Vừa ra mắt, Game of Thrones bị xem lậu 90 triệu lượt
Tập đầu tiên của loạt phim truyền hình Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) mùa thứ 7 đã chứng minh độ thành công vang dội với số người xem “lậu” kỷ lục.
a6d0x17adfx119aaxf14bx1165fxf688xb845x1389exc712xd76fx17903x12dc0xd361x11da9xd06dx120a8xXdxX4xXdx1079cxXbxX7xX3xXcxX12x150dax126c2xX19xX6xX7x156efx131aexX4xXdxX12xXbxX7x13097xb837xf9efxX18xX3x1740exX18xX3xba50x14c05xXdx14da2xX3xc434xX18xX2cxXbxX3xX8xd05fxX3xX1exX1xX29xX8xdb72xXbxX19xX3xX9xb389xX3x118b9xXbxX2cxX3xX12x16d24x1009exX3x17fe1x14ea7xX3xXdxX29xX4xcb9dxX4axX3xX12xcca4xeedcxXdxX0x154acxX1xX2xX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dx10374xXbxX18xX5xX7xX24xX1exX49xX1dxX3x12e67x106b8xX4axX3xXdxX4xe7faxX3dxX3xXcx14c3dxX18xX3xX12xX8x122cexXdxX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xXdxX29xX4ax15dffxdfabxX3dxX3xX1xfc10xX3dxX1xX3xX31xX18xX2cxXbxX3xX8xX37xX3xX1exX1xX29xX8xX3dxXbxX19xX3x170c1xX1exX29xd2edxX3xXcxX1xc68fxX4xX3x137d6xX56xXadxX3dx115a5xX3x152ecxX4axX8dxX8exX3dx16cbexX3xX2cxf415xX18xX3xXdxX1x12619xX3x16cccxX3xX73x11722xX3xXcxX1xXc3xX3dxXb4xX3xX2cxX4xX3dxX1xX3xX73x1280bxX3xXdxX1xa7b0xX3dxX1xX3xXcx1738fxX3dxXb4xX3xXb0xX18xX3dxXb4xX3xX5xXd6xX4xX3xXb0xf6dcxX4xX3xX19x1502bxX3xX3dxXb4xX56xddc5xX4xX3xX44xXbxX2cxX3xX7xX12xX49xX4axX7xX3x15df1x1797axX3xX12x13827xXcxd72exX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxeb57xX18xX1dxXdxX4xX8xX3dxX7xX24xX0xX4xX2cxXb4xX3xX19xXdxX8dxX12xXbxX6xX7x114b4xX4xX5xXdxX1x12689x10160x12784xX4dxX1dxX44xb81cxX1xXbxX4xXb4xX1xXdxX133xX135x12d88xX134xX1dxX44xX7xX3xX18xX12xXdxX6xX7xXb0xX4axX18xX3xX29xX18xX3xX2cxX18xXdxX3xXb4xX18xX2cxXbxX3xX8xX37xX3xXdxX1xX29xX8xX3dxXbxX19xX3xX9xX4xX3xX44xXbxX2cxX3xX12xX18xX4axX3xX4cxX4dxX3xXdxX29xX4xXbxX4axX3xX12xX4axX8xXdxX7xX3xX19xX29xXcxX6xX7xX1xXdxXdxX1dxX133xX5axX5axX4xX109xX9xX18xX8xX1xX18xXdxX4xX3dxX1xX109xXb0xX3dxX5axX3dxXbxX12exX19xX5axX2xXc5x12985xX4dxX5axXc5xXc5xX5xX142xX4dxb617xXdxX1a4xX4cxX2xX4dxX12xX4dxX109xXaxX1dxXb4xX7xX3xX5axX24xX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX119xX18xX1dxXdxX4xX8xX3dxX7xX3xX5xX18xXdxX18xfd53xX1dxX12xX18xXcxXbxX1xX8xX12xX5xXbxX29xX6xX7x12eb2xX3dxX1xX49xX1dxX3xXcxX1x17698xX3xXdxX1x16378xXcxX1x158dexX7xX24xX119x14ffdxX3dxX1xX3xXdxX29xX8xX3dxXb4xX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xX31xX18xX2cxXbxX3xX8xX37xX3xX1exX1xX29xX8xX3dxXbxX3xX1d8xX3xec99xX3dxX1xX133xX3xX69x152bdx1178fxX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX21fxX8xX5xX8dxX7xX24xX1exX1xXbxX8xX3xXdxX29xX18xX3dxXb4xX3xXdxX4xX3dxX3xX21fxX4axX19xX4xX3dxXbxX19xX19xX3x11385xX3dxX19xX4xX5xXbxX29xX2fxX3xX103xd4a2xX3xXdxX26xX3xX19xX18xX4axX3xX103xX1xX4xX3xXcxX1xX1f2xX3dxX1xX3xXdxX1xXc3xXcxX3xX12xX79xX3dxX3xX19xf510xX3dxXb4xX3xX3dxXb4xXdaxX8dxX3xX2xX134xX1d8xXc5xX2fxX3xX9xXd6xX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xXdxX29xX4axX8dxX8exX3dxX3xX1xX92xX3dxX1xX3xX3dxXdaxX8dxX3xX73xXc8xX3xXdxX1xX4axX3xX1xX1eexXdxX3xX1xXadxX3dxX3xX2xX134xX3xXdxX29xX4xX52xX4axX3xX12xX56xX57xXdxX3xX3dxXb4xX56xXf6xX4xX3xX44xXbxX2cxX2fxX3xXcxX8xX3dxX3xX19xXf1xX3xX103xX104xX3xX12xX107xXcxX3xXb0xXedxX4xX3xX2cxXd6xXdxX3xX9xXd6xX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xX12xX74xX3dxX3xX73xX74xX4axX3xX1dxX1x1222bxXdxX3xX19xX275xX3dxXb4xX3xXcxX7dxX18xX3xX103xX79xX3dxX1xX3xXdxX29xX4axX8dxX8exX3dxX3xX1xX92xX3dxX1xX3xX69xX21fxX220xX109xX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX21fxX8xX5xX8dxX7xX24xX1exX4axX8dxX3xX3dxX1xX4xX79xX3dxX2fxX3xX73xX4xX8exX4axX3xX73xX2ecxX3dxXb4xX3xX3dxX275xX4xX3xX12xXdaxX3xX19xXf1xX3xX12xX56xX57xXdxX3xX3dxXb4xX56xXf6xX4xX3xX44xXbxX2cxX3xXdxX1xXdfxX3dxXb4xX3xXb6xX4axX18xX3xXcxX2ecxXcxX3xX103xX79xX3dxX1xX3xX1dxX1xX2ecxXdxX3xX19xX275xX3dxXb4xX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xXcxX1xX1f2xX3dxX1xX3xXdxX1xXc3xXcxX3xX73xX275xX2fxX3xX5xf5abxX4axX3xX73xXc8xX3xX29xaf5fxXdxX3xXcxX18xX8xX2fxX3xXb0xX382xX3dxX3xXcxX1xX56xX18xX3xXdxX1xX389xX2cxX3xXb0xXdaxX8xX3xX73xbfcaxX4axX3xX19xX8xX3xXb0xXedxX4xX3xX19xXf1xX3xX3dxXb4xX56xXf6xX4xX3xX44xXbxX2cxX3xX7xX12xX49xX4axX7xX2fxX3xXdxX1xXdfxX3dxXb4xX3xXb6xX4axX18xX3xXcxX2ecxXcxX3xX103xX79xX3dxX1xX3xX103xX1xXdfxX3dxXb4xX3xXcxX275xX3xX9xX1f9xX3dxX3xXb6xX4axX8dxX8exX3dxX109xX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX21fxX8xX5xX8dxX7xX24xX1exX1xXbxX8xX3xX1xXc8xX3dxXb4xX3xX1dxX1xX3a4xX3dxX3xXdxX1f2xXcxX1xX3xXdxX92xX3dxX1xX3xXdxX29xX82xX3dxXb4xX3xX9xX1f9xX3dxX3xXb6xX4axX8dxX8exX3dxX3xd349x151cfx1239fxX220xX2fxX3xXdxX49xX1dxX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xXdxX1xXc3xX3xXc5xX2xX3xXdxX29xX8xX3dxXb4xX3xX12xX8xX82xXdxX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xXdxX29xX4axX8dxX8exX3dxX3xX1xX92xX3dxX1xX3xX1exX29xXa9xX3xXcxX1xXadxX4xX3xXb0xX56xXadxX3dxXb4xX3xXb6xX4axX8dxX8exX3dxX3xX73xXc8xX3xX9xX42xX3xX44xXbxX2cxX3xX12xX49xX4axX3xXdxXedxX4xX3xX4cxX4dxX3xXdxX29xX4xX52xX4axX3xX12xX56xX57xXdxX3xXdxX29xX79xX3dxX3xXdxX8xXdaxX3dxX3xXcxX74xX4axX3xX103xX258xX3xXdxX26xX3xX103xX1xX4xX3xX29xX18xX3xX2cxX2dxXdxX109xX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX21fxX8xX5xX8dxX7xX24xX4cxX4dxX3xXdxX29xX4xX52xX4axX3xX12xX56xX57xXdxX3xX44xXbxX2cxX3xX12xX49xX4axX2fxX3xXb4xX389xX1dxX3xXb4xX74xX3dxX3xX134xX3xX12xX74xX3dxX3xX19xX8xX3xXb0xXedxX4xX3xX19xXf1xX3xX12xX56xX57xXdxX3xX44xXbxX2cxX3xXcxX1xX1f2xX3dxX1xX3xXdxX1xXf1xX3dxXb4xX2fxX3xb7a1xX3xX2cx12e05xX4xX3xX1xX92xX3dxX1xX3xXdxX1xXc3xXcxX3xX9xX18xX8xX3xXb4xd6b4xX2cxX3xX44xXbxX2cxX3xXdxX29xeeeaxXcxX3xXdxX4axX8dx1713axX3dxX3xX506xX3xX3dxX1xb2acxX3dxXb4xX3xX103xX79xX3dxX1xX3xX103xX1xXdfxX3dxXb4xX3xXcxX275xX3xX9xX1f9xX3dxX3xXb6xX4axX8dxX8exX3dxX2fxX3xXdxX1f9xX4xX3xXb0xX8exX3xXdxX29xX524xXcxX3xXdxX4xX52axX1dxX3xX1xX8x14506xXcxX3xX5xXbexX3dxXb4xX3xXcxX2ecxXcxX3xXcxXdfxX3dxXb4xX3xXcxX107xX3xXcxX1xX8xX3xX1dxX1x16677xX1dxX3xX5xX8xX12exX3dxX12xX8xX18xX5xX3xX73xX51bxX3dxXb4xX3xX12xX8xX82xXdxX3xXcxX2ecxXcxX3xX37xX4xX12xXbxX3xX5xX4axX3dxXb4xX3xX12xX56xX57xX3dxXb4xX3xX12xXedxX3dxX3xXa6xX5xX8xX12exX3dxX12xX8xX18xX5xX3xXdxX8xX29xX29xXbxX3dxXdxXbbxX109xX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX21fxX8xX5xX8dxX7xX24xX1exX29xX79xX3dxX3xXdxX1xX524xXcxX3xXdxX52axX2fxX3xX103xX1xXdfxX3dxXb4xX3xX1dxX1xX1f9xX4xX3xXcxX1xba8exX3xXb0xXedxX4xX3xXdxX49xX1dxX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xX2cxXedxX4xX3xX3dxX1xX389xXdxX2fxX3xX2cxX509xX4xX3xXdxX49xX1dxX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xX103xX1xX2ecxXcxX3xXcxX7dxX18xX3xX1exX29xXa9xX3xXcxX1xXadxX4xX3xXb0xX56xXadxX3dxXb4xX3xXb6xX4axX8dxX8exX3dxX3xXdxX29xX56xXedxXcxX3xX73xX3a4xX8dxX3xX73xX8exX4axX3xX3dx14601xX2cxX3xXdxX29xX8xX3dxXb4xX3xX5xX18xX3dxX1xX3xX19xX2ecxXcxX1xX3xXdxX8xX1dxX3xX73xX74xX4axX3xXcxX7dxX18xX3xX3dxX1xX531xX3dxXb4xX3xX9xXd6xX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xX9xX42xX3xX44xX3a4xX2cxX3xX1dxX1xX82xX2cxX3xX9xX1f9xX3dxX3xXb6xX4axX8dxX8exX3dxX3xX3dxX1xX4xX8exX4axX3xX3dxX1xX389xXdxX109xX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX21fxX8xX5xX8dxX7xX24xX1exX1xXf1xX3dxXb4xX3xX103xX79xX3xXcxX7dxX18xX3xX426xX427xX428xX220xX3xXcxX1xX8xX3xX9xX4xX52axXdxX2fxX3xXdxX49xX1dxX3xX2xX3xXcxX7dxX18xX3xX1exX29xXa9xX3xXcxX1xXadxX4xX3xXb0xX56xXadxX3dxXb4xX3xXb6xX4axX8dxX8exX3dxX3xX2cxXbexX18xX3xXc5xX3xX9xX42xX3xX44xXbxX2cxX3xX12xX49xX4axX3xXdxX29xX524xXcxX3xXdxX4axX8dxX52axX3dxX3xXc5xXc5xX2fxX4cxX3xXdxX29xX4xX52xX4axX3xX12xX56xX57xXdxX2fxX3xX9xX42xX3xXdxX1f9xX4xX3xX9xX63fxX3dxXb4xX3xXcxXdfxX3dxXb4xX3xXcxX107xX3xXdxX8xX29xX29xXbxX3dxXdxX3xXdxX1xXdfxX3dxXb4xX3xXb6xX4axX18xX3xXcxX2ecxXcxX3xXdxX29xX18xXcxX103xXbxX29xX3xXcxXdfxX3dxXb4xX3xXcxXd6xX3dxXb4xX3xX12xXdaxX3xX1acxX2fxX1a4xX3xXdxX29xX4xX52xX4axX3xX12xX56xX57xXdxX3xXb0xXdaxX3xXdxX29xX18xXcxX103xXbxX29xX3xXcxX2ecxX3xX3dxX1xX3a4xX3dxX3xX12xXdaxX3x15ebcxX76exX4dxX109xX4dxX4dxX4dxX3xX12xX56xX57xXdxX2fxX3xXdxX1f9xX4xX3xX12xX49xX4axX3xXdxX29xX524xXcxX3xXdxX4xX52axX1dxX3xX135xX2fxX4cxX3xXdxX29xX4xX52xX4axX3xX12xX56xX57xXdxX109xX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX21fxX8xX5xX8dxX7xX24xX428xXf1xX3xX3dxXb4xX56xXf6xX4xX3xX44xXbxX2cxX3xX1dxX1xX4xX2cxX3xX12xX49xX4axX3xX3dxXdaxX8dxX3xXcxX1xX7dxX3xX8dxX52axX4axX3xXdxX82xX4xX3xXcxX2ecxXcxX3xX3dxX56xXedxXcxX133xX3xX426x12f32xX3xXa6xX2xX76exX2fxX2xX3xXdxX29xX4xX52xX4axXbbxX2fxX3x1117bxX3dxX1xX3xXa6xX134xX2fxX142xX3xXdxX29xX4xX52xX4axXbbxX2fxX3xf22axXc3xXcxX3xXa6xX135xX2fxX4cxX3xXdxX29xX4xX52xX4axXbbxX2fxX3xaf5exX3dxX3xX804xXd6xX3xXa6xX135xX2fxX1a4xX3xXdxX29xX4xX52xX4axXbbxX3xXb0xXdaxX3xX24exX3dxX5xX8xX3dxXbxX19xX4xX18xX3xXa6xX135xX2fxX1a4xX3xXdxX29xX4xX52xX4axXbbxX109xX0xX5axX1dxX24xX0xX1dxX3xXcxX12xX18xX19xX19xX6xX7xX1dxX428xX8xX4axX29xXcxXbxX7xX24xX1exX1xXbxX8xX3xX1exX4ax10aeaxX4xX3xXdxX29x14f14xX0xX5axX1dxX24