Nghi Xuân đảm bảo công tác bầu cử theo mốc thời gian, luật định
(Baohatinh.vn) - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) duy trì giao ban, bổ cứu hằng tuần, hằng tháng, giúp cơ sở giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn, đảm bảo công tác bầu cử theo mốc thời gian, luật định.
59eax9e29xdf7dxc5b6xb0bcx7317x9ea1xacaexa4bdxX7x1032dxb801xcdf5x98b7xbf9axee58xX5xde0fxXaxd6bbx9ac2x8ad8xX1xXdxX3xef5ex78dfxe2cax11942xX3xe8f3xb856xc019xX3x116abxX1exf58cxX3xX4x749cxX1bxX14xX3xXexb35fxX4xX3xX21x8f27xX19xX3xX4xc76bxX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fx10e67xX4xX3xXexX1x9498xXdxX3xX14xXdxX6xX1bx8b36xX3xX5xX19xe2abxXexX3xX1dxeedexX1bxX1xX0xd27exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0b5xX10xX6x5e1bxXaxX12xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xab53xX62x9564xX3xXcxd7b1xX1bxX1xd07bxX3xX65xX19x916bxX3xXexfc28x5d29xX3xX14xXdxX6xX23xX3xX21xX6xX1bxX47xX3xX21x7a9exX3xX4x7c67xX19xX3xX1x5d8dxX1bxX14xX3xXexX19xX2fxX1bxX47xX3xX1xX96xX1bxX14xX3xXexX1xX2bxX1bxX14xX47xX3xX14xXdx10e51xXbxX3xX4x9626xX3xX7x8911xX3xX14xXdxX1exXdxX3xd9f5xX19xX7exd6eexXexX3x98c8xX4fxXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xX1bxX1xc820xX1bxX14xX3xd72dxe921x10a29xX1bxX14xX3xX1fxd900xX4xX47xX3xXc2xX1xc7edxX3xXc2xX1xdc1exX1bxX47xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1x100dfxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx65f8xX10xX1bxXexX10xX81xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX1bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxbdc0xXdxX65xXexX1xbe5exX3xef99xX2x721axXbx9a7ax98a3xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX154xX3x10784xX2xcc16xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11bxXd1xX1bxX53xX1bxX10xX14fxX7xX53x6886xX2xX2xX188xX53xc9caxX188xX65xX165xX2xX158xX188xX18dxX158xX2xXex97ffxX188xX188xX167xX156xX5xX167xX11bx772axXbxX14x9ab0xX81xX9xX165xX167xX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX1fxX1bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX14xX9xXaxX167xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX1bxX14xX9xXaxX158xXaxX12xX0xXexX21xX23xX65xX7exX12xX0xXexX81xX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c36xX23xX65xX7exXaxX12xX12bxX1xXdxab78xX19xX3xX188xX158xX53xX198xX47xX3xc49exX23xX74xX1bxX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX4x7f8exX6xX3xXexa7a4xX1bxX1xX3xX65xX23xX3xX21xX74xX3xX13xX14xX19xX7ex7156xX1bxX3xXcxX1xX4fxX3xXcxX1xX19x7fe8xX3xX13xX14xX6xX3xc8afxX3xc0dbxX1xXdexX3xXcxX81xXd2xXb5xX1bxX14xX3xX21xX6xX1bxX3xcac6xXdxX1bxX1xX3xXexXbfxX3xX13xX14xX1axX1bxX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX62xX273xX13x68e0xX3xXexX286xX1bxX1xX3xX65xb40dxX1bxX3xX1dxX2fxX19xX3xX4xXdexX3xX21xX19xX8fxXdxX3xX5xX74xX1fxX3xXd1xXdx10ae7xX4xX3xXd1xXd3xXdxX3xX5x9292xX1bxX1xX3xX1dxa215xX23xX3xX62xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX19xffe5xX47xX3x6e14xX261xX13xX2caxX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXd1xX26axX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX19x6ec2xX1bxX3xX21xX4fxX3xXexX8fxX3xX4xX1xX92xX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX1dxX2f4xXdxX3xX21xXdxc604xX19xX3xade2xX19xX3bxX4xX3xX1xd1e9xXdxX3xXc2xX1xXdexX6xX3xX18x10490xX3xXd1xX74xX3xX1dxX2f4xXdxX3xX21xXdxX340xX19xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX4xX2bxX4xX3xX4x9519xXbxX47xX3xX1bxX1xXdxX2e7xX1fxX3xXc2xe4edxX3xX188xX167xX188xX2xX2a4xX188xX167xX188xX156xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX81xX12xX0xX53xXexX21xX23xX65xX7exX12xX0xX53xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX1bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11bxXd1xX1bxX53xX1bxX10xX14fxX7xX53xX188xX2xX2xX188xX53xX2xX2xX167xX65xX165xX2xX156xX158xX198xX188xX158xXexX158xX158xX158xX18dxX5xX188xX2a4xX18dxX188xX65xX165xX2xX165xX165xX158xX2xX2xXexX2xX156xX188xX158xX167xX5xX167xX11bxX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX23xX1bxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX15axXexX2a4xX6xX5xXdxX14xX1bxX154xX3xX1a0xX19xX7xXexXdx810exX7exX15bxXaxX12xX2a6xX1xXdexX3xX261xdb09xX3xXexX1xXd2xX3xXexX1xXd2xX40xX1bxX14xX3xXexX81xa0c5xX4xX3xX62xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX282xX7exX3xX2a4xX3xX12bxX1xX282xX3xXexX4fxX4xX1xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX19xX7exX294xX1bxX3xX352xXe2xX1bxX3xX62xXdxXbfxX19xX154xX3xX0xX10xX1fxX12xXaxXcxX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xXbcxX19xX6xX47xX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX2efxX3xXexX1xX74xX1bxX1xX3xX5xX4bxXbxX3xX18dxX3xX1dxX23xX74xX1bxX3xXc2xXdxX340xX1fxX3xXexX81xX6xX47xX3xX15axX10xX1fxX3xX15axdca9xXexX3xXc2xX1xX1exX23xX3xX7xX2bxXexX3xXexX2f4xXdxX3xXex5c4bxX1bxX14xX3xX1dxX4fxX6xX3xXbxX1xXd2xXb2xX1bxX14xX3xXd1xX26axX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX282xX47xX3xX1bxXbfxX19xX3xX4xXdexX3xXd1xXd2xXd3xX1bxX14xX3xX1fxXd8xX4xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX7xc72bxX3xX15axX33xX3xX5xX29exX3xX1bxX14xX6xX7exXaxX11bxX0xX53xX10xX1fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX352xX26axX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX19xX325xX1bxX3xX21xX4fxX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX47xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xXbcxX19xX6xX47xX3xX21xX6xX1bxX3xX4xX1xX286xX3xX1dxX2f4xX23xX47xX3xX4xX2bxX4xX3xX1dxX23xX74xX1bxX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX47xX3xX1dxX23xX74xX1bxX3xXc2xXdxX340xX1fxX3xXexX81xX6xX3xX4xX282xX6xX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1xXd2xX40xX1bxX14xX3xX15axX19xX7ex6d62xX1bxX3xX21xX2bxX1fxX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX47xX3xX1bxXd8xX1fxX3xX21xXd8xXexX3xXexX82xX1bxX1xX3xX1xX82xX1bxX1xX47xX3xX15axX2bxX4xX3xX1dxX4fxX1bxX1xX3xX5xX77xX1bxX1xX3xXd1xX4dfxX4xX47xX3xX1dxXb2xX1bxX3xXd1xX4fxX3xXbxX1xX92xX4xX3xXexX2f4xXbxX47xX3xXc2xX1xXdexX3xXc2xX1xXe2xX1bxX3xX1dxX340xX3xXexX4bxXbxX3xXexX81xX19xX1bxX14xX3xX7xX4dfxX3xX5xX2efxX1bxX1xX3xX1dxX2f4xX23xX47xX3xX4xX1xX286xX3xX1dxX2f4xX23xX11bxX3xX62xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX65xX19xX7exX3xXexX81xX82xX3xX14xXdxX6xX23xX3xX21xX6xX1bxX47xX3xX21xX8fxX3xX4xX92xX19xX3xX1xX96xX1bxX14xX3xXexX19xX2fxX1bxX47xX3xX1xX96xX1bxX14xX3xXexX1xX2bxX1bxX14xX47xX3xX14xXdxXaexXbxX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX3xX14xXdxX1exXdxX3xXbcxX19xX7exXbfxXexX3xXc2xX4fxXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xX1bxX1xXcdxX1bxX14xX3xXd1xXd2xXd3xX1bxX14xX3xX1fxXd8xX4xX47xX3xXc2xX1xXdexX3xXc2xX1xXe2xX1bxX47xX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX19xX349xX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX65xXdxX294xX1bxX3xX81xX6xX3xX6xX1bxX3xXexX23xX74xX1bxX47xX3xXexXdxXbfxXexX3xXc2xXdxX2e7xX1fxX47xX3xX1dxXaexX1bxX14xX3xXbxX1xX2bxXbxX3xX5xX19xX4bxXexX11bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX352xX26axX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX19xX325xX1bxX3xX21xX4fxX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX7xX4dfxX47xX3xXc2xXbfxXexX3xXbcxX19xX1exX3xX1xX349xXdxX3xX1bxX14xX1xX4fxX3xX1xXdxX2e7xXbxX3xXexX1xXd2xXb2xX1bxX14xX3xX5xX2fxX1bxX3xXexX1xX92xX3xX1xX6xXdxX3xX1dxX340xX3xXexX1xbebdxX6xX3xXexX1xX19xX4bxX1bxX3xXd1xX26axX3xX4xXb2xX3xX4xX36axX19xX3xXexX1xX74xX1bxX1xX3xXbxX1xX2fxX1bxX3xXd1xX74xX3xX7xX3bxX3xX5xXd2xf4d0xX1bxX14xX3xX1bxX14xXd2xX40xXdxX3xX4xX282xX6xX3xX4xXb2xX3xXbcxX19xX6xX1bxX47xX3xXexX8fxX3xX4xX1xX92xX4xX47xX3xX1dxXb2xX1bxX3xXd1xX4fxX3xX1dxXd2xX7fexX4xX3xX14xXdxXd3xXdxX3xXexX1xXdxX2e7xX19xX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX3xX1dxX2f4xXdxX3xX21xXdxX340xX19xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX5xX74xX3xX156xX2xX3xX1bxX14xXd2xX40xXdxX15bxX3xX7xX3bxX3xX1dxX2f4xXdxX3xX21xXdxX340xX19xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX4xX36axXbxX3xX15axX2efxX3xX14xXdxXd3xXdxX3xXexX1xXdxX2e7xX19xX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX3xX5xX74xX3x116bcxX188xX165xX3xX1bxX14xXd2xX40xXdxX11bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX1bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11bxXd1xX1bxX53xX1bxX10xX14fxX7xX53xX188xX2xX2xX188xX53xX18dxX188xX65xX165xX2xX165xX158xX198xX2xX2xXexX158xX198xX156xX167xX2xX5xX167xX11bxX1a0xXbxX14xX1a3xX81xX9xX18dxX188xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX23xX1bxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX15axXexX2a4xX6xX5xXdxX14xX1bxX154xX3xX1a0xX19xX7xXexXdxX4c6xX7exX15bxXaxX12xce24xX1bxX14xX3xX13xX14xX19xX7exX294xX1bxX3xX273xXe2xX1bxX14xX3x10631xX349xX4xX3xX2a4xX3xX261xX6xX1bxX3xXcxX26xX1bxX3xX14xXdxX2bxX23xX3xXcxX286xX1bxX1xX3xX19xX2fexX154xX3xX0xX10xX1fxX12xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX5xX74xX1fxX3xXexX3bxXexX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX65xX1axX1bxX3xXd1xX4bxX1bxX3xX1bxX653xX1bxX3xXc2xX1xX26xX1bxX14xX3xX15axX1exX7exX3xX81xX6xX3xXexX82xX1bxX1xX3xXexX81xX2f4xX1bxX14xX3xXexef1axX3xXexX4bxXbxX3xX4xX1xX3bxX1bxX14xX3xX1dxX3bxXdxX3xX1xX23xf942xX4xX3xX14xX1axX7exX3xX81xX3bxXdxX3xX1bxXb2xXdxX3xX1dxX26xX1bxX14xX3xX1bxX14xXd2xX40xXdxXaxX11bxX0xX53xX10xX1fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX13xX14xX23xX74xXdxX3xX81xX6xX47xX3x63a1xX7exX3xX21xX6xX1bxX3xX261xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xXd1xX74xX3xXcxX1xXd2xX40xX1bxX14xX3xXexX81xX4dfxX4xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX1dxX2efxX3xXexXdxXbfxX1bxX3xX1xX74xX1bxX1xX3xXc2xXdxX340xX1fxX3xXexX81xX6xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX2f4xXdxX3xXa79xX7exX3xX21xX6xX1bxX3xX261xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX4xX282xX6xX3xX2xf824xX3xX15axX2efxX47xX3xXexX1xX4fxX3xXexX81xX36axX1bxX3xXd1xX74xX3xX65xX6xX1bxX1xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX4xX2bxX4xX3xX1dxXb2xX1bxX3xXd1xX4fxX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX47xX3xX7xX3bxX3xXc2xX1xX19xX3xXd1xX4dfxX4xX3xX21xX7d8xX3xXbxX1xXdxXbfxX19xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX1dxX2f4xXdxX3xX21xXdxX340xX19xX3xX343xX19xX3bxX4xX3xX1xX349xXdxX3xXd1xX74xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX36axXbxX11bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX1bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11bxXd1xX1bxX53xX1bxX10xX14fxX7xX53xX188xX2xX2xX188xX53xX2xX167xX156xX65xX165xX2xXae4xX2xX165xX188xX158xXexX2xX188xX198xX18dxX198xX5xX167xX11bxX1a0xXbxX14xX1a3xX81xX9xX198xX188xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX23xX1bxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX15axXexX2a4xX6xX5xXdxX14xX1bxX154xX3xX1a0xX19xX7xXexXdxX4c6xX7exX15bxXaxX12xXcxX81xX19xX1bxX14xX3xXexX2bxX3xX13xX14xX19xX7exX294xX1bxX3xX62xe15fxX1bxX14xX3xX2a6xX1xXaexX3xX2a4xX3xX2a6xX1xXdexX3xXbxX1xdbecxX1bxX14xX3xfa29xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX4d0xX1bxX1xX3xXexX81xX4fxX3xX1bxX349xXdxX3xX21xX349xX3xX12bxX26xX1bxX14xX3xX6xX1bxX3xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX154xX3xX0xX10xX1fxX12xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX2fxX1bxX3xXexXe2xX1bxX14xX3xX4xXd2xX40xX1bxX14xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX1bxXd8xX1fxX3xX21xXd8xXexX3xXexX82xX1bxX1xX3xX1xX82xX1bxX1xX3xX1dxX340xX3xXc2xX4fxXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xXbxX1xX2bxXexX3xX1xXdxX2e7xX1bxX3xXd1xX74xX3xX1bxX14xXe2xX1bxX3xX4xX1xXa3axX1bxX3xX1bxX1xXcdxX1bxX14xX3xX1xX74xX1bxX1xX3xXd1xXdxX3xXc2xX4d0xX4xX1xX3xX1dxX349xX1bxX14xX3xXexX81xX23xX1bxX14xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xXaxX11bxX0xX53xX10xX1fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX273xXc85xX1bxX14xX3xXexX1xX40xXdxX47xX3xX81xX74xX3xX7xX23xX2bxXexX3xX1dxXdxX26axX19xX3xXc2xXdxX2e7xX1bxX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX3xXd1xX4bxXexX3xX4xX1xX36axXexX3xXbxX1xXa28xX4xX3xXd1xXa28xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX15bxX3xXexXdxXbfxX1bxX3xX1xX74xX1bxX1xX3xXexX8fxX3xX4xX1xX92xX4xX3xXdxX1bxX3xX36axX1bxX47xX3xX4xX1xX19xX325xX1bxX3xX21xX4fxX3xX4xX2bxX4xX3xXexX74xXdxX3xX5xXdxX2e7xX19xX3xXbxX1xXa28xX4xX3xXd1xXa28xX3xXc2xX4fxXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXb5xX3xX1dxX4fxX6xX3xXbxX1xXd2xXb2xX1bxX14xX3xXexX1xX10xX23xX3xXc2xXbfxX3xX1xX23xX2f4xX4xX1xX15bxX3xX4xX2bxX4xX3xXexXdxX340xX19xX3xX21xX6xX1bxX3xXbxX1xXa28xX4xX3xXd1xXa28xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX1dxX2efxX3xX21xX6xX1bxX3xX1xX74xX1bxX1xX3xXc2xXbfxX3xX1xX23xX2f4xX4xX1xX3xXd1xX74xX3xXexX8fxX3xX4xX1xX92xX4xX3xXexX1xX4dfxX4xX3xX1xXdxX2e7xX1bxX3xX4xX2bxX4xX3xX1bxX1xXdxX2e7xX1fxX3xXd1xXa28xX3xX1dxXd2xX7fexX4xX3xX14xXdxX6xX23xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX1bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11bxXd1xX1bxX53xX1bxX10xX14fxX7xX53xX188xX2xX2xX188xX53xX2xX2xX167xX65xX165xX2xX156xX158xX188xX167xX188xXexX2xX2xX198xX158xX198xX5xX167xX11bxX1a0xXbxX14xX1a3xX81xX9xX188xX18dxX165xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX23xX1bxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX15axXexX2a4xX6xX5xXdxX14xX1bxX154xX3xX1a0xX19xX7xXexXdxX4c6xX7exX15bxXaxX12xX261xX4d0xX3xXexX1xXd2xX3xX62xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX19xX2fexX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX2a6xX1xX6xX1bxX3xXcxX36axX1bxX3xX9c7xXdxX1bxX1xX154xX3xX0xX10xX1fxX12xXaxX343xX19xX6xX3xX81xX74xX3xX7xX23xX2bxXexX3xXd1xX2d2xX1bxX3xX4xXc95xX1bxX3xX1fxX349xXexX3xX7xX3bxX3xXexXc85xX1bxX3xXexX2f4xXdxX3xXd1xXd2xXd3xX1bxX14xX3xX1fxXd8xX4xX47xX3xX1bxX1xXd2xX1bxX14xX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX7xX5b3xX3xX15axX33xX3xX5xX29exX3xX65xX92xXexX3xX1dxXdxX340xX1fxX3xX1dxX340xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX65xXdxX294xX1bxX3xX81xX6xX3xX6xX1bxX3xXexX23xX74xX1bxX3xXexX3bxXexX3xX1dx92d5xXbxXaxX11bxX0xX53xX10xX1fxX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX261xX6xX1bxX3xX4xX1xX286xX3xX1dxX2f4xX23xX47xX3xX4xX2bxX4xX3xX1dxX23xX74xX1bxX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX47xX3xX1dxX23xX74xX1bxX3xXc2xXdxX340xX1fxX3xXexX81xX6xX3xX4xX282xX6xX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4x1106fxX1bxX14xX3xXexX1xXd2xX40xX1bxX14xX3xX15axX19xX7exX653xX1bxX3xX21xX2bxX1fxX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX47xX3xX1bxXd8xX1fxX3xX21xXd8xXexX3xXexX82xX1bxX1xX3xX1xX82xX1bxX1xX47xX3xX15axX2bxX4xX3xX1dxX4fxX1bxX1xX3xX5xX77xX1bxX1xX3xXd1xX4dfxX4xX47xX3xX1dxXb2xX1bxX3xXd1xX4fxX3xXbxX1xX92xX4xX3xXexX2f4xXbxX47xX3xXc2xX1xXdexX3xXc2xX1xXe2xX1bxX3xX1dxX340xX3xXexX4bxXbxX3xXexX81xX19xX1bxX14xX3xX7xX4dfxX3xX5xX2efxX1bxX1xX3xX1dxX2f4xX23xX47xX3xX4xX1xX286xX3xX1dxX2f4xX23xX15bxX3xX4xX1xX36axX1bxX3xX4xX1xX286xX1bxX1xX3xXc2xX4fxXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xX1bxX1xXcdxX1bxX14xX3xXexXc85xX1bxX3xXexX2f4xXdxX47xX3xX1xX2f4xX1bxX3xX4xX1xXbfxX47xX3xX1bxX1xX36axXexX3xX5xX74xX3xXd1xXdxX2e7xX4xX3xXexX1xX4dfxX4xX3xX1xXdxX2e7xX1bxX3xXbcxX19xX7exX3xXexX81xX82xX1bxX1xX3xXexX8fxX3xX4xX1xX92xX4xX3xX1xXdxX2e7xXbxX3xXexX1xXd2xXb2xX1bxX14xX3xX14xXdxXd3xXdxX3xXexX1xXdxX2e7xX19xX3xX1bxX14xXd2xX40xXdxX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX47xX3xX1xXd2xXd3xX1bxX14xX3xX65xX2d2xX1bxX3xX1bxX14xXd2xX40xXdxX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX3xX1xX23xX74xX1bxX3xXexX1xXdxX2e7xX1bxX3xX1xXc85xX3xX7xXb2xX3xXexX1xX10xX23xX3xXbcxX19xX7exX3xX1dxX4fxX1bxX1xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX2b5xXbfxXexX3xX5xX19xX4bxX1bxX3xX21xX19xX8fxXdxX3xXc2xXdxX340xX1fxX3xXexX81xX6xX47xX3xX2a6xX1xXdexX3xXcxX81xXd2xXb5xX1bxX14xX3xX21xX6xX1bxX3xX2b5xXdxX1bxX1xX3xXexXbfxX3xX13xX14xX1axX1bxX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xXexX286xX1bxX1xX3xX13xX14xX19xX7exX294xX1bxX3xXcxX1xX4fxX3xXcxX1xX19xX29exX3xX13xX14xX6xX3xX1dxX2bxX1bxX1xX3xX14xXdxX2bxX3xX4xX6xX23xX3xXd1xXdxX2e7xX4xX3xX4xX1xX19xX325xX1bxX3xX21xX4fxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX273xX261xX343xX62xX3xXc2xX1xXdexX6xX3xX18xX352xX3xXd1xX74xX3xX1dxX2f4xXdxX3xX21xXdxX340xX19xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX36axXbxX3xX1bxX1xXdxX2e7xX1fxX3xXc2xX375xX3xX188xX167xX188xX2xX3xX2a4xX3xX188xX167xX188xX156xX3xX4xX282xX6xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX11bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX1bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX65xXexX1xX154xX3xX156xX2xX158xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX11bxX21xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11bxXd1xX1bxX53xX1bxX10xX14fxX7xX53xX188xX2xX2xX188xX53xX2xX167xX156xX65xX165xX2xXae4xX2xXae4xX2xX167xXexXae4xXae4xX198xX167xX5xXae4xX2a4xX18dxX188xX65xX165xX2xX156xX167xX165xX188xX188xXexX2xX156xX88axXae4xX167xX5xX167xX11bxX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX156xX2xX158xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xXcxX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xXexXd3xXdxX47xX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX2fxX1bxX3xXexX4bxXbxX3xXexX81xX19xX1bxX14xX3xX15axX33xX3xX5xX29exX3xX65xX92xXexX3xX1dxXdxX340xX1fxX3xX1dxXb2xX1bxX3xXexX1xXd2xX3xXc2xX1xXdxXbfxX19xX3xXc2xXdxX2e7xX1bxX3xXb5xX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX47xX3xXbcxX19xX6xX1bxX3xXexX1axX1fxX3xX1bxX1xXdxX26axX19xX3xX1xXb2xX1bxX3xXexX81xX23xX1bxX14xX3xX5xX77xX1bxX1xX3xXd1xX4dfxX4xX3xX1dxX36axXexX3xX1dxX6xXdxX15bxX3xXexX1xX10xX23xX3xX65xa7ebxXdxX3xX1bxXd8xX1fxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX5xX6xX23xX3xX1dxX349xX1bxX14xX3xXexX574xX3xX1bxXd2xXd3xX4xX3xX1bxX14xX23xX74xXdxX3xXd1xX26axX47xX3xX1bxX1xX36axXexX3xX5xX74xX3xX1bxX1xXcdxX1bxX14xX3xX1bxXd2xXd3xX4xX3xX1dxX6xX1bxX14xX3xX4xXdexX3xX65xXdxX294xX1bxX3xX21xXdxXbfxX1bxX3xXbxX1xX92xX4xX3xXexX2f4xXbxX3xXd1xX26axX3xX65xX4fxX4xX1xX3xX21xX2e7xX1bxX1xX3xX12bxX23xXd1xXdxX65xX2a4xX2xX18dxX11bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX261xX23xX65xX7exXaxX12xX13xX14xX23xX74xXdxX3xX81xX6xX47xX3xX1xX19xX7exX2e7xX1bxX3xX4xX2fxX1bxX3xXexX1xX4dfxX4xX3xX1xXdxX2e7xX1bxX3xXexX3bxXexX3xX4xX2bxX4xX3xX21xXd2xXd3xX4xX3xX4xX1xX19xX325xX1bxX3xX21xX4fxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xXc2xXbfxX3xX1xX23xX2f4xX4xX1xX3xX1dxX26axX3xX81xX6xX3xX1bxX1xXd2xX154xX3xXexX8fxX3xX4xX1xX92xX4xX3xX1xX349xXdxX3xX1bxX14xX1xX4fxX3xX1xXdxX2e7xXbxX3xXexX1xXd2xXb2xX1bxX14xX3xX5xX2fxX1bxX3xXexX1xX92xX3xX21xX6xX47xX3xX5xX36axX7exX3xX29exX3xXc2xXdxXbfxX1bxX3xX4xX33xX3xXexX81xXdxX3xX1bxXb2xXdxX3xX4xXd2xX3xXexX81xXaexX15bxX3xX5xX4bxXbxX3xXd1xX74xX3xX1bxXdxX653xX1fxX3xX7exXbfxXexX3xX65xX6xX1bxX1xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX4xX33xX3xXexX81xXdxX15bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xXc99xX13xXcxXcxX3xXexX81xXd2xXd3xX4xX47xX3xXexX81xX23xX1bxX14xX3xXd1xX74xX3xX7xX6xX19xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX81xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX81xX23xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX653xX1bxX3xXbcxX19xX6xX1bxX154xX0xX53xX7xXexX81xX23xX1bxX14xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2a4xXexX1xX19xX1fxX21xX2a4xX6xX1bxX65xX2a4xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xX1xX23xX74xX1bxX3xXexX36axXexX3xXd1xXdxX2e7xX4xX3xX1bxX349xXbxX3xX1xXc85xX3xX7xXb2xX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX3xX273xX261xX343xX62xX3xXd1xX74xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX36axXbxXaxX3xX1xX81xX10xX4c6xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX1bxX1xX2a4xXexX81xXdxX53xX1xX6xX2a4xXexXdxX1bxX1xX2a4xX1xX23xX6xX1bxX2a4xXexX6xXexX2a4xXd1xXdxX10xX4xX2a4xX1bxX23xXbxX2a4xX1xX23xX2a4xX7xX23xX2a4xX19xX1bxX14xX2a4xX4xX19xX2a4xX65xX21xXbcxX1xX2a4xXd1xX6xX2a4xX1xX65xX1bxX65xX2a4xX4xX6xX4xX2a4xX4xX6xXbxX53xX188xX167xX88axX198xX165xX198xX11bxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX1fxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX188xX167xX53xX1bxX10xX14fxX7xX53xX188xX2xX2xX2xX53xX2xX167xX158xX65xX2xX2xX165xX158xX156xX2xX158xXexX88axX2xX18dxX198xX5xX18dxX2a4xX1xX65xX1bxX65xX11bxX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX81xX23xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xX1xX23xX74xX1bxX3xXexX36axXexX3xXd1xXdxX2e7xX4xX3xX1bxX349xXbxX3xX1xXc85xX3xX7xXb2xX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX3xX273xX261xX343xX62xX3xXd1xX74xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX36axXbxXaxX3xX1xX81xX10xX4c6xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX1bxX1xX2a4xXexX81xXdxX53xX1xX6xX2a4xXexXdxX1bxX1xX2a4xX1xX23xX6xX1bxX2a4xXexX6xXexX2a4xXd1xXdxX10xX4xX2a4xX1bxX23xXbxX2a4xX1xX23xX2a4xX7xX23xX2a4xX19xX1bxX14xX2a4xX4xX19xX2a4xX65xX21xXbcxX1xX2a4xXd1xX6xX2a4xX1xX65xX1bxX65xX2a4xX4xX6xX4xX2a4xX4xX6xXbxX53xX188xX167xX88axX198xX165xX198xX11bxX1xXexX1fxXaxX12xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xX1xX23xX74xX1bxX3xXexX36axXexX3xXd1xXdxX2e7xX4xX3xX1bxX349xXbxX3xX1xXc85xX3xX7xXb2xX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX3xX273xX261xX343xX62xX3xXd1xX74xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX36axXbxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX81xX23xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX4d0xX1bxX1xX3xX1dxXbfxX1bxX3xX2xXae4xX1xX3xX1bxX14xX74xX7exX3xX2xX165xX53xX198xX47xX3xXa79xX7exX3xX21xX6xX1bxX3xX261xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX72xX301xX261xX261xX12bxX7axX3xXexX286xX1bxX1xX3xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xX1dxX2efxX3xX1bxX1xX4bxX1bxX3xX1dxXd2xX7fexX4xX3xX2xX198xX3xX1xXc85xX3xX7xXb2xX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX3xX273xX261xX343xX62xX3xXc2xX1xXdexX6xX3xX18xX352xX3xXd1xX74xX3xX2xX2xX88axX3xX1xXc85xX3xX7xXb2xX3xX92xX1bxX14xX3xX4xX33xX3xX1dxX2f4xXdxX3xX21xXdxX340xX19xX3xX62xX273xX13xX2caxX3xXexX286xX1bxX1xX3xXc2xX1xXdexX6xX3xX18xX352x968fxX18eaxX18eaxX3xX1bxX1xXdxX2e7xX1fxX3xXc2xX375xX3xX188xX167xX188xX2xX2a4xX188xX167xX188xX156xX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXd1xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xXexX81xXdxX340xX1bxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX14xXd8xX1bxX3xXd1xXd3xXdxX3xXbxX1xXc95xX1bxX14xX3xX4xX1xX3bxX1bxX14xX3xX65xX4fxX4xX1xX3xX12bxX23xXd1xXdxX65xX2a4xX2xX18dxXaxX3xX1xX81xX10xX4c6xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX1bxX1xX2a4xXbcxX19xX7exX10xX1bxX53xX1xX6xX2a4xXexXdxX1bxX1xX2a4xXexX81xXdxX10xX1bxX2a4xXc2xX1xX6xXdxX2a4xX4xX23xX1bxX14xX2a4xXexX6xX4xX2a4xX21xX6xX19xX2a4xX4xX19xX2a4xX14xX6xX1bxX2a4xXd1xX23xXdxX2a4xXbxX1xX23xX1bxX14xX2a4xX4xX1xX23xX1bxX14xX2a4xX65xXdxX4xX1xX2a4xX4xX23xXd1xXdxX65xX2a4xX2xX18dxX53xX188xX167xXae4xX156xX18dxX18dxX11bxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX1fxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX188xX167xX53xX1bxX10xX14fxX7xX53xX188xX2xX167xX18dxX53xX2xX188xX88axX65xX198xX2xX188xX188xX198xX198xX18dxXexX18dxXae4xX188xX165xX5xXae4xX2a4xX21xX4xX11bxX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX81xX23xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xXexX81xXdxX340xX1bxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX14xXd8xX1bxX3xXd1xXd3xXdxX3xXbxX1xXc95xX1bxX14xX3xX4xX1xX3bxX1bxX14xX3xX65xX4fxX4xX1xX3xX12bxX23xXd1xXdxX65xX2a4xX2xX18dxXaxX3xX1xX81xX10xX4c6xX9xXaxX53xX4xX1xXdxX1bxX1xX2a4xXbcxX19xX7exX10xX1bxX53xX1xX6xX2a4xXexXdxX1bxX1xX2a4xXexX81xXdxX10xX1bxX2a4xXc2xX1xX6xXdxX2a4xX4xX23xX1bxX14xX2a4xXexX6xX4xX2a4xX21xX6xX19xX2a4xX4xX19xX2a4xX14xX6xX1bxX2a4xXd1xX23xXdxX2a4xXbxX1xX23xX1bxX14xX2a4xX4xX1xX23xX1bxX14xX2a4xX65xXdxX4xX1xX2a4xX4xX23xXd1xXdxX65xX2a4xX2xX18dxX53xX188xX167xXae4xX156xX18dxX18dxX11bxX1xXexX1fxXaxX12xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xXexX81xXdxX340xX1bxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xX14xXd8xX1bxX3xXd1xXd3xXdxX3xXbxX1xXc95xX1bxX14xX3xX4xX1xX3bxX1bxX14xX3xX65xX4fxX4xX1xX3xX12bxX23xXd1xXdxX65xX2a4xX2xX18dxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX81xX23xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXa79xX7exX3xX21xX6xX1bxX3xd51exXcxXcxX343xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX36axXbxX3xXexX2f4xXdxX3xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xX1dxX6xX1bxX14xX3xXexX1xX4dfxX4xX3xX1xXdxX2e7xX1bxX3xX1bxX14xX1xXdxX653xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xX21xXdxX2e7xX1bxX3xXbxX1xX2bxXbxX3xXbxX1xXc95xX1bxX14xX3xX4xX1xX3bxX1bxX14xX3xX65xX4fxX4xX1xX3xX12bxX23xXd1xXdxX65xX2a4xX2xX18dxX3xXexX81xX23xX1bxX14xX3xXbcxX19xX2bxX3xXexX81xX82xX1bxX1xX3xXexX81xXdxX340xX1bxX3xXc2xX1xX6xXdxX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX4xX1xX286xX3xX1dxX2f4xX23xX3xX4xX282xX6xX3xXa79xX7exX3xX21xX6xX1bxX3xXcxX81xX19xX1bxX14xX3xXd2xXb2xX1bxX14xX3xX1b77xXcxXcxX343xX3xX352xXdxX2e7xXexX3xX13xX6xX1fxX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXd1xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12bxX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX7xX4dfxX3xX1bxX1xX82xX1bxX3xXexX574xX3xXc2xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxX2e7xX1fxX3xX1dxX2f4xXdxX3xX1xX349xXdxX3xX273xX1exX1bxX14xX3xX4xX36axXbxX3xXexX81xX653xX1bxX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX3xXb5xX3xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xXaxX3xX1xX81xX10xX4c6xX9xXaxX53xX15axX6xX7exX2a4xX65xX19xX1bxX14xX2a4xX65xX6xX1bxX14xX53xX4xX23xX1bxX14xX2a4xXexX6xX4xX2a4xX1bxX1xX6xX1bxX2a4xX7xX19xX2a4xX1bxX1xXdxX1bxX2a4xXexX19xX2a4xXc2xXdxX1bxX1xX2a4xX1bxX14xX1xXdxX10xX1fxX2a4xX65xX6xXdxX2a4xX1xX23xXdxX2a4xX65xX6xX1bxX14xX2a4xX4xX6xXbxX2a4xXexX81xX10xX1bxX2a4xX4xX23xX2a4xX7xX23xX2a4xX23xX2a4xX1xX6xX2a4xXexXdxX1bxX1xX53xX2xX18dxXae4xX88axX18dxX88axX11bxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX53xX1fxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX188xX167xX53xX1bxX10xX14fxX7xX53xX188xX167xX198xX158xX53xX2xX188xXae4xX65xX188xX167xX18dxX2xX18dxX188xX158xXexX88axX165xX165xX88axX5xX2xX167xX2a4xX4xX23xXd1xX10xX81xX2a4xX23xX2a4xXd1xX19xX23xX1bxX14xX11bxX1a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX1exX23xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX21xX2fxX19xX3xX4xX33xX3xXexX1xX10xX23xX3xX1fxX3bxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX47xX3xX5xX19xX4bxXexX3xX1dxX4fxX1bxX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX81xX23xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12bxX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX7xX4dfxX3xX1bxX1xX82xX1bxX3xXexX574xX3xXc2xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxX2e7xX1fxX3xX1dxX2f4xXdxX3xX1xX349xXdxX3xX273xX1exX1bxX14xX3xX4xX36axXbxX3xXexX81xX653xX1bxX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX3xXb5xX3xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xXaxX3xX1xX81xX10xX4c6xX9xXaxX53xX15axX6xX7exX2a4xX65xX19xX1bxX14xX2a4xX65xX6xX1bxX14xX53xX4xX23xX1bxX14xX2a4xXexX6xX4xX2a4xX1bxX1xX6xX1bxX2a4xX7xX19xX2a4xX1bxX1xXdxX1bxX2a4xXexX19xX2a4xXc2xXdxX1bxX1xX2a4xX1bxX14xX1xXdxX10xX1fxX2a4xX65xX6xXdxX2a4xX1xX23xXdxX2a4xX65xX6xX1bxX14xX2a4xX4xX6xXbxX2a4xXexX81xX10xX1bxX2a4xX4xX23xX2a4xX7xX23xX2a4xX23xX2a4xX1xX6xX2a4xXexXdxX1bxX1xX53xX2xX18dxXae4xX88axX18dxX88axX11bxX1xXexX1fxXaxX12xX12bxX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX7xX4dfxX3xX1bxX1xX82xX1bxX3xXexX574xX3xXc2xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxX2e7xX1fxX3xX1dxX2f4xXdxX3xX1xX349xXdxX3xX273xX1exX1bxX14xX3xX4xX36axXbxX3xXexX81xX653xX1bxX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX3xXb5xX3xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX81xX23xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX1xX74xX1bxX1xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX81xX23xX1bxX14xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX7xX4dfxX3xXc2xX1xX26xX1bxX14xX3xX4xX1xX286xX3xX1dxXd2xX7fexX4xX3xX1dxX2bxX1bxX1xX3xX14xXdxX2bxX3xX5xX74xX3xX21xX74xXdxX3xX1x778fxX4xX3xX1fxX6xX1bxX14xX3xXexX4d0xX1bxX1xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX4xX1xX3bxXexX3xX4xX282xX6xX3xX1dxX2f4xXdxX3xX1xX349xXdxX3xX273xX1exX1bxX14xX3xX4xX36axXbxX3xXexX81xX653xX1bxX3xX4xXb2xX3xX7xXb5xX3xXb5xX3xX62xX74xX3xXcxX77xX1bxX1xX3xX1bxX1xXdxX2e7xX1fxX3xXc2xX375xX3xX188xX167xX188xX167xX3xX2a4xX3xX188xX167xX188xX158xX3xX1fxX74xX3xX4xXc95xX1bxX3xX4xXdexX3xX29exX3xX1bxX14xX1xX77xX6xX3xX5xX1axX19xX3xX65xX74xXdxX3xXexX81xX23xX1bxX14xX3xX4xX26xX1bxX14xX3xXexX2bxX4xX3xX15axX1axX7exX3xX65xX4dfxX1bxX14xX3xX273xX1exX1bxX14xX3xX4xX282xX6xX3xX1dxX1exX1bxX14xX3xX21xX349xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX36axXbxX11bxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxXd1xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX19xX5xX12xX0xX65xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX81xXaxX12xX0xX53xX65xXdxXd1xX12xX0xX53xX65xXdxXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc99xX19xXexX1xX23xX81xXaxX12xX62xX23xX74xXdxX3xX13xX6xX1fxX0xX53xXbxX12
Hoài Nam