Ngành May mặc Hà Tĩnh “đỏ mắt” tìm lao động
(Baohatinh.vn) - Người lao động tự ý nghỉ việc, ngại thử việc, phỏng vấn xin việc yêu cầu lương cao… là những rào cản trong tuyển dụng lao động của Công ty CP May Hà Tĩnh hiện nay.
3288x5228x3c9dx6016x9f18x6c73x8017x34b7x7057x4709x9895x561exa64fx6855x8d58x36a8xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb563x6edax4b6axXexX0xac14xXaxX17xX18xX19xXexX0x6bcbxacc7xX19x6e19xXexX0xXax9af3xX9x9922xXdxX18x69e6xX2fxb625x4875x335fxX5xb2a7xXbxXdxX17xX32xXex4aebx72b8x9549x8131xXaxX9x5181xX18xX26xX9xXcx7424xX2cxX9xa4fcxX3dxX9xX5x6faexX3exXaxX9x702fx6879x7b7cxX9xXcx4b8cxXbx654cxX9xXbxb811xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX52xae5dxX3exX3cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX49xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX3cx3f21x827exX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbx3cd6xX9x601fxX9xX3exX3cxXax74dfxX9x64b9xX35xb7e6xX2cx934bxX9xX3exX3cx545bxX35xX9xXbxXax63a6xX9xX95xX35xX97xX2cxX99xX9xX33xXaxX53xX3exX3cxX9xX95x4758xX3exX9x8216xX35xX3exX9xX95xX35xX97xX2cxX9xX26x86d7xaed7xX9xX2cx933dxXbfxX9xXdxX7ex7577xX3exX3cxX9xX2cxX18xX24x46b0xX9xXdxX3dxX9xX3exXax6a5exX3exX3cxX9x4fb2xX3dxX24xX9xX2cx6b58xX3exX9xXbxXd9xX24xX3exX3cxX9xXbxXbfxX26x78e5xX3exX9xX19x4de4xX3exX3cxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX2cx5925xX18xX9xX4x87b6xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXaxX35xX97xX3exX9xX3exX18xX26x70c5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x439fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbx514cxX18xXdxX35xX3cxX3ex4834xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXd9x9878xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXd9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX145xX1cxX1cxX35xX11exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX11exX95xX3exX1cxX3exX17x9414xX2fxX1cxX2ax6085xX2ax5890xX1cxX2ax4f2ex6069xX19x473fxX2ax5847xX17cx92f3x48ecxX182xXbxX183xX17cxX176xX17bxXdxX17bxX11ex55dfxX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX172xX35xX19xXbxXaxX145xX17exX17bxX17bxX33xXb4xX14dxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX145xX180xX17bxX17bxX33xXb4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3exX3cxX18xX3exXaxX9xXcxX18xX26xX9xXcxX18xX2cxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX9xX19xX24xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX35xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX19xX24xX3exX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbxX13fxX18xXdxX35xX3cxX3exX145xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXd9xX14dxX32xXexX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX52xX18xX3exX3cxX9xXd9xXb1xXbxX9x71dcxXax63e0xX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX4xXax3fdexX9xX3bxX3cxXbfxX26x50cdxX3exX9xX5xXaxX262xX9xX49xX11exX9xa27dxXaxXbfxX26xX97xX3exX9xX4x9829xXcxX9xb109xXbfxX26xXbexX3ex6c30xX9xX3exX63xX33xX9xX52xXc7xX3exX9xXb4xX35xX3exX9xX95xX3dxX24xX9xXdxX3dxXcxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxX9dxX35xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXbx8e96xX9xX2fxX18xXbfxX9xXbx6dc2xXbxX9xX3bxX3cxXbfxX26xXbexX3exX9xX52x6f41xX3exX11exX9xX3bxXaxXd5xX3exX3cxX9xXbxX7ex5327xX3exX3cxX9xX239xXaxX35xX9xXb4xX35xX3exX9xX52xX7ex8436xX2cxX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xX95xX35xX97xX2cxX9x5b56xX3exX9xX52xX262xX3exXaxX99xX9xX3cxXc2xX3exX9xX3exXaxX3dxX9xX2cxXaxX262xX9xX2fx6b24xX9xX2cxXaxX262xXbfxX9xX239xXaxX23bxX9xXd9x7f77xX3exX9xX3exX3cxXax3d7axX11exX9x918fxX35xX9xX19xX314xX99xX9xX2cxXaxX93xX9xXbxXc2xXcxX9xX2axX17bxX9xX3exX3cxX3dxX26xX9xXbxXaxXa2xX9xX95xX35xX97xX2cxX99xX9xX2cxXaxX262xX9xX49xX9xX32xXb4xX35xX3exX9xX52xXc2xXbfxX9xXaxX3dxX3exX3cxX32xX9xX19xX24xX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX2cxXaxX262xXbfxX9xX52xX7exX2e5xX2cxX9xX3cxXbfx7e6bxX3exX3cxX9x6968xXbfxX18xX26xX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xX95xX35xX97xX2cxX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX5xX7exXc7xX3exX3cxX9xXbxX8cxX99xX9xX95x5928xX35xX9xXbx94b5xXcxX9xXdxX8exX9xX51xX52x9e4dxX3exX3cxX9xX3ex475exX35xX9xX3exX3dxX26xX99xX9xXbxXd9xX100xX3exX3cxX9xX3exX3acxX35xX9xX3ex671fxX58xX99xX9xX2cxXaxX262xX9xX5xXd9xXc2xX3exX9xX5xXaxX262xX9xX3bxX11exX9xX272xX5xX7xX11exX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX282xX9xX2cx573cxX3exX3cxX9xXbxX8cxX9xX8exX9xX3exX3cxXaxX93xX9xXdxX3dxXcxX9xX2cxXaxX93xX9xX2fxX18xXbfxX9xXaxXc7xX3exX9xX2axX9xXbxXaxX2cbxX3exX3cxX9xXbxXaxXa2xX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxX9dxX35xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX11exX9xX5xXd9xXbexX3exX9xXbxXaxX8cxX2cxX9xXbxX2c0xX99xX9xX2cxXaxX262xX9xX49xX99xX9xX2cxXaxX262xX9xX3bxX11exX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX33xXaxXdexX35xX9xXdxX3dxX9xXbxXd9xX7exX7fxX3exX3cxX9xXaxX2e5xX33xX9xX2cxX2cbxX9xX23xX35xX97xXbxX99xX9xXcxX3dxX9xX2cxX23bxX9xX3exXaxX35xX31axXbfxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xX95xX3dxX24xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXbxXaxX7fxX35xX9xX3cxX35xX18xX3exX9xX3exX3cxX56xX3exX9xX52x8c2dxX9xX95xX63xX35xX9xX95xX4a8xX9xXd9xX18xX9xX52xX35xX9xX95xX5bxX9xX52xXfcxX9xXdxX8exX9xX19xX24xX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXex4d24xX3exX3cxX9xX12ex5fa2xX35xX9xX5xXb1xXbxX9xX5xXaxX56xX3exX3cxX9x6aefxX9x7b8cxX35xX2cbxXcxX9xX52x7dfdxX2cxX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX2c0xXbxX145xX9xX51xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xXaxX35xX97xX3exX9xX2cxX23bxX9xX183xX17cxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX95xX39bxX35xX9xXbxXaxXbfxX9xX3exXaxb335xX33xX9xX23xX5bxX3exXaxX9xX36cxXbfxX39fxX3exX9xX178xX99xX2axX9xXbxXd9xX35xX97xXbfxX9xX52xX368xX3exX3cxX1cxXbxXaxX2cbxX3exX3cxX11exX9xX4xXaxX3acxX3exX3cxX9xXbxX100xX35xX9xX52xX18xX3exX3cxX9xX2cxX23bxX9xX3exXaxXbfxX9xX2cxXc2xXbfxX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXdxX35xXbexX3exX9xXbxXeexX2cxX9xX95xX3dxX9xX2cxXc2xX3exX9xXbxXaxXbexXcxX9xX239xXaxX24xXdexX3exX3cxX9xX2axX17bxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX11exX9xX5xXbfxX26xX9xX3exXaxX35xXbexX3exX99xX9xXaxX35xX97xX3exX9xX2cxXaxX3acxX3exX3cxX9xXbxX100xX35xX9xXd9xXb1xXbxX9xX239xXaxX23bxX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xX19xXeexX3exX3cxX11exX9xX5xX2b9xX9xX52xXc2xXbfxX9xX3ex41d5xXcxX9xXdxX9dxX35xX9xX3exX18xX26xX99xX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX2cxXaxX93xX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xX52xX7exX2e5xX2cxX9xX239xXaxX24xXdexX3exX3cxX9xX17cxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxXaxX5bxX9xX2cxX23bxX9xXbxX39bxX35xX9x9bc5xX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXb4xX35xX3exX9xX3exX3cxXaxX93xX9xX95xX35xX97xX2cxX11exX9xX5xX5bxX3exXaxX9xXbxXd9xX9dxX3exX3cxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxX8cxX9xX8exX9xX3exX3cxXaxX93xX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxXd9xX24xX3exX3cxX9xX239xXaxX35xX9xX2fxX4f2xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXcxX39bxX35xX9xXd9xXb1xXbxX9x36d9xXbxX9xX3cxX39fxX26xX9xXbxX4f2xX3exX9xX239x4f74xXcxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX689xX9xX52xX3dxX24xX9xXbxX9dxX24xX9xX95xX3dxX9xXdexX3exXaxX9xXaxX7exX2d7xX3exX3cxX9xXdxX39bxX3exX9xXbxX39bxX35xX9xXaxX24xX9dxXbxX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX2fxXdexX3exX9xXb4xXbfxXb1xXbxX9xX239xX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX32xX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXd9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX145xX1cxX1cxX35xX11exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX11exX95xX3exX1cxX3exX17xX172xX2fxX1cxX2axX176xX2axX178xX1cxX2axX17bxX17cxX19xX17exX2axX180xX17cxX182xX183xX182xXbxX176xX2axX183xX183xXdxX2axX11exX18dxX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX172xX35xX19xXbxXaxX145xX17exX17bxX17bxX33xXb4xX14dxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX145xX180xX17bxX17bxX33xXb4xX14dxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX145xX23xXdxX24xX2cxX239xX14dxXcxX18xXd9xX3cxX35xX3exX13fxXdxX17xa201xXbxX145xX18xXbfxXbxX24xX14dxXcxX18xXd9xX3cxX35xX3exX13fxXd9xX35xX3cxXaxXbxX145xX18xXbfxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3exX3cxX18xX3exXaxX9xXcxX18xX26xX9xXcxX18xX2cxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX9xX19xX24xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX35xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX19xX24xX3exX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbxX13fxX18xXdxX35xX3cxX3exX145xX9xX18dxXbfxX2fxXbxX35xX76axX26xX14dxX32xXexX5xX5bxX3exXaxX9xXbxXd9xX9dxX3exX3cxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxX8cxX9xX8exX9xX3exX3cxXaxX93xX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxXd9xX24xX3exX3cxX9xX239xXaxX35xX9xX2fxX4f2xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXcxX39bxX35xX9xXd9xXb1xXbxX9xX689xXbxX99xX9xX3cxX39fxX26xX9xXbxX4f2xX3exX9xX239xX695xXcxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX689xX9xX52xX3dxX24xX9xXbxX9dxX24xX99xX9xXdexX3exXaxX9xXaxX7exX2d7xX3exX3cxX9xXaxX24xX9dxXbxX9xX52xX63xX3exX3cxX9x4b74xX27dx60aaxX2xX9xX2cxXfcxX18xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX51xX41xX39bxX35xX9xX95xX3dxX24xX9xXdxX3dxXcxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX95xX5bxX9xX2cxXaxX5eaxXcxX9xX2cxXaxX93xX9xXaxX3bfxX2cxX9xX95xX35xX97xX2cxX99xX9xXd9xX314xX3exX9xX3exX3cxXaxX31axX9xXbxXaxX5bxX9xX3exXaxX35xX31axXbfxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xX2cxXaxX93xX9xX3exXaxX5eaxXcxX9xX3exXaxX17xX9xX2cxXaxXbexX9xXdxX7exXc7xX3exX3cxX9xXbxXaxXb1xX33xX11exX9xX4xX23bxX9xXbxXd9xX7exX7fxX3exX3cxX9xXaxX2e5xX33xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXaxX3bfxX2cxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXdxX3dxXcxX9xXaxX53xX3exX3cxX9xX2fxXdexX3exX9xX33xXaxX27axXcxX99xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX95xX5bxX9xX2fxXa2xX18xX9xX2cxXaxXd5xX18xX99xX9xXd9xX3acxXbxX9xX239xX35xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xXcxX9xXbxXaxX5bxX9xXbxX8cxX9xX2cbxX35xX9xX23xX53xX9xX95xX35xX97xX2cxX11exX9x380axX368xX35xX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX689xXbxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX2cxXaxX262xXbfxX9xX52xX7exX2e5xX2cxX9xX3cxXbfxX368xX3exX3cxX9xX36cxXbfxX18xX26xX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xX95xX35xX97xX2cxX99xX9xXbxX689xX3exXaxX9xX239x596cxX9xXdxXbfxX53exXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX3e2xX3exX3cxX9xX95xX63xX35xX9xX95xX4a8xX9xXd9xX18xX9xX52xX35xX11exX11exX11exX9xX3bxXaxX5bxX3exX9xX2cxXaxXbfxX3exX3cxX99xX9xX3exXaxX53exX3exX9xXbxXaxX3a7xX2cxX9xX2cxXfcxX18xX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX2cx3f9axX3exX9xXaxX9dxX3exX9xX2cxXaxX2c0xX11exX9xX49xX3bfxX9xX2cxXaxX7exX18xX9xX8exX9xXbxXaxX3a7xX2cxX9xXdxX3dxXcxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXdxX3dxX9xX33xXaxXdexX35xX9xX52xX18xXcxX9xXcxXbexX99xX9xXaxX3bfxX2cxX9xXaxX53xX35xX99xX9xX2cxX4f2xX3exX3cxX9xXaxX35xX2c0xX3exX9xX52xXeaxX9xXbxX9dxX24xX9xX2fxXdexX3exX9xX33xXaxX27axXcxX9xX2cxXaxXb1xXbxX9xXdxX7exX2e5xX3exX3cxX9xX95xX3dxX9xX3cxX56xX3exX9xX23xX23bxX9xXdxX39fxXbfxX9xX19xX3dxX35xX9xX95xX39bxX35xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX11exX9xX3bxX3cxX24xX3dxX35xX9xXd9xX18xX99xX9xX2fxX3a7xX2cxX9xXaxX3acxXbxX9xXbxX2b9xX9xX3exXaxXd5xX3exX3cxX9xX52xX368xX3exX3cxX9xX3exX3cxX24xX9dxX35xX9xXbxX97xX9xX239xXaxX35xX2c0xX3exX9xX3exXaxX35xX31axXbfxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xX100xXcxX9xX3cxX35xXb1xX2cxX9xXcxX63xX3exX3cxX9xX52xX2f2xX35xX9xX52xX7fxX35xX9xX3exXaxX7fxX9xXb4xXbfxXb1xXbxX9xX239xXaxX27axXbfxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX95xX3dxX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xXcxX46xX3exX9xXcxX3dxX9xX95xX39bxX35xX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xX2d7xX9xX52xX262xX18xX9xX33xXaxX7exXc7xX3exX3cxX58xX9xX4eaxX9xX100xX3exX3cxX9xX5xXaxX56xX3exX3cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx64a4xX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3cxXaxX35xX9xX3exXaxX53exX3exX99xX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxXaxX35xX2c0xXbfxX9xXaxXeexXbxX9xX3exX3cxXbfxX368xX3exX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX2cxXaxX93xX9xXdexX3exXaxX9xXaxX7exX2d7xX3exX3cxX9xXbxX39bxX35xX9xX3exX5eaxX3exX3cxX9xX2fxXbfxXb1xXbxX99xX9xXbxX35xX2c0xX3exX9xX52xX63xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXaxX3dxX3exX3cxX9xX2cxXfcxX18xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXcxX3dxX9xX2cxX9e9xX3exX9xXdxX3dxX3exX3cxX9xX33xXaxX689xX9xX3exX3cxXbfxX368xX3exX9xX3exXaxX39fxX3exX9xXdxX8cxX2cxX9xX36cxXbfxXdexX3exX9xXdxX8exX9xX95xX3dxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX689xX9xX36cxXbfxXdexX3exX9xXdxX8exX11exX9xX12exX2d7xX35xX9xX95xX39bxX35xX9xX176xX9xX19xX39fxX26xX9xX2cxXaxXbfxX26xX31axX3exX9xX2fxXdexX3exX9xXb4xXbfxXb1xXbxX9xX95xX3dxX9xX52xX63xX35xX9xX3exX3cxX3e2xX9xX36cxXbfxXdexX3exX9xXdxX8exX9xX3exXaxX7exX9xXaxX35xX97xX3exX9xX3exX18xX26xX99xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX2cxX23bxX9xXbxXaxXeaxX9xX36cxXbfxXdexX3exX9xXdxX8exX9xXbxX39bxX35xX9xX176xX17bxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbxX13fxX18xXdxX35xX3cxX3exX145xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXd9xX14dxX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXd9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX145xX1cxX1cxX35xX11exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX11exX95xX3exX1cxX3exX17xX172xX2fxX1cxX2axX176xX2axX178xX1cxX2axX17bxX17cxX19xX17exX2axX180xX17cxX182xX183xX182xXbxX182xX17cxX17exX17exXdxX17cxX11exX18dxX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX172xX35xX19xXbxXaxX145xX17exX17bxX17bxX33xXb4xX14dxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX145xX180xX17bxX17bxX33xXb4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3exX3cxX18xX3exXaxX9xXcxX18xX26xX9xXcxX18xX2cxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX9xX19xX24xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX35xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX19xX24xX3exX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbxX13fxX18xXdxX35xX3cxX3exX145xX9xX18dxXbfxX2fxXbxX35xX76axX26xX14dxX32xXex71d0xX39bxX35xX9xX19xX39fxX26xX9xX2cxXaxXbfxX26xX31axX3exX9xX2fxXdexX3exX9xXb4xXbfxXb1xXbxX9xXaxX35xX97xX3exX9xX3exX18xX26xX99xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX52xX18xX3exX3cxX9xX2cxXc2xX3exX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXcxX39bxX35xX9xX2axX17bxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX958x9b86xX9xXd9xX3dxX3exX3cxX99xX9xXbxX35xX3exXaxX9xXbxXaxXc2xX3exX9xXdxX3dxXcxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xX3exX3cxXaxX35xXbexXcxX9xXbxX3acxX2cxX99xX9xX2fxX8cxX9xX2cxXc2xXbfxX9xXbxXaxX262xX9xX95xX3dxX9xXb4xX2cbxX2cxX9xX52xX262xX3exXaxX9xX3cxX56xX3exX9xX23xX23bxX9xXdxX39fxXbfxX9xX19xX3dxX35xX9xX95xX39bxX35xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX9xXdxX3dxX9xXbxXaxX7exX39bxX2cxX9xX52xX24xX9xX3exX5eaxX3exX3cxX9xXdxX8cxX2cxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX11exX9xX4xX23bxX9xX3exXaxX7exX9xX95xX53exX26xX99xX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXcxX39bxX35xX9xXdxX3dxX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX31axX99xX9xXbxX9dxX24xX9xX3exX35xX31axXcxX9xXbxX35xX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX9xX95xX3dxX9xX3exX39fxX3exX3cxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXaxXbfxX9xX3exXaxX53exX33xX11exX9xX5xXd9xX24xX3exX3cxX9xX239xXaxX35xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX9xX52xX18xX3exX3cxX9xX2cxXc2xX3exX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xX19xXeexX3exX3cxX9xXbxXaxX5bxX9xX3exXaxX35xX31axXbfxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX2d7xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXdxX9dxX35xX9xXbxXaxX7fxX9xXc7xX99xX9xXaxX7fxX35xX9xXaxX2e5xXbxX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX49xXc7xX3exX9xXdxX3acxX2cxX9xX3exX3dxX24xX9xXaxX2c0xXbxX99xX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX2cxXc2xX3exX9xXbxXaxX18xX26xX9xX52xX2f2xX35xX9xX3exXaxX53exX3exX9xXbxXaxX3a7xX2cxX99xX9xX3exX39fxX3exX3cxX9xX2cxX18xX24xX9xX8exX9xXbxXaxX3a7xX2cxX99xX9xXbxX2f2xX9xX2cxXaxX3a7xX2cxX9xX239xX997xX9xXdxXbfxX53exXbxX99xX9xXbxX5bxX3exXaxX9xX26xXbexXbfxX9xX3exX3cxXaxX31axX9xX52xXeaxX9xX2cxX23bxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXdxX3dxXcxX9xX2f2xX3exX9xX52xX262xX3exXaxX9xX3exX3cxX18xX26xX9xXbxX9dxX35xX9xX36cxXbfxXbexX9xXaxX7exXc7xX3exX3cxX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX31dxXbfxXbxXaxX24xXd9xX32xXexX5xX49xb580xX9xX7xX49x991ex85aaxX3bxX4ecxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
THU PHƯƠNG