Đã có 1.450 trường hợp F1 ở Hà Tĩnh âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2
(Baohatinh.vn) - Theo kết quả rà soát mới nhất, Hà Tĩnh đã xác định được 1.635 trường hợp F1 của 62 ca bệnh, trong đó đã có 1.450 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.
bdf6x16c90x180f4x186c0x11284x18335x17420x1153fx14a1axX7x18bdfx125a6xea8cx16672x1017cx14923xX5xbe1axXax17b22x171d8x158f7xX3xX4x13b40xX3xX2x151a2x14d79x11b4ax13426xX3xXex1756dx13ae6x12237x10afcx11c3exX3xX1x16179xXbxX3x16938xX2xX3x148bbxX3x132fex14180xX3xXcx117e6xX23xX1xX3x10f8fx1816cxX3xXex11671xX23xX1xX3xX5x13d3axX23xX3xX2xX3x14c5fx1801fxXdxX3xX45xXdxX20xccdaxX7xX3xcc24x13caaxe6cdxX4fxfeb2xd531xd9adxe97fxX53x13263xX0xbf58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6x1653fxXaxX12xXcxX1xX10xX55xX3xeef1x15a35xXexX3x100abxX4cx1365bxX3xX20xX30xX3xX7xX55xfef4xXexX3xX38xX46xXdxX3xX23xX1x11da1xXex11f18xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xecb3xX14xX3x16265xX81xX4xX3xX96x12389xX23xX1xX3xX96xX21xX27xX4xX3xX2xX1axcd9cxd9e1xX1cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2xX3xX4x11260xX6xX3xXa9xX58xX3xX4xX6xX3x1461exd92exX23xX1xX8cxX3xXexX20xX55xX23xX24xX3xX96xX17xX3xX96xX14xX3xX4xX17xX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX37xX38xX3xXexX3bxX23xX1xX3xX5xX40xX23xX3xX2xX3xX45xX46xXdxX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xX1axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd4eexX55xX6cxe2cdxXaxX12xXcxX3bxX23xX1xX3xX96xX75xX23xX3xX23xX6xX120xX8cxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX96xX14xX3xXexX20xX4cxX120xX3xX45xX75xXexX3xX96xX21xX27xX4xX3xX2xX1axXa9xXaaxX1cxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2xX3xX4xXbcxX6xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX6xX3xXc5xXc6xX23xX1xX8cxX3xXexX20xX55xX23xX24xX3xX96xX17xX3xX2axX2xX3xX4xXbcxX6xX3xXa9xX3xX4xX6xX3xXc5xXc6xX23xX1xX3xX38x15001xX4xX3xX38xX46xXdxX3xX45xX30xX55xX3xXexX20xX21xX6xX3xX23xX24xX30xX120xX3xX1x1857bxX38xX3xX23xX6xX120xX3xX5xX30xX3xX58xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX1axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX55xX6cxX120xXaxX12xXcx116bdxX23xX24xX3xX7x11b88xX3xX2axX58xX3xX20xX30xX3xX7xX55xX81xXexX3xX96xX21xX27xX4xX3xX5xX30xX3xX2xX58xX1axX58x12262xX1ecxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX8cxX3xXexX20xX55xX23xX24xX3xX96xX17xX3xX1bxXa9xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX4xXbcxX6xX3xXa9xX3xX4xX6xX3xX38xX18axX4xX3xX38xX46xXdxX1axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX55xX6cxX120xXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX23xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX120xX5xX10xX9xXaxcea5xXdxX6cxXexX1x150d9xX3xXa9xX2xX1cxXbxX99xbf94xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX259xX3xX1bxX2xX1dxXbxX99xX260xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1axXc5xX6xX55xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1axX45xX23xX5axX23xX10xX254xX7xX5axX58xX2xX58xX1bxX5axX2xXaaxXaaxX6cxX2xX2x10212xX1dxXa9xX1dxX298xXexX2xX58xX58xX1bxX5xX58xX53xX2xXaaxX1dxX6cxX2xX2xX1cxX58xX2xX1dxX298xXexX1bxX298xX1bxX1bx10cd4xX5xX1dxX1ax16363xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX23xX1xX3xX5xX40xX23xX3xX2xX3xX45xX46xXdxX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xXaxX3xX254xXdxX6cxXexX1xX9xXaxXa9xX2xX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX1bxX2xX1dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX55xX23xXaxX12x14134x17056xX4xX3xX5xX21xX27xX23xX24xX3xX4xX1xc885xX4xX3xX23x142aaxX23xX24xX3xXbxX1xX55xX23xX24xX3xXex10a84xX6xX3xX74xX1xX4cxX3xX45xX33fxX4xX3xX4xX17xX3xX4xX6xX3xXc5xXc6xX23xX1xX3xX2dxX3xX54xX21x13313xX23xX24xX3x181bbxXdxX81xX23xX3x100e2xc3b7xX24xX1xXdxX3x17ca8xX4cxX37xX23x15bd2xX1axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX55xX6cxX120xXaxX12x154fcxX4cxX6xX3xX99x13471xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xX96xX14xX3xX4xX17xX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX23xX1xX3xX5xX40xX23xX3xX2xX3xX45xX46xXdxX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xX260xX3xX4xX17xX3xX1ecxX1cxX1axXaaxX2b5xX2xX3xX38x1543fxX4cxX3xX2axX58xX8cxX3xX38xX3f5xX4cxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xXexX20xX55xX23xX24xX3xX45x150ebxX23xX24xX3xXbxX1xX55xX23xX24xX3xXexX359xX6xX8cxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xXexX20x187e3xX23xX3xX6cxXdxXc6xX23xX3xX20x16664xX23xX24xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX23xX1xX3xX45xX46xXdxX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xX1axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX55xX6cxX120xXaxX12xX13x18894xX3xX23xX24xX34exX23xX3xX6cxX9exX4xX1xX3xXexXdxX75xXbxX3xXex11332xX4xX3xX5xX37xX120xX3xX5xX6xX23xX8cxX3xX1xXdxXc6xX23xX3xX23xX6xX120xX8cxX3xX23xX24xX30xX23xX1xX3xX120xX3xXexX75xX3xX4xX412xX23xX24xX3xX4xX81xX4xX3xX5xX33fxX4xX3xX5xX21xX27xX23xX24xX3xX4xX1xX34axX4xX3xX23xX34exX23xX24xX3xX96xX6xX23xX24xX3xXexX1xX40xX23xX3xXexX1d3xX4xX3xXexX20xX4cxX120xX3xX45xX75xXexX8cxX3xX4xX81xX4xX1xX3xX5xX120xX8cxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xX4xX81xX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX4xX17xX3xX5xXdxX42exX23xX3xX78xX4cxX6xX23xX3xX96xX75xX23xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX6xX3xXc5xXc6xX23xX1xX260xX3xX4xX1x149eaxX3xX96x112c1xX55xX3xX4xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xXbxX1xX21xX373xX23xX24xX3xXexX20xXdxX46exX23xX3xX74xX1xX6xXdxX3xX45xXdxXc6xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX74xX1xX81xX23xX24xX3xX23xX24xX4cxX120xX42exX23xX3xX7xX30xX23xX24xX3xX5x111c6xX4xX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xX3xX4xX1xX55xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX6cxX37xX23xX1axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX55xX6cxX120xXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX23xXexX10xX20xX3xX6cxXexX1xX4cxX38xXc5xXaxX3xX7xXexX120xX5xX10xX9xXaxX254xXdxX6cxXexX1xX259xX3xXa9xX2xX1cxXbxX99xX260xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX259xX3xX1bxX2xX1dxXbxX99xX260xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1axXc5xX6xX55xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1axX45xX23xX5axX23xX10xX254xX7xX5axX58xX2xX58xX1bxX5axX2xXaaxXaaxX6cxX2xX2xX298xX1dxX1ecxX1dxXaaxXexX2xX1ecxX2b5xXa9xX2xX5xX1dxX1axX2b9xXbxX24xfb92xX20xX9xX2b5xX1bxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX23xX1xX3xX5xX40xX23xX3xX2xX3xX45xX46xXdxX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xXaxX3xX254xXdxX6cxXexX1xX9xXaxXa9xX2xX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX1bxX2xX1dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX55xX23xXaxX12xX54xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xXbxX1xX21xX373xX23xX24xX3xX96xX6xX23xX24xX3xXexX3bxX4xX1xX3xX4xX33fxX4xX3xXexX20xXdxX46exX23xX3xX74xX1xX6xXdxX3xX45xXdxXc6xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX74xX1xX81xX23xX24xX3xX23xX24xX4cxX120xX42exX23xX3xX96xX46exX3xX7xX30xX23xX24xX3xX5xX55cxX4xX3xX54xX55xX45xXdxX6cxX53xX2xX298xX3xX4xX1xX55xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX6cxX37xX23xX1axX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX55xX6cxX120xXaxX12xX13xbe81xX4xX3xXc5xXdxXc6xXexX8cxX3xXexX1xX1a0xX23xX24xX3xX78xX4cxX6xX3xX23xX24xX4cx14a30xX23xX3xX99xX14xX3xX1xX437xXdxX3xX1xX17xX6xX8cxX3xX23xX24xX30xX23xX1xX3xX120xX3xXexX75xX3xX96xX6xX23xX24xX3xX4xX1xX4cx1385bxX23xX3xXc5xX9exX3xX74xX75xX3xX1xX55xX51cxX4xX1xX3xXexX20xXdxX46exX23xX3xX74xX1xX6xXdxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xX2xX1dxX1dxX3xX23xX24xX1x17d7cxX23xX3xX38xX3f5xX4cxX3xXc5xea2bxX23xX24xX3xXbxX1xX21xX373xX23xX24xX3xXbxX1xX81xXbxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3x1381axX54xX51xX3xX96xX46exX3xX7xX30xX23xX24xX3xX5xX55cxX4xX3xX54xX55xX45xXdxX6cxX53xX2xX298xX3xX4xX1xX55xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX6cxX37xX23xX3xXexX20xX42exX23xX3xX96xX9exX6xX3xXc5xX30xX23xX3xXexX519xX23xX1xX1axX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX20xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX4cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX53xXexX1xX4cxX38xXc5xX53xX6xX23xX6cxX53xX7xX6xXbxX55xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX74xX1xX749xX23xX3xXexX775xX38xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xXexd33cxX23xX24xX3xX96xX75xX23xX3xX4xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xX96xXdxX46exX38xX3xX4xX17xX3xX4xX6xX3xXc5xXc6xX23xX1xX3xXexX839xX23xX24xX3xX96xX75xX23xXaxX3xX1xX20xX10x172e5xX9xXaxX5axX120xX53xXexX10xX5axX1xX6xX53xXexXdxX23xX1xX53xX74xX1xX6xX23xX53xXexXdxX38xX53xX23xX24xX4cxX55xXdxX53xXexX4cxX23xX24xX53xX6cxX10xX23xX53xX4xX6xX4xX53xX6cxXdxX6xX53xX6cxXdxX10xX38xX53xX4xX55xX53xX4xX6xX53xXc5xX10xX23xX1xX53xXexX4cxX23xX24xX53xX6cxX10xX23xX5axX58xX2xXaaxX2b5xX58xXa9xX1axX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX38xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX58xX1dxX5axX23xX10xX254xX7xX5axX58xX2xX58xX1bxX5axX2xXaaxXaaxX6cxX2xX2xX2b5xX1bxXa9xX2xXaaxXexXaaxXaaxXa9xX58xX5xX1bxX53xX2xX58xX58xX6cxX1dxX2xXaaxX2xX1dxX1dxX1dxXexX1ecxX1bxXa9xX1cxX1dxX5xX1dxX1axX2b9xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX23xX1xX3xX5xX40xX23xX3xX2xX3xX45xX46xXdxX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX45xX12xX0xX7xXexX20xX55xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX74xX1xX749xX23xX3xXexX775xX38xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xXexX839xX23xX24xX3xX96xX75xX23xX3xX4xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xX96xXdxX46exX38xX3xX4xX17xX3xX4xX6xX3xXc5xXc6xX23xX1xX3xXexX839xX23xX24xX3xX96xX75xX23xXaxX3xX1xX20xX10xX866xX9xXaxX5axX120xX53xXexX10xX5axX1xX6xX53xXexXdxX23xX1xX53xX74xX1xX6xX23xX53xXexXdxX38xX53xX23xX24xX4cxX55xXdxX53xXexX4cxX23xX24xX53xX6cxX10xX23xX53xX4xX6xX4xX53xX6cxXdxX6xX53xX6cxXdxX10xX38xX53xX4xX55xX53xX4xX6xX53xXc5xX10xX23xX1xX53xXexX4cxX23xX24xX53xX6cxX10xX23xX5axX58xX2xXaaxX2b5xX58xXa9xX1axX1xXexX38xXaxX12xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX74xX1xX749xX23xX3xXexX775xX38xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xXexX839xX23xX24xX3xX96xX75xX23xX3xX4xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xX96xXdxX46exX38xX3xX4xX17xX3xX4xX6xX3xXc5xXc6xX23xX1xX3xXexX839xX23xX24xX3xX96xX75xX23xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX20xX55xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX20xX4cxX23xX24xX3xXexX37xX38xX3x148ddxXdxX46exX38xX3xX7xX55xX81xXexX3xXc5xXc6xX23xX1xX3xXex115a9xXexX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX45xX839xX6xX3xX4xX17xX3xXexX1xX1a0xX23xX24xX3xXc5xX81xX55xX3xXexX775xX38xX3xX23xX1xcb90xX23xX24xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xXexX839xX23xX24xX3xX96xX75xX23xX3xX4xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xX96xXdxX46exX38xX3xX38xX30xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX6xX3xXc5xXc6xX23xX1xX3xXexX839xX23xX24xX3xX96xX75xX23xX1axX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX45xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xXbxX1xX21xX373xX23xX24xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX480xX4xX3xXexX1cexX3xX4xX1xX34axX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xX3xX4xX1xX55xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX1axX1axX1axXaxX3xX1xX20xX10xX866xX9xXaxX5axX120xX53xXexX10xX5axX4xX6xX4xX53xX6cxXdxX6xX53xXbxX1xX4cxX55xX23xX24xX53xX55xX53xX1xX6xX53xXexXdxX23xX1xX53xXexXdxX10xXbxX53xXexX4cxX4xX53xXexX55xX53xX4xX1xX4cxX4xX53xXexX10xX7xXexX53xX23xX1xX6xX23xX1xX53xX45xXdxX20xX4cxX7xX53xX7xX6xX20xX7xX53xX4xX55xX45xX53xX58xX53xX4xX1xX55xX53xX23xX24xX4cxX55xXdxX53xX6cxX6xX23xX5axX58xX2xXaaxX1ecxX298xX1ecxX1axX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX38xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX58xX1dxX5axX23xX10xX254xX7xX5axX58xX2xX58xX1bxX5axX2xXaaxX1cxX6cxX2xX2xX1bxX1bxX1cxX1cxX1cxXexX2b5xX1dxX1dxX1bxX1bxX5xX1dxX1axX2b9xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX23xX1xX3xX5xX40xX23xX3xX2xX3xX45xX46xXdxX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX45xX12xX0xX7xXexX20xX55xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xXbxX1xX21xX373xX23xX24xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX480xX4xX3xXexX1cexX3xX4xX1xX34axX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xX3xX4xX1xX55xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX1axX1axX1axXaxX3xX1xX20xX10xX866xX9xXaxX5axX120xX53xXexX10xX5axX4xX6xX4xX53xX6cxXdxX6xX53xXbxX1xX4cxX55xX23xX24xX53xX55xX53xX1xX6xX53xXexXdxX23xX1xX53xXexXdxX10xXbxX53xXexX4cxX4xX53xXexX55xX53xX4xX1xX4cxX4xX53xXexX10xX7xXexX53xX23xX1xX6xX23xX1xX53xX45xXdxX20xX4cxX7xX53xX7xX6xX20xX7xX53xX4xX55xX45xX53xX58xX53xX4xX1xX55xX53xX23xX24xX4cxX55xXdxX53xX6cxX6xX23xX5axX58xX2xXaaxX1ecxX298xX1ecxX1axX1xXexX38xXaxX12xX54xX81xX4xX3xX96xX9exX6xX3xXbxX1xX21xX373xX23xX24xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX480xX4xX3xXexX1cexX3xX4xX1xX34axX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xX3xX4xX1xX55xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX1axX1axX1axX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX20xX55xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX2fxX1a0xX38xX3xX23xX6xX120xX3xX37cxX2xX1bxX5axXa9xX386xX8cxX3xX4xX81xX4xX3xX1xX4cxX120xXc6xX23xX3xX2fxX21xX373xX23xX24xX3xX4fxX373xX23xX8cxX3xXcxX1xX51cxX4xX1xX3xX2fxX30xX8cxX3xX13xX34axX4xX3xXcxX1xX55cxX3xX96xX14xX3xXexX20xXdxX46exX23xX3xX74xX1xX6xXdxX3xX45xXdxXc6xX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX74xX1xX81xX23xX24xX3xX23xX24xX4cxX120xX42exX23xX8cxX3xX7xX30xX23xX24xX3xX5xX55cxX4xX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xX3xX4xX1xX55xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX6cxX37xX23xX3xXexX1xX10xX55xX3xX4xX1xX519xX3xX96xX51cxX55xX3xX4xXbcxX6xX3xX4fxX2dxX3x13807xX3xXexX75xX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX1axX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX45xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33exX437xX4xX3xX2fxX30xX3xXexXdxX75xX23xX3xX1xX30xX23xX1xX3xX5xX8axX120xX3xX38xX3f5xX4cxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xX54xX55xX45xXdxX6cxX53xX2xX298xX3xX4xX1xX55xX3xX24xX40xX23xX3xX2xXaaxX1axXa9xX1dxX1dxX3xX23xX24xX21xX22xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX866xX9xXaxX5axX120xX53xXexX10xX5axX5xX55xX4xX53xX1xX6xX53xXexXdxX10xX23xX53xX1xX6xX23xX1xX53xX5xX6xX120xX53xX38xX6xX4cxX53xX99xX10xXexX53xX23xX24xX1xXdxX10xX38xX53xX4xX55xX45xXdxX6cxX53xX2xX298xX53xX4xX1xX55xX53xX24xX6xX23xX53xX2xXaaxX53xXa9xX1dxX1dxX53xX23xX24xX4cxX55xXdxX5axX58xX2xXaaxX2b5xX2xX1bxX1axX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX38xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX58xX1dxX5axX23xX10xX254xX7xX5axX58xX2xX58xX1bxX5axX298xX1bxX6cxX2xX2xX58xX58xX58xX1cxX298xXexXaaxX2b5xXa9xX1cxX58xX5xX1dxX1axX2b9xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX3xX2xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2xX3xX2dxX3xX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX3xX37xX38xX3xXexX3bxX23xX1xX3xX5xX40xX23xX3xX2xX3xX45xX46xXdxX3xX45xXdxX20xX4cxX7xX3xX4fxX50xX51xX4fxX53xX54xX55xX56xX53xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX45xX12xX0xX7xXexX20xX55xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33exX437xX4xX3xX2fxX30xX3xXexXdxX75xX23xX3xX1xX30xX23xX1xX3xX5xX8axX120xX3xX38xX3f5xX4cxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xX54xX55xX45xXdxX6cxX53xX2xX298xX3xX4xX1xX55xX3xX24xX40xX23xX3xX2xXaaxX1axXa9xX1dxX1dxX3xX23xX24xX21xX22xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX866xX9xXaxX5axX120xX53xXexX10xX5axX5xX55xX4xX53xX1xX6xX53xXexXdxX10xX23xX53xX1xX6xX23xX1xX53xX5xX6xX120xX53xX38xX6xX4cxX53xX99xX10xXexX53xX23xX24xX1xXdxX10xX38xX53xX4xX55xX45xXdxX6cxX53xX2xX298xX53xX4xX1xX55xX53xX24xX6xX23xX53xX2xXaaxX53xXa9xX1dxX1dxX53xX23xX24xX4cxX55xXdxX5axX58xX2xXaaxX2b5xX2xX1bxX1axX1xXexX38xXaxX12xX33exX437xX4xX3xX2fxX30xX3xXexXdxX75xX23xX3xX1xX30xX23xX1xX3xX5xX8axX120xX3xX38xX3f5xX4cxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xX54xX55xX45xXdxX6cxX53xX2xX298xX3xX4xX1xX55xX3xX24xX40xX23xX3xX2xXaaxX1axXa9xX1dxX1dxX3xX23xX24xX21xX22xXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX20xX55xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX13xX75xX23xX3xXexX1xX22xXdxX3xX96xXdxX46exX38xX3xX23xX30xX120xX8cxX3xX1xX4cxX120xXc6xX23xX3xX33exX437xX4xX3xX2fxX30xX3xX37cxX2fxX30xX3xXcxX33xX23xX1xX386xX3xX96xX14xX3xX4xX373xX3xXc5xX7axX23xX3xX1xX55xX30xX23xX3xXexX1xX30xX23xX1xX3xX45xXdxXc6xX4xX3xX5xX8axX120xX3xX38xX3f5xX4cxX3xX99xX3a2xXexX3xX23xX24xX1xXdxXc6xX38xX3xX54xX55xX45xXdxX6cxX53xX2xX298xX3xX4xX1xX55xX3xX23xX24xX21xX22xXdxX3xX6cxX37xX23xX3xXexX20xX55xX23xX24xX3xX45xX412xX23xX24xX3xX4xX81xX4xX1xX3xX5xX120xX3xX120xX3xXexX75xX8cxX3xX4xX81xX4xX3xX45xX412xX23xX24xX3xXbxX1xX480xX3xX4xXa83xX23xX3xX45xX30xX3xX4xX81xX4xX3xXexX20xX21xX22xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX74xX1xX81xX4xX3xX45xX46xXdxX3xX24xX40xX23xX3xX2xXaaxX1axXa9xX1dxX1dxX3xX38xX3f5xX4cxX1axX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX45xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX4cxX5xX12xX0xX6cxXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX45xX12xX0xX5axX6cxXdxX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX4cxXexX1xX55xX20xXaxX12xX79fxX1xf62cxX4xX3xX39dxX4cxX6xX23xX24xX3xdd79xX3xX37dxX1xXa83xXexX3xXcxX1xX18axX23xX24xX0xX5axXbxX12
Phúc Quang – Nhật Thắng