Hà Tĩnh thời kỳ nhập tỉnh (1976 - 1991)
(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V (ngày 27/12/1975) về việc điều chỉnh một số đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, từ năm 1976, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh.
9ec1xb3e8x10bd5xf5e1x135eexa3f4xf796x1182fxd8e9xX7xe66fxb149x13241xa960xc1c2xda77xX5xb4a2xXax10b44xad30x106c5xX3xXcx128dfxa83fxX1xX3xXexX1xda05xXdxX3xb744xc32axX3xX18xX1xf44cxXbxX3xXex115f7xX18xX1xX3xf012xX2xd531x10e3cx1163dxX3x126fcxX3xX2xX2fxX2fxX2x12835xX0x11af5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xc252xXaxX12xXcxX1xd1b8xX4xX3xX1xXdxc29fxX18xX3xdb99xf996xX1x10570xX3x13214xf1f0xe124x11392xXexX3xX20xX21xX3xX1x110dbxXbxX3xXexX1xcb9cxX3xX1xX6xXdxc37bxX3x11cfdxX60xa99exX4xX3xX1xdaf1xXdxX3xX20xX1xce2bxX6xX3xc82cxX3xX2dxX18xX5bxX14xX61xX3xf723xX30xX3bxX2xX8bxX3bxX2xX2fxX30xd7ebxX39xX3xb1f6x9f01xX3xX97xXdxX57xX4xX3xe354xXdxX98xX60xX3xX4xX1xX29xX18xX1xX3xbffexX7bxXexX3xX7xX77xX3xX9fxf74axX18xX3xX97xX5dxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xa293xX18xX1xX3xXexe768xX52xX4xX3xXexX1xX60xX7bxX4xX3xXcxXc4xX60xX18xX5bxX3xacfdxXb2xX18xX5bxX73xX3xXex11c4exX3xX18xaf5fxXaaxX3xX2xX2fxX30xX31xX73xX3xXexX29xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1x132dexXbxX3xX18xX1xb96axXexX3xX97xba78xXdxX3xXexX29xX18xX1xX3xX5axX5bxX1xX57xX3xb6edxX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX29xX18xX1xX3xX5axX5bxX1xX57xX3xXcxX17xX18xX1xe946xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xe470xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXaaxX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX5bxX9xXax11adfxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX18xX5bxX9xXaxX94xXaxX12xX0xXexX12axfa0axX4dxX61xX12xX0xXexXc4xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12fe0xX161xX4dxX61xXaxX12xX13xXd4xXfexX18xX5bxX3xXexXfexXdxX3xX20xfc37xX3xX18xXdxX57xXaaxX3xX2xX2fxX14bxX3xX18xXdexXaaxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX25xXbxX3xX2dxX2x11ea8xa78axX2xX3xX33xX3xX8bxX14bxX8bxX2xX39xX73xX3xX1a5xX14bxX3xX18xXdexXaaxX3xXex11a14xXdxX3xX5xX25xXbxX3xXexX29xX18xX1xX3xX2dxX2xX2fxX2fxX2xX3xX33xX3xX8bxX14bxX8bxX2xX39xX73xX3xX178xX1b9xX161xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x1333bxXdxX18xX3xX5bxXdxXfexXdxX3xXexX1xXdxX57xX60xX3xX9fxX62xX18xX3xX12axf2c4xX18xX3xX9fxX69xX4xX3xXexXc4xX60xX61xX98xX18xX3xXexX1xX77xX18xX5bxX3xX5xX5dxX4xX1xX3xX7xec67xX73xX3xX97xXdexX18xX3xX1xX80xX6xX73xX3xX97xfe65xX18xX5bxX3xX9fxXfaxXexX3xX97xX14xX3xX4xX161xX18xX3xX18xX5bxXd4xX1dxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX73xX3xX5fxX60xX1b9xX3xXexXc4xb1caxX18xX1xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX25xXbxX73xX3xXbxX1xX1b9xXexX3xXexXc4xXdx10e48xX18xX3xXexXc4xX161xX18xX5bxX3xX2xX2fxX14bxX3xX18xXdexXaaxX3xX5fxX60xX6xX3xX97xX14xX3xX18xX1xd0e4xX18xX5bxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX52xX60xX3xX7xX6xX60xX3xX1a5xX14bxX3xX18xXdexXaaxX3xXexX1b9xXdxX3xX5xX25xXbxX3xXexX29xX18xX1xX122xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXc4xX12xX0xX3bxXexX12axX161xX4dxX61xX12xX0xX3bxXexX6xX12axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX0xXdxXaaxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx108bfxX10xX18xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax1259exXdxX4dxXexX1xd6e3xX3xX1a4xX8bxX14bxXbxX1e0xa678xX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX2e6xX3xX94xX8bxX2fxXbxX1e0xX2edxXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX122xX12axX6xX161xX1xX6xXexXdxX18xX1xX122xX97xX18xX3bxX18xX10xX2e1xX7xX3bxX8bxX2xX8bxX94xX3bxX2xX8bxX1a4xX4dxX8bxX2xX1a5xX2xX2fxX2xX8bxXexX30xX30xX8bxX31xX2xX5xX14bxX122xebcfxXbxX5bxa90exXc4xX9xX8bxf41dxX8bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX18xX1xX25xXbxX3xXexX29xX18xX1xX3xX2dxX2xX2fxX30xX31xX3xX33xX3xX2xX2fxX2fxX2xX39xXaxX3xX2e1xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX1a4xX8bxX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX9xXaxX94xX8bxX2fxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d2xX6xXbxXexXdxX161xX18xXaxX12xX5axb4c0xXdxX3xX5axX14xXdxX3xX18xXdexXaaxX3xX2xX2fxX30xX31xX3xX2dx10beexX18xX1xX3x1210axc336xX3xX5axX5bxX69xX39xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xXcxXc4x117b9xXdxX3xX5fxX60xX6xX3xX8bxX3xX20xX21xX3xX20xX62xX3xX1xX161xX1f4xX4xX1xX3xX1e0xb0e8xX61xX3xX4dxX52xX18xX5bxX3xX2d2xX5axdfb7xX13xX3xX2dxXexXdbxX3xX18xXdexXaaxX3xX2xX2fxX30xX31xX3xX33xX3xX2xX2fxX1a4xX94xX39xX73xX3xXexX23fxX18xX1xX3xX1xX23fxX18xX1xX3x11f9cxXcxX33xX3f3xX13xX3xX97xX21bxX18xX5bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX80xX3xX18xX1xXdxX98xX60xX3xX4xX1xX60xX61xX256xX18xX3xX12axXdxX62xX18xX3xX9fxX1b9xX18xX5bxX3xX20xX256xX122xX3xX2d2xXb2xX3xX7xe7ecxX3xX97xX25xXexX3xX4xX1xXfaxXexX73xX3xX20xX3b6xX3xXexX1xX60xX25xXexX3xXexXc4xX161xX18xX5bxX3xX4xX1b9xX4xX3xX18xX5bxX14xX18xX1xX3xX20xXdxX18xX1xX3xXexX62xX73xX3xX18xX1xXfaxXexX3xX5xX14xX3xXexXc4xX161xX18xX5bxX3xX18xadffxX18xX5bxX3xX18xX5bxX1xXdxX57xXbxX3xX9fxXd4xXf5xX4xX3xX9fx10e2exX60xX3xXexXd4xX3xX1e0xX3e9xX61xX3xX4dxX52xX18xX5bxX73xX3xX18xX3e9xX18xX5bxX3xX4xXfaxXbxX73xX3xX9fx11676xX4xX3xX12axXdxX57xXexX73xX3xX7xX6xX60xX3xX1a5xX3xX18xXdexXaaxX3xXbxX1xXfaxX18xX3xX9fxXfaxX60xX3xX5fxX60xX61xX62xXexX3xX5xXdxX57xXexX73xX3xX18xX5bxX14xX61xX3xX8bxX31xX3bxX1a5xX3bxX2xX2fxX30xX2fxX73xX3xX4xX488xX18xX5bxX3xXexXc4xX23fxX18xX1xX3xX9fxX1f4xXdxX3xXexX1xed42xX61xX3xX18xX488xX18xX5bxX3xX416xdfd8xX3xcccaxa56exX3xX1xX161xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX122xX3xXcxX29xX18xX1xX3xX4fdxX61xX73xX3xb294xX178xX5ax10726xX3xXexX29xX18xX1xX3xX5axX5bxX1xX57xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9fxdf9dxX3xXaaxX44bxX3xX1xX7bxXdxX3xXaaxXdbxX18xX5bxX3xX4xX488xX18xX5bxX3xXexXc4xX69xX18xX5bxX3xXexX1xX256xX122xX3xXcxXdbxX3xX9fxX3e9xX61xX73xX3xX1a5xX14bxX3xX97xX1f4xX18xX3xX5axX1xX3e9xX18xX3xX4dxX3e9xX18xX3xX97xX21bxX18xX5bxX3xX1xX1f4xX3xX4dxX60xX3xX1xc9f5xX3xX416xX506xX3xX508xX509xX3xXexX1xX161xX1b9xXexX3xX4xX3d3xX18xX1xX3xX1xX1f4xX18xX3xX1xX1b9xX18xX122xX3xX416xX506xX3xX508xX509xX3xX20xX1xX488xX18xX5bxX3xX4xX1xX29xX3xX4xX80xX3xb7ddxX3xX18xX5bxX1xX17xX6xX3xX97xX98xX3xX20xXdxX18xX1xX3xXexX62xX3xXaaxX14xX3xX4xd349xX18xX3xX5xX14xX3xXaaxX7bxXexX3xX4xX488xX18xX5bxX3xXexXc4xX23fxX18xX1xX3xX97xXdexX18xX3xX1xX80xX6xX73xX3xXexX1xX256xX3xX1xXdxX57xX18xX3xX7xX52xX3xX9fxX161xX14xX18xX3xX20xX62xXexX73xX3xX7xX6exX4xX3xXaaxX1f4xX18xX1xX3xXex10026xX18xX5bxX3xX1xXf5xXbxX3xX4xX4fdxX6xX3xX5xX5bdxX18xX5bxX3xX4dxX3e9xX18xX122xX3xX13xX161xX1f4xXexX3xX9fxX7bxX18xX5bxX3xX97xXdexX18xX3xX1xX80xX6xX73xX3xX5bxXdxX1b9xX161xX3xX4dxc62cxX4xX73xX3xXexX1xX256xX3xXexX1xX6xX161xX3xX4xX80xX3xX18xX1xXdxX98xX60xX3xX4xX1xX60xX61xX256xX18xX3xX12axXdxX62xX18xX3xX4xX3d3xX3xX97xX98xX3xX4xX1xXdxX98xX60xX3xXc4xX7bxX18xX5bxX3xX5x13639xX18xX3xX4xX1xXdxX98xX60xX3xX7xX3e9xX60xX2edxX3xXexX23fxX18xX1xX3xX1xX23fxX18xX1xX3xX4xX1xXbfxX18xX1xX3xXexXc4xX5dxX3xX33xX3xX1e0xX535xX3xX1xX7bxXdxX3xX5fbxX18xX3xX9fxX5dxX18xX1xX122xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX0xXdxXaaxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2d2xX10xX18xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX2e1xXdxX4dxXexX1xX2e6xX3xX1a4xX8bxX14bxXbxX1e0xX2edxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX2e6xX3xX94xX1a4xX94xXbxX1e0xX2edxXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX122xX12axX6xX161xX1xX6xXexXdxX18xX1xX122xX97xX18xX3bxX18xX10xX2e1xX7xX3bxX8bxX2xX8bxX94xX3bxX2xX8bxX1a4xX4dxX8bxX2xX1a5xX2xX2fxX1a5xX1a5xXexX1a5xX14bxX2xX2fxX2xX5xX14bxX122xX333xXbxX5bxX336xXc4xX9xX94xX1a5xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX18xX1xX25xXbxX3xXexX29xX18xX1xX3xX2dxX2xX2fxX30xX31xX3xX33xX3xX2xX2fxX2fxX2xX39xXaxX3xX2e1xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX1a4xX8bxX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX9xXaxX94xX1a4xX94xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d2xX6xXbxXexXdxX161xX18xXaxX12xe98dxXd4xX1dxX18xX5bxX3x10cedxX1xX6xX18xX3xX780xX23fxX18xX1xX3xX786xX1xX21bxX18xX5bxX73xX3xXcxX3f3xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xXdexXaaxX3xX2xX2fxX2fxX1a5xX3xX2dxX3b1xX18xX1xX3xX3b5xX3b6xX3xX5axX5bxX69xX39xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xXcxX60xX61xX3xX18xX1xXdx102e0xX18xX73xX3xX4dxX161xX3xX18xX1xX270xX18xX5bxX3xX61xX62xX60xX3xX20xb926xXaaxX73xX3xX20xX1xX80xX3xX20xX1xXdexX18xX3xX97xX98xX3xX4xX3d3xX3xX20xX1xX1b9xX4xX1xX3xX5fxX60xX6xX18xX3xX97xX14xX3xX4xX1xX4fdxX3xX5fxX60xX6xX18xX73xX3xX4x108d3xX18xX5bxX3xX18xX1xXd4xX3xXexX23fxX18xX1xX3xX1xX23fxX18xX1xX3xX4xX1xX60xX18xX5bxX3xX4xX4fdxX6xX3xX4xX3d3xX3xX18xXd4xXfexX4xX73xX3xX9fxX1dxXdxX3xX7xX77xX18xX5bxX3xX4xX4fdxX6xX3xX4xX1b9xX4xX3xXexX499xX18xX5bxX3xX5xXfexXbxX3xX18xX1xX3e9xX18xX3xX4dxX3e9xX18xX3xX97xX65exX18xX3xX5bxX4b4xXbxX3xX18xX1xXdxX98xX60xX3xX20xX1xX80xX3xX20xX1xXdexX18xX122xX122xX122xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX523xXd4xXfexXdxX3xX1b9xX18xX1xX3xX7xX1b9xX18xX5bxX3xX4xX4fdxX6xX3xX5axX5bxX1xX5dxX3xX5fxX60xX61xX62xXexX3xX780xX1f4xXdxX3xX1xX7bxXdxX3xX780xX3d3xX18xX5bxX3xXexX161xX14xX18xX3xX5fxX60xX77xX4xX3xX5xX499xX18xX3xXexX1xX6exX3xX83xb86dxX3xX2dxX18xXdexXaaxX3xX2xX2fxX1a4xX31xX39xX73xX3xXexXc4xX161xX18xX5bxX3xX94xX3xX18xXdexXaaxX3xXexXdbxX3xX2xX2fxX1a4xX31xX33xX2xX2fxX2fxX2xX73xX3xX4xX488xX18xX5bxX3xX4xX60xX7bxX4xX3xX9fxX5fbxXdxX3xXaaxXfexXdxX3xX44bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9fxX535xX3xX5bxXdxX14xX18xX1xX3xX9fxXd4xXf5xX4xX3xX18xX1xX270xX18xX5bxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX52xX60xX3xX4xX80xX3xX5a6xX3xX18xX5bxX1xX17xX6xX122xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX83xXdxX57xX4xX3xX4xX1xX60xX61xX256xX18xX3xX9fxX5fbxXdxX3xX4xXb2xX3xX4xX1xX62xX3xX5fxX60xX3d3xX18xX3xX5xX5a6xX3xX20xXdxX18xX1xX3xXexX62xX3xXexXc4xX161xX18xX5bxX3xX18xX488xX18xX5bxX73xX3xX5xX3e9xXaaxX73xX3xX18xX5bxXd4xX3xX18xX5bxX1xXdxX57xXbxX3xX9fxX535xX3xXbxX1xX1b9xXexX3xX1xX60xX61xX3xX9fxXd4xXf5xX4xX3xXexX1b9xX4xX3xX4dxX62axX18xX5bxX73xX3xXaaxX6xX18xX5bxX3xX5xX1f4xXdxX3xX1xXdxX57xX60xX3xX5fxX60xX3d3xX3xXc4xeb41xX3xXc4xX57xXexX122xX3xX5axXdexX18xX5bxX3xX7xX60xXfaxXexX73xX3xX7xX3d3xX18xX3xX5xXd4xXf5xX18xX5bxX3xX9fxX98xX60xX3xXexXdexX18xX5bxX122xX3xX3b5xX3d3xX18xX3xX1e0xX60xXfaxXexX3xX18xX488xX18xX5bxX3xX7xX3d3xX18xX3xX1xX14xX18xX5bxX3xX1xX80xX6xX3xX9fxX98xX60xX3xXbxX1xX1b9xXexX3xXexXc4xXdxX256xX18xX73xX3xX18xX1xXfaxXexX3xX5xX14xX3xX5xX1f4xX4xX73xX3xXaaxXbfxX6xX73xX3xX4xX1xdf5fxX122xX3xX416xXdxX18xX1xX3xXexX62xX3xXexX1xX4fdxX61xX3xX1xX3d3xXdxX3xX7xX3d3xX18xX3xX4xX80xX3xX4xX1xX60xX61xX256xX18xX3xX12axXdxX62xX18xX3xX4xX3d3xX3xX97xX98xX3xX5fxX60xX61xX3xXaaxX488xX3xX7xX3d3xX18xX3xX1e0xX60xXfaxXexX73xX3xX1xX23fxX18xX1xX3xXexX1xX6exX4xX3xXexX5fbxX3xX4xX1xX6exX4xX73xX3xX1xXdxX57xX60xX3xX5fxX60xX3d3xX3xX20xXdxX18xX1xX3xXexX62xX73xX3xX18xX1xXfaxXexX3xX5xX14xX3xXexX5fbxX3xX4xX1xX6exX4xX3xX5xX1f4xXdxX3xX7xX3d3xX18xX3xX1e0xX60xXfaxXexX3xX97xX14xX3xX18xX60xX488xXdxX3xXexXc4xX577xX18xX5bxX3xXexX1xX4fdxX61xX3xX7xX3d3xX18xX122xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX0xXdxXaaxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2d2xX10xX18xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX2e1xXdxX4dxXexX1xX2e6xX3xX1a4xX8bxX14bxXbxX1e0xX2edxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX2e6xX3xX94xX1a4xX94xXbxX1e0xX2edxXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX122xX12axX6xX161xX1xX6xXexXdxX18xX1xX122xX97xX18xX3bxX18xX10xX2e1xX7xX3bxX8bxX2xX8bxX94xX3bxX2xX8bxX1a4xX4dxX8bxX2xX1a5xX8bxX14bxX8bxX31xXexX94xX8bxX30xX94xX8bxX5xX14bxX122xX333xXbxX5bxX336xXc4xX9xX1a5xX31xX94xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX18xX1xX25xXbxX3xXexX29xX18xX1xX3xX2dxX2xX2fxX30xX31xX3xX33xX3xX2xX2fxX2fxX2xX39xXaxX3xX2e1xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX1a4xX8bxX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX9xXaxX94xX1a4xX94xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d2xX6xXbxXexXdxX161xX18xXaxX12xX2d2xX1xXf5xX3xXcxX3f3xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xXdexXaaxX3xX2xX2fxX1a4xX33axX3xX2dxX3b1xX18xX1xX3xX3b5xX3b6xX3xX5axX5bxX69xX39xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12x115b8xX7bxXexX3xX7xX77xX3xXaaxX4b4xXexX3xX1xX14xX18xX5bxX3xX4xX488xX18xX5bxX3xX18xX5bxX1xXdxX57xXbxX73xX3xXexXdxX256xX60xX3xXexX1xX4fdxX3xX4xX488xX18xX5bxX3xX18xX5bxX1xXdxX57xXbxX3xX4xX80xX3xX7xX52xX3xXexXdexX18xX5bxX3xXexXc4xXd4xX44bxX18xX5bxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX1xXb2xX18xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xXexXc4xXd4xXfexX4xX73xX3xX5bxXdxX1b9xX3xXexXc4xX5dxX3xX7xX3d3xX18xX3xX5xXd4xXf5xX18xX5bxX3xX4xX488xX18xX5bxX3xX18xX5bxX1xXdxX57xXbxX73xX3xXexXdxX256xX60xX3xXexX1xX4fdxX3xX4xX488xX18xX5bxX3xX18xX5bxX1xXdxX57xXbxX3xXexXc4xX161xX18xX5bxX3xX94xX3xX18xXdexXaaxX3xX2dxXexXdbxX3xX2xX2fxX1a4xX31xX33xX2xX2fxX2fxX2xX39xX3xXexXdexX18xX5bxX3xX12axX23fxX18xX1xX3xX5fxX60xX3e9xX18xX3xX1xc562xX18xX5bxX3xX18xXdexXaaxX3xX2xX30xX73xX30xX31xc761xX122xX122xX122xX3xX2d2xXb2xX3xX7xX44bxX3xX1xX1f4xX3xXexX499xX18xX5bxX3xX18xX1xXd4xX3xX5bxXdxX6xX161xX3xXexX1xX488xX18xX5bxX73xX3xX9fxXdxX57xX18xX73xX3xXexXc4xXd4xX1dxX18xX5bxX3xX1xX69xX4xX73xX3xX9fxXd4xXf5xX4xX3xX4xX1xX3a0xX3xX5a6xX3xX9fxX499xX60xX3xXexXd4xX3xX1e0xX3e9xX61xX3xX4dxX52xX18xX5bxX122xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX2d2xX1b9xX4xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX97xX52xX4xX3xX97xXdexX18xX3xX1xX80xX6xX3xX33xX3xX1e0xX535xX3xX1xX7bxXdxX3xX4xX80xX3xX18xX1xXdxX98xX60xX3xXexXdxX62xX18xX3xX12axX7bxX122xX3xX75xX60xX61xX3xXaaxX488xX3xX5bxXdxX1b9xX161xX3xX4dxX62axX4xX3xXbxX1xX1b9xXexX3xXexXc4xXdxX256xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX1xXb2xX18xX3xXexXc4xXd4xXfexX4xX122xX3xX786xX1xX161xX18xX5bxX3xXexXc4xX14xX161xX3xX97xXdexX18xX3xX1xX80xX6xX73xX3xX97xXdexX18xX3xX18xX5bxX1xX57xX73xX3xXexX1xX488xX18xX5bxX3xXexXdxX18xX73xX3xXexX1xX256xX3xXexX1xX6xX161xX3xX4xX80xX3xX18xX1xXdxX98xX60xX3xX20xX1xX44bxXdxX3xX7xeacbxX4xX73xX3xX18xX1xXfaxXexX3xX5xX14xX3xXexX5fbxX3xX4xX1xX6exX4xX3xX9fxXd4xXf5xX4xX3xX18xX1xXdxX98xX60xX3xX1xX161xX1f4xXexX3xX9fxX7bxX18xX5bxX3xX4xX80xX3xX5a6xX3xX18xX5bxX1xX17xX6xX3xX18xX1xX3e9xX18xX3xX4dxX5dxXbxX3xX20xX189xX3xX18xXdxX57xXaaxX3xX5xX499xX18xX3xXexX1xX6exX3xX2xX14bxX14bxX3xX18xX5bxX14xX61xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2d2xX1xX4fdxX3xXexX5dxX4xX1xX3xX13xX577xX3xX2d2xX1xXbfxX3xXbdbxXdxX18xX1xX122xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX0xXdxXaaxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2d2xX10xX18xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX2e1xXdxX4dxXexX1xX2e6xX3xX1a4xX8bxX14bxXbxX1e0xX2edxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX2e6xX3xX94xX8bxX2fxXbxX1e0xX2edxXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX122xX12axX6xX161xX1xX6xXexXdxX18xX1xX122xX97xX18xX3bxX18xX10xX2e1xX7xX3bxX8bxX2xX8bxX94xX3bxX2xX8bxX1a4xX4dxX8bxX2xX1a5xX8bxX14bxX94xX30xXexX33axX94xX1a4xX94xX2xX5xX14bxX122xX333xXbxX5bxX336xXc4xX9xX2xX8bxX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX18xX1xX25xXbxX3xXexX29xX18xX1xX3xX2dxX2xX2fxX30xX31xX3xX33xX3xX2xX2fxX2fxX2xX39xXaxX3xX2e1xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX1a4xX8bxX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX9xXaxX94xX8bxX2fxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d2xX6xXbxXexXdxX161xX18xXaxX12xX2d2xX499xX60xX3xX13xX7bxX3xX780xX7bxX3xX18xXdexXaaxX3xX2xX2fxX1a4xX94xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xXbdbxX4b4xX4xX3xX4dxX21bxX3xXexX23fxX18xX1xX3xX1xX23fxX18xX1xX3xXexX1xX62xX3xX5bxXdxXfexXdxX3xX97xX14xX3xXexXc4xX161xX18xX5bxX3xX18xXd4xXfexX4xX3xX4xX60xX77xXdxX3xXexX1xX25xXbxX3xX20xX189xX3xX1a4xX14bxX73xX3xX9fxX499xX60xX3xXexX1xX25xXbxX3xX20xX189xX3xX2fxX14bxX3xX4xX4fdxX6xX3xXexX1xX62xX3xX20xX189xX3xXexXc4xXd4xXfexX4xX3xX4dxXdxbc2cxX18xX3xX12axXdxX62xX18xX3xXbxX1xX6exX4xX3xXexX1f4xXbxX73xX3xX7xX161xX18xX5bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX97xX65exX18xX3xX9fxX3d3xXaaxX3xX12axX3d3xX161xX3xXexX77xXexX3xX75xX786xX33xX10bxX5axX73xX3xXexXc4xX25xXexX3xXexX52xX3xX6xX18xX3xXexX161xX14xX18xX3xX1e0xX535xX3xX1xX7bxXdxX2edxX3xXexX23fxX18xX1xX3xX1xX23fxX18xX1xX3xX4xX1xXbfxX18xX1xX3xXexXc4xX5dxX73xX3xX1e0xX535xX3xX1xX7bxXdxX3xX5fbxX18xX3xX9fxX5dxX18xX1xX73xX3xX5bxX80xXbxX3xXbxX1xX499xX18xX3xXexX1f4xX161xX3xX9fxXdxX98xX60xX3xX20xXdxX57xX18xX3xX9fxX256xX3xXexX1xX3a0xX4xX3xX9fxfff4xX61xX3xXbxX1xX1b9xXexX3xXexXc4xXdxX256xX18xX3xX416xXcxX33xX3f3xX13xX122xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX33xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX178xXdxX7d3xX18xX3xX7xX161xX1f4xX18xX3xXexX1xX10xX161xX3xXexX14xXdxX3xX5xXdxX57xX60xX3xX4xX4fdxX6xX3xX178xX6xX18xX3xXcxX60xX61xX7d3xX18xX3xX5bxXdxX1b9xX161xX3xXcxX29xX18xX1xX3xX4fdxX61xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX2dxX2d2xX5bdxX18xX3xX18xX270xX6xX39xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX161xX4dxX61xXaxX12xX0xXdxXaaxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxXexX1xX60xXaaxX12axX3xX4dxX1xXdxX4dxX10xX3xXdxX2d2xX10xX18xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX2e1xXdxX4dxXexX1xX2e6xX3xX1a4xX8bxX14bxXbxX1e0xX2edxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX2e6xX3xX94xX33axX30xXbxX1e0xX2edxXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX122xX12axX6xX161xX1xX6xXexXdxX18xX1xX122xX97xX18xX3bxX18xX10xX2e1xX7xX3bxX8bxX2xX8bxX94xX3bxX2xX8bxX1a4xX4dxX8bxX2xX1a5xX8bxX8bxX33axX2xXexX1a5xX1a5xX1a4xX1a4xX1a5xX5xX14bxX122xX333xXbxX5bxX336xXc4xX9xX30xX1a5xX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX18xX1xX25xXbxX3xXexX29xX18xX1xX3xX2dxX2xX2fxX30xX31xX3xX33xX3xX2xX2fxX2fxX2xX39xXaxX3xX2e1xXdxX4dxXexX1xX9xXaxX1a4xX8bxX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX5bxX1xXexX9xXaxX94xX33axX30xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xX4dxXdxX97xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxXc4xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexXc4xX161xX18xX5bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX7d3xX18xX3xX5fxX60xX6xX18xX2e6xX0xX3bxX7xXexXc4xX161xX18xX5bxX12xX0xX60xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX33xXexX1xX60xXaaxX12axX33xX6xX18xX4dxX33xX7xX6xXbxX161xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX20xX1xX1b9xX18xX5bxX3xX4xX1xXdxX62xX18xX3xX4xX1xX77xX18xX5bxX3xXexX1xX52xX4xX3xX4dxX3e9xX18xX3xX786xX1xX1b9xXbxX3xX97xX14xX3xX9fxX62xX3xX5fxX60xX77xX4xX3xXbdbxX3b6xXaxX3xX1xXc4xX10x1090dxX9xXaxX3bxX4xX1xXdxX18xX1xX33xXexXc4xXdxX3bxX1xX6xX33xXexXdxX18xX1xX33xXexX1xX161xXdxX33xX20xX61xX33xX20xX1xX6xX18xX5bxX33xX4xX1xXdxX10xX18xX33xX4xX1xX161xX18xX5bxX33xXexX1xX60xX4xX33xX4dxX6xX18xX33xXbxX1xX6xXbxX33xX97xX6xX33xX4dxX10xX33xX5fxX60xX161xX4xX33xXaaxX61xX3bxX8bxX2xX33axX8bxX8bxX2fxX122xX1xXexXaaxXaxX12xX0xXdxXaaxX5bxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX3bxXaaxX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX8bxX14bxX3bxX18xX10xX2e1xX7xX3bxX8bxX2xX8bxX94xX3bxX2xX14bxX94xX4dxX2xX14bxX2fxX14bxX2fxX14bxX31xXexX94xX33axX14bxX94xX5xX31xX33xX2xX14bxX31xX4dxX2xX14bxX1a4xX1a5xX31xX2xX33axXexX2xX2fxX2fxX14bxX30xX5xX14bxX122xX333xXbxX5bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX18xX1xX25xXbxX3xXexX29xX18xX1xX3xX2dxX2xX2fxX30xX31xX3xX33xX3xX2xX2fxX2fxX2xX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX97xX12xX0xX7xXexXc4xX161xX18xX5bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX20xX1xX1b9xX18xX5bxX3xX4xX1xXdxX62xX18xX3xX4xX1xX77xX18xX5bxX3xXexX1xX52xX4xX3xX4dxX3e9xX18xX3xX786xX1xX1b9xXbxX3xX97xX14xX3xX9fxX62xX3xX5fxX60xX77xX4xX3xXbdbxX3b6xXaxX3xX1xXc4xX10xX125bxX9xXaxX3bxX4xX1xXdxX18xX1xX33xXexXc4xXdxX3bxX1xX6xX33xXexXdxX18xX1xX33xXexX1xX161xXdxX33xX20xX61xX33xX20xX1xX6xX18xX5bxX33xX4xX1xXdxX10xX18xX33xX4xX1xX161xX18xX5bxX33xXexX1xX60xX4xX33xX4dxX6xX18xX33xXbxX1xX6xXbxX33xX97xX6xX33xX4dxX10xX33xX5fxX60xX161xX4xX33xXaaxX61xX3bxX8bxX2xX33axX8bxX8bxX2fxX122xX1xXexXaaxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX3xX20xX1xX1b9xX18xX5bxX3xX4xX1xXdxX62xX18xX3xX4xX1xX77xX18xX5bxX3xXexX1xX52xX4xX3xX4dxX3e9xX18xX3xX786xX1xX1b9xXbxX3xX97xX14xX3xX9fxX62xX3xX5fxX60xX77xX4xX3xXbdbxX3b6xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexXc4xX161xX18xX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX780xX256xX3xX5bxXdxX14xX18xX1xX3xX5xX1f4xXdxX3xX9fxX7bxX4xX3xX5xX25xXbxX73xX3xXexX1xX77xX18xX5bxX3xX18xX1xXfaxXexX3xX4xX1xX161xX3xXcxX5fbxX3xX5fxX60xX77xX4xX73xX3xX2xX1a5xX122xX14bxX8bxX33axX3xX18xX5bxXd4xX1dxXdxX3xX4xX161xX18xX3xX4xX4fdxX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX9fxX535xX3xX6xX18xX1xX3xX4dxX811xX18xX5bxX3xX1xX61xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXc4xX7d3xX18xX3xX4xX1b9xX4xX3xX4xX1xXdxX62xX18xX3xXexXc4xXd4xX1dxX18xX5bxX122xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX97xX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX3bxX60xX5xX12xX0xX4dxXdxX97xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc4xXaxX12xX0xX3bxX4dxXdxX97xX12xX0xX3bxX4dxXdxX97xX12