Ngắm khu phố nhà giàu tại Mỹ từng bị bán với giá 90.000 USD
Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco (Mỹ) mới hủy thương vụ bán khu phố Presidio Terrace với giá 90.000 USD cho một cặp doanh nhân gốc Á.
9562xc8f6xf3bdx1012ex11758xa5bcxcc5fxa675xf4ccxX7x11577xd31ex10872x11cbdxe871xf0f2xX5xe495xXaxb122xf3a4xcc32xd3c2xf6aaxX3xca72xX1xac7fxX3xXbxX1xe5ddxX3xbbc6xX1x12629xX3xX14xXdxX22xX1axX3xXexfee3xXdxX3xf136xd33fxX3xXex11c20xX20xX14xX3x12022x11ba1xX3xX35xd16dxX20xX3xb099xbd58xXdxX3xX14xXdxX39xX3xecbfxc3e7xf1d3xX45xX45xX45xX3xe460x11cf2xf8aaxX0xd613xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ac1xX10xX6xb9eexXaxX12xX5exf1edxXdxX3x112c5x11bdcxX20xX14xX3x1236exXdxX39xX16xX3xX7xX39xXexX3xXexX1xX22xX20xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4cxX6xX20xX3xa406xbe0cxX6xX20xX4xXdxX7xX4x10faexX3xc189xX2dxX2exb89cxX3xX16xX3dxXdxX3xX1xa960xf70cxX3xXexX1xdc0bx11931xX20xX14xX3xX3cxd34fxX3xX35xX39xX20xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX1exX3x10df9xX85xX10xX7xXdxX61xXdxX8cxX3xXcxX10xX85xX85xX6xX4xX10xX3xX3cxX3dxXdxX3xX14xXdxX39xX3xX44xX45xX46xX45xX45xX45xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX4xX1xX8cxX3xX16xX65xXexX3xX4xab76xXbxX3xX61xX8cxX6xX20xX1xX3xX20xX1xd1c8xX20xX3xX14xX1exX4xX3xaa82xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa367xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xec9fxXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxfebdxX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xd105xX7xX4fxX2x121f6xfd5fxbf22xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xd01dxf71axX140x9becxXexX44xX140xX2xX13fxX5xX45xX46x10112xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e45xX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xe3acxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdx10223xX99xc661xXaxX12xXb1xX85xX10xX7xXdxX61xXdxX8cxX3xXcxX10xX85xX85xX6xX4xX10xX3xX5xX22xX3xX16xX65xXexX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX1xaf2exX20xX1xX3xX8cxX3cxX6xX5xX3xX61xX8cxX3xXexX9dxX3xX20xX1xXe9xX20xX3xX1bfxXe9xX99xX3xX61x10470xX20xX14xX3xX3cxX22xX3xX68xX9dxfa5bxX4xX3xX68xXdx121c4xX1axX3xX1xX22xX20xX1xX3xX35xaef7xXdxX3xX20xX1x1087fxX20xX14xX3xX4xX9dxX3xX61xXe9xX20xX3xX7xX1exX20xX14xX3xXexX2axXdxX3xX68xXe9xX99xX3xf721xXexX3xX20xX1x1067exXexX3xXexX31xX3xX20x10109xX16xX3xX2xX44xX45xX14cxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX2xd086xX149xX14cxX5xX2xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xX13xX24dxX16xX3xX149xX45xX2xX14cxf9aaxX3xX4xXdexXbxX3xX61xX8cxX6xX20xX1xX3xX20xX1xXe9xX20xX3xX14xX1exX4xX3xXf0xX3xXexX85xb78fxX20xX3xX68x113a7xX3xX35xaeb6xX3xX85xX6xX3xX44xX45xX46xX45xX45xX45xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX16xX1axX6xX3xX4xc8aaxX3xX4xX8cxX20xX3xXbxX1xX1exX3xX20xX1xX22xX3xX14xXdxX22xX1axX3xX20xX22xX99xX3xX35xX6xX8cxX3xX14xX69xX16xX3xX4xX8cxX20xX3xX68xX9dxe0bbxX20xX14xX33exX3xX3cxe803xX6xX3xX1xd4c6xX3xX3cxX22xX3xX4xX39xX4xX3xX85xXdexX20xX14xX3xX4xXe9xX99xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX2xX45xX140xX45xX5xX149xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xXcxX85xX8cxX20xX14xX3xX20xX1xXdxX21bxX1axX3xX20xX24dxX16xX33exX3xXbxX1xX1exX3xX20xX22xX99xX3xXexX1xX1axX3xX1xe2d6xXexX3xX20xX1xX229xX20xX14xX3xX4xX9dxX3xX61xXe9xX20xX3xX14xXdxX22xX1axX3xX4xd35axX3xX3cxX22xX3x103c7xX1axX99xX21bxX20xX3xX5xX20dxX4xX3xX35xa299xX4xX3xX20xX1xX246xXexX3xX4xX98xX6xX3xX35xX6xX20xX14xX3xX1adxX6xX5xXdxX1cexX8cxX85xX20xXdxX6xX3xX20xX1xX398xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xXexXe9xX20xX3xXexXdxe25bxX20xX3xX3cxX22xX3xX3cxX36xX3xXexX85xX241xX3xX35xXdx12604xXexX3xX5xX4d9xXbxX3xX224xX3xX68xX39exX20xX1xX3xX4xX98xX6xX3xX35xX39xX20xX3xX68xX373xX8cxX3xX4cxX6xX20xX3xX84xX85xX6xX20xX4xXdxX7xX4xX8cxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX13fxX14cxX140xX44xX5xX2b2xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xXb1xX85xX10xX7xXdxX61xXdxX8cxX3xXcxX10xX85xX85xX6xX4xX10xX3xX4xe108xX20xX14xX3xX68xX9dxX216xX4xX3xX4xX8cxXdxX3xX5xX22xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX14xXdxX22xX1axX3xX4xX4c9xX3xX35xX4d9xX4xX3xX20xX1xX246xXexX3xXexX1xX22xX20xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4cxX6xX20xX3xX84xX85xX6xX20xX4xXdxX7xX4xX8cxX33exX3xX20xX9exXdxX3xX4xX4c9xX3xX18xX1xX8cxX373xX20xX14xX3xX2b2xX14cxX3xX7xXdxX357xX1axX3xX61xXdxX20xX1xX3xXexX1xX20dxX3xX4xX98xX6xX3xX14xXdxX3dxXdxX3xX14xXdxX22xX1axX3xX2dxX2exX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX149xX2b2xX14cxX14axX5xX140xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX12xX5exX1f4xX20xX1xX3xX373xX20xX1xX3xX1xX22xX20xX14xX3xX85xX22xX8cxX3xX35xX6xX8cxX3xX4cexX1axX6xX20xX1xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX1exX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX13bxXdxX61xXexX1xX127xX13fxX149xX45xXbxX1bfxX1d0xX1xX10xXdxX14xX1xXexX127xX140xX141xX45xXbxX1bfxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxX3xX61xXexX1xX1axX16xX35xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX44xX2xX14cxX149xX5xX14cxX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xee39xX3xX16xX65xXexX3xX14xX4c9xX4xX3xXbxX1xX1exX3xX5xX22xX3xX4xX24dxX20xX3xX20xX1xX22xX3xXexX1xX10xX8cxX3xXbxX1xX8cxX20xX14xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX18xXdxX507xX20xX3xXexX85xX4b3xX4xX3xXcxX1axX61xX8cxX85xX3xX8exXexX1xX36xX20xX1xX3xX1xX22xX20xX1xX3xX224xX3xceaexX20xX1xX3xX20x10ea7xX6xX3xX68xb608xX1axX3xXexX1xX507xX3xX18x989bxX3xa192x12494xf553xX91xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX44xX2xX2b2xX5xX14axX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xX1adxX24dxX20xX3xX20xX1xX22xX3xX2xX14axX3xXbxX1x12423xX20xX14xX3xX20xX22xX99xX3xXexX31xX20xX14xX3xXexX1xX1axX65xX4xX3xX7xX224xX3xX1xX229xX1axX3xX4xX98xX6xX3xXexX1xX9dxX216xX20xX14xX3xX20xX14xX1xX36xX3xX7x10d47xX3xX4dxXdxX6xX20xX20xX10xX3xX84xX10xXdxX20xX7xXexX10xXdxX20xX3xX3cxX22xX3xX7xX6xX1axX3xX20xX22xX99xX3xX5xX22xX3xX4xX1xX1axX99xX357xX20xX3xX14xXdxX6xX3xXexX22xXdxX3xX4xX1xX241xX20xX1xX3xad6cxXdxX4xX1xX6xX85xX61xX3xX1adxX46xX3xX101xX5xX1axX16xX3xX68xX9dxX216xX4xX3xX35xX39xX20xX3xX3cxX3dxXdxX3xX14xXdxX39xX3xX149xX33exX13fxX3xXexX85xXdxX516xX1axX3xX4bxX4cxX4dxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX2b2xX45xX14cxX5xX13fxX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xX1adxX9e0xX20xX3xX68xXe9xX99xX3xX5xX22xX3xX16xX65xXexX3xX61xXdxX20xX1xX3xXexX1xX20dxX3xXexX1xX10xX8cxX3xX5xX1exXdxX3xX18xXdxX507xX20xX3xXexX85xX4b3xX4xX3xX16xX2exX3xXexX1xX1axX4d9xXexX3xX8exX101xX10xX6xX1axX1bfxX3xX8dbxX85xXexX7xX91xX3xX224xX3xX4xX1axX1exXdxX3xX4xX8cxX20xX3xX68xX9dxX398xX20xX14xX3xXexX31xX20xX14xX3xXexX1xX1axX65xX4xX3xX7xX224xX3xX1xX229xX1axX3xX4xX98xX6xX3xX4xX20dxX1axX3xXexX1xX36xX3xXexX85xX9dxX224xX20xX14xX3xXexX1xX22xX20xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4cxX6xX20xX3xX84xX85xX6xX20xX4xXdxX7xX4xX8cxX3xa1c1xX8cxX7xX10xXbxX1xX3xX8dbxX5xXdxX8cxXexX8cxX46xX3xX4dxXdxX20xX1xX3xXexX1xX20dxX3xX68xX9dxX216xX4xX3xX35xX39xX20xX3xX3cxX3dxXdxX3xX14xXdxX39xX3xX44xX33exX14cxX3xXexX85xXdxX516xX1axX3xX4bxX4cxX4dxX3xX3cxX22xX8cxX3xX20xX24dxX16xX3xX149xX45xX2xX2b2xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX2xX45xX2xX44xX5xX141xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xXexX85xX6xX20xX14xX3xX16x1065cxXdxX3xX14xXdxX3dxXdxX3xX35xX246xXexX3xX68xX65xX20xX14xX3xX7xX373xX20xX3xXexX85xX20dxX4xX3xXexX1axX99xX507xX20xX3xcad3xXdxX5xX5xX8cxX13bxX33exX3xX14xXdxX39xX3xX20xX1xX22xX3xXexX85xX1axX20xX14xX3xX35xX1f4xX20xX1xX3xXexX2axXdxX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX22xX99xX3xX5xX22xX3xX140xX33exX141xX3xXexX85xXdxX516xX1axX3xX4bxX4cxX4dxX33exX3xX4xX6xX8cxX3xX14xX246xXbxX3xX140xX3xX5xX8e4xX20xX3xX14xXdxX39xX3xXexX85xX1axX20xX14xX3xX35xX1f4xX20xX1xX3xX4xX98xX6xX3xX4cxX6xX20xX3xX84xX85xX6xX20xX4xXdxX7xX4xX8cxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX2b2xX13fxX45xX149xX5xX44xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xX84xX8cxX85xX35xX10xX7xX33exX3xX4xX9dxX3xX61xXe9xX20xX3xXexX2axXdxX3xX68xXe9xX99xX3xXbxX1xX373xXdxX3xXexX85xX373xX3xXbxX1xX241xX3xXexX1xX9dxX398xX20xX14xX3xX20xXdxX357xX20xX3xX4xX1xX8cxX3xX5exXdxX516xXbxX3xX1xX65xXdxX3xX4xX9dxX3xX61xXe9xX20xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX1exX46xX3xXcxX1xX10xX8cxX3xX14xXdxX39xX3xX85xX6xX8cxX3xX35xX39xX20xX3xX4xX98xX6xX3xX16xX65xXexX3xX4xX24dxX20xX3xX20xX1xX22xX3xX3cxX22xX8cxX3xX20xX24dxX16xX3xX149xX45xX2xX2b2xX33exX3xXbxX1xX241xX3xXexX1xX9dxX398xX20xX14xX3xX20xXdxX357xX20xX3xX5xX22xX3xX2b2xX46xX140xX2xX45xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX16xX65xXexX3xX4xX24dxX20xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX141xX45xX140xX44xX5xX2xX45xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xXexX398xX3xX4cxX6xX20xX3xX84xX85xX6xX20xX4xXdxX7xX4xX8cxX3xX1adxX1xX85xX8cxX20xXdxX4xX5xX10xX33exX3xX35xX6xX20xX3xX4cexX1axX373xX20xX3xX5xb28dxX3xX18xX1xX1axX3xX4xX9dxX3xX61xXe9xX20xX3xXb1xX85xX10xX7xXdxX61xXdxX8cxX3xXcxX10xX85xX85xX6xX4xX10xX3xX68xX35bxX3xX4cexX1axX357xX20xX3xXexX85xX373xX3xX18xX1xX8cxX373xX20xX3xXexX1xX1axX507xX3xX68xX246xXexX3xX2xX140xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX1xX22xX20xX14xX3xX20xX24dxX16xX3xXexX85xX8cxX20xX14xX3xX7xX1axX1exXexX3xX2b2xX45xX3xX20xX24dxX16xX3xX4cexX1axX6xX3xX61xX8cxX3xX1xX8cxX39xX3xX68xX9exX20xX3xXexX1xX1axX507xX3xX35xX36xX3xX14xX8e0xXdxX3xX7xX6xXdxX3xX68xX36xX6xX3xX4xX1xX39exX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX149xX14cxX45xX2b2xX5xX2xX2xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xX13xX24dxX16xX3xX149xX45xX2xX14cxX33exX3xXex124e1xX20xX14xX3xX7xX1exX3xXexXdxX21bxX20xX3xXexX1xX1axX507xX33exX3xXbxX1xX2axXexX3xX3cxX22xX3xX5xX35bxXdxX3xX5xX357xX20xX3xXexX3dxXdxX3xX44xX44xX140xX3xX4bxX4cxX4dxX46xX3xb2a1xX4c9xX3xX5xX22xX3xX5xX1030xX3xX61xX8cxX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX1xX22xX3xX14xXdxX22xX1axX3xX20xX22xX99xX3xX68xX9dxX216xX4xX3xX4cexX1axX99xX507xXexX3xX68xX36xX20xX1xX3xX68xX10xX16xX3xX85xX6xX3xX68xX246xX1axX3xX14xXdxX39xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX14cxX141xX2b2xX14cxX5xX2xX149xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xX1adxXdexXbxX3xX61xX8cxX6xX20xX1xX3xX20xX1xXe9xX20xX3xX14xX1exX4xX3xXf0xX3xXcxXdxX20xX6xX3xcb06xX6xX16xX3x11e2exX3xX4cexX1axX373xX20xX3xX5xX1030xX3xX7xX373xX20xX3xXbxX1xa64exX16xX3xXexX2axXdxX3xX4xXd10xX20xX14xX3xXexX99xX3xXbxX1xX8e4xX20xX3xX16xX21bxX16xX3xX8efxX16xX13bxX6xX85xX10xX3xX3cxX22xX3xX2dxXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX1adxX1xX10xX20xX14xX3xX130exX3xX68xX2axXdxX3xX5xX1030xX3xX16xXd10xXdxX3xX14xXdxX3dxXdxX3xX35xX246xXexX3xX68xX65xX20xX14xX3xX7xX373xX20xX3xX5xX22xX3xX20xX14xX9dxX398xXdxX3xX4xX1xXdxX507xX20xX3xXexX1xX15xX20xX14xX3xXexX85xX8cxX20xX14xX3xX4xX1axX65xX4xX3xX68xX246xX1axX3xX14xXdxX39xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX14axX2b2xX13fxX44xX5xX2xX2b2xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bfxXexX116xX6xX5xXdxX14xX20xX127xX3xX155xX1axX7xXexXdxX1cexX99xX1d0xXaxX12xXa41xXdexX20xX14xX3xX4xXe9xX99xX3xX4x120d7xX3xX4x9797xX20xX14xX3xX4xX39xX4xX3xX4xXe9xX99xX3xX1bfxX6xX20xX1xX3xX18xX1xX39xX4xX3xX224xX3xX4xX119fxX20xX14xX3xX3cxX22xX8cxX3xX35x1253axX20xX14xX3xX68xX39xX3xXexX1xX1axX65xX4xX3xX4cexX1axX99xX21bxX20xX3xX7xX224xX3xX1xX229xX1axX3xX4xX98xX6xX3xX20xX14xX9dxX398xXdxX3xX68xX35bxX3xX35xX35exX3xX44xX45xX46xX45xX45xX45xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX68x9c7fxX3xX16xX1axX6xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX1exX3xX20xX22xX99xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX14axX140xX13fxX13fxX5xX2xX140xX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX12xX5exX1481xX3xX4xX631xX20xX14xX3xX5xX22xX3xX4xX1xX98xX3xX20xX1xXe9xX20xX3xX3cxX39exX6xX3xX1xX3a2xX33exX3xX4xX39xX4xX3xX35xXa3xXdxX3xX4xXe9xX99xX3xX68xX9dxX216xX4xX3xX4xX1xX24dxX16xX3xXexX39exX6xX3xXexX39exX3xX16xX39exX46xX46xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX8cxX61xX99xXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX116xXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX4fxX4fxXdxX46xX35xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX46xX3cxX20xX4fxX20xX10xX13bxX7xX4fxX2xX13fxX140xX141xX4fxX13fxX13fxX61xX45xX2xX45xX149xX14axX140xX14cxXexX141xX149xX141xX13fxX5xX2xX14cxX46xX155xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20xX14xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXbxX1xX8cxX3xX20xX1xX6xX3xX14xXdxX6xX1axX3xXexX6xXdxX3xX16xX99xX3xXexX1axX20xX14xX3xX35xXdxX3xX35xX6xX20xX3xX3cxX8cxXdxX3xX14xXdxX6xX3xX44xX45xX3xX45xX45xX45xX3xX1axX7xX61xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX12xX46xX46xX46xX3xX4xX631xX20xX14xX3xX20xX1xX9dxX3xXexX9dxX398xX20xX14xX3xX85xX22xX8cxX3xX35xX14a6xX20xX14xX3xX68xX39xX3xX35xX6xX8cxX3xX4cexX1axX6xX20xX1xX3xX4xX65xX20xX14xX3xX68xX69xX20xX14xX3xX14xXdxX22xX1axX3xX4xX4c9xX46xX4fxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX8cxX1axX85xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xXd30xXdxX20xX14xX46xX3cxX20xX0xX4fxXbxX12