10 loại thực phẩm giúp cải thiện sức khỏe đôi mắt
Đôi mắt- “cửa sổ tâm hồn” luôn cần được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Hãy lựa chọn những loại thực phẩm sau, nếu bạn muốn có đôi mắt luôn khỏe mạnh.
df2dx18e4bx166b6x1732cx1be48x1567ax1c3b5x19bd5x14188xX7x15b56x10a48x109afx1978exf66dx1477cxX5xff50xXax13aa8xX2x11780xX3xX5x11fa0x1a1e7xXdxX3xXexX1x14f36xX4xX3xXbxX1x196c7xec23xX3x10e25xXdx1ab1cxXbxX3xX4xe074xXdxX3xXexX1xXdx19707x14938xX3xX7x1bcefxX4xX3x11b1axX1x176fcxX10xX3x12899xe061xXdxX3xX23xf750xXexX0x16771xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17994xX10xX6x1ac5dxXaxX12x1315exX3exXdxX3xX23xX42xXex10469xX3x17134xX4x1371cxX6xX3xX7x11d4bxX3xXex148adxX23xX3xX1xef04xX32x1ba81xX3xX5x15565xX3exX32xX3xX4xef28xX32xX3xX3dx11430x1102fxX4xX3xX7xX1dxX3x1b194xX75xX6xX32xX3xXexX6cxX23xX3x1a112x147c1xX3xX4xX1xfa6exX23xX3xX7x11e20xX4xX3xX3dxfa28xX4xX3x10ad2xXdxX31xXex14d44xX3xX54xf293x15378xX3xX5xX1dxX6xX3xX4xX1x13d88xX32xX3xX32xX1xf234xX32xX25xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX7xX6xX75x16aadxX3xX32x13dccxX75xX3xX9exX18xX32xX3xX23xX75x14d12xX32xX3xX4xX97xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX5xX75xX3exX32xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX23xX18xX32xX1xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx138b0xX10xX32xXexX10x1845cxXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xf412xX32xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10x17ae6xX7xX45xX2x1bcddx189d6xX2xX45xX2xX14x1b57dxX57x1c678xX185xX2xX2xX17ex11aa9xX185xXexX183xX2x18349xX2xX5xX2xXa2x112faxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10faaxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45x1848cxX17dxX5xX179x11a18xX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dx14f79xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX2xX219x13df2x13cf3xef44x1c507xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10x1c27fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdx123bbxXa6xe508xXaxX12xX5ax10d82xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xXexX1x13466xX3xX5xX1dxX4xXc9xX3xX9exX18xX32xX3xX4xX7axX32xX3xXexX1xX7ex1c861xX32xX25xX3xX24fxX75xXa6x1364cxX32xX3xX93xX32xX3xX106xX6xX75xX3xX9exXdxX32xX6xX3xX4x1502dxX32xX25xX3xX8ex1a9e5xXdxX3xX4x15125xX4xX3xX5xX17xX18xXdxX3xX106xX6xX75xX3xX24fxX6xX32xX1xX3xX38xX1xX2a4xX4xX3xX32xX1xX7exX3xX4xX2bxXdxX3xX24fxX17xX93xX32xXa2xX3x17771x1a166xXdxX3xX8exX15axXc9xX3xX4xX1xX27xX32xX25xX3xX4xX97xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX32xX1xXdx1821cxX75xX3xX4xX1x10ba7xXexX3xX57xXdxX32xX1xX3xX57xX7exe4fcxX32xX25xX3xX9exX6xX17xX3xX25xX70xX23xX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3x1aa90xXc9xX3xX5xX75xXexX10xXdxX32xX3xX8exX8fxX3xX20dxX10xX6xX24fxX6xX32xXexX1xXdxX32xX3xX106xX2e6xXexX3xXexXd5xXexX3xX4xX1xX17xX3xX23xX42xXexXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX185xXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX18axX185xXexX185xX2xf319xX18axX5xX185xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX185xX219x15168x10dc4xX45dx17ea1xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12x14100xX32xX3xX4xX2a4xX3xX1xX70xXdxX3xXexX1xX7exX284xX32xX25xX3xX24fxX75xXa6xX28bxX32xX3xX4xX97xX3xXexX1xX264xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX9exX2bxX17xX3xX8exX31xX3xX8ex1c42cxX32xX25xX3xX23xX18xX4xX3xX8exX8fxX3xX32xX25xX93xX32xX3xX32xX25x1429fxX6xX3xX7xX75xXa6xX3xX25xXdxX2bxX23xX3xXexX1xX272xX3xX5xX1dxX4xXa2xX3xX101xX2a4xX3xX1xX70xXdxX3xX106xX2e6xXexX3xX25xXdxX8fxX75xX3xX6xX24fxXdxXexX3xX9ex163e2xX17xX3xX17xX23xX10xX25xX6xX61xX3c9xXc9xX3xX4x1745cxX32xX25xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX32xX25xX93xX32xX3xX32xX25xX4daxX6xX3xX9exX31xX32xX1xX3xX38xX1xX3exX3xX23xX42xXexXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX3c9xXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX18axX185xXexX3c9xX3c9xX18fxX3c9xX5xX3c9xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX3c9xX219x19c83x17125x1a807x1a547xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12xX101xX8fxX3xX106xXd5xXexX3xX4xX1xX35xX6xX3xX106xX2e6xXexX3xX32xX1xXdxX2e1xX75xX3xX9exX10xXexX6xX61xX4xX6xX106xX17xXexX10xX32xX10xXc9xX3xXexXdxX2e1xX32xX3xXexX1xX6cxX32xX3xX4x171a6xX6xX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX304xX3xX25xXdxX27xXbxX3xXexX93xX32xX25xX3xX4xX7exX284xX32xX25xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX25xXdxX2a4xX4xX3xX23xX18xX4xXc9xX3xX9exX2bxX17xX3xX8exX31xX3xX4xX2a4xX4xX3xXexXccxX3xX9exX8fxX17xX3xXexX106xX17xX32xX25xX3xX23xX42xXexX3xX8exX8fxX3xX38xX1xX42xXbxX3xX4x1c021xX3xXexX1xX264xXa2xX3xX101xX8fxX3xX106xXd5xXexX3xX4xX512xX32xX25xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX5xX75xXexX10xXdxX32xXc9xX3xX25xXdxX27xXbxX3xXexX93xX32xX25xX3xX23x1c127xXexX3xX3dx1252bxX3xX7xX42xX4xX3xXexXd5xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX9exX2bxX17xX3xX8exX31xX3xX8exX4c8xX32xX25xX3xX23xX18xX4xX3xX8exX8fxX3xX5xX8fxX23xX3xX25xXdxX2bxX23xX3xX32xX25xX75xXa6xX3xX4xX728xX3xXexX1xX17xX2a4xXdxX3xX1xX97xX6xX3xX3dxXdxX264xX23xX3xX8exX8fxX32xX25xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX17exXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX18axX185xXexX185xX17dxX209xX3c9xX5xX17exXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX17exX219xX45cx16b60x15766xX8cfxXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12xX665xXdxX31xXexX3xX85xX75xX2e6xXexX3xX1xdfa4xX3xXexX106xX7fxX3xX7xX1dxX3xX1xX17xX18xXexX3xX3dxX757xX32xX25xX3xX4xX6d3xX6xX3xX23xX42xXexX3xXexX1xX3exX32xX25xX3xX85xX75xX6xX3xX4xX2a4xX4xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX17xX24fxXa6xX3xX1xX17xX2a4xXc9xX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX8exXdxX28bxX23xXc9xX3xX69xX32xX3xX3dxX272xX32xX1xX3xX4xX17xX5xX5xX6xX25xX10xX32xXc9xX3xX9exX2bxX17xX3xX8exX31xX3xX23xX18xX4xX1xXa2xXa2xXa2xX3xX49dxX32xX3xX8exXdxX31xXexX3xX85xX75xX2e6xXexX3xXexX1xX7exX284xX32xX25xX3xX24fxX75xXa6xX28bxX32xX3xX7x11f54xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xXexX7axX23xX3xX32xX1xX15axX32xX3xX8exX8fxX3xXexX93xX32xX25xX3xX4xX7exX284xX32xX25xX3xX23xX18xX4xX1xX3xX23xX2a4xX75xX3xX2c9xX3xXbxX1x1276exX6xX3xX7xX6xX75xX3xX23xX42xXexXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xX3xXdxX101xX10xX32xXexX10xX106xX3xX57xXexX1xX75xX23xX9exXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX57xXexX1xX1efxX3xX209xX2xX18axXbxX24fxX260xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1efxX3xX17exX2xX14xXbxX24fxX260xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX18axXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1efxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX185xX17exXexX185xX185xX209xX17dxX183xX5xX14xXa2xX194xXbxX25x151f4xX106xX9xX18fxX14xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX18axX219xX45fxX45cx164a7xX665xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12xX662xX1xX17xX6xXdxX3xX5xX6xX32xX25xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX23xX757xXexX3xX5xX7exX7fxX32xX25xX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX304xX3xX57xX70xXdxX3xX57xX8fxX17xXc9xX3xX23xX757xXexX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX57xXdxX32xX1xX3xX57xX7exX2f0xX32xX25xX3xXexX1xXdxXccxXexX3xXa6xXccxX75xX3xX4xX1xX17xX3xX23xX42xXexXa2xX3xX665xXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX304xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xXexX1xX272xX3xX5xX1dxX4xX3xX8exX8fxX3xX4xX512xX32xX25xX3xX32xX25xX93xX32xX3xX32xX25xX4daxX6xX3xX3dx1359dxX4xX3xXexX1xX6d3xXa6xX3xXexXdxX32xX1xX3xXexX1xX264xXc9xX3xXexX1xX17xX2a4xXdxX3xX1xX97xX6xX3xX3dxXdxX264xX23xX3xX8exX8fxX32xX25xX3xX8exX8fxX3xXexX93xX32xX25xX3xX32xX1xXa5xX32xX3xX2a4xXbxXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX209xXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX18axX185xXexX17dxX185xX18axX2xX5xX18axXa2xXbxX32xX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX209xX219x1a82fxX222x11657xX665xXa2xXbxX32xX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12xXcxX2e6xXexX3xX4xX2bxX3xX4xX2a4xX4xX3xX5xX17xX18xXdxX3xX2a0xXexX3xX24fxX6xX32xX1xXc9xX3xX3dxX3axXc9xX3xX8exX8fxX32xX25xXc9xX3xX4xX6xX23xXc9xX3xXexX1xX753xX23xX3xX4xX1xX9d3xX3xXexX9d3xX23xXc9xX3xX32xX6cxX75xX3xX8exX8fxX3xX3dxX10xX32xX3xX3dxX2e1xX75xX3xX106xX2e6xXexX3xXexXd5xXexX3xX4xX1xX17xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX23xX42xXexXa2xX3xf93bxXexX3xX5xX8fxX3xX23xX757xXexX3xXexX106xX17xX32xX25xX3xX32xX1xXb3xX32xX25xX3xX32xX25xX75xX70xX32xX3xX25xXdxX8fxX75xX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX304xX3xX8exX8fxX3xX101xXa2xX3xXcxX106xX17xX32xX25xX3xX3dxX97xXc9xX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX304xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX57xX75xXa6xX3xXexX106xX15axX3xXexX1xX272xX3xX5xX1dxX4xX3xX8exX8fxX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX101xX3xX9exX2bxX17xX3xX8exX31xX3xX23xX42xXexX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX5xX18xXdxX3xX9exX31xX32xX1xX3xX3dxXc12xX4xX3xXexX1xX6d3xXa6xX3xXexXdxX32xX1xX3xXexX1xX264xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX18fxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX18axX185xXexX17exX2xX17dxX17exX5xX209xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX18fxX219xX222xX663xX2c8xX222xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12xX223xX75xX2bxX3xX97xX4xX3xX4xX1xX97xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX23xX757xXexX3xX5xX7exX7fxX32xX25xX3xX5xX2a0xX32xX3xX4xX2a4xX4xX3xX6xX24fxXdxXexX3xX9exX505xX17xX3xX17xX23xX10xX25xX6xX61xX3c9xX3xX3dxX97xX32xX25xX3xX23xX757xXexX3xX8exX6xXdxX3xXexX106x1a5d1xX3xX85xX75xX6xX32xX3xXexX106xXaexX32xX25xX3xXexX106xX17xX32xX25xX3xX8exXdxX31xX4xX3xX57xX75xXa6xX3xXexX106xX15axX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX17x161a0xX3xXexX69xX32xX25xX3xXexX1xX264xX3xX4xX6d3xX6xX3xX23xX42xXexXa2xX3xXb50xX25xX17xX8fxXdxX3xX106xX6xXc9xX3xX85xX75xX2bxX3xX97xX4xX3xX4xX1xX97xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX17xX24fxXa6xX3xX1xX17xX2a4xXc9xX3xX38xX99exX23xX3xX8exX8fxX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3x1be1cxXc9xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX8exXdxX28bxX23xX3xX8exX8fxX3xX9exX2bxX17xX3xX8exX31xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX17xX1085xX3xXexXdxX23xX3xX23xX18xX4xX1xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX183xXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX18axX185xXexX17dxX2xX2xX183xX5xX18fxXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX183xX219xXb50xX54xX10d6x1a8baxXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12xXcxX106xX17xX32xX25xX3xX9exX728xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX5xX75xXexX10xXdxX32xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX32xX25xX93xX32xX3xX32xX25xX4daxX6xX3xXexX1xX17xX2a4xXdxX3xX1xX97xX6xX3xX3dxXdxX264xX23xX3xX8exX8fxX32xX25xXc9xX3xX3dxXc12xX4xX3xXexX1xX6d3xXa6xX3xXexXdxX32xX1xX3xXexX1xX264xX3xX8exX8fxX3xX4xX2a4xX4xX3xX9exX31xX32xX1xX3xX8exX2e1xX3xX23xX42xXexX3xX38xX1xX2a4xX4xX3xX5xXdxX28bxX32xX3xX85xX75xX6xX32xX3xX3dxXccxX32xX3xXexX75xX69xXdxX3xXexX2a4xX4xXa2xX3xX101xX1xX27xX32xX25xX3xX4xX512xX32xX25xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX9exX10xXexX6xX61xX4xX6xX106xX17xXexX10xX32xX10xX3xX8exX8fxX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX2c8xX209xXc9xX3xX101xXc9xX3xX8exX8fxX3xX10d6xX3xX4xX7axX32xX3xXexX1xXdxXccxXexX3xX3dxX264xX3xXexX1xX272xX3xX5xX1dxX4xX3xXexXd5xXexX3xX8exX8fxX3xX9exX2bxX17xX3xX8exX31xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX38xX1xX3axXdxX3xX32xX1xXb3xX32xX25xX3xXexX69xX32xX3xXexX1xX7exX728xX32xX25xX3xX57xX17xX3xX17xX24fxXa6xX3xX1xX97xX6xX3xX57xe4fexX32xX3xX3dxXccxX32xX3xX7xX75xXa6xX3xX25xXdxX2bxX23xX3xXexX1xX272xX3xX5xX1dxX4xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX17dxXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX18axX185xXexX183xX18fxX2xX17dxX5xX183xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX17dxX219xX222xX8cfxX663xXd78xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12xX2c8xX3exX32xX25xX3xX4xX2bxXdxX3xX24fxX6xX32xX1xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX23xX757xXexX3xX5xX7exX7fxX32xX25xX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX2c8xX185xX3xX57xX70xXdxX3xX57xX8fxX17xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX32xX25xX93xX32xX3xX32xX25xX4daxX6xX3xX3dxXc12xX4xX3xXexX1xX6d3xXa6xX3xXexXdxX32xX1xX3xXexX1xX264xX3xX1xX17xX9bxX4xX3xXexX106xX15axX3xX1xX17xXa5xX32xX3xX3dxXc12xX4xX3xXexX1xX6d3xXa6xX3xXexXdxX32xX1xX3xXexX1xX264xX3xX57xX17xX3xXexX75xX69xXdxX3xXexX2a4xX4xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX10xX32xXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX61xXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexX3xX1xX15axX32xX1xX3xX2xX14xXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXa2xX9exX6xX17xX1xX6xXexXdxX32xX1xXa2xX8exX32xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX17exX2xX45xX2xX14xX183xX57xX185xX185xX2xX2xX17exX18axX185xXexX185xX18axX17exX17dxX5xX17dxXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX57xX6xXexX6xX61xXbxX1xX17xXexX17xX61xX17xX106xXdxX25xXdxX32xX6xX5xX61xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1efxX45xX45xXdxX23xX6xX25xX10xX7xXa2xX8exX17xX8exXa2xX8exX32xX45xX75xXbxX5xX17xX6xX57xX10xX57xX45xX209xX17dxX5xX179xX20dxX185xX32xX23xX10xX20dxX25xX45xX185xX14xX2xX17dxX219xX2xX14xX219xX14xX209xX45xX2xX14xX219xXd78xX224xX304xX45cxXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX17xX32xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24fxXexX61xX6xX5xXdxX25xX32xX1efxX3xX194xX75xX7xXexXdxX25exXa6xX260xXaxX12x1bff5xX6cxX75xX3xXexX6cxXa6xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX23xX757xXexX3xX5xX7exX7fxX32xX25xX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX101xX3xX57xX70xXdxX3xX57xX8fxX17xXc9xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX25xXdxXb3xX3xX4xX1xX17xX3xX23xX42xXexX3xX38xX1xX3axXdxX3xX4xX2a4xX4xX3xX9exX31xX32xX1xX3xX8exXdxX28bxX23xXa2xX3xX101xX2a4xX4xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX17xX24fxXa6xX3xX1xX17xX2a4xX3xX38xX1xX2a4xX4xX3xX32xX1xX6xX75xX3xX4xX97xX3xXexX106xX17xX32xX25xX3xX57xX6cxX75xX3xXexX6cxXa6xX3xX4xX97xX3xXexX1xX264xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX32xX25xX93xX32xX3xX32xX25xX4daxX6xX3xX4xX2a4xX4xX3xX8exX2e6xX32xX3xX3dxX2e1xX3xX32xX1xX7exX3xX38xX1xX3exX3xX23xX42xXexXc9xX3xXexX1xX17xX2a4xXdxX3xX1xX97xX6xX3xX3dxXdxX264xX23xX3xX8exX8fxX32xX25xX3xX8exX8fxX3xX38xX1xX75xXa6xXccxXexX3xXexX753xXexX3xXexX1xX272xX3xX5xX1dxX4xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX8exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX106xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xXcxXdxX32xX3xX5xXdxX28bxX32xX3xX85xX75xX6xX32xX1efxX0xX45xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xX75xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX61xXexX1xX75xX23xX9exX61xX6xX32xX57xX61xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17dxX17dx12068xX3xX32xX25xX7exX284xXdxX3xX665xXdxX31xXexX3xX38xX1xXdxX3xX32xX2e6xX75xX3xX93xX32xX3xX8exX35xXexX3xX9exX3axX3xX3dxXdxX3xX32xX1xXb3xX32xX25xX3xXexX1xX35xX3xX4xX97xX3xXexX2a4xX4xX3xX57xXc12xX32xX25xX3xXexX1xX7axX32xX3xX38x1578fxX3xX32xX8fxXa6xXaxX3xX1xX106xX10xX25exX9xXaxX45xX7xX17xX32xX25xX61xX38xX1xX17xX10xX45xX17dxX17dxX61xX32xX25xX75xX17xXdxX61xX8exXdxX10xXexX61xX38xX1xXdxX61xX32xX6xX75xX61xX6xX32xX61xX8exX75xXexX61xX9exX17xX61xX57xXdxX61xX32xX1xX75xX32xX25xX61xXexX1xX75xX61xX4xX17xX61xXexX6xX4xX61xX57xX75xX32xX25xX61xXexX1xX6xX32xX61xX38xXa6xX61xX32xX6xXa6xX45xX2xX18fxX18fxX3c9xX3c9xX18axXa2xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX23xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX185xX14xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX3c9xX2xX45xX2xX14xX18axX57xX209xX2xX18axX2xX3c9xX185xX185xXexX17exX18axX209xX185xX18fxX5xX14xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX8exX12xX0xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17dxX17dxX1834xX3xX32xX25xX7exX284xXdxX3xX665xXdxX31xXexX3xX38xX1xXdxX3xX32xX2e6xX75xX3xX93xX32xX3xX8exX35xXexX3xX9exX3axX3xX3dxXdxX3xX32xX1xXb3xX32xX25xX3xXexX1xX35xX3xX4xX97xX3xXexX2a4xX4xX3xX57xXc12xX32xX25xX3xXexX1xX7axX32xX3xX38xX1872xX3xX32xX8fxXa6xXaxX3xX1xX106xX10xX25exX9xXaxX45xX7xX17xX32xX25xX61xX38xX1xX17xX10xX45xX17dxX17dxX61xX32xX25xX75xX17xXdxX61xX8exXdxX10xXexX61xX38xX1xXdxX61xX32xX6xX75xX61xX6xX32xX61xX8exX75xXexX61xX9exX17xX61xX57xXdxX61xX32xX1xX75xX32xX25xX61xXexX1xX75xX61xX4xX17xX61xXexX6xX4xX61xX57xX75xX32xX25xX61xXexX1xX6xX32xX61xX38xXa6xX61xX32xX6xXa6xX45xX2xX18fxX18fxX3c9xX3c9xX18axXa2xX1xXexX23xXaxX12xX17dxX17dxX1834xX3xX32xX25xX7exX284xXdxX3xX665xXdxX31xXexX3xX38xX1xXdxX3xX32xX2e6xX75xX3xX93xX32xX3xX8exX35xXexX3xX9exX3axX3xX3dxXdxX3xX32xX1xXb3xX32xX25xX3xXexX1xX35xX3xX4xX97xX3xXexX2a4xX4xX3xX57xXc12xX32xX25xX3xXexX1xX7axX32xX3xX38xX1872xX3xX32xX8fxXa6xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXb50xXccxX75xX3xX9exXdxXccxXexX3xX32xX1xXb3xX32xX25xX3xXexX2a4xX4xX3xX57xXc12xX32xX25xX3xXexX75xXa6xX31xXexX3xX8exX284xXdxX3xX4xX6d3xX6xX3xX32xX1xXb3xX32xX25xX3xX63xX3dxX70xX3xX9exX3axX3xX3dxXdxX72xX3xX32xX8fxXa6xXc9xX3xX4xX1xX42xX4xX3xX4xX1xX42xX32xX3xX9exX18xX32xX3xX7xX99exX3xX25xXdxXb3xX3xX5xX18xXdxX3xX8exX8fxX3xX7xX65xX3xX57xXc12xX32xX25xX3xX4xX1xX27xX32xX25xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX8exX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17dxX3xXexX2a4xX4xX3xX57xXc12xX32xX25xX3xXexX75xXa6xX31xXexX3xX8exX284xXdxX3xX4xX6d3xX6xX3xX85xX75xX2bxX3xX4xX6xX23xXaxX3xX1xX106xX10xX25exX9xXaxX45xX23xX10xX61xX9exX10xX45xX17dxX61xXexX6xX4xX61xX57xX75xX32xX25xX61xXexX75xXa6xX10xXexX61xX8exX17xXdxX61xX4xX75xX6xX61xX85xX75xX6xX61xX4xX6xX23xX45xX2xX18fxX18fxX185xX18fxX183xXa2xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX23xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX185xX14xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX3c9xX2xX45xX2xX14xX183xX57xX18axX2xX14xX2xX183xX2xX183xXexX183xX14xX183xX17exX17dxX5xX14xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX8exX12xX0xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17dxX3xXexX2a4xX4xX3xX57xXc12xX32xX25xX3xXexX75xXa6xX31xXexX3xX8exX284xXdxX3xX4xX6d3xX6xX3xX85xX75xX2bxX3xX4xX6xX23xXaxX3xX1xX106xX10xX25exX9xXaxX45xX23xX10xX61xX9exX10xX45xX17dxX61xXexX6xX4xX61xX57xX75xX32xX25xX61xXexX75xXa6xX10xXexX61xX8exX17xXdxX61xX4xX75xX6xX61xX85xX75xX6xX61xX4xX6xX23xX45xX2xX18fxX18fxX185xX18fxX183xXa2xX1xXexX23xXaxX12xX17dxX3xXexX2a4xX4xX3xX57xXc12xX32xX25xX3xXexX75xXa6xX31xXexX3xX8exX284xXdxX3xX4xX6d3xX6xX3xX85xX75xX2bxX3xX4xX6xX23xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX101xX6xX23xX3xX5xX8fxX3xX23xX757xXexX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX8fxX75xX3xX57xXdxX32xX1xX3xX57xX7exX2f0xX32xX25xXc9xX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX101xXc9xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX24fxX728xXc9xX3xX25exX17xX5xX6xXexX10xXc9xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX17xX24fxXa6xX3xX1xX97xX6xX3xXa2xXa2xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX8exX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX222xX2a4xX4xX1xX3xX9exX18xX32xX3xX183xX3xX5xX7fxXdxX3xX9d3xX4xX1xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xXexX75xXa6xX31xXexX3xX8exX284xXdxX3xX23xX8fxX3xX85xX75xX2bxX3xX32xX1xX17xX3xX3dxX10xX23xX3xX5xX18xXdxXaxX3xX1xX106xX10xX25exX9xXaxX45xX23xX10xX61xX9exX10xX45xX23xX6xX4xX1xX61xX9exX6xX32xX61xX183xX61xX5xX17xXdxX61xXdxX4xX1xX61xX7xX75xX4xX61xX38xX1xX17xX10xX61xXexX75xXa6xX10xXexX61xX8exX17xXdxX61xX23xX6xX61xX85xX75xX6xX61xX32xX1xX17xX61xX57xX10xX23xX61xX5xX6xXdxX45xX2xX18fxX209xX3c9xX3c9xX183xXa2xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX23xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX185xX14xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX185xX17dxX45xX2xX14xX209xX57xX185xX14xX183xX3c9xX209xX3c9xX209xXexX185xX17exX2xX3c9xX5xX18axXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX8exX12xX0xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX222xX2a4xX4xX1xX3xX9exX18xX32xX3xX183xX3xX5xX7fxXdxX3xX9d3xX4xX1xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xXexX75xXa6xX31xXexX3xX8exX284xXdxX3xX23xX8fxX3xX85xX75xX2bxX3xX32xX1xX17xX3xX3dxX10xX23xX3xX5xX18xXdxXaxX3xX1xX106xX10xX25exX9xXaxX45xX23xX10xX61xX9exX10xX45xX23xX6xX4xX1xX61xX9exX6xX32xX61xX183xX61xX5xX17xXdxX61xXdxX4xX1xX61xX7xX75xX4xX61xX38xX1xX17xX10xX61xXexX75xXa6xX10xXexX61xX8exX17xXdxX61xX23xX6xX61xX85xX75xX6xX61xX32xX1xX17xX61xX57xX10xX23xX61xX5xX6xXdxX45xX2xX18fxX209xX3c9xX3c9xX183xXa2xX1xXexX23xXaxX12xX222xX2a4xX4xX1xX3xX9exX18xX32xX3xX183xX3xX5xX7fxXdxX3xX9d3xX4xX1xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xXexX75xXa6xX31xXexX3xX8exX284xXdxX3xX23xX8fxX3xX85xX75xX2bxX3xX32xX1xX17xX3xX3dxX10xX23xX3xX5xX18xXdxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXb50xX1xX17xX3xX5xX8fxX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX106xX2a4xXdxX3xX4xX6cxXa6xX3xX4xX1xX35xX6xX3xX8exX3exX3xX7xXd5xX3xX4xX2a4xX4xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX57xXdxX32xX1xX3xX57xX7exX2f0xX32xX25xXc9xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX17xX24fxXa6xX3xX1xX97xX6xXc9xX3xX4xX1xX2e6xXexX3xX38xX1xX17xX2a4xX32xX25xX3xX8exX8fxX3xX8exXdxXexX6xX23xXdxX32xX3xX25xXdxXb3xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX728xX3xXexX1xX264xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX23xX18xX32xX1xX3xX8exX8fxX3xX4xX6cxX32xX3xX3dxXd5xXdxXa2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX8exX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX209xX3xX5xX17xX18xXdxX3xX32xX7exX2a0xX4xX3xX505xXbxX3xX1xX8fxX32xX25xX3xX3dxX7axX75xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX5xX18xXdxX3xX75xX32xX25xX3xXexX1xX7exXaxX3xX1xX106xX10xX25exX9xXaxX45xX23xX10xX61xX9exX10xX45xX209xX61xX5xX17xX6xXdxX61xX32xX75xX17xX4xX61xX10xXbxX61xX1xX6xX32xX25xX61xX57xX6xX75xX61xX25xXdxX75xXbxX61xX4xX1xX17xX32xX25xX61xX5xX6xXdxX61xX75xX32xX25xX61xXexX1xX75xX45xX2xX18fxX209xX185xX17exX209xXa2xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX25xX3xX7xX106xX4xX9xXaxX45xX23xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX185xX14xX45xX32xX10xX179xX7xX45xX2xX17dxX185xX183xX45xX2xX14xX209xX57xX14xX2xX3c9xX2xX17exX2xX17dxXexX183xX18fxX183xX5xX2xXa2xX194xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX5xX17xX18xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1xXdxX31xX32xX3xX7xX35xX4xX3xX38xX1xX3axX10xX3xX3dxX3exXdxX3xX23xX42xXexXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX8exX12xX0xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX209xX3xX5xX17xX18xXdxX3xX32xX7exX2a0xX4xX3xX505xXbxX3xX1xX8fxX32xX25xX3xX3dxX7axX75xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX5xX18xXdxX3xX75xX32xX25xX3xXexX1xX7exXaxX3xX1xX106xX10xX25exX9xXaxX45xX23xX10xX61xX9exX10xX45xX209xX61xX5xX17xX6xXdxX61xX32xX75xX17xX4xX61xX10xXbxX61xX1xX6xX32xX25xX61xX57xX6xX75xX61xX25xXdxX75xXbxX61xX4xX1xX17xX32xX25xX61xX5xX6xXdxX61xX75xX32xX25xX61xXexX1xX75xX45xX2xX18fxX209xX185xX17exX209xXa2xX1xXexX23xXaxX12xX209xX3xX5xX17xX18xXdxX3xX32xX7exX2a0xX4xX3xX505xXbxX3xX1xX8fxX32xX25xX3xX3dxX7axX75xX3xX25xXdxX27xXbxX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX5xX18xXdxX3xX75xX32xX25xX3xXexX1xX7exX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX106xX17xX32xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX16f1xX7exX2a0xXdxX3xX3dxX6cxXa6xX3xX5xX8fxX3xX209xX3xX5xX17xX18xXdxX3xX32xX7exX2a0xX4xX3xX505xXbxX3xXexX106xX2a4xXdxX3xX4xX6cxXa6xX3xX1xX8fxX32xX25xX3xX3dxX7axX75xX3xX4xX1xX42xX4xX3xX4xX1xX42xX32xX3xX7xX99exX3xX1xX919xX3xXexX106xX7fxX3xX9exX18xX32xX3xXexX106xX17xX32xX25xX3xX4xX75xX757xX4xX3xX4xX1xXdxXccxX32xX3xX4xX1xXd5xX32xX25xX3xX5xX18xXdxX3xX4xX93xX32xX3xX9exX31xX32xX1xX3xX85xX75xX2a4xXdxX3xX2a4xX4xXa2xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX8exX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX75xX5xX12xX0xX57xXdxX8exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX106xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX8exX12xX0xX45xX57xXdxX8exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7axX17xX75xX106xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX665xXd78xX665xX0xX45xXbxX12