Xây dựng Thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại 3: Khó đủ bề!
(Baohatinh.vn) - Thị xã Hồng Lĩnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại 3. Tuy nhiên, trên thực tế, địa phương này đang bối rối vì những tiêu chí nằm ngoài tầm với, cần sự hỗ trợ mang tầm chiến lược và lâu dài của cả hệ thống chính trị các cấp.
9fd8xb5d8xa75ax11279xeaa3xafc6xb86exea21xdfa9xX7x10945xd393xb35bxb02bxf0d6xcd89xX5x10865xXaxf82exb802xa170xb115xX3xdd9fxf229xcba7x10bf5xX3xXcxX1xdda1xX3xd57fxc462xX3xa96bxc0a7xX19xX1axX3x11d18x11209xX19xX1xX3xXexe9ebxecf8xX3xXexX1xbf2fxX19xX1xX3xe885xbbb3xX3xXexX1xX1exX3xX5xa188x11a75xXdxX3xee84x100c2xX3x10d6exX1x1108dxX3xX37xc0e7xX3xd5a7xba35xeecdxX0x1007axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xXbxX1xefe5xX19xX3xX37xX79x10a0axX3xX37xabd4xX19xX3xX19xa166x11349xX3xd2a9xcd15xX88xX89xX3xX7xa83bxX3xXexX2exX2fxX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX1exX3xX5xX3fxX40xXdxX3xX43x11be1xX3xXcxX7exX15xX3xX19xX1xXdxad94xX19xcd5bxX3xXexX2exXb0xX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xXexX81xXb2xX3xX37xX1exX6xX3xXbxX1x11c97xf544xX19xX1axX3xX19xX33xX15xX3xX37xX6xX19xX1axX3xX4dx117ccxXdxX3xX2exXd7xXdxX3xefd2xe490xX3xX19xX1xbc6cxX19xX1axX3xXexXdxXb0xX7exX3xX4xX1xc5a0xX3xX19xb00bxX86xX3xX19xX1axX3fxX33xXdxX3xXexb133xX86xX3xXdexf81axXdxXb2xX3xX4xXfbxX19xX3xX7xX18xX3xX1xc113xX3xXexX2exed48xX3xX86xX6xX19xX1axX3xXexXfbxX86xX3xX4xX1xXdxX81xX19xX3xX5xXc8xX10fxX4xX3xXdexX33xX3xX5xX14xX7exX3xX17xX33xXdxX3xX4xX4bxX6xX3xX4xcd96xX3xX1xa3a6xX3xXexX1xXd7xX19xX1axX3xX4xX1xXeexX19xX1xX3xXexX2exX1exX3xX4xdb21xX4xX3xX4xX79xXbxXa7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec7cxX3fxX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20xXexcae3xX6xX5xXdxX1axX19xX44xX3xd952xX7exX7xXexXdx10386xX15xbf48xXaxX12xX23xXc9xX19xX3xb529xX3xX19xX85xX86xX3xX4xf902xX19xX3xX5xX40xXdxX3xX5xX33xX3xX86xdce8xXexX3xb602xX1xX3fxX135xX19xX1axX3xXexX1xbf4bxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX19dxX1xX14bxX3xX17xX33xXdxX3xX37x10c52xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX4xX48xX3xXexX1xX1b7xX3xX1xXdxX138xX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xX48xX6xX3xX4xX14bxX4xX3xX1xX40xX19xX1axX3xX86xa09exX4xX3xXexX2exX3fxX19xX1axX3xX4xX1xad4axX19xX1axX3xX37xXc8xX1a6xX19xX1axX3xXbxX1xX79xX19xX3xX37xX79xX7exX3xX4xX14bxX4xX3xXexXdxXb0xX7exX3xX4xX1xXeexX3xX4xX18fxX19xX3xX5xX40xXdxXa7xX3xXcxX7exX15xX3xX19xX1xXdxXb0xX19xXb2xX3xX1xXdxX138xX19xX3xXexX40xXdxXb2xX3xXcxX13xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX86xXffxXdxX3xX4xX1xfa2fxX3xX1xX3fxX33xX19xX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xX88xd974xX51xX249xa954xX3xXexXdxXb0xX7exX3xX4xX1xXeexX3xX4xX4bxX6xX3xX37xX38xX3xXexX1xX1exX3xX5xX3fxX40xXdxX3xX43xXa7xX3xXcxX2exX3fxX19xX1axX3xX7xXd7xX3xX4xX14bxX4xX3xXexXdxXb0xX7exX3xX4xX1xXeexX3xX37xX6xX19xX1axX3xXbxX1xX79xX19xX3xX37xX79xX7exX3xX4xX48xX3xX2exX79xXexX3xX19xX1xXdxX4exX7exX3xXexXdxXb0xX7exX3xX4xX1xXeexX3xX37xX40xXexX3xX17xXc8xXffxXdxX3x11f3bxX89xc4f5xXa7xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3x102afxXdxX17xXexX1xX9xXaxX88xX89xX89xXaxX3xX4dxX3fxX2exX17xX10xX2exX9xXaxX89xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX4dxX3fxX17xX15xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX86xX1axX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa7xX4dxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa7xXdexX19xX51xX19xX10xX2bcxX7xX51xX2xX249xX88xX24cxX51xX2xX89xX188xX17xX188xX89xd734xX43xX89xX89xX89xXexX188xX2adxX88xX43xX249xX5xX89xXa7xX17axXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX17xX12xX0xX51xXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae03xX6xXbxXexXdxX3fxX19xXaxX12xba75xX19axXexX3xX1axX48xX4xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xXa7xX0xX51xXexX17xX12xX0xX51xXexX2exX12xX0xX51xXexX4dxX3fxX17xX15xX12xX0xX51xXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX3fxX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20xXexX172xX6xX5xXdxX1axX19xX44xX3xX17axX7exX7xXexXdxX17fxX15xX181xXaxX12xae5cxX14xX19xX3xX7xXd7xX3xX172xX3xXexXdxXb0xX7exX3xX4xX1xXeexX3xXexXc8xX2fxX19xX1axX3xX4xX1xcc36xX19xX1axX3xX37xXc9xX19xX3xX1axXdxX135xX19xX3xX19xX1xXc8xX19xX1axX3xX1xX48xX6xX3xX2exX6xX3xX5xX40xXdxX3xe0b9xX7exX15xX81xXexX3xX37xX1exX19xX1xX3xXexX79xXexX3xX4xX135xX3xX4xX14bxX4xX3xXexXdxXb0xX7exX3xX4xX1xXeexX3xX4xX18fxX19xX3xX5xX40xXdxXa7xX3xfb42xX38xX3xXexX1xX1exX3xX5xX3fxX40xXdxX3xX43xX3xX37xX18fxXdxX3xX1xcbb4xXdxX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX4xX48xX3xX2xX188xX3xXdexX40xX19xX3xX17xX14xX19xXb2xX3xX19xX1xXc8xX19xX1axX3xX19xX81xX7exX3xXexXeexX19xX1xX3xX4xX135xX3xX19dxX1xX14bxX4xX1xX3xXdexX21xX19xX1axX3xX5xX6xXdxX3xX5xX33xX86xX3xX85xX19xX3xX4dxX7exX38xX19xX3xX4dxX14bxX19xX3xXdexX33xX3xX4xXc8xX3xXexX2ex1091axX3xX19xX1ax11ddbxX19xX3xX1xX40xX19xX3xX2fxX3xXexX1xX1a6xXdxX3xX37xXdxX1b7xX86xX3xX1xXdxX138xX19xX3xXexX40xXdxX3xX86xXffxXdxX3xX4xX1xX23bxX3xX37xX40xXexX3xX188xX3xXdexX40xX19xX3xX19xX1axXc8xX1a6xXdxXa7xX3xX188xX3xX19xX85xX86xX3xXexX2exXc8xXffxX4xXb2xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xd778xXbxX3xX37xX4exX3xX14bxX19xX3xX86xX2fxX3xX2exX19axX19xX1axX3xX37xX1exX6xX3xX1axXdxXffxXdxX3xX1xX33xX19xX1xX3xX4xX1xXeexX19xX1xXb2xX3xX7xX14bxXbxX3xX19xX1xX4e8xXbxX3xXexX1xXb0xX86xX3xX86xX19axXexX3xX7xXd7xX3xX20xX21xX3xX4xX4bxX6xX3xX88xX3xX1xX7exX15xX138xX19xX44xX3xX435xb295xX4xX3xXcxX1xc1f7xXb2xX3xc051xX1axX1xXdxX3xX13xX7exX14xX19xX3xXdexX33xX3xX86xX19axXexX3xXbxX1xXfbxX19xX3xX20xX21xX3xd784xXc8xX10fxX19xX1axX3xX28xX19axX4xX3xdb3cxX36bxX6xX19xX3xX28xX19axX4xdf51xXb2xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX7xXd7xX3xX37xXc9xX19xX3xXdexX1exX3xX1xX33xX19xX1xX3xX4xX1xXeexX19xX1xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xXb0xX19xX3xX2xX89xX3xXbxX1xXc8xX1a6xX19xX1axXb2xX3xX20xX21xX3xX19xX1xXf1xX86xX3xX1axXdxX135xXdxX3xX4dxX33xXdxX3xXexX3fxX14bxX19xX3xX40dxX7exX15xX3xX86xX38xX3xX17xX14xX19xX3xX7xXd7xXa7xX3xXcxX7exX15xX3xX19xX1xXdxXb0xX19xXb2xX3xX4xX1xX3fxX3xX37xX81xX19xX3xX19xX6xX15xXb2xX3xX37xX4exX3xX14bxX19xX3xX19xX33xX15xX3xXdex10b2cxX19xX3xX4xX1xXc8xX6xX3xXexX1xX1b7xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX138xX19xX3xX17xX3fxX3xX19xX1xXdxX4exX7exX3xX19xX1axX7exX15xXb0xX19xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX4xX1xX4bxX3xX40dxX7exX6xX19xX3xX5xX5e2xX19xX3xX19dxX1xX14bxX4xX1xX3xX40dxX7exX6xX19xXa7xX3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX3fxX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20xXexX172xX6xX5xXdxX1axX19xX44xX3xX17axX7exX7xXexXdxX17fxX15xX181xXaxX12xX46xX1xX7exXb2xX3xX4xX1dfxX86xX3xX36bxX53cxX172xXcxXcxX36bxX53cxX3xX5xX33xX3xX19xXc9xXdxX3xXexX1xX7exX3xX1xX49axXexX3xX5xX6xX3fxX3xX37xX19axX19xX1axXb2xX3xXexX7exX15xX3xX19xX1xXdxXb0xX19xXb2xX3xX19xX1axX3fxX33xXdxX3xX53cxX1xX33xX3xX86xX14bxX15xX3xX36bxX539xX4xX3xX7xX10fxXdxX3xX1axXdxX135xXdxX3xX40dxX7exX15xX81xXexX3xXdexXdxX138xX4xX3xX5xX33xX86xX3xX4xX1xX3fxX3xX19dxX1xX3fxX135xX19xX1axX3xX43xX89xX89xX3xX5xX6xX3fxX3xX37xX19axX19xX1axXb2xX3xX4xX14bxX4xX3xX4xXc9xX3xX7xX2fxX3xX19dxX1xX14bxX4xX3xX19dxX1xX38xX19xX1axX3xX40dxX7exX14bxX3xX2xX89xX89xX3xX5xX6xX3fxX3xX37xX19axX19xX1axX3xX37xX6xX19xX1axX3xX5xX33xX86xX3xXdexXdxX138xX4xXa7xX3xX3d5xX3fxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX138xXbxX3xX55fxX3d5xX53cxX567xX3xX1xX3fxX1eaxX4xX3xX19xX1xX33xX3xX37xXfbxX7exX3xXexXc8xX3xX86xX7exXd7xX19xX3xXexXdfxX86xX3xX19dxXdxX81xX86xX3xX4xXc9xX3xX1xX19axXdxX3xX2fxX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX4xc289xX19xX1axX3xX10xX3xX19xX1axX40xXdxXb2xX3xX4dxX2fxXdxX3xX1xX138xX3xXexX1xXd7xX19xX1axX3xX4xXc9xX3xX7xX2fxX3xX1xX40xX3xXexXfbxX19xX1axX3xXexX1xXdxX81xX7exX3xX37xX24xX19xX1axX3xX4dxX19axX3xXdexX33xX3xX15xX81xX7exX3xX19dxc73cxX86xXa7xX3xX435xX81xX19xX3xX19xX6xX15xXb2xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xXdexX5e2xX19xX3xX4xX1xXc8xX6xX3xX4xX48xX3xX4xX38xX19xX1axX3xXdexXdxXb0xX19xXb2xX3xX19dxX1xX7exX3xXdexX7exXdxX3xX4xX1xXc9xXdxX3xX1axXdxX135xXdxX3xXexX2exXeexX3xXdexX33xX3xXexX2exX7exX19xX1axX3xXexX14xX86xX3xXexX1xXc8xXc9xX19xX1axX3xX86xX40xXdxXa7xX3xX435xXc9xX19xX3xX1axXdxX135xX19xXb2xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX4xX1xXc8xX6xX3xXexXdfxX86xX3xX37xXc8xX10fxX4xX3xX19xX1axX7exX24xX19xX3xXdexXd7xX19xX3xX37xX1b7xX3xX37xXfbxX7exX3xXexXc8xXa7xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3xX2bcxXdxX17xXexX1xX9xXaxX88xX89xX89xXaxX3xX4dxX3fxX2exX17xX10xX2exX9xXaxX89xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX2exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX4dxX3fxX17xX15xX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX86xX1axX3xX7xX2exX4xX9xXaxX51xX51xXdxXa7xX4dxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa7xXdexX19xX51xX19xX10xX2bcxX7xX51xX2xX249xX88xX24cxX51xX2xX89xX188xX17xX188xX89xX33cxX43xX89xX89xX89xXexX249xX24cxX33cxX24cxX33cxX5xX2xXa7xX17axXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX17xX12xX0xX51xXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36bxX6xXbxXexXdxX3fxX19xXaxX12xXcxX13xXa7xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX19xX1xXdfxX19xX3xXexX3efxX3xXexX2exXb0xX19xX3xX4xX6xX3fxX0xX51xXexX17xX12xX0xX51xXexX2exX12xX0xX51xXexX4dxX3fxX17xX15xX12xX0xX51xXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX3fxX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20xXexX172xX6xX5xXdxX1axX19xX44xX3xX17axX7exX7xXexXdxX17fxX15xX181xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xXexXeexX19xX1xX3xXexX3fxX14bxX19xX3xX4xX4bxX6xX3xX19xX1xXe3xX19xX1axX3xX19xX1axXc8xX1a6xXdxX3xXexX2exX3fxX19xX1axX3xX4xX7exX19axX4xXb2xX3xX19xX14xX19xX1axX3xXexXfbxX86xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xXb0xX19xX3xX37xX38xX3xXexX1xX1exX3xX5xX3fxX40xXdxX3xX43xXb2xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX4xXfbxX19xX3xX19xX1axX7exX24xX19xX3xXdexXd7xX19xX3xX249xXa7xX89xX89xX89xX172xX188xXa7xX89xX89xX89xX3xXexe874xX3xX37xX24xX19xX1axXb2xX3xXdexXc8xX10fxXexX3xX20xX6xX3xXexX1xX18xX4xX3xX5xX18xX4xX3xX1xXdxX138xX19xX3xX4xX48xX3xX4xX4bxX6xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xXa7xX3xXcxX2exXc8xXffxX4xX3xX86xX49exXexXb2xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX37xX21xX3xXdexX33xX3xX37xX6xX19xX1axX3xXexX4e8xXbxX3xXexX2exX7exX19xX1axX3xX19xX1xXdxX4exX7exX3xX1axXdxX135xXdxX3xXbxX1xX14bxXbxX3xX19xX1xXf1xX86xX3xX4xX1dfxX3xXexX1xX1b7xX3xX1xX48xX6xX3xX4xX1xXc8xXc9xX19xX1axX3xXexX2exXdfxX19xX1xX3xX1xX33xX19xX1xX3xX37xX19axX19xX1axX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX138xX19xX3xX53cxX1axX1xX1exX3xX40dxX7exX15xX81xXexX3xX89xX43xX3xX4xX4bxX6xX3xX161xX36bxX23xX3xX435xX135xX19xX1axX3xX4dxX19axX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xXa7xX3xXcxX1xX10xX3fxX3xX37xX48xXb2xX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xX5xX4e8xXbxX3xXdexX33xX3xXexXdxX81xX19xX3xX1xX33xX19xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xX17xX7exX15xX138xXexX3xX40dxX7exX15xX3xX1xX3fxX40xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX81xXexX3xXexX9afxX3xX5xX138xX3xX2xX51xX188xX89xX89xX3xX4xX1dfxX86xX3xX4xX38xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX138xXbxX3xX36bxdfc2xX19xX1axX3xX46xX1xX14bxX19xX1xX3xX2xX181xX3xX37xX24xX19xX1axX3xXexX1xX1a6xXdxX3xX37xXd7xX4xX3xXexX1xX49axX4xX3xX4xX14bxX4xX3xX3d5xX53cxX3xX37xX21xX3xXexX1xX7exXb0xX3xX37xX79xXexX3xXexX2exXdxX1b7xX19xX3xX19dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX138xX19xX3xX17xX18xX3xX14bxX19xX3xX37xX21xX3xX37xXc8xX10fxX4xX3xXbxX1xXb0xX3xX17xX7exX15xX138xXexX3xX19xX1xXc8xX44xX3xX53cxX1xX33xX3xX86xX14bxX15xX3xe7f1xX135xX19xX3xX20xX7exX79xXexX3xX1axX40xX4xX1xX3xX4xX1xXc8xX19xX1axX3xX14bxXbxX3xe909xX36bxX36bxXb2xX3xX53cxX1xX33xX3xX86xX14bxX15xX3xXb31xX135xX19xX3xX20xX7exX79xXexX3xX1axX40xX4xX1xX3xX19dxX1xX38xX19xX1axX3xX19xX7exX19xX1axXb2xX3xX53cxX1xX33xX3xX86xX14bxX15xX3xXb31xX135xX19xX3xX20xX7exX79xXexX3xXbxX1xX14xX19xX3xXdexXdxX3xX7xXdxX19xX1xXa7xX3xX435xX24xX19xX1axX3xXexX1xX1a6xXdxXb2xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX7xX8exX3xXexX2exX6xX19xX1xX3xXexX1xX4bxX3xX4xX14bxX4xX3xX19xX1axX7exX24xX19xX3xXdexXd7xX19xX3xX37xXfbxX7exX3xXexXc8xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX14bxX4xX3xX4xX1dfxX86xX3xX4xX38xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX138xXbxX181xX3xX1xXc8xXffxX19xX1axX3xX17xX5e2xX19xX3xX3d5xX53cxXb2xX3xX4xXc9xX3xX7xX2fxX3xXb31xX13xX46xX3d5xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX138xX19xX3xX4xX14bxX4xX3xXexX1xX4bxX3xXexX1dfxX4xX3xX37xX1b7xX3xX1xXc8xX2fxX19xX1axX3xX4xX14bxX4xX3xX4xX1xX81xX3xX37xX19axXb2xX3xX4xX1xXeexX19xX1xX3xX7xX14bxX4xX1xX3xX4xX4bxX6xX3xX53cxX1xX33xX3xX19xXc8xXffxX4xXa7xX3xX555xX4exX3xX5xX14xX7exX3xX17xX33xXdxXb2xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX37xX6xX19xX1axX3xX1axX79xXbxX3xX2exX49axXexX3xXexX2exXdxX1b7xX19xX3xX19dxX1xX6xXdxX3xX20xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX2exX7exX19xX1axX3xXexX14xX86xX3xXcxX1xXc8xXc9xX19xX1axX3xX86xX40xXdxX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xXb2xX3xX7xXdxXb0xX7exX3xXexX1xX1exX3xXexXac4xX19xX1axX3xX1xX10fxXbxXb2xX3xX4dxX138xX19xX1xX3xXdexXdxX138xX19xX3xX37xX6xX3xX19dxX1xX3fxX6xXa7xXa7xXa7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX3fxX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20xXexX172xX6xX5xXdxX1axX19xX44xX3xX17axX7exX7xXexXdxX17fxX15xX181xXaxX12xXcxX7exX15xX3xX19xX1xXdxXb0xX19xXb2xX3xXdexX79xX19xX3xX37xX4exX3xX5xX33xX3xX40dxX7ex11466xX3xX37xX79xXexX3xX4xX4bxX6xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX40xXdxX3xX19dxX1xX38xX19xX1axX3xX5xXffxX19xX3xX37xX1b7xX3xXexX2exXdxX1b7xX19xX3xX19dxX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX4exX7exX3xX17xX18xX3xX14bxX19xX3xXexX1xX7exX3xX1xX49axXexX3xXexX1xXb0xX86xX3xX19xX1axXc8xX1a6xXdxX3xX5xX6xX3fxX3xX37xX19axX19xX1axXa7xX3xXcxX13xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX4xX48xX3xX17xXdxX138xX19xX3xXexXeexX4xX1xX3xX19dxX1xX14bxX3xX19dxX1xXdxXb0xX86xX3xXexXd7xX19xX3xXdexXffxXdxX3xX188xXb2xc1e5xX3xX19dxX86xX88xXb2xX3xXexX2exX3fxX19xX1axX3xX37xX48xX3xX88xX51xX43xX3xX17xXdxX138xX19xX3xXexXeexX4xX1xX3xX5xX40xXdxX3xX5xX33xX3xX37xX24xXdxX3xX19xX49axXdxXa7xX3xX36bxX1xX4bxX3xXexX1exX4xX1xX3xee95xX161xX53cxX3d5xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX172xX3xX53cxX1axX7exX15x11a52xX19xX3xX555xX85xX19xX3xX23xXac4xX3xX4xX1xX3fxX3xX2exXf1xX19xX1axX44xX3xb5a1xX374xX2fxX3xX2exX19axX19xX1axX3xX17xXdxX138xX19xX3xXexXeexX4xX1xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX33xX3xX2exX79xXexX3xX4xXfbxX19xX3xXexX1xXdxX81xXexX3xXdexX33xX3xX2fxX3xXexX1xX1a6xXdxX3xX37xXdxX1b7xX86xX3xX19xX33xX15xX3xX5xX33xX3xXexXd7xXexX3xX19xX1xX79xXexX3xXdexXdfxX3xX19xX81xX7exX3xX19dxX1xX38xX19xX1axX3xX7xX8exX3xX86xX79xXexX3xX4xXc9xX3xX1xX19axXdxXb2xX3xXbxX1xX135xXdxX3xX4xX1xX1a6xX3xX43xX3xX19xX85xX86xX3xX19xXe3xX6xX3xX86xXffxXdxX3xX4xX48xX3xXexX1xX1b7xX3xXexX14bxXdxX3xX19dxX1xX2fxXdxX3xX37xX19axX19xX1axXa7xX3xX435xX14xX15xX3xX5xX33xX3xXbxX1xXfbxX19xX3xXdexXdxX138xX4xX3xX4xX4bxX6xX3xX4xX79xXbxX3xXexX2exXb0xX19xX3xXdexX33xX3xX4xX14bxX4xX3xX19xX1axX33xX19xX1xX3xX4xX1xX534xX4xX3xX19xX85xX19xX1axX3xX19xXb0xX19xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX19dxX1xX38xX19xX1axX3xXexX1xX1b7xX3xX40dxX7exX15xX81xXexX3xX37xX1exX19xX1xX3xX37xXc8xX10fxX4xfa29xXa7xX3xXdecxXcxXc8xXc9xX19xX1axX3xXexX18xX3xX19xX1xXc8xX3xX17xX18xX3xX14bxX19xX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xX5xX4e8xXbxX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX86xXffxXdxX3xX2fxX3xXbxX1xXeexX6xX3xX53cxX6xX86xX3xX4xX4bxX6xX3xXexX23bxX19xX1xXb2xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX4xXfbxX19xX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xX5xX4e8xXbxX3xX161xX36bxX435xX3xX19xX1xXf1xX86xX3xXbxX1xX14xX19xX3xX4xX38xX19xX1axXb2xX3xXbxX1xX14xX19xX3xX19xX1xXdxX138xX86xX3xX2exa3c5xX3xX2exX33xX19xX1axXed8xX3xX172xX3xX38xX19xX1axX3xX23xXac4xX3xX19xX48xXdxX3xXexX1xXb0xX86xXa7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX3fxX17xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20xXexX172xX6xX5xXdxX1axX19xX44xX3xX17axX7exX7xXexXdxX17fxX15xX181xXaxX12xX435xXc8xX6xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xX5xXb0xX19xX3xX37xX38xX3xXexX1xX1exX3xX5xX3fxX40xXdxX3xX43xX3xX19xXf1xX86xX3xXexX2exX3fxX19xX1axX3xX5xX19axX3xXexX2exXdfxX19xX1xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX138xX19xX3xX37xX81xX19xX3xX19xX85xX86xX3xX88xX89xX88xX89xX3xX4xX4bxX6xX3xXcxX1xX4bxX3xXexXc8xXffxX19xX1axX3xX36bxX1xXeexX19xX1xX3xXbxX1xX4bxXb2xX3xX7xX3fxX19xX1axXb2xX3xX1xXc9xX19xX3xX5xX49axX4xX3xX19xX33xX3fxX3xX1xX81xXexXb2xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX37xX6xX19xX1axX3xX86xX3fxX19xX1axX3xX4xX1xX1a6xX3xX86xX19axXexX3xX1xXc8xXffxX19xX1axX3xX37xXdxX3xXdecxX86xX2fxXed8xX3xXexX3efxX3xX1xX138xX3xXexX1xXd7xX19xX1axX3xX4xX1xXeexX19xX1xX3xXexX2exX1exX3xX4xX4bxX6xX3xXexX23bxX19xX1xX181xX3xXbxX1xX14xX19xX3xX4xX38xX19xX1axX3xX4xX1dfxX3xXexX1xX1b7xX3xXexX3efxX19xX1axX3xXbxX1xXfbxX19xX3xXdexXdxX138xX4xX3xX4xX4bxX6xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xXdexX33xX3xX4xX4bxX6xX3xX4xX14bxX4xX3xX19xX1axX33xX19xX1xX3xX4xX1xX534xX4xX3xX19xX85xX19xX1axX181xX3xXc8xX7exX3xXexXdxXb0xX19xX3xXexX1xX1exX3xX20xX21xX3xXexX2exX3fxX19xX1axX3xXdexXdxX138xX4xX3xXexX40xX3fxX3xX19xX1axX7exX24xX19xX3xXdexXd7xX19xX3xX1xX10bxX3xXexX2exX10fxX3xX37xX1b7xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX79xXbxX3xX1xX138xX3xXexX1xXd7xX19xX1axX3xX1xX40xX3xXexXfbxX19xX1axX3xX4xXc9xX3xX7xX2fxXb2xX3xX1xX40xX3xXexXfbxX19xX1axX3xXdexX85xX19xX3xX1xX48xX6xX3xX19xX1xXf1xX86xX3xXexX1xX14bxX3fxX3xX1axf426xX3xX19xX1xXe3xX19xX1axX3xXdexXc8xXffxX19xX1axX3xX86xX49exX4xXa7xX3xX36bxX48xX3xX19xX1xXc8xX3xXdexX4e8xX15xXb2xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX86xXffxXdxX3xX1xXdxX138xX19xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xX48xX6xX3xX86xX1dfxX4xX3xXexXdxXb0xX7exX3xX37xX6xX19xX1axX3xX1xXc8xXffxX19xX1axX3xX37xX81xX19xXa7xX3xX555xX33xXb2xX3xX37xX48xX3xX4xX749xX19xX1axX3xX5xX33xX3xX86xX3fxX19xX1axX3xX86xX7exXd7xX19xX3xX4xX4bxX6xX3xX19xX1axXc8xX1a6xXdxX3xX17xX14xX19xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX28xX29xX19xX1xX3xX19xX48xXdxX3xX2exXdxXb0xX19xX1axXb2xX3xX23xX33xX3xXcxX29xX19xX1xX3xX19xX48xXdxX3xX4xX1xX7exX19xX1axX3xXexX2exX3fxX19xX1axX3xXdexXdxX138xX4xX3xX37xXc8xX6xX3xX37xX1exX6xX3xXbxX1xXc8xXc9xX19xX1axX3xXbxX1xX14bxXexX3xXexX2exXdxX1b7xX19xX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xXexX2exX7exX19xX1axX3xXexX14xX86xX3xX46xXcxX172xX555xX23xX3xXbxX1xXeexX6xX3xX161xX49exX4xX3xXexX23bxX19xX1xX3xX19xX1xX33xXa7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb48xX7exXexX1xX3fxX2exXaxX12xX23xX3fxX33xXdxX3xX53cxX6xX86xX0xX51xXbxX12
Hoài Nam