Văn học Việt 2016: một già bốn trẻ
Văn học 2016 có gì đáng nói? Tôi thấy đáng nói trước hết là một tiểu thuyết của một nhà văn già. Cuốn Chuyện ngõ nghèo của Nguyễn Xuân Khánh, do Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành.
ac6dx150c2x13119x14ff2xf2b4x107fdx12d91xf99fx162f2x17014xX3x14962xd508xX1xX1x16e33xae5ax14b7axXbxX5xX7xXfxd9d3xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX6xX7xX4xX2xX7xX4xX8xXfxX15xX0x18175xX5x17efdxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxb2d0xXaxX6xX3x162e9xee18x159e4xX2xXbxX4x18a93xfb54xX2xX8xX3cxXaxX6xX3xX40xX41xX42xX2xXbxX4xX46xX47xX2xX41x13799xXfxX15xX0xf340xX58xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfx15083xef26xX5xX4xXaxX2xXfxX15x14086xc6b3xX7xX8xX5cx12c1exX3xX8xX6exX5xf386xX4xX8xe33cx1247bxX58xe8e3xd126xX8xX10xc06axX4xX8x15dccxX5xb0ffxX8xX3cx15ef4xX7xX8xX4xX47xcfc5xX0xb636xX5cxX58xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xbd90xX2xXbxX31xXfxX15xX6exX6fxX7xX8xX5cxX73xX3xX8xX7bxX7cxX58xX7exX8xX3x15c21xX8xX85x10adbxX8x14c21xee5axX7xX85xX8xX7xXb4xX5x1202fxX8xX67x11785xX5xX8xX4xX5cx171dbx10b26xX8xXb9xXbaxX7xX85xX8xX7xXb4xX5xX8xX4xX47xbb33x125c4xX3xX8xX5cx13244xX4xX8xXaxX87xX8xX10xX82xX4xX8xX4xX5xe29axX46xX8xX4xX5cxX46xXcaxXdcxX4xX8xX3xd407xXbxX8xX10xX82xX4xX8xX7xX5cxX87xX8xX33xX6fxX7xX8xX85xX5xX87x13307xX8x1198cxX46xX8axX7xX8xX107xX5cxX46xXcaxX78xX7xX8xX7xX85xca63xX8xX7xX85xX5cx13d32xX6xX8xX3xXf3xXbxX8x10e9bxX85xX46xXcaxcda7xX7xX8xd025xX46x10a29xX7xX8x107b7xX5cxXbaxX7xX5cx19221xX8xX31xX6xX8xX121xX5cxc4baxX8xX121xXbxX10xX8xX33xX87xX8xX121xX128x1621bxX8xXa0xX82xX5xX8xX121xX5cxX87xX8xX6exX6fxX7xX8xXc9xX7xX8xX5cxX87xX7xX5cxX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX107xXbxX66xX4xX5xX6xX7xXfxX15xX0xX5xX10xX85xX8xX1xX47xX3xXexXfxX91xX91xX5xX105xX3cxXbxX6xX5cxXbxX4xX5xX7xX5cxX105xX33xX7xX91xX7xX2xc0d8xX1xX91xX58xX7execd0xX7bxX91xX58xX7cxX194xX31xccd7xX58xX194xX4xX58xX19bxX58xX19bxXaxX7cxX105x10190xX66xX85xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX33xXbxX7xX8xX5cxX6xX3xX8xX33xX5xX2xX4xX8xX7bxX7cxX58xX7exX8xX10xX6xX4xX8xX85xX5xXbxX8xX3cxX6xX7xX8xX4xX47xX2xXfxX8xX91xX15xX0xX91xX66xX15xX0xX91xX31xX5xX33xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX6exX6fxX7xX8xX5cxX73xX3xX8xX7bxX7cxX58xX7exX8xX3xXb4xX8xX85xXb7xX8xXb9xXbaxX7xX85xX8xX7xXb4xX5xXc1xX8xX67xXc4xX5xX8xX4xX5cxXc9xXcaxX8xXb9xXbaxX7xX85xX8xX7xXb4xX5xX8xX4xX47xXd7xXd8xX3xX8xX5cxXdcxX4xX8xXaxX87xX8xX10xX82xX4xX8xX4xX5xXe8xX46xX8xX4xX5cxX46xXcaxXdcxX4xX8xX3xXf3xXbxX8xX10xX82xX4xX8xX7xX5cxX87xX8xX33xX6fxX7xX8xX85xX5xX87xX132xX8xX3xX46xX8axX7xX0xX2xX10xX15xX8xX107xX5cxX46xXcaxX78xX7xX8xX7xX85xX115xX8xX7xX85xX5cxX11axX6xX8xX0xX91xX2xX10xX15xX3xXf3xXbxX8xX121xX85xX46xXcaxX125xX7xX8xX128xX46xX12axX7xX8xX12dxX5cxXbaxX7xX5cxX105xX8x11eb1xX7xX85xX8xX12dxX5cxXbaxX7xX5cxX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX3xX46xX8axX7xX8xX7xX87xXcaxX8xX7xX6fxX10xX8xX58x1804fxf87exX7bxX8xX40xX5cxX5xX8x17a6axX8xX4xX46x108f0xX5xX8xad58xX4xX47xX5xX8xX4xX5cxX5x1649dxX7xX8xX10xX78xX7xX5cxe8ebxX105xX8xX121xXbxXcaxX8xX4xXbaxX3xX8xX85xX5x168f9xX8xXb9xX139xX8xX7xX85xX6xX87xX5xX8xX2a5xX7cxX132xX8xX3xX46xX8axX7xX8xX1xXbaxX3xX5cxX8xX10xXd8xX5xX8xX47xXbxX8xXb9xXd7xd692xX3xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX107xX5cx1519dxX10xX8xX5cx15c5bxX7xX8x105f6xX7cxX8xX7xX6fxX10xX8xX7xX5cxXd7xX7xX85xX8xX40xX5cxX5xX8x161aaxX46xXc9xX4xX8xX5cxX5xX78xX7xX132xX8xX0xX2xX10xX15xX107xX5cxX46xXcaxX78xX7xX8xX7xX85xX115xX8xX7xX85xX5cxX11axX6xX8xX0xX91xX2xX10xX15xXax16072xX5xX8xX3xX87xX7xX85xX8xXaxX87xX10xX8xX7xX85xXd7x17a2dxX5xX8xXb9xX73xX3xX8xX40xX5xX7xX5cxX8xX7xX85xX349xX3xX8xX4xX47xXd7xXd8xX3xX8xX4xc054xX10xX8xX33xXb4xX3xX8xX3xXf3xXbxX8xX10xX82xX4xX8xX7xX5cxX87xX8xX33xX6fxX7xX8xX3cxX5xXdcxX4xX8xX7xX12axX7xX85xX8xX4xX370xX10xX8xX5cxX5xX78xX7xX8xX4xX5cx144a9xX3xX8xX4xX5cxX87xX7xX5cxX8xX4xXd7xX8xX4xXd7xX2acxX7xX85xX132xX8xX4xX47xX6xX7xX85xX8xX10xX82xX4xX8xX4xXbaxX3xX8xX66xX5cx13206xX10xX8xX33xX6fxX7xX8xX3xX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xXb9xXd7xX2f1xX3xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX40x12a05xX8xXaxXd7xd0a1xX7xX85xX8xX33xX87xX8xX4xX5cxX87xX7xX5cxX8xX4xX5cx137cfxX3xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xd089xX73xX3xX8xX3xX46xX8axX7xX8xX7xX87xXcaxX8xX40xX5cxXc4xX7xX85xX8xX66xX5cxX2cfxX5xX8xXb9xXe8xX8xX3cxX5xXdcxX4xX8xX3xXb4xX8xX10xX82xX4xX8xX4xX5cxX358xX5xX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xX4xXbxX8xX7xX46xXc4xX5xX8xXaxX2f1xX7xX8xXb9xXe8xX8xX3x12437xX46xX8xX1xX8axX7xX85xX8xX3xX6xX7xX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xX4xX5cxXdcxX8xX7xX87xX6xX132xX8xX10xX87xX8xXb9xXe8xX8xX3xX5cxX5xXbxX8xX1xX8fxX8xX7x18a7axX5xX8xXd7xX46xX8xX4xXd7xX8xX4xX47xX5xXdcxX4xX8xX5cxX73xX3xX8xX33x12a1axX8xX7xX85xX46xXcaxX8xX3xX30fxX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xX3xXb4xX8xX4xX5cxXe8xX8xX5cxXb4xXbxX8xXaxX2f1xX7xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xe6ebxXd8xX5xX8xX5cxXbxXcaxX132xX8xX33xX6fxX7xX8xX3xX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xX40xX5cxXc4xX7xX85xX8xX7xX78xX8xX4xX46xX2b0xX5xX8xX4xXbaxX3xX132xX8xX40xX5cxXc4xX7xX85xX8xX3xX8axX4xX8xX40xX5xX7xX5cxX8xX7xX85xX5cxX5xX78xX10xX105xX8xX6exX6fxX7xX8xX3xX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xX3xX370xX7xX8xX1xX445xX3xX8xX4xX47xX8fxX8xX3xXf3xXbxX8xX3xX2cfxX10xX8xX323xeb2cxX3xX8xX33xX87xX8xX40xX3d8xX8xX4xX5cxX46xX30bxX4xX8xXb9xXd7xX2f1xX3xX8xXb9xX3bfxXcaxX8xX4xXd8xX5xX8xX3cxX5xX2bbxX7xX8xXb9xX82xX8xX3xXbxX6xX8xX7xX5cxXc9xX4xX8xX3xXf3xXbxX8xX40xX5cxX2cfxX8xX7xX6fxX7xX85xX8xX7xX85x12697xX5xX8xX3cxX515xX4xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX6exX87xX8xXb9xX12axXcaxX8xXaxX87xX8xXb9xX5xX483xX46xX8xXb9xXbaxX7xX85xX8xX7xXb4xX5xX8xX4xX5cxX445xX8xX5cxXbxX5xX8xX3xXf3xXbxX8xX33xX6fxX7xX8xX5cxX73xX3xX8xX7bxX7cxX58xX7exX132xX8xX40xX5cxX5xX8xX3cxX2bbxX7xX8xX3xX349xX7xX5cxX8xX4xXbaxX3xX8xX66xX5cxX3bfxX10xX8xX3xXf3xXbxX8xX121xX85xX46xXcaxX125xX7xX8xX128xX46xX12axX7xX8xX12dxX5cxXbaxX7xX5cxX8xX47xXbxX8xXb9xX358xX5xX8xX1xXbxX46xX8xX5cxX30fxX7xX8xX312xX7cxX8xX7xX6fxX10xX8xXb9xXd7xX2f1xX3xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX47xXbxX132xX8xXaxX349xX5xX8xX3xXb4xX8xX7xX5cx172e1xX7xX85xX8xX4xXbaxX3xX8xX66xX5cxX3bfxX10xX8xX47xXc9xX4xX8xX10xXd8xX5xX8xX3xXf3xXbxX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX47xXc9xX4xX8xX4xX47xX8fxX8xX10xX87xX8xXb9xX82xX8xX40xX5cxX2cfxX8xX4x184cfxX7xX8xX33xX6fxX7xX8xX3xX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xXaxX87xX8xXb9xX5xX483xX46xX8xX5cxX5xX8xX33xX73xX7xX85xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX67xXc4xX5xX8xX10xX46xX8axX7xX8xX7xXb4xX5xX8xXb9xXdcxX7xX8xX2acxX8xXb9xX12axXcaxX8xX5cxXbxX5xX8xX4xXbaxX3xX8xX85xX5xX2cfxX8xX2a5xX323xX8xXaxX87xX8xX107xX5cxX46xX8xX67xX5cx18656xXcaxX8xc55exX7xX5cxX8x18fedxX58xX2a4xX2a5xX194xea20xX8xX33xX87xX8xX403xX5xX7xX5cxX8x158fbxX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xX69exX58xX2a4xX2a5xX2a4xX6a3xX132xX8xX5cxXbxX5xX8xX4xXbaxX3xX8xX85xX5xX2cfxX8xX2a4xX323xX8xXaxX87xX8xXa0xX46xc4b9xX7xX5cxX8xX67xX47xX73xX7xX85xX8xX12dxX5cxXbxX7xX85xX8xX69exX58xX2a4xX2a4xX19bxX6a3xX8xX33xX87xX8xXa0xX349xX7xX5cxX8xX121xX85xX46xXcaxX2bbxX7xX8xX69exX58xX2a4xX2a4xX194xX6a3xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX67xX47xX6xX7xX85xX8xX7xX6fxX10xX8xX7bxX7cxX58xX7exX132xX8xX107xX5cxX46xX8xX67xX5cxX697xXcaxX8xX69axX7xX5cxX8xX3xXb4xX8xX4xX30bxX66xX8xX4xX47xX46xXcaxX78xX7xX8xX0xX2xX10xX15xX128xXbxX7xX5cxX0xX91xX2xX10xX15xX132xX8xX403xX5xX7xX5cxX8xX6adxX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xX3xXb4xX8xX4xX5xXe8xX46xX8xX4xX5cxX46xXcaxXdcxX4xX8xX0xX2xX10xX15xX121xX5cxX3ebxXcaxX8xX40xX5cxX515xX3xX0xX91xX2xX10xX15xX8xX33xX87xX8xX4xX30bxX66xX8xX4xX47xX46xXcaxX78xX7xX8xX0xX2xX10xX15xX403xX2f1xX5xX8xXb9xXdcxX7xX8xXaxXd7xX2f1xX4xX0xX91xX2xX10xX15xX0xX2xX10xX15xX132xX0xX91xX2xX10xX15xX8xXa0xX46xX6d0xX7xX5cxX8xX67xX47xX73xX7xX85xX8xX12dxX5cxXbxX7xX85xX8xX3xXb4xX8xX4xX5xXe8xX46xX8xX4xX5cxX46xXcaxXdcxX4xX8xX0xX2xX10xX15xX4b7xX82xX8xX66xX5cxX370xX7xX8xX4xX46xX2b0xX5xX8xX4xX47xX8fxX0xX91xX2xX10xX15xX132xX8xXa0xX349xX7xX5cxX8xX121xX85xX46xXcaxX2bbxX7xX8xX3xXb4xX8xX4xX30bxX66xX8xX4xX47xX46xXcaxX78xX7xX0xX2xX10xX15xX8xe58dxXbxXcaxX0xX91xX2xX10xX15xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX403xX73xX3xX8xX5cxX73xX8xX2acxX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX4xXbaxX3xX8xX66xX5cxX3bfxX10xX8xX7xX87xXcaxX8xX4xX5cxXc9xXcaxX8xX47xXc9xX4xX8xX47xX115xX8xXaxX87xX8xX5cxX73xX8xXb9xX139xX8xX3xXb4xX8xX10xX82xX4xX8xX3xXbaxX3xX5cxX8xX3xX2cfxX10xX8xX40xX5cxXbaxX3xX8xX33xX87xX8xX10xX82xX4xX8xX3xXbaxX3xX5cxX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX40xX5cxXbaxX3xX105xX8x14613xX8axX5xX8xX4xX39cxX8xX1xX39cxX8xX47xX87xX7xX5cxX8xX10xX349xX3xX5cxX132xX8xX47xX115xX8xX47xX87xX7xX85xX8xX4xX5cxX2xX6xX8xX4xX46xXcaxXdcxX7xX8xX4xX635xX7xX5cxX8xX4xX5cxX358xX5xX8xX85xX5xXbxX7xX8xXb9xX139xX8xX3cx14648xX8xX5cxX73xX8xX40xX5cxXd7xXd8xX3xX8xX4x16336xX105xX8xX144xX2acxX5xX8xX7xX82xX5xX8xX31xX46xX7xX85xX8xX3xXbaxX5xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX3xXf3xXbxX8xX5cxX73xX8xXb9xX139xX8xX40xX5cxXc4xX7xX85xX8xX3xX551xX7xX8xXaxX87xX8xX3xX5cxX46xXcaxX78xX7xX8xX33xX87xX8xX4xX47xX46xXcaxX78xX7xX132xX8xX10xX87xX8xXaxX87xX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX3xX2cfxX10xX8xX85xX5xXbaxX3xX8xX10xXc4xX7xX85xX8xXaxX46xX7xX85xX132xX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX4xX12axX10xX8xX4xX47xX349xX7xX85xX8xXaxX30fxX8xXax13467xX7xX85xX132xX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX40x18fa6xX8xX445xX3xX8x1325axX46xX2bbxX7xX8xXaxX139xX7xX85xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX121xX5cxX12axX7xX8xX33xX30bxX4xX8xX3xXf3xXbxX8xX5cxX73xX8xXaxX87xX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xX4xX47xX8fxX8xX33xX87xX8xX7xX5cxXd7xX8xX10xX46xXc4xX7xX8xXb9xX358xX5xX8xX4xX5cxXdcxX8xX5cxX78xX8xX4xX47xX8fxX8xX4xX5cxX358xX5xX8xX7xX87xX6xX8xX3x15a1fxX7xX85xX8xX33xX30bxXcaxX132xX8xX3xXbaxX3xX8xX7xX5cxX12axX7xX8xX33xX30bxX4xX8xX2acxX8xXb9xX12axXcaxX8xX3xX9b2xX7xX85xX8xX4xXb7xX10xX8xX5cxX5xXe8xX46xX8xX3xX5cxX635xX7xX5cxX8xX10xXb7xX7xX5cxX132xX8xX4xXb7xX10xX8xX3xXbaxX3xX5cxX8xX40xX5cxXbaxX10xX8xX66xX5cxXbaxX8xX10xXb7xX7xX5cxX105xX8xX107xXbaxX5xX8xX40xX5cxXbaxX3xX8xXaxX87xX8xX2acxX8xX33xX87xX6xX8xX4xX5cxX358xX5xX8xX7xXbxXcaxX132xX8xX94bxX46xXbaxX8xX4xX47xXb7xX7xX5cxX8xXb9xX5xX8xX4xXb7xX10xX8xX7xX87xXcaxX8xX7xX5cxX5xX483xX46xX8xX3cxX6fxX7xX8xX40xX5cxX6xX6fxX7xX132xX8xX7xX85xX30bxX66xX8xX7xX85xX8c4xX7xX85xX8xX5cxX30fxX7xX132xX8xX7xX5cxX5xX483xX46xX8xXb9xX2b0xX8xX33xX3dcxX132xX8xX4xX5cxXc9xX4xX8xX33xX73xX7xX85xX8xX5cxX30fxX7xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX107xXbaxX5xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX3xXf3xXbxX8xX3cxX8axX7xX8xX4xXbaxX3xX8xX85xX5xX2cfxX8xX7xXb4xX5xX8xXb9xX12axXcaxX8xX3xX5cxX635xX7xX5cxX8xXaxX87xX8xX66xX5cxX2cfxX7xX8xXbaxX7xX5cxX8xX4xX12axX10xX8xX4xXd7xX8xX33xX87xX8xX4xX12axX10xX8xX4xX5cxXdcxX8xXb9xXb4xX8xX3xXf3xXbxX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xX4xX47xX8fxX8xX5cxXc4xX10xX8xX7xXbxXcaxX105xX8xX121xXb4xX5xX8xX7xX5cxXd7xX8xXa0xX349xX7xX5cxX8xX121xX85xX46xXcaxX2bbxX7xX7fxX8xX2b3xX802xXbxXcaxX8xX3xXb4xX8xX4xX5cxXe8xX8xX5cxX5xXe8xX46xX8xXaxX87xX8xX10xX82xX4xX8xX4xX47xX349xX7xX85xX8xX4xX5cxXbaxX5xX8xXaxX30fxX8xXaxX93axX7xX85xX8xX40xX5cxXc4xX7xX85xX8xX4x106e6xX7xX5cxX8xX4xXbaxX6xX132xX8xXb9x15d10xX7xX85xX8xX4xX5cxX358xX5xX8xX3xX9b2xX7xX85xX8xX3xXb4xX8xX4xX5cxXe8xX8xX5cxX5xXe8xX46xX8xXaxX87xX8xX40xX5cxX5xX8xX1xXbxXcaxX8xX4xX5cxXb7xX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xX4xXbxX8xX1x109fexX8xX1xXbaxX7xX85xX8xX1xX46xX8axX4xX8xX4xX5cxX2xX6xX8xX10xX82xX4xX8xX3xXbaxX3xX5cxX8xX40xX5cxXbaxX3xX132xX8xXb9xXb4xX8xXaxX87xX8xX1xX39cxX8xX4xXb28xX7xX5cxX41xX4xX47xX6xX7xX85xX41xX1xXbxXcaxX105xX8xX802xXbxXcaxX8xX4xX47xX6xX7xX85xX8xX4xX5xXdcxX7xX85xX8xX69axX7xX5cxX8xX7xX85xX5cx15d30xXbxX8xXaxX87xX8xX7xXb4xX5xX105xX8xX107xX46xX8axX7xX8xX1xXbaxX3xX5cxX8xX3xX5cxX635xX7xX5cxX8xXaxX87xX8xX3xXbaxX3xX5cxX8xX10xX87xX8xX4xXc4xX5xX8xX85xX5xXbxX6xX8xX4xX5xXdcxX66xX8xX33xXd8xX5xX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xXb9xX73xX3xX2c2xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX121xX85xXbxXcaxX8xX3xX2cfxX8xX4xX47xX6xX7xX85xX8xX0xX2xX10xX15xX4b7xX82xX8xX66xX5cxX370xX7xX8xX4xX46xX2b0xX5xX8xX4xX47xX8fxX0xX91xX2xX10xX15xX132xX8xX3xX46xX8axX7xX8xX4xX5xXe8xX46xX8xX4xX5cxX46xXcaxXdcxX4xX8xX31xX39cxX7xX85xX8xX3cxX8axX5xX8xX3xX2cfxX7xX5cxX8xX323xX139xX8xX5cxX82xX5xX8xX802xX87xX5xX8x11e0axX551xX7xX8xX7xX6fxX10xX8xX58xX2a4xX7exX2a5xX132xX8xXaxX87xX8xX4xXbaxX3xX8xX66xX5cxX3bfxX10xX8xXb9xX370xX46xX8xX4xXbxXcaxX8xX3xXf3xXbxX8xXa0xX46xX6d0xX7xX5cxX8xX67xX47xX73xX7xX85xX8xX12dxX5cxXbxX7xX85xX132xX8xXb9xXd7xX2f1xX3xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX40xX5cxX5xX8xX4xXbaxX3xX8xX85xX5xX2cfxX8xX33xX8c4xXbxX8xX7bxX7cxX8xX4xX46xX2b0xX5xX105xX8xX403xX73xX3xX8xX7xXb4xX8xX7xX85xXd7xX358xX5xX8xX4xXbxX8xX10xXd8xX5xX8xX5cxXbxXcaxX8xX47xcc7fxX7xX85xX8xX33xX6fxX7xX8xX3xX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xX40xX5cxXc4xX7xX85xX8xX66xX5cxX2cfxX5xX8xXaxX87xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX3xXbaxX5xX8xX7xX5cxXb7xX7xX8xX4xX5cxXc9xXcaxX132xX8xX3xXbaxX5xX8xX1xX8axX7xX85xX8xX94bxX46xXbxX105xX8xX6exX6fxX7xX8xX3xX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xXaxX87xX8xX3xXbaxX3xX5cxX8xX7xX5cxX87xX6xX8xX7x15d6bxX7xX8xX5cxX5xX78xX7xX8xX4xX5cxX39cxX3xX8xX4xX5cxX2xX6xX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX3xX445xX8xXaxX5xX78xX46xX8xXaxX8b8xX3xX5cxX8xX1xX93axX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX107xX2cfxX8xX3cxX8axX7xX8xX4xXbaxX3xX8xX85xX5xX2cfxX132xX8xX5cxX73xX8xX40xX5cxXc4xX7xX85xX8xX40xXe8xX8xX7xX82xX5xX8xX31xX46xX7xX85xX8xX10xX87xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX7xX82xX5xX8xX31xX46xX7xX85xX132xX8xX4xX445xX3xX8xX3xX5cxX635xX7xX5cxX8xX3xXbaxX5xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX4xX349xX6xX8xX7xX2bbxX7xX8xX7xX82xX5xX8xX31xX46xX7xX85xX105xX8xX403xX5xX483xX46xX8xX7xX87xXcaxX8xX4xXbaxX3xX8xX85xX5xX2cfxX8xX403xX5xX7xX5cxX8xX6adxX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xX3xXb4xX8xX3xX5cxXf3xX8xXb9xX635xX3xX5cxX8xX47xX115xX8xX47xX78xX4xX105xX8xX107xXbaxX5xX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX3xXf3xXbxX8xXbxX7xX5cxX8xXaxX87xX8xX4xX5cxX93axX8xX4xX5cxXbaxX3xX5cxX8xX3xX5cxX6xX8xX3xX5cxX635xX7xX5cxX8xXbxX7xX5cxX8xX33xX87xX8xX3xX5cxX6xX8xX3cxX349xX7xX8xXb9xX73xX3xX105xX8xX107xX5cxX46xX8xX67xX5cxX697xXcaxX8xX69axX7xX5cxX8xX33xX5xXdcxX4xX8xX7xX5cx18ff2xX8xX7xX5cxX87xX7xX85xX132xX8xX1xX12axX46xX8xXax14501xX7xX85xX132xX8xX7xX5cxXd7xX7xX85xX8xX3bfxX7xX8xX1xXbxX46xX8xXb9xXb4xX8xX33x18410xX7xX8xXaxX87xX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX5cxX6xXbxX7xX85xX8xX10xXbxX7xX85xX132xX8xX66xX5cxXc9xX66xX8xX66xX5cx124dcxX7xX85xX8xX3xXf3xXbxX8xX4xX12axX10xX8xX4xX47xX349xX7xX85xX132xX8xX7xX85xXbxXcaxX8xX3xX2cfxX8xX4xX47xX6xX7xX85xX8xX3xX2cfxX7xX5cxX8xX3cxXb7xX7xX5cxX8xXcaxX2bbxX7xX132xX8xX2bbxX10xX8xX2cfxX8xX3xXf3xXbxX8xXb9xX358xX5xX8xX4xX5cxXd7xX358xX7xX85xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX67xX47xX6xX7xX85xX8xX85xX5xX2cfxX5xX8xX4xX5cxXd7xX2acxX7xX85xX8xX802xXbaxX3xX5cxX8xX5cxXbxXcaxX8xX7bxX7cxX58xX7exX132xX8xXa0xX349xX7xX5cxX8xX121xX85xX46xXcaxX2bbxX7xX8xXb9xX139xX8xXb9xXd7xX2f1xX3xX8xX4xX47xXbxX6xX8xX85xX5xX2cfxX5xX8xX2b3xX6adxX5cxXbaxX4xX8xX5cxX5xX78xX7xX8xX10xXd8xX5xX2c2xX105xX8xX67xXc4xX5xX8xX10xX46xX8axX7xX8xX3xX6xX5xX8xX3xX2cfxX8xX3cxX8axX7xX8xX4xXbaxX3xX8xX85xX5xX2cfxX8xX7xX87xXcaxX8xXaxX87xX8xX66xX5cxXbaxX4xX8xX5cxX5xX78xX7xX8xX10xXd8xX5xX8xX33xXb7xX8xX5cxX73xX8xX3xX5cxXb28xX8xX10xXd8xX5xX8xX323xX46xXc9xX4xX8xX5cxX5xX78xX7xX8xX33xX87xX8xX5cxX445xXbxX8xX5cxXe47xX7xX8xX3xXb4xX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX3xXbaxX5xX8xX10xXd8xX5xX8xX3xX5cxX6xX8xX33xX6fxX7xX8xX3xX5cxXd7xX30fxX7xX85xX8xX7xX5cxX5f8xX7xX85xX8xX7xX6fxX10xX8xX4xXd8xX5xX105xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX144xX6xX31xXcaxXfxX15xX0xX5xX10xX85xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX31xX4xX5cxX46xX10xX3cxX8xX31xX5cxX5xX31xX2xXfxX8xX1xX47xX3xXexXfxX91xX91xX5xX105xX3cxXbxX6xX5cxXbxX4xX5xX7xX5cxX105xX33xX7xX91xX7xX2xX18fxX1xX91xX58xX7exX194xX7bxX91xX58xX7cxX194xX31xX19bxX58xX194xX7bxX7cxX7bxX7cxX4xX2a4xX2a4xX7bxX7exXaxX312xX105xX1a6xX66xX85xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX33xXbxX7xX8xX5cxX6xX3xX8xX33xX5xX2xX4xX8xX7bxX7cxX58xX7exX8xX10xX6xX4xX8xX85xX5xXbxX8xX3cxX6xX7xX8xX4xX47xX2xXfxX8xX1xX4xXcaxXaxX2xXexXfxX18fxX5xX31xX4xX5cxX7fxX7exX7exX194xX66xX323xe253xX5cxX2xX5xX85xX5cxX4xX7fxX19bxX19bxX312xX66xX323xXfxX8xX91xX15xX0xX91xX66xX15xX0xX66xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX66xX802xX6xX46xX47xX3xX2xXfxX15xX67xX5cxX2xX6xX8xX6adxX5cxX349xX10xX8xX128xX46xX12axX7xX8xX121xX85xX46xXcaxX2bbxX7xX91xX67xX46xX6xX5xX4xX47xX2xX0xX91xX66xX15xX0xX91xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15xX0xX91xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15