Ngành May mặc Hà Tĩnh “đỏ mắt” tìm lao động
(Baohatinh.vn) - Người lao động tự ý nghỉ việc, ngại thử việc, phỏng vấn xin việc yêu cầu lương cao… là những rào cản trong tuyển dụng lao động của Công ty CP May Hà Tĩnh hiện nay.
4ac4x4ea2xfe47xd9dcxc35axaea7x6009xbcfexd496xb760x73c4xd89fxc02axb105xd026x4ae9xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc081xa589x58bdxXexX0xc001xXaxX17xX18xX19xXexX0xc4fcx7c42xX19x9194xXexX0xXaxfc09xX9x8661xXdxX18xdd01xX2fxbe15x749bx6193xX5x9384xXbxXdxX17xX32xXexd171x8713xc598x6544xXaxX9x9af4xX18xX26xX9xXcxb13axX2cxX9xc961xX3dxX9xX5x4f56xX3exXaxX9xb991xaea4xbb09xX9xXcx5da1xXbxafccxX9xXbx9f25xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX52xb1ddxX3exX3cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX49xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX3cx7790x985fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbx4c4fxX9xf129xX9xX3exX3cxXaxc46dxX9xec57xX35x7e60xX2cx55a9xX9xX3exX3cx9dd1xX35xX9xXbxXax7839xX9xX95xX35xX97xX2cxX99xX9xX33xXaxX53xX3exX3cxX9xX95x5ea6xX3exX9x4fcaxX35xX3exX9xX95xX35xX97xX2cxX9xX26x85d5xa2d4xX9xX2cxe34bxXbfxX9xXdxX7ex4dc4xX3exX3cxX9xX2cxX18xX24xb6bexX9xXdxX3dxX9xX3exXax5afbxX3exX3cxX9xb9eexX3dxX24xX9xX2cx6dcbxX3exX9xXbxXd9xX24xX3exX3cxX9xXbxXbfxX26xf369xX3exX9xX19xd602xX3exX3cxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX2cx8b25xX18xX9xX4xef71xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXaxX35xX97xX3exX9xX3exX18xX26x68d7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb022xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbx95f4xX18xXdxX35xX3cxX3ex876axX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXd9xe84fxX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXd9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX145xX1cxX1cxX35xX11exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX11exX95xX3exX1cxX3exX17xd10cxX2fxX1cxX2axa337xX2axfe55xX1cxX2ax4df8xc54axX19x6320xX2ax6ba6xX17cx59bdx50e8xX182xXbxX183xX17cxX176xX17bxXdxX17bxX11ex94baxX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX172xX35xX19xXbxXaxX145xX17exX17bxX17bxX33xXb4xX14dxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX145xX180xX17bxX17bxX33xXb4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3exX3cxX18xX3exXaxX9xXcxX18xX26xX9xXcxX18xX2cxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX9xX19xX24xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX35xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX19xX24xX3exX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbxX13fxX18xXdxX35xX3cxX3exX145xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXd9xX14dxX32xXexX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX52xX18xX3exX3cxX9xXd9xXb1xXbxX9x643axXax86b9xX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX4xXax8d7fxX9xX3bxX3cxXbfxX26x4e8exX3exX9xX5xXaxX262xX9xX49xX11exX9x7c44xXaxXbfxX26xX97xX3exX9xX4x9d17xXcxX9xea1axXbfxX26xXbexX3ex9421xX9xX3exX63xX33xX9xX52xXc7xX3exX9xXb4xX35xX3exX9xX95xX3dxX24xX9xXdxX3dxXcxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxX9dxX35xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXbxdaddxX9xX2fxX18xXbfxX9xXbx8aadxXbxX9xX3bxX3cxXbfxX26xXbexX3exX9xX52x4fa7xX3exX11exX9xX3bxXaxXd5xX3exX3cxX9xXbxX7ex5e32xX3exX3cxX9xX239xXaxX35xX9xXb4xX35xX3exX9xX52xX7exf6fdxX2cxX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xed96xX3exX9xX52xX262xX3exXaxX99xX9xX3cxXc2xX3exX9xX3exXaxX3dxX9xX2cxXaxX262xX9xX2fxc5b8xX9xX2cxXaxX262xXbfxX9xX239xXaxX23bxX9xXd9xa2a8xX3exX9xX3exX3cxXaxd047xX11exX9x8d5dxX35xX9xX19xX314xX99xX9xX2cxXaxX93xX9xXbxXc2xXcxX9xX2axX17bxX9xX3exX3cxX3dxX26xX9xXbxXaxXa2xX9xX95xX35xX97xX2cxX99xX9xX2cxXaxX262xX9xX49xX9xX32xXb4xX35xX3exX9xX52xXc2xXbfxX9xXaxX3dxX3exX3cxX32xX9xX19xX24xX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX2cxXaxX262xXbfxX9xX52xX7exX2e5xX2cxX9xX3cxXbfxffefxX3exX3cxX9x6b80xXbfxX18xX26xX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xX95xX35xX97xX2cxX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX5xX7exXc7xX3exX3cxX9xXbxX8cxX99xX9xX95x5cf7xX35xX9xXbxb9fbxXcxX9xXdxX8exX9xX51xX52x916exX3exX3cxX9xX3exf5f6xX35xX9xX3exX3dxX26xX99xX9xXbxXd9xX100xX3exX3cxX9xX3exX3acxX35xX9xX3ex4d91xX58xX99xX9xX2cxXaxX262xX9xX5xXd9xXc2xX3exX9xX5xXaxX262xX9xX3bxX11exX9xX272xX5xX7xX11exX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX282xX9xX2cxe9eaxX3exX3cxX9xXbxX8cxX9xX8exX9xX3exX3cxXaxX93xX9xXdxX3dxXcxX9xX2cxXaxX93xX9xX2fxX18xXbfxX9xXaxXc7xX3exX9xX2axX9xXbxXaxX2cbxX3exX3cxX9xXbxXaxXa2xX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxX9dxX35xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX11exX9xX5xXd9xXbexX3exX9xXbxXaxX8cxX2cxX9xXbxX2c0xX99xX9xX2cxXaxX262xX9xX49xX99xX9xX2cxXaxX262xX9xX3bxX11exX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX33xXaxXdexX35xX9xXdxX3dxX9xXbxXd9xX7exX7fxX3exX3cxX9xXaxX2e5xX33xX9xX2cxX2cbxX9xX23xX35xX97xXbxX99xX9xXcxX3dxX9xX2cxX23bxX9xX3exXaxX35xX31axXbfxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xX95xX3dxX24xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXbxXaxX7fxX35xX9xX3cxX35xX18xX3exX9xX3exX3cxX56xX3exX9xX52xbbf5xX9xX95xX63xX35xX9xX95xX4a8xX9xXd9xX18xX9xX52xX35xX9xX95xX5bxX9xX52xXfcxX9xXdxX8exX9xX19xX24xX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexa3c9xX3exX3cxX9xX12ex8e74xX35xX9xX5xXb1xXbxX9xX5xXaxX56xX3exX3cxX9x555fxX9x620fxX35xX2cbxXcxX9xX52x89d9xX2cxX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX2c0xXbxX145xX9xX51xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xXaxX35xX97xX3exX9xX2cxX23bxX9xX183xX17cxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX95xX39bxX35xX9xXbxXaxXbfxX9xX3exXaxffacxX33xX9xX23xX5bxX3exXaxX9xX36cxXbfxX39fxX3exX9xX178xX99xX2axX9xXbxXd9xX35xX97xXbfxX9xX52xX368xX3exX3cxX1cxXbxXaxX2cbxX3exX3cxX11exX9xX4xXaxX3acxX3exX3cxX9xXbxX100xX35xX9xX52xX18xX3exX3cxX9xX2cxX23bxX9xX3exXaxXbfxX9xX2cxXc2xXbfxX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXdxX35xXbexX3exX9xXbxXeexX2cxX9xX95xX3dxX9xX2cxXc2xX3exX9xXbxXaxXbexXcxX9xX239xXaxX24xXdexX3exX3cxX9xX2axX17bxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX11exX9xX5xXbfxX26xX9xX3exXaxX35xXbexX3exX99xX9xXaxX35xX97xX3exX9xX2cxXaxX3acxX3exX3cxX9xXbxX100xX35xX9xXd9xXb1xXbxX9xX239xXaxX23bxX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xX19xXeexX3exX3cxX11exX9xX5xX2b9xX9xX52xXc2xXbfxX9xX3ex8112xXcxX9xXdxX9dxX35xX9xX3exX18xX26xX99xX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX2cxXaxX93xX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xX52xX7exX2e5xX2cxX9xX239xXaxX24xXdexX3exX3cxX9xX17cxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxXaxX5bxX9xX2cxX23bxX9xXbxX39bxX35xX9x8b79xX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXb4xX35xX3exX9xX3exX3cxXaxX93xX9xX95xX35xX97xX2cxX11exX9xX5xX5bxX3exXaxX9xXbxXd9xX9dxX3exX3cxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxX8cxX9xX8exX9xX3exX3cxXaxX93xX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxXd9xX24xX3exX3cxX9xX239xXaxX35xX9xX2fxX4f2xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXcxX39bxX35xX9xXd9xXb1xXbxX9x9b68xXbxX9xX3cxX39fxX26xX9xXbxX4f2xX3exX9xX239x93f3xXcxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX689xX9xX52xX3dxX24xX9xXbxX9dxX24xX9xX95xX3dxX9xXdexX3exXaxX9xXaxX7exX2d7xX3exX3cxX9xXdxX39bxX3exX9xXbxX39bxX35xX9xXaxX24xX9dxXbxX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX2fxXdexX3exX9xXb4xXbfxXb1xXbxX9xX239xX35xX3exXaxX9xX19xX24xX18xX3exXaxX32xX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXd9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX145xX1cxX1cxX35xX11exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX11exX95xX3exX1cxX3exX17xX172xX2fxX1cxX2axX176xX2axX178xX1cxX2axX17bxX17cxX19xX17exX2axX180xX17cxX182xX183xX182xXbxX176xX2axX183xX183xXdxX2axX11exX18dxX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX172xX35xX19xXbxXaxX145xX17exX17bxX17bxX33xXb4xX14dxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX145xX180xX17bxX17bxX33xXb4xX14dxX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX145xX23xXdxX24xX2cxX239xX14dxXcxX18xXd9xX3cxX35xX3exX13fxXdxX17xc8d2xXbxX145xX18xXbfxXbxX24xX14dxXcxX18xXd9xX3cxX35xX3exX13fxXd9xX35xX3cxXaxXbxX145xX18xXbfxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3exX3cxX18xX3exXaxX9xXcxX18xX26xX9xXcxX18xX2cxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX9xX19xX24xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX35xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX19xX24xX3exX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbxX13fxX18xXdxX35xX3cxX3exX145xX9xX18dxXbfxX2fxXbxX35xX76axX26xX14dxX32xXexX5xX5bxX3exXaxX9xXbxXd9xX9dxX3exX3cxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxX8cxX9xX8exX9xX3exX3cxXaxX93xX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxXd9xX24xX3exX3cxX9xX239xXaxX35xX9xX2fxX4f2xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXcxX39bxX35xX9xXd9xXb1xXbxX9xX689xXbxX99xX9xX3cxX39fxX26xX9xXbxX4f2xX3exX9xX239xX695xXcxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX689xX9xX52xX3dxX24xX9xXbxX9dxX24xX99xX9xXdexX3exXaxX9xXaxX7exX2d7xX3exX3cxX9xXaxX24xX9dxXbxX9xX52xX63xX3exX3cxX9xe6efxX27dxccf5xX2xX9xX2cxXfcxX18xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX51xX41xX39bxX35xX9xX95xX3dxX24xX9xXdxX3dxXcxX9xXbxXaxX18xX26xX9xX95xX5bxX9xX2cxXaxX5eaxXcxX9xX2cxXaxX93xX9xXaxX3bfxX2cxX9xX95xX35xX97xX2cxX99xX9xXd9xX314xX3exX9xX3exX3cxXaxX31axX9xXbxXaxX5bxX9xX3exXaxX35xX31axXbfxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xX2cxXaxX93xX9xX3exXaxX5eaxXcxX9xX3exXaxX17xX9xX2cxXaxXbexX9xXdxX7exXc7xX3exX3cxX9xXbxXaxXb1xX33xX11exX9xX4xX23bxX9xXbxXd9xX7exX7fxX3exX3cxX9xXaxX2e5xX33xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXaxX3bfxX2cxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXdxX3dxXcxX9xXaxX53xX3exX3cxX9xX2fxXdexX3exX9xX33xXaxX27axXcxX99xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX95xX5bxX9xX2fxXa2xX18xX9xX2cxXaxXd5xX18xX99xX9xXd9xX3acxXbxX9xX239xX35xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xXcxX9xXbxXaxX5bxX9xXbxX8cxX9xX2cbxX35xX9xX23xX53xX9xX95xX35xX97xX2cxX11exX9xfd3dxX368xX35xX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX689xXbxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX2cxXaxX262xXbfxX9xX52xX7exX2e5xX2cxX9xX3cxXbfxX368xX3exX3cxX9xX36cxXbfxX18xX26xX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xX95xX35xX97xX2cxX99xX9xXbxX689xX3exXaxX9xX239x8bf5xX9xXdxXbfxX53exXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX3e2xX3exX3cxX9xX95xX63xX35xX9xX95xX4a8xX9xXd9xX18xX9xX52xX35xX11exX11exX11exX9xX3bxXaxX5bxX3exX9xX2cxXaxXbfxX3exX3cxX99xX9xX3exXaxX53exX3exX9xXbxXaxX3a7xX2cxX9xX2cxXfcxX18xX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX2cx71a7xX3exX9xXaxX9dxX3exX9xX2cxXaxX2c0xX11exX9xX49xX3bfxX9xX2cxXaxX7exX18xX9xX8exX9xXbxXaxX3a7xX2cxX9xXdxX3dxXcxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXdxX3dxX9xX33xXaxXdexX35xX9xX52xX18xXcxX9xXcxXbexX99xX9xXaxX3bfxX2cxX9xXaxX53xX35xX99xX9xX2cxX4f2xX3exX3cxX9xXaxX35xX2c0xX3exX9xX52xXeaxX9xXbxX9dxX24xX9xX2fxXdexX3exX9xX33xXaxX27axXcxX9xX2cxXaxXb1xXbxX9xXdxX7exX2e5xX3exX3cxX9xX95xX3dxX9xX3cxX56xX3exX9xX23xX23bxX9xXdxX39fxXbfxX9xX19xX3dxX35xX9xX95xX39bxX35xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX11exX9xX3bxX3cxX24xX3dxX35xX9xXd9xX18xX99xX9xX2fxX3a7xX2cxX9xXaxX3acxXbxX9xXbxX2b9xX9xX3exXaxXd5xX3exX3cxX9xX52xX368xX3exX3cxX9xX3exX3cxX24xX9dxX35xX9xXbxX97xX9xX239xXaxX35xX2c0xX3exX9xX3exXaxX35xX31axXbfxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xX100xXcxX9xX3cxX35xXb1xX2cxX9xXcxX63xX3exX3cxX9xX52xX2f2xX35xX9xX52xX7fxX35xX9xX3exXaxX7fxX9xXb4xXbfxXb1xXbxX9xX239xXaxX27axXbfxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX95xX3dxX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xXcxX46xX3exX9xXcxX3dxX9xX95xX39bxX35xX9xX2cxX100xX3exX3cxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xX2d7xX9xX52xX262xX18xX9xX33xXaxX7exXc7xX3exX3cxX58xX9xX4eaxX9xX100xX3exX3cxX9xX5xXaxX56xX3exX3cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx9f68xX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3cxXaxX35xX9xX3exXaxX53exX3exX99xX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXbxXaxX35xX2c0xXbfxX9xXaxXeexXbxX9xX3exX3cxXbfxX368xX3exX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX239xXaxX100xX3exX3cxX9xX2cxXaxX93xX9xXdexX3exXaxX9xXaxX7exX2d7xX3exX3cxX9xXbxX39bxX35xX9xX3exX5eaxX3exX3cxX9xX2fxXbfxXb1xXbxX99xX9xXbxX35xX2c0xX3exX9xX52xX63xX9xX3cxX35xX18xX24xX9xXaxX3dxX3exX3cxX9xX2cxXfcxX18xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXcxX3dxX9xX2cxX9e9xX3exX9xXdxX3dxX3exX3cxX9xX33xXaxX689xX9xX3exX3cxXbfxX368xX3exX9xX3exXaxX39fxX3exX9xXdxX8cxX2cxX9xX36cxXbfxXdexX3exX9xXdxX8exX9xX95xX3dxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX689xX9xX36cxXbfxXdexX3exX9xXdxX8exX11exX9xX12exX2d7xX35xX9xX95xX39bxX35xX9xX176xX9xX19xX39fxX26xX9xX2cxXaxXbfxX26xX31axX3exX9xX2fxXdexX3exX9xXb4xXbfxXb1xXbxX9xX95xX3dxX9xX52xX63xX35xX9xX3exX3cxX3e2xX9xX36cxXbfxXdexX3exX9xXdxX8exX9xX3exXaxX7exX9xXaxX35xX97xX3exX9xX3exX18xX26xX99xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX2cxX23bxX9xXbxXaxXeaxX9xX36cxXbfxXdexX3exX9xXdxX8exX9xXbxX39bxX35xX9xX176xX17bxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbxX13fxX18xXdxX35xX3cxX3exX145xX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXd9xX14dxX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxXd9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX145xX1cxX1cxX35xX11exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX11exX95xX3exX1cxX3exX17xX172xX2fxX1cxX2axX176xX2axX178xX1cxX2axX17bxX17cxX19xX17exX2axX180xX17cxX182xX183xX182xXbxX182xX17cxX17exX17exXdxX17cxX11exX18dxX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX172xX35xX19xXbxXaxX145xX17exX17bxX17bxX33xXb4xX14dxXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX145xX180xX17bxX17bxX33xXb4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3exX3cxX18xX3exXaxX9xXcxX18xX26xX9xXcxX18xX2cxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3exXaxX9xX19xX24xX9xXcxX18xXbxX9xXbxX35xXcxX9xXdxX18xX24xX9xX19xX24xX3exX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXb4xXbxX13fxX18xXdxX35xX3cxX3exX145xX9xX18dxXbfxX2fxXbxX35xX76axX26xX14dxX32xXex5375xX39bxX35xX9xX19xX39fxX26xX9xX2cxXaxXbfxX26xX31axX3exX9xX2fxXdexX3exX9xXb4xXbfxXb1xXbxX9xXaxX35xX97xX3exX9xX3exX18xX26xX99xX9xX4xX100xX3exX3cxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX41xX18xX26xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xX52xX18xX3exX3cxX9xX2cxXc2xX3exX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xXcxX39bxX35xX9xX2axX17bxX17bxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX958x1025fxX9xXd9xX3dxX3exX3cxX99xX9xXbxX35xX3exXaxX9xXbxXaxXc2xX3exX9xXdxX3dxXcxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xX3exX3cxXaxX35xXbexXcxX9xXbxX3acxX2cxX99xX9xX2fxX8cxX9xX2cxXc2xXbfxX9xXbxXaxX262xX9xX95xX3dxX9xXb4xX2cbxX2cxX9xX52xX262xX3exXaxX9xX3cxX56xX3exX9xX23xX23bxX9xXdxX39fxXbfxX9xX19xX3dxX35xX9xX95xX39bxX35xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX9xXdxX3dxX9xXbxXaxX7exX39bxX2cxX9xX52xX24xX9xX3exX5eaxX3exX3cxX9xXdxX8cxX2cxX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX11exX9xX4xX23bxX9xX3exXaxX7exX9xX95xX53exX26xX99xX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xXcxX39bxX35xX9xXdxX3dxX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX31axX99xX9xXbxX9dxX24xX9xX3exX35xX31axXcxX9xXbxX35xX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX9xX95xX3dxX9xX3exX39fxX3exX3cxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXaxXbfxX9xX3exXaxX53exX33xX11exX9xX5xXd9xX24xX3exX3cxX9xX239xXaxX35xX9xX19xX24xX18xX3exXaxX9xX3exX3cxXaxX35xX97xX33xX9xX52xX18xX3exX3cxX9xX2cxXc2xX3exX9xXbxXbfxX26xXeaxX3exX9xX19xXeexX3exX3cxX9xXbxXaxX5bxX9xX3exXaxX35xX31axXbfxX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX2d7xX9xX49xX3dxX9xX5xX4dxX3exXaxX9xXdxX9dxX35xX9xXbxXaxX7fxX9xXc7xX99xX9xXaxX7fxX35xX9xXaxX2e5xXbxX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12exX24xX19xX26xX32xXexX49xXc7xX3exX9xXdxX3acxX2cxX9xX3exX3dxX24xX9xXaxX2c0xXbxX99xX9xX3exX3cxX7exX7fxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX52xX63xX3exX3cxX9xX2cxXc2xX3exX9xXbxXaxX18xX26xX9xX52xX2f2xX35xX9xX3exXaxX53exX3exX9xXbxXaxX3a7xX2cxX99xX9xX3exX39fxX3exX3cxX9xX2cxX18xX24xX9xX8exX9xXbxXaxX3a7xX2cxX99xX9xXbxX2f2xX9xX2cxXaxX3a7xX2cxX9xX239xX997xX9xXdxXbfxX53exXbxX99xX9xXbxX5bxX3exXaxX9xX26xXbexXbfxX9xX3exX3cxXaxX31axX9xX52xXeaxX9xX2cxX23bxX9xX95xX35xX97xX2cxX9xXdxX3dxXcxX9xX2f2xX3exX9xX52xX262xX3exXaxX9xX3exX3cxX18xX26xX9xXbxX9dxX35xX9xX36cxXbfxXbexX9xXaxX7exXc7xX3exX3cxX11exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX31dxXbfxXbxXaxX24xXd9xX32xXexX5xX49xd825xX9xX7xX49x9c02x5613xX3bxX4ecxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
THU PHƯƠNG