Giá xăng tiếp tục giảm 310 đồng một lít
Đây là lần giảm đầu tiên của giá xăng dầu trong năm 2015.
785fx9fbaxc4afx8139xac57xf212xc0d2xd109x8f08xX7xa94cxd589xec04x8043x9c49xa1e1xX5xdc86xXax8468x8948xXdx7e49xX3xcb51xcf12xef15xf885xX3xXexXdxdf89xXbxX3xXex93f5xX4xX3xX1axXdxd17cx84adxX3xba7fxX2x931axX3x856dxa820xX19xX1axX3xX28xf617xXexX3xX5xd735xXexX0x9b61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb73xX10xX6xf439xXaxX12x8d78x99ffx850fxX3xX5xcb74xX3xX5xcd67xX19xX3xX1axXdxX27xX28xX3xX2exX58x8f7cxX3xXexXdx89abxX19xX3xX4xb108xX6xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxX58xX62xX3xXexde26x904exX19xX1axX3xX19xX18xX28xX3xca62xX2cxX2xc019x86d2xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexaf99xX6xX5xXdxX1axX19xe379xX3x9c78xX62xX7xXexXdxfb3exX52xff82xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb04cxX7cxX4dxX52xXaxX12x9c48xX15xX4xX3xX4dxX7cxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdx9a6bxXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxX58xX62xX3xec0exb9daxX6xX3xX4xX1xX7cxX3x802axXdxX1exXexX3xX7xa353xX3xX2exXdx838bxX62xX3xX4xX1xfff7xX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX28x9e2axXexX3xX1xX55xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxX58xX62xX3xXexXd6xX3xX2x8647xX1xX2axX2cxX88xX3xXcxX1xX10xX7cxX3xX2exd9d8xfcaaxX3xX17xX18xX19xX1axX3xb9bcxdf4dxfb4cxe1c7xX84xX3xX7xXe3xX3xX1axXdxX27xX28xX3xX1axXdxX15xX3xX2axX2xX2cxX3xX2exX2fxX19xX1axX117xX3xX17xX62xd354xX19xX1axX3xX4x8968xX19xX3xX2xb5cbxX88xX87xX145xX2cxX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX28xX34xXexX3xX5xX38xXexX88xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xa60axXdxX4dxXexX1xX9xXaxX84xX2cxX2cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xXddxX7cxX7bxX4dxX10xX7bxX9xXaxX2cxXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX7bxXaxX12xX0xXexXddxX7cxX4dxX52xX12xX0xXexX7bxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX88xXddxX6xX7cxX1xX6xXexXdxX19xX1xX88xXd5xX19xX3bxX19xX10xX163xX7xX3bxX2xX87xX2cxX2xX3bxX2xX2cxX87xX4dxX84xX2xX10axffcaxe9b6xX2cxX2cxXexX10axX10axX2xX145xX10axX5xX2cxX88xXa3xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7cxb1e6xX28xX6xX1axX10xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX7bxX12xX0xXexX7bxX12xX0xXexX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX6xXbxXexXdxX7cxX19xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxX58xX62xX3xX1axXdxX27xX28xX3xXexXd6xX3xX2xX10axX1xX2axX2cxX3xX4xX1xXdxXe7xX62xX3xX19xX6xX52xX3xda12xX10axX3bxX2xf8b9xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX7bxX12xX0xX3bxXexXddxX7cxX4dxX52xX12xX0xX3bxXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX9bxX6xX5xXdxX1axX19xXa1xX3xXa3xX62xX7xXexXdxXa8xX52xXaaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX7cxX4dxX52xXaxX12xX50xX51xX52xX3xX5xX55xX3xX5xX58xX19xX3xX1axXdxX27xX28xX3xX2exX58xX62xX3xXexXdxX66xX19xX3xX4xX6axX6xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX7bxX7cxX19xX1axX3xX19xX18xX28xX3xX84xX2cxX2xX87xX88xX3xXcxX7bx8cfaxb136xX4xX3xX2exX116xX117xX3xX19xX18xX28xX3xX84xX2cxX2xX1e4xX3xX28xXf5xXexX3xX1xX55xX19xX1axX3xX19xX55xX52xX3xX5xXdxX66xX19xX3xXexX22xX4xX3xX2exX2d4xb6eexX4xX3xX2exXdxXe7xX62xX3xX4xX1xXecxX19xX1xX3xXd5xX2d5xXdxX3xX87xX3xX5xX58xX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xXd5xX55xX3xX2xX84xX3xX5xX58xX19xX3xX1axXdxX27xX28xX3xX1axXdxX15xX88xX3xc2bdxba29xX4xX3xX1axXdxX27xX28xX3xXexd4faxX19xX1axX3xXex8e39xX19xX1axX3xX4xX34xX19xX1axX3xX5xX55xX3xX145xX88xX145xX10axX121xX3xX2exX2fxX19xX1axX88xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX9bxX6xX5xXdxX1axX19xXa1xX3xXa3xX62xX7xXexXdxXa8xX52xXaaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX7cxX4dxX52xXaxX12xX32exXf5xXexX3xX1xX55xX19xX1axX3xX4dxX58xX62xX3xX4dxXdxX10x7d90xX10xX19xX3xX4x7aafxX19xX1axX3xX1axXdxX27xX28xX3xX2axX10axX2cxX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX4xX141xX19xX3xX2xX10axX88xX10axX2axX2cxX3xX2exX2fxX19xX1axX88xX3xc748xX58xX62xX3xX1x8c76xX6xX3xXd5xX55xX3xX4dxX58xX62xX3xX28xX6xX4dxX62xXexX3xX1axXdxX27xX28xX3xX5xX58xX19xX3xX5xX2d4xX2fdxXexX3xX84xX121xX2cxX3xX2exX2fxX19xX1axX3xXd5xX55xX3xX84xX2cxX87xX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX4xX141xX19xX3xX2xX145xX88xX2xX2xX2cxX3xX2exX2fxX19xX1axX3xXd5xX55xX3xX2xX2axX88xX84xX121xX87xX3xX2exX2fxX19xX1axX88xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX9bxX6xX5xXdxX1axX19xXa1xX3xXa3xX62xX7xXexXdxXa8xX52xXaaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX7cxX4dxX52xXaxX12xf346xX58xX19xX3xX2exXdxXe7xX62xX3xX4xX1xXecxX19xX1xX3xX1axX58xX19xX3xX2exX51xX52xX3xX19xX1xa8e0xXexX3xX4xX6axX6xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4dxX58xX62xX3xX4dxXdxde9axX19xX3xX7bxX6xX3xX19xX1axX55xX52xX3xX84xX84xX3bxX2xX84xX3bxX84xX2cxX2xX1e4xX3xXd5xX2d5xXdxX3xX28xX32fxX4xX3xX1axXdxX27xX28xX3x8a83xb8b5xX3xX5xX22xX4xX3xX84xX88xX2cxX87xX2cxX3xX2exX2fxX19xX1axX3xX28x7d3axXdxX3xX5xX38xXexX88xX3xX50xX51xX52xX3xX4xX39bxX19xX1axX3xX5xX55xX3xX28xX32fxX4xX3xX2exXdxXe7xX62xX3xX4xX1xXecxX19xX1xX3xX28xc431xX19xX1xX3xX19xX1xX460xXexX3xX499x7e52xX3xXexXd6xX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX84xX3bxX84xX2cxX2xX2xX88xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd0caxX7cxX62xX7bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xf586xX19xc3edxX17xXbxX7bxX10xX7xX7xX0xX3bxXbxX12
congthanh