Hà Tĩnh: Lập đoàn kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm
(Baohatinh.vn) - Đoàn kiểm tra liên ngành Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 do Sở Y tế Hà Tĩnh ra quyết định thành lập sẽ tiến hành kiểm tra kể từ ngày 19/4 đến ngày 15/5/2022.
d439x11195x11f01xd746x1317dx16613xea1bxd466x15c02xX7x16607xf39cxfb95x11190x131e1x15176xX5xf9d2xXaxX3xX7xXex12e33xX5xX10xX9xXaxXexX10xda1exXex11a2fxX6xX5xXdx13cf5x11f81x1663dxX3x141e6xf1ecxX7xXexXdx15089xX15x10165xXaxdd14xe356x1411dxX3xXcx12652xX23xX1xX24xX3x14d03xf18fxXbxX3x16565x16826xX31xX23xX3x1422exXdx13036xf30cxX3xXex10f1fxX6xX3xX5xXdxfb41xX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xXcxX1xe70cxX23xX22xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX3dx10d27xX23xX22xX3xe8aex15507xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1x117f8xX4xX3xXbxX1xd9e4xX45xX0x13b86xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x12dfbxXaxX2fxde3exX3exX31xX23xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xXcxX1xX58xX23xX22xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX3dxX62xX23xX22xX3xX66xX67xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xX23xe433xX45xX3xe0fdx112a9xXd2xXd2xX3xX8dxX3exX3x11250x12580xX3x15621xX3xXex1266dxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX48xX6xX3x1277bxX27xX15xXe0xXexX3xX3dx15f41xX23xX1xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX3axXbxX3xX7xd618xX3xXexXdxXe0xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX42xX44xX3xXex115ecxX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2x1210bxX7bxdd96xX3xX3dxXe0xX23xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2x113efxX7bxX132xX7bxXd2xXd3xXd2xXd2x169a3xX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a76xX3exX8dxX15xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx16805xX10xX23xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax14757xXdxX8dxXexX1xX24xX3x11b9fxX2xX132xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX126xX2xXd3xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX13ax108c1xX6xX3exX1xX6xXexXdxX23xX1xX13axX66xX23xX7bxX23xX10xX16cxX7xX7bxXd2xXd2xX2xX132xX7bxX2xXd3xX173xX8dxX126xXd3xX124xX126xX173xX2xe68fxXexX173xe7dbxX1b4xX5xXd3xX1exX2xX1b4xX1b4xX8dxX126xX2xXd3xX2xX1b7xX1b4xX126xXexXd2xX173xX132xX1b4xX1b7xX5xXd3xX13axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX39xX3axXbxX3xX3dxX3exX31xX23xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xXcxX1xX58xX23xX22xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX3dxX62xX23xX22xX3xX66xX67xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xXaxX3xX16cxXdxX8dxXexX1xX9xXaxX173xX2xX132xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX126xX2xXd3xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX3exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX39xX73xX4xX3xX5xecfcx15f58xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX66xXdx128efxX4xX3xX42xXdxX23xX1xX3xX8dxX3exX6xX23xX1xX3xX8dxX27bxX27cxX4xX3xXbxX1xX78xX45x160e9xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xX4xX1x1027fxX4xX3xX23xXcfxX23xX22xX3xXex12ac2xXdxX3xX4xX58xX4xX3xX4x10643xX3xX7xXdbxX3xX193xX58xX23xX3xX5xe946xX3xXexX1xX27x11a46xX4xX3xXdbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX13axX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX3exX8dxX15xXaxX2fxXcxX1xX73xX4xX3xX1xXdxX298xX23xX3x115f4xXe0xX3xX1xX3exX2c6xX4xX1xX3xX7xX2ddxX3xX2xX126xX7bxX309xX30xX1exX14axX15dxX90xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2xX7bxX126xX7bxXd2xXd3xXd2xXd2xX3xX4x13e6axX6xX3xX14axX6xX23xX3xX4xX1xdbc5xX3xX3dxX2c6xX3exX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX66xX298xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXexX337xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX66xf82cxX3xX66xXdxX298xX4xX3xXexX48xXdxX44xX23xX3xX42xX1xX6xXdxX3xXcxX1xX58xX23xX22xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX3dxX62xX23xX22xX3xX66xX67xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xX23xXcfxX45xX3xXd2xXd3xXd2xXd2xX2afxX3xXdaxXdbxX3xXddxX3xXexXe0xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX66xX11cxX6xX3xX4x13840xX3xXedxX27xX15xXe0xXexX3xX3dxXf4xX23xX1xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX3axXbxX3xX90xX3exX31xX23xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xXcxX1xX58xX23xX22xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX3dxX62xX23xX22xX3xX66xX67xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xX23xXcfxX45xX3xXd2xXd3xXd2xXd2xX13axX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX3exX8dxX15xXaxX2fxX90xX3exX31xX23xX3xX8dxX3exX3xX193xX31xX3xX90xX31xX3exX3xXcxX1xXf4xX3x10531xX1xX27bxX2cexX23xX22xX3xX1exX3xX44cxX1xX3c6xX3xX15dxX1xXdxX3xX4x13c9fxX4xX3xXexX48xX27bxXdbxX23xX22xX3xX15dxX1xXdxX3xX4xX45exX4xX3x1291dxX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xX66xX298xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xX5xX31xX45xX3xXexX48xX27bxXdbxX23xX22xX2dxX3xX8dxX27bxfc33xXdxX3xX3dxX3c6xX3xX5xX31xX3xX45xX62xXexX3xXbxX1xX3c6xX3xXexX48xX27bxXdbxX23xX22xX3xX3dxX3exX31xX23xX2afxX3xX4x119a7xX23xX22xX3xX173xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX66xXdxX4dxX23xX3xX5xX31xX3xX4xX58xX23xX3xX193xX62xX2afxX3xX4xX1xX27xX15xX4dxX23xX3xX66xXdxX4dxX23xX3xX4xX58xX4xX3xX3dxX2cexX23xX3xX66xXf4xX3xXexX1xX27xX62xX4xX3xXdaxXdbxX3xX15dx11c90xX23xX22xX3xXexX1xX27bxX2cexX23xX22xX2afxX3xXdaxXdbxX3xXddxX3xXexXe0xX2afxX3xX44cxX1xeb6exX23xX22xX3xX15dx15b6dxX23xX1xX3xX7xX58xXexX3xX45xX4f4xXdxX3xXexX48xX27bx10b2exX23xX22xX3xX15dxX4f4xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX337xX23xX1xX2afxX3xX15dxX1xXdxX3xX4xX45exX4xX3xX470xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xX66xX298xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXexX337xX23xX1xX13axX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX3exX8dxX15xXaxX2fxX90xX3exX31xX23xX3xX309xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX4xX3c6xX3xX23xX1xXdxX298xX45xX3xX66xX45exX3xXexX1xX6xX45xX3xX45xX27bxX27xX3xX1cx11b5exX15xX3xX8dxX73xX23xX22xX3xX42xXe0xX3xX1xX3exX2c6xX4xX1xX2afxX3xX5xXf4xX4xX1xX3xXexX48xX67xX23xX1xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX4xX45exX3xXexX1xX44xX3xXexX48xX67xX23xX1xX3xed42xXdxX58xX45xX3xX3dxX2ddxX4xX3xXdaxXdbxX3xXddxX3xXexXe0xX3xXbxX1xX4dxX3xX8dxX27xX15xX298xXexX3xX66xX31xX3xXexX48xXdxX44xX23xX3xX42xX1xX6xXdxX3xXexX1xX73xX4xX3xX1xXdxX298xX23xX13axX3xX90x12992xX23xX22xX3xXexX1xX51fxXdxX2afxX3xXexXdxXe0xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX66xXdxX298xX4xX3xXexX1xX73xX4xX3xX1xXdxX298xX23xX3xX4xX58xX4xX3xXedxX27xX15xX3xX3dxXf4xX23xX1xX3xX4xX32exX6xX3xXbxX1xX58xXbxX3xX5xX27xX3axXexX3xX66xX370xX3xX193xX510xX3exX3xX3dxX510xX45xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXexX2c6xXdxX3xX4xX58xX4xX3xX4xX2cexX3xX7xXdbxX3xX7xX510xX23xX3xX1cxX27xda2bxXexX2afxX3xX42xXdxX23xX1xX3xX8dxX3exX6xX23xX1xX2afxX3xX4xX1xXe0xX3xX193xXdxXe0xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXexX48xX4dxX23xX3xX3dxXf4xX6xX3xX193xX31xX23xX3xXexX337xX23xX1xX3xXexX1xX10xX3exX3xX309xXe0xX3xX1xX3exX2c6xX4xX1xX3xX7xX2ddxX3xX2xX126xX7bxX309xX30xX1exX14axX15dxX90xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2xX7bxX126xX7bxXd2xXd3xXd2xXd2xX3xX4xX32exX6xX3xX14axX6xX23xX3xX4xX1xX337xX3xX3dxX2c6xX3exX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX66xX298xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXexX337xX23xX1xX13axX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX3exX8dxX15xXaxX2fxX90xX3exX31xX23xX3xX7xX103xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX3dxX62xXexX3xX1cxX27xX671xXexX3xX45xX31xX3xX42xX1xX4f4xX23xX22xX3xX193xX58xX3exX3xXexX48xX27bxX498xX4xX2afxX3xX42xXe0xXexX3xXexX1x147abxX4xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX7xX103xX3xXexe4b3xX23xX22xX3xX1xX27cxXbxX3xX42xXe0xXexX3xXedxX27xX510xX3xX193xX58xX3exX3xX4xX58xX3exX3xX42xXf4xXbxX3xXexX1xX51fxXdxX2afxX3xX3dxX752xX23xX22xX3xXedxX27xX15xX3xX3dxXf4xX23xX1xX13axX3xXcxX1xX51fxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX42xX44xX3xXexX11cxX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2xX124xX7bxX126xX7bxXd2xXd3xXd2xXd2xX3xX3dxXe0xX23xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX2xX132xX7bxX132xX7bxXd2xXd3xXd2xXd2xX13axX0xX7bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX3exX8dxX15xXaxX2fxXcxX48xX3exX23xX22xX3xXedxX27xX58xX3xXexX48xX67xX23xX1xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX2afxX3xX3dxX3exX31xX23xX3xX3dxX27bxX27cxX4xX3xX7xd8bdxX3xX8dxX45exX23xX22xX3xX4xX3exX23xX3xX8dxX671xX27xX3xX4xX32exX6xX3xX15dxX1xXdxX3xX4xX45exX4xX3xX470xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xX66xX298xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXexX337xX23xX1xX3xX3dxX44xX3xX1xX3exX2c6xXexX3xX3dxX62xX23xX22xX13axX0xX7bxXbxX2fxX0xX8dxXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8dxX48xX10xX5xX6xXexX10xX8dxXaxX2fxX0xX7xXexX48xX3exX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xXedxX27xX6xX23xX24xX0xX7bxX7xXexX48xX3exX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX45xX193xX1exX6xX23xX8dxX1exX7xX6xXbxX3exXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c4xXdxX510xXdxX3xXedxX27xX15xXe0xXexX3xX42xXf4xXbxX3xXexX1xX51fxXdxX3xX4xX58xX4xX3xX7xX73xX3xX4xX2ddxX3xX45xX671xXexX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXdbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xXaxX3xX1xX48xX10xX2bxX9xXaxX7bxX15xX1exXexX10xX7bxX22xXdxX6xXdxX1exXedxX27xX15xX10xXexX1exX42xXdxXbxX1exXexX1xX3exXdxX1exX4xX6xX4xX1exX7xX27xX1exX4xX3exX1exX45xX6xXexX1exX6xX23xX1exXexX3exX6xX23xX1exXexX1xX27xX4xX1exXbxX1xX6xX45xX1exX3exX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7bxXd2xXd2xX124xX132x10ed5xXd3xX13axX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX7bxX45xX10xX8dxXdxX6xX7bxX2xXd2xXd3xX7bxX23xX10xX16cxX7xX7bxXd2xXd2xX2xX1b4xX7bxX2xXd3xX173xX8dxX173xXd2xX2xXd2xX173xX126xX1b7xXexX2xX173xXd3xXd2xX5xX126xX1exX2xX126xXd2xX8dxX2xXd2xXd3xXd2xX1b4xX126xX1b4xXexX2xX126xXd2xXd2xX944xX5xXd3xX13axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX39xX3axXbxX3xX3dxX3exX31xX23xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xXcxX1xX58xX23xX22xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX3dxX62xX23xX22xX3xX66xX67xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX8dxXdxX66xX2fxX0xX7xXexX48xX3exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c4xXdxX510xXdxX3xXedxX27xX15xXe0xXexX3xX42xXf4xXbxX3xXexX1xX51fxXdxX3xX4xX58xX4xX3xX7xX73xX3xX4xX2ddxX3xX45xX671xXexX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXdbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xXaxX3xX1xX48xX10xX2bxX9xXaxX7bxX15xX1exXexX10xX7bxX22xXdxX6xXdxX1exXedxX27xX15xX10xXexX1exX42xXdxXbxX1exXexX1xX3exXdxX1exX4xX6xX4xX1exX7xX27xX1exX4xX3exX1exX45xX6xXexX1exX6xX23xX1exXexX3exX6xX23xX1exXexX1xX27xX4xX1exXbxX1xX6xX45xX1exX3exX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7bxXd2xXd2xX124xX132xX944xXd3xX13axX1xXexX45xXaxX2fxX5c4xXdxX510xXdxX3xXedxX27xX15xXe0xXexX3xX42xXf4xXbxX3xXexX1xX51fxXdxX3xX4xX58xX4xX3xX7xX73xX3xX4xX2ddxX3xX45xX671xXexX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXdbxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexX48xX3exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxXcxX1xX6xX15xX3xX45x14523xXexX3xX14axX6xX23xX3xX15dxX1xX337xX3xX3dxX2c6xX3exX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX66xX298xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xX3xXexX337xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX2afxX3xX44cxX1xX3c6xX3xX15dxX1xX32exX3xXexXf4xX4xX1xX3x1423exX14ax14b38x15640xX3xXexX337xX23xX1xX3xX39xX4dxX3xXb4bxX22x1185bxX4xX3xX15dxX1xX591xX27xX3xX66xX11cxX6xX3xX42x14818xX3xX193xX6xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX42xXe0xX3xX1xX3exX2c6xX4xX1xX3xXexX48xXdxX44xX23xX3xX42xX1xX6xXdxX3x164ffxXcxX1xX58xX23xX22xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX3dxX62xX23xX22xX3xX66xX67xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45x11ffexX3xX23xXcfxX45xX3xXd2xXd3xXd2xXd2xX2afxX3xX8dxXdx108cbxX23xX3xX48xX6xX3xXexX11cxX3xX2xX132xX7bxX126xX3xX1exX3xX2xX132xX7bxX132xX13axX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX66xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXcfxX23xX22xX3xX4xX27bxX51fxX23xX22xX3xXexX48xX27xX15xX370xX23xX3xXexX1xX4f4xX23xX22xX3xX66xX370xX3xX4xX4f4xX23xX22xX3xXexX58xX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX48xX6xX2afxX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX2afxX3xX1cxX808xX3xX5xXb65xX3xX470xXcxee56xXdaxXcxX44cxXaxX3xX1xX48xX10xX2bxX9xXaxX7bxX15xX1exXexX10xX7bxXexX6xX23xX22xX1exX4xX27xX3exX23xX22xX1exXexX48xX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX3exX23xX22xX1exX66xX10xX1exX4xX3exX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXexX48xX6xX1exX42xXdxX10xX45xX1exXexX48xX6xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX6xXexX66xX7xXexXbxX7bxXd2xXd2xX173xXd3xX1b4xXd2xX13axX1xXexX45xXaxX2fxX0xXdxX45xX22xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX7bxX45xX10xX8dxXdxX6xX7bxX2xXd2xXd3xX7bxX23xX10xX16cxX7xX7bxXd2xXd2xXd3xX1b4xX7bxX173xX124xX8dxX1b4xX2xX1b7xX2xX124xXd3xX2xXexX132xX132xX1b7xX1b4xX1b7xX5xXd3xX13axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX24xX3xX39xX3axXbxX3xX3dxX3exX31xX23xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xXcxX1xX58xX23xX22xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX3dxX62xX23xX22xX3xX66xX67xX3xX6xX23xX3xXexX3exX31xX23xX3xXexX1xX73xX4xX3xXbxX1xX78xX45xXaxX3xX7bxX2fxX0xX7bxX6xX2fxX0xX8dxXdxX66xX2fxX0xX7xXexX48xX3exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXcfxX23xX22xX3xX4xX27bxX51fxX23xX22xX3xXexX48xX27xX15xX370xX23xX3xXexX1xX4f4xX23xX22xX3xX66xX370xX3xX4xX4f4xX23xX22xX3xXexX58xX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX48xX6xX2afxX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX2afxX3xX1cxX808xX3xX5xXb65xX3xX470xXcxXc2axXdaxXcxX44cxXaxX3xX1xX48xX10xX2bxX9xXaxX7bxX15xX1exXexX10xX7bxXexX6xX23xX22xX1exX4xX27xX3exX23xX22xX1exXexX48xX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX3exX23xX22xX1exX66xX10xX1exX4xX3exX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exXexX48xX6xX1exX42xXdxX10xX45xX1exXexX48xX6xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX6xXexX66xX7xXexXbxX7bxXd2xXd2xX173xXd3xX1b4xXd2xX13axX1xXexX45xXaxX2fxXcxXcfxX23xX22xX3xX4xX27bxX51fxX23xX22xX3xXexX48xX27xX15xX370xX23xX3xXexX1xX4f4xX23xX22xX3xX66xX370xX3xX4xX4f4xX23xX22xX3xXexX58xX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX48xX6xX2afxX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX2afxX3xX1cxX808xX3xX5xXb65xX3xX470xXcxXc2axXdaxXcxX44cxX0xX7bxX6xX2fxX0xX7bxX7xXexX48xX3exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8dxXaxX2fxX44cxX1xX3c6xX3xX15dxX1xX32exX3xXexXf4xX4xX1xX3xX30xX90xXb4bxXb4cxX3xXexX337xX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXcxX48x164e9xX23xX3xXc2axXcfxX23xX3xX309x123eaxX3xX3dxX370xX3xX23xX22xX1xXf4xX3xX4xX58xX4xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX2afxX3xX3dxXf4xX6xX3xXbxX1xX27bxX2cexX23xX22xX3xXexXcfxX23xX22xX3xX4xX27bxX51fxX23xX22xX3xX4xX4f4xX23xX22xX3xXexX58xX4xX3xXexX48xX27xX15xX370xX23xX3xXexX1xX4f4xX23xX22xX3xX66xX370xX3xX1xX3exX2c6xXexX3xX3dxX62xX23xX22xX3xX42xXdxX44xX45xX3xXexX48xX6xX2afxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX48xX6xX2afxX3xX1cxX808xX3xX5xXb65xX3xX4xX58xX4xX3xX66xXdxX3xXbxX1xX2c6xX45xX3xXexX48xX4dxX23xX3xX5xX34xX23xX1xX3xX66xX73xX4xX3xX470xXcxXc2axXdaxXcxX44cxX13axX0xX7bxXbxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX66xX2fxX0xX7bxX5xXdxX2fxX0xX7bxX27xX5xX2fxX0xX8dxXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX2fxX0xX7bxX8dxXdxX66xX2fxX0xX7bxX8dxXdxX66xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX470xX27xXexX1xX3exX48xXaxX2fxX44cxX13axXc2axX0xX7bxXbxX2f
P.V