Năm 2018, phấn đấu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
Năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH đề ra mục tiêu phấn đấu đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, lao động nữ chiếm 40%.
b3cexcaf3x10a51x115ccx1175fxbe46xc19dxc7d2xdd4bxX7xe573xeba8x12fb1x1249cxc81dx1192cxX5x11b84xXaxe22fx12998xddc4xf7acxX3x110daxb72fxX2x12135xfd9dxX3xXbxX1x11a21x123bbxX3x11b9fxX1fxfcecxX3xX22xd43axX6xX3xX2xX2xX18xb9f7xX18xX18xX18xX3xX5xX6x137e8xX3xX22x12dc3xX20xc657xX3xX22xXdxX3xX5xf52axX15xX3xd5e2xXdxc10exX4xX3xb3e5xX3xX20xX27xf251xX4xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxX0x10a11xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea33xX10xX6x10a5bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX1bxX3xe810xX37xX3xe972xfc31xe5c9xXcxX73xca84xe831xX63xX3xX22xb4f6xX3xf20axX6xX3xX15xe5f7xX4xX3xXexXdxb5a0xX24xX3xXbxX1xX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX22xX27xX6xX3xX2xX2xX18xX2dxX18xX18xX18xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xd726xXdxX44xXexX3xX13xX6xX15xX3xX22xXdxX3xX5xX3fxX15xX3xX42xXdxX44xX4xX3xX47xX3xX20xX27xX4bxX4xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxX2dxX3xXcxX82xX34xX20xX39xX3xX22x13472xX1bxX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xX20x1039fxX3xX4xX1xXdx101c2xX15xX3x11ad0xX18xcfc7xX2dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX34xX66xfaffxXaxX12xX77x12da2xX3xXexX1x13482xX4xX3xX1xXdxX44xX20xX3xX15xX86xX4xX3xXexXdxX8bxX24xX3xX22xX80xX3xX82xX6xX1bxX3xX73xX37xX3xX76xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX78xX3xXcxX1xX27x12306xX20xX39xX3xdc82xXdxX20xX1xX3xX42xX3fxX3xX7cx11b86xX3xX1xX37xXdxX3xX22xX80xX3xX82xX6xX3xX20xX1xXdxX80xX24xX3xX39xXdxc6bbxXdxX3xXbxX1xda47xXbxX3xX20xX1x12f0fxX15xX3xX39xXdxXe3xX3xX42xXe3xX20xX39xX3xX42xX3fxX3xcab4xX20xX3xX22xf17fxX20xX1xX3xX4xX157xX4xX3xXexX1xX16fxX3xXexX82xX27x111c8xX20xX39xX3xX4xX1xd4d7xX20xX1xX3xX5xX3fxX3xX77xX3fxXdxX3xX76xX34xX6xX20xX3x119cexXcxX82xX24xX20xX39xX3x109bcxX24xcf57xX4xeb9fxX1bxX3xX13xX1x1174dxXexX3xX73xX152xX20xX2dxX3xX73xX8bxX20xX3xX4xe376xX20xX1xX3xX22xXd6xX3xX5xX3fxX3xX20xf711xX20xX39xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX1fxXexX3xX5xX27xf385xX20xX39xX3xX20xX39xX24xe305xX20xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xX22xX27xX6xX3xX22xXdxX3xX5xX3fxX15xX3xX42xXdxX44xX4xX3xX47xX3xX20xX27xX4bxX4xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxX3xX42xeb21xX6xX3xX22xX152xX15xX3xX135xX152xX34xX3xXexX184xX20xX1xX3xXexX1xX24xX3xX20xX1xX1a4xXbxX1bxX3xX4xX1b1xX20xX1xX3xXexX82xX6xX20xX1xX1bxX3xXexX82xX34xX20xX39xX3xX22xXd6xX3xX4xX1x116d4xX3xXexX82xcc8cxX20xX39xX3xX22xX3fxX34xX3xXexX1b1xX34xX3xX20xX1bcxX20xX39xX3xX4xX6xX34xX3xXexX82xb9fexX20xX1xX3xX22xX37xX3xX20xX39xX34xX1b1xXdxX3xX20xX39xXe3xX1bxX3x1054dx10c24xX3xX20xX14xX20xX39xX3xXexX6xX101xX3xX20xX39xX1xX80xX3xX42xX3fxX3xX39xXdxX157xX34xX3xX66xX86xX4xX3xX22xX16fxX20xX1xX3xX1xX27xX4bxX20xX39xX3xX4xX1xX34xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xXexX82xX27xX4bxX4xX3xX25axX1xXdxX3x13223xX24xX1fxXexX3xX4xX152xX20xX1xX2dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX34xX66xX101xXaxX12xX77xX1d2xX20xX39xX3xXexX1xX17exXdxX1bxX3xXexX14xX20xX39xX3xX4xX27xX17exX20xX39xX3xX4x11debxX20xX39xX3xXexX157xX4xX3xdd91xX24xX152xX20xX3xX5x11791xX3xX22xX27xX6xX3xX20xX39xX27xX17exXdxX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xXacxXdxX44xXexX3xX13xX6xX15xX3xX22xXdxX3xX5xX3fxX15xX3xX42xXdxX44xX4xX3xXexX1b1xXdxX3xX20xX27xX4bxX4xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxdcf5xX3xXcxXdxXe8xXbxX3xXexX86xX4xX3xX1xX34xX3fxX20xX3xXexX1xXdxX44xX20xX3xX4xX1xX184xX20xX1xX3xX7xX157xX4xX1xX1bxX3xXbxX1xX157xXbxX3xX5xX24xX1a4xXexX3xXexX82xX34xX20xX39xX3xX5x127c7xX20xX1xX3xX42xX109xX4xX3xX22xX27xX6xX3xX20xX39xX27xX17exXdxX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xXacxXdxX44xXexX3xX13xX6xX15xX3xX22xXdxX3xX5xX3fxX15xX3xX42xXdxX44xX4xX3xX47xX3xX20xX27xX4bxX4xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxX3xXexX1xX10xX34xX3xX1xX1cbxXbxX3xX22xX1d2xX20xX39xX315xX3xXcxX14xX20xX39xX3xX4xX27xX17exX20xX39xX3xX4xX2cfxX20xX39xX3xXexX157xX4xX3xXexX1xX6xX20xX1xX1bxX3xX25axXdxX105xX15xX3xXexX82xX6xX3xX42xX3fxX3xX299x11490xX3xX5xX2ddxX3xX20xX1xXe3xX20xX39xX3xXbxX1xX157xXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xXdxX8bxX20xX3xX2d7xX24xX6xX20xX3xX22xXe8xX20xX3xX1xX34xX1b1xXexX3xX22xX37xX20xX39xX3xX299xX24xX1fxXexX3xX25axX1xd660xX24xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xce9axX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX135xX5xX10xX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX82xX39xXdxX20xffbfxX3xX17xXbxX299xX3xX6xX24xXexX34xX315xXaxX12xX0xXexX135xX34xX66xX101xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX15xX39xX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX6xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX3xXbxX1xX6xX20xX3xX66xX6xX24xX3xX66xX24xX6xX3xX2xX2xX18xX3xX18xX18xX18xX3xX5xX6xX34xX3xX66xX34xX20xX39xX3xX66xXdxX3xX5xX6xX15xX3xX42xXdxX10xX4xX3xX34xX3xX20xX24xX34xX4xX3xX20xX39xX34xX6xXdxXaxX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxe5a3xXdxX66xXexX1xX414xf9caxX17xX1axXbxX299xX315xX1xX10xXdxX39xX1xXexX414xXebxX1ax11d5exXbxX299xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX414xX54xX54xXdxX2dxX135xX6xX34xX1xX6xXexXdxX20xX1xX2dxX42xX20xX54xX20xX10xX482xX7xX54xX2xX1axX18xX1axX54xX488xX488xX66xX2xX2x11b11xc03axX497xX2xXebxXexX4c7xX488xX17xX2xX5xX18xX2dx12a47xXbxX39xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX82xX12xX0xXexX82xX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ef7xX6xXbxXexXdxX34xX20xXaxX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxXexX10xX299xXexX78xX6xX5xXdxX39xX20xX414xX3xX4d3xX24xX7xXexXdx10cf3xX101xX315xXaxX12x12e01xX20xX1xX3xX15xXdxX20xX1xX3xX1xX231xX6xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX82xX12xX0xX54xXexX135xX34xX66xX101xX12xX0xX54xXexX6xX135xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX34xX66xX101xXaxX12xX13xX1xX1a4xX20xX3xX22xX16fxX20xX1xX3xX42xX80xX3xXexX1xX16fxX3xXexX82xX27xX17exX20xX39xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxX3xX20xX27xX4bxX4xX3xXexX82xX34xX20xX39xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX1axX1bxX3xX2cfxX20xX39xX3x10f3exX34xX13exX20xX3x11489xX1a4xX24xX3xX598xXdxX44xXbxX1bxX3xXcxX1x13857xX3xXexX82xX27xX47xX20xX39xX3xX73xX37xX3xX76xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xX78xXcxX1xX27xX131xX20xX39xX3xX135xXdxX20xX1xX3xX42xX3fxX3xX7cxX13exX3xX1xX37xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX135xXdxXe8xXexX414xX3xdbf1xXacxX80xX3xX299xX24xX1fxXexX3xX25axX1xX3f0xX24xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX1bxX3xX4xX157xX4xX3xXexX1xX16fxX3xXexX82xX27xX17exX20xX39xX3xX5xX4bxX20xX3xX20xX1xX27xX3xX77xX3fxXdxX3xX76xX34xX6xX20xX1bxX3xX13xX1xX1a4xXexX3xX73xX152xX20xX3xX42xe7b4xX20xX3xX4xXd6xX3xX20xX1xX24xX3xX4x10c57xX24xX3xXexXdxXe8xXbxX3xX20xX1xX1a4xX20xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xX82xX1fxXexX3xX5xX3fxX3xX5xX4bxX20xX2dxX3xXcxX1xX16fxX3xXexX82xX27xX17exX20xX39xX3xX63xX3fxX20xX3xX19bxX24xX19dxX4xX3xX15x133bbxXdxX3xX20xX14xX15xX3xX42xX622xX20xX3xX4xX62dxX20xX3xX25axX1xX34xX152xX20xX39xX3xX497xX18xX2dxX18xX18xX18xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX22xX80xX24xX3xX4xX1xX34xX3xX15xX27xX17exXdxX3xX15xX1fxX101xX3xX20xX27xX4bxX4xX2dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX34xX66xX101xXaxX12xX63xXdxX44xX20xX3xX20xX6xX101xX1bxX3xXacxXdxX44xXexX3xX13xX6xX15xX3xXexX82xX47xX3xXexX1xX3fxX20xX1xX3xX20xX27xX4bxX4xX3xX22xX27xX6xX3xX20xX1xXdxX80xX24xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xX20xX1xX1fxXexX3xX7xX6xX20xX39xX3xX13xX1xX1a4xXexX3xX73xX152xX20xX2dxX3xX13xX1xX1a4xXexX3xX73xX152xX20xX3xX1xXdxX44xX20xX3xX20xX6xX101xX3xX15xX47xX3xXexX1xX8bxX15xX3xX20xX39xX3fxX20xX1xX3xX20xX39xX1xX80xX3xX15xX4bxXdxX3xX20xX1xX27xX3xX5xX3fxX3xXexX82xX1cbxX3xX5xX184xX3xX22xXdxX80xX24xX3xX66xX27x13527xX20xX39xX2dxX3xX73xX37xX3xX22xX13exX3xX4xX1xcaa0xX3xX22xX1b1xX34xX3xX4f7xX86xX4xX3xX19bxX24xX152xX20xX3xX5xX2ddxX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxX3xX20xX27xX4bxX4xX3xX22xX3fxX15xX3xXbxX1xX157xX20xX3xX42xX4bxXdxX3xX4xX157xX4xX3xX4xX131xX3xX2d7xX24xX6xX20xX3xX4xX1xX5a9xX4xX3xX20xX14xX20xX39xX3xX4x123f6xX6xX3xX13xX1xX1a4xXexX3xX73xX152xX20xX2dxX3xX4f7x12a0cxX20xX3xXbxX1xX184xX6xX3xX13xX1xX1a4xXexX3xX73xX152xX20xX3xX22xX6xX20xX39xX3xX4xXd6xX3xX20xX1xX24xX3xX4xX62dxX24xX3xX82xX1fxXexX3xX5xX4bxX20xX3xX20xX8bxX20xX3xX4xX157xX4xX3xX101xX8bxX24xX3xX4xX62dxX24xX3xX22xX157xX15xX3xXbxX1xX157xX20xX3xX4xX799xX6xX3xX4xX1xX22dxX20xX39xX3xXexX6xX3xX22xX27xX6xX3xX82xX6xX3xX39xX62dxX20xX3xX20xX1xX27xX3xX22xX13exX3xX22xX27xX1cbxX4xX3xX4xX1xX1fxXbxX3xX20xX1xX1a4xX20xX2dxX3xXcxX24xX101xX3xX20xX1xXdxX8bxX20xX3xX22xX1bcxX101xX3xX5xX3fxX3xX20xX39xX3fxX20xX1xX3xX20xX39xX1xX80xX3xX15xX4bxXdxX3xX20xX8bxX20xX3xX42xXdxX44xX4xX3xXexX82xXdxX105xX20xX3xX25axX1xX6xXdxX3xX4xX62dxX20xX3xXexX1xX1a4xX20xX3xXexX82xX231xX20xX39x107d4xX2dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX34xX66xX101xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX488xX1bxX3xXacxXdxX44xXexX3xX13xX6xX15xX3xX22xX13exX3xX22xX27xX6xX3xX22xX27xX1cbxX4xX3xX1xX131xX20xX3xX2xX4c6xXebxX2dxX18xX18xX18xX3xX20xX39xX27xX17exXdxX3xX22xXdxX3xX5xX3fxX15xX3xX42xXdxX44xX4xX3xX47xX3xX20xX27xX4bxX4xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxX1bxX3xX42xX27xX1cbxXexX3xX39xX62dxX20xX3xX17xXebxXedxX3xX7xX34xX3xX42xX4bxXdxX3xX25axXe8xX3xX1xX34xX1b1xX4xX1xX3xX22xX80xX3xX82xX6xX2dxX3xX77xX1bcxX101xX3xX4x12f7fxX20xX39xX3xX5xX3fxX3xX20xX14xX15xX3xXexX1xX5a9xX3xXexX27xX3xX5xXdxX8bxX20xX3xXexXdxXe8xXbxX3xXacxXdxX44xXexX3xX13xX6xX15xX3xX22xX27xX6xX3xX22xX27xX1cbxX4xX3xX1xX131xX20xX3xX2xX18xX18xX2dxX18xX18xX18xX3xX5xX6xX34xX3xX22xX37xX20xX39xX3xX22xXdxX3xX5xX3fxX15xX3xX42xXdxX44xX4xX3xX47xX3xX20xX27xX4bxX4xX3xX20xX39xX34xX3fxXdxX2dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeceexX34xX24xX82xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXacxff50xXacxX0xX54xXbxX12