Mua bán thông tin cá nhân ở Hà Tĩnh: Dễ như mua rau!
(Baohatinh.vn) - Sau một số tỉnh, thành lớn, nhiều năm nay, tình trạng mua bán thông tin cá nhân ở Hà Tĩnh cũng diễn ra phổ biến gây bức xúc trong nhân dân...
97b4x135b3x14f98xc6bfx13d29xc54ex10602xf000xd1c0xX7x1301cx121faxc810xab53xf6b5xeb4fxX5xe0efxXaxebebx10cfbx12f3bxX6xX3xa101x149adx13bd9xX3xXexX1xb043xX19xe2d9xX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1x14662xX19xX3x141f7xX3x11724xa9dbxX3xXcxc99bxX19xX1xa2e6xX3xda25xe406xX3xX19xX1x11bdexX3x9e59xX14xX6xX3x11268xX6xX14x12e5exX0x12ebcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xb7cfxXaxX12xad86xX6xX14xX3xX3fxc0fcxXexX3xX7x14ff2xX3xXex139c0xX19xX1xee6dxX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX5xbe82xX19xX6cxX3xX19xX1xXdx9fefxX14xX3xX19xc9e3xX3fxX3xX19xX6x11ecexX6cxX3xXex1234exX19xX1xX3xXexX43x102a8xX19xX1fxX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX4x13f18xX19xX1fxX3xX5axXdxX39xX19xX3xX43xX6xX3xXbxX1xb500xX3xX17xXdxc22fxX19xX3xX1fxX2axX85xX3xX17x11c2fxX4xX3x13d73xa64cxX4xX3xXexX43xed76xX19xX1fxX3xX19xX1xX2axX19xX3xX5axX2axX19xd519xXe7xXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144c7xXdbxX5axX85xX3xXbxd826xX10xX19xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXffxX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXax1336axXdxX5axXexX1xX36xX3x11dafxX2x10bcexXbxXd5x9e6axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX36xX3x1465axX2x14093xXbxXd5xX12fxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX36xX48xX48xXdxXe7xX17xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXe7xc0f1xX19xX48xX19xX10xX123xX7xX48xX2x98c9xX139x11379xX48xX2xf463xX2xX5ax14554xX2xX2xX2xX13bxX12cxX12axXexX12axX164xX13bxX12cxX5xX12ax13e61xX16axX12axX12axX2xX167xX6xX164xX17xX167xX16axe1d5xX139xX5axX2xX6xX6xX162xX162xX10xX12cxXe7xb036xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX36xX3xX38xX39xX3xX19xX1xX3dxX3xX3fxX14xX6xX3xX43xX6xX14xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX6xXbxXexXdxXdbxX19xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexX178xX6xX5xXdxX1fxX19xX36xX3xX18exX14xX7xXexXdxX183xX85xX12fxXaxX12xX13xX62xXexX3xXexX43xXdbxX19xX1fxX3xX19xX1xd540xX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX19xX1x1510fxX19xX3xX4xX1xX30xXdbxX3xX3fxc5fdxXdxX3xX3fxX14xX6xX3xX7xdeffxX19xX3xXbxX1xb1fbxX3fxX3xX19xX62xXdxX3xXexX1x13395xXexX3xX1dxX3xXexX1dxX3x1179axX3dx1298dxX4xX3xX4xX18xX4xX3xX7xX66xX3xX242xXdx12d65xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX3xX5xX8fxX3xX5xXdxf7dcxX19xX3xXexXdxXcaxXbxX3xX1fx14836xXdxX3xX242xXcaxX19xX3xXaxb895xX1x13046xX19xX1fxX3xX17xX66xXaxX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xX3xXbxXffxX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexX178xX6xX5xXdxX1fxX19xX36xX3xX18exX14xX7xXexXdxX183xX85xX12fxXaxX12xXcxX1xX224xXdxX3xX1fxXdxX6xX19xX3xX1fxeff1xX19xX3xX242xX2axX85xX6cxX3xX4xX1x10be3xX3x13648xX1fxX14xX85xX39xX19xX3xXcxX1xX2d2xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3x1401bxX14xX2axX19xX3x136d3xXbxX1xX3dxX224xX19xX1fxX3xXcxX1xX8fxX4xX1xX3x10897xXdxX19xX1xX6cxX3xXcxf012xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xe7a9xX3xX159xX1dxX3xX4x102f4xX19xX1fxX3xX242xX6xX14xX3xX242xX2c8xX14xX3xX26fxX1xXdxX3xX5xXdxX25exX19xX3xXexe5f4xX4xX3xX19xX1x14950xX19xX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX19xX1xX211xX19xX1fxX3xX5xX224xXdxX3xX4xX1xX30xXdbxX3xX3fxX224xXdxX3xX3fxX14xX6xX3xX19xX1xX30xX3xX4xX1xX14xX19xX1fxX3xX4xX3dxX6cxX3xX19xX1xX30xX3xX242xX23axXexX3xX159xX30xX3xX4xX18xX4xX3xX7xX22cxX19xX3xXbxX1xX231xX3fxX3xX17xX22cxXdbxX3xX1xXdxa219xX3fxX6cxX3xX19xX62xXdxX3xXexX1xX23axXexX3xX1dxX3xXexX1dxXe7xXe7xXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xX3xXbxXffxX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexX178xX6xX5xXdxX1fxX19xX36xX3xX18exX14xX7xXexXdxX183xX85xX12fxXaxX12x13b41xbe68xX1xX1dxX19xX1fxX3xX1xXdxX374xX14xX3xXexX8fxXdxX3xX7xX6xXdbxX3xX1xaa2axX3xX17xXdxXcaxXexX3xX43x11816xX3xX7xX66xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX6cxX3xX1xX3d7xX3xXexX25exX19xX3xX5x14fafxX19xX3xX19xX1fxX1xX7cxX3xX19xX1fxX1xXdxX250xXbxX3xX4xX271xX6xX3xXexX1dxXdxdf2fxX3xX2d4xXcaxX14xX3xX4xX1x115b9xX19xX1fxX3xX3fxX6xX85xX3xX4xX18xX4xX3xX242xX66xXdxX3xXexX3dxX244xX19xX1fxX3xX19xX30xX85xX3xX5axX30exX19xX1fxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX4xX271xX6xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX26fxX1xX18xX4xX3xX242xX374xX3xXexX1xd3c4xX4xX3xX1xXdxX250xX19xX3xX4xX18xX4xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX159xXdxX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX18xXbxX6cxX3xX6xXdxX3xX7xef37xX3xX5xX30xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xXbxX1xX22cxXdxX3xX4xX1xX2d2xX14xX3xXexX43xX18xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX250xX3fxX40exXaxX6cxX3xX4xX1xX2d2xX3xX2e5xX14xX2axX19xX3xX17xXd2xX4xX3xXd5xXd6xX4xXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xXcxX1xX21bxX4xX3xX3fxX21bxX4xX3xX4xX271xX6xX3xX4xX1xX2d2xX3xX2e5xX14xX2axX19xX3xX242x13f4bxX3xX7xX75xX3fxX3xXexX89xX3fxX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX5xX224xXdxX3xX1fxXdxX22cxXdxXe7xX3xe5a1x1052fxX6xX3xX4xX1xX80xX3fxX3xX4xX1xXd6xX3xXexX89xX3fxX3xX26fxXdxXcaxX3fxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xXexX43xX25exX19xX3xX3fxX8fxX19xX1fxX3xc690xX19xXexX10xX43xX19xX10xXexX6cxX3xXcxXe7xX3xX178xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX159xXdxX25exX19xX3xX4xX271xX6xX3xX3fxX62xXexX3xX7xX30xX19xX3xX1fxXdxX6xXdbxX3xX5axX2d2xX4xX1xX3xX242xX23axXexX3xX242xX62xX19xX1fxX3xX7xX22cxX19xX3xX4xX1xXdbxX3xXexX1dxXdxX3xXd5xX10xX3fxX3xX17xX22cxX19xX3xX5axX6xX19xX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX5axX30xXdxX3xX5axc174xX19xX1fxX3xX5ax11ff5xX4xX3xX19xX1xX211xX19xX1fxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX4xX271xX6xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX3xX26fxac02xX3fxX3xXexX1xX10xXdbxX3xX5xX224xXdxX3xX1fxXdxX22cxXdxX3xXexX1xb53exX4xX1xX36xX3xXaxXffxX1xX69xX3xX4xX2c8xX19xX3xX1fxX3dfxX3xXexX4f8xX3xX26fxX1x12b07xX6xX3xX3c2xX3fxX14xX6xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xe402xX3xX1xX6xX85xX3xX3c2xX5axX6xX19xX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX5eexX3xXexX43xX25exX19xX3xX1fxXdbxXdbxX1fxX5xX10xX6cxX3xX5xX329xXbxX3xXexXd2xX4xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xXexX89xX3fxX3xX4xX5d5xX3xX19xX1fxX6xX85xX3xX242xX271xX3xX5xXdbxX8fxXdxX3xX3c2xX5axX6xXexX6xX5eexX3xX2eaxX5axX211xX3xX5xXdxX250xX14xX308xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX19xX1xX3dxX3xXexX25exX19xX3xXexX14xXc6xXdxX6cxX3xX7xX66xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX6cxX3xX10xX3fxX6xXdxX5xX6cxX3xX19xX1fxX30xX19xX1xX3xX19xX1fxX1xX7cxX6cxX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX159xX324xX3xX159xX30xX3xXexX1xX329xX3fxX3xX4xX1xX5bfxX3xX4xX22cxX3xXexX1xX14xX3xX19xX1xX329xXbxX3xX1xX6xX85xX3xX7xX66xX3xX5axX3dxX3xXexX30xXdxX3xX26fxX1xXdbxX22cxX19xX3xX19xX1fxX2axX19xX3xX1xX30xX19xX1fxXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xXffxX1xXdxX3xXbxX1xX5bfxX3xX3fxX14xX6xX3xX4xX18xX4xX3xXaxX5axX6xXexX6xXaxX3xX26fxX1xX18xX3xX43xa995xX6cxX3xX4xX1xX69xX3xX2xX3xXexX43xXdxX250xX14xX3xX242xa242xX19xX1fxX3xX242xX4dexX3xX4xX5d5xX3xXexX1xX374xX3xX7xX2dxX3xX1xX211xX14xX3xX12cxXe7xX13bxX13bxX13bxX3xX242xX2c8xX14xX3xX7xX66xXe7xX3xX2d4xX1xX211xX19xX1fxX3xX5axX211xX3xX5xXdxX250xX14xX3xX242xX3dxX244xX4xX3xXbxX1xX2axX19xX3xX5xXdbxX8fxXdxX3xX43xX23axXexX3xX43xX3dfxX3xX43xX30xX19xX1fxX3xX242xX374xX3xX4xX1xX3d7xX19xX3xX5xX45bxX6xX6cxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexX1xX3dxX224xX19xX1fxX6cxX3xX5axX6xX19xX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX4f7xX521xX2ffxX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX4xX18xX4xX3xX7xX6xX5xX10xX3xX2eaxX19xX1xX2axX19xX3xX159xXdxX25exX19xX3xX17xX18xX19xX3xX1xX30xX19xX1fxX308xX3xX5xX45bxX6xX3xX4xX1xX3d7xX19xX3xX19xX1xXdxX7cxX14xX3xX19xX1xX23axXexXaxXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xX3xXbxXffxX10xX19xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXffxX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX123xXdxX5axXexX1xX36xX3xX12axX2xX12cxXbxXd5xX12fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX36xX3xX139xX2xX13bxXbxXd5xX12fxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX36xX48xX48xXdxXe7xX17xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXe7xX159xX19xX48xX19xX10xX123xX7xX48xX2xX162xX139xX164xX48xX2xX167xX2xX5axX16axX2xX2xX167xX12cxX12cxX167xXexX16axX16axX2xX164xX5xX167xX178xXdxX3fxX1fxX178xX162xab14xX12axX167xXe7xX18exXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX36xX3xX38xX39xX3xX19xX1xX3dxX3xX3fxX14xX6xX3xX43xX6xX14xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX6xXbxXexXdxXdbxX19xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexX178xX6xX5xXdxX1fxX19xX36xX3xX18exX14xX7xXexXdxX183xX85xX12fxXaxX12xX3c3xX1xX1dxX19xX1fxX3xX26fxX1xX5d5xX3xX242xX374xX3xX4xX18xX4xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX159xXdxX25exX19xX3xX26fxXdxX19xX1xX3xX5axXdbxX6xX19xX1xX3xXexX89xX3fxX3xX3fxX14xX6xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX4xX271xX6xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX43xX6xXdbxX3xX17xX18xX19xX3xXexX43xX30xX19xX3xX5xX6xX19xX3xXexX43xX25exX19xX3xX3fxX1dxXdxX3xXexX43xX3dxX224xX19xX1fxX3xX521xX19xXexX10xX43xX19xX10xXexXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xXcxX43xX6xXdbxX3xX242xXc6xXdxX3xb032xX14xX6xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX3xX159xX75xXdxX3xX3fxX62xXexX3xX242xX66xXdxX3xXexX3dxX244xX19xX1fxX3xX43xX6xXdbxX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xXexX43xX25exX19xX3xX3fxX8fxX19xX1fxX6cxX3xXbxX1xX5d5xX19xX1fxX3xX159xXdxX25exX19xX3xX242xX3dxX244xX4xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xX17xX18xXdbxX3xX159xX7cxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX271xX6xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX3xX159xX30xX3xX4xX22cxX3xXbxX1xX3dxaa5dxX19xX1fxX3xXexX1xXd2xX4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexXdbxX18xX19xX36xX3xX3c2xXcxX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX5xX30xX3xXexX25exX19xX3xXexX14xXc6xXdxX3xX242xX2d2xX6xX3xX4xX1xX69xX6cxX3xX7xX66xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX6cxX3xX10xX3fxX6xXdxX5xX3xX4xX271xX6xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxXe7xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXexXdbxX18xX19xX3xX17xX57cxX19xX1fxX3xX4xX18xX4xX1xX3xX4xX1xX14xX85xX374xX19xX3xX26fxX1xXdbxX22cxX19xX3xX7xX6xX14xX3xX242xX5d5xX3xX19xX1xX329xX19xX3xX5axX6xXexX6xX3xX95axX14xX6xX3xX10xX3fxX6xXdxX5xX3xX4xX1xX2d2xX3xX19xX1xa23fxX5eexXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xX2ffxX1xX3dxX9dfxX19xX1fxX3xXexX1xXd2xX4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexXdbxX18xX19xX3xX4xXb8xX19xX1fxX3xX1xXcaxXexX3xX7xXd2xX4xX3xX242xX9dfxX19xX3xX1fxXdxX22cxX19xX6cxX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX3fxX14xX6xX3xX4xX1xX69xX3xX4xX2c8xX19xX3xX19xX1xX21bxX19xX3xXexXdxX19xX3xX3fxX4dexX3xX19xX8fxXbxX3xXexX1xX6f2xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX3xX5axXdxX3xX242xX62xX19xX1fxX3xX159xX75xXdxX3xX1fxXdxX18xX3xXexX43xX2d2xX3xXexX3dxX9dfxX19xX1fxX3xX242xX3dxX9dfxX19xX1fxX6cxX3xX26fxX1xXdxX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX19xX8fxXbxX3xXexXdxX7cxX19xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX4xX1dxX19xX1fxX6cxX3xX5xX329xXbxX3xXexXd2xX4xX3xX5axX6xX19xX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX7xX47dxX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX1fxX267xXdxX3xX19xX1fxX6xX85xXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xXcxX89xX19xX1xX3xXexX43xX8fxX19xX1fxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX5axX2c8xX19xX3xX17xX2d2xX3xX4xX1xX14xX85xX374xX19xX3xX1xX5d5xX6xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX3c2xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX1dxX19xX1fxX3xX4xX62xX19xX1fxX5eexX3xX26fxX1xXdxXcaxX19xX3xX19xX1xXdxX7cxX14xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX1xXdbxX6xX19xX1fxX3xX3fxX6xX19xX1fxX6cxX3xX17xX23axXexX3xX6xX19xXe7xX3xX3c3xX1xX1dxX19xX1fxX3xX4xX1xX69xX3xX242xX9dfxX19xX3xX1fxXdxX22cxX19xX3xX5xX30xX3xX4xX1xX14xX85xX250xX19xX3xX17xX2d2xX3xX95axX14xX23axX85xX3xX43xX66xXdxX3xX1xX6xX85xX3xX5xX30xX3fxX3xXbxX1xXdxX7cxX19xX6cxX3xX159xXdxX250xX4xX3xX5xX62xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX4xX5d5xX3xXexX1xX374xX3xX5axX3f8xX19xX3xXexX75xXdxX3xX19xX1xXdxX7cxX14xX3xX1xX329xX14xX3xX95axX14xX22cxX3xX26fxX1xX1dxX19xX3xX5xX3dxX224xX19xX1fxXe7xX3xX2d4xX1xX211xX19xX1fxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX19xX30xX85xX3xX26fxX1xXdxX3xX159xX30xXdbxX3xXexX6xX85xX3xX242xX66xXdxX3xXexX3dxX244xX19xX1fxX3xXd5xX23axX14xX3xX4xX5d5xX3xXexX1xX374xX3xX17xX2d2xX3xX5xX244xXdxX3xX5axX324xX19xX1fxX3xX242xX374xX3xX5xX30xX3fxX3xX1fxXdxX22cxX3xXexX1xX6f2xX3xXexX5bfxX19xX3xX5axX324xX19xX1fxX3xX19xX1fxX2axX19xX3xX1xX30xX19xX1fxX6cxX3xX5xX30xX3fxX3xX1fxXdxX22cxX3xXexX30xXdxX3xX26fxX1xXdbxX22cxX19x13fd9xX3xX242xX374xX3xX4xX1xXdxXcaxX3fxX3xX242xXdbxX8fxXexX3xXexX30xXdxX3xX7xX22cxX19xXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xX3xXbxXffxX10xX19xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXffxX10xX19xXexX10xX43xX3xX5axXexX1xX14xX3fxX17xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX123xXdxX5axXexX1xX36xX3xX12axX2xX12cxXbxXd5xX12fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX36xX3xX139xX2xX13bxXbxXd5xX12fxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX36xX48xX48xXdxXe7xX17xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXe7xX159xX19xX48xX19xX10xX123xX7xX48xX2xX162xX139xX164xX48xX2xX167xX2xX5axX16axX2xX2xX2xX164xX13bxX164xXexX12cxX843xX12cxX5xX164xX178xX10xX12cxX12cxX12cxX6xX12axX12cxX4xX6xX6xX167xX167xX139xX164xX12axX5axX2xX13bxX16axX16axXe7xX18exXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX36xX3xX38xX39xX3xX19xX1xX3dxX3xX3fxX14xX6xX3xX43xX6xX14xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX6xXbxXexXdxXdbxX19xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexX178xX6xX5xXdxX1fxX19xX36xX3xX18exX14xX7xXexXdxX183xX85xX12fxXaxX12xX4f7xXdxX250xX4xX3xX43xX6xXdbxX3xX17xX18xX19xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX242xX4dexX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX95axX14xX85xX3xX242xX2d2xX19xX1xX3xX43xX3dfxX3xX5xX30xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX159xXdxX3xXbxX1xX8fxX3fxX3xXbxX1xX18xXbxX6cxX3xX7xXdbxX19xX1fxX3xXexX43xX25exX19xX3xXexX1xX45bxX4xX3xXexXcaxX3xX1fxX2c8xX19xX3xX19xX1xX3dxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4xX5d5xX3xXexXc6xX3xX4xX1xXd2xX4xX6cxX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX19xX30xXdbxX3xX17xX2d2xX3xXd5xX267xX3xX5xc9e2xX3xX159xX7cxX3xX1xX30xX19xX1xX3xX159xXdxX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX271xX6xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xXcxX1xX10xXdbxX3xX5xX14xX329xXexX3xX242xX2d2xX19xX1xX6cxX3xX159xXdxX250xX4xX3xX43xX6xXdbxX3xX17xX18xX19xX3xX4xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX5xX30xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX159xXdxX3xXbxX1xX8fxX3fxX3xXbxX1xX18xXbxXe7xX3x124d9xX14xX85xX3xX242xX2d2xX19xX1xX3xX4xX271xX6xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX14xX329xXexX3xX5xX30xX3xX159xX329xX85xX6cxX3xX19xX1xX3dxX19xX1fxX3xXexX1xX45bxX4xX3xXexXcaxX3xX1fxX2c8xX19xX3xX19xX1xX3dxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4xX5d5xX3xXexXc6xX3xX4xX1xXd2xX4xX6cxX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX19xX30xXdbxX3xX17xX2d2xX3xXd5xX267xX3xX5xXe94xX3xX159xX7cxX3xX1xX30xX19xX1xX3xX159xXdxX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX271xX6xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xXaxX2fxX30xX19xX1xX3xX159xXdxX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xXexX1xX3dxX224xX19xX1fxX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX1fxXdxX6xXdbxX3xX5axX2d2xX4xX1xX3xXexX43xX25exX19xX3xX3fxX1dxXdxX3xXexX43xX3dxX224xX19xX1fxX3xXdxX19xXexX10xX43xX19xX10xXexX6cxX3xX159xX89xX3xX159xX329xX85xX3xX43xX23axXexX3xX26fxX1xX5d5xX3xX26fxX1xX80xX19xX3xXexX43xXdbxX19xX1fxX3xXd5xX18xX4xX3xX242xX2d2xX19xX1xX3xX4xX1xX271xX3xXexX1xX374xX3xX4xX5d5xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX159xXdxX3xX159xXdxX3xXbxX1xX8fxX3fxXe7xX3xX2d4xX1fxX6xX85xX3xX4xX22cxX3xX17xX22cxX19xX3xXexX1xX2axX19xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX3xX4xXb8xX19xX1fxX3xX26fxX1xX1dxX19xX1fxX3xX1xX7cxX3xX1xX6xX85xX3xX17xXdxXcaxXexX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX271xX6xX3xX3fxX89xX19xX1xX3xX17xX2d2xX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX242xX374xX3xX5xX30xX3fxX3xX242xX9dfxX19xX3xXexX43xX89xX19xX1xX3xX17xX18xXdbxXe7xX3xXffxX18xX4xX3xX4xX9dfxX3xX95axX14xX6xX19xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX19xX80xX19xX1fxX3xX4xXb8xX19xX1fxX3xX242xX6xX19xX1fxX3xX17xX66xXdxX3xX43xX66xXdxX3xXexX43xX3dxX75xX4xX3xXexX1xX45bxX4xX3xXexX43xX8fxX19xX1fxX3xX19xX30xX85xX6cxX3xX17xX2dxXdxX3xX19xXcaxX14xX3xX4xX1xX69xX3xXd5xX267xX3xXbxX1xX8fxXexX3xX1xX30xX19xX1xX3xX4xX1xX5bfxX19xX1xX3xXexX1xX89xX3xX26fxX1xX1dxX19xX1fxX3xX242xX22cxX3fxX3xX17xX22cxXdbxX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX7xX45bxX3xX43xX80xX19xX3xX242xX10xXaxX3xX178xX3xX2f8xX14xX329xXexX3xX7xX3dxX3xX2d4xX1fxX14xX85xX39xX19xX3xXcxX1xX2d2xX3xXf20xX14xX85xX25exX19xX3xX2eaxc5c9xXdbxX30xX19xX3xX2f8xX14xX329xXexX3xX7xX3dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX308xX3xXbxX1xX2axX19xX3xXexX5bfxX4xX1xXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xX3xXbxXffxX10xX19xXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXffxX10xX19xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX123xXdxX5axXexX1xX36xX3xX12axX2xX12cxXbxXd5xX12fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX36xX3xX139xX2xX13bxXbxXd5xX12fxXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX36xX48xX48xXdxXe7xX17xX6xXdbxX1xX6xXexXdxX19xX1xXe7xX159xX19xX48xX19xX10xX123xX7xX48xX2xX162xX139xX164xX48xX2xX167xX2xX5axX16axX2xX2xX2xX12cxX2xX2xXexX2xX12cxX162xX13bxX5xX139xX178xX167xX17xX167xX17xX12axX17xX13bxX162xX167xX139xX12axX843xX5axX843xX167xX164xX162xX10xX843xX12axXe7xX18exXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX36xX3xX38xX39xX3xX19xX1xX3dxX3xX3fxX14xX6xX3xX43xX6xX14xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX6xXbxXexXdxXdbxX19xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd5xXexX178xX6xX5xXdxX1fxX19xX36xX3xX18exX14xX7xXexXdxX183xX85xX12fxXaxX12xX13xXd2xX4xX3xX1fxXdxX18xX3xX4xX271xX6xX3xX19xX1xX211xX19xX1fxX3xX5axX6xX19xX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX19xX30xX85xX3xX5axX6xXdbxX3xX242xX62xX19xX1fxX3xXexX4f8xX3xX159xX30xXdxX3xXexX43xX80xX3fxX3xX19xX1fxX1xX89xX19xX3xX242xXcaxX19xX3xX159xX30xXdxX3xXexX43xXdxX250xX14xX3xX242xX702xX19xX1fxX6cxX3xXexX30exX85xX3xXexX1xX10xXdbxX3xX5xXdbxX8fxXdxX3xX5axX211xX3xX5xXdxX250xX14xX6cxX3xX7xX66xX3xX5xX3dxX244xX19xX1fxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX3fxX30xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX3fxX14xX6xX3xX85xX25exX14xX3xX4xX2c8xX14xXe7xX3xX2d4xX1fxXdbxX30xXdxX3xX43xX6xX6cxX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX3fxX14xX6xX3xX4xb30dxX19xX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX26fxX1xX14xX85xXcaxX19xX3xX3fxX4dexXdxX3xX19xXcaxX14xX3xX3fxX14xX6xX3xX19xX1xXdxX7cxX14xX3xX159xX75xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX1fxX5d5xXdxX3xX5axX6xX19xX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX242xX4dexX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX5xX3d7xX4xX3xXexX1xX10xXdbxX3xX19xX1fxX30xX19xX1xX3xX19xX1fxX1xX7cxX6cxX3xX159xX30exX19xX1fxX3xX3fxXdxX7cxX19xX6cxX3xX26fxX1xX14xX3xX159xX45bxX4xXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xXcxX1xXdxXcaxXexX3xX19xX1fxX1xX33xX6cxX3xX242xX374xX3xX17xX22cxXdbxX3xX159xX250xX3xX95axX14xX85xX7cxX19xX3xX159xX30xX3xX5xX244xXdxX3xX5bfxX4xX1xX3xX1xX244xXbxX3xXbxX1xX18xXbxX3xX4xX271xX6xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX5axX2axX19xX6cxX3xX4xX18xX4xX3xX4xX9dfxX3xX95axX14xX6xX19xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX19xX80xX19xX1fxX3xX4xX2c8xX19xX3xX3fxX8fxX19xX1xX3xXexX6xX85xX3xXd5xX267xX3xX5xXe94xX3xX19xX1fxX6xX85xX3xXexX4f8xX3xX4xX1xX5bfxX19xX1xX3xX4xX18xX4xX3xXexXc6xX3xX4xX1xXd2xX4xX6cxX3xX5axXdbxX6xX19xX1xX3xX19xX1fxX1xXdxX250xXbxX3xXexX1xX45bxX4xX3xX1xXdxX250xX19xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX14xX62xX4xX3xX1fxX3d7xXdxX3xXaxX43xX18xX4xXaxXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xX4f7xX7cxX3xXbxX1xX5bfxX6xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xXexXdxX25exX14xX3xX5axX30exX19xX1fxX6cxX3xXbxX1xX22cxXdxX3xX4xX22cxX19xX1xX3xX1fxXdxX18xX4xX3xX159xX75xXdxX3xX4xX18xX4xX3xX4xX1xXdxX25exX14xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX4xX1xX30xXdbxX3xX3fxX224xXdxX3xX5axX2d2xX4xX1xX3xX159xX324xX3xX95axX14xX6xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX6cxX3xX19xX1xX23axXexX3xX5xX30xX3xX5xXdxX25exX19xX3xX95axX14xX6xX19xX3xX242xXcaxX19xX3xX4xX18xX4xX3xX1fxXdxX6xXdbxX3xX5axX2d2xX4xX1xX3xX159xX7cxX3xX19xX1fxX2axX19xX3xX1xX30xX19xX1fxXcd0xX3xXffxX2c8xX19xX3xX1xXcaxXexX3xX7xXd2xX4xX3xX4xX231xX19xX3xXexX43xX3d7xX19xX1fxX3xXexX43xXdbxX19xX1fxX3xX159xXdxX250xX4xX3xX4xX14xX19xX1fxX3xX4xX23axXbxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX6cxX3xXexX43xX18xX19xX1xX3xX17xX2d2xX3xX26fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xX242xX374xX3xXexX43xX324xX4xX3xX5xX244xXdxXe7xX3xX1150xX702xX19xX1fxX3xXexX1xX224xXdxX6cxX3xX19xX25exX19xX3xXexX1xX45bxX4xX3xX1xXdxX250xX19xX3xX17xXdxX250xX19xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX4xX30xXdxX3xX242xX581xXexX3xXbxX1xX132fxX19xX1fxX6cxX3xX4xX1xX66xX19xX1fxX3xXbxX1xX2c8xX19xX3xX3fxX7cxX3fxX3xX242xX62xX4xX3xX1xX8fxXdxX3xXexX43xX25exX19xX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xX17xX2d2xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX267xX6cxX3xXexX1xX3dxX224xX19xX1fxX3xXd5xX14xX85xX25exX19xX3xX4xX329xXbxX3xX19xX1xX329xXexX6cxX3xXexX1xX6xX85xX3xX242xXc6xXdxX3xX3fxX329xXexX3xX26fxX1xX231xX14xX3xX159xX30xX3xX7xX267xX3xX5axX324xX19xX1fxX3xX3fxX329xXexX3xX26fxX1xX231xX14xX3xX4xX5d5xX3xXexX5bfxX19xX1xX3xX17xX22cxXdbxX3xX3fxX329xXexX3xX4xX6xXdbxXe7xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd5xX6xX19xX1xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1fxX9xXaxX13bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX19xX1fxX9xXaxX12cxXaxX12xX0xXexX17xXdbxX5axX85xX12xX0xXexX43xX12xX0xXexX5axX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX123xXdxX5axXexX1xX36xX3xX843xX167xX162xXe7xX139xXbxXd5xX12fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xXdbxX5axX85xXaxX12xX1150xXdxX7cxX14xX3xX167xX162xX3xXf9xX62xX3xX5xX14xX329xXexX3xX38xX2axX19xX3xX7xX45bxX3xX16axX13bxX2xX12cxX3xX95axX14xX85xX3xX242xX2d2xX19xX1xX36xX3xX1150xX224xXdxX3xX7xX66xX19xX1fxX3xX43xXdxX25exX19xX1fxX3xXexX3dxX6cxX3xX17xX5bfxX3xX3fxX329xXexX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX6cxX3xX17xX5bfxX3xX3fxX329xXexX3xX1fxXdxX6xX3xX242xX89xX19xX1xX3xX5xX30xX3xX17xX23axXexX3xX26fxX1xX22cxX3xXd5xX2axX3fxX3xXbxX1xX8fxX3fxX3xX159xX30xX3xX242xX3dxX244xX4xX3xXbxX1xX18xXbxX3xX5xX14xX329xXexX3xX17xX22cxXdbxX3xX159xX250xXe7xX3xX4f7xXdxX250xX4xX3xXexX1xX14xX3xXexX1xX329xXbxX6cxX3xX5xX3dxX14xX3xX1fxXdxX211xX6cxX3xX7xX267xX3xX5axX324xX19xX1fxX6cxX3xX4xX1dxX19xX1fxX3xX26fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX5xXdxX25exX19xX3xX95axX14xX6xX19xX3xX242xXcaxX19xX3xX242xX224xXdxX3xX7xX66xX19xX1fxX3xX43xXdxX25exX19xX1fxX3xXexX3dxX6cxX3xX17xX5bfxX3xX3fxX329xXexX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xXbxX1xX22cxXdxX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX242xX5d5xX3xX242xX702xX19xX1fxX3xXe94xX6cxX3xXexX43xX4f8xX3xXexX43xX3dxX224xX19xX1fxX3xX1xX244xXbxX3xX5xX14xX329xXexX3xX4xX5d5xX3xX95axX14xX85xX3xX242xX2d2xX19xX1xX3xX26fxX1xX18xX4xXcd0xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX43xX12xX0xX48xXexX17xXdbxX5axX85xX12xX0xX48xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xX5axXdxX159xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX43xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX43xXdbxX19xX1fxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX25exX19xX3xX95axX14xX6xX19xX36xX0xX48xX7xXexX43xXdbxX19xX1fxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX178xXexX1xX14xX3fxX17xX178xX6xX19xX5axX178xX7xX6xXbxXdbxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2axX3fxX3xX19xX1xX329xXbxX3xX242xX3dxX224xX19xX1fxX3xX5axX2axX85xX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX3xX5xXdxX25exX19xX3xXexX69xX19xX1xXaxX3xX1xX43xX10xX183xX9xXaxX48xX6xX19xX178xX19xXdxX19xX1xX178xXexX43xX6xXexX178xXexX14xX48xXexX1xX6xX3fxX178xX19xX1xX6xXbxX178xX5axX14xXdbxX19xX1fxX178xX5axX6xX85xX178xX3fxX14xX6xX178xX17xX6xX19xX178xXexX1xXdbxX19xX1fxX178xXexXdxX19xX178xX26fxX1xX6xX4xX1xX178xX1xX6xX19xX1fxX178xX5xXdxX10xX19xX178xXexXdxX19xX1xX48xX2xX12cxX12axX843xX16axX16axXe7xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX3fxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX16axX13bxX48xX19xX10xX123xX7xX48xX2xX162xX16axX12cxX48xX2xX13bxX12cxX5axX167xX2xX139xX12cxX139xX167xX12axXexX162xX16axX162xX5xX164xX178xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xX2xXe7xX18exXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX36xX3xX38xX39xX3xX19xX1xX3dxX3xX3fxX14xX6xX3xX43xX6xX14xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX159xX12xX0xX7xXexX43xXdbxX19xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2axX3fxX3xX19xX1xX329xXbxX3xX242xX3dxX224xX19xX1fxX3xX5axX2axX85xX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX3xX5xXdxX25exX19xX3xXexX69xX19xX1xXaxX3xX1xX43xX10xX183xX9xXaxX48xX6xX19xX178xX19xXdxX19xX1xX178xXexX43xX6xXexX178xXexX14xX48xXexX1xX6xX3fxX178xX19xX1xX6xXbxX178xX5axX14xXdbxX19xX1fxX178xX5axX6xX85xX178xX3fxX14xX6xX178xX17xX6xX19xX178xXexX1xXdbxX19xX1fxX178xXexXdxX19xX178xX26fxX1xX6xX4xX1xX178xX1xX6xX19xX1fxX178xX5xXdxX10xX19xX178xXexXdxX19xX1xX48xX2xX12cxX12axX843xX16axX16axXe7xX1xXexX3fxXaxX12xXcxX1xX2axX3fxX3xX19xX1xX329xXbxX3xX242xX3dxX224xX19xX1fxX3xX5axX2axX85xX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX1xX30xX19xX1fxX3xX5xXdxX25exX19xX3xXexX69xX19xX1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX43xXdbxX19xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX4f7xX75xXdxX3xX4xX18xX4xX1xX3xXexX1xXd2xX4xX6cxX3xX1fxX267xXdxX3xX3fxX62xXexX3xX7xX66xX3xX5axX6xXexX6xX3xX242xX374xX3xX26fxX1xX18xX4xX1xX3xX26fxXdxX374xX3fxX3xXexX43xX6xX3xXexX43xX3dxX75xX4xX6cxX3xXd2xX19xX1fxX3xX4xX1xX14xX85xX374xX19xX3xXexXdxX7cxX19xX3xX7xX47dxX3xX1fxX267xXdxX3xX5axX6xX19xX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX4xX132fxX19xX3xX5xX8fxXdxX6cxX3xX242xX3dxX224xX19xX1fxX3xX5axX2axX85xX3xX19xX30xX85xX3xX242xX4dexX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX43xX5d5xXexX3xX5xX3d7xXexX3xX1xX30xX19xX1fxX3xXexX43xXdxX250xX14xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX5xXdxX25exX19xX3xXexX69xX19xX1xXe7xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX159xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX19xX1fxX3xX4xX1xX324xX4xX3xXexX43xXdxX250xX14xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX5axX30exX19xX1fxX3x11c12xX6xX4xX10xX17xXdbxXdbxX26fxX3xX4f7xXdxX250xXexX3xX2d4xX6xX3fxX3xX4xX5d5xX3xXexX1xX374xX3xX242xX4dexX3xX17xX2d2xX3xX5xX62xX3xX7xX66xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxXaxX3xX1xX43xX10xX183xX9xXaxX48xXexX1xXdxX10xXexX178xX17xXdxX178xX7xXdbxX48xX1xX6xX19xX1fxX178xX4xX1xX14xX4xX178xXexX43xXdxX10xX14xX178xX19xX1fxX14xXdbxXdxX178xX5axX14xX19xX1fxX178xX183xX6xX4xX10xX17xXdbxXdbxX26fxX178xX159xXdxX10xXexX178xX19xX6xX3fxX178xX4xXdbxX178xXexX1xX10xX178xX5axX6xX178xX17xXdxX178xX5xXdbxX178xX7xXdbxX178xX5axXdxX10xX19xX178xXexX1xXdbxX6xXdxX48xX2xX12cxX2xX167xX2xX164xXe7xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX48xX3fxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX16axX13bxX48xX19xX10xX123xX7xX48xX2xX162xX2xX167xX48xX843xX843xX5axX2xX13bxX12cxX12cxX12axX16axX162xXexX12axX13bxX167xX164xX5xX16axXe7xX18exXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX4xX18xX3xX19xX1xX2axX19xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX19xX1xX36xX3xX38xX39xX3xX19xX1xX3dxX3xX3fxX14xX6xX3xX43xX6xX14xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX159xX12xX0xX7xXexX43xXdbxX19xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX19xX1fxX3xX4xX1xX324xX4xX3xXexX43xXdxX250xX14xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX5axX30exX19xX1fxX3xX1b28xX6xX4xX10xX17xXdbxXdbxX26fxX3xX4f7xXdxX250xXexX3xX2d4xX6xX3fxX3xX4xX5d5xX3xXexX1xX374xX3xX242xX4dexX3xX17xX2d2xX3xX5xX62xX3xX7xX66xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxXaxX3xX1xX43xX10xX183xX9xXaxX48xXexX1xXdxX10xXexX178xX17xXdxX178xX7xXdbxX48xX1xX6xX19xX1fxX178xX4xX1xX14xX4xX178xXexX43xXdxX10xX14xX178xX19xX1fxX14xXdbxXdxX178xX5axX14xX19xX1fxX178xX183xX6xX4xX10xX17xXdbxXdbxX26fxX178xX159xXdxX10xXexX178xX19xX6xX3fxX178xX4xXdbxX178xXexX1xX10xX178xX5axX6xX178xX17xXdxX178xX5xXdbxX178xX7xXdbxX178xX5axXdxX10xX19xX178xXexX1xXdbxX6xXdxX48xX2xX12cxX2xX167xX2xX164xXe7xX1xXexX3fxXaxX12xX2fxX30xX19xX1fxX3xX4xX1xX324xX4xX3xXexX43xXdxX250xX14xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX5axX30exX19xX1fxX3xX1b28xX6xX4xX10xX17xXdbxXdbxX26fxX3xX4f7xXdxX250xXexX3xX2d4xX6xX3fxX3xX4xX5d5xX3xXexX1xX374xX3xX242xX4dexX3xX17xX2d2xX3xX5xX62xX3xX7xX66xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX43xXdbxX19xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXffxX1dxX19xX1fxX3xX4xX324xX3xX19xX21bxX3fxX3xX1fxX2c8xX19xX3xX19xX1xX3dxX3xX843xX13bx988dxX3xXexX1xX1dxX19xX1fxX3xXexXdxX19xX3xX19xX1fxX3dxX224xXdxX3xX5axX30exX19xX1fxX3xX1b28xX6xX4xX10xX17xXdbxXdbxX26fxX3xX1fxX702xX3fxX3xX22cxX19xX1xX3xX242xX8fxXdxX3xX5axXdxX250xX19xX6cxX3xX19xX1fxX30xX85xX3xX7xXdxX19xX1xX6cxX3xX7xX66xX3xX242xXdxX250xX19xX3xXexX1xXdbxX8fxXdxX6cxX3xX10xX3fxX6xXdxX5xX3xX242xX6xX19xX1fxX3xX242xX3dxX244xX4xX3xX3fxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX19xX1xX3dxX3xX19xX1xX211xX19xX1fxX3xX3fxX5d5xX19xX3xX1xX30xX19xX1fxX3xXexX43xX25exX19xX3xX521xX19xXexX10xX43xX19xX10xXexX3xXexX8fxXdxX3xX4f7xXdxX250xXexX3xX2d4xX6xX3fxXe7xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX159xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX14xX5xX12xX0xX5axXdxX159xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX159xX12xX0xX48xX5axXdxX159xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105fcxX14xXexX1xXdbxX43xXaxX12xX38xX3dxX9dfxX19xX1fxX3xX4f7xXdxX19xX1xX0xX48xXbxX12
Dương Vinh