6 nhà giáo Hà Tĩnh được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
(Baohatinh.vn) - Trong số 971 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15, năm 2020 có 6 cán bộ, nhà giáo của Hà Tĩnh.
eaa6x10142x14d78x15175x12502x13c4bx11c50xffbcx1657bxX7x167c0x102edx14f86x13c6ax16974x1398axX5xf06dxXax1434ex10e1bxX3x1068exX1x10244xX3x125dbxXdx15516xeed9xX3x12aadxX17xX3xXcx13f0cxX15xX1xX3x138c7xeeb5x119c6xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXex15c3dxX15xX19xX3x13d74xX6xX15xX1xX3xX1xXdx16af5x15e0bxX3x16989xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXex131d8xX0x145baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xX36xXaxX12xXcx11c0axX1cxX15xX19xX3xX7x115b4xX3x132a7x16738xX2xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX26xX27xX28xX4xX3x15bb2xX1x15686xX3xXexf580xX4xX1xX3xX15xX27x1018fxX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxX3xX5x169b7xX15xX3xXexX1x14a42xX3xX2x1125dx1425fxX3xX15x10405x14f29xX3x12f14x15d57xXc1xXc2xX3xX4x15d60xX3xX13xX3xX4xX1bxX15xX3xfce0xedcdxXbbxX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX81xX6xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1x15d72xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1288axX1cxX36x15c1exXaxX12x16916x10ba9xXfaxX3xX5xX17xX3xX15xX1x10717xX15xX19xX3xX15xX19xX27x12884xXdxX3xX26x151d5xX3xX4xXc7xX3xX15xX1xXdx12152xX3exX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX6bxX15xX19xX3xX1xXdx13a35xX15xX3xX4xX1xX1cxX3xX7x169bfxX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX36x1098bxX4xX3xX4xX81xX6xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3x1513axX17xX3xX4xXc7xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xXex162eaxX4xX1xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX36x13f3bxXfaxXbbxX3xX1xf356xX4xXbbxX3x1157bxX3ex10376xX15xX3xX5x101e2xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX36xX13exX4xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX2xXe7xX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX40xX19xX3exXfax12f13xX15xX3xXcxX1xX84xX3x15a5dx10017xX3xXf7x1016dxX15xX1xX3xfd0exX3x126d4xX1xXc7xX3xX1exXdxX3dxX3exX3xXexX65xX27x12af5xX15xX19xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX7fxX1xX3exXfax1667cxX15xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxf929xXdxX36xXexX1x1066dxX3xX2xX2x15096xXc2xXbx16b1fx11f93xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22cxX3xX6exX13xXc2xXbxX233xX234xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe7xXcfxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xX14dxX15xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xXbaxX4fxX2xXc1xX6exX36xXbaxXc2x13c39xXc2xX6dxX230x149e2xXexX6exX270xXc2xX6dxX5xX270xX1c1xX2xX270xX6exX36xX230xXc1xX2xX2xXc2xXc1xX230xXexX6dxX6dxX6dxXc2xX26cxX5xXc2xXe7x15ab3xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX227xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xX2xX230xXc2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX6exX13xXc2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX40xX19xX3exXfaxX1b2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xX1b9xX1baxX3xXf7xX1bdxX15xX1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX2xX6dxX6exXc1xXbbxX3xXexX16bxXdxX3xX233xX111xX3xXcxX1xX16bxX4xX1xX3xX1b9xX1baxXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3x11731xXd0xX4xX3xX1exX17xXbbxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX6bxXexX3xX15xX19xXdxX3dxXbxX3xXfdxX16bxXdxX3xX1xX170xX4xX3x132c2xX27xX3xXbxX1xX16bxXbfxX3x13c04xXdxX15xX1xXbbxX3xX4xef9exX3xX26xX27xX28xX4xX3xX26xXdxX119xX3exX3xX26xXd0xX15xX19xX3xX14dxX119xX3xX19xXdxX176xX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxX3xXbfxX38dxX15xX3xX347xX84xX4xX1xX3xX7x10dddxX3xXexX16bxXdxX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xX1c3xXcxXcxX1exX3xX40xXbexX15xX19xX3x16000xX1xXdxX127xX3exX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3x1265fxX15xX6xXfaxX3xX5xX17xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX7fxX1xX3exXfaxX1e3xX15xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1x144b7xXe7xX3xX37exX6xX3exX3xX230xX3xX15xXbexXbfxX3xX65xX6xX3xXexX65xX27xX10dxX15xX19xXbbxX3xX4xX38dxX3xXexX1xX6xXbfxX3xX19xXdxX6xX3xX3ccx11f40xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX170xX15xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdx16182xXdxX3xX4x1071fxXbxX3xXexfb95xX15xX1xX3xX14dxX17xX3xX26xX111xX3xX26xX16bxXexX3xXexX1xX81xX3xX3ccxX1xX1cxX6xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcx153bexX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX2xXc2xX3xX26xX127xX15xX3xX15xX6xXfaxX3xX4xX38dxX3xX5xX17xX3xX1c3xX1xXc7xX3xXf7xX160xX3xXexX1xX27xX3xXfdxX176xX15xX19xX3xXcfxXd0xXbbxX3xX1c3xX1xXc7xX3xX1exXdxX3dxX3exX3xXexX65xX27xX1cfxX15xX19xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX7fxX1xX3exXfaxX1e3xX15xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX234xX3xX26xX16bxXexX3xX26xX27xX28xX4xX3xX15xX1xX106xX15xX19xX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xXexX160xX4xX1xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX174xX3exX1bxX3xXexX65xX1bdxX15xX1xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xX3xX15xX1xX27xX22cxX3xXcxX65xX12fxX4xX3xXexXdxX127xXbxX3xXcfx107abxXdxX3xX36xX27x1143bxX15xX19xX3xX26xXd0xXdxX3xXexX3exXfax12083xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX170xX15xX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX174xX3exX6bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbfxX38dxX15xX3xX347xX84xX4xX1xX3xX7xX3b5xX3xX14dxX8axXdxX3xX2xX230xXc1xX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX26xX16bxXexX3xX19xXdxX176xXdxXbbxX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX26xXc7xX3xX4xXc7xX3xX13xX3xX19xXdxX176xXdxX3xX15xX1xX43cxXexXbbxX3xX270xXbaxX3xX19xXdxX176xXdxX3xX15xX1xX1bdxXbbxX3xXbaxX270xX3xX19xXdxX176xXdxX3xXcfxX6xXbbxX3xX230xX26cxX3xX19xXdxX176xXdxX3xX3ccxX1xX3exXfaxX127xX15xX3xX3ccxX1xX160xX4xX1xX3xX14dxX17xX3xX1xX17xX15xX19xX3xXexX65xXbexXbfxX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXc1xX13xX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xXbbxX3xX4xX38dxX3xX26xX111xX3xX4xXc7xX3xXc1xXc2xX3xX5xXb2xX15xX3xX26xX16bxXexX3xX4xX1bxX4xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXbbxX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX7xX22xX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX4xfa9cxX3xX7xX1cfxXbbxX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX7xX22xX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX3xX14dxX17xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xXcfx15b33xX15xX19xX3xX3ccxX1xX10xX15xX3xX4xX81xX6xX3xXcxX1xX81xX3xXexX27xX8axX15xX19xX3xX7fxX1xX160xX15xX1xX3xXbxX1xX81xXbbxX3xXf7xXd0xX3x1050fx152eexefb3xXfdxXcxXbbxX3xX7fxX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xf518xXf7xX40xX691xX3xXexX440xX15xX1xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX14dxX17xX3xX347xXdxX1e3xX15xX3xX26xX1cxX17xX15xX3xX347xX6xX1cxX3xX26xXd0xX15xX19xX3xXexX440xX15xX1xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xXc1xXe7xX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX6xX15xX3xX7fxX38dxX15xX19xX3xX1ex117dexX15xX19xX3xX1c1xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX7fxX37exX3xX1c3xX1xX6xX15xX3xX1exX3exXfaxX3xX7fxX1xX4dxXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXcxX1xX16bxX4xX1xX3xX1exX17xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX227xXdxX36xXexX1xX22cxX3xX2xX2xX230xXc2xXbxX233xX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22cxX3xX6exX13xXc2xXbxX233xX234xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe7xXcfxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xX14dxX15xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xXbaxX4fxX2xXc1xX6exX36xXbaxXc2xX6exXbaxX6dxX2xX26cxXexXc1xX13xXbaxX230xX5xX13xX1c1xX2xXc2xX13xX36xXbaxXc2xX13xXc1xX230xXbaxX2xXexX2xX270xXc1xX230xX5xX270xX1c1xX2xXe7xX28dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX227xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xX2xX230xXc2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX6exX13xXc2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX6xX15xX3xX7fxX38dxX15xX19xX3xX1exX709xX15xX19xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX2xX6dxX26cxXc2xXbbxX3xXexX16bxXdxX3xXbxX1xX27xX10dxX15xX19xX3xX40xX19xX3exXfaxX1b2xX15xX3xX691xX3exXbbxX3xXcxX1c3xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX37exX6xX3exX3xX13xX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xX3xXexX16bxXdxX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX7fxX37exX3xX1c3xX1xX27xX641xX15xX19xX3xX1b9xX1baxXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX1exX27xX641xX15xX19xX3x1115cxX1xX1e3xXbbxX3xXc1xX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xX3xXexX16bxXdxX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX7fxX37exX3xXcxX1xX16bxX4xX1xX3xX1exXd0xXdxXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXcxX1xX16bxX4xX1xX3xX1exX17xXbbxX3xXexX1xX1bxX15xX19xX3xX6dxX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX2xXc2xXbbxX3xXexX1xXb2xXfaxX3xX14dxX119xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xX3xXexX16bxXdxX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX7fxX37exX3xX1c3xX1xX6xX15xX3xX1exX3exXfaxX3xX7fxX1xX4dxXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXcxX1xX16bxX4xX1xX3xX1exX17xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX1xXb2xXfaxX3xX5xX17xX3xX15xX19xX27xX10dxXdxX3xXexX160xX4xX1xX3xX4xX12fxX4xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX65xX17xX1cxX3xef77xXfdx158c7xXdxX3xXbfxX8axXdxXbbxX3xX7xX1bxX15xX19xX3xXexX16bxX1cxX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxX3xX14dxX17xX3xX1xX170xX4x13c88xX3xX14dxX17xX3xX26xX16bxXexX3xX3ccxX127xXexX3xX174xX3exX176xX3xX4xX6xX1cxX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xX3xX19xXdxX176xX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxXe7xX3xX2xXc2xX3xX15xXbexXbfxX3xX5xXdxX1e3xX15xX3xXexX13exX4xX3xXexX1xXb2xXfaxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX6xX15xX3xX7fxX38dxX15xX19xX3xX1exX709xX15xX19xX3xXexX1xX6xXbfxX3xX19xXdxX6xX3xXcfxX509xXdxX3xX36xX27xX50exX15xX19xX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX3xXbfxX38dxX15xX3xXcxX1cxX1bxX15xX3xX14dxX17xX3xX4xX1bxX4xX3xX10xXbfxX3xX5xX3exX38dxX15xX3xX26xX16bxXexX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xXexX160xX4xX1xX3xX4xX6xX1cxXe7xX3xX40xX19xX1cxX17xXdxX3xX65xX6xXbbxX3xXexX1xXb2xXfaxX3xX4xfe6cxX15xX3xXexX1xX6xXbfxX3xX19xXdxX6xX3xXexX160xX4xX1xX3xX4xX12fxX4xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX1cxX16bxXexX3xX26xXd0xX15xX19xX3xX26xX1cxX17xX15xX3xXexX1xX519xXbbxX3xX4xX1bxX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX65xX17xX1cxXbbxX3xX4xX3exXd0xX4xX3xX14dx10e76xX15xX3xX26xXd0xX15xX19xX3xX36xX1cxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX43cxXbxX3xX15xX19xX17xX15xX1xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX26xXd0xX15xX19xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX40xX1xXdxX119xX3exX3xX15xXbexXbfxX3xXexX1xXb2xXfaxX3xX1c3xX1xX6xX15xX3xX7fxX38dxX15xX19xX3xX1exX709xX15xX19xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX26xX1bxX15xX1xX3xX19xXdxX1bxX3xX1xX1cxX17xX15xX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xX233xX3exX43cxXexX3xX7xf95fxX4xX3xX15xX1xXdxX3dxXbfxX3xX14dxX13exX3xX26xX27xX28xX4xX3xX19xXdxX6xX1cxXbbxX3xX26xX16bxXexX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xXbbxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX234xX3xX4xXc7xX3xX2xXc2xX3xX7xX1bxX15xX19xX3xX3ccxXdxX127xX15xX3xX3ccxXdxX15xX1xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbfxX3xX4xX43cxXbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xXbbxX3xX270xX3xX7xX1bxX15xX19xX3xX3ccxXdxX127xX15xX3xX3ccxXdxX15xX1xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbfxX3xX4xX43cxXbxX3xX15xX19xX17xX15xX1xX3xX14dxX17xX3xX2xX3xX7xX1bxX15xX19xX3xX3ccxXdxX127xX15xX3xX3ccxXdxX15xX1xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbfxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX1xXb2xXfaxX3xX5xX17xX3xXbfxXd0xXexX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xXbaxX3xX4xX1bxX3xX15xX1xXfexX15xX3xXexXdxX1e3xX3exX3xXcfxXdxX519xX3exX3xX4xX81xX6xX3xX15xX19xX17xX15xX1xX3xX690xXdxX1bxX1cxX3xX36xX13exX4xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXf7xXd0xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxX3xX14dxXdxX15xX1xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX5xX17xX3xX26xXdxX519xX15xX3xX1xX1bdxX15xX1xX3xXexXdxX1e3xX15xX3xXexXdxX127xX15xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX65xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xXfaxX1e3xX3exX3xX15xX27xX8axX4xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX26xX1cxX16bxX15xX3xXc1xXc2xX2xXc2xX1c1xXc1xXc2xX2xXbaxX234xX3xX26xX111xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xXcfxX66bxX15xX19xX3xX3ccxX1xX10xX15xX3xX4xX81xX6xX3xXcxX1xX81xX3xXexX27xX8axX15xX19xX3xX7fxX1xX160xX15xX1xX3xXbxX1xX81xXbbxX3xX7fxX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX6a0xXf7xX40xX691xX3xXexX440xX15xX1xXbbxX3xXf7xXd0xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxX234xX3xX2xXc2xX3xX5xXb2xX15xX3xX26xX16bxXexX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX7xX22xX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX4xX641xX3xX7xX1cfxX3xX14dxX17xX3xX2xX3xX5xXb2xX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX7xX22xX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX270xXe7xX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXcxX65xXb2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xX8d7xX1xX1bxX15xX1xX3xX1c1xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX7fx12329xXbfxX3xXf7xX1bdxX15xX1xXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX7fxXdaaxXbfxX3x15da6xX3exXfaxX1e3xX15xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX227xXdxX36xXexX1xX22cxX3xX2xX2xX230xXc2xXbxX233xX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22cxX3xX6exX13xXc2xXbxX233xX234xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe7xXcfxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xX14dxX15xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xXbaxX4fxX2xXc1xX6exX36xXbaxXc2xX26cxXc2xX6dxXbaxXc1xXexX230xX13xX270xX13xX5xXc2xX1c1xX2xX270xX6exX36xX230xXc1xX2xX2xX2xX270xXc2xXexX6exX13xX270xX230xX6dxX5xXc2xXe7xX28dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX227xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xX2xX230xXc2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX6exX13xXc2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXcxX65xXb2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xX8d7xX1xX1bxX15xX1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX2xX6dxX6exX2xXbbxX3xXexX16bxXdxX3xX233xX111xX3xX8d7xX1xX1bxX15xX1xX3xX347xXd0xX4xX3xX3daxX15xX6xXfaxX3xX5xX17xX3xX233xX111xX3xX8d7xX1xX1bxX15xX1xX3xX386xX22xX15xX1xX3x13ac1xX1e3xX15xX3fcxXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX7fxX6xX15xX3xX347xXd0xX4xXe7xX3xX37exX6xX3exX3xX2xXc2xX3xX15xXbexXbfxX3xX19xXdxX176xX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxX3xXbfxX38dxX15xX3xX40xX19xX106xX3xX14dxXbexX15xX3xXexX16bxXdxX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX40xX19xX1x110a8xX15xXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX7fxX6xX15xX3xX347xXd0xX4xXbbxX3xXexX46dxX3xXexX1xX1bxX15xX19xX3xX6dxX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xXc2xX270xX3xX26xX127xX15xX3xX15xX6xXfaxXbbxX3xX4xX38dxX3xX14dxX119xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xX3xXexX16bxXdxX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX7fxXdaaxXbfxX3xXf7xX1bdxX15xX1xXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX7fxXdaaxXbfxX3xXdbdxX3exXfaxX1e3xX15xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXc1xX6exX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX6bxX15xX19xX3xX1xXdxX127xX15xXbbxX3xX4xX38dxX3xXcxX65xXb2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xX8d7xX1xX1bxX15xX1xX3xX26xX111xX3xXexXac7xX15xX3xXexX13exXfaxX3xX14dxX8axXdxX3xX15xX19xX1xX119xXbbxX3xX1xX127xXexX3xXbfxX1bdxX15xX1xX3xX14dxX8axXdxX3xX1xX170xX4xX3xXexX65xXa84xXbbxX3xX5xX6xX1cxX3xX26xXd0xX15xX19xX3xX15xX19xX1xXdxX1e3xXbfxX3xXexX4dxX4xXbbxX3xX3ccxX1xX38dxX15xX19xX3xX15xX19xX46dxX15xX19xX3xX15xX19xX1xXdxX1e3xX15xX3xX4xXb7xX3exXbbxX3xX1xX170xX4xX3xXexXac7xXbxX3xX15xXfexX15xX19xX3xX4xX6xX1cxX3xXexX65xX1bdxX15xX1xX3xX26xXd0xX3xX4xX1xX3exXfaxX1e3xX15xX3xXbfxX38dxX15xXbbxX3xXexX3exX3xX36xX27xX50exX15xX19xX3xX26xX16bxX1cxX3xX26xXb7xX4xX3xX26xX519xX3xXexX65xX1cfxX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xXbfxXd0xXexX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXbfxfbc3xX3exX3xXbfxX12fxX4xXe7xX3xX7fxX38dxX3xX5xX3exX38dxX15xX3xX19xX27xX641xX15xX19xX3xXbfxX10bdxX3exXbbxX3xX26xXdxX3xX26xXb2xX3exX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX26xX9a5xXdxX3xXbfxX8axXdxX3xXbxX1xX27xX641xX15xX19xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX19xXdxX176xX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxXbbxX3xX26xX9a5xXdxX3xXbfxX8axXdxX3xX3ccxXdxX519xXbfxX3xXexX65xX6xX3xX26xX1bxX15xX1xX3xX19xXdxX1bxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX26xX84xX15xX1xX3xX1xX27xX8axX15xX19xX3xXbxX1xX1bxXexX3xXexX65xXdxX519xX15xX3xXbxX1xXdaaxXbfxX3xX4xX1xX43cxXexX3xX15xXbexX15xX19xX3xX5xX12fxX4xX3xX15xX19xX27xX10dxXdxX3xX1xX170xX4xXbbxX3xX19xXdxX4dxXbxX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1bxXexX3xXexX65xXdxX519xX15xX3xXexX1cxX17xX15xX3xX36xXdxX3dxX15xX3xX14dxX17xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xX3exXfaxX3xXexX6bxXexX3xX15xX1xX43cxXexX3xXexXdxX119xXbfxX3xX15xXbexX15xX19xXbbxX3xX3ccxX1xX176xX3xX15xXbexX15xX19xX3xX7xX1bxX15xX19xX3xXexX16bxX1cxXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX65xX1cxX15xX19xX3xX174xX3exX1bxX3xXexX65xX1bdxX15xX1xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xXbbxX3xX4xX38dxX3xX26xX111xX3xXexX65xX12fxX4xX3xXexXdxX127xXbxX3xXcfxX509xXdxX3xX36xX27xX50exX15xX19xX3xX4xX1bxX4xX3xX26xXd0xXdxX3xXexX3exXfaxX519xX15xX3xX36xX12fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xX3xXbfxX38dxX15xX3xX40xX19xX106xX3xX14dxXbexX15xX3xX14dxX8axXdxX3xX3ccxX127xXexX3xX174xX3exX176xX3xX270xXc2xX3xX5xX27xX28xXexX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX26xX16bxXexX3xX19xXdxX176xXdxX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX4xX1bxX4xX3xX3ccxX1bdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xX234xX3xXc1xX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX26xX16bxXexX3xX19xXdxX176xXdxX3xXcfxX6xX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX174xX3exX6bxX4xX3xX19xXdxX6xXe7xX3xX7fxX38dxX3xX4x12484xX15xX19xX3xX26xX111xX3xX26xXc7xX15xX19xX3xX19xXc7xXbxX3xX230xX3xX7xX1bxX15xX19xX3xX3ccxXdxX127xX15xX3xX4xX43cxXbxX3xX15xX19xX17xX15xX1xXbbxX3xX1bxXbxX3xX36xX13exX15xX19xX3xX4xXc7xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX174xX3exX176xX3xX14dxX17xX1cxX3xXexX1xX12fxX4xX3xXexXdxX1b2xX15xX3xX19xXdxX176xX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxXbbxX3xXcfxX509xXdxX3xX36xX27xX50exX15xX19xX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX26cxX3xX15xXbexXbfxX3xX5xXdxX1e3xX15xX3xXexX13exX4xX3xX4xX38dxX3xXcxX65xXb2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xX8d7xX1xX1bxX15xX1xX3xX26xX16bxXexX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX7xX22xX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX4xX641xX3xX7xX1cfxX234xX3xX5xX17xX3xX26xXdxX519xX15xX3xX1xX1bdxX15xX1xX3xXexXdxX1e3xX15xX3xXexXdxX127xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX15xX19xX17xX15xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX36xX13exX4xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX26xX1cxX16bxX15xX3xXc1xXc2xX2xXc2xX3xX1c1xX3xXc1xXc2xX2xXbaxX3xX14dxX17xX3xXc1xXc2xX2xX13xX3xX1c1xX3xXc1xXc2xXc1xXc2xXbbxX3xX26xX27xX28xX4xX3xX7fxX38dxX15xX19xX3xX26xX1cxX17xX15xX3xX15xX19xX17xX15xX1xX3xX690xXdxX1bxX1cxX3xX36xX13exX4xX3xX386xXdxX3dxXexX3xX40xX6xXbfxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX9a3xX690xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX14dxXdxX3dxX4xX3xXexX65xX27xX10dxX15xX19xXbbxX3xX26xX176xXbfxX3xX14dxXdxX3dxX4xX3xX15xX1xX17xX9c6xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX26xX1cxX16bxX15xX3xXc1xXc2xX2xX13xX3xX1c1xX3xXc1xXc2xXc1xXc2xX234xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX5xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX26xX1cxX16bxX15xX3xXc1xXc2xX2xX13xX3xX1c1xX3xXc1xXc2xX2xX6dxX234xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xXcfxX66bxX15xX19xX3xX3ccxX1xX10xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX6a0xXf7xX40xX691xX3xXexX440xX15xX1xXbbxX3xXf7xXd0xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxX3xX14dxX17xX3xX347xXdxX1e3xX15xX3xX26xX1cxX17xX15xX3xX347xX6xX1cxX3xX26xXd0xX15xX19xX3xXexX440xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX230xXe7xX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX16bxXbfxX3xXcxX1xX84xX3xX1c3xX1xX27xX641xX15xX19xX3xX347xX1e3xX3xX1c1xX3xX1exXdxX3dxX3exX3xXexX65xX27xX1cfxX15xX19xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xX3xXexX1xX84xX3xXexX65xX43cxX15xX3xXfdxXb7xX4xX3xXcxX1xX170xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX227xXdxX36xXexX1xX22cxX3xX2xX2xX230xXc2xXbxX233xX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22cxX3xX6exX13xXc2xXbxX233xX234xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe7xXcfxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xX14dxX15xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xXbaxX4fxX2xX270xX6exX36xX230xXc1xX2xX2xX2xXbaxX270xXexX6dxX2xX6dxX6exXbaxX5xXc2xXe7xX28dxXbxX19x129a6xX65xX9xX26cxXc2xXc1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX227xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xX2xX230xXc2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX6exX13xXc2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX16bxXbfxX3xXcxX1xX84xX3xX1c3xX1xX27xX641xX15xX19xX3xX347xX1e3xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX2xX6dxX6exX270xXbbxX3xXexX16bxXdxX3xX233xX111xX3xXf28xX1e3xX15xX3xX1exX509xXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXfdxXb7xX4xX3xXcxX1xX170xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX6bxXexX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX65xX3exX15xX19xX3xX1xX170xX4xX3xX37exX27xX3xXbxX1xX16bxXbfxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX2xX6dxX6dxX270xXbbxX3xX4xX38dxX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xXfexX15xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX14dxX119xX3xX19xXdxX176xX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxX3xXexX16bxXdxX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xX3xX347xXdxX1e3xX15xX3xX1b9xXdxX15xX1xX3xX7xX6xX3exX3xX26xXc7xX3xX4xX1xX3exXfaxX519xX15xX3xX14dxX119xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xX3xXexX1xX84xX3xXexX65xX43cxX15xX3xXfdxXb7xX4xX3xXcxX1xX170xXe7xX3xX40xXbexXbfxX3xXc1xXc2xXc2xX26cxX3xX4xX38dxX3xX26xX27xX28xX4xX3xXcfxX9a5xX3xX15xX1xXdxX3dxXbfxX3xX5xX17xXbfxX3xX1c3xX1xXc7xX3xX1exXdxX3dxX3exX3xXexX65xX27xX1cfxX15xX19xXbbxX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX2xXc1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXcfxX9a5xX3xX15xX1xXdxX3dxXbfxX3xX5xX17xXbfxX3xX1exXdxX3dxX3exX3xXexX65xX27xX1cfxX15xX19xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xX3xXexX1xX84xX3xXexX65xX43cxX15xX3xXfdxXb7xX4xX3xXcxX1xX170xXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXfdxXb7xX4xX3xXcxX1xX170xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX65xX176xXdxX3xX174xX3exX6xX3xXc1xX6exX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xXbbxX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX16bxXbfxX3xXcxX1xX84xX3xX1c3xX1xX27xX641xX15xX19xX3xX347xX1e3xX3xX5xX3exX38dxX15xX3xXexXdxX1e3xX15xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX65xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX9a3xX691xX16bxXfaxX3xXexX6bxXexXbbxX3xX1xX170xX4xX3xXexX6bxXexX9c6xX3xX14dxX17xX3xX4xXc7xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xX26xXc7xX15xX19xX3xX19xXc7xXbxXbbxX3xX4xX6bxX15xX19xX3xX1xXdxX127xX15xX3xX4xX1xX1cxX3xX15xX19xX17xX15xX1xXe7xX3xX7fxX38dxX3xXexX46dxX15xX19xX3xX26xX16bxXexX3xX19xXdxX176xXdxX3xX15xX1xX43cxXexX3xX1xXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1bxX15xX3xXcfxXd0xX3xX174xX3exX176xX15xX3xX5xX160xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX36xX13exX4xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX1xX170xX4xX3xXc1xXc2xX2xXc1xX1c1xXc1xXc2xX2xX270xXbbxX3xX19xXdxX176xXdxX3xX15xX1xX1bdxX3xX1xXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xX174xX3exX6bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX15xXbexXbfxX3xX1xX170xX4xX3xXc1xXc2xXc2xX270xX1c1xXc1xXc2xXc2xX230xX234xX3xXexX65xX12fxX4xX3xXexXdxX127xXbxX3xX19xXdxX176xX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxX3xX14dxX17xX3xXcfxX509xXdxX3xX36xX27xX50exX15xX19xX3xX4xX1xX1cxX3xX2xX270xX13xX3xX10xXbfxX3xX26xX16bxXexX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xXbbxX3xX26cxX3xX10xXbfxX3xX26xX16bxXexX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX174xX3exX6bxX4xX3xX19xXdxX6xX234xX3xX19xXdxX4dxXbxX3xX26xX50exXbbxX3xXcfxX509xXdxX3xX36xX27xX50exX15xX19xX3xX13xX13xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX26xX16bxXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xXbbxX3xX26cxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX26xX16bxXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX3xX14dxX17xX3xX2xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX26xX16bxXexX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xX174xX3exX6bxX4xX3xX19xXdxX6xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX65xX1cxX15xX19xX3xXc1xX6exX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xXbbxX3xX4xX38dxX3xX26xX111xX3xX4xXc7xX3xX2xX6exX3xX7xX1bxX15xX19xX3xX3ccxXdxX127xX15xX3xX14dxX17xX3xX26xX119xX3xXexX17xXdxX3xX15xX19xX1xXdxX1e3xX15xX3xX4xXb7xX3exX3xX3ccxX1xX1cxX6xX3xX1xX170xX4xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX43cxXbxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xXe7xX3xX7fxX38dxX3xX1c3xX1xX16bxXbfxX3xXcxX1xX84xX3xX1c3xX1xX27xX641xX15xX19xX3xX347xX1e3xX3xX14dxXdxX15xX1xX3xX36xX12fxX3xX26xX27xX28xX4xX3xXexX32xX15xX19xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xX19xXdxX43cxXfaxX3xX3ccxX1xX10xX15xXbbxX3xXcfxX66bxX15xX19xX3xX3ccxX1xX10xX15xX3xX4xX81xX6xX3xXcxX1xX81xX3xXexX27xX8axX15xX19xX3xX7fxX1xX160xX15xX1xX3xXbxX1xX81xXbbxX3xXf7xXd0xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxXbbxX3xX7fxX38dxX15xX19xX3xX26xX1cxX17xX15xX3xX690xXdxX1bxX1cxX3xX36xX13exX4xX3xX386xXdxX3dxXexX3xX40xX6xXbfxXbbxX3xXcxX9a5xX15xX19xX3xX347xXfdxX347xXfdxX3xX386xXdxX3dxXexX3xX40xX6xXbfxXbbxX3xXcxX65xX3exX15xX19xX3xX27xX641xX15xX19xX3xX1exXd0xXdxX3xX7fxX1xX106xX3xXexX1xXac7xXbxX3xX26xX438xX3xX386xXdxX3dxXexX3xX40xX6xXbfxXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xX3xXexX1xX84xX3xXexX65xX43cxX15xX3xXfdxXb7xX4xX3xXcxX1xX170xX3xX14dxX8axXdxX3xX26xXc7xX15xX19xX3xX19xXc7xXbxX3xX174xX3exX6xX15xX3xXexX65xX170xX15xX19xX3xX4xX81xX6xX3xX4xX38dxX3xX26xX111xX3xX26xX16bxXexX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xXexX160xX4xX1xX3xX233xX3exX43cxXexX3xX7xXb3cxX4xX22cxX3xX7fxX10dxX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX233xX3exX43cxXexX3xX7xXb3cxX4xX3xX4xX81xX6xX3xXf7xXd0xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX2xXbaxX234xX3xX1exX3exXfexX15xX3xX4xX1xX27xX641xX15xX19xX3xX347xX6xX1cxX3xX26xXd0xX15xX19xX3xX1xX16bxX15xX19xX3xX40xX1xX1bdxX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX2xX13xX234xX3xX7fxX10dxX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX4xX81xX6xX3xX7fxX1xX160xX15xX1xX3xXbxX1xX81xX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX2xX26cxX234xX3xX7fxX10dxX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX233xX3exX43cxXexX3xX7xXb3cxX4xX3xX4xX81xX6xX3xX7fxX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX6a0xXf7xX40xX691xX3xXexX440xX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX2xX6dxXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xXbaxXe7xX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX16bxXbfxX3xX386xXbexX15xX3xXcxX1xX17xX15xX1xX3xX1c1xX3xX1c3xX1xXc7xX3xX1exXdxX3dxX3exX3xXexX65xX27xX1cfxX15xX19xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xXcxX65xXb2xX15xX3xX1c3xX1xX4dxX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX227xXdxX36xXexX1xX22cxX3xX2xX2xX230xXc2xXbxX233xX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22cxX3xX6exX13xXc2xXbxX233xX234xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe7xXcfxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xX14dxX15xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xXbaxX4fxX2xXc1xX6exX36xXbaxXc2xX26cxXc2xXc1xXc1xX230xXexXc1xX26cxX270xX13xX270xX5xXc2xXe7xX28dxXbxX19xX15bcxX65xX9xX6dxX6dxX230xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX227xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xX2xX230xXc2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX6exX13xXc2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX16bxXbfxX3xX386xXbexX15xX3xXcxX1xX17xX15xX1xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX2xX6dxX13xX26cxXbbxX3xXexX16bxXdxX3xX233xX111xX3xX347xXfexXbfxX3xXcxX65xX3exX15xX19xX3xXcxX1xX81xXfaxXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXfdxXb7xX4xX3xXcxX1xX170xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX6bxXexX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX3xXfdxX16bxXdxX3xX1xX170xX4xX3xX37exX27xX3xXbxX1xX16bxXbfxX3xX386xXdxX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX2xX6dxX26cxX6dxXbbxX3xX26xX127xX15xX3xX15xX6xXfaxX3xXexX1xXb2xXfaxX3xXcxX1xX17xX15xX1xX3xX26xX111xX3xX4xXc7xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xX3xXexX16bxXdxX3xX4xX1bxX4xX3xXexX65xX27xX10dxX15xX19xX22cxX3xXcxX1exX7fxX37exX3xX347xXac7xXbxX3xX1c1xX3xXcxXfexX15xX3xX1exX27xX641xX15xX19xXbbxX3xXcxX1exX7fxX37exX3xX1exX1cxX17xX15xX19xX3xXdbdxX3exXfexX15xX3xX1exX111xX15xXbbxX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xXcxX65xXb2xX15xX3xX1c3xX1xX4dxX3xX3daxXfdxXb7xX4xX3xXcxX1xX170xX3fcxXe7xX3xXcxX1xXb2xXfaxX3xX5xX17xX3xX15xX19xX27xX10dxXdxX3xXexXfexXbfxX3xX1xX3exXfaxX127xXexXbbxX3xXexXac7xX15xX3xXexX13exXfaxX3xX14dxX8axXdxX3xX15xX19xX1xX119xXbbxX3xX5xX17xX3xXexX43cxXbfxX3xX19xX27xX641xX15xX19xX3xX7xX1bxX15xX19xXbbxX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXbfxX10bdxX3exX3xXbfxX12fxX4xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX26xX509xX15xX19xX3xX15xX19xX1xXdxX3dxXbxX3xX14dxX17xX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXfaxX1e3xX3exX3xX174xX3exX17axXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX65xX1cxX15xX19xX3xX174xX3exX1bxX3xXexX65xX1bdxX15xX1xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xXbbxX3xXexX1xXb2xXfaxX3xX26xX111xX3xX4xXc7xX3xX270xX3xX5xXb2xX15xX3xX26xX16bxXexX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xX234xX3xX4xXc7xX3xX6dxX3xX7xX1bxX15xX19xX3xX3ccxXdxX127xX15xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX14dxXdxX3dxX4xX3xX4xX1xX440xX3xX26xX16bxX1cxXbbxX3xXexX9a5xX3xX4xX1xXb7xX4xX3xX36xX16bxXfaxX3xX1xX170xX4xXbbxX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX26xXc7xX3xX4xXc7xX3xXc1xX3xX7xX1bxX15xX19xX3xX3ccxXdxX127xX15xX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXbbxX3xX6exX3xX7xX1bxX15xX19xX3xX3ccxXdxX127xX15xX3xX4xX43cxXbxX3xX15xX19xX17xX15xX1xX234xX3xX19xXdxX4dxXbxX3xX26xX50exXbbxX3xXcfxX509xXdxX3xX36xX27xX50exX15xX19xX3xX230xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xXexX65xX1cfxX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXbbxX3xX270xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX65xX27xX10dxX15xX19xX234xX3xXcfxX509xXdxX3xX36xX27xX50exX15xX19xX3xX19xXb2xX15xX3xX2xXc2xXc2xX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX26xX16bxXexX3xX1xX170xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX1xXb2xXfaxX3xX26xX111xX3xX4xX709xX15xX19xX3xX14dxX8axXdxX3xXf7xX6xX15xX3xX690xXdxX1bxXbfxX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX174xX3exX176xX15xX3xX5xX17axXbbxX3xX4xX1xX440xX3xX26xX16bxX1cxXbbxX3xX233xXfexXfaxX3xX36xX12fxX15xX19xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xXcxX65xXb2xX15xX3xX1c3xX1xX4dxX3xX26xX16bxXexX3xX26xX27xX28xX4xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xXexX160xX4xX1xX3xX233xX3exX43cxXexX3xX7xXb3cxX4xX22cxX3xXfdxX27xX28xX4xX3xX7fxX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX15xX27xX8axX4xX3xXexX32xX15xX19xX3xX1exX3exXfexX15xX3xX4xX1xX27xX641xX15xX19xX3xX347xX6xX1cxX3xX26xXd0xX15xX19xX3xX1xX16bxX15xX19xX3xXf7xX6xXbbxX3xX1xX16bxX15xX19xX3xX40xX1xX1bdxX234xX3xX270xX3xX5xXb2xX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX6a0xXf7xX40xX691xX3xXexX440xX15xX1xX3xXexX32xX15xX19xX3xX4xX10dxX3xX26xX641xX15xX3xX14dxX84xX3xX36xX10bdxX15xX3xX26xXb2xX3exX3xX3ccxX1xX6bxXdxX3xXcxX1exX1c3xXcxX234xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xX15xXbexXbfxX3xX26xX16bxXexX3xXexXac7xXbxX3xXexX1xX519xX3xX5xX6xX1cxX3xX26xXd0xX15xX19xX3xX233xX3exX43cxXexX3xX7xXb3cxX4xXe7xXe7xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xXcxX1xXb2xXfaxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1c3xX1xX16bxXbfxX3xX386xXbexX15xX3xXcxX1xX17xX15xX1xX3xX26xX111xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xX5xXb2xX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXcfxX1bdxX15xX1xX3xX4xX1xX170xX15xX3xX5xX17xX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX7xX1baxX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX4xX641xX3xX7xX1cfxXbbxX3xX4xX1xXdxX127xX15xX3xX7xX1baxX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX234xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xXcfxX66bxX15xX19xX3xX3ccxX1xX10xX15xX3xX4xX81xX6xX3xXcxX1xX81xX3xXexX27xX8axX15xX19xX3xX7fxX1xX160xX15xX1xX3xXbxX1xX81xXbbxX3xXf7xXd0xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxXbbxX3xX6a0xXf7xX40xX691xX3xXexX440xX15xX1xXbbxX3xX347xXdxX1e3xX15xX3xX26xX1cxX17xX15xX3xX347xX6xX1cxX3xX26xXd0xX15xX19xX3xXexX440xX15xX1xX3xX14dxX17xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX14dxXdxX15xX1xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX26xXdxX519xX15xX3xX1xX1bdxX15xX1xX3xXexXdxX1e3xX15xX3xXexXdxX127xX15xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX65xX17xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xXfaxX1e3xX3exX3xX15xX27xX8axX4xX3xX15xX19xX17xX15xX1xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX26xX1cxX16bxX15xX3xXc1xXc2xX2xXc2xX1c1xXc1xXc2xX2xXbaxX3xX14dxX17xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX26xX1cxX16bxX15xX3xXc1xXc2xX2xX13xX1c1xXc1xXc2xXc1xXc2xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX13xXe7xX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX40xX19xX3exXfaxX1b2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1b9xX6xXdxX3xX1c1xX3xX1exXdxX3dxX3exX3xXexX65xX27xX1cfxX15xX19xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX7fxX37exX3xX8d7xX421xX3xXcxXfexX15xXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX8d7xX421xX3xed84xX15xX1xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX227xXdxX36xXexX1xX22cxX3xX2xX2xX230xXc2xXbxX233xX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22cxX3xX6exX13xXc2xXbxX233xX234xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe7xXcfxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xX14dxX15xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xXbaxX4fxX2xXc1xX6exX36xXbaxXc2xX26cxX2xXc2xXc2xXc1xXexX270xX6exX26cxX26cxX5xXc1xX1c1xX2xX270xX6exX36xX230xXc1xX2xX2xXc1xXc1xXc2xXexX6exX6exX6dxX6exX230xX5xXc2xXe7xX28dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX227xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xX2xX230xXc2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX6exX13xXc2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX40xX19xX3exXfaxX1b2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1b9xX6xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX2xX6dxX6exXc2xXbbxX3xXexX16bxXdxX3xX233xX111xX3xX8d7xX421xX3xX7fxX1xXfexX3exXbbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX8d7xX421xX3xX23b0xX15xX1xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX270xXc2xX3xX15xXbexXbfxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xXexX1bxX4xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX15xX19xX17xX15xX1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX36xX13exX4xXbbxX3xX36xX709xX3xX1cfxX3xX4xX27xX641xX15xX19xX3xX14dxX84xX3xX15xX17xX1cxX3xX4xX38dxX3xX4xX12a7xX15xX19xX3xX5xX3exX38dxX15xX3xXexXac7xX15xX3xXexX13exXfaxXbbxX3xXexX65xX1bxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX3dxXbfxXbbxX3xXexXfexXbfxX3xX1xX3exXfaxX127xXexX3xX14dxX8axXdxX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX14dxXdxX3dxX4xXe7xX3xXcxXdxX1e3xX15xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xX26xX9a5xXdxX3xXbfxX8axXdxX3xX7xX1bxX15xX19xX3xXexX16bxX1cxX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX36xX16bxXfaxX3xX14dxX17xX3xX1xX170xX4xXbbxX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX4xX1xX440xX3xX26xX16bxX1cxXbbxX3xX5xX111xX15xX1xX3xX26xX16bxX1cxXbbxX3xX26xXdxX119xX3exX3xX1xX17xX15xX1xX3xX174xX3exX176xX15xX3xX5xX17axX3xX15xX1xX17xX3xXexX65xX27xX10dxX15xX19xXe7xX3xX7fxX38dxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX40xX19xX3exXfaxX1b2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1b9xX6xXdxX3xX26xX111xX3xX19xXc7xXbxX3xXbxX1xXb2xX15xX3xX233xXfexXfaxX3xX36xX12fxX15xX19xX3xXexXac7xXbxX3xXexX1xX519xX3xXcxX65xX27xX10dxX15xX19xX3xXcxX1exX7fxX37exX3xX8d7xX421xX3xXcxXfexX15xX3xXexX46dxX3xXbfxXd0xXexX3xXexX65xX27xX10dxX15xX19xX3xX1cfxX3xX26xX84xX6xX3xXcfxX17xX15xX3xXbfxXdxX119xX15xX3xX15xX4dxXdxX3xX3ccxX1xXc7xX3xX3ccxX1xXbexX15xX3xXexX65xX1cfxX3xXexX1xX17xX15xX1xX3xX5xX1bxX3xX4xX10dxX3xX26xXb2xX3exX3xXcfxXac7xX4xX3xXcxX1exX7fxX37exX3xXexX1cxX17xX15xX3xXexX440xX15xX1xXbbxX3xX26xX27xX28xX4xX3xXfdxX176xX15xX19xX3xX14dxX17xX3xX40xX1xX17xX3xX15xX27xX8axX4xX3xXexX65xX6xX1cxX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX26xX641xX15xX3xX14dxX84xX3xX23b0xX15xX1xX3xX1xX709xX15xX19xX3xX347xX6xX1cxX3xX26xXd0xX15xX19xX3xXexX1xX10dxXdxX3xX3ccxX421xX3xX26xX9a5xXdxX3xXbfxX8axXdxXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX7fxX38dxX3xX40xX19xX3exXfaxX1b2xX15xX3xXcxX1xX84xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1b9xX6xXdxX3xX14dxXdxX15xX1xX3xX36xX12fxX3xX5xX17xX3xX26xX16bxXdxX3xXcfxXdxX519xX3exX3xX36xX12fxX3xXfdxX16bxXdxX3xX1xXd0xXdxX3xXcxX1xXdxX3xX26xX3exX6xX3xXfaxX1e3xX3exX3xX15xX27xX8axX4xX3xXexX1cxX17xX15xX3xX174xX3exX6bxX4xX3xX5xXb2xX15xX3xXexX1xXb7xX3xX386x10193xX2765xX2765xX234xX3xX5xX17xX3xXbfxXd0xXexX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX13xX230xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX4xX176xX3xX15xX27xX8axX4xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXf7xXd0xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxX3xXexX32xX15xX19xX3xXcfxX66bxX15xX19xX3xX3ccxX1xX10xX15xX3xX14dxX17xX3xX14dxXdxX15xX1xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xXc1xXc2xX2xX6exX234xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXcxX440xX15xX1xX3xX81xXfaxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX32xX15xX19xX3xXcfxX66bxX15xX19xX3xX3ccxX1xX10xX15xX3xX14dxX17xX3xX14dxXdxX15xX1xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX26xXdxX519xX15xX3xX1xX1bdxX15xX1xX3xXexXdxX1e3xX15xX3xXexXdxX127xX15xX3xXexX65xX1cxX15xX19xX3xX14dxXdxX3dxX4xX3xXexX1xX12fxX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX7fxX1xX440xX3xXexX1xX84xX3xXc2xXbaxX1c1xX7fxXcxX4fxXcx14ecbxX3xX4xX81xX6xX3xXf7xXd0xX3xX7fxX1xX160xX15xX1xX3xXexX65xX84xX234xX3xXcxX65xX3exX15xX19xX3xX27xX641xX15xX19xX3xX1exXd0xXdxX3xX347xX1exX1c3xX40xX3xX386xXdxX3dxXexX3xX40xX6xXbfxXbbxX3xXcxX65xX3exX15xX19xX3xX27xX641xX15xX19xX3xX26xX1cxX17xX15xX3xXcxX40xX7fxX37exX3xX1exX509xX3xX7fxX1xX160xX3xX1b9xXdxX15xX1xX3xXexX65xX6xX1cxX3xXexX32xX15xX19xX3xX15xX1xXdxX119xX3exX3xXcfxX66bxX15xX19xX3xX3ccxX1xX10xX15xXbbxX3xX19xXdxX176xXdxX3xXexX1xX27xX1cfxX15xX19xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX1cxX36xXfaxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXexX1xX3exXbfxXcfxX3xX36xX1xXdxX36xX10xX3xXdxX7fxX10xX15xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX227xXdxX36xXexX1xX22cxX3xX26cxXc1xXc2xXbxX233xX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22cxX3xXbaxX230xX6exXbxX233xX234xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXe7xXcfxX6xX1cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe7xX14dxX15xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xXbaxX4fxX2xXc1xX6exX36xXbaxXc2xX26cxX2xX270xX2xXc2xXexXbaxX2xX6dxX6exX5xX6exX1c1xX2xX270xX6exX36xX230xXc1xX2xXc1xX230xXbaxXbaxXexX270xX270xX6exX26cxX13xX5xXc2xXe7xX28dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX227xXdxX36xXexX1xX9xXaxX26cxXc1xXc2xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXbaxX230xX6exXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX36xXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX65xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1c1xXexX1xX3exXbfxXcfxX1c1xX6xX15xX36xX1c1xX7xX6xXbxX1cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX38dxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXbfxXdxX119xX15xX3xX15xX4dxXdxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX15xX1xX43cxXexX3xX1xXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xX3xXbfxX38dxX15xX3xXexXdxX127xX15xX19xX3xX23b0xX15xX1xXaxX3xX1xX65xX10x16028xX9xXaxX4fxX19xXdxX6xX1cxX1c1xX36xX3exX4xX4fxX4xX1cxX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX1xX3exXfaxX10xX15xX1c1xXbfxXdxX10xX15xX1c1xX15xX3exXdxX1c1xX1xX6xX1c1xXexXdxX15xX1xX1c1xX15xX1xX6xXexX1c1xX1xX1cxXdxX1c1xXexX1xXdxX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX19xXdxX1cxXdxX1c1xXexXdxX15xX1xX1c1xXbfxX1cxX15xX1c1xXexXdxX10xX15xX19xX1c1xX6xX15xX1xX4fxXc1xXc2xX6dxXc2xX6dxX6dxXe7xX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxXbfxX10xX36xXdxX6xX4fxX2xXc1xXc2xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xX270xX4fxX2xXc2xXbaxX36xXc1xX2xXbaxX270xX6dxX270xXc2xXexXc1xX13xX26cxX26cxXbaxX5xXc2xXe7xX28dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX36xXdxX14dxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX38dxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXbfxXdxX119xX15xX3xX15xX4dxXdxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX15xX1xX43cxXexX3xX1xXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xX3xXbfxX38dxX15xX3xXexXdxX127xX15xX19xX3xX23b0xX15xX1xXaxX3xX1xX65xX10xX2a49xX9xXaxX4fxX19xXdxX6xX1cxX1c1xX36xX3exX4xX4fxX4xX1cxX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX1xX3exXfaxX10xX15xX1c1xXbfxXdxX10xX15xX1c1xX15xX3exXdxX1c1xX1xX6xX1c1xXexXdxX15xX1xX1c1xX15xX1xX6xXexX1c1xX1xX1cxXdxX1c1xXexX1xXdxX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX19xXdxX1cxXdxX1c1xXexXdxX15xX1xX1c1xXbfxX1cxX15xX1c1xXexXdxX10xX15xX19xX1c1xX6xX15xX1xX4fxXc1xXc2xX6dxXc2xX6dxX6dxXe7xX1xXexXbfxXaxX12xX7fxX38dxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xXbfxXdxX119xX15xX3xX15xX4dxXdxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX15xX1xX43cxXexX3xX1xXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xX3xXbfxX38dxX15xX3xXexXdxX127xX15xX19xX3xX23b0xX15xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX690xXdxX176xXdxX3xX15xX1xX43cxXexX3xX1xXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX3xX5xX17xX3xXbxX1xXb2xX15xX3xXexX1xX27xX1cfxX15xX19xX3xXexX3exXfaxX3dxXexX3xX14dxX10dxXdxX3xX14dxX17xX3xX4xX12a7xX15xX19xX3xX5xX17xX3xX26xXd0xX15xX19xX3xX5xX12fxX4xX3xX26xX519xX3xX4xX38dxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xXcxXfexXbfxX3xXexX1xX12fxX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX27xX8axX4xX3xXbfxX641xX3xX5xX6xX15xX3xXexX438xX6xX3xX15xXdxX119xXbfxX3xXfaxX1e3xX3exX3xXexX1xX160xX4xX1xX3xX1xX170xX4xX3xXexXdxX127xX15xX19xX3xX23b0xX15xX1xX3xXexX65xX1e3xX15xX3xX26xX84xX6xX3xXcfxX17xX15xX3xXbfxXdxX119xX15xX3xX15xX4dxXdxX3xX1exX27xX641xX15xX19xX3xX8d7xX1xX1e3xX3xX3daxX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3fcxXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX36xXdxX14dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX26cxX230xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX16bxXexX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXaxX3xX1xX65xX10xX2a49xX9xXaxX4fxX19xXdxX6xX1cxX1c1xX36xX3exX4xX4fxX2xX26cxX230xX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX1xX6xX1c1xXexXdxX15xX1xX1c1xX36xX6xXexX1c1xX36xX6xX15xX1xX1c1xX1xXdxX10xX3exX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX36xX6xXfaxX1c1xX19xXdxX1cxXdxX1c1xXexX1xXbxXexX1c1xX4xX6xXbxX1c1xXexXdxX15xX1xX4fxXc1xXc2xX26cxX26cxXc2xX2xXe7xX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxXbfxX10xX36xXdxX6xX4fxX2xXc1xXc2xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xX2xX2xXc1xX4fxX13xX26cxX36xXc1xX2xX26cxX2xX13xXc1xX6exXexX270xXbaxX13xX26cxXc2xX5xXc2xXe7xX28dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX36xXdxX14dxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX26cxX230xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX16bxXexX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xXaxX3xX1xX65xX10xX2a49xX9xXaxX4fxX19xXdxX6xX1cxX1c1xX36xX3exX4xX4fxX2xX26cxX230xX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX1xX6xX1c1xXexXdxX15xX1xX1c1xX36xX6xXexX1c1xX36xX6xX15xX1xX1c1xX1xXdxX10xX3exX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX36xX6xXfaxX1c1xX19xXdxX1cxXdxX1c1xXexX1xXbxXexX1c1xX4xX6xXbxX1c1xXexXdxX15xX1xX4fxXc1xXc2xX26cxX26cxXc2xX2xXe7xX1xXexXbfxXaxX12xX2xX26cxX230xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX16bxXexX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX37exX6xX3exX3xX2xX3xXexX1xX1bxX15xX19xX3xXexX9a5xX3xX4xX1xXb7xX4xXbbxX3xX1exXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xX3xXcfxXac7xX4xX3xXcxX1exX1c3xXcxX3xXexX440xX15xX1xX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX111xX3xX3ccxX127xXexX3xXexX1xX4dxX4xX3xX14dxX8axXdxX3xXexX9a5xX15xX19xX3xX7xX6bxX3xX2xX26cxX230xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX26xX16bxXexX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xXexX440xX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX1xX170xX4xX3xXc1xXc2xXc1xXc2xX1c1xXc1xXc2xXc1xX2xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX36xXdxX14dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xXc1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX40xX19xX1xXdxX3xXdbdxX3exXfexX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xXaxX3xX1xX65xX10xX2a49xX9xXaxX4fxX19xXdxX6xX1cxX1c1xX36xX3exX4xX4fxX2xX2xXc1xX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX15xX19xX1xXdxX1c1xX233xX3exX6xX15xX1c1xX36xX3exX1cxX4xX1c1xX4xX1cxX15xX19xX1c1xX15xX1xX6xX15xX1c1xX36xX6xX15xX1xX1c1xX1xXdxX10xX3exX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX19xXdxX1cxXdxX1c1xX4xX6xXbxX1c1xX1xX3exXfaxX10xX15xX4fxXc1xXc2xX270xX230xX2xXc1xXe7xX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxXbfxX10xX36xXdxX6xX4fxX2xXc1xXc2xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxXc1xXc2xX230xX6dxX4fxX2xX270xXbaxX36xX230xX2xX6exX270xX6dxXc1xX2xXexX2xX2xX2xX230xXbaxX5xXc2xXe7xX28dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX36xXdxX14dxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xXc1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX40xX19xX1xXdxX3xXdbdxX3exXfexX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xXaxX3xX1xX65xX10xX2a49xX9xXaxX4fxX19xXdxX6xX1cxX1c1xX36xX3exX4xX4fxX2xX2xXc1xX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX15xX19xX1xXdxX1c1xX233xX3exX6xX15xX1c1xX36xX3exX1cxX4xX1c1xX4xX1cxX15xX19xX1c1xX15xX1xX6xX15xX1c1xX36xX6xX15xX1xX1c1xX1xXdxX10xX3exX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX19xXdxX1cxXdxX1c1xX4xX6xXbxX1c1xX1xX3exXfaxX10xX15xX4fxXc1xXc2xX270xX230xX2xXc1xXe7xX1xXexXbfxXaxX12xX2xX2xXc1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX40xX19xX1xXdxX3xXdbdxX3exXfexX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX43cxXbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX9a5xX15xX19xX3xX3ccxX127xXexX3xX1xXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xXcxX1exX7fxX37exX3xX4xX43cxXbxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX15xXbexXbfxX3xX1xX170xX4xX3xXc1xXc2xX2xX6dxX3xX1c1xX3xXc1xXc2xXc1xXc2xXbbxX3xX1c3xX1xXa84xX15xX19xX3xX690xX691xX692xXfdxXcxX3xX1xX3exXfaxX3dxX15xX3xX40xX19xX1xXdxX3xXdbdxX3exXfexX15xX3xX3daxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3fcxX3xX26xX111xX3xXexX65xX6xX1cxX3xX174xX3exXfaxX127xXexX3xX26xX84xX15xX1xX3xX4xX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX1xX1cxX3xX2xX2xXc1xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX36xXdxX14dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX2xX6dxXbaxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xXcfxXac7xX4xX3xXbfxXb2xXbfxX3xX15xX1cxX15xXbbxX3xXexXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xXaxX3xX1xX65xX10xX2a49xX9xXaxX4fxX19xXdxX6xX1cxX1c1xX36xX3exX4xX4fxX4xX1cxX15xX19xX1c1xX15xX1xX6xX15xX1c1xX2xX6dxXbaxX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX19xXdxX1cxXdxX1c1xX4xX6xX4xX1c1xXcfxX6xX4xX1c1xXbfxX6xXbfxX1c1xX15xX1cxX15xX1c1xXexXdxX10xX3exX1c1xX1xX1cxX4xX4fxX2xX2xX230xXc1xX270xXbaxXe7xX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX19xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxXbfxX10xX36xXdxX6xX4fxX2xXc1xXc2xX4fxX15xX10xX227xX7xX4fxX2xX13xXc1xXc2xX4fxX2xXc2xX13xX36xX230xX2xX2xX270xX230xXc2xX6exXexX26cxX230xXc2xX270xX5xX2xXc2xXe7xX28dxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXbxX1xX1cxX15xX19xX3xXexX32xX15xX19xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX3dxX3exX3xX40xX1xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX27xX3exX3xXexX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX36xXdxX14dxX12xX0xX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX2xX6dxXbaxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xXcfxXac7xX4xX3xXbfxXb2xXbfxX3xX15xX1cxX15xXbbxX3xXexXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xXaxX3xX1xX65xX10xX2a49xX9xXaxX4fxX19xXdxX6xX1cxX1c1xX36xX3exX4xX4fxX4xX1cxX15xX19xX1c1xX15xX1xX6xX15xX1c1xX2xX6dxXbaxX1c1xX19xXdxX6xX1cxX1c1xX14dxXdxX10xX15xX1c1xX19xXdxX1cxXdxX1c1xX4xX6xX4xX1c1xXcfxX6xX4xX1c1xXbfxX6xXbfxX1c1xX15xX1cxX15xX1c1xXexXdxX10xX3exX1c1xX1xX1cxX4xX4fxX2xX2xX230xXc1xX270xXbaxXe7xX1xXexXbfxXaxX12xX7fxX38dxX15xX19xX3xX15xX1xXac7xX15xX3xX2xX6dxXbaxX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX19xXdxX438xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xXcfxXac7xX4xX3xXbfxXb2xXbfxX3xX15xX1cxX15xXbbxX3xXexXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX65xX1cxX15xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xX37exX1bxX15xX19xX3xX2xX6dxX4fxXbaxXbbxX3xX37exX1cfxX3xX690xX691xX692xXfdxXcxX3xX1exX17xX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX9a5xX3xX4xX1xXb7xX4xX3xXexX9a5xX15xX19xX3xX3ccxX127xXexX3xX1exXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX690xXdxX1bxX1cxX3xX14dxXdxX1e3xX15xX3xX36xX16bxXfaxX3xX19xXdxX438xXdxX3xXcfxXac7xX4xX3xXbfxXb2xXbfxX3xX15xX1cxX15xXbbxX3xXexXdxX519xX3exX3xX1xX170xX4xX3xX4xX43cxXbxX3xXexX440xX15xX1xX3xX15xXbexXbfxX3xX1xX170xX4xX3xXc1xXc2xX2xXbaxX3xX1c1xX3xXc1xXc2xX2xX13xXe7xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX36xXdxX14dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX3exX5xX12xX0xX36xXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xXaxX12xX0xX4fxX36xXdxX14dxX12xX0xX4fxX36xXdxX14dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23b0xX3exXexX1xX1cxX65xXaxX12xXcxX1xX3exX17axX3xX40xX19xX170xX4xX3xX1c1xX3xX7fxX38dxX15xX19xX3xX40xX19xX170xX4xX0xX4fxXbxX12
Thuý Ngọc - Công Ngọc