Hội Nông dân Hương Sơn tặng thiết bị điện cho lực lượng biên phòng trực chốt chống dịch
(Baohatinh.vn) - Hội Nông dân huyện Hương Sơn vừa tặng 24 chiếc quạt tích điện cho các chiến sĩ biên phòng Hà Tĩnh đang trực chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
631cx7946xe8afxcee8x7356x10688xdfb6xa630xefa0xX7x8edfxd0e3xf491xcd0dxda72x7232xX5x6dadxXax7413xebddx87c4xXdxX3xc936xaed4x7dbcxec48xX3xb4c2xa178xX19xX3xX13x9433xe6ebxX19xX1axX3xd12exX22xX19xX3xXexfc92xX19xX1axX3xXexX1xXdxdd2fxXexX3xc79fxd3c9xX3xc701xXdx6b75xX19xX3xX4xX1xc0f9xX3xX5x701exX4xX3xX5xX21xc910xX19xX1axX3xX35xXdxe55fxX19xX3xXbxX1xefe7xX19xX1axX3xXex782axX42xX4xX3xX4xX1xc638xXexX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xX0xc90fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX1cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX1x7552xe03axX3axX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3x7e53x9d60xX6xX3xXexX2bxX19xX1axX3x8a3bxe97exX3xX4xX1xXdxX32xX4xX3xcaa4xX8ex7e2dxXexX3xXexbff4xX4xX1xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xX4x6d26xX4xX3xX4xX1xXdxX32xX19xX3xX7x7fd2xX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX13x7e3bxX3xXcxXcdxX19xX1xX3xX38xX6xX19xX1axX3xXexX57xX42xX4xX3xX4xX1xX5dxXexX3xXbxX1xX52xX19xX1ax85b3xX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xX3xX35xX3axX19xX1xX3xf387xX3fxX9dxXdxX1cxa7b8xX2x80a0xff48xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa227xX3fxX1cxX8fxXaxX12xX0xXdx10710xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX19xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXax9cc9xXdxX1cxXexX1x6f52xX3xffa8xX2xa37fxXbx103c2xfb0exX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX147xX3xXa7xX2x10844xXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX6bxX6bxXdxX110xX35xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX110xX9dxX19xX6bxX19xX10xX142xX7xX6bxXa6xX2xXa6xX15axX6bxX2xXa7xX2xX1cxebb5xXa6xXa6xXa6xX15axX2xX184xXexX149xXa7xX15axf592xX15axX5xX15axX110xc5f9xXbxX1ax6cfaxX57xX9xX14bxXa6xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xXexX57xX42xX4xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xXaxX3xX142xXdxX1cxXexX1xX9xXaxX149xX2xX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxXa7xX2xX15axXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX3fxX19xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX10dxX6xX5xXdxX1axX19xX147xX3xX194xX8exX7xXexXdxb178xX8fxX14exXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX1xX8exX8fxX3axX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xX9dxX9exX6xX3xX38xX32xX19xX3xXexX1x8c17xX128xX3xX1x108a5xXdxX3xX9dxXdbxX3xXexX2bxX19xX1axX3xXa6xXa7xX3xX4xX1xXdxX32xX4xX3xXafxX8exXb1xXexX3xXexXb5xX4xX1xX3xX38xXdxX3axX19xXf6xX3xXexX57xX36xX3xX1axXdxXc3xX3xX2xa55fxX3xXexX57xXdxX3axX8exX3xX38xb1b3xX19xX1axX3xX4xX1xX3fxX3x7f60xX2aexX19xX3xX120xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xX13xX2aexX19xX1axX3xX9dxXdbxX3xX2b6xX2aexX19xX3xX120xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX108xffadxX6xX3xc641xX1xa8faxX8exX3xXafxX8exX5dxX4xX3xXexX32xX3xX108xebb0xX8exX3xXcxX57xX10xX3fxX110xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3fxX1cxX8fxXaxX12xX0xXdxX128xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX19xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX142xXdxX1cxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX14dxX14exX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX147xX3xXa7xX2xX15axXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX6bxX6bxXdxX110xX35xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX110xX9dxX19xX6bxX19xX10xX142xX7xX6bxXa6xX2xXa6xX15axX6bxX2xXa7xX2xX1cxX184xXa6xX184xX2xX18fxX14bxX149xXexX10fxX18fxXa7xX2xX149xX5xX15axX110xX194xXbxX1axX197xX57xX9xXa7xX15axX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xXexX57xX42xX4xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xXaxX3xX142xXdxX1cxXexX1xX9xXaxX149xX2xX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxXa7xX2xX15axXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX3fxX19xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX10dxX6xX5xXdxX1axX19xX147xX3xX194xX8exX7xXexXdxX248xX8fxX14exXaxX12xXcxX1x93fcxXdxX3xXexXdxX32xXexX3xX19xecfbxX19xX1axX3xX19x7ccdxX19xX1axX3xX19xX1xX21xX19xX1axX3xXexXb1xXdxX3xX2a5xX3xX38xXdxd613xX128xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xedbdxX6xX3xX4xXc3xX4xX3xX38xX2aexX19xX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX38xX446xX19xX1axX3xXexX57xX4dxX19xX3xX38xX36xX6xX3xX35xXdbxX19xX3xX1xX8exX8fxX3axX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xX2e4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX446xX3xX38xXdxX3axX19xXf6xX3xX38xX438xXdxX3xX7xX5dxX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX3fxXb1xXexX3xX4xX461xX6xX3xX4xXc3xX4xX3xX4xX1xXdxX32xX19xX3xX7xXcdxX3xX1axX2bxXbxX3xX19xX1xXdx8c77xX8exX3xX2e4xX1xX446xX3xX2e4xX1xX274xX19xX110xX3xXcxX1x7bfaxX8exX3xX1xXdxX458xX8exX3xX19xe113xXdxX3xX9dxX4e2xXexX3xX9dxf67axX3xX38xX446xXf6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX1xX8exX8fxX3axX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xX38xe54dxX3xXexX57xX6xX3fxX3xXexX2bxX19xX1axX3xX149xX3xX4xX1xXdxX32xX4xX3xXafxX8exXb1xXexX3xXexXb5xX4xX1xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xXa6xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX461xX6xX3xX2b6xX2aexX19xX3xX120xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xX13xX2aexX19xX1axX110xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3fxX1cxX8fxXaxX12xX0xXdxX128xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX19xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX142xXdxX1cxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX14dxX14exX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX147xX3xXa7xX2xX15axXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX6bxX6bxXdxX110xX35xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX110xX9dxX19xX6bxX19xX10xX142xX7xX6bxXa6xX2xXa6xX15axX6bxX2xXa7xX2xX1cxX184xXa6xXa6xX184xX184xXa6xX184xXexX2a5xX2a5xX15axXa7xX14bxX5xX15axX110xX194xXbxX1axX197xX57xX9xX2xX2a5xX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xXexX57xX42xX4xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xXaxX3xX142xXdxX1cxXexX1xX9xXaxX149xX2xX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxXa7xX2xX15axXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX3fxX19xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX10dxX6xX5xXdxX1axX19xX147xX3xX194xX8exX7xXexXdxX248xX8fxX14exXaxX12xX13xX14xXdxX3xX4xc54fxX19xX1axX3xX38xX517xX3xXexX2bxX19xX1axX3xX2xX2a5xX3xX4xX1xXdxX32xX4xX3xXafxX8exXb1xXexX3xXexXb5xX4xX1xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xX149xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX461xX6xX3xX2b6xX2aexX19xX3xX120xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX108xX2e1xX6xX3xX2e4xX1xX2e6xX8exX3xXafxX8exX5dxX4xX3xXexX32xX3xX108xX2f2xX8exX3xXcxX57xX10xX3fxX110xX3x841cxX446xX19xX3xXafxX8exXdbxX3xXexX1xXdxX32xXexX3xXexX1xX42xX4xX3xX1axX446xXbxX3xXbxX1xX2f2xX19xX3xX38xX14xX19xX1axX3xX9dxXdxX4dxX19xX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX38xX6xX19xX1axX3xX19xX1axXdbxX8fxX3xX38xX4dxX128xX3xXex8e3fxX4xX3xXexX57xX42xX4xXf6xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX1xX2bxX19xX3xXexX57xX4dxX19xX3xXexX8exX8fxX32xX19xX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX1axXdx6cadxXdxX3xX38xX458xX3xXbxX1xX52xX19xX1axXf6xX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xX3xX108xX3fxX9dxXdxX1cxX10dxX2xX10fxX110xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX3fxX1cxX8fxXaxX12xX0xXdxX128xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX19xXexX10xX57xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX142xXdxX1cxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX14dxX14exX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX147xX3xXa7xX2xX15axXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX6bxX6bxXdxX110xX35xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX110xX9dxX19xX6bxX19xX10xX142xX7xX6bxXa6xX2xXa6xX15axX6bxX2xXa7xX2xX1cxX184xXa6xXa6xX184xX184xX2xX149xXexX2a5xX14bxX10fxX2a5xX184xX5xX15axX110xX194xXbxX1axX197xX57xX9xX2a5xX10fxX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xXexX57xX42xX4xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xXaxX3xX142xXdxX1cxXexX1xX9xXaxX149xX2xX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxXa7xX2xX15axXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX3fxX19xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX10dxX6xX5xXdxX1axX19xX147xX3xX194xX8exX7xXexXdxX248xX8fxX14exXaxX12xX2b6xX21xX47xX4xX3xX35xXdxX32xXexXf6xX3xX2e4xXdxX19xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX128xX8exX6xX3xX7xX5dxX3xXafxX8exXb1xXexX3xXexXb5xX4xX1xX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX57xX4dxX19xX3xX1cxX3fxX3xX4xXc3xX19xX3xX35xX14xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX1xX8exX8fxX3axX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xX9dxXdbxX3xX1xX14xXdxX3xX19xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX4xXc3xX4xX3xX38xX36xX6xX3xXbxX1xX21xX22xX19xX1axX3xXexX57xX4dxX19xX3xX38xX36xX6xX3xX35xXdbxX19xX3xX38xX446xX19xX1axX3xX1axX446xXbxX110xX0xX6bxXbxX12xX0xX1cxXdxX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX57xX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexX57xX3fxX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX4dxX19xX3xXafxX8exX6xX19xX147xX0xX6bxX7xXexX57xX3fxX19xX1axX12xX0xX8exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10dxXexX1xX8exX128xX35xX10dxX6xX19xX1cxX10dxX7xX6xXbxX3fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxef4fxX1x682bxX3xX19x8abaxX3xX1xX8exX8fxX3axX19xX3xX128xXdxX4d3xX19xX3xX19xX749xXdxX3xX13xXdbxX3xXcxXcdxX19xX1xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXafxX8exXdbxXf6xX3xX38xX14xX19xX1axX3xX9dxXdxX4dxX19xX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xX3xX19xX22xXdxX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX110xX110xX110xXaxX3xX1xX57xX10xX248xX9xXaxX6bxX1cxX3fxX6xX19xX10dxXexX1xX10xX6bxXbxX1xX8exX10dxX19xX8exX10dxX1xX8exX8fxX10xX19xX10dxX128xXdxX10xX19xX10dxX19xX8exXdxX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX19xX1xX10dxXexX6xX19xX1axX10dxXafxX8exX6xX10dxX1cxX3fxX19xX1axX10dxX9dxXdxX10xX19xX10dxX5xX8exX4xX10dxX5xX8exX3fxX19xX1axX10dxX4xX1xX3fxX19xX1axX10dxX1cxXdxX4xX1xX10dxX19xX3fxXdxX10dxX35xXdxX10xX19xX10dxX1axXdxX3fxXdxX6bxXa6xX2xX2xX2xX184xX184xX110xX1xXexX128xXaxX12xX0xXdxX128xX1axX3xX7xX57xX4xX9xXaxX6bxX128xX10xX1cxXdxX6xX6bxX2xXa6xX15axX6bxX19xX10xX142xX7xX6bxXa6xX2xX2xX2a5xX6bxX2xX184xX2a5xX1cxX2xX2xXa6xX15axX15axXa6xX149xXexX18fxXa6xX15axX184xXa6xX5xX15axX110xX194xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xXexX57xX42xX4xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX1cxXdxX9dxX12xX0xX7xXexX57xX3fxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bexX1xX9c0xX3xX19xX9c3xX3xX1xX8exX8fxX3axX19xX3xX128xXdxX4d3xX19xX3xX19xX749xXdxX3xX13xXdbxX3xXcxXcdxX19xX1xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXafxX8exXdbxXf6xX3xX38xX14xX19xX1axX3xX9dxXdxX4dxX19xX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xX3xX19xX22xXdxX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX110xX110xX110xXaxX3xX1xX57xX10xX248xX9xXaxX6bxX1cxX3fxX6xX19xX10dxXexX1xX10xX6bxXbxX1xX8exX10dxX19xX8exX10dxX1xX8exX8fxX10xX19xX10dxX128xXdxX10xX19xX10dxX19xX8exXdxX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX19xX1xX10dxXexX6xX19xX1axX10dxXafxX8exX6xX10dxX1cxX3fxX19xX1axX10dxX9dxXdxX10xX19xX10dxX5xX8exX4xX10dxX5xX8exX3fxX19xX1axX10dxX4xX1xX3fxX19xX1axX10dxX1cxXdxX4xX1xX10dxX19xX3fxXdxX10dxX35xXdxX10xX19xX10dxX1axXdxX3fxXdxX6bxXa6xX2xX2xX2xX184xX184xX110xX1xXexX128xXaxX12xX9bexX1xX9c0xX3xX19xX9c3xX3xX1xX8exX8fxX3axX19xX3xX128xXdxX4d3xX19xX3xX19xX749xXdxX3xX13xXdbxX3xXcxXcdxX19xX1xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXafxX8exXdbxXf6xX3xX38xX14xX19xX1axX3xX9dxXdxX4dxX19xX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xX3xX19xX22xXdxX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX110xX110xX110xX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX57xX3fxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX2b6xX1dxX8fxX3xX5xXdbxX3xX19xX1axX8exX2aexX19xX3xX38xX14xX19xX1axX3xX9dxXdxX4dxX19xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX2f2xX19xX3xXexX3fxX3xX5xX76exX19xX3xX4xX461xX6xX3xX1xaf13xX8exX3xXbxX1xX21xX22xX19xX1axX3xX1cxXdbxX19xX1xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xXc3xX4xX3xX4xXc3xX19xX3xX35xX14xXf6xX3xX4xX1xXdxX32xX19xX3xX7xa7d6xX3xX19xX22xXdxX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX4xX21xX22xX19xX1axX3xX13xXdbxX3xXcxXcdxX19xX1xXf6xX3xX1axX446xXbxX3xXbxX1xX2f2xX19xX3xX9dxXdbxX3fxX3xXexX1xXdbxX19xX1xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX461xX6xX3xX4xX8exX14xX4xX3xX4xX1xXdxX32xX19xX3xX19xX1xXdxX4d3xX8exX3xX4xX6xX128xX3xX1axX3fxXf6xX3xXexX1xX2e1xX3xXexX1xXc3xX4xX1xX3xX19xXdbxX8fxX110xX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX1cxXdxX9dxX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa6dexXdxX458xX128xX3xX7xX3fxXc3xXexX3xX4xX1xX2bxXexX3xXexX8exX8fxX32xX19xX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX1axXdxX76exXdxXf6xX3xX2e4xX1xX18xX19xX1axX3xX38xX458xX3xX9dxX21xX47xXexX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXexX57xXc3xXdxX3xXbxX1x8f93xXbxX3xX9dxXdbxX3fxX3xX38xX36xX6xX3xX35xXdbxX19xX3xX13xXdbxX3xXcxXcdxX19xX1xXaxX3xX1xX57xX10xX248xX9xXaxX6bxX5xX8exX4xX10dxX5xX8exX3fxX19xX1axX10dxX9dxX8exX10dxXexX57xX6xX19xX1axX6bxX2e4xXdxX10xX128xX10dxX7xX3fxX6xXexX10dxX4xX1xX6xXexX10dxXexX8exX8fxX10xX19xX10dxX35xXdxX10xX19xX10dxX1axXdxX3fxXdxX10dxX2e4xX1xX3fxX19xX1axX10dxX1cxX10xX10dxX9dxX8exX3fxXexX10dxX35xXdxX10xX19xX10dxXexX57xX6xXdxX10dxXbxX1xX10xXbxX10dxX9dxX6xX3fxX10dxX1cxXdxX6xX10dxX35xX6xX19xX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX19xX1xX6bxXa6xX2xX2xX15axX2xX184xX110xX1xXexX128xXaxX12xX0xXdxX128xX1axX3xX7xX57xX4xX9xXaxX6bxX128xX10xX1cxXdxX6xX6bxX2xXa6xX15axX6bxX19xX10xX142xX7xX6bxXa6xX2xX2xX18fxX6bxX2xXa7xX2xX1cxX149xX15axX15axX15axX15axX2xX184xXexX149xXa7xX10fxX14bxX184xX5xX15axX110xX194xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3xXexX2bxX19xX1axX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX42xX4xX3xX5xX21xX47xX19xX1axX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xXexX57xX42xX4xX3xX4xX1xX5dxXexX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxX6xX12xX0xX1cxXdxX9dxX12xX0xX7xXexX57xX3fxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd38xXdxX458xX128xX3xX7xX3fxXc3xXexX3xX4xX1xX2bxXexX3xXexX8exX8fxX32xX19xX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX1axXdxX76exXdxXf6xX3xX2e4xX1xX18xX19xX1axX3xX38xX458xX3xX9dxX21xX47xXexX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXexX57xXc3xXdxX3xXbxX1xXd72xXbxX3xX9dxXdbxX3fxX3xX38xX36xX6xX3xX35xXdbxX19xX3xX13xXdbxX3xXcxXcdxX19xX1xXaxX3xX1xX57xX10xX248xX9xXaxX6bxX5xX8exX4xX10dxX5xX8exX3fxX19xX1axX10dxX9dxX8exX10dxXexX57xX6xX19xX1axX6bxX2e4xXdxX10xX128xX10dxX7xX3fxX6xXexX10dxX4xX1xX6xXexX10dxXexX8exX8fxX10xX19xX10dxX35xXdxX10xX19xX10dxX1axXdxX3fxXdxX10dxX2e4xX1xX3fxX19xX1axX10dxX1cxX10xX10dxX9dxX8exX3fxXexX10dxX35xXdxX10xX19xX10dxXexX57xX6xXdxX10dxXbxX1xX10xXbxX10dxX9dxX6xX3fxX10dxX1cxXdxX6xX10dxX35xX6xX19xX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX19xX1xX6bxXa6xX2xX2xX15axX2xX184xX110xX1xXexX128xXaxX12xXd38xXdxX458xX128xX3xX7xX3fxXc3xXexX3xX4xX1xX2bxXexX3xXexX8exX8fxX32xX19xX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX1axXdxX76exXdxXf6xX3xX2e4xX1xX18xX19xX1axX3xX38xX458xX3xX9dxX21xX47xXexX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXexX57xXc3xXdxX3xXbxX1xXd72xXbxX3xX9dxXdbxX3fxX3xX38xX36xX6xX3xX35xXdbxX19xX3xX13xXdbxX3xXcxXcdxX19xX1xX0xX6bxX6xX12xX0xX6bxX7xXexX57xX3fxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX2b6xX458xX3xX19xX1axX274xX19xX3xX4xX1xX2bxX19xX3xXexX8exX8fxX3axXexX3xX38xX5dxXdxX3xX9dxXdxX3axX4xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX3xX9dxX21xX47xXexX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXexX57xXc3xXdxX3xXbxX1xXd72xXbxX3xX9dxX4d3xX3xX19xX21xX76exX4xXf6xX3xX1axX446xXbxX3xXbxX1xX2f2xX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axXf6xX3xX4xX1xX5dxX19xX1axX3xX1cxX36xX4xX1xX3xX108xX3fxX9dxXdxX1cxX10dxX2xX10fxXf6xX3xX4xXc3xX4xX3xX38xX2aexX19xX3xX35xXdxX4dxX19xX3xXbxX1xX52xX19xX1axX3xX38xX446xX19xX1axX3xXexX57xX4dxX19xX3xX38xX36xX6xX3xX35xXdbxX19xX3xX1xX8exX8fxX3axX19xX3xX13xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX22xX19xX3x7e98xX13xXdbxX3xXcxXcdxX19xX1xb46bxX3xXbxX1xX4f3xXdxX3xX2e4xXdxX458xX128xX3xX7xX3fxXc3xXexX3xX4xX1xX2bxXexX3xXexX8exX8fxX32xX19xX3xX35xXdxX4dxX19xX3xX1axXdxX76exXdxX110xX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxX1cxXdxX9dxX12xX0xX6bxX5xXdxX12xX0xX6bxX8exX5xX12xX0xX1cxXdxX9dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX57xXaxX12xX0xX6bxX1cxXdxX9dxX12xX0xX6bxX1cxXdxX9dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf98dxX8exXexX1xX3fxX57xXaxX12xX13xX9c3xX8exX3xXcxX57xX8exX19xX1axX0xX6bxXbxX12
Hữu Trung