Vùi dập Arsenal, Man City vô địch Cup Liên Đoàn
Pep Guardiola đã có danh hiệu đầu tiên trên cương vị là HLV của Man City, khi The Citizens đánh bại Arsenal với tỷ số 3-0 một cách thuyết phục để lên ngôi ở Cúp Liên Đoàn 2017/18.
5cf3xddf0xb1bexd087xc9b3xd1c3x672bx5eebxa37cxd9faxc38exa65ax89f3x98fbx8bcaxa86dxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5fe7xa2fdxcbffxXexX0x652fxXaxX17xX18xX19xXexX0xb3e6x7c73xX19x64fbxXexX0xXax8c37xX9xc530xXdxX18xa6d4xX2fxcafdx680cxe0e4xX5x9253xXbxXdxX17xX32xXexd035xdb21xX35xX9xX19x8a2dxX33xX9x9c11x6e55xX2fxX17xc51cxX18xXdx5d1fxX9xa33exX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX9x7382xb6a5xX9xe0bdxd410xX2cxXaxX9xX4xa7ddxX33xX9xd6b0xX35xa04dxX47xX9x9b5fxX24x9dfdxX47xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xdee0xX17xX18xX19xX32xXexX7xX17xX33xX9x70c5xX5exX18xX44xX19xX35xX24xXdxX18xX9xX58x714axX9xX2cxc27fxX9xX19xX18xX47xXaxX9xXaxX35x8979xX5exX9xX58x9a1exX5exX9xXbxX35xX63xX47xX9xXbxX44xX63xX47xX9xX2cx988dxc567xX47x6fadxX9xX55xX59xX9xXdxX68xX9xX7axX61xX3bxX9xX2cxa8d1xX18xX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX4axX9x8e85xXaxX35xX9xX5xXaxX17xX9xX4xX35xXbxX35xdd88xX17xX47xX2fxX9xX58xe1bfxX47xXaxX9xX23x990exX35xX9xX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xX55x6e36xX35xX9xXbx8ebcxX9xX2fx6259xX9x6feex7d7ax7271xX9xXcx74d0xXbxX9xX2cxXdcxX2cxXaxX9xXbxXaxX5exX26xb4fbxXbxX9xX33xXaxa271xX2cxX9xX58x8c39xX9xXdxX63xX47xX9xX47xXb0xX56xX35xX9xc108xX9xX4xe247xX33xX9xX61xX35xX63xX47xX9xX66xX24xX68xX47xX9x67f4xXf8xX2axc984xX1cxX2axe33exc473xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd8f9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXb0xX9xX2fxX44xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x9316xX1cxX1cxX35xX132xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX132xX55xX47xX1cxX47xX17x67b2xX2fxX1cxX2axX131xXf8x8401xX1cxX12ex742bxX19xX2axXf8xX12exdf21x84aaxX12bxX131xXbxX12exX12exX12bxX12exXdxXf8xX132xbcffxX33xXb0xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX5exX35xX9xX19xX18xX33xX9xX18xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xXcxX18xX47xX9xX2cxX35xXbxX26xX9xX55xX24xX9xX19xX35xX2cxXaxX9xX2cxX5exX33xX9xXdxX35xX17xX47xX9xX19xX24xX18xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX84xXaxX35xX9xX23xX68xX47xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX156xX9xX43xXb0xX5exX17xX44xX24xX9xe6cfxX2axX131xX32x751exX4axX9x858bxX24xXcxX33xX18xX47xX26xX9xX202xX179xX131xX32xX206xX4axX9xX2xX18xX55xX35xX19xX9xd14exX35xXdxX55xX18xX9xX202xX173xX179xX32xX206xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX209xXaxX56xX47xXb0xX9xXb0xX35xXf4xX47xXb0xX9xX47xXaxXadxX9xXdxX9fxX47xX9xXb0xaca6xX33xX9xX47xXaxX18xX5exX9xXbxXe1xX35xX9xX7xX44xX17xXcxX35xX17xX44xX9xX61xX17xX18xXb0xX5exX17xX9xXaxcfa3xX35xX9xXbxXaxXdcxX47xXb0xX9xX2axX2axX9xX47xb565xXcxX9xX47xXb0xX24xXdcxX35xX4axX9xX7axX61xX3bxX9xX43xX44xX2fxX17xX47xX17xX9xcf37xX17xX47xXb0xX17xX44xX9xX2cxXax5f0cxX47xX9xX33xXaxXadxXaexX47xXb0xX9xXdcxX47xX9xX58xX56xX35xX9xX2cxX56xX47xXb0xX9xX58xX110xX9xX47xXb0xXaxX63xX47xXaxX9xX2cxXaxX35xX107xX47xX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX132xX9xX66xX35xa1bexX5exX9xX58xX92xX9xXb0xX35xX11exX33xX9xX47xXax74afxX47xXb0xX9xX33xXaxX11exXbxX9xX58xX9fxX5exX9xXbxX44xX40xX47xX9xX58x64b6xX5exX9xX19xX35xc617xX47xX9xX44xX18xX9xX2fxX56xX35xX9xX58xXfbxX47xXb0xX132xX9xX21exX17xX44xXb0xX35xX24xX9xX43xXb0xX5exX17xX44xX24xX9xX202xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX206xX9xX55xX68xX9xX7xX35xX17xX44xX44xX17xXf7xX8xXcxX17xX44xX35xX2cxXcaxX9xX43xX5exX23xX18xXcxX17xX26xX18xX47xXb0xX9xX202xX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX206xX9xX58xX2ccxX5exX9xX2cxX92xX9xX2cxXaexX9xXaxXfbxX35xX9xXb0xXaxX35xX9xX23xX68xX47xX9xXcaxXaxXdcxX9xX44xbc44xX9xX47x7ddexXbxX9xX47xXaxXadxX47xXb0xX9xX58xX2ccxX5exX9xXcaxXaxX56xX47xXb0xX9xXbxX40xX47xX9xX19xX10cxX47xXb0xX9xXbxXaxX68xX47xXaxX9xX2cxX56xX47xXb0xX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexe35exXaxc965xX47xX9xX2cxXaxX5exX47xXb0xX9xXcaxXaxX24xe5caxX47xXb0xX9xXbxXaxe43fxX35xX9xXb0xX35xX18xX47xX9xX58xX9fxX5exX9xXbxX44xX40xX47xX9xX19xX35xX2f1xX47xX9xX44xX18xX9xXcaxXaxXdcxX9xX2cx9670xX47xX9xX23xcb9exX47xXb0xX132xX9xX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xXcaxX35xX110xXcxX9xX2fxX24xXdcxXbxX9xXcaxXaxXdcxX9xXbxXf4xXbxX9xX47xXb0x6b13xX35xX9xX47xb1a9xX9xX209xX17xX55xX35xX47xX9xX19xX17xX9xX142xX44xX5exX26xX47xX17xX9xX23xX63xX47xX9xX33xXax8f8dxX18xX9xX58xXf4xX35xX9xX33xXaxXadxXaexX47xXb0xX132xX9xX39bxXb0xX24xX68xX35xX9xX44xX18xX4axX9xX7xXaxXdcxX24xX9xXbxXaxXbdxX9xX2cxbf4cxX47xXb0xX9xX2cxX92xX9xXcaxXaxXdcxX9xX47xXaxX35xX2ccxX5exX9xX33xXaxX18xX9xX5exX26xX9xXaxX35xX107xX33xX9xX2cxX9fxX5exX9xXcxX56xX47xX4axX9xX47xXaxX3afxX9xX2fx6750xX9xX2cxXaexX9xX58xXfbxX47xXb0xX9xX2cxXbdxX18xX9xX4cxX17xX2fxX5exXbxX9xX3xX17xXd6xX35xXdxX9xX55xX68xX9x6e8fxX18xX2cxXcaxX9xX291xX35xXdxX2fxXaxX17xX44xX17xX9xX2cxXaxXaexX35xX9xX33xXaxX40exX18xX9xX2fxX18xX5exX9xX43xX5exX23xX18xXcxX17xX26xX18xX47xXb0xX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXb0xX9xX2fxX44xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xX132xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX132xX55xX47xX1cxX47xX17xX16axX2fxX1cxX2axX131xXf8xX170xX1cxX12exX173xX19xX2axXf8xX12exX178xX179xX12bxX131xXbxXf6xX173xX131xX179xXdxX2axX132xX184xX33xXb0xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX5exX35xX9xX19xX18xX33xX9xX18xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xXcxX18xX47xX9xX2cxX35xXbxX26xX9xX55xX24xX9xX19xX35xX2cxXaxX9xX2cxX5exX33xX9xXdxX35xX17xX47xX9xX19xX24xX18xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX68xX24xX9xXdxX11exX2cxX9xXcxX68xX9xX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xXbxXadxX11bxX47xXb0xX9xX47xXaxXadxX9xX2cxX92xX9xXbxXaxX110xX9xX26xX63xX47xX9xXbxX3cdxXcxX9xXbxXaxX39dxX9xX23xX2ecxXbxX9xX47xXb0xX3afxX9xXaxX29axX9xX23xX59xX9xX58xXdcxX47xXaxX9xX11exX33xX9xX23xX3d1xX47xXb0xX9xXcxXfbxXbxX9xXbxX39dxX47xXaxX9xXaxX5exXf4xX47xXb0xX9xXcaxXaxXdcxX9xX23xX2ecxXbxX9xX47xXb0xX3afxX132xX9xX5xcd93xX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxXdcxXbxX9xX23xX92xX47xXb0xX9xX19xX68xX35xX9xX2cxXbdxX18xX9xXbxXaxXbdxX9xXbxXaxX68xX47xXaxX9xX8xX19xX17xX44xX2fxX24xX47xX4axX9xXbxX44xX5exX47xXb0xX9xX55xX9bxX9xX21exXaxXcaxX24xX19xX44xX18xX47xX9xX4cxX5exX2fxXbxX18x79f7xX35xX9xX23xX63xX47xX9xX33xXaxX40exX18xX9xX7xXaxXdcxX24xX9xXbxXaxXbdxX9xXcxX2ecxXbxX9xX2cxX3a9xX47xXaxX9xXb0xX35xXdcxX2cxX9xXcaxXaxX56xX47xXb0xX9xXdcxX33xX9xX2fxXdcxXbxX9xX43xXb0xX5exX17xX44xX24xX132xX9xX39bxXaxX3afxX9xXbxXaxX107xX9xXcxX68xX9xXbxX35xX2ccxX47xX9xX58xXe1xX24xX9xX47xXb0xXadxX3afxX35xX9xX43xX44xXb0xX17xX47xXbxX35xX47xX18xX9xX2cxX92xX9xX2cxXaexX9xXaxXfbxX35xX9xX23xX27cxX47xXb0xX9x9b86xX5exXf4xX47xXb0xX9xX19xbaadxXbxX9xX58xX35xX110xXcxX9xac7fxX5exX18xX9xX58xX9fxX5exX9xXbxXaxXbdxX9xXcxX56xX47xX9xX3xX2fxX33xX35xX47xX18xX9xX58xX18xX47xXb0xX9xX23xX27cxX47xXb0xX9xX44xX18xX4axX9xX58xX110xX9xXcxX11bxX9xXbxXf1xX9xX2fxXf4xX9xXbxX44xX40xX47xX9xX58xX2ecxX5exX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX142xX68xX47xX9xXbxXax9abexX47xXb0xX9xX58xX92xX9xX47xXaxXadxX9xXdxX68xX9xXb0xXdcxX24xX9xX47xXadxXedxX2cxX9xXdxXe1xX47xXaxX9xX19xXfbxX35xX9xX55xX68xX24xX9xX47xXaxX2d9xX47xXb0xX9xXcaxXax6937xX5exX9xX33xXaxXdcxX24xX9xXbxXaxX68xX47xXaxX9xX61xX24xX47xX19xX24xX47xX132xX9xX39bxXaxX2d9xX47xXb0xX9xX33xXaxX11exXbxX9xX2fxX18xX5exX9xX58xX92xX4axX9xX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xXbxX44xX11bxX9xX47xX63xX47xX9xX2cxXaxX9bxX2cxXaxX9xX2cxXaxX24xXe1xX2cxX9xX55xX68xX9xXcaxXaxX56xX47xXb0xX9xX2cxX3f2xX47xX9xXbxXe1xX24xX9xX58xXadxc853xX2cxX9xX2fxX65exX2cxX9xX35fxX33xX9xX2cxX9fxX47xX9xXbxXaxX35xX107xXbxX9xXdxX63xX47xX9xX33xXaxX9fxX47xX9xX2fxX3cdxX47xX9xX58xXf4xX35xX9xX33xXaxXadxXaexX47xXb0xX132xX9xX5xX44xX24xX47xXb0xX9xXcaxXaxX35xX9xX58xX92xX4axX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX9xXbxXaxX35xX9xX58xX2ecxX5exX9xXbxXaxX24xX3a9xX35xX9xXcxXdcxX35xX9xX55xX68xX9xX2cxX92xX9xXcaxXaxXdcxX9xX47xXaxX35xX2ccxX5exX9xX33xXaxX18xX9xX5exX26xX9xXaxX35xX107xX33xX9xX47xXb0xX5exX26xX9xXaxX35xX110xXcxX4axX9xX2fxX18xX5exX9xX2cxXdcxX2cxX9xX58xXadxX3afxX47xXb0xX9xX657xX5exXf4xX47xXb0xX9xX23xX92xX47xXb0xX9xXdxX6bbxXbxX9xXdxX35fxX24xX9xX2cxXbdxX18xX9xX61xX17xX44xX24xX26xX9xX21exX18xX47xX17xX9xX55xX68xX9xX2xX18xX55xX35xX19xX9xX21exX35xXdxX55xX18xX132xX9xX2xX3cxX9xX55xX40xX26xX4axX9xXcaxXaxX56xX47xXb0xX9xX2cxX92xX9xXbxXaxX63xXcxX9xX23xX68xX47xX9xXbxXaxX6bbxX47xXb0xX9xX47xX68xX24xX9xX58xXadxX73fxX2cxX9xXb0xXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXedxX35xX9xXcaxXaxX35xX9xXaxX18xX35xX9xX58xXfbxX35xX9xX23xXadxXedxX2cxX9xX55xX68xX24xX9xXb0xX35xX3afxX9xX47xXb0xXax9cf4xX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXb0xX9xX2fxX44xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xX132xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX132xX55xX47xX1cxX47xX17xX16axX2fxX1cxX2axX131xXf8xX170xX1cxX12exX173xX19xX2axXf8xX12exX178xX179xX12bxX131xXbxX178xXf6xXf8xX12exXdxX12bxX132xX184xX33xXb0xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16axX35xX19xXbxXaxX156xX179xX170xX170xX33xX657xe003xXaxX17xX35xXb0xXaxXbxX156xXf6xX170xX170xX33xX657xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX5exX35xX9xX19xX18xX33xX9xX18xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xXcxX18xX47xX9xX2cxX35xXbxX26xX9xX55xX24xX9xX19xX35xX2cxXaxX9xX2cxX5exX33xX9xXdxX35xX17xX47xX9xX19xX24xX18xX47xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX5exXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXb0xX9xX2fxX44xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xX132xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX132xX55xX47xX1cxX47xX17xX16axX2fxX1cxX2axX131xXf8xX170xX1cxX12exX173xX19xX2axXf8xX12exX178xX179xX12bxX131xXbxX179xXf8xXf6xXdxXf6xX132xX184xX33xXb0xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX5exX35xX9xX19xX18xX33xX9xX18xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xXcxX18xX47xX9xX2cxX35xXbxX26xX9xX55xX24xX9xX19xX35xX2cxXaxX9xX2cxX5exX33xX9xXdxX35xX17xX47xX9xX19xX24xX18xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX3bxXedxX35xX9xXbxX3cdxXcxX9xXdxa9d8xX9xXbxXaxX24xX3a9xX35xX9xXcxXdcxX35xX4axX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX9xX2cxX68xX47xXb0xX9xXbxX44xX11bxX9xX47xX63xX47xX9xXdxX2ecxX47xX9xXdxXadxXedxXbxX9xX11bxX9xXaxX35xX9bxX33xX9xXaxX18xX35xX132xX9xX7axX29axX9xX19xX26fxX47xX9xX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xX55xX2ccxX9xXcxXfbxXbxX9xXb0xX92xX2cxX9xX2fxX3cdxX47xX9xX55xX68xX9xXdxX35xX63xX47xX9xXbxX35xX107xX33xX9xX44xX18xX9xX58xX3f2xX47xX132xX9xX5xX44xX24xX47xXb0xX9xXbxXaxX107xX9xXbxX44xX40xX47xX9xXbxX2ecxX47xX9xX2cxX56xX47xXb0xX9xX19xX26fxX47xX9xX19xX40xX33xX9xX58xX92xX4axX9xX58xX24xX68xX47xX9xX666xX5exX3cdxX47xX9xX2cxXbdxX18xX9xX7axX61xX3bxX9xX84xX5exX18xX44xX19xX35xX24xXdxX18xX9xXcaxXaxX56xX47xXb0xX9xXcxX2ecxX26xX9xXcaxXaxX92xX9xXcaxXaxX27cxX47xX9xX47xXedxX35xX9xX44xXfbxX47xXb0xX9xX2cxXdcxX2cxXaxX9xX23xX35xX9bxXbxX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX66xX107xX47xX9xX33xXaxX11exXbxX9xX173xX179xX4axX9xXbxX44xX40xX47xX9xX58xX2ecxX5exX9xX2cxX24xX35xX9xX47xXaxXadxX9xX18xX47xX9xX23xX68xX35xX9xXcaxXaxX35xX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX9xX55xXadxXaexX47xX9xXdxX63xX47xX9xX19xd871xX47xX9xXf6xXf7xXf8xX4axX9xX2fxX18xX5exX9xX2cxXdcxX2cxX9xX33xXaxX18xX9xXdxX40xX33xX9xX2cxX56xX47xXb0xX9xX2cxXbdxX18xX9xX3bxX35xX47xX2cxX17xX47xXbxX9xX209xX24xXcxX33xX18xX47xX26xX9xX55xX68xX9xX2xX18xX55xX35xX19xX9xX21exX35xXdxX55xX18xX132xX9xX4xXdcxX2cxXaxX9xX23xX35xX9bxXbxX9xX666xX5exXdcxX9xXdxXedxX47xX9xX58xX92xX9xX19xXadxX3afxX47xXb0xX9xX47xXaxXadxX9xX2cxX431xX47xXb0xX9xXdxX68xXcxX9xX47xX3a9xX47xX9xXdxX3f2xX47xXb0xX9xX7xXaxXdcxX24xX9xXbxXaxXbdxX132xX9xX39bxXaxX2d9xX47xXb0xX9xX33xXaxX11exXbxX9xX2cxX3f2xX47xX9xXdxXe1xX35xX9xX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xX33xXaxX3a9xX47xX9xXcaxXaxXdcxX47xXb0xX9xXcxXfbxXbxX9xX2cxXdcxX2cxXaxX9xX26xX107xX5exX9xXedxXbxX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX5exX47xXb0xX9xX2cxX5exXfbxX2cxX4axX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX9xX58xXdcxX47xXaxX9xX23xXe1xX35xX9xX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xX55xXedxX35xX9xXbxXf1xX9xX2fxXf4xX9xXf6xXf7xXf8xX9xX58xX110xX9xX58xX27cxX47xXb0xX9xX666xX5exX18xX47xXb0xX9xXbxXe1xX35xX9xX2cxX11exX33xX9xXdxX35xX63xX47xX9xX58xX24xX68xX47xX132xX9xX66xX3cdxX26xX9xXdxX68xX9xX19xX18xX47xXaxX9xXaxX35xX9bxX5exX9xX58xX9fxX5exX9xXbxX35xX63xX47xX9xXcxX68xX9xX7axX61xX3bxX9xX84xX5exX18xX44xX19xX35xX24xXdxX18xX9xX2cxX92xX9xX58xXadxX73fxX2cxX9xXbxX44xX63xX47xX9xX2cxXadxXaexX47xXb0xX9xX55xX59xX9xXbxXaxX5exX26xX2ccxX47xX9xXbxX44xXadxX11bxX47xXb0xX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX132xX9xX4xXaxX35xX107xX2cxX9xX2cxX11exX33xX9xXdxX35xX63xX47xX9xX58xX24xX68xX47xX9xX55xX5aaxX18xX9xXb0xX35xX68xX47xXaxX9xX58xXadxX73fxX2cxX9xX2cxX92xX9xXbxXaxX110xX9xXdxX68xX9xXbxX40exX47xX9xXaxX35xX9bxX5exX9xX23xXdcxX24xX9xXbxX44xXadxXedxX2cxX9xXcxXfbxXbxX9xXcxX3cxX18xX9xXb0xX35xX3a9xX35xX9xXbxXaxX68xX47xXaxX9xX2cxX56xX47xXb0xX132xX9xX7axX35xX9bxX47xX9xX47xX18xX26xX4axX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX9xX58xX18xX47xXb0xX9xX2cxXaxXaexX35xX9xXbxXf4xXbxX9xX11bxX9xX2cxX3a9xX9xX7xX44xX17xXcxX35xX17xX44xX9xX61xX17xX18xXb0xX5exX17xX9xXdxXad9xX47xX9xX4xXaxX18xXcxX33xX35xX24xX47xX2fxX9xX61xX17xX18xXb0xX5exX17xX9xX55xX68xX9xX7axX61xX3bxX9xX84xX5exX18xX44xX19xX35xX24xXdxX18xX9xX47xXaxX35xX2ccxX5exX9xXcaxXaxX3a9xX9xX47xX27cxX47xXb0xX9xX2fxd1d2xX9xX2cxX92xX9xXbxXaxX63xXcxX9xX19xX18xX47xXaxX9xXaxX35xX9bxX5exX9xXcaxXaxX35xX9xXcxX3cxX18xX9xX23xX92xX47xXb0xX9xX12bxXf8xX2axX12exX1cxX2axX131xX9xXcaxX107xXbxX9xXbxXaxX11exX2cxX132xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX24xX44xX19xX17xX44xXf7xX2cxX24xXdxXdxX18xX33xX2fxX17xX156xX9xX2cxX24xXdxXdxX18xX33xX2fxX17xX8b7xX9xX16axX35xX19xXbxXaxX156xX9xX2axXf8xXf8xa010xX8b7xX9xX23xX18xX2cxXcaxXb0xX44xX24xX5exX47xX19xXf7xX2cxX24xXdxX24xX44xX156xX9xab9axX5ecxX5ecxX5ecxX5ecxX17xXf8xX8b7xX32xX9xX16axX35xX19xXbxXaxX31xX32xX32xX9xX18xXdxX35xXb0xX47xX31xX32xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX44xXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX24xX44xX19xX17xX44xX156xX9xXd90xXf8xXf8xXf8xXf8xXf8xXf8xX9xX2axX33xX657xX9xX2fxX24xXdxX35xX19xX8b7xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX68xX47xXaxX9xX4cxX18xX47xX2cxXaxX17xX2fxXbxX17xX44xX9xXdcxX33xX9xX58xX3a9xX24xX9xX11bxX9xX4xX11exX33xX9xX61xX35xX63xX47xX9xX66xX24xX68xX47xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX39bxXaxX2d9xX47xXb0xX9xX47xX27cxXcxX9xX666xX5exX18xX4axX9xX23xX92xX47xXb0xX9xX58xXdcxX9xX4cxX18xX47xX2cxXaxX17xX2fxXbxX17xX44xX9xX2cxXaxX35xX107xXcxX9xXbxXaxX107xX9xXdcxX33xX9xX58xX3a9xX24xX9xXbxXe1xX35xX9xX2cxX11exX33xX9xXdxX35xX63xX47xX9xX58xX24xX68xX47xX132xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX58xX92xX4axX9xXbxX44xX24xX47xXb0xX9xX179xX9xXcxX3cxX18xX9xXb0xX35xX3a9xX35xX9xXb0xX9fxX47xX9xX47xXaxX2ecxXbxX4axX9xX2cxX92xX9xX58xX107xX47xX9xX178xX9xX2cxXaxX65exX2cxX9xX55xX56xX9xX58xX59xX2cxXaxX9xX2cxX11exX33xX9xXdxX35xX63xX47xX9xX58xX24xX68xX47xX9xXbxXaxX5exXfbxX2cxX9xX55xX2ccxX9xXbxXaxX68xX47xXaxX9xX4cxX18xX47xX2cxXaxX17xX2fxXbxX17xX44xX132xX9xX5xX44xX24xX47xXb0xX9xX58xX92xX4axX9xX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX9xX2cxX92xX9xX58xX107xX47xX9xXf6xX9xXdxX9fxX47xX9xX58xX27cxX47xXb0xX9xX666xX5exX18xX47xXb0xX9xX55xX68xX24xX9xX2cxXdcxX2cxX9xXcxX3cxX18xX9xX12bxXf8xX2axXf6xX1cxX2axX178xX4axX9xX12bxXf8xX2axX179xX1cxX2axX173xX9xX55xX68xX9xX12bxXf8xX2axX12exX1cxX2axX131xX132xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX44xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXb0xX9xX2fxX44xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xX132xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX132xX55xX47xX1cxX47xX17xX16axX2fxX1cxX2axX131xXf8xX170xX1cxX12exX173xX19xX2axXf8xX12exX178xX179xX12bxX131xXbxX173xX131xX178xX173xXdxX178xX132xX184xX33xXb0xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX5exX35xX9xX19xX18xX33xX9xX18xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX9xXcxX18xX47xX9xX2cxX35xXbxX26xX9xX55xX24xX9xX19xX35xX2cxXaxX9xX2cxX5exX33xX9xXdxX35xX17xX47xX9xX19xX24xX18xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX44xX24xX47xXb0xXexX66xXfbxX35xX9xXaxX39dxX47xXaxX9xX44xX18xX9xX2fxX3cdxX47xX0xX1cxX2fxXbxX44xX24xX47xXb0xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX43xX44xX2fxX17xX47xX18xXdxX156xX9xX3xX2fxX33xX35xX47xX18xX4axX9xX142xX17xXdxXdxX17xX44xX35xX47xX4axX9xX4cxX5exX2fxXbxX18xX5ecxX35xX4axX9xX209xX24xX2fxX2cxX35xX17xXdxX47xX26xX4axX9xX4xXaxX18xXcxX23xX17xX44xX2fxX9xX202xX291xX17xXdxX23xX17xX2cxXcaxX9xX173xX179xX32xX206xX4axX9xX4cxX24xX47xX44xX17xX18xXdxX9xX202xX209xX24xXdxX18xX2fxX35xX47xX18xX2cxX9xX12bxX173xX32xX206xX4axX9xc2c5xXaxX18xXcaxX18xX4axX9xX291xX35xXdxX2fxXaxX17xX44xX17xX4axX9xb9abxX18xXcxX2fxX17xX26xX9xX202xd7aaxX16axX24xX23xX35xX9xX12exXf6xX32xX206xX4axX9xX3xX17xXd6xX35xXdxX4axX9xX43xX5exX23xX18xXcxX17xX26xX18xX47xXb0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX4cxX18xX47xX9xX4xX35xXbxX26xX156xX9xX142xX44xX18xX55xX24xX4axX9xX291xX18xXdxXcaxX17xX44xX4axX9xX209xX24xXcxX33xX18xX47xX26xX4axX9xX3xXbxX18xXcxX17xX47xX19xX35xX4axX9xX2xX18xX47xX35xXdxX24xX4axX9xc8b7xX17xX44xX47xX18xX47xX19xX35xX47xXaxX24xX9xX202xX142xX132xX21exX35xXdxX55xX18xX9xX179xX12bxX32xX206xX4axX9xX21exX35xXdxX55xX18xX4axX9xX84xX5exX47xX19xX24xXb0xX18xX47xX4axX9xX2xX17xX9xX142xX44xX5exX26xX47xX17xX4axX9xX21exX18xX47xX17xX9xX202xX479xX17xX2fxX5exX2fxX9xX12exX12exX32xX206xX4axX9xX43xXb0xX5exX17xX44xX24xX9xX202xX10f7xX24xX19xX17xX47xX9xX131xX170xX32xX206xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX21exX24xX5exX44xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX142xX24xX47xXb0xX19xX18xbe23xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe