xXdxX3xX72xXb5fxX75xX3xX7xX3bxXdxX3xX19xX13exXdxX8dxX3xXb5fxX19xX3xXexX36xX37xX19xX3dxX8dxX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX6xX4bxX3xX72xXe4xX3xXexX1xX25xX19xX1xX3xX4xX3bxX19xX3dxX3xXexX148xXexX3xX72x1504fxXbxX153xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX2cxXdxX35xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX3xX2cxXcfxX19xX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX1cxX1229xX19xX3xX7xX4f5xX19xX3dxX3xX4xX148xXdxX3xXbdxXaexX15xX15xXaxX3xX1xX4axX10xX1ecxX9xXaxX57xX5xX75xX4xXb0xX5xX75xX4bxX19xX3dxXb0xX35xX75xXb0xXexX4axX6xX19xX3dxX57xX172xX10xX15xXb0xX2cxX6xX19xXb0xXcdxX75xX6xX19xXb0xX1xX6xXb0xXexXdxX19xX1xXb0xX2cxXdxX10xX19xXb0xXexX6xXbxXb0xX1cxX6xX19xXb0xX7xX75xX19xX3dxXb0xX4xX4bxXdxXb0xXbdxXaexX15xX15xX57xX2xX231xXbexXaexX282xX282xX153xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX57xX15xX10xX2cxXdxX6xX57xX2xXaexX150xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xXaexX1ccxX57xX2xXbexX1ccxX2cxX282xX2xX1ccxX150xX2xXbexXbdxXexX231xX150xX231xX282xX1ccxX5xX150xX153xX197xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX2cxXdxX35xX12xX0xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX3xX2cxXcfxX19xX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX1cxX1229xX19xX3xX7xX4f5xX19xX3dxX3xX4xX148xXdxX3xXbdxXaexX15xX15xXaxX3xX1xX4axX10xX1ecxX9xXaxX57xX5xX75xX4xXb0xX5xX75xX4bxX19xX3dxXb0xX35xX75xXb0xXexX4axX6xX19xX3dxX57xX172xX10xX15xXb0xX2cxX6xX19xXb0xXcdxX75xX6xX19xXb0xX1xX6xXb0xXexXdxX19xX1xXb0xX2cxXdxX10xX19xXb0xXexX6xXbxXb0xX1cxX6xX19xXb0xX7xX75xX19xX3dxXb0xX4xX4bxXdxXb0xXbdxXaexX15xX15xX57xX2xX231xXbexXaexX282xX282xX153xX1xXexX15xXaxX12xX13xX10xX15xX3xX2cxXcfxX19xX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX1cxX1229xX19xX3xX7xX4f5xX19xX3dxX3xX4xX148xXdxX3xXbdxXaexX15xX15xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xXcxX36xX3xX5xX79xX19xX1xX3xX2bdxX75xXcfxX19xX3xX45xX1xX75xX3xXbexX8dxX3xXa6xX1dxX3xXc5xX1xXc7xX3xX1xX75xXcbxX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xX7xXd3xX3xXexXc7xX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX35xf28dxX6xX3xXexX13exX3xX4xX1xXe9axX4xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX1xX6xX4bxX3xXbxX1xXcfxX19xX3xX72xX1dxXdxX3xXbxX1xX90xX4bxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX2cxXcfxX19xX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xXexXd3xX3xX35xX79xX3xX1xX75xXb5fxX19xX3xX5xX75xXcbxX79xX19xX3xX3dxXdxc3e3xXdxX3xX4xX1xX4bxX3xX4xX90xX4xX3xX72xX50cxX6xX3xXbxX1xX36xX540xX19xX3dxX153xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX2cxXdxX35xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd3xX3xX1xX25xX4bxX3xX3dxX40xXbxX3xX7xXe9axX4xX3xX19xX148xXdxX3xX2cxX25xXdxX3xX72xX36xX7exX19xX3dxX3xXcxX4axX36xX7exX19xX3dxX3xX289xX540xX19xX3xXexX1xX7exXdxX3xX45x12cbfxX3xXexX90xXdxX3xXexX1xXdxX83xXexX3xX72xXb5fxXexX3xX19xX36xX71axX4xXaxX3xX1xX4axX10xX1ecxX9xXaxX57xXcdxX75xX4bxX4xXb0xXbxX1xX4bxX19xX3dxXb0xX6xX19xXb0xX19xXdxX19xX1xX57xXexX75xXb0xX1xX6xX4bxXb0xX3dxX4bxXbxXb0xX7xX75xX4xXb0xX19xX4bxXdxXb0xX2cxX6xXdxXb0xX2cxX75xX4bxX19xX3dxXb0xXexX4axX75xX4bxX19xX3dxXb0xX7xX4bxX19xXb0xXexX1xX4bxXdxXb0xX45xXcbxXb0xXexX6xXdxXb0xXexX1xXdxX10xXexXb0xX2cxX6xXexXb0xX19xX75xX4bxX4xX57xX2xX231xXaexX1bdxXbexX1bdxX153xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX3dxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX57xX15xX10xX2cxXdxX6xX57xX2xXaexX150xX57xX19xX10xX1b6xX7xX57xX2xX152xX2xX152xX57xX1bdxXbdxX2cxXaexX2xXbexX1ccxX2xX1ccxXbdxXexXaexXaexX282xX152xX152xX5xX150xX153xX197xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX5xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX19xX1xX3xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xX3xX2cxXdxX2exX19xX3xXexX32xXbxX3xX35xX36xX37xXexX3xX7xX3bxX19xX3dxX3xX4xX40xX3xX35xX43xX3xX45xX1xX18xX3xXexX4axX4bxX19xX3dxX3xX15xX36xX6xX3xX4axX54xXexXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX2cxXdxX35xX12xX0xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd3xX3xX1xX25xX4bxX3xX3dxX40xXbxX3xX7xXe9axX4xX3xX19xX148xXdxX3xX2cxX25xXdxX3xX72xX36xX7exX19xX3dxX3xXcxX4axX36xX7exX19xX3dxX3xX289xX540xX19xX3xXexX1xX7exXdxX3xX45xX1829xX3xXexX90xXdxX3xXexX1xXdxX83xXexX3xX72xXb5fxXexX3xX19xX36xX71axX4xXaxX3xX1xX4axX10xX1ecxX9xXaxX57xXcdxX75xX4bxX4xXb0xXbxX1xX4bxX19xX3dxXb0xX6xX19xXb0xX19xXdxX19xX1xX57xXexX75xXb0xX1xX6xX4bxXb0xX3dxX4bxXbxXb0xX7xX75xX4xXb0xX19xX4bxXdxXb0xX2cxX6xXdxXb0xX2cxX75xX4bxX19xX3dxXb0xXexX4axX75xX4bxX19xX3dxXb0xX7xX4bxX19xXb0xXexX1xX4bxXdxXb0xX45xXcbxXb0xXexX6xXdxXb0xXexX1xXdxX10xXexXb0xX2cxX6xXexXb0xX19xX75xX4bxX4xX57xX2xX231xXaexX1bdxXbexX1bdxX153xX1xXexX15xXaxX12xXcxXd3xX3xX1xX25xX4bxX3xX3dxX40xXbxX3xX7xXe9axX4xX3xX19xX148xXdxX3xX2cxX25xXdxX3xX72xX36xX7exX19xX3dxX3xXcxX4axX36xX7exX19xX3dxX3xX289xX540xX19xX3xXexX1xX7exXdxX3xX45xX1829xX3xXexX90xXdxX3xXexX1xXdxX83xXexX3xX72xXb5fxXexX3xX19xX36xX71axX4xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4axX4bxX19xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX2cexX1xX3bxX19xX3dxX3xX72xX36xX37xX4xX3xX35xXdxX19xX1xX3xX2cxXd3xX3xX72xXe9axX19xX3dxX3xX4xXe45xX19xX3dxX3xX4xX90xX4xX3xXexX1xX83xX3xX1xX79xX3xX4xX1xX6xX3xX6xX19xX1xX3xXexX4axX534xX19xX3xX19xX1xb3c8xX19xX3dxX3xXexX4axX32xX19xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX72xX148xXdxX3xX15xX4a4xXexX3xX35xX71axXdxX3xXcdxX75xXcfxX19xX3xXexX1xXe45xX3xX19xX1xX36xX19xX3dxX3xX4xXd3xX75xX3xX4xX1xXdxX83xX19xX3xX1cxXdxX19xX1xX3xXcxX4axX9e0xX19xX3xXa6xX90xX3xX28dxXdxX19xX1xX3xX148exX3xX172xXe4xX3xXcxXcfxX19xX3xX28dxX1dxX4xX8dxX3xX1xX75xXcbxX79xX19xX3xX28dxX1dxX4xX3xX24xX25xX3xXc1xX24xX25xX3xXcxX28xX19xX1xXe1xX3xX5xX6e9xXdxX3xX4xX40xX3xX19xX1xX1a89xX19xX3dxX3xX45xef79xX3xX19xXdxX79xX15xX3xX45xX1xX40xX3xXcdxX75xX534xX19xX3xX1cxX148exXdxX3xX19xX1xX1a89xX19xX3dxX3xXexX1xX90xX19xX3dxX3xX19xX3dxX25xXcbxX3xX72xX13exX3xX15xXeb5xX3xX1xX3bxXdxX3xX3dxX40xXbxX3xX4xX3bxX19xX3dxX3xX45xXdxX83xX19xX3xXexX1xXdxX83xXexX8dxX3xX172xXcfxXcbxX3xX2cxXd3xX19xX3dxX3xX5xX6e9xXdxX3xXexX75xXcbxX83xX19xX3xX72xX36xX7exX19xX3dxX3xXcxX4axX36xX7exX19xX3dxX3xX289xX540xX19xX3xX1xX75xXcbxX74xX19xX3xXexX1xX4bxX6e9xXdxX153xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX2cxXdxX35xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX75xX5xX12xX0xX2cxXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX57xX2cxXdxX35xX12xX0xX57xX2cxXdxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX280xX75xXexX1xX4bxX4axXaxX12xX27axXdxX6xX19xX3dxX3xX289xX540xX19xX3x10593xXe9axX4xX0xX57xXbxX12
Giang Sơn Đức