Gỡ vướng thủ tục hủy tờ khai hải quan
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị hải quan địa phương trong việc thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan.
c6bfxe4a4x10e81x11f81x13fb6x1067dx14c5dx1551dx135f2xX7xeabex17830x13e05x113bdx16f19x1251cxX5x1510fxXax1446fxff69xe737xX3x178a2x125cfxefccx14184x109f4xX3xXexX1x11b29xX3xXexdb90xX4xX3xX1xX1exe062xX3xXex13723xX3x167c2xX1xX6xXdxX3xX1xf1a7xXdxX3xdf71xe671xX6xX19xX0x1284axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10x12ac3xXex16a71xX6xX5xXdxX1axX19x1326cxX3x13606xX35xX7xXexXdxcfe6xX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12eb5xX10xX6xdc64xXaxX12xXcx10afcxX19xX1axX3xX4xX21xX4xX3xX64xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xX16x15cdbxX6xX3xX4xdc68xX3xX16x1092axX19xX3xfbd0xX31xX19xX3xXexX1xf066xc763xX3xX1axX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xeb7fxcae2xX4xX3xX4xX1xX8exX3xX4xX8dxX4xX3x13c70x14443xX19xX3xX16xdde6xX3xX1xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xXa5xXaaxX6xX3xXbxX1xX17xXa6xX19xX1axX3xXexfa93xX8exX19xX1axX3xX16xXdx16778xX4xX3xXexX1xe2d0xX4xX3xX1xXdxXc8xX19xX3xXexX1xX1exX3xXexX21xX4xX3xX1xX1exX26xX3xXexX29xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19x11911xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xf9f9xXdxX67xXexX1xX9xXaxdbf2x14467xX105xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX67xX67xXdxX19xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX87xX8exXc1xX67xX10xXc1xX9xXaxX105xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXc1xXaxX12xX0xXexX87xX8exX67xX26xX12xX0xXexXc1xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX99xX1axX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXf1xX87xX6xX8exX1xX6xXexXdxX19xX1xXf1xX16xX19xX39xX19xX10xXfdxX7xX39xX2x10188x13e28x124c7xX39xX2xX105xf445xX67xX175xX105xX173xX104xX179xX105xX105xXexd9ddxcce0xX2xX179xX173xX5xX105xXf1xX53xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8exdfccxX99xX6xX1axX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX67xX12xX0xX39xXexXc1xX12xX0xXexXc1xX12xX0xXexX67xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b98xX6xXbxXexXdxX8exX19xXaxX12xX64xX8ex140e2xXexX3xXa5xf213xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxXc8xXbxX3xX16xX21xX3xXexX1c6xXdxX3xX1bbxX1xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX64xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xf604x16981xX19xX1xX3x11235xX1x171caxX4xXf1xX3xcb19xX19xX1xX51xX3xX64xf68cxX19xX1axX3xX1edx16991xX19xXf1xX0xX39xXexX67xX12xX0xX39xXexXc1xX12xX0xX39xXexX87xX8exX67xX26xX12xX0xX39xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1axX19xX51xX3xX53xX35xX7xXexXdxX58xX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf8caxX8exX67xX26xXaxX12xX1bbxX21xX3xXexX1x11621x10af0xX3xXexX1xX10xX8exX3xXbxX1xX31xX19xX3xX8dxX19xX1xX3xX4xX1exX6xX3xX1xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xXa5xXaaxX6xX3xXbxX1xX17xXa6xX19xX1axX253xX3xX5xXdx156caxX19xX3xX34xX35xX6xX19xX3xXa5x1264fxX19xX3xXexX1xX1exX3xXexX21xX4xX3xX1xX1exX26xX3xXexX29xX3xX2bxX1xX6xXdxX253xX3xX2bxX1xX8exX31xX19xX3xX104xX3xXa5xXdxX252xX99xX3xX6xX3x11033xXdx1259dxX35xX3xX104xX104xX3xXcxX1x132c6xX19xX1axX3xXexX17xX3xX174xX183xX39xX104xX105xX2xX173xX39xXcxXcxX4bxX247xXcxX1bbxX3xX4xX1exX6xX3xX247xX1caxX3xXcxd952xXdxX3xX4xX1x11a8fxX19xX1xX3xX4xX81xX3xX19xX1caxXdxX3xX67xX35xX19xX1axX3xX34xX35xX26xX3xXa5xXaaxX19xX1xX3xXexXc1xX8dxX4xX1xX3xX19xX1xXdxXc8xX99xX3xX4xX1exX6xX3xX19xX1axX17xX29xXdxX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xX5xX2d6xX3xXbxX1xX31xXdxX3xX19xX1caxXbxX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX1x112a8xX19xX1axX3xXexX7dxX3xX4xX1xX32axX19xX1axX3xX99xXdxX19xX1xX3xXexX1xXcdxX4xX3xXexX287xX3xX1xX2d6xX19xX1axX3xX1xX81xX6xX3xX2bxX1xX2b8xX19xX1axX3x10c13xe738xX253xX3x152f0xX354xXf1xX3xXcxX35xX26xX3xX19xX1xXdxX27exX19xX253xX3xXcxX1xX2b8xX19xX1axX3xXexX17xX3xX4xX1xX17xX6xX3xX34xX35xX26xX3xXa5xXaaxX19xX1xX3xX19xX1x15ca7xX19xX1axX3xX1axXdxc81fxX26xX3xXexX29xX3xX1ax163baxXf1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1axX19xX51xX3xX53xX35xX7xXexXdxX58xX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX8exX67xX26xXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xXcxX6bxX19xX1axX3xX4xX21xX4xX3xX64xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX253xX3xXcxX1xX2b8xX19xX1axX3xXexX17xX3xX2bxX1xX2b8xX19xX1axX3xX34xX35xX26xX3xXa5xXaaxX19xX1xX3xXa5xX17xdc5axX4xX3xX4xX21xX3xXexX1xX252xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX1xX32axX19xX1axX3xXexX7dxX3xXexX1xX10xX8exX3xXexX7dxX19xX1axX3xXexXc1xX17xX29xX19xX1axX3xX1xX3f1xXbxX3xX67xX8exX3xX19xX1caxXdxX3xX67xX35xX19xX1axX3xXa5xX2b0xX3xX19xX1axX1xXaaxX3xX1xX1exX26xX3xXc1xX385xXexX3xXa5xX6xX3xX67xX1c6xX19xX1axX253xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX1xX32axX19xX1axX3xXexX7dxX3xX4xX1xX32axX19xX1axX3xX99xXdxX19xX1xX3xX4xX81xX3xXexX1xX252xX3xX67xX8exX3xX19xX1axX17xX29xXdxX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xXexXcdxX3xX4xX81xX3xX1xX8ex13485xX4xX3xX67xX8exX3xX4xX8dxX4xX3xX4xXa6xX3xX34xX35xX6xX19xX3xX2bxX1xX8dxX4xX3xX4xX35xX19xX1axX3xX4xX385xXbxXf1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1axX19xX51xX3xX53xX35xX7xXexXdxX58xX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX8exX67xX26xXaxX12xX1edxX2dbxX3xX67xX21xX51xX3xX2aexe119xXdxX3xX16xX18xXdxX3xX1xX2d6xX19xX1axX3xX1xX81xX6xX3xX353xX354xX3xX4xX81xX3xX49xX8dxX4xX3xX19xX1xe75dxX19xX3xX4xX1exX6xX3xX1x135dfxX19xX1axX3xXexX2d6xX35xX3xX16xX2b0xX3xX16xXdxXc8xX4xX3xX1xX2d6xX19xX1axX3xX1xX81xX6xX3xX4xX1exX6xX3xX19xX1axX17xX29xXdxX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xX4xX1xX17xX6xX3xXa5xX17xX3f1xX4xX3xXa5xX17xX6xX3xX5xX27exX19xX3xXexX2d6xX35x10ca3x1041dxX3xXa5xX4d9xXdxX3xX16xX18xXdxX3xX1xX2d6xX19xX1axX3xX1xX81xX6xX3xX357xX354xX3xX4xX81xX3xX49xX8dxX4xX3xX19xX1xX4f5xX19xX3xX2bxX1xX2b8xX19xX1axX3xX4xX81xX3xXexX1xX2b8xX19xX1axX3xX87xX8dxX8exX3xX1xX2d6xX19xX1axX3xXa5xX287xX19xX3xX4xX1exX6xX3xX1xX4fdxX19xX1axX3xXexX2d6xX35xX544xX3xX16xX84xX19xX3xX87xX31xX19xX3xX49xX8dxX4xX3xX19xX1xX4f5xX19xX3xX2bxX1xX2b8xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX8exX3xX1xX2d6xX19xX1axX3xX4xX1exX6xX3xX4xX1xX1exX3xX1xX2d6xX19xX1axX3xX19xX17xX18xX4xX3xX19xX1axX8exX2d6xXdxXf1xXf1xXf1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX4bxX6xX5xXdxX1axX19xX51xX3xX53xX35xX7xXexXdxX58xX26xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX247xX8exX67xX26xXaxX12xdf62xX8exX3xX16xX4f5xX26xX253xX3xXcxX6bxX19xX1axX3xX4xX21xX4xX3xX64xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xX26xX27exX35xX3xX4xd6eaxX35xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX1xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX3xX4xX84xX19xX3xX4xX32axX3xX16xX2d6xX8exX3xXexX38cxX19xX1xX3xX1xX38cxX19xX1xX3xX4xX21xX3xXexX1xX252xX3xX4xX1exX6xX3xXexX7dxX19xX1axX3xX5xX2b8xX3xX1xX2d6xX19xX1axX3xXa5xX252xX3xX49xX10xX99xX3xX49xd2ccxXexX253xX3xX2bxXdxX252xX99xX3xXexXc1xX6xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX1xX32axX19xX1axX3xXexX7dxX3xX4xX1xX32axX19xX1axX3xX99xXdxX19xX1xX3xXexX17xXa6xX19xX1axX3xX32axX19xX1axX3xXa5xX252xX3xX4xX1xX385xXbxX3xXexX1xX35xX4f5xX19xX3xXexX1xX2b8xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXa5xX2b0xX3xX19xX1axX1xXaaxX3xX1xX1exX26xXf1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14406xX8exX35xXc1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xX247xX8dxX8exX3xX64xX31xXdxX3xX34xX35xX6xX19xX0xX39xXbxX12
congthanh