GDP quý 1/2018 dự kiến tăng hơn 7% - cao nhất trong 10 năm
Cùng với những yếu tố vĩ mô khác, việc doanh nghiệp tư nhân tham gia vào thị trường với tốc độ cao đã đóng góp tích cực tăng trưởng chung của cả nước...
b4fbx15cbbx153a0x12e66xf212x14292x1313cx14099xe1e6x14110x121b0xc8d4x14951x17962x14ebcx12e70xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax130c1x13c46x1692bxXexX0x15bf9xXaxX17xX18xX19xXexX0xd1cax13e2bxX19x13337xXexX0xXaxdeb4xX9x12c2exXdxX18x145edxX2fx158eaxbc05xb81exX5x1194exXbxXdxX17xX32xXex177d8xX2xX7xX9x147d7xdcc8xd0fexX9xX2axX1cxd847xde2axX2axc606xX9xX19xd58exX9xf31fxX35x162b2x11948xX9xXbx13fd6xX50x15623xX9xXax163b4xX50xX9x109f9xf4c9xX9xba46xX9xX2cxX18xX24xX9xX50xXax160d2xXbxX9xXbxdefexX24xX50xX55xX9xX2axX46xX9xX50xX53xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x137f7xX17xX18xX19xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX5exX6axX24xXdxX17xX31xX32xX2fxX18xX33xX24xX32xXexX4x134a0xX50xX55xX9x10d37x15627xX35xX9xX50xXax10526xX50xX55xX9xX26xX4fxX40xX9xXbx159b7xX9xXa1xec34xX9xXcx10e45xX9xX4dxXaxb59cxX2cx152a4xX9xXa1xX35x11109xX2cxX9xX19xX24xX18xX50xXaxX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xXbx12134xX9xX50xXax17d60xX50xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX55xX35xX18xX9xXa1x176b4xX24xX9xXbxXax169e5xX9xXbxX6axXd1x12b17xX50xX55xX9xXa1xXa2xX35xX9xXbxXb0xX2cxX9x11964x12e11xX9xX2cxX18xX24xX9xXf8xdb1cxX9xXf8x16ae3xX50xX55xX9xX55xX103xX33xX9xXbx16943xX2cxXaxX9xX2cxX4bxX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1x14f48xX50xX55xX9xX2cxXaxX40xX50xX55xX9xX2cx133d6xX18xX9xX2cx15f96xX9xX50xXd1xXa2xX2cx1132fxX131xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc355xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xe5aexXbxX5exX18xXdxX35xX55xX50xb74fxX9xX2cxX17xX50xXbxX17xX6axe47bxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX5exX6axX24xXdxX17xX31xX32xX2fxX18xX33xX24xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2fxX6axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15axX1cxX1cxX35xX131xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX50xXaxX131xXa1xX50xX1cxX50xX17xff1dxX2fxX1cxX2axX48xX2axd1d2xX1cxX2axX19ex14907xX19xX19exX2ax171cbxX2axX48xX19exX48xXbx10c65xX48xX5bxX48xXdxX46xX131x13459xX33xX55xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX198xX35xX19xXbxXaxX15ax11e96xX46xX46xX33xX152xX162xXaxX17xX35xX55xXaxXbxX15axX1a2xX46xX46xX33xX152xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX19xX33xX9xX3fxX40xX26xX9xX2axX9xX45xX46xX2axX48xX9xX19xX40xX9xX4dxX35xX17xX50xX9xXbxX18xX50xX55xX9xXaxX24xX50xX9xX5bxX9xX2cxX18xX24xX9xX50xXaxX18xXbxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX2axX46xX9xX50xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX152xXbxX5exX18xXdxX35xX55xX50xX15axX9xX1b3xX40xX2fxXbxX35x17a5dxX26xX162xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX5exX6axX24xXdxX17xX31xX32xX2fxX18xX33xX24xX32xXex112d4xX55xXe2xX50xXaxX9xX2cxXb6xX50xX55xX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xX5exX9xX152xXd5xX26xX9xX19xX4bxX50xX55xX9xXdxXe2xX9xXf8xXf9xX50xX55xX9xXdxX4bxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX3fxX40xX41xX9xX2axX9xXa1xXa2xX35xX9xXcx120a2xX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX9xX2axX2axX5cxXbcxX9xXcxXe2xX9xXf8xX103xX50xX55xX9xX55xX103xX33xX9xXcx157ccxX50xXaxX9xXcx15a86xX9xXdxXe2xX9xX2cxXb6xX50xX55xX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xX2cxXaxX4fxX9xX23xX35xX4fxX50xX9xX2cxXaxX4fxX9xXbxX2cbxX24xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX32xX5xf28dxX50xXaxX9xXaxX309xX50xXaxX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX50xXd1xXa2xX2cxX9xX3fxX40xX41xX9xX2axX9xXa1xe8d7xX50xX9xX55xX35xXa7xX9xX152xX40xX9xXbxXaxX4fxX9xXbxX10cxX2cxXaxX9xX2cxX4bxX2cxX9xXbx175d0xX9xX2cxX40xXb0xX35xX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX5bxX9xXbxX6axX11cxX9xXdxX2cbxX35xX9xXf8xXd5xX26xX9xX4dxXaxX35xX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXa1xXb3xX9xXcxXb6xX9x154a0xX50xX9xXf8xXe7xX50xXaxXbcxX9xX55xX35xXbaxX9xX2cxX12bxX9xXa1xXe2xX9xXdxX2cbxXcxX9xX33xXaxXbaxXbxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xXbxce43xXcxX9xX4dxX35xf65axXcxX9xX2fxX24xXbaxXbxXbcxX9xX2cxXax12ab1xX9xX2fxXb0xX9xXbxXe2xX35xX9xX2cxXaxX10cxX50xXaxX9xXbxX35xdc3fxX50xX9xXbxXc0xX9xXf8xX3b6xX40xX9xXbxX10cxX2cxXaxX9xX2cxX4bxX2cxX131xX9xX2xX24xX9xXf8xX103xXbcxX9xX50xX4fxX40xX9xX4dxXaxXb6xX50xX55xX9xX2cxX103xX9xX23xX35xX4fxX50xX9xXf8xXf9xX50xX55xX9xXdxXa2xX50xX9xX152xX12bxX26xX9xX6axX18xXbcxX9xX2cxXbaxX2cxX9xX26xX4fxX40xX9xXbxXb0xX9xX4dxXaxX40xX9xXa1xX4bxX2cxX9xXbxXd1xX9xX50xXaxXd5xX50xX9xXf8xX35xX9xXa1xXe2xX24xX9xXaxX24xX2cbxXbxX9xXf8xXf9xX50xX55xX9xXbxXb0xXbxX9xXbxXaxX309xX9xXcxX2b1xX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX9xX3bxX2xX7xX9xX1c5xXbcxX48xX5cxX9xX2cx11c87xX50xX55xX9xX2cxX103xX9xXbxXaxX39axX9xX33xXaxX66xX50xX9xXf8xX66xX40xX9xXaxXd1xXa2xX50xX55xX9xXbxXa2xX35xX9xXf8xXd1xd9c3xX2cxX32xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXb6xX50xX55xX9xXbxX35xX50xX9xXa1xXe2xX9xX50xXax11c1bxX50xX9xXf8xXe7xX50xXaxX9xXbxX6axb55fxX50xX9xXf8xXd1xX45bxX2cxX9xX5xXaxX2b1xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX143xXf9xX9x17ed7xX4fxX9xXaxX24xX2cbxX2cxXaxX9xXa1xXe2xX9x122e8xX395xX40xX9xXbxXd1xX9xbfe5xX48dxX9xe25cxX40xX18xX50xX55xX9xeb4dxX2cbxX50xXaxX9xX50xXaxX483xX50xX9xXf8xXd1xX18xX9xX6axX18xX9xXbxX2cbxX35xX9xX2cxX40xXf9xX2cxX9xXaxee75xX33xX9xX2cxX127xX18xX9xX5xX372xX9xXf8xX35xX3b6xX40xX9xXaxXe2xX50xXaxX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXa1xXb3xX9xXcxXb6xX9xX50xXaxcde2xXcxX9xXf8xXbaxX50xXaxX9xX55xX35xXbaxX9xXbxX309xX50xXaxX9xXaxX309xX50xXaxX9xXbxXaxX4bxX2cxX9xXaxX35xXc0xX50xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX55xX35xX12bxX35xX9xX33xXaxXbaxX33xX9xXbxX2cbxX35xX9xX25fxX55xXaxXe7xX9xX3fxX40xX26xX4fxXbxX9xX2fxXb0xX9xX46xX2axX1cxX25fxX4b9xX5exX4xX7xX9xX2cxX127xX18xX9xX4xXaxX10cxX50xXaxX9xX33xXaxX127xX9xXa1xXe2xX9xX19xX4bxX9xX23xXbaxX24xX9xX4dxXe7xX2cxXaxX9xX23xX12bxX50xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX48xXbcxX9xX2cxXaxX35xX3b6xX40xX9xX45xX5bxX1cxX19exX9xX19xXd1xXa2xX35xX9xX2fxX4bxX9xX2cxXaxX127xX9xXbxX6axX309xX9xX2cxX127xX18xX9xX7xXaxX103xX9xXbxXaxX127xX9xXbxXd1xXa2xX50xX55xX9xf67exXd1xX58xX50xX55xX9xX4afxX309xX50xXaxX9xX85xX40xXc0xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX85xXe2xX50xX55xX9xXdxX24xX2cbxXbxX9xXbxXaxXb0xX50xX55xX9xX4dxX48dxX9xX66xX50xX9xXbxXd1xX45bxX50xX55xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xXbaxX24xX9xX2cxXbaxX24xX9xX2cxX127xX18xX9xX143xXf9xX9xX4a3xX4fxX9xXaxX24xX2cbxX2cxXaxX9xXa1xXe2xX9xX4afxX395xX40xX9xXbxXd1xXbcxX9xX23xX48dxX50xX9xX2cxX2cbxX50xXaxX9xX50xXaxXa7xX50xX55xX9xX26xX4fxX40xX9xXbxXb0xX9xXbxX10cxX2cxXaxX9xX2cxX4bxX2cxX9xXbxX6axX48dxX50xXbcxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX3fxX40xX41xX9xX2axX1cxX45xX46xX2axX48xX9xXbxXaxXe7xX9xXbxX6axXd1xXecxX50xX55xX9xXbxX35xX3b6xX50xX9xXbxXc0xX9xX5exX9xX50xX55xX24xX2cbxX35xX9xXaxXb0xX35xXbcxX9xXcx17988xXbxX9xX23xX4fexX50xX55xX9xXdxX100xX35xX9xX2fxX40xX66xXbxX9xX4dxXaxXbaxX9xX372xX50xX9xXf8xXe7xX50xXaxXbcxX9xXbxXaxX18xX50xXaxX9xX4dxXaxX24xX12bxX50xX9xXbxXb0xXbxXbcxX9xXbxXaxX40xX9xX2cxXaxX35xX9xX50xX55xXd5xX50xX9xX2fxXbaxX2cxXaxX9xX2cxX58xX9xX23xX12bxX50xX9xXf8xX2cbxXbxX9xXbxX35xX4fxX50xX9xXf8xXf9xXbcxX9xXbxXaxXe7xX9xXbxX6axXd1xXecxX50xX55xX9xX2cxXaxX2b1xX50xX55xX9xX4dxXaxX24xXbaxX50xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX372xX50xX9xXf8xXe7xX50xXaxXbcxX9xXbxXaxX40xX9xXaxf292xXbxX9xXa1xXb0xX50xX9xXf8xX395xX40xX9xXbxXd1xX9xXf8xX2cbxXbxX9xX4dxXaxXbaxXbcxX9xX50xXaxX66xXbxX9xXdxXe2xX9xX55xX35xX12bxX35xX9xX50xX55xXd5xX50xX9xXa1xXb0xX50xX9x17688xX2x13c83xXbcxX9xX2cxXbaxX2cxX9xXdxXb3xX50xXaxX9xXa1xX4bxX2cxX9xX2fxX12bxX50xX9xX152xX40xX66xXbxX9xX4dxX35xX50xXaxX9xX19xX24xX18xX50xXaxXbcxX9xXbxX35xX48dxX40xX9xX19xX9dxX50xX55xXbcxX9xX152xX40xX66xXbxX9xX50xXaxX483xX33xX9xX4dxXax17513xX40xX9xX2cxX103xX9xX19xX35x14f55xX50xX9xX23xX35xX4fxX50xX9xX4dxXaxX12bxX9xX3fxX40xX18xX50xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX4xf50bxX9xXbxXaxX39axXbcxX9xX5xXaxX2b1xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX4b6xX48dxX9xX4b9xX40xX18xX50xX55xX9xX4bfxX2cbxX50xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4fxXbxXbcxX9xX19xX4bxX9xX4dxX35xX4fxX50xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX3bxX2xX7xX9xX3fxX40xX41xX9xX2axX1cxX45xX46xX2axX48xX9xXbxXb0xXbxX9xX50xXaxX66xXbxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX2axX46xX9xX50xX53xXcxX9xX3fxX40xX18xX9xX11cxX9xXcxX2b1xX2cxX9xXbxX6axX48dxX50xX9xX5bxX5cxX131xX9xX5xX6axX24xX50xX55xX9xXf8xX103xXbcxX9xX2cxXb6xX50xX55xX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xX5exX9xX152xXd5xX26xX9xX19xX4bxX50xX55xX9xXdxXe2xX9xXf8xXf9xX50xX55xX9xXdxX4bxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXa1xXa2xX35xX9xXcxX2b1xX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX9xX2axX2axX5cxXbcxX9xXcxXe2xX9xXf8xX103xX50xX55xX9xX55xX103xX33xX9xXcxX2cbxX50xXaxX9xXcxX2d0xX9xXdxXe2xX9xX2cxXb6xX50xX55xX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xX2cxXaxX4fxX9xX23xX35xX4fxX50xX9xX2cxXaxX4fxX9xXbxX2cbxX24xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX25fxX55xXe2xX50xXaxX9xX50xXb6xX50xX55xX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xXbxX35xX4fxX33xX9xXbxX7adxX2cxX9xX19xX40xX26xX9xXbxX6axX309xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX4dxXaxX35xX9xXbxX483xX50xX9xX19xX7adxX50xX55xX9xXf8xXd1xX45bxX2cxX9xX50xXaxXa7xX50xX55xX9xXbxXaxX40xX483xX50xX9xXdxX45bxX35xX9xXbxX344xX9xXbxXaxXecxX35xX9xXbxX35xX4fxXbxX9xXa1xXe2xX9xX3fxX40xXbaxX9xXbxX6axX309xX50xXaxX9xXbxXbaxX35xX9xX2cxX58xX9xX2cxX66xX40xX9xX2fxX12bxX50xX9xX152xX40xX66xXbxX9xX50xXb6xX50xX55xX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xXbcxX9xXbxXaxX40xf421xX9xX2fxX12bxX50xX9xX2cxX103xX9xX50xXaxX35xX3b6xX40xX9xX4dxXaxX11cxX35xX9xX2fxe159xX2cxX9xX2cxX12bxX9xXa1xX3b6xX9xX4dxXaxX18xX35xX9xXbxXaxXbaxX2cxX9xXa1xXe2xX9xXcxXb6xX35xX9xXbxX6axXd1xXecxX50xX55xX131xX9xX4b6xXb3xX50xXaxX9xXa1xX4bxX2cxX9xX19xXe7xX2cxXaxX9xXa1xX7adxX9xX19xX35xX786xX50xX9xX23xX35xX4fxX50xX9xX2fxXb6xX35xX9xXf8xXf9xX50xX55xXbcxX9xX2fxX2b1xX2cxX9xXcxX40xX18xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXcxX2cbxX50xXaxX9xX50xXaxXecxX9xX372xX50xX9xXf8xXe7xX50xXaxX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXa1xXb3xX9xXcxXb6xXbcxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xXf8xX103xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX48dxX40xX9xX2cxXbaxX9xX50xXaxXd5xX50xX9xX50xX55xXe2xX26xX9xX2cxXe2xX50xX55xX9xXbxX53xX50xX55xX131xX9xX4xXaxX3a5xX9xX2fxXb0xX9xX55xX35xXbaxX9xXbxX35xX48dxX40xX9xX19xX9dxX50xX55xX9xX23xX309xX50xXaxX9xX3fxX40xXd5xX50xX9xXf8xXd1xX45bxX2cxX9xX4dxX35xX39axXcxX9xX2fxX24xXbaxXbxX9xXbxXb0xXbxX9xX11cxX9xXcxX2b1xX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX9xX45xXbcxX48xX45xX5cxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX4afxXbaxX50xX55xX9xX2cxXaxX713xX9xX41xXbcxX9xX50xXaxX35xX3b6xX40xX9xXf8xX58xX50xX9xXaxXe2xX50xX55xX9xXdxXa2xX50xX9xXa1xX3b6xX9xX152xX40xX66xXbxX9xX4dxXaxX77exX40xX9xXaxXe2xX50xX55xX9xXaxX103xX18xX9xXf8xXd1xX45bxX2cxX9xX4dxX41xX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xXf8xX395xX40xX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX48xX9xX55xX35xX713xX33xX9xX4dxX35xXcxX9xX50xX55xX2cbxX2cxXaxX9xX152xX40xX66xXbxX9xX4dxXaxX77exX40xX9xXd1xXa2xX2cxX9xXf8xX2cbxXbxX9xX19exX19exXbcxX1c5xX45xX9xXbxX952xX9x105aaxec7fxX2xX9xXbxX53xX50xX55xX9xX45xX19exX5cxX9xX2fxX24xX9xXa1xXa2xX35xX9xX2cxX9dxX50xX55xX9xX4dx162d2xX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX5bxXbcxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xXf8xX103xX9xXf8xX100xX9xX2cxX103xX9xX48xX9xXdxX24xX2cbxX35xX9xXcxX68dxXbxX9xXaxXe2xX50xX55xX9xX2cxX103xX9xX55xX35xXbaxX9xXbxX6axXe7xX9xX152xX40xX66xXbxX9xX4dxXaxX77exX40xX9xXbxX6axX48dxX50xX9xX2axX9xXbxX952xX9xXad7xXad8xX2xX131xX9xX4a3xX35xXcxX9xX50xX55xX2cbxX2cxXaxX9xX50xXaxX483xX33xX9xX4dxXaxX77exX40xX9xXd1xXa2xX2cxX9xXf8xX2cbxXbxX9xX19exX45xXbcxX1a6xX1a2xX9xXbxX952xX9xXad7xXad8xX2xXbcxX9xXbxX53xX50xX55xX9xX2axX19exXbcxX1c5xX5cxX131xX9xX5xX6axX24xX50xX55xX9xX3fxX40xX41xX9xX2axX1cxX45xX46xX2axX48xXbcxX9xX2cxX12bxX9xX50xXd1xXa2xX2cxX9xX152xX40xX66xXbxX9xX2fxX35xX48dxX40xX9xX2axXbcxX2axX9xXbxX952xX9xXad7xXad8xX2xX131xX9xX4bfxX68dxXbxX9xX23xX4fexX50xX55xX9xXdxX100xX35xX9xX2fxX40xX66xXbxX9xXbxXd1xX58xX50xX55xX9xXf8xXb0xX35xX9xX372xX50xX9xXf8xXe7xX50xXaxX131xX9xX5xX372xX50xX55xX9xXbxXaxX40xX9xX2cxXd5xX50xX9xXf8xXb0xX35xX9xX50xX55xXd5xX50xX9xX2fxXbaxX2cxXaxX9xXbxXaxX309xX9xXd1xXa2xX2cxX9xX2axX5bxXbcxX1a6xX5cxX9xX19xX4bxX9xXbxX24xXbaxX50xX131xX9xX4xXaxX35xX9xX2cxXd5xX50xX9xXf8xXb0xX35xX9xX50xX55xXd5xX50xX9xX2fxXbaxX2cxXaxX9xX2axX1a2xXbcxX48xX5cxX9xX19xX4bxX9xXbxX24xXbaxX50xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6axX24xX50xX55xX9xX19exX9xXbxXaxXbaxX50xX55xX9xXf8xX395xX40xX9xX50xX53xXcxXbcxX9xX2cxX12bxX9xX50xXd1xXa2xX2cxX9xX2cxX103xX9xX45xX1c5xX131xX48xX46xX46xX9xX19xX24xX18xX50xXaxX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xXbxXaxXe2xX50xXaxX9xXdxX483xX33xX9xXcxXa2xX35xX9xX5exX9xXcxX2b1xX2cxX9xX2cxX18xX24xX9xX50xXaxX66xXbxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xXa1x161c0xX50xX55xX9xX5bxX9xX50xX53xXcxX9xX3fxX40xX18xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX32xX2xX24xX18xX50xXaxX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xXbxXd1xX9xX50xXaxXd5xX50xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX55xX35xX18xX9xXa1xXe2xX24xX9xXbxXaxXe7xX9xXbxX6axXd1xXecxX50xX55xX9xXa1xXa2xX35xX9xXbxXb0xX2cxX9xXf8xXf9xX9xX2cxX18xX24xX9xXf8xX100xX9xXf8xX103xX50xX55xX9xX55xX103xX33xX9xXbxX10cxX2cxXaxX9xX2cxX4bxX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX2cxXaxX40xX50xX55xX9xX2cxX127xX18xX9xX2cxX12bxX9xX50xXd1xXa2xX2cxX131xX9xX5xXa2xX35xX9xXaxX4fxXbxX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX48xXbcxX9xX143xXf9xX9xX4a3xX4fxX9xXaxX24xX2cbxX2cxXaxX9xXa1xXe2xX9xX4afxX395xX40xX9xXbxXd1xX9xXaxX26xX9xXa1xX4daxX50xX55xX9xX2fxXb0xX9xXdxXd1xX45bxX50xX55xX9xX19xX24xX18xX50xXaxX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xXbxXaxXe2xX50xXaxX9xXdxX483xX33xX9xXcxXa2xX35xX9xX2fxX2d0xX9xXa1xXd1xX45bxXbxX9xX2cxX24xX50xX9xX2fxXb0xX9xX2axX45xX1c5xX131xX46xX46xX46xX9xX19xX24xX18xX50xXaxX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xX2cxX127xX18xX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX5bxX32xXbcxX9xX5xXaxX2b1xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX4bfxX2cbxX50xXaxX9xX50xX103xX35xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX5b3xX3b6xX9xXbxXaxX40xX9xXaxX713xXbxX9xXa1xXb0xX50xX9xX740xX2xX742xXbcxX9xXbxX10cxX50xXaxX9xXbxXa2xX35xX9xX50xX18xX26xXbcxX9xXdxX43bxX26xX9xX4dxX4fxX9xXbxXaxX4bxX2cxX9xXaxX35xXc0xX50xX9xXa1xXb0xX50xX9xXf8xX395xX40xX9xXbxXd1xX9xX50xXd1xXa2xX2cxX9xX50xX55xX24xXe2xX35xX9xffddxX740xX2xX742x14cc3xX9xXf8xX2cbxXbxX9xX2axX5bxX1c5xXbcxX45xX1a6xX9xXbxX952xX9xXad7xXad8xX2xXbcxX9xX23xX4fexX50xX55xX9xX1a6xX1a6xX5cxX9xXbxX372xX50xX55xX9xXa1xXb0xX50xX9xX2cxXc90xX50xX9xXaxX35xXc0xX40xX9xXdxX4bxX2cxX131xX9xX5xX6axX24xX50xX55xX9xX3fxX40xX41xX9xX2axXbcxX9xXa1xXb0xX50xX9xX740xX2xX742xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxXaxX48dxXcxXbcxX9xX55xX103xX33xX9xXcxXa2xX35xXbcxX9xXf8xX53xX50xX55xX9xX4dxX41xX9xX2cxX66xX33xX9xXcxXa2xX35xX9xXdxXe2xX9xX1a6xXbcxX48xX9xXbxX952xX9xXad7xXad8xX2xX9xX5exX9xX23xX4fexX50xX55xX9xX5bxX1a6xXbcxX45xX5cxX9xX2cxX9dxX50xX55xX9xX4dxXaf1xX131xX9xX25fxXaxXd1xX50xX55xX9xXbxXaxX4bxX2cxX9xXaxX35xXc0xX50xX9xXa1xXb0xX50xX9xXf8xX2cbxXbxX9xX19exXbcxX48xX48xX9xXbxX952xX9xXad7xXad8xX2xXbcxX9xXbxX53xX50xX55xX9xX5bxXbcxX45xX5cxX9xX2fxX24xX9xXa1xXa2xX35xX9xX2cxX9dxX50xX55xX9xX4dxXaf1xX9xX50xX53xXcxX9xX50xX55xX24xXbaxX35xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX25fxX53xXcxX9xX45xX46xX2axX48xXbcxX9xX143xXf9xX9xX4a3xX4fxX9xXaxX24xX2cbxX2cxXaxX9xXa1xXe2xX9xX4afxX395xX40xX9xXbxXd1xX9xX19xX4bxX9xX23xXbaxX24xX9xX23xXb0xX35xX9xX2cxX12bxX50xXaxX9xXbxXaxX4fxX9xX55xX35xXa2xX35xX9xX2fxX2d0xX9xX2cxX103xX9xX50xXaxX35xX3b6xX40xX9xX4dxXaxX11cxX35xX9xX2fxX967xX2cxX9xXaxX58xX50xX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX5bxXbcxX9xXbxXaxXd1xX58xX50xX55xX9xXcxX2cbxX35xX9xXbxX24xXe2xX50xX9xX2cxX395xX40xX9xX19xX40xX26xX9xXbxX6axX309xX9xXbxX10cxX2cxXaxX9xX2cxX4bxX2cxX9xXa1xXa2xX35xX9xXcxX2b1xX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axX48dxX50xX9xX1a2xX5cxXbcxX9xX2cxXb6xX50xX55xX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xX2cxXaxX4fxX9xXbxX2cbxX24xX9xXcxXbaxX26xX9xXcxX103xX2cxX9xX2fxX2d0xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXcxX2cbxX50xXaxX9xXa1xX309xX9xXbxXa2xX35xX9xX2cxXaxX40xX9xX4dxXaf1xX9xXbxXbaxX35xX9xXf8xX395xX40xX9xXbxXd1xX9xXbxX24xXe2xX50xX9xX2cxX395xX40xX131xX9xX5xX40xX26xX9xX50xXaxX35xX48dxX50xXbcxX9xX152xX40xX9xXaxXd1xXa2xX50xX55xX9xX23xX12bxX24xX9xXaxXf9xX9xXbxXaxXd1xX58xX50xX55xX9xXcxX2cbxX35xX9xX2fxX2d0xX9xX12bxX50xXaxX9xXaxXd1xX11cxX50xX55xX9xXbxXa2xX35xX9xX152xX40xX66xXbxX9xX4dxXaxX77exX40xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexddf9xX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX50xXd1xXa2xX2cxXbcxX9xX4xXaxX10cxX50xXaxX9xX33xXaxX127xXbcxX9xX2cxXbaxX2cxX9xX23xXf9xXbcxX9xX50xX55xXe2xX50xXaxX9xXa1xXe2xX9xXf8xXe7xX18xX9xX33xXaxXd1xX58xX50xX55xXbcxX9xX19xX24xX18xX50xXaxX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xXf8xX100xX9xXbxX483xX50xX9xX19xX7adxX50xX55xX9xX50xXaxX35xX3b6xX40xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX26xX4fxX40xX9xXbxXb0xX9xXf8xXf9xX50xX55xX9xXdxX4bxX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX50xXaxXd1xX9xXbxX372xX50xX55xX9xX2cxX40xX50xX55xXbcxX9xX2cxX395xX40xXbcxX9xX4dxX35xX3b6xX40xX9xXaxXb0xX35xXbcxX9xX740xX2xX742xXbcxX131xX131xX131xX9xX50xX48dxX50xX9xX4dxXaxX103xX9xXbxX2cbxX24xX9xX6axX18xX9xX2fxX2b1xX2cxX9xX23xX483xXbxX9xX50xXaxXd1xX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX5bxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX32xX7xXaxX12bxX35xX9xX23xX35xX4fxXbxX9xXdxX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX50xXaxXa7xX50xX55xX9xX50xX53xXcxX9xX2fxX18xX40xX32xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX2xX9dxX9xX2cxX103xX9xX4dxXaxXbaxX9xX50xXaxX35xX3b6xX40xX9xX26xX4fxX40xX9xXbxXb0xX9xXbxXaxX40xX483xX50xX9xXdxX45bxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX3bxX2xX7xX9xXf8xX2cbxXbxX9xX4dxXaxXbaxXbcxX9xX2fxX24xX50xX55xX9xX143xXf9xX9xX4a3xX4fxX9xXaxX24xX2cbxX2cxXaxX9xXa1xXe2xX9xX4afxX395xX40xX9xXbxXd1xX9xXa1xX32cxX50xX9xXf8xXd1xX18xX9xX6axX18xX9xXaxX18xX35xX9xX4dxXe7xX2cxXaxX9xX23xX12bxX50xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX3bxX2xX7xX9xX2cxX127xX18xX9xX50xX53xXcxX9xX45xX46xX2axX48xX9xX11cxX9xXaxX18xX35xX9xXcxX2b1xX2cxX9xXbxX53xX50xX55xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX2b1xX9xX50xXaxX66xXbxX9xXdxXe2xX9xX1c5xXbcxX5bxX5cxX9xX5exX9xXcxX2b1xX2cxX9xX2cxX18xX24xX9xX50xXaxX66xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX25fxX55xXaxXe7xX9xX3fxX40xX26xX4fxXbxX9xX2cxX127xX18xX9xX4b9xX40xXb0xX2cxX9xXaxXf9xX35xX9xXa1xXa2xX35xX9xXf8xX35xX3b6xX40xX9xX4dxX35xXc0xX50xX9xX33xXaxX12bxX35xX9xXbxXaxX4bxX2cxX9xXaxX35xXc0xX50xX9xX4dxX35xX48dxX50xX9xXbxX6axX309xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX55xX35xX12bxX35xX9xX33xXaxXbaxX33xX9xXbxX2cbxX35xX9xX25fxX55xXaxXe7xX9xX3fxX40xX26xX4fxXbxX9xX2fxXb0xX9xX46xX2axX1cxX25fxX4b9xX5exX4xX7xX9xX50xX55xXe2xX26xX9xX2axX1cxX2axX1cxX45xX46xX2axX48xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX4a3xXe7xX2cxXaxX9xX23xX12bxX50xX9xXbxXaxX2b1xX9xXaxX18xX35xX9xXdxXe2xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xX9xX3bxX2xX7xX9xXdxXe2xX9xX1c5xXbcxX48xX5cxX9xXa1xXa2xX35xX9xXdxX4bxX2cxX9xXf8xX77exX26xX9xXbxX344xX9xX2cxXb6xX50xX55xX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xX2cxXaxX4fxX9xX23xX35xX4fxX50xXbcxX9xX2cxXaxX4fxX9xXbxX2cbxX24xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxXb0xXbxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXbaxXbxX9xX23xX35xX39axX40xX9xX2cxXaxX3a5xX9xXf8xX2cbxX24xX9xX2cxX40xXf9xX2cxX9xXaxX4daxX33xXbcxX9xX7xXaxX103xX9xXbxXaxX127xX9xXbxXd1xXa2xX50xX55xX9xX5b3xXd1xX58xX50xX55xX9xX4afxX309xX50xXaxX9xX85xX40xXc0xX9xXf8xXbaxX50xXaxX9xX55xX35xXbaxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX23xXf9xXbcxX9xX50xX55xXe2xX50xXaxXbcxX9xXf8xXe7xX18xX9xX33xXaxXd1xX58xX50xX55xX9xXa1xXe2xX9xX2cxXf9xX50xX55xX9xXf8x10127xX50xX55xX9xX19xX24xX18xX50xXaxX9xX50xX55xXaxX35xXc0xX33xX9xXf8xX100xX9xXa1xXe2xX24xX9xX2cxX40xXf9xX2cxX9xX50xX55xX18xX26xX9xXbxX344xX9xXf8xX395xX40xX9xX50xX53xXcxXbcxX9xXf8xXb0xX2cxX9xXbxXaxX713xX2cxX9xX2fxX12bxX50xX9xX152xX40xX66xXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX10cxX50xX9xXaxX35xXc0xX40xX9xXbxXaxXe7xX9xXbxX6axXd1xXecxX50xX55xXbcxX9xXbxXaxX4bxX2cxX9xXaxX35xXc0xX50xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX55xX35xX12bxX35xX9xX33xXaxXbaxX33xX9xX2cxX12bxX35xX9xX2cxXbaxX2cxXaxX9xXaxXe2xX50xXaxX9xX2cxXaxX10cxX50xXaxXbcxX9xX2cxX12bxX35xX9xXbxXaxX35xXc0xX50xX9xXcxXb6xX35xX9xXbxX6axXd1xXecxX50xX55xX9xX4dxX35xX50xXaxX9xX19xX24xX18xX50xXaxX9xXbxXaxX40xX483xX50xX9xXdxX45bxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX3a5xX9xXf8xX2cbxX24xX9xX2cxX127xX18xX9xX5xXaxX127xX9xXbxXd1xXa2xX50xX55xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX32xX4a3xX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXa1xXb3xX9xXcxXb6xX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX50xXd1xXa2xX2cxX9xXf8xX395xX40xX9xX50xX53xXcxX9xXf8xXd1xX45bxX2cxX9xX19xX4bxX9xX23xXbaxX24xX9xX2cxX103xX9xX50xXaxX35xX3b6xX40xX9xX4dxXaxX12bxX9xX3fxX40xX18xX50xXbcxX9xX50xXaxXd1xX50xX55xX9xX4dxXaxXb6xX50xX55xX9xXf8xXd1xX45bxX2cxX9xX2cxXaxX127xX9xX3fxX40xX18xX50xXbcxX9xX2cxX395xX50xX9xXbxX35xX4fxX33xX9xXbxX7adxX2cxX9xXbxXaxX4bxX2cxX9xXaxX35xXc0xX50xX9xXf8xX139axX50xX55xX9xX23xXf9xXbcxX9xXaxX35xXc0xX40xX9xX3fxX40xX12bxXbcxX9xXaxX35xXc0xX40xX9xXdxX4bxX2cxX9xX2cxXbaxX2cxX9xX55xX35xX12bxX35xX9xX33xXaxXbaxX33xX9xXf8xX3b6xX9xX6axX18xX9xXbxX2cbxX35xX9xX25fxX55xXaxXe7xX9xX3fxX40xX26xX4fxXbxX9xX2fxXb0xX9xX46xX2axX9xX2cxX127xX18xX9xX4xXaxX10cxX50xXaxX9xX33xXaxX127xX32xXbcxX9xX7xXaxX103xX9xXbxXaxX127xX9xXbxXd1xXa2xX50xX55xX9xX5b3xXd1xX58xX50xX55xX9xX4afxX309xX50xXaxX9xX85xX40xXc0xX9xX50xX103xX35xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX4b6xX100xX50xXaxX9xXf8xX2cbxX24xX9xX4xXaxX10cxX50xXaxX9xX33xXaxX127xX9xX2cxX43bxX50xX55xX9xXf8xX3b6xX9xX50xX55xXaxXe7xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX23xXf9xXbcxX9xX50xX55xXe2xX50xXaxX9xXa1xXe2xX9xXf8xXe7xX18xX9xX33xXaxXd1xX58xX50xX55xX9xX6axXe2xX9xX2fxX24xXbaxXbxXbcxX9xXbxXaxX713xX2cxX9xXf8xX77exX26xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX50xXaxXd5xX50xX9xXbxXb0xX9xXax15af8xX9xXbxX6axX45bxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX53xX50xX55xX9xXbxX6axXd1xX11cxX50xX55xXbcxX9xXbxXaxX40xX9xX50xX55xXd5xX50xX9xX2fxXbaxX2cxXaxX9xX2cxX127xX18xX9xX50xXaxXa7xX50xX55xX9xXbxXaxXbaxX50xX55xX9xXbxX35xX4fxX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX50xXaxXd1xX9xXa1xX35xXc0xX2cxX9xX25fxXaxXe2xX9xXcxXbaxX26xX9xXdxX4daxX2cxX9xXaxX24xXbaxX9xX19xX395xX40xX9xX25fxX55xXaxX35xX9xXad8xX58xX50xX9xX2fxX2d0xX9xXaxX24xX2cbxXbxX9xXf8xXf9xX50xX55xX9xXbxXaxXd1xX58xX50xX55xX9xXcxX2cbxX35xX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xXbxXaxXbaxX50xX55xX9xX1a6xX9xXbxXa2xX35xXbcxX131xX131xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX4xXbaxX2cxX9xX23xXf9xXbcxX9xX50xX55xXe2xX50xXaxX9xX33xXaxX12bxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xf116xX35xX9xX2fxXbaxXbxX9xX19xX35xX786xX50xX9xX23xX35xX4fxX50xX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xX11cxX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX50xXd1xXa2xX2cxXbcxX9xX4dxXaxX40xX9xXa1xX4bxX2cxX9xXa1xXe2xX9xXbxX6axX48dxX50xX9xXbxXaxX4fxX9xX55xX35xXa2xX35xXbcxX9xXbxXaxX4bxX2cxX9xXaxX35xXc0xX50xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX23xXbaxX24xX9xX2cxXbaxX24xX9xX2cxXaxX40xX26xX48dxX50xX9xXf8xX3b6xX9xXa1xX3b6xX9xXbxX309xX50xXaxX9xXaxX309xX50xXaxX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXa1xXb3xX9xXcxXb6xX9xX11cxX9xX2cxXbaxX2cxX9xXdxXb3xX50xXaxX9xXa1xX4bxX2cxX9xX50xX55xXd5xX50xX9xXaxXe2xX50xX55xX9xX5exX9xXbxXe2xX35xX9xX2cxXaxX10cxX50xXaxXbcxX9xX2cxXaxX2b1xX50xX55xX9xX4dxXaxX24xXbaxX50xXbcxX9xX23xX66xXbxX9xXf8xXf9xX50xX55xX9xX2fxX12bxX50xXbcxX131xX131xX131xX9xXbxX6axX24xX50xX55xX9xX19xXe2xX35xX9xXaxX2cbxX50xX9xXf8xX39axX9xX23xXbaxX24xX9xX2cxXbaxX24xX9xX4xXaxX10cxX50xXaxX9xX33xXaxX127xXbcxX9xX5xXaxX127xX9xXbxXd1xXa2xX50xX55xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX32xX4a3xXaxX35xX9xX4dxX35xX50xXaxX9xXbxX4fxX9xXbxXb0xXbxX9xXaxX58xX50xX9xXbxXaxX309xX9xX33xXaxX12bxX35xX9xXdxX24xX9xX152xX18xX9xXaxX58xX50xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXbaxX2cxX9xX50xX53xXcxX9xXbxX35xX4fxX33xX9xXbxXaxX17xX24xXbcxX9xXf8xX39axX9xX4dxXaxX35xX9xX4dxXaxX103xX9xX4dxXaxX53xX50xX9xXbxXaxX309xX9xX2cxX103xX9xX19xXd1xX9xXf8xXe7xX18xX9xXf8xX39axX9xXf8xX35xX3b6xX40xX9xX2cxXaxX3a5xX50xXaxX32xXbcxX9xX7xXaxX103xX9xX5xXaxX127xX9xXbxXd1xXa2xX50xX55xX9xX26xX48dxX40xX9xX2cxX395xX40xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXad8xX24xX40xX6axX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5b3xX50xX8xX2cxX24xX50xX24xXcxX26xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe