Hà Tĩnh chi trả gần 90% kinh phí hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển
(Baohatinh.vn) - Sáng 24/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp, làm việc với đoàn.
9790x9b6ex1256bx148d5xc090xd32dx11cf2xf255x129cdxX7x10ae1xc167xae5fxacd5xe050x10cf6xX5x10d4dxXax97b5x1162dx11264xX3xXcx9c22xb210xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXex106baxba97xX3xd3dfx13017xX18xX3xa689x9ac4xa599xX3xb106xXdxX18xX1xX3xXbxX1xe834xX3xX1x11bb3xX3xXexX20x143c9xX3xXexX1xXdxcb2cxXexX3xX1xea9dxXdxX3xX7x991bxX3xX4xd6a5xX3xfdd1x13c3dxXdxX3xXexX20xc45cxe52bxX18xX23xX3x111c8xXdx14035xX18xX0x10ccdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xa589xXaxX12x133bbx9c73xX18xX23xX3x11216xb872xX5bx9db4xa275xX3xXcxX1xde3axX3xXexX20xX51xaafexX18xX23xX3xfceexfea9xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX32xX18xX1xX3xX13xefa0xd417xX18xX1xX3xa4f4xX94xX6xX18xX23xX3xX13xX21xXdxX3xX6dxdf73xX18xX3xfb70xX24xX94xX3xXa7xc90exX14xX18xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX4xd385xX3xX56xX94x13a62xXdxX3xX5xX14xX4bxX3x13923xXdxX3exX4xX3xXc5xa9c3xXdxX3xX5x108c1xX18xX1xX3xXa7xX42xXacxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2bxXdxX58xX4bxX3xXexX20xX6xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xXexXdx11d13xX18xX3xX56x14cbbxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX79xX3xX1xX35xX3xXexX20xX39xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xX6dxXacxX3xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX20xX51xX52xX18xX23xX3xX56xXdxX58xX18xb5a3xX3xX86xX32xX3xXexX1xX51xX3xXcx11139xX18xX1xX3xd7f1xde60xX3x1449exd2a1xX3xdb13xebf1xX18xX1xX3xX70x9a90xX18xX79xX3xfb73xX1xX141xX3xXexda4bxX4xX1xX3x124f1xX86x11e3dx126a8xX3xXexX13dxX18xX1xX3xX147xfe06xX18xX23xX3xX99xX94xX49xX4xX3x119c1xX1xX71xX18xX1xX79xX3x12162xX1xXbaxX3xX151xX1xX141xX3xXexX156xX4xX1xX3xX15axX86xX15cxX15dxX3xXexX13dxX18xX1xX3xX147xX165xX18xX23xX3xX15cxX23x9a5dxX4xX3xX70xX14dxX18xX3xXexXdxd779xXbxX79xX3xX5xX14xX4bxX3xXc5xXdxX3exX4xX3xXc5xXcbxXdxX3xXa7xXacxX14xX18xX133xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX6xX3xX23xX6xX18xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxX3xXexX20xXacxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX94xX3xX4xXacxX3xX4bxXacxXdxX3xXexX20xX94xXacxX18xX23xX3xX56xXdxX10xX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxd436xX5bxX5bxXdxX133xX56xX6xXacxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xXc5xX18xX5bxX18xX10x11dd8xX7xX5bxX2xd845xX2xX75xX5bxX23axX23axX6dx14b21xX2xX241xXexX75xX78xX75xf003xX5xX28xX133xe186xXbxX23xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX236xXdxX6dxXexX1xX222xX241xX241xX28xXbx9c96x1351bxX1xX10xXdxX23xX1xXexX222xX78xafecxX23axXbxX262xX263xX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX142xX222xX56xX5xXacxX4xX2bxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xe2c0xX5xX10x1159exXexX222xX6xX94xXexXacxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX20xXdxX23xX1xXexX222xX6xX94xXexXacxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX56xX71xXacxX3xX4xX71xXacxX79xX3xXa7xX19cxX18xX3xX18xX6xX142xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX14dxX3xX56xX21xX18xX3xX1xXacxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX2bxX145xX3xX2bxX1xX6xXdxX79xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xX6dxXacxX3xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX20xX51xX52xX18xX23xX3xX56xXdxX58xX18xX3xXa7xX39xXexX3xX2xX79xX3xX1xXdxX3exX18xX3xXa7xX6xX18xX23xX3xX4xX1xX13dxX3xXa7xX42xXacxX3xXexXdxX19cxXbxX3xXex122cexX4xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXa7xX39xXexX3xX75xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX71xX4xX3xXa7xX49xXdxX3xXexX51xX39xX18xX23xX133xX3xX151xX349xX3xXexX1xX58xX79xX3xXexXacxX14xX18xX3xXexX13dxX18xX1xX3xX4xXbaxX3xX26cxX133xX76xX248xX27xX3xXexX14xX94xX3xX4xX71xX263xX3xX2xX133xX241xX76xX241xX3xX1xX6xX3xX18xX94xX4cxXdxX3xX6xXacxX79xX3xX1xXffxX79xX3xX56xXcfxXdxX3xXexX20xXdxXfbxX94xX263xX3xX75xX23axX133xX28xX75xX75xX3xX4bxX78xX3xX18xX94xX4cxXdxX3xX5xXffxX18xX23xX3xX56xef74xX263xX3xX2xX75xX23axX3xX1xX6xX3xX7xX21xX18xX3xX262xX94xab72xXexX3xX4bxX94xX49xXdxX263xX3xX76xX23axX133xX27xX26cxX28xX3xX5xX6xXacxX3xXa7xX87xX18xX23xX3xX56xX156xX3xX21xX18xX1xX3xX1xX51xX82xX18xX23xX133xX3xXcxXbexX18xX23xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xX51xXcbxX4xX3xXexX32xX18xX1xX3xX1xX14dxX18xX3xX2xX133xX241xX27xX2xX3xXexd8c1xX3xXa7xXffxX18xX23xX133xX3xX147xX19cxX18xX3xX18xX23xX14xX142xX3xX75xX78xX5bxX78xX5bxX75xX28xX2xX23axX79xX3xXexX13dxX18xX1xX3xXa7xXcfxX3xXbxX1xX145xX3xX6dxX94xX142xX3exXexX3xX23xXdxX71xX3xXexX20xX156xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xXa7xX51xX39xX4xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX79xX3xX1xX35xX3xXexX20xX39xX3xX5xX14xX3xX2xX133xX28xX27xX2xX3xXexX423xX3xXa7xXffxX18xX23xX263xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX71xX4xX3xXa7xX49xXdxX3xXexX51xX39xX18xX23xX3xX2xX133xX28xX75xX75xX3xXexX423xX3xXa7xXffxX18xX23xX133xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xa041xXfbxX3xX2bxX19cxXexX3xb84cxX94xX21xX3xX2bxX145xX3xX2bxX1xX6xXdxX79xX3xX262xX71xX4xX3xXa7xX156xX18xX1xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xX1xX21xXdxX3xX7xX21xX18xX3xXexXffxX18xX3xX2bxX1xXacxX79xX3xXexX32xX18xX1xX3xXa7xX19cxX18xX3xX26cxX5bxX2xX5bxX75xX28xX2xX23axX79xX3xXexXacxX14xX18xX3xXexX13dxX18xX1xX3xX4xXbaxX3xX78xX133xX23axX78xX75xX3xXexX3d9xX18xX79xX3xXexX20xXacxX18xX23xX3xXa7xXbaxX3xX23axX241xX248xX3xXexX3d9xX18xX3xXa7xX141xX3xXa7xXdxXfbxX94xX3xX2bxXdxX3exX18xX3xX5xX14xX4bxX3xXexX1xX46xX4xX3xXbxX1xe9e3xX4bxX79xX3xX75xX133xX27xX23axX78xX3xXexX3d9xX18xX3xXa7xXcfxX3xX4xXbaxX3xX6dxX3d9xX94xX3xX1xXdxX3exX94xX3xX2bxX1xX71xX4xX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX133xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX6xX3xX23xX6xX18xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxX3xXexX20xXacxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX94xX3xX4xXacxX3xX4bxXacxXdxX3xXexX20xX94xXacxX18xX23xX3xX56xXdxX10xX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX222xX5bxX5bxXdxX133xX56xX6xXacxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xXc5xX18xX5bxX18xX10xX236xX7xX5bxX2xX23axX2xX75xX5bxX23axX23axX6dxX241xX2xX241xXexX78xX23axX27xX27xX5xX2xX133xX24cxXbxX23xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX236xXdxX6dxXexX1xX222xX241xX241xX28xXbxX262xX263xX1xX10xXdxX23xX1xXexX222xX78xX26cxX23axXbxX262xX263xX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX142xX222xX56xX5xXacxX4xX2bxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX5xX10xX288xXexX222xX6xX94xXexXacxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX20xXdxX23xX1xXexX222xX6xX94xXexXacxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxXacxX18xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX262xXexX285xX6xX5xXdxX23xX18xX222xX3xX24cxX94xX7xXexXdxX288xX142xX263xXaxX12xaedbxXdxX71xX4bxX3xXa7xX49xX4xX3xX70xX82xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX32xX18xX1xX3xX15cxX23xX94xX142x9b5axX18xX3xXcxX20xX193xX18xX23xX3xX70xX14dxX18xX3xX56xX71xXacxX3xX4xX71xXacxX3xXexX148xX18xX1xX3xX1xX148xX18xX1xX3xXexX1xX556xX4bxX3xXa7xX156xX18xX1xX79xX3xXbxX1xX145xX3xX6dxX94xX142xX3exXexX79xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xX6dxXacxX3xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX20xX51xX52xX18xX23xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xXcxXbexX18xX23xX3xX18xX1xX94xX3xX4xX24xX94xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX32xX3xXa7xX58xX3xX2bxX1xaa6dxX4xX3xXbxX1xX349xX4xX3xX7xX46xX3xX4xX49xX3xXc5xX14xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX4xX1xX32xX18xX1xX3xX7xX71xX4xX1xX3xX5xX14xX3xX78xX26cxX133xX76xX78xX75xX79xX248xX3xXexX20xXdxX3exX94xX3xXa7xXffxX18xX23xX79xX3xXa7xX19cxX18xX3xX18xX6xX142xX79xX3xXa7xXcfxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX1xX35xX3xXexX20xX39xX3xX75xX248xX133xX23axX23axX241xX79xX23axX3xXexX20xXdxX3exX94xX3xXa7xXffxX18xX23xX133xX3xX86xX145xX18xX3xX4xX42xX18xX1xX3xXa7xXbaxX79xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4x136b6xX18xX23xX3xXa7xXcfxX3xXexX20xX46xX4xX3xXexXdxX19cxXbxX3xX4xX1xXdxX3xXex127a9xX3xX18xX23xX94xXffxX18xX3xX18xX23x106c7xX18xX3xX7xX71xX4xX1xX3xXa7xX156xX6xX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX3xX241xX75xX133xX27xX76xX23axX3xXexX20xXdxX3exX94xX3xXa7xXffxX18xX23xX3xXa7xX58xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX4xX71xX4xX3xX18xX1xXdxX3exX4bxX3xXc5xX349xX3xX4xX3d9xXbxX3xX56xX71xX4xX1xX3xX18xX1xX51xX222xX3xX4bxX94xX6xX3xXexX1xec34xX3xX56xX21xXacxX3xX1xXdxX58xX4bxX3xX142xX3xXexX19cxX79xX3xX1xX35xX3xXexX20xX39xX3xX1xX193xX4xX3xXbxX1xX32xX3xX4xX1xXacxX3xX1xX193xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXc5xdb40xX18xX23xX3xX21xX18xX1xX3xX1xX51xX82xX18xX23xX79xX3xX1xX35xX3xXexX20xX39xX3xXexXdxXfbxX18xX3xXa7xXdxX3exX18xX79xX3xX5xXcfxXdxX3xX7xX94xX3d9xXexX3xXc5xX6xX142xX3xXc5xX49xX18xX3xX18xX23xX809xX18xX3xX1xX14xX18xX23x1038axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6dxXexX1xX94xX4bxX56xX3xX6dxX1xXdxX6dxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX6xX3xX23xX6xX18xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxX3xXexX20xXacxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX94xX3xX4xXacxX3xX4bxXacxXdxX3xXexX20xX94xXacxX18xX23xX3xX56xXdxX10xX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX222xX5bxX5bxXdxX133xX56xX6xXacxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xXc5xX18xX5bxX18xX10xX236xX7xX5bxX2xX23axX2xX75xX5bxX23axX23axX6dxX241xX2xX241xXexX241xX26cxX75xX26cxX5xX75xX133xX24cxXbxX23xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX236xXdxX6dxXexX1xX222xX76xX26cxX28xXbxX262xX263xX1xX10xXdxX23xX1xXexX222xX78xX28xX23axXbxX262xX263xX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX142xX222xX56xX5xXacxX4xX2bxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX5xX10xX288xXexX222xX6xX94xXexXacxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX20xXdxX23xX1xXexX222xX6xX94xXexXacxX263xX4bxX6xX262xX285xX236xXdxX6dxXexX1xX222xX76xX26cxX28xXbxX262xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xXcxX42xXdxX3xX56xX94xXbexXdxX3xX5xX14xX4bxX3xXc5xXdxX3exX4xX79xX3xX5xXcfxX18xX1xX3xXa7xX42xXacxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX7e9xX18xX23xX3xXa7xX51xX6xX3xX20xX6xX3xX4bxX87xXexX3xX7xX49xX3xX2bxXdxX19cxX18xX3xX18xX23xX1xX156xX79xX3xXa7xXfbxX3xX262xX94xX3d9xXexX3xXa7xX58xX3xXa7xXacxX14xX18xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX262xX10xX4bxX3xX262xe0bfxXexX79xX3xXexX1xX49xX18xX23xX3xX18xX1xX3d9xXexX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX3xX71xX18xX3xX1xXacxX165xX4xX3xX56xX71xXacxX3xX4xX71xXacxX3xX151xX1xX32xX18xX1xX3xXbxX1xX141xX79xX3xX4xX71xX4xX3xX56xX87xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xXcxX20xX94xX18xX23xX3xX51xX14dxX18xX23xX3xX7xXcbxX4bxX3xX262xc505xX3xX5x13df5xX3xX4xX71xX4xX3xXc5xX51xXcbxX18xX23xX3xX4bxX75fxX4xX79xX3xX2bxX1xXbaxX3xX2bxX1xcddexX18xX3xX4xX141xX6xX3xXa7xX156xX6xX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX133xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX262xXexX285xX6xX5xXdxX23xX18xX222xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX263xXaxX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX6xX3xX23xX6xX18xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxX3xXexX20xXacxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX94xX3xX4xXacxX3xX4bxXacxXdxX3xXexX20xX94xXacxX18xX23xX3xX56xXdxX10xX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX222xX5bxX5bxXdxX133xX56xX6xXacxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xXc5xX18xX5bxX18xX10xX236xX7xX5bxX2xX23axX2xX75xX5bxX23axX23axX6dxX241xX2xX241xXexX241xX28xX241xX2xX5xX78xX133xX24cxXbxX23xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX236xXdxX6dxXexX1xX222xX241xX241xX28xXbxX262xX263xX1xX10xXdxX23xX1xXexX222xX78xX26cxX23axXbxX262xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxXacxX18xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX262xXexX285xX6xX5xXdxX23xX18xX222xX3xX24cxX94xX7xXexXdxX288xX142xX263xXaxX12xX175xX1xXbaxX3xX151xX1xX141xX3xXexX156xX4xX1xX3xX15axX86xX15cxX15dxX3xXexX13dxX18xX1xX3xX147xX165xX18xX23xX3xX15cxX23xX193xX4xX3xX70xX14dxX18xX222xX3xX0xX10xX4bxX12xXcxX1xX52xXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xX4d1xX94xX6xX79xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa7xXcfxX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX2bxXdxX58xX4bxX3xX2bxX145xX79xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xX4xX1xX165xXexX3xX4xX1x11284xX3xXexX1xX10xXacxX3xX4xX71xX4xX3xX4d1xX94xX142xX3xXexX20xX148xX18xX1xX79xX3xXexX94xX142xX3xX18xX1xXdxX145xX18xX79xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX18xX6xX142xX79xX3xXexX7ffxX3xXexX1xX46xX4xX3xXexXdxX6c1xX18xX3xXa7xXcfxX3xX56xX87xX4xX3xX5xX87xX3xX18xX1xa7c7xX18xX23xX3xXa7xXdxX58xX4bxX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX1xX58xX3xX23xXdxX21xXdxX3xX4d1xX94xX142xX19cxXexX3xXa7xX51xX39xX4xX79xX3xX6dxXacxX3xXa7xXbaxX3xX4xX24xX18xX3xX7xXcbxX4bxX3xX4xXbaxX3xX18xX1xXc94xX18xX23xX3xX23xXdxX21xXdxX3xXbxX1xX71xXbxX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX133xX0xX5bxX10xX4bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xX147xX165xX4xX3xX56xXdxX3exXexX79xX3xXexX13dxX18xX1xX3xXa7xXfbxX3xX262xX94xX3d9xXexX3xXexX1xX49xX18xX23xX3xX18xX1xX3d9xXexX3xX4xX71xX4xX3xXc5xXabcxX18xX3xX56xX21xX18xX79xX3xX18xX1xX3d9xXexX3xX5xX14xX3xX2bxX1xX71xXdxX3xX18xXdxX3exX4bxX3xXa7xX49xXdxX3xXc5xXcbxXdxX3xXexX1xX141xX142xX3xX7xX21xX18xX3xX18xX94xX4cxXdxX3xX56xX156xX3xX4xX1xX19cxXexX3xX6dxXacxX3xX21xX18xX1xX3xX1xX51xX82xX18xX23xX3xX4xX141xX6xX3xX7xX46xX3xX4xX49xX3xX4bxX4cxXdxX3xXexX51xX52xX18xX23xX3xX56xXdxX58xX18xX3xc910xX56xX6xXacxX3xX23xXffxX4bxX3xX18xX23xX94xX142xX145xX18xX3xX18xX1xX809xX18xX3xXexX20xX46xX4xX3xXexXdxX19cxXbxX3xXc5xX14xX3xX23xXdxX71xX18xX3xXexXdxX19cxXbxe0edxX263xX3xX4xXbaxX3xXc5xXabcxX18xX3xX56xX21xX18xX3xX1xX51xXcbxX18xX23xX3xX6dxXa4xX18xX3xXc5xXfbxX3xX18xX87xXdxX3xX6dxX94xX18xX23xX3xX1xXbaxX6xX3xXa7xX14dxX18xX3xX4xX1xX7dxX18xX23xX3xXexX7ffxX3xX1xX39xXbxX3xX5xX3exX3xXa7xX58xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xX4xX1xXacxX3xX18xX1xXbaxX4bxX3xX18xX94xX4cxXdxX3xXexX20xXffxX18xX23xX3xXexX1xX141xX142xX3xX7xX21xX18xX3xXc5xX14xX3xX1xX51xXcbxX18xX23xX3xX262xXaa2xX3xX5xXaa5xX3xXa7xX49xXdxX3xXc5xXcbxXdxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX14dxX3xX7xX82xX3xX18xX94xX4cxXdxX3xXexX1xXdxX19cxX94xX3xX56xXdxX145xX18xX3xX56xX21xX18xX3xX262xX71xX4xX3xX18xX1x14c78xX18xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xX5xXe4bxXbxX3xXexX42xXdxX3xXexX1xX52xXdxX3xXa7xXdxX58xX4bxX3xX1xX21xXdxX3xX7xX21xX18xX3xX4xX1xX19cxXexX263xX3xX56xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1xX51xXcbxX18xX23xX3xX6dxXa4xX18xX3xXc5xXfbxX3xXexXdxX145xX94xX3xX4xX1xX32xX79xX3xX4d1xX94xX142xX3xXa7xX156xX18xX1xX3xX4xX349xX3xXexX1xX58xX3xXa7xX58xX3xX262xX71xX4xX3xXa7xX156xX18xX1xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX4bxX349xX4xX3xX4xX71xX4xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXfbxX3xX5xX6xXacxX3xXa7xX87xX18xX23xX3xX4xXbaxX3xXexX32xX18xX1xX3xX4xX1xX3d9xXexX3xX23xXdxX21xX18xX3xXa7xX14dxX18xX79xX3xX2bxX1xX4cxX18xX23xX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xX262xX94xX142xX145xX18xX3xXc5xX14xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX94xX3xX18xX1xXe4bxXbxX3xX4xX1xX32xX18xX1xX263xX3xX1xX51xXcbxX18xX23xX3xX6dxXa4xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xXexXdxXfbxX18xX3xXa7xX49xXdxX3xXc5xXcbxXdxX3xXa7xX49xXdxX3xXexX51xX39xX18xX23xX3xXa7xXcfxX3xXa7xXdxX3xX262xX94xX3d9xXexX3xX2bxX1xX556xX94xX3xX5xX6xXacxX3xXa7xX87xX18xX23xX263xX3xX2bxXdxX19cxX18xX3xX18xX23xX1xX156xX3xXcxX1xX141xX3xXexX51xXcbxX18xX23xX3xX151xX1xX32xX18xX1xX3xXbxX1xX141xX3xX4xX1xX13dxX3xXa7xX42xXacxX3xX4xX71xX4xX3xXa7xX14dxX18xX3xXc5xX156xX3xX4xX1xX94xX142xX145xX18xX3xX4bxX4cxX18xX3xXexX20xX46xX4xX3xXexXdxX19cxXbxX3xXc5xXfbxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX71xX4xX3xXc5xX88axX18xX23xX3xX56xXdxX58xX18xX3xXa7xX58xX3xX2bxXdxX58xX4bxX3xXexX20xX6xX3xXexX1xX46xX4xX3xXexX19cxX3xXc5xX14xX3xX23xXdxX71xX4bxX3xX7xX71xXexX79xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xX56xX49xX3xX4xX1xX3d9xXexX3xX5xX51xX39xX18xX23xX3xX1xX21xXdxX3xX7xX21xX18xX79xX3xX4xXbaxX3xXa7xX71xX18xX1xX3xX23xXdxX71xX3xX2bxX1xX71xX4xX1xX3xX4d1xX94xX6xX18xX263xX3xXa7xXfbxX3xX18xX23xX1xX156xX3xX86xX87xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX32xX18xX1xX3xX4xX3d9xXbxX3xX56xXbexX3xX7xX94xX18xX23xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX4xX1xXacxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa7xX58xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX1xX32xX18xX1xX3xX7xX71xX4xX1xX8c5xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX6xX3xX23xX6xX18xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxX3xXexX20xXacxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX94xX3xX4xXacxX3xX4bxXacxXdxX3xXexX20xX94xXacxX18xX23xX3xX56xXdxX10xX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX222xX5bxX5bxXdxX133xX56xX6xXacxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xXc5xX18xX5bxX18xX10xX236xX7xX5bxX2xX23axX2xX75xX5bxX23axX23axX6dxX241xX2xX241xXexX2xX78xX28xX75xX5xX76xX133xX24cxXbxX23xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX236xXdxX6dxXexX1xX222xX241xX241xX28xXbxX262xX263xX1xX10xXdxX23xX1xXexX222xX78xX26cxX23axXbxX262xX263xX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX142xX222xX56xX5xXacxX4xX2bxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX5xX10xX288xXexX222xX6xX94xXexXacxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX20xXdxX23xX1xXexX222xX6xX94xXexXacxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxXacxX18xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX262xXexX285xX6xX5xXdxX23xX18xX222xX3xX24cxX94xX7xXexXdxX288xX142xX263xXaxX12xX151xX1xX141xX3xXexX156xX4xX1xX3xX15axX86xX15cxX15dxX3xXexX13dxX18xX1xX3xX147xX165xX18xX23xX3xX99xX94xX49xX4xX3xX16exX1xX71xX18xX1xX222xX3xX0xX10xX4bxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa7xXcfxX3xX18xX35xX3xX5xX46xX4xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xXa7xX21xX4bxX3xX56xX21xXacxX3xXexXdxX19cxX18xX3xXa7xX87xX133xX3xXcxX94xX142xX3xX18xX1xXdxX145xX18xX79xX3xX2bxX1xX4cxX18xX23xX3xXc5xX148xX3xXexX1xX19cxX3xX4bxX14xX3xXa7xX156xX6xX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX3xX56x107d5xX3xX4d1xX94xX6xX3xXexX32xX18xX1xX3xX4xX1xX32xX18xX1xX3xX262xX71xX4xX79xX3xX2bxX1xX71xX4xX1xX3xX4d1xX94xX6xX18xX3xXexX20xXacxX18xX23xX3xX4d1xX94xX71xX3xXexX20xX148xX18xX1xX3xX2bxX145xX3xX2bxX1xX6xXdxX79xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xX7xX46xX3xX4xX49xX133xX133xX133xX0xX5bxX10xX4bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX6xX3xX23xX6xX18xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxX3xXexX20xXacxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX94xX3xX4xXacxX3xX4bxXacxXdxX3xXexX20xX94xXacxX18xX23xX3xX56xXdxX10xX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX222xX5bxX5bxXdxX133xX56xX6xXacxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xXc5xX18xX5bxX18xX10xX236xX7xX5bxX2xX23axX2xX75xX5bxX23axX23axX6dxX241xX2xX241xXexX76xX2xX75xX2xX5xX241xX133xX24cxXbxX23xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX236xXdxX6dxXexX1xX222xX241xX241xX28xXbxX262xX263xX1xX10xXdxX23xX1xXexX222xX78xX26cxX23axXbxX262xX263xX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX142xX222xX56xX5xXacxX4xX2bxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX5xX10xX288xXexX222xX6xX94xXexXacxX263xX4bxX6xX20xX23xXdxX18xX285xX20xXdxX23xX1xXexX222xX6xX94xXexXacxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX6xXbxXexXdxXacxX18xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX262xXexX285xX6xX5xXdxX23xX18xX222xX3xX24cxX94xX7xXexXdxX288xX142xX263xXaxX12xX175xX1xXbaxX3xX4caxX349xX3xXexX20xX51xX82xX18xX23xX3xX4caxX349xX3xX16exX1xX6xXdxX3xXexX1xX71xX4xX3xX18xX23xX94xXffxX18xX3xX5xX39xXdxX3xXexX1xX141xX142xX3xX7xX21xX18xX3xX285xX3xXcxXbexX18xX23xX3xX151xX349xX4xX3xXcxX1xX141xX142xX3xX7xX21xX18xX3xXd81xX86xX87xX3xX15cxX15cxc42cxX175xXcxX15cxXcxXdacxX3xX15cxX23xX94xX142xX6c1xX18xX3xX13xXc94xX94xX3xX86xX148xX18xX1xX222xX3xX0xX10xX4bxX12xX147xX49xXdxX3xXc5xXcbxXdxX3xX1xX21xXdxX3xX7xX21xX18xX3xXexX24xX18xX23xX3xXa7xX71xX142xX79xX3xX86xX87xX3xX15cxX15cxX13d2xX175xXcxX15cxXcxX3xXa7xXcfxX3xX4xXaa2xX3xX5xX46xX4xX3xX5xX51xX39xX18xX23xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xX39xXbxX3xX1xX35xX3xXexX20xX39xX3xXexXdxX19cxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX23xXdxX71xX4bxX3xX7xX71xXexX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX71xX4xX3xXexX42xXdxX3xX4xX71xX4xX3xXa7xX156xX6xX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX3xXc5xX14xX3xX7xXc50xX3xXexXdxX19cxXbxX3xXexX349xX4xX3xXexX1xX10xXacxX3xX6dx14f2bxXdxX3xXexX1xX10xXacxX3xX4xX1xX13dxX3xXa7xX42xXacxX3xX4xX141xX6xX3xX151xX1xX32xX18xX1xX3xXbxX1xX141xX133xX0xX5bxX10xX4bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xX175xX1xX71xXexX3xX56xXdxX58xX94xX3xXexX42xXdxX3xX56xX94xXbexXdxX3xX5xX14xX4bxX3xXc5xXdxX3exX4xX79xX3xX86xX32xX3xXexX1xX51xX3xXcxX13dxX18xX1xX3xX141xX142xX3xX144xX145xX3xX147xX148xX18xX1xX3xX70xX14dxX18xX3xX4xX1xXacxX3xX20x13e98xX18xX23xX79xX3xXexX1xX52xXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xX4d1xX94xX6xX79xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX2bxXdxX58xX4bxX3xX2bxX145xX79xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXexX1xX10xXacxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX24xX18xX3xXc5xX7ffxX6xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXc5xX7ffxX6xX3xX4xX1xX75fxX4xX3xX4xX1xX75fxX18xX79xX3xX56xX71xX4bxX3xX7xX71xXexX3xXexX1xX46xX4xX3xXexXdxX6c1xX18xX3xXc5xX14xX3xXa7xX21xX4bxX3xX56xX21xXacxX3xX4xX71xX4xX3xXc5xXabcxX18xX3xX56xX21xX18xX3xX1xX51xXcbxX18xX23xX3xX6dxXa4xX18xX3xX4xX141xX6xX3xXcxX20xX94xX18xX23xX3xX51xX14dxX18xX23xX133xX3xX4caxXdxX3exX4xX3xXexXdxX19cxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXexX42xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xXbaxXdxX3xX20xXdxX145xX18xX23xX3xXc5xX14xX3xX4xX71xX4xX3xXa7xX156xX6xX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX3xX18xXbaxXdxX3xX4xX1xX94xX18xX23xX3xXa7xX6xX18xX23xX3xX4xXbaxX3xX262xX94xX3xX1xX51xXcbxX18xX23xX3xX18xX23xX14xX142xX3xX4xX14xX18xX23xX3xXexX49xXexX79xX3xX23xX24xX18xX3xX1xXacxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX133xX3xXcxX94xX142xX3xX18xX1xXdxX145xX18xX79xX3xX23xXdxX6xXdxX3xXa7xXacxX42xX18xX3xX4xX94xX49xXdxX3xX4xX88axX18xX23xX3xX5xX14xX3xX23xXdxX6xXdxX3xXa7xXacxX42xX18xX3xX2bxX1xXbaxX3xX2bxX1xXabcxX18xX3xX18xX1xX3d9xXexX79xX3xX6dxXacxX3xXexX1xX46xX4xX3xXexXdxX6c1xX18xX3xXa7xX6xX18xX23xX3xXa7xX165xXexX3xX20xX6xX3xX18xX1xXdxXfbxX94xX3xXexX1xX71xX4xX1xX3xXexX1xX7dxX4xX79xX3xX18xX1xX3d9xXexX3xX5xX14xX3xX18xX1xXdxXfbxX94xX3xXexXbexX3xX4xX1xX7dxX4xX3xX5xX39xXdxX3xX6dxX349xX18xX23xX3xXexX148xX18xX1xX3xX1xX148xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX23xX3xXbxX1xX71xX133xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX262xXexX285xX6xX5xXdxX23xX18xX222xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX263xXaxX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX6xX3xX23xX6xX18xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxX3xXexX20xXacxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX94xX3xX4xXacxX3xX4bxXacxXdxX3xXexX20xX94xXacxX18xX23xX3xX56xXdxX10xX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX222xX5bxX5bxXdxX133xX56xX6xXacxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xXc5xX18xX5bxX18xX10xX236xX7xX5bxX2xX23axX2xX75xX5bxX23axX23axX6dxX241xX2xX241xXexX76xX248xX27xX241xX5xX26cxX133xX24cxXbxX23xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX236xXdxX6dxXexX1xX222xX241xX241xX28xXbxX262xX263xX1xX10xXdxX23xX1xXexX222xX78xX26cxX23axXbxX262xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xX86xX32xX3xXexX1xX51xX3xXcxX13dxX18xX1xX3xX141xX142xX3xXa7xXfbxX3xX18xX23xX1xX156xX3xXa7xXacxX14xX18xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX262xX10xX4bxX3xX262xXa54xXexX79xX3xX262xXdxX18xX3xXaa5xX3xX2bxXdxX19cxX18xX3xXc5xXfbxX3xXa7xX156xX18xX1xX3xX4bxX7dxX4xX79xX3xXa7xX14dxX18xX3xX23xXdxX71xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXa7xX49xXdxX3xXc5xXcbxXdxX3xX4bxX87xXexX3xX7xX49xX3xXa7xX49xXdxX3xXexX51xX39xX18xX23xX3xXa7xXcfxX3xX4xXbaxX3xXexX20xXacxX18xX23xX3xX6dxX6xX18xX1xX3xX4bxX349xX4xX79xX3xX18xX1xX51xX18xX23xX3xX4xX1xX51xX6xX3xX4xXbaxX3xXa7xX156xX18xX1xX3xX4bxX7dxX4xX3xX18xX1xX51xX222xX3xX4xX14dxX3xX7xX82xX3xX70x136e6xX285xX16exX15dxX3xXa7xX71xX3xX5xX42xX18xX1xX79xX3xX262xX51xX82xX18xX23xX3xXa7xXbaxX18xX23xX3xX7xXaa2xX6xX3xX4xX1xXc94xX6xX3xXexX14xX94xX3xXexX1xX94xX142xXfbxX18xX133xX133xX133xX3xX147xX49xXdxX3xXc5xXcbxXdxX3xX1xX87xX3xX18xX94xX4cxXdxX3xXexX20xXffxX18xX23xX3xXexX1xX141xX142xX3xX7xX21xX18xX79xX3xX4xX24xX18xX3xX4xXbaxX3xX18xX1xXc94xX18xX23xX3xX4d1xX94xX142xX3xXa7xX156xX18xX1xX3xX20xX1478xX3xX1xX14dxX18xX79xX3xX4xX1xX32xX18xX1xX3xX262xX71xX4xX3xX1xX14dxX18xX3xXa7xX58xX3xXa7xX21xX4bxX3xX56xX21xXacxX3xX4xX4cxX18xX23xX3xX56xX14edxX18xX23xX3xX4xX1xXacxX3xX18xX23xX51xX52xXdxX3xX6dxX809xX18xX263xX3xXa7xX14dxX18xX3xX23xXdxX21xX18xX3xX1xXbaxX6xX3xX56xX21xX18xX23xX3xX2bxX145xX263xX3xX4xXbaxX3xXexX1xX58xX3xX262xX10xX4bxX3xX262xXa54xXexX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX3xX71xX18xX3xX23xXdxX6xXacxX3xX4xX1xXacxX3xXa7xX156xX6xX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xXc5xX14xX3xX4xX1xX156xX94xX3xXexX20xX71xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3exX4bxX3xXc5xXfbxX3xX4bxX165xXexX3xX4d1xX94xX142xX3xXexX20xX148xX18xX1xX8c5xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxXexX10xX262xXexX285xX6xX5xXdxX23xX18xX222xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX263xXaxX12xX0xXdxX4bxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX6xX3xX23xX6xX18xX3xX27xX28xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXacxX3xXexX20xXacxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX1xX6xXdxX3xX7xX94xX3xX4xXacxX3xX4bxXacxXdxX3xXexX20xX94xXacxX18xX23xX3xX56xXdxX10xX18xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX222xX5bxX5bxXdxX133xX56xX6xXacxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xXc5xX18xX5bxX18xX10xX236xX7xX5bxX2xX23axX2xX75xX5bxX23axX23axX6dxX241xX2xX241xXexX76xX28xX26cxX27xX5xX23axX133xX24cxXbxX23xXaxX3xX7xXexX142xX5xX10xX9xXaxX236xXdxX6dxXexX1xX222xX241xX241xX28xXbxX262xX263xX1xX10xXdxX23xX1xXexX222xX78xX26cxX23axXbxX262xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xXacxX6dxX142xXaxX12xXcxX1xX7dxX3xXexX20xX51xX82xX18xX23xX3xX86xX87xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX32xX18xX1xX3xX13xX94xX95xX18xX1xX3xX99xX94xX6xX18xX23xX3xX13xX21xXdxX3xXa7xX71xX18xX1xX3xX23xXdxX71xX3xX4xX6xXacxX3xX4d1xX94xX71xX3xXexX20xX148xX18xX1xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xXc5xX14xX3xX2bxX19cxXexX3xX4d1xX94xX21xX3xX2bxXdxX58xX4bxX3xX2bxX145xX79xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXexX1xXdxX3exXexX3xX1xX42xXdxX3xXexX42xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX133xX3xX147xX19cxX18xX3xX18xX6xX142xX79xX3xXexX13dxX18xX1xX3xXa7xXcfxX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX71xX4xX3xXa7xX49xXdxX3xXexX51xX39xX18xX23xX3xXa7xX42xXexX3xX23xX24xX18xX3xX27xX28xX29xX3xX7xXacxX3xXc5xXcbxXdxX3xX7xX49xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX4xX141xX6xX3xXcxX20xX94xX18xX23xX3xX51xX14dxX18xX23xX3xXexX42xX4bxX3xX4xX3d9xXbxX133xX3xXcxX20xX51xX82xX18xX23xX3xXa7xXacxX14xX18xX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX4xX7e9xX18xX23xX3xXa7xXfbxX3xX18xX23xX1xX156xX3xX4xX71xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXc5xXdxX145xX18xX3xX23xX1xXdxX3xX18xX1xXe4bxX18xX3xXaa5xX3xX2bxXdxX19cxX18xX3xX4xX141xX6xX3xXa7xX156xX6xX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX79xX3xX56xX71xXacxX3xX4xX71xXacxX3xXexX20xX46xX4xX3xXexXdxX19cxXbxX3xXa7xX19cxX18xX3xX5xXcfxX18xX1xX3xXa7xX42xXacxX3xX56xX87xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xXa7xX58xX3xX262xXaa2xX3xX5xXaa5xX3xXexX20xXacxX18xX23xX3xXbxX1xX42xX4bxX3xXc5xXdxX3xX4xX1xXacxX3xXbxX1xXa54xXbxX263xX3xX18xX1xXc94xX18xX23xX3xXc5xX3d9xX18xX3xXa7xXfbxX3xXbxX1xX7dxX4xX3xXexX42xXbxX79xX3xXa7xXacxX14xX18xX3xX7xXc50xX3xX56xX71xXacxX3xX4xX71xXacxX3xXcxX1xX141xX3xXexX51xXcbxX18xX23xX3xX151xX1xX32xX18xX1xX3xXbxX1xX141xX133xX3xXcxX20xX51xXcbxX4xX3xX4bxX75fxXexX79xX3xXa7xX156xX6xX3xXbxX1xX51xX14dxX18xX23xX3xX4xX24xX18xX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX3exX18xX3xXexX49xXexX3xX4xX4cxX18xX23xX3xXexX71xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX21xX3xX4xX1xXacxX3xXa7xX49xXdxX3xXexX51xX39xX18xX23xX3xXa7xXcfxX3xX4xXbaxX3xXa7xX156xX18xX1xX3xX4bxX7dxX4xX79xX3xXa7xX14dxX18xX3xX23xXdxX71xX3xX56xXffxXdxX3xXexX1xX51xX52xX18xX23xX3xXexX1xX10xXacxX3xX4xX71xX4xX3xXc5xXabcxX18xX3xX56xX21xX18xX3xX1xX51xXcbxX18xX23xX3xX6dxXa4xX18xX79xX3xX1xXacxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX20xX51xXcbxX4xX3xXexX1xX71xX18xX23xX3xX26cxX5bxX75xX28xX2xX23axX133xX3xX147xX49xXdxX3xXc5xXcbxXdxX3xX18xX1xXc94xX18xX23xX3xXc5xXabcxX18xX3xX56xX21xX18xX3xX1xX51xXcbxX18xX23xX3xX6dxXa4xX18xX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX1xX49xX18xX23xX3xX18xX1xX3d9xXexX79xX3xXa7xXacxX14xX18xX3xX7xXc50xX3xX2bxXdxX19cxX18xX3xX18xX23xX1xX156xX3xX262xX10xX4bxX3xX262xXa54xXexX3xX5xX42xXdxX79xX3xX18xX19cxX94xX3xX4xX24xX18xX3xXexX1xXdxX19cxXexX3xX7xXc50xX3xX7xXaa2xX6xX3xXa7xXbexXdxX3xXa7xX58xX3xXa7xX21xX4bxX3xX56xX21xXacxX3xX7xX46xX3xXa7xXffxX18xX23xX3xX56xX87xX3xX4xX141xX6xX3xX4xX71xX4xX3xXc5xXabcxX18xX3xX56xX21xX18xX133xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda29xX94xXexX1xXacxX20xXaxX12xX15dxX51xX14dxX18xX23xX3xX151xX1xXdxX19cxX18xX3xa22bxX3xX1d60xX18xX1xX3xXcxX3d9xX18xX0xX5bxXbxX12
Dương Chiến – Anh Tấn