Chung tay phòng chống bệnh lao
(Baohatinh.vn) - Lao là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe người mắc và nguy cơ lây lan ra cộng đồng cao. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là sự kỳ thị đối với bệnh nhân lao và mặc cảm của người bệnh; sự đầu tư cho công tác phòng chống lao còn quá hạn chế…
ddc2xe419x14befxe424xffd2x1125ex1014exdeefxX6x13ba5x16662xX1x12b39x16abdx12640x148d6xX9xX2xX6x16be2xXexX4x1300exX8xX9xX12xX15x10493xX12x16d5bxX5xX4x11f17x11fd6x11794x15b85xX2x11f7ax10fe8xX6xX12xX1fx13a05xXexX9xe2d9xX0xX6xX12x13505xXcxX21xX20xX2cx12526xff04xdf0exX21xX20xX2x17040xX21xX20xX2xX21xX20x12dbaxXexX2xf653x10a5bx12935xX2xX20xX1fx1338bxX1fxX2xX1xX45x145c2xX21xX20xX2xX3xX45xe817xX21xX20xX2xX4xX5xXcxX2x15624x14061x13018x166c7x15185xe6d5xX0xX60xX6xX12xX30xXcxX21xX20xX2cxX0xX60xX1xX2cxX0xX45x10da0xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX44xX1fxX12xX4xX15xX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cx15221xX45xX25xX21xX20xX2xX12xX5xXexX2xX1xX45xX4fxX21xX20xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2x1397bxdfeaxX21xX45xX2xX4xX5xXcxX0xX60xX45xX72xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX35xX15xX5xXdxX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxf747xX5xXcxX2xX4xX41xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX1fx12030x12238xX2xX12xX30x11e26xX21xX20xX2xX21xX20xX25xXexX2xX45xX1fx14058xXffxX2xf428xX55xX1fxX2x1013axX4axX1fxX2xX12x119cbxX21xX45xX2xXffx119bbxX21xX20x1693bxX2xX6xX3bxX3xX2x1510fxX45xf84fxX15xX2xX21xX20xX36xe47bxX1fxX2xXffx16de7xX3xX2xX115xX41xX2xX21xX20xX25xXexX2xX3x126d1xX2xX4xebb7xXexX2xX4xX5xX21xX2xX30xX5xX2xX3x16b98xX21xX20xX2xX111x10a1bxX21xX20xX2xX3xX5xXcx118aexX2xX44xX25xXexX2xX21xX45xX1fx154fexX21xX122xX2xX128xX45x1131fxX2xX128xX45x149a3xX21xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX21xX5xXexX2xX4xX41xX2xX6x12e6dxX2xX128x129f2xX2xX12xX45x131ccxX2xX111xX55xX1fxX2xX115xX4axX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX4xX5xXcxX2xX115xX41xX2xXffx167a9xX3xX2xX3x10b80xXffxX2xX3x1562fxX5xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45x1650cxX2xX6xX17dxX2xX111x161aexX25xX2xX12xX36xX2xX3xX45xXcxX2xX3x11257xX21xX20xX2xX12x15bcexX3xX2xX1xX45xX4fxX21xX20xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xX4xX5xXcxX2xX3xX4fxX21xX2x10e27xX25xX1cbxX2xX45xX11fxX21xX2xX3xX45xX46x15e57xX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxX0xX6xX12xX30xXcxX21xX20xX2cx128baxX180xX2xX12xX45xX184xX122xX2xXffxX1a0xX3xX2xX3xX1a4xXffxX2xX115xX4axX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX0xX60xX6xX12xX30xXcxX21xX20xX2cxX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxXbxXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX2xX3xX169xX2xX12xX45xX10exX2xX3xX45x1500exX5xX2xX128xX45xX12axX1fxX2xX21xX46xX25xX2xX1xX45xX1cbxX12xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX6xX4axXffxX122xX2xX111xX36xed61xX3xX2xX3xX45xX28fxX5xX2xX12xX30xX184xX2xX111x16ceexX21xX20xX2xX115xX41xX2xX111xX1a8xX2xX12xX45xX130xX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX15axX2x10b6bxX20xX25xXexX2xX3xX140xX2xXffxX134xX3xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX3xX169xX2xX12xX45xX10exX2xX1axX1a4xXexX2xX30xX5xX2xX115xX4axX1fxX2xX12x1178exX12xX2xX3xX1a4xX2xXffxe654xX1fxX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX122xX2xX128xX45xX1c6xX21xX20xX2xX4xXcxX11fxX1fxX2xX12xX30x1502fxX2xX5xX1fxX15axX2xX44xX45xX17dxX3xX2xX12xX46xX2xX3xX45xXcxX2xX12xX45xX2f2xXexX122xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX1axX25xX2f2xX12xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX37xX2xXffxX2f9xX1fxX2xX4xX3bxX5xX2xX12xX25x14888xX1fxX122xX2xX20xX1fxX4axX1fxX2xX12xX11axX21xX45xX122xX2xX21xX20xX45xefe1xX2xX21xX20xX45xX1fxXb6xX1xX2xX115xX41xX2xX115xX103xX21xX20xX122xX2xXffxX1fxX355xX21xX15axX2xX44xX25xXexX2xX21xX45xX1fxX163xX21xX122xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX111xX1cbxX21xX20xX2xXb5xX25xX153xX21xX2xX4xX41xX2xX111xX46xX21xX2xX21xX5xXexX122xX2xX21xX45x13dc5xX21xX2xX12xX45xX3bxX3xX2xX115xX355xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX3xX14exX21xX20xX2xX111xX153xX21xX20xX2xX115x13621xX21xX2xX3xX4fxX21xX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX2xX115xX2f2xX21xX2xX111xX355xX2xX111xX1cbxX21xX20xX2xXb5xX41xX21xX15axX2xec85xX1a0xX3xX2xXb5xX1fxXb6xX12xX2xX4xX41xX2xX6xX17dxX2xX128xX180xX2xX12xX45xX184xX122xX2xXffxX1a0xX3xX2xX3xX1a4xXffxX2xX115xX4axX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX2xX3xX4fxX21xX2xX30xX2f2xX12xX2xX1xX45xX343xX2xXb5xX1fxX46xX21xX15axX0xX60xX1xX2cxX0xX12xX5xXb5xX4xX15xX2x15115xX1fxXdxX12xX45xX8xX9xX5ex152b4xX428xX9xX2xX3xX15xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX1fxX21xX20xX8xX9xX72xX9xX2xX3xX15xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX1fxX21xX20xX8xX9xX72xX9xX2xXb5xXcxX30xXdxX15xX30xX8xX9xX428xX9xX2xX5xX4xX1fxX20xX21xX8xX9xX3xX15xX21xX12xX15xX30xX9xX2cxX0xX12xXb5xXcxXdxXexX2cxX0xX12xX30xX2cxX0xX12xXdxX2cxX0xX5xX2xX45xX30xX15xX29xX8xX9xX45xX12xX12xX1xX22xX60xX60xXb5xX5xXcxX45xX5xX12xX1fxX21xX45xX15axX115xX21xX60xXcxX29xX3xX128xX15xXdxX1fxX12xXcxX30xX60xX15xXdxX1fxX12xXcxX30xX60xX9xX2cxX0xX1fxXffxX20xX2xX6xX30xX3xX8xX9xX60xX60xX1fxX15axXb5xX5xXcxX45xX5xX12xX1fxX21xX45xX15axX115xX21xX60xX21xX15xX420xX6xX60xX72x10043xX72xX5exX60xX72xX428xf96axXdxX5exX428xX4c7xX4c7xX5fxX428xX428xX12x16cc4xX5fxX72xX5exX5exX4xX428xX15axX24xX1xX20xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxf58axXffxX5xX20xX15xX9xX2xX60xX2cxX0xX60xX5xX2cxX0xX60xX12xXdxX2cxX0xX60xX12xX30xX2cxX0xX12xX30xX2cxX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX9fxX5xX1xX12xX1fxXcxX21xX9xX2cxXbxXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xXffxX134xX3xX2xX4xX5xXcxX2xX111xX5xX21xX20xX2xX3xX169xX2xX1axX25xX2xX45xX36xX4axX21xX20xX2xX12xX30x16cebxX2xX45xX169xX5xX15axX0xX60xX12xXdxX2cxX0xX60xX12xX30xX2cxX0xX60xX12xXb5xXcxXdxXexX2cxX0xX60xX12xX5xXb5xX4xX15xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxXbxXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX12xX163xX21xX2xX35xX15axX122xX2xX1e2xX25xX163xX2xX37xX2xX9fx16de6xXffxX2x103efxX25xXexX163xX21xX2xX111xeb38xX2xX3xX169xX2xX20xX1fxX5xX2xX111xfd63xX21xX45xX2xX115xX41xX2xXffxX14exX12xX2xX3xXcxX21xX2xX20xX1cbxX1fxX15axX2xX35xX15axX2xXb5xX184xX2xX115xX1fxX163xXffxX2xX1xX45xX343xX1fxX2xX21xX1a0xX21xX20xX2xX115xX41xX2xX111xX36xX2acxX3xX2xX20xX1fxX4axX1fxX2xX12xX45xX1fxXb6xX25xX2xX30xX5xX2xXbxXb6xX21xX45xX2xX115xX1fxXb6xX21xX2xXefxX5xXcxX2xX115xX41xX2xXbxXb6xX21xX45xX2xX1xX45xX343xX1fxX2xX12x13c38xX21xX45xX2xX111xX10exX2xX3xX45xX28fxX5xX2xX12xX30xX184xX15axX2x15dc0x12e30xX2xX3xX45xX153xX21xX20xX2xX35xX15axX2xX3xX45xXcxX2xX30x13331xX21xX20xX122xX2xX35xX15axX2xXb5xX184xX2xX4xX5xXcxX2xX21xX163xX21xX2xX111xX5b1xX2xX3xX169xX2xX4xX130xX1fxX2xX12xX30xX1cbxX3xX45xX2xXffxX169xX3xX2xX3xX45xX5xX2xXffxX628xX2xX35xX15axX2xX20xX1fxX2f2xX25xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX12xX30xX36xX4axX3xX2xX128xX45xX1fxX2xX4xX2f2xXexX2xX3xXcxX21xX2xX12xX30xX5xX1fxX2xXb5xX41xX15axX2xXefxX130xX1fxX2xX1e2xX25xX5xX2xX12xX1fxX46xX21xX20xX2xX4xX11fxX1fxX122xX2xX3xX25xX55xX1fxX2xX3xX103xX21xX20xX122xX2xX3xX1c6xX2xX3xXcxX21xX2xXdxX143xX25xX2xX111xX5b1xX2xX1xX45xX1a4xX1fxX2xX1axX1fxX21xX2xX3xX45xX3bxX21xX20xX2xX21xX45xX395xX21xX2xX3xX1a8xX5xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX115xX1fxXb6xX21xX2xX4xX41xX2xXb5xX184xX2xX115xX1fxX163xXffxX2xX1xX45xX343xX1fxX2xX111xX10exX2xX3xX45xX3bxX21xX20xX2xXffxX1fxX21xX45xX2xX115xX4axX1fxX2xXffxX628xX2xX3xX45xX153xX21xX20xX2xX4xX41xX2xXffxX5bbxX21xX45xX2xX128xX45xX1c6xX21xX20xX2xXffxX134xX3xX2xX4xX5xXcxX15axX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxX3d8xX143xXexX2xX4xX41xX2xXffxX14exX12xX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX30xX2f2xX12xX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX2xX3xX143xX25xX2xX3xX45xX25xXexXb6xX21xX2xX1axX25xX21xX20xX2xX1e2xX25xX5xX21xX45xX2xX6xX17dxX2xX128xX180xX2xX12xX45xX184xX2xX111xX55xX1fxX2xX115xX4axX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX4xX5xXcxX15axX2xXbxX163xX21xX2xX3xX11fxX21xX45xX2xX111xX169xX2xX3xX4fxX21xX2xX3xX169xX2xX6xX17dxX2xXffxX1a0xX3xX2xX3xX1a4xXffxX2xX3xX1a8xX5xX2xX3xX45xX11axX21xX45xX2xXb5xX1a4xX21xX2xX12xX45xX143xX21xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45xX15axX2xX44xX45xX17dxX3xX2xX12xX46xX2xX3xX45xXcxX2xX12xX45xX2f2xXexX122xX2xX3xX169xX2xX30xX2f2xX12xX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xXffxX134xX3xX2xX21xX45xX36xX21xX20xX2xX20xX1fxX2f2xX25xX2xXb5xXb6xX21xX45xX15axX2xX9fxX45xX11axX21xX45xX2xX115xX5bbxX2xX12xX143xXffxX2xX4x14656xX2xX21xX41xXexX2xX21xX163xX21xX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xX1axX1fxX21xX2xX111xX36xX2acxX3xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX12xX30xX184xX2xX37xX2xX3xX1cbxX3xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX115xX1fxXb6xX21xX2xX128xX45xX1c6xX21xX20xX2xX3xX45xX25xXexX163xX21xX2xX111xX10exX2xX12xX30xX1cbxX21xX45xX2xX6xX17dxX2xX3xX45xX2b9xX2xX825xX2xX3xX1a8xX5xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xX128xX45xX1cbxX3xX1b5xX2xX45xXcxX1a0xX3xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX12xX30xX184xX2xX12xX11fxX1fxX2xX3xX1cbxX3xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX115xX1fxXb6xX21xX2xX1axX5xX2xX21xX45xX41xX2xX45xX5xXexX2xXb5xX12axX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX12xX30xX184xX2xX20xX1fxX28fxX5xX2xX3xX45xX310xX21xX20xX15axX2xX3d8xX143xXexX2xX4xX41xX2xX30xX41xXcxX2xX3xX1a4xX21xX2xX4xX4axX21xX2xX111xX55xX1fxX2xX115xX4axX1fxX2xX3xX1c6xX21xX20xX2xX12xX1cbxX3xX2xX1xX45xX4fxX21xX20xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xX4xX5xXcxX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX21xX5xXexX122xX2xX20xX143xXexX2xX128xX45xX169xX2xX128xX45xX16dxX21xX2xX3xX45xXcxX2xX21xX20xX41xX21xX45xX2xX3xX45xX3bxX3xX2xX21xX16dxX21xX20xX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX115xX1fxXb6xX3xX2xX128xX1fxX10exXffxX2xX6xXcxX1cbxX12xX2xX21xX20xX25xX153xX21xX2xX4xX143xXexX2xX3xX45xXcxX2xX3xX14exX21xX20xX2xX111xX153xX21xX20xX15axX2xX627xX1a0xX12xX2xX128xX45xX1cbxX3xX122xX2xX21xX46xX25xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX12xX30xX184xX2xX128xX45xX1c6xX21xX20xX2xX111xX2b9xX21xX20xX2xX1xX45xX1cbxX3xX2xX111xX153xX122xX2xX128xX45xX1c6xX21xX20xX2xX111xX1a8xX2xX12xX45xX130xX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX2xX3xX169xX2xX12xX45xX10exX2xXdxX3baxX21xX2xX111xX46xX21xX2xX128xX45xX1cbxX21xX20xX2xX12xX45xX25xX55xX3xX122xX2xX20xX1fxX5xX2xX12xX16dxX21xX20xX2xX20xX1cbxX21xX45xX2xX21xX1a0xX21xX20xX2xX128xX1fxX21xX45xX2xX12xX46xX2xX115xX355xX2xX3xX45xX1fxX2xX1xX45xX11axX2xXexX2xX12xX46xX122xX2xX12xX45xX395xXffxX2xX3xX45xX11axX122xX2xX21xX20xX25xXexX2xX45xX1fxX10exXffxX2xX111xX46xX21xX2xX12xX11axX21xX45xX2xXffxX11fxX21xX20xX15axX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxX0xX6xX12xX30xXcxX21xX20xX2cxX9fxX45xX25xX21xX20xX2xX12xX5xXexX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX0xX60xX6xX12xX30xXcxX21xX20xX2cxX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxX44xX45xX15xXcxX2xXb5xX1cbxXcxX2xX3xX1cbxXcxX122xX2xX12xX310xX2xX5exX428xX72xX72xX1cxX5exX428xX72xX5fxX122xX2xXb5xX5bbxX21xX45xX2xX1e2xX25xX143xX21xX2xXffx112c5xX1fxX2xX21xX16dxXffxX122xX2xX35xX41xX2xX44x1114fxX21xX45xX2xX1xX45xX1cbxX12xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX72xX15axX61xX428xX428xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX4xX5xXcxX2xXffxX2f9xX1fxX2xX12xX45xX10exX2xX5dxX12x129aaxX2xX4xXb6xX2xX72xX5fxX428xX60xX72xX428xX428xX15axX428xX428xX428xX2xXdxX143xX21xX62xX15axX2xX2cexX46xX25xX2xX3xX16dxX21xX2xX3xX3bxX2xX115xX41xXcxX2xX3xX45xX616xX2xX6xX55xX2xXdxX184xX3xX45xX2xX12xXfexX2xX3xX1a8xX5xX2xX44xX343xX2xX3xX45xX3bxX3xX2x12101xX2xX12xX46xX2xX44xX45xX46xX2xX20xX1fxX4axX1fxX2xX5dx16079xX35xe713xX62xX2xX115xX41xX2xX3xX45xX36xX140xX21xX20xX2xX12xX30xX5bbxX21xX45xX2xX1xX45xX4fxX21xX20xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xX4xX5xXcxX2xX5dxX12xXaf8xX2xX4xXb6xX2xXffxX134xX3xX2xXffxX4axX1fxX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX21xX5xXexX2xX4xX41xX2xX72xX5fxX4d7xX60xX72xX428xX428xX15axX428xX428xX428xX2xXdxX143xX21xX62xX2xX12xX45xX5bbxX2xX35xX41xX2xX44xXaccxX21xX45xX2xX3xX169xX2xX45xX140xX21xX2xX72xX15axe715xX428xX428xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xXffxX134xX3xX2xXffxX4axX1fxX2xX115xX41xX2xX128xX45xXcxX1a4xX21xX20xX2xX5exX4c7xX428xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xX12x11448xX2xX115xXcxX21xX20xX2xXdxXcxX2xX4xX5xXcxX15axX2xX44xXaf8xX2xX4xXb6xX2xX1xX45xX1cbxX12xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xXffxX134xX3xX2xX4xX5xXcxX2xX3xX169xX2xX1axX25xX2xX45xX36xX4axX21xX20xX2xX20xX1fxX1a4xXffxX2xXdxX1bbxX21xX15axX2xX44xX25xXexX2xX21xX45xX1fxX163xX21xX122xX2xX111xX1cbxX21xX20xX2xX4xXcxX2xX21xX20xX11fxX1fxX2xX4xX41xX2xX12xXaf8xX2xX4xXb6xX2xXffxX134xX3xX2xX37xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xX12xX30xX541xX2xX3xX169xX2xX3xX45xX1fxX355xX25xX2xX45xX36xX4axX21xX20xX2xX20xX1fxX5xX2xX12xX16dxX21xX20xX15axX2xX44xX45xX17dxX3xX2xX12xX30xX11fxX21xX20xX2xX21xX41xXexX2xX3xX45xXcxX2xX12xX45xX2f2xXexX122xX2xX21xX20xX25xX153xX21xX2xX4xX143xXexX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX3xX14exX21xX20xX2xX111xX153xX21xX20xX2xX3xX4fxX21xX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX15axX2xXefxX5xXcxX2xX128xX45xX1cbxX21xX20xX2xX12xX45xX25xX55xX3xX122xX2xX4xX5xXcxX60xX35xX4ecx1606fxX2xX3x1150exX21xX20xX2xX111xX5xX21xX20xX2xX30xX2f2xX12xX2xX111xX1cbxX21xX20xX2xX4xXcxX2xX21xX20xX11fxX1fxX15axX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cx140e1xX1fxX1cbxXffxX2xX111xX55xX3xX2xXbxXb6xX21xX45xX2xX115xX1fxXb6xX21xX2xXefxX5xXcxX2xX115xX41xX2xXbxXb6xX21xX45xX2xX1xX45xX343xX1fxX2xX12xX616xX21xX45xX2xX44xX30xX36xX140xX21xX20xX2xX35xX153xX21xX20xX2xXefxXaccxX21xX45xX2xX3xX45xXcxX2xXb5xX1fxX46xX12xX22xX2xX627xX1a0xX3xX2xXdxX103xX2xX111xX5b1xX2xX3xX169xX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX2xX21xXac0xX2xX4xX17dxX3xX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX3xX1c6xX21xX20xX2xX12xX1cbxX3xX2xX1xX45xX4fxX21xX20xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xX4xX5xXcxX122xX2xX21xX45xX36xX21xX20xX2xXdxXcxX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX2xX21xX20xX25xXexX163xX21xX2xX21xX45xX143xX21xX122xX2xX21xX45xX2f2xX12xX2xX4xX41xX2xX115xX2f2xX21xX2xX111xX355xX2xX21xX20xX25xX153xX21xX2xX4xX17dxX3xX122xX2xX21xX163xX21xX2xX3xX1c6xX21xX20xX2xX12xX1cbxX3xX2xX1xX45xX4fxX21xX20xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xX115xX3baxX21xX2xX3xX4fxX21xX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX2xX115xX2f2xX21xX2xX111xX355xX2xX1xX45xX1a4xX1fxX2xXb5xX41xX21xX15axX2xX44xXaf8xX2xX4xXb6xX2xX1xX45xX1cbxX12xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX115xX3baxX21xX2xX3xX4fxX21xX2xX12xX45xX2f2xX1xX2xX6xXcxX2xX115xX4axX1fxX2xX6xX55xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX4xX5xXcxX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX3xX169xX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX3xX14exX21xX20xX2xX111xX153xX21xX20xX1b5xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX111xX36xX2acxX3xX2xX1xX45xX1cbxX12xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xXffxX25xX14exX21xX2xX3xX45xX1fxX46xXffxX2xX12xXaf8xX2xX4xXb6xX2xX128xX45xX1cbxX2xX3xX5xXcxX122xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX21xX41xXexX2xX115xX310xX5xX2xX1a4xX21xX45xX2xX45xX36xX37xX21xX20xX2xX111xX46xX21xX2xX128xX46xX12xX2xX1e2xX25xX1a4xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX12xX30xX184xX122xX2xX115xX310xX5xX2xX4xX41xXffxX2xX20xX1fxX5xX2xX12xX16dxX21xX20xX2xX21xX20xX25xXexX2xX3xX140xX2xX4xX143xXexX2xX21xX45xX1fxXfexXffxX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX3xX14exX21xX20xX2xX111xX153xX21xX20xX15axX2xXcb7xX355xX2xX3xX45xX2f2xX12xX2xX4xX36xX2acxX21xX20xX2xX1e2xX25xX1a4xX21xX2xX4xX825xX122xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX12xX30xX184xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX4xX5xXcxX2xX3xX45xX36xX5xX2xX111xX355xX25xX122xX2xX21xX45xX2f2xX12xX2xX4xX41xX2xX12xX25xXexX46xX21xX2xX3xX140xX2xX6xX37xX122xX2xX115xX1fxXb6xX3xX2xX20xX1fxX1cbxXffxX2xX6xX1cbxX12xX2xX21xX20xX36xX130xX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xXdxX103xX21xX20xX2xX12xX45xX25xX55xX3xX2xX3xX45xX36xX5xX2xX3xX45xX1a0xX12xX2xX3xX45x161c7xX122xX2xX45xX36xX4axX21xX20xX2xXdxX3baxX21xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX12xX1cbxX1fxX2xX128xX45xX1cbxXffxX2xX115xX41xX2xX1ax113fcxX12xX2xX21xX20xX45xX1fxXb6xXffxX2xX12xX45xX15xXcxX2xXdx15ef7xX1fxX2xX128xX46xX12xX2xX1e2xX25xX1a4xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX12xX30xX184xX2xX3xX45xX36xX5xX2xX111xX2b9xX21xX20xX2xX1e2xX25xXexX2xX12xX30xX5bbxX21xX45xX15axX2xX35xXcxX11fxX12xX2xX111xX14exX21xX20xX2xX1axXf7exX12xX2xX21xX20xX45xX1fxXb6xXffxX2xX1xX45x10a37xX3xX2xX115xXfcexX2xX115xX1fxXb6xX3xX2xX1xX45xX1cbxX12xX2xX45xX1fxXb6xX21xX122xX2xX3xX45xX5a7xX21xX2xX111xXcxX1cbxX21xX2xX3xX45xX616xX2xXffxX4axX1fxX2xXdxX310xX21xX20xX2xX4xX11fxX1fxX2xX37xX2xX128xeb49xX2xX12xX45xX25xX395xX12xX2xX12xX30xX25xXexX355xX21xX2xX12xX45xX55xX21xX20xX122xX2xX3xX45xX36xX5xX2xX1xX45xX1cbxX12xX2xX12xX30xX1fxX10exX21xX2xX111xX36xX2acxX3xX2xX128xX1002xX2xX12xX45xX25xX395xX12xX2xXffxX4axX1fxX15axX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxXbxX163xX21xX2xX3xX11fxX21xX45xX2xX111xX169xX122xX2xX21xX20xX25xX153xX21xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX4xX17dxX3xX2xX3xX45xXcxX2xX3xX1c6xX21xX20xX2xX12xX1cbxX3xX2xX1xX45xX4fxX21xX20xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xX4xX5xXcxX2xX37xX2xX3xX1cbxX3xX2xX12xX25xXexX46xX21xX2xX3xX4fxX21xX2xX12xX45xX1fxX46xX25xX2xX115xX41xX2xXexX46xX25xX122xX2xX111xX1a0xX3xX2xXb5xX1fxXb6xX12xX2xX4xX41xX2xXb5xX1cbxX3xX2xX6xX1002xX2xX115xX41xX2xX3xX1cbxX21xX2xXb5xX14exX2xX3xX169xX2xX12xX30xX5bbxX21xX45xX2xX111xX14exX2xX3xX45xX25xXexX163xX21xX2xXffxX1c6xX21xX2xX3xX5xXcxX15axX2x117d8xX17dxX2xX12xX45xX5xXffxX2xX20xX1fxX5xX2xX3xX1a8xX5xX2xX3xX1cbxX3xX2xX12xX343xX2xX3xX45xX3bxX3xX2xX3xX45xX11axX21xX45xX2xX12xX30xX184xX2xX1cxX2xX1axX5b1xX2xX45xX14exX1fxX2xX3xX4fxX21xX2xX45xX11fxX21xX2xX3xX45xX46xX15axX2xXcb7xX1fxXb6xX3xX2xX12xX30xX1fxX10exX21xX2xX128xX45xX5xX1fxX2xX45xXcxX11fxX12xX2xX111xX14exX21xX20xX2xX4xX153xX21xX20xX2xX20xX45xXf7exX1xX2xX4xX5xXcxX2xX1cxX2xX35xX4ecxXcb7xX2xX12xX11fxX1fxX2xXffxX14exX12xX2xX6xX55xX2xX45xX25xXexXb6xX21xX122xX2xX12xX45xX184xX2xX3xX45xX36xX5xX2xX111xX1cbxX1xX2xX3bxX21xX20xX2xXexX163xX25xX2xX3xX1bbxX25xX1b5xX2xX21xX45xX1fxX355xX25xX2xX3xX140xX2xX6xX37xX2xXexX2xX12xX46xX2xX12xX36xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX128xX45xX1c6xX21xX20xX2xXffxX25xX55xX21xX2xX12xX45xX5xXffxX2xX20xX1fxX5xX1edxX2xX227xX1fxX21xX45xX2xX1xX45xX11axX2xX45xXcxX11fxX12xX2xX111xX14exX21xX20xX2xX3xX45xX1a8xX2xXexX46xX25xX2xXdxX17dxX5xX2xX115xX41xXcxX2xX21xX20xX25xX153xX21xX2xX3xX45xX36xX140xX21xX20xX2xX12xX30xX5bbxX21xX45xX2xXffxXfcexX3xX2xX12xX1fxX163xX25xX2xX1e2xX25xX55xX3xX2xX20xX1fxX5xX122xX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX128xX45xX1fxX2xX111xX169xX122xX2xX21xX20xX25xX153xX21xX2xX45xXac0xX2xX12xX30xX2acxX2xX111xX55xX1fxX2xX3bxX21xX20xX2xX3xX1a8xX5xX2xX111xX184xX5xX2xX1xX45xX36xX140xX21xX20xX2xX30xX2f2xX12xX2xX45xX11fxX21xX2xX3xX45xX46xX2xX21xX163xX21xX2xX3xX45xX616xX2xX111xX1cbxX1xX2xX3bxX21xX20xX2xX111xX36xX2acxX3xX2xX3xX1cbxX3xX2xX45xXcxX11fxX12xX2xX111xX14exX21xX20xX2xX12xX45xX1fxX46xX12xX2xXexX46xX25xX1b5xX2xX45xXcxX11fxX12xX2xX111xX14exX21xX20xX2xX12xX30xX25xXexX355xX21xX2xX12xX45xX1c6xX21xX20xX122xX2xX111xX41xXcxX2xX12xX11fxXcxX122xX2xX12xX395xX1xX2xX45xX25xX2f2xX21xX122xX2xX20xX1fxX1cbxXffxX2xX6xX1cbxX12xX2xX45xXac0xX2xX12xX30xX2acxX122xX2xX20xX1fxX5xXcxX2xXb5xX5xX21xX15axX15axX15axX2xX3xX45xX36xX5xX2xX111xX1cbxX1xX2xX3bxX21xX20xX2xXexX163xX25xX2xX3xX1bbxX25xX15axX2xX3d8xX1a0xX3xX2xXb5xX1fxXb6xX12xX122xX2xX12xX11fxX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX115xX1fxXb6xX21xX2xX3xX45xX25xXexX163xX21xX2xX128xX45xXcxX5xX2xX12xX25xXexX46xX21xX2xX12xX616xX21xX45xX122xX2xX6xX17dxX2xX111xX1bbxX25xX2xX12xX36xX2xX115xX3baxX21xX2xX3xX4fxX21xX2xX45xX11fxX21xX2xX3xX45xX46xX15axX2xX44xX30xXcxX21xX20xX2xX72xX72xX2xX21xX16dxXffxX2xX1e2xX25xX5xX122xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX115xX1fxXb6xX21xX2xX3xX45xX616xX2xX111xX36xX2acxX3xX2xX111xX1bbxX25xX2xX12xX36xX2xX4c7xX2xX12xXaf8xX2xX111xX153xX21xX20xX2xXffxX25xX5xX2xX12xX30xX5xX21xX20xX2xX12xX45xX1fxX46xX12xX2xXb5xX184xX15axX2xX3d8xX46xX21xX2xX21xX5xXexX122xX2xX45xX1bbxX25xX2xX45xX46xX12xX2xX111xX5b1xX2xX1axX25xX55xX21xX20xX2xX3xX2f2xX1xX122xX2xX3xX45xX36xX5xX2xX3xX169xX2xX12xX30xX5xX21xX20xX2xX12xX45xX1fxX46xX12xX2xXb5xX184xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX111xX11fxX1fxX2xX111xX10exX2xX12xX30xX1fxX10exX21xX2xX128xX45xX5xX1fxX2xX3xX1cbxX3xX2xX128xX1002xX2xX12xX45xX25xX395xX12xX2xXffxX4axX1fxX15axX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX12xXexX4xX15xX8xX9xX12xX15xX1axX12xX1cxX5xX4xX1fxX20xX21xX22xX2xX24xX25xX6xX12xX1fxX29xXexX9xX2cxXcb7xX5bbxX2xXffxX14exX12xX2xXcb7xX1fxXb6xX12xX2xX2cexX5xXffxX2xX128xX45xX1c6xX21xX20xX2xX3xX169xX2xX4xX5xXcxX122xX2xX20xX1fxX1a4xXffxX2xX12xXaf8xX2xX4xXb6xX2xXffxX134xX3xX122xX2xX21xX45xX1fxXfexXffxX2xX115xX41xX2xX12xXbd5xX2xX115xXcxX21xX20xX2xXdxXcxX2xX4xX5xXcxX2xX115xX41xX2xX45xX36xX4axX21xX20xX2xX12xX4axX1fxX2xX4xXcxX11fxX1fxX2xXb5xX12axX2xX45xXcxX41xX21xX2xX12xXcxX41xX21xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX3xX14exX21xX20xX2xX111xX153xX21xX20xX122xX2xX111xX11fxX12xX2xXffxXfcexX3xX2xX12xX1fxX163xX25xX2xX20xX1fxX1a4xXffxX2xX12xXaf8xX2xX4xXb6xX2xX4xX143xXexX2xX21xX45xX1fxXfexXffxX2xX1axX25xX55xX21xX20xX2xX11axX12xX2xX45xX140xX21xX2xX5exX428xX2xX12xX30xX36xX130xX21xX20xX2xX45xX2acxX1xX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX72xX428xX428xX15axX428xX428xX428xX2xXdxX143xX21xX2xX115xX41xXcxX2xX21xX16dxXffxX2xX5exX428xX61xX428xX122xX2xX21xX20xX41xX21xX45xX2xXb39xX2xX12xX46xX2xX35xX41xX2xX44xXaccxX21xX45xX2xX111xX5b1xX2xX1axX143xXexX2xXdxX17dxX21xX20xX2xX128xX46xX2xX45xXcxX11fxX3xX45xX2xX12xX45xX17dxX3xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX3xX45xX1fxX46xX21xX2xX4xX36xX2acxX3xX2xX1e2xX25xX55xX3xX2xX20xX1fxX5xX2xX1xX45xX4fxX21xX20xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX2xX111xX46xX21xX2xX21xX16dxXffxX2xX5exX428xX5exX428xX2xX115xX41xX2xX12xX1bbxXffxX2xX21xX45xX5bbxX21xX2xX5exX428xX61xX428xX15axX2xX44xX25xXexX2xX21xX45xX1fxX163xX21xX122xX2xX111xX10exX2xX128xX46xX2xX45xXcxX11fxX3xX45xX2xX12xX30xX1fxX10exX21xX2xX128xX45xX5xX1fxX2xX45xX1fxXb6xX25xX2xX1e2xX25xX1a4xX122xX2xX30xX2f2xX12xX2xX3xX1bbxX21xX2xX6xX17dxX2xX1e2xX25xX5xX21xX2xX12xX143xXffxX2xX111xX1bbxX25xX2xX12xX36xX2xX3xX1a8xX5xX2xX12xX616xX21xX45xX122xX2xX6xX17dxX2xX3xX45xX25xX21xX20xX2xX12xX5xXexX122xX2xX20xX169xX1xX2xX6xX3bxX3xX2xX3xX1a8xX5xX2xX3xX1cbxX3xX2xX12xX343xX2xX3xX45xX3bxX3xX2xX3xX45xX11axX21xX45xX2xX12xX30xX184xX2xX1cxX2xX1axX5b1xX2xX45xX14exX1fxX1b5xX2xX21xX45xX2f2xX12xX2xX4xX41xX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX3xX1c6xX21xX20xX2xX12xX1cbxX3xX2xX12xX25xXexX163xX21xX2xX12xX30xX25xXexX355xX21xX122xX2xX3xX45xX55xX21xX20xX2xX128xX180xX2xX12xX45xX184xX122xX2xXffxX1a0xX3xX2xX3xX1a4xXffxX2xX115xX4axX1fxX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX122xX2xX1xX45xX1cbxX12xX2xX45xX1fxXb6xX21xX2xX6xX4axXffxX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX4xX5xXcxX122xX2xX20xX1fxX2b9xX1xX2xXb5xXb6xX21xX45xX2xX21xX45xX143xX21xX2xX111xX36xX2acxX3xX2xX111xX1fxX355xX25xX2xX12xX30xX184xX2xX111xX2b9xX21xX20xX122xX2xX111xX1a8xX2xX12xX45xX130xX1fxX2xX20xX1fxX5xX21xX122xX2xX20xX1fxX1a4xXffxX2xX20xX1cbxX21xX45xX2xX21xX1a0xX21xX20xX2xX3xX45xX1fxX2xX1xX45xX11axX2xX115xX41xX2xX3xX1cbxX3xX2xX21xX20xX25xXexX2xX3xX140xX2xX115xX355xX2xX6xX3bxX3xX2xX128xX45xX12axX15xX122xX2xX128xX1fxX10exXffxX2xX6xXcxX1cbxX12xX2xX21xX20xX25xX153xX21xX2xX4xX143xXexX2xX12xX30xXcxX21xX20xX2xX3xX14exX21xX20xX2xX111xX153xX21xX20xX15axX0xX60xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xfb44xX25xX12xX45xXcxX30xX9xX2cxX44xX45xXfcexX3xX2xX9fxX45xX1fxX0xX60xX1xX2c
Thục Chi