Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng quà người cao tuổi huyện Vũ Quang
(Baohatinh.vn) - Nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, sáng 31/10, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã đến thăm hỏi, tặng quà các cụ cao niên ở huyện Vũ Quang.
c872xe812xec08x130ddx12e7fx12f0cx12342x104c4xffd0xX7x14c0fxde5fxc949x11601x14891x13c39xX5x14b4dxXaxcc92x1025dxX1xef0fxX3xXexd5c8xX4xX1xX3x14b6axd989xe76bxXcxXcxe652xX3xXex10ac9x1171bxX1xX3xXex10a0exX25x108a2xX3xff52x144c1x12b33xX3xX25xX2bxd50bx11868xXdxX3xX4xX6x142b1xX3xXexX2exf140xXdxX3xX1xX2ex10403x14dd0xX25xX3x107baxed26xX3xX21xX2exX6xX25xX2bxX0x141fexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ae6xX10xX6xe154xXaxX12xe0d5xX1x12a9fxX25xX3xXcxX1x1052bxX25xX2bxX3xX1xX2fxX25xX1xX3xfe63x14447xX25xX2bxX3xfaa3x14dfbxX3xX25xX2bxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX39xX3xXexX2exX3dxXdxX3xX46xXdxX43xXexX3xX64xX6xfe3fx12935xX3xX7xX6bxX25xX2bxX3xded6xX2xX4fxX2xe518xX93xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exXcxXcxX21xX3xXexX24xX25xX1xX3xXcx12480xX3xX46xd7bfxX25xX3xf600xXdxX43xX25xX3xX74x12217xX3xX74x103acxX25xX3xXexX1xXbaxX92xX3xX1x11166xXdxX93xX3xXexX29xX25xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX6bxX4xX3xX4xe3cexX3xX4xX6xX39xX3xX25xXdx11cc1xX25xX3xe911xX3xX1xX2exX42xX43xX25xX3xX46xX47xX3xX21xX2exX6xX25xX2bx106afxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX39xX61xX42xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exXcxXcxX21xX3xXexX24xX25xX1xXcxXb7xX3xX46xXbaxX25xX3xXbdxXdxX43xX25xX3xX4xf58cxX25xX2bxX3xX5xXc3xX25xX1xX3xX74xea45xX39xX3xX1xX2exX42xX43xX25xX3xX46xX47xX3xX21xX2exX6xX25xX2bxX3xX74xXc3xX3xX74xXc6xX25xX3xXexX1xXbaxX92xX3xX79xX2fxX3xXexX29xX25xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xXe1xX3x103bdxXe9xX3xX46xXbaxX25xX3xX64xd584xX25xX2bxX3x13867xXexX1x11da0xX25xX3xf653xX3x11800xXc3xX3xX5exX33x10b61xX25xX2bxX3xXcxX1xfd09x1021axX93xX3xX4xXe1xX3xX64xX2bxX2exX42xe6b7xX25xX3xf694xX1xX6xX25xX2bxX3xX176xX17exXc3xX3xd11dx13437xX4xX3x11176xXdxX6xX25xX2bxX18axX93xX3xX4xXe1xX3xX64xX2bxX2exX42xX194xX25xX3xX46xXbaxX25xX3xX13x10142xX25xX1xX3xX176xXexX1xX179xX25xX3xX5exX33xX183xX25xX2bxX3xXcxX66xX25xX93xX3xX17exXc3xX3xX1a1xX1a2xX4xX3xX5exX33xX183xX25xX2bxX18axX3xX79xX2fxX3xXexe59cxX6xX39xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX1xX39xX3x131afxX3xX4xXe1xX3xX4xX6xX39xX3xXexX2exX3dxXdxX3xX4xf9caxX3xX1xX39xX2fxX25xX3xX4xX1bcxX25xX1xX3x107c6xX1xX1fexX3xX20axX1xXbaxX25xX3xf990xX3xX4xX6bxX4xX3xX17exXc3xX3xX1a1xX1a2xX4xX3xX1dx11455xX25xX2bxX3xX79xX2fxX3xX1a1xX1a2xX4xX3xX5exX33xX183xX25xX2bxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX39xX61xX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexe736xX6xX5xXdxX2bxX25xde1exX3xX4xX10xX25xXexX10xX1e3x12e62xXaxX12xX0xXdxX92xX2bxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax129fexXdxX61xXexX1xX258xdd29xX9exX9exXbxX17exX260xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX258xee31xX9exX9exXbxX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX2exX3xXexXdxX4xX1xX3xX2ex101b5xX92xXexXexX2dxX3xXexXdxX25xX1xX3xXexX6xX25xX2bxX3xX2dxX2exX6xX3xX25xX2bxX2exX39xXdxX3xX4xX6xX39xX3xXexX2exX39xXdxX3xX1xX2exX42xX10xX25xX3xX79xX2exX3xX2dxX2exX6xX25xX2bxXaxX3xX7xX1e3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX258xX4fxX4fxXdxXfcxX298xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXfcxX79xX25xX4fxX25xX10xX26fxX7xX4fxX2xX1efxX282xX282xX4fxX1efxX1efxX61xX17cxX2xX282xee7axX2f6xX9axX2f6xXexX275xX282xX17cx128ddxX5xX9exXfcxebc9xXbxX2bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX252xX6xX5xXdxX2bxX25xX258xX3xX4xX10xX25xXexX10xX1e3xX260xXaxX12xX1a1xX39xX2fxX25xX3xXexX1e3xX6xX39xX3xX2dxX2exX2fxX3xX74xX75xX25xX2bxX3xX79xXdxXe9xX25xX3xX4xXe1xX3xX16axXe9xX3xX46xXbaxX25xX3xX64xX172xX25xX2bxX3xX176xXexX1xX179xX25xX3xX17cxX3xX17exXc3xX3xX5exX33xX183xX25xX2bxX3xXcxX1xX189xX18axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX252xX6xX5xXdxX2bxX25xX258xX3xX4xX10xX25xXexX10xX1e3xX260xXaxX12xX0xXdxX92xX2bxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX26fxXdxX61xXexX1xX258xX275xX9exX9exXbxX17exX260xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX258xX282xX9exX9exXbxX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX2exX3xXexXdxX4xX1xX3xX2exX298xX92xXexXexX2dxX3xXexXdxX25xX1xX3xXexX6xX25xX2bxX3xX2dxX2exX6xX3xX25xX2bxX2exX39xXdxX3xX4xX6xX39xX3xXexX2exX39xXdxX3xX1xX2exX42xX10xX25xX3xX79xX2exX3xX2dxX2exX6xX25xX2bxXaxX3xX7xX1e3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX258xX4fxX4fxXdxXfcxX298xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXfcxX79xX25xX4fxX25xX10xX26fxX7xX4fxX2xX1efxX282xX282xX4fxX1efxX1efxX61xX17cxX2xX282xX2f6xX2f6xX9axX2f6xXexf66fxX445xX282xX445xX5xX2xXfcxX302xXbxX2bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX39xX25xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX252xX6xX5xXdxX2bxX25xX258xX3xX4xX10xX25xXexX10xX1e3xX260xXaxX12xXfcxXfcxXfcxX3xX79xX2fxX3xX4xXe1xX3xX64xX2bxX2exX42xX194xX25xX3xX46xXbaxX25xX3xX13xX1bcxX25xX1xX3xXecxX3xX17exXc3xX3xX1a1xX1a2xX4xX3xX5exX33xX183xX25xX2bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX39xX61xX42xXaxX12xXcxX13dxXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX25xX183xXdxX3xX74xXc6xX25xX93xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exXcxXcxX21xX3xXexX24xX25xX1xX3xX79xX2fxX3xX5xXc3xX25xX1xX3xX74xX13dxX39xX3xX1xX2exX42xX43xX25xX3xX74xXc3xX3xX66xX25xX3xX4x12927xX25xX3xX1xXcfxXdxX3xXexX1xXbaxX92xX3xX7xX1a2xX4xX3xX20axX1xXcfxX10xX93xX3xXexX7axX25xX1xX3xX1xX7axX25xX1xX3xX74xX34xXdxX3xX7x113e7xX25xX2bxX93xX3xX74xX221xX25xX2bxX3xXexX1xX34xXdxX3xX74xX6bxX25xX1xX3xX2bxXdxX6bxX3xX4xX6xX39xX3xX25xX1x10048xX25xX2bxX3xX74xX1fexX25xX2bxX3xX2bxX1fexXbxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xXe1xX3xXexX1e3xX39xX25xX2bxX3xXbxX1xX39xX25xX2bxX3xXexX1e3xX2fxX39xX3xX17exX66xX42xX3xX61xd2c0xX25xX2bxX3xX64xXcxX1exX3xX79xX2fxX3xX17exX66xX42xX3xX61xX574xX25xX2bxX3xX20axX1xX528xXdxX3xX74xX13dxXdxX3xX74xX39xX2fxX25xX3xX20axXc6xXexX3xXexX39xX2fxX25xX3xX61xX66xX25xXfcxX3xX1exX39xX25xX2bxX3xX1e3x10630xX25xX2bxX93xX3xX61xX133xX3xXexX2exX3dxXdxX3xX74xXc3xX3xX4xX6xX39xX3xX25xX1xX33xX25xX2bxX3xX79xef12xXdxX3xX7xX574xX3xX25xX1xXdxX43xXexX3xXexX7axX25xX1xX93xX3xXexX66xX92xX3xX1xX2exX42xXc6xXexX93xX3xX20axXdxX25xX1xX3xX25xX2bxX1xXdxX43xX92xX3xX4xX15xX6xX3xX298xX1bcxX25xX3xXexX1xX66xX25xX93xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xXe1xX3xXexXdxXc6xXbxX3xXexXe1xX4xX3xX5xX2fxX3xX25xX1xX546xX25xX2bxX3xXexdd42xX92xX3xX2bxX33xX183xX25xX2bxX3xX7xX6bxX25xX2bxX3xX4xX1xX39xX3xX4xX39xX25xX3xX4xX1xX6bxX2exX93xX3xX4xX75xX25xX2bxX3xX74xX221xX25xX2bxX3xX1xX189xX4xX3xXex1491fxXbxX3xX79xX2fxX3xX25xX39xXdxX3xXexX1xX10xX39xXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX39xX61xX42xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17exXexX252xX6xX5xXdxX2bxX25xX258xX3xX4xX10xX25xXexX10xX1e3xX260xXaxX12xX0xXdxX92xX2bxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX26fxXdxX61xXexX1xX258xX275xX9exX9exXbxX17exX260xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX258xX282xX9exX9exXbxX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX2exX3xXexXdxX4xX1xX3xX2exX298xX92xXexXexX2dxX3xXexXdxX25xX1xX3xXexX6xX25xX2bxX3xX2dxX2exX6xX3xX25xX2bxX2exX39xXdxX3xX4xX6xX39xX3xXexX2exX39xXdxX3xX1xX2exX42xX10xX25xX3xX79xX2exX3xX2dxX2exX6xX25xX2bxXaxX3xX7xX1e3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX258xX4fxX4fxXdxXfcxX298xX6xX39xX1xX6xXexXdxX25xX1xXfcxX79xX25xX4fxX25xX10xX26fxX7xX4fxX2xX1efxX282xX282xX4fxX1efxX1efxX61xX17cxX2xX282xX2f6xX2f6xX9axX2f6xXexX17cxX282xX2f6xX9exX5xX17cxXfcxX302xXbxX2bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX39xX61xX42xXaxX12xXbdxX18xXbxX3xX25xX2fxX42xX93xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exXcxXcxX21xX3xXexX24xX25xX1xX3xXcxXb7xX3xX79xXbaxX25xX3xXbdxXdxX43xX25xX3xX4xX47xX25xX2bxX3xX74xXc6xX25xX3xX20axXdx10ecfxX92xX3xXexX1e3xX6xX3xX20axX1xX2exX3xX61xX66xX25xX3xX4xX33xX3xX20axXdxX771xX2exX3xX92x11dcaxX2exX3xX79xX2fxX3xX4xX6bxX4xX3xX79xX33xX34xX25xX3xX92xX789xX2exX3xX4xX15xX6xX3xXexX1xX179xX25xX3xX5exX33xX183xX25xX2bxX3xXcxX66xX25xX93xX3xX17exXc3xX3xX1a1xX1a2xX4xX3xX5exX33xX183xX25xX2bxXfcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12779xX2exXexX1xX39xX1e3xXaxX12xX16axXe9xX3xXcxX1xX2exef56xX3xX252xX3xX46xXbaxX25xX3xXcxX18xX25xX1xX0xX4fxXbxX12
Lê Thuỷ - Văn Tịnh