Đồng loạt khai trương 8 đường bay, Vietjet mở bán 2,5 triệu vé siêu rẻ
Với việc khai trương 8 đường bay mới, Vietjet hiện đang khai thác 53 đường bay nội địa phủ khắp các điểm đến hấp dẫn với giờ bay thuận tiện.
77dx6d9fx9062xa0f0x6fc3x96a1x8152x6edcx18bfxX7x4104x5bacx642fx1ea8x5136x1b40xX5x8c21xXax22f4x88ecx5f30x5f60x1739xX3xX5x4ff2x50bfxXexX3x2e93xX1xX6xXdxX3xXex9daex44b7x412axX15xX16xX3x784cxX3xa589xX24x1966xX15xX16xX3x16ffxX6x10adx4f23xX3x4657xXdxX10xXex7276xX10xXexX3x3a78x6d79xX3xX31x9438xX15xX3x1581xX34x4111xX3xXexX23xXdx9d2ex564exX3x617fx6645xX3xX7xXdx434axX4dxX3xX23x968xX0x5f90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx29d2xX10xX6xfa7xXaxX12xX36x4ffdxXdxX3xX4fxXdxX4cxX4xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX23xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX3exX70xXdxX34xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX1xXdxX4cxX15xX3xX2bxX6xX15xX16xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xX47x3fd1xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX15xf13xXdxX3xX2bx649exX6xX3xXbxX1x8901xX3xX1dxX1x6e61xXbxX3xX4xX42xX4xX3xX2bxXdx860bxX3exX3xX2bx14b5xX15xX3xX1x281dxXbxX3xX6cx45fdxX15xX3xX4fxX70xXdxX3xX16xXdxX2dxX3xX31xX6xX33xX3xXexX1xX4dx7e93xX15xX3xXexXdxX4cxX15x431cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3b15xX19xX6cxX33xX3xXbx6d2dxX10xX15xXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX3exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXexX1xX4dxX3exX31xX3xXdxX110xX10xX15xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax1c6bxXdxX6cxXexX1x2ff2xX3x4136xX2xX47xXbx871bx6a6bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX140xX3xa1dxX2x8b1exXbxX146xX147xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXfaxX31xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfaxX4fxX15xX5axX15xX10xX13bxX7xX5axX45xX153xX45xXb2xX5axX2xX153xX142xX6cxX151xX2xX151xX45xX2xX47xX47xXex698bxX29xX142xX2xX185xX5xX153xXfaxX3axXbxX16x67ccxX23xX9xX142xX2xXb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX23xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX34xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX3exX3fxX3xX31xX42xX15xX3xX45xX34xX47xX3xXexX23xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xX23xX58xXaxX3xX5axX12xX0xXdxX3exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13bxXdxX6cxXexX1xX2xX153xX153xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXfaxX31xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfaxX4fxX15xX5axX15xX10xX13bxX7xX5axX45xX153xX45xXb2xX5axX2xX153xX142xX6cxX151xX2xX151xX45xXb2xXb2xX29xXexX2xX29xX29xX29xX5xX2xXfaxXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX23xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX34xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX3exX3fxX3xX31xX42xX15xX3xX45xX34xX47xX3xXexX23xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xX23xX58xXaxX3xX6cxX6xXexX6x33ccxX19xX23xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX140xX5axX5axX4xX6cxX15xXfaxX31xX6xX19xX16xXdxX6xX19xXexX1xX19xX15xX16xXfaxX4fxX15xX5axX4dxXbxX5xX19xX6xX6cxX5axXdxX3exX6xX16xX10xX7xX5axX45xX153xX45xX153xX286xX45xX5axX6xX23xXexXdxX4xX5xX10x571bxXdxX3exX16xX5axX45xX153xX45xX153xX286xX153xX142xX286xX2xX2xX5axX4fxXdxX10xXexX3axX10xXexX286xXbxX23xX19xX3exX19xXexXdxX19xX15xX286xXb2xX286xX286xX2xX47xX185xX2xX29xXb2xX142xX29xX47xXb2xX286xX13bxXdxX6cxXexX1xX2xX153xX153xX151xX1xX10xXdxX16xX1xXexX47xX142xX47xXfaxX3axXbxX16xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12x7d1cxX1xX42xX4xX1xX3xX1x45faxX15xX16xX3xX4xXc8xX6xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX5xX332xX3exX3xXexX1xXc8xX3xXex898xX4xX3xXexX1axXdxX3xX7x42e5xX15xX3xX31xX6xX33xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX19xX6cxX33xXaxX12xX13xX1axXdxX3xX6cxXdxX4cxX15xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX4xX1xX19xX3xX31xXdxXd9xXexX34xX3xX69x7571xX15xX16xX3xX4fx7884xX6xX3xX3exX3fxX3xX3exX70xXdxX3xX29xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX3exX70xXdxX3xX69xX332xX3x202cxXbfxXdxX3xX286xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX69xX70xXdxX3x55ebx55adxX4dx715dxX15xX16xX3xX10ax10bexX15xX1x8e6cxX34xX3xX69xX3bexXdxX3x4f02xX1x59d0xX15xX16xX3xX286xX3xX3bcxX4dxX33xX3xX3acxX1xX25xX15xX3xX3bbxX10axX3c3xX15xX1xX3xX13xXc3xX15xX1xX3c6xX34xX3xX36xXdxX15xX1xX3xX286xX3xX3cdxX1x724dxX3xX3bcxX4dx77e8xX4xX34xX3xX13xX332xX3xX3acx80dbxX15xX16xX3xX286xX3xX3cdxX1xX3f4xX3xX3bcxX4dxX3f8xX4xX5axX13xX332xX3x6e9fxX1axXexX5axX10axX4dx9df6xX15xX3x4f8bxX6xX3xXcxX1xX4dxXbfxXexX3xX3bbxX13xXccxX1dxX3xX412xXccxX1dxX3c6xX5axX36xXdxX15xX1xX5axXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69x576cxX6xXfaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX19xX6cxX33xXaxX12xX41bxX38fxX15xX16xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX23xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX3exX70xXdxX34xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX4xX418xX15xX16xX3xX31xX3f8xX3xX4xX1xX24xX25xX15xX16xX3xXexX23xX3c3xX15xX1xX3xX1dxX1xX4dxX33xXd9xX15xX3xX3exX38axXdxX3xX45xX34xX47xX3xXexX23xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xXexXdxXd9xXexX3xX1dxXdxX4cxX3exX3xX16xXdxX42xX3xX4xX1xf3fxX3xXexX38fxX3xX29xXfaxX153xX153xX153xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX3bbxX4xX1xX24xX6xX3xX31xX6xX19xX3xX16xX14xX3exX3xXexX1xX4dxXd9xX3xXbxX1xa4b7xX3xXexX23xX54xX15xX3xXexX19xX332xX15xX3xX3exX1axX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX15xXbfxXdxX3xX2bxXc3xX6xXfaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX19xX6cxX33xXaxX12xX36xX50xX3xX1dxX1xX4dxX33xXd9xX15xX3xX3exX38axXdxX3xX2bxX24xa5c0xX4xX3xX3exX3fxX3xX31xX42xX15xX3xX1dxX1xX418xX15xX16xX3xX16xXdxX70xXdxX3xX1xX1axX15xX3xX1dxX1xX4dxX15xX16xX3xX16xXdxX2dxX3xXexX23xX19xX15xX16xX3xX4xX3bexX3xX15xX16xX332xX33xX3xX1xX418xX3exX3xX15xX6xX33xX3xX3bbxX2xX2xX5axX142xX3c6xXfaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX19xX6cxX33xXaxX12xXcxX1xX2dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX31xX6xX33xX3xXexX38fxX3xX142xX5axX185xX3xXexX70xXdxX3xXb2xX2xX5axX2xX45xX5axX45xX153xX45xX153xX34xX3xX23xXdxX54xX15xX16xX3xX29xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX3exX70xXdxX3xX42xXbxX3xX6cxX34bxX15xX16xX3xXexX38fxX3xX2xX29xX5axX142xX3xXexX70xXdxX3xX45xX151xX5axX2xX153xX5axX45xX153xX45xX153xX3xX3bbxXexX23xX38fxX3xX4xX42xX4xX3xX15xX16xX332xX33xX3xX5x4cb7xX34xX3xXexXd9xXexX3c6xXfaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX19xX6cxX33xXaxX12xXcxX1axXdxX3xX69xXbfxXdxX3xX15xX16xX1xXc3xX3xXbxX1xX42xXexX3xX2bxXbfxX15xX16xX3xX110xX1xX24xX25xX15xX16xX3xXexX23xX3c3xX15xX1xX3xX1dxX4e3xX4xX1xX3xX4x153exX4dxX3xX6cxX4dxX3xX5xXc3xX4xX1xX3xX15xXbfxXdxX3xX2bxXc3xX6xX3xXcxX3cdxXfaxX69xX110xX41bxX3xX45xX153xX45xX153xX34xX3x2f2dxXdxX42xX3exX3xX2bxX3f8xX4xX3xX10axX42xX15xX3xX4fxX332xX3xX3cdxX1xX353xX15xX3xXbxX1xX3f8xXdxX3xX3bcxX4dxX3f8xX4xX3xXexXd9xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX286xX3xX418xX15xX16xX3x72ddxX6xX33xX3xX412xXfaxX3xX412xXdxX15xX16xX10xX7xX13bxX6xX23xX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX58xX140xX3xX36xXdxX4cxXexX3xX3acxX6xX3exX3xX7xX3fxX3xX1x35f6xX4dxX3xX4fxX418xX3xX4fxX332xX15xX3xX2bxXdxXd5xX3exX3xX2bxXd9xX15xX3xX6xX15xX3xXexX19xX332xX15xX3xX4fxX332xX3xX1xXddxXbxX3xX6cxXe1xX15xXfaxX3xX3acxX16xX24xX2dxXdxX3xX6cxX353xX15xX3xX4fxX332xX3xX6cxX4dxX3xX1dxX1xX42xX4xX1xX3xX1dxX1xX418xX15xX16xX3xX4xX1xX4bexX3xX31xXc3xX3xXexX1xX4dxX3xX1xX3f4xXexX3xX31xX3fxXdxX3xX15xX1xX6a2xX15xX16xX3xX2bxXdxXd5xX3exX3xX2bxXd9xX15xX3xX6cxX4dxX3xX5xXc3xX4xX1xX3xX15x2772xXdxX3xXexXdxXd9xX15xX16xX3xXexX1xXd9xX3xX16xXdxX70xXdxX3xX15xX1xX24xX3xX69xX332xX3xX3acxXbfxXdxX34xX3xXcxX3cdxXfaxX69xX110xX41bxX34xX3xX69xX4dxXd9xX34xX3xX13xX332xX3xX3acxX400xX15xX16xX34xX3xX3acxX1xX6xX3xXcxX23xX6xX15xX16xX34xX3xX3cdxX1xX3f4xX3xX3bcxX4dxX3f8xX4xX3xX3exX332xX3xX4xX3cfxX15xX3xX31xX3fxXdxX3xX1dxX1xX418xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX6cxX4dxX3xX5xXc3xX4xX1xX3xX4fx2e25xX15xX3xX1xX43axX6xX3xX2bx271cxX4xX3xX7xXccxX4xX3xX10axX4dxX418xX15xX3xX41bxX6xX3xXcxX1xX4dxXbfxXexX3xX1xX6xX33xX3xX15xX1xX6a2xX15xX16xX3xX31xX38axXdxX3xX31xXdxXd5xX15xX3xX1xX19xX6xX15xX16xX3xX7xX25xX3xXexX4dxX33xX4cxXexX3xX2bx7a2exXbxX3xX3fxX3xX3bcxX4dxX33xX3xX3acxX1xX25xX15xX3xX3bbxX10axX3c3xX15xX1xX3xX13xXc3xX15xX1xX3c6xX34xX3x6608xX4dxX62axX15xX3xXexX1xXd5xX3xX1xX6xX15xX16xX3xX2bxXbfxX15xX16xX3xX5xX70xX15xX3xX15xX1xXddxXexX3xXexX1xXd9xX3xX16xXdxX70xXdxX3xXexX1axXdxX3xX3cdxX1xX19xX15xX16xX3xX3acxX1xX6xX34xX3xX32bxX58xX3xX10axX3bexX15xX16xX3xX3bbxX3bcxX4dxX3bexX15xX16xX3xX10axX3c3xX15xX1xX3c6x9342xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX19xX6cxX33xXaxX12xX110x88e8xX15xX16xX3xX4fxX70xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX6cxX19xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX4cxXbxX3xX6cxX4dxX3xX5xXc3xX4xX1xX34xX3xX5xX6a2xX3xX1xX332xX15xX1xX34xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX2bxX38axX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX43axX15xX16xX3xXexX23xX3fxX3xX5xX1axXdxX3xX4fxX70xXdxX3xX31xX62axX4dxX3xXexX23xX2dxXdxX3xX4fxX70xXdxX3xX15xX1xXdx16d0xX4dxX3xX4xX1xX24xX25xX15xX16xX3xXexX23xX3c3xX15xX1xX3xX1dxX1xX4dxX33xXd9xX15xX3xX3exX38axXdxX3xX6cxX4dxX3xX5xXc3xX4xX1xX3xX3exX1axX15xX1xX3xX3ex7eecxX3xX2bxXd5xX3xX3exX6xX15xX16xX3xX15xX16xX24xX2dxXdxX3xX6cxX353xX15xX3xX4fxX332xX3xX6cxX4dxX3xX1dxX1xX42xX4xX1xX3xXexX23xX3fxX3xX5xX1axXdxX3xX4fxX70xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX2bxXdxXd5xX3exX3xX2bxXd9xX15xX3xX1xXddxXbxX3xX6cxXe1xX15xX3xX1dxX1xXccxXbxX3xX36xXdxX4cxXexX3xX3acxX6xX3exXfaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX19xX6cxX33xXaxX12xX110xX42xX4xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX3exX70xXdxX3xX15xX353xX15xX16xX3xXexX710xX15xX16xX3xX7xX3f8xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX42xX4xX3xXexX1axXdxX3xX36xXdxX4cxXexX3xX3acxX6xX3exX3xX5xX54xX15xX3xX47xXb2xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX34xX3xXbxX1xXc8xX3xX1dxX1xXccxXbxX3xX2bxXddxXexX3xX15xX24xX70xX4xXfaxX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX5xX332xX3xX1xX38axX15xX16xX3xX1xX332xX15xX16xX3xX1dxX1xX418xX15xX16xX3xX4xX43axX3xX3exX1axX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX15xXbfxXdxX3xX2bxXc3xX6xX3xX23xXbfxX15xX16xX3xX15xX1xXddxXexX34xX3xX3exX6xX15xX16xX3xX15xX16xX24xX2dxXdxX3xX6cxX353xX15xX3xX4fxX332xX3xX6cxX4dxX3xX1dxX1xX42xX4xX1xX3xXexX70xXdxX3xX15xX1xX6a2xX15xX16xX3xX2bxXdxXd5xX3exX3xX2bxXd9xX15xX3xX3exX25xX3xX24xX70xX4xX3xXexX23xX54xX15xX3xX15xX1xX6a2xX15xX16xX3xX4xX1xX4dxX33xXd9xX15xX3xX31xX6xX33xX3xX146xX6xX15xX1xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX34xX3xX2bxX42xXbxX3x2c34xX15xX16xX3xX3ex12dbxXdxX3xX15xX1xX4dxX3xX4xX62axX4dxX3xX4xXc8xX6xX3xX1dxX1xX42xX4xX1xX3xX1xX332xX15xX16xX3xX4fxX70xXdxX3xX16xXdxX2dxX3xX31xX6xX33xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX19xX1axXexX34xX3xX23xXddxXexX3xX15xX1xXdxX88fxX4dxX3xX5x1d6cxX6xX3xX4xX1xXa21xX15xXfaxX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX23xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX23xX19xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX54xX15xX3xX7d2xX4dxX6xX15xX140xX0xX5axX7xXexX23xX19xX15xX16xX12xX0xX4dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX286xXexX1xX4dxX3exX31xX286xX6xX15xX6cxX286xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xa5a7xXdxX23xX3xXexX4dxX15xX16xX3xX1xX25xX15xX3xX45xX3xXexX23xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xXexXdxXd9xXexX3xX1dxXdxX4cxX3exX3xX16xXdxX42xX3xX4xX1xX4bexX3xXexX38fxX3xX2xXfaxX142xX153xX153xX3xX2bxX14xX15xX16xXaxX3xX1xX23xX10x29b7xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX286xX7xX6xX4xX1xX286xX146xX6xX286xX1xX19xXdxX5axX4fxXdxX10xXexX3axX10xXexX286xX6xXdxX23xX286xXexX4dxX15xX16xX286xX1xX19xX15xX286xX45xX286xXexX23xXdxX10xX4dxX286xX4fxX10xX286xX7xXdxX10xX4dxX286xXexXdxX10xXexX286xX1dxXdxX10xX3exX286xX16xXdxX6xX286xX4xX1xXdxX286xXexX4dxX286xX2xX286xX142xX153xX153xX286xX6cxX19xX15xX16xX5axX2xX185xX45x7389xX153xX29xXfaxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX16xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5axX3exX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX45xX153xX5axX15xX10xX13bxX7xX5axX45xX153xX45xX2xX5axX2xX153xX29xX6cxX2xX2xX2xX153xX45xX153xXb74xXexX47xX185xX151xXb2xX5xX153xX286xX4fxX3axX286xX45xX153xX153xX47xXfaxX3axXbxX10xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX23xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX34xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX3exX3fxX3xX31xX42xX15xX3xX45xX34xX47xX3xXexX23xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xX23xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX4fxX12xX0xX7xXexX23xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xXad5xXdxX23xX3xXexX4dxX15xX16xX3xX1xX25xX15xX3xX45xX3xXexX23xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xXexXdxXd9xXexX3xX1dxXdxX4cxX3exX3xX16xXdxX42xX3xX4xX1xX4bexX3xXexX38fxX3xX2xXfaxX142xX153xX153xX3xX2bxX14xX15xX16xXaxX3xX1xX23xX10xXb16xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX286xX7xX6xX4xX1xX286xX146xX6xX286xX1xX19xXdxX5axX4fxXdxX10xXexX3axX10xXexX286xX6xXdxX23xX286xXexX4dxX15xX16xX286xX1xX19xX15xX286xX45xX286xXexX23xXdxX10xX4dxX286xX4fxX10xX286xX7xXdxX10xX4dxX286xXexXdxX10xXexX286xX1dxXdxX10xX3exX286xX16xXdxX6xX286xX4xX1xXdxX286xXexX4dxX286xX2xX286xX142xX153xX153xX286xX6cxX19xX15xX16xX5axX2xX185xX45xXb74xX153xX29xXfaxX1xXexX3exXaxX12xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xXad5xXdxX23xX3xXexX4dxX15xX16xX3xX1xX25xX15xX3xX45xX3xXexX23xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xXexXdxXd9xXexX3xX1dxXdxX4cxX3exX3xX16xXdxX42xX3xX4xX1xX4bexX3xXexX38fxX3xX2xXfaxX142xX153xX153xX3xX2bxX14xX15xX16xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX23xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX4fxX38fxX6xX3xXexX4dxX15xX16xX3xX23xX6xX3xX4xX1xX24xX25xX15xX16xX3xXexX23xX3c3xX15xX1xX3xX1dxX1xX4dxX33xXd9xX15xX3xX3exX1axXdxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xXexXdxXd9xXexX3xX1dxXdxX4cxX3exX3xX4fxX70xXdxX3xX16xXdxX42xX3xX4xX1xX4bexX3xXexX38fxX3xX2xXfaxX142xX153xX153xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX42xXbxX3xX6cxX34bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xXexXddxXexX3xX4xX3bexX3xX151xX47xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX3xX15xXbfxXdxX3xX2bxXc3xX6xX3xXbxX1xXc8xX3xX1dxX1xXccxXbxX3xX36xXdxX4cxXexX3xX3acxX6xX3exXfaxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX4fxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xXad5xXdxX23xX3xXexX777xX15xX16xX3xXexX62axX15xX3xX7xX4dxXddxXexX3xX31xX6xX33xX3xX4xX1xX77fxX15xX16xX3xX69xX332xX3xX3acxXbfxXdxX3xX286xX3xXexX1xX332xX15xX1xX3xXbxX1xX3f8xX3xX69xX14xX3xX110xX1xX4e3xX3xX41bxXdxX15xX1xXaxX3xX1xX23xX10xXb16xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX286xX7xX6xX4xX1xX286xX146xX6xX286xX1xX19xXdxX5axX4fxXdxX10xXexX3axX10xXexX286xX6xXdxX23xX286xXexX6xX15xX16xX286xXexX6xX15xX286xX7xX4dxX6xXexX286xX31xX6xX33xX286xX4xX1xX6xX15xX16xX286xX1xX6xX286xX15xX19xXdxX286xXexX1xX6xX15xX1xX286xXbxX1xX19xX286xX1xX19xX286xX4xX1xXdxX286xX3exXdxX15xX1xX5axX2xX185xX153xX142xX153xX151xXfaxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX16xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5axX3exX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX45xX153xX5axX15xX10xX13bxX7xX5axX45xX153xX2xX47xX5axX2xX153xX29xX6cxX151xX153xX29xX151xXb74xX45xX47xXexX142xXb74xX185xX2xX5xX2xX153xX286xX4fxXdxX10xXexX3axX10xXexXb74xXfaxX3axXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xX1dxX1xX6xXdxX3xXexX23xX24xX25xX15xX16xX3xX29xX3xX2bxX24xX2dxX15xX16xX3xX31xX6xX33xX34xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX3exX3fxX3xX31xX42xX15xX3xX45xX34xX47xX3xXexX23xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX7xXdxX54xX4dxX3xX23xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX4fxX12xX0xX7xXexX23xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xXad5xXdxX23xX3xXexX777xX15xX16xX3xXexX62axX15xX3xX7xX4dxXddxXexX3xX31xX6xX33xX3xX4xX1xX77fxX15xX16xX3xX69xX332xX3xX3acxXbfxXdxX3xX286xX3xXexX1xX332xX15xX1xX3xXbxX1xX3f8xX3xX69xX14xX3xX110xX1xX4e3xX3xX41bxXdxX15xX1xXaxX3xX1xX23xX10xXb16xX9xXaxX5axX4xX1xXdxX15xX1xX286xX7xX6xX4xX1xX286xX146xX6xX286xX1xX19xXdxX5axX4fxXdxX10xXexX3axX10xXexX286xX6xXdxX23xX286xXexX6xX15xX16xX286xXexX6xX15xX286xX7xX4dxX6xXexX286xX31xX6xX33xX286xX4xX1xX6xX15xX16xX286xX1xX6xX286xX15xX19xXdxX286xXexX1xX6xX15xX1xX286xXbxX1xX19xX286xX1xX19xX286xX4xX1xXdxX286xX3exXdxX15xX1xX5axX2xX185xX153xX142xX153xX151xXfaxX1xXexX3exXaxX12xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xXad5xXdxX23xX3xXexX777xX15xX16xX3xXexX62axX15xX3xX7xX4dxXddxXexX3xX31xX6xX33xX3xX4xX1xX77fxX15xX16xX3xX69xX332xX3xX3acxXbfxXdxX3xX286xX3xXexX1xX332xX15xX1xX3xXbxX1xX3f8xX3xX69xX14xX3xX110xX1xX4e3xX3xX41bxXdxX15xX1xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX23xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX69xX38axX15xX16xX3xX1xX332xX15xX16xX3xX1dxX1xX418xX15xX16xX3xX36xXdxX10xXexX3axX10xXexX3xX7xX8b8xX3xXexX777xX15xX16xX3xXexX62axX15xX3xX7xX4dxXddxXexX3xX31xX6xX33xX3xX4xX1xX3fxX3xX1dxX1xX42xX4xX1xX3xX16xXdxX6a2xX6xX3xX69xX332xX3xX3acxXbfxXdxX3xX4fxX332xX3xXcxX1xX332xX15xX1xX3xXbxX1xX3f8xX3xX69xX14xX3xX110xX1xX4e3xX3xX41bxXdxX15xX1xX3xX4fxX332xX3xX6cxX4dxX33xX3xXexX23xX3c3xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX4dxX33xXd9xX15xX3xX31xX6xX33xX3xX4xX1xX4dxX33xX54xX15xX3xX4xX1xX3fxX3xX1xX332xX15xX16xX3xX1xX19xX42xX34xX3xX15xX1xX4dxX3xX33xXd9xX4dxX3xXbxX1xc7cxX3exX34xX3xX2bxX42xXbxX3xXa1cxX15xX16xX3xX15xX1xX4dxX3xX4xX62axX4dxX3xX4xXc8xX6xX3xX15xX16xX24xX2dxXdxX3xX6cxX353xX15xX34xX3xXexX19xX332xX15xX3xX146xX38axX3xX1xXbfxXdxXfaxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX4fxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX4dxX5xX12xX0xX6cxXdxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX4fxX12xX0xX5axX6cxXdxX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6c3axX19xX4dxX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX10axX42xX19xX3xX64axXdxX6xX19xX3xXexX1xX418xX15xX16xX0xX5axXbxX12